Giao thông vận tải khác (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
152.624B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.115K
Khối lượng
+3.57%
Thay đổi
+19.80%
Hiệu suất Tháng
+19.50%
Hiệu suất Năm
+19.73%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AENAAENA SME
163.70 EUR+0.83%924.36B EUR2.37%Vận chuyển
Mua
1FRAFRAPORT
56.22 EUR+1.96%00.005.104B EUR19.842.83 EUR+1872.37%0.00%Vận chuyển
Mua
1LYFTLYFT
11.950 EUR+6.51%3759.384.526B EUR−2.29 EUR+38.59%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
1UBERUBER TECHNOLOGIES
57.60 EUR+4.16%200.06116.261B EUR122.660.47 EUR0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ADBAEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA
8.28 EUR−0.24%2.141K0.31299.843M EUR22.710.36 EUR−60.61%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
AUTMEAUTOSTRADE MERID
16.50 EUR+3.13%30.732K2.0170M EUR−0.22 EUR−109.40%21.88%Vận chuyển
ENAVENAV
3.310 EUR+0.98%263.966K0.631.774B EUR18.720.18 EUR+83.02%6.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TWLTRAWELL CO
8.60 EUR0.00%4.94K0.8821.644M EUR0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TYATOSCANA AEROPORTI
11.2 EUR0.00%00.00208.454M EUR17.550.64 EUR+10.21%3.36%Vận chuyển
Theo dõi