Sản xuất hỗn hợp (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
604.281M
Giá trị vốn hóa thị trường
64
Khối lượng
−0.19%
Thay đổi
+0.02%
Hiệu suất Tháng
−2.50%
Hiệu suất Năm
−2.92%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1INHINDUS HOLDING
19.12 EUR0.00%0541.946M EUR24.040.80 EUR3.97%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GBUSGIBUS
10.20 EUR−1.92%5200.3651.084M EUR5.102.00 EUR−0.53%4.90%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
VNEVNE
3.62 EUR−1.63%1.05K1.5011.252M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh