Thiết bị / Vật tư văn phòng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
434.068M
Giá trị vốn hóa thị trường
98.677K
Khối lượng
+1.06%
Thay đổi
+16.85%
Hiệu suất Tháng
+25.36%
Hiệu suất Năm
+22.33%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FILAFILA
8.60 EUR+1.06%98.677K0.82438.658M EUR18.740.46 EUR−35.28%1.40%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh