Xe cơ giới (Công nghiệp)

17
Cổ phiếu
1112.695B
Giá trị vốn hóa thị trường
486.543K
Khối lượng
+1.10%
Thay đổi
+10.89%
Hiệu suất Tháng
+34.38%
Hiệu suất Năm
+72.81%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
18TRATRATON
20.80 EUR+1.07%010.38B EUR4.294.85 EUR+439.64%3.37%Khách hàng Lâu năm
Mua
1BMWBMW
101.44 EUR+2.70%8910.8063.91B EUR5.8617.30 EUR−36.52%8.42%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
1FFORD MOTOR
10.222 EUR+1.95%1100.1440.832B EUR7.091.44 EUR−36.08%11.35%Khách hàng Lâu năm
Mua
1GMGENERAL MOTORS
31.725 EUR+2.47%5042.821B EUR4.716.73 EUR+11.94%1.07%Khách hàng Lâu năm
Mua
1HOGHARLEY-DAVIDSON
29.92 EUR+2.15%04.142B EUR6.434.65 EUR−5.36%2.03%Khách hàng Lâu năm
Mua
1MBGMERCEDES-BENZ GROUP
62.99 EUR+0.90%4.738K3.0567.261B EUR4.4414.19 EUR−34.48%8.27%Khách hàng Lâu năm
Mua
1NKLANIKOLA CORP
0.6645 EUR−13.31%64.75K4.22652.253M EUR−1.48 EUR+14.82%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
1RNORENAULT
37.900 EUR+0.74%1.101K0.5410.998B EUR3.4111.10 EUR0.66%Khách hàng Lâu năm
Mua
1TSLATESLA
227.00 EUR+0.91%45.413K0.90718.149B EUR77.272.94 EUR−11.04%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
BIROESTRIMA
0.910 EUR0.00%4000.0813M EUR−0.31 EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
EVAASKOLL EVA
0.354 EUR−0.28%460K1.049.385M EUR−0.06 EUR+79.44%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
IMSIMMSI
0.529 EUR+0.19%81.647K0.17180.14M EUR5.640.09 EUR+39.58%10.21%Khách hàng Lâu năm
IVGIVECO GROUP
7.936 EUR+0.84%1.351M0.632.152B EUR6.531.22 EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
PIAPIAGGIO
2.830 EUR−0.56%913.631K0.811.011B EUR10.060.28 EUR+26.27%7.95%Khách hàng Lâu năm
Mua
PINFPININFARINA SPA
0.772 EUR+0.26%7.028K0.4860.724M EUR−0.07 EUR−365.47%0.00%Khách hàng Lâu năm
RACEFERRARI
340.7 EUR+1.10%272.535K0.9284.014B EUR52.546.48 EUR+28.40%0.53%Khách hàng Lâu năm
Mua
STLAMSTELLANTIS
21.025 EUR+0.53%7.285M0.6966.11B EUR3.366.26 EUR6.37%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh