Tập đoàn truyền thông (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
8.436B
Giá trị vốn hóa thị trường
90
Khối lượng
+2.32%
Thay đổi
+2.68%
Hiệu suất Tháng
−0.65%
Hiệu suất Năm
−1.07%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1VIVVIVENDI
8.892 EUR+2.32%904.928.436B EUR−1.30 EUR−223.14%2.81%Dịch vụ Khách hàng
Mua