Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

39
Cổ phiếu
4008.116B
Giá trị vốn hóa thị trường
954
Khối lượng
+1.30%
Thay đổi
+4.43%
Hiệu suất Tháng
+35.58%
Hiệu suất Năm
+38.22%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ADBEADOBE
560.8 EUR+0.39%00.00256.796B EUR54.7210.25 EUR+1.54%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1ADSKAUTODESK
207.80 EUR+0.90%00.0044.362B EUR51.774.01 EUR+39.91%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1CRMSALESFORCE
231.8 EUR+1.05%70.58223.174B EUR93.032.49 EUR+787.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1EAELECTRONIC ARTS
126.80 EUR+0.48%00.0033.777B EUR36.993.43 EUR+4.83%0.56%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1INTUINTUIT
529.2 EUR+0.86%17148.217B EUR61.248.64 EUR+30.11%0.57%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1MSFTMICROSOFT CORP
346.45 EUR+1.45%1.378K0.702.554T EUR35.479.77 EUR+3.16%0.75%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
1NEMXNEMETSCHEK
78.52 EUR+1.63%00.008.905B EUR61.221.28 EUR−10.61%0.58%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1NLOKGEN DIGITAL
20.62 EUR+2.18%013.219B EUR9.912.08 EUR+105.74%2.25%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1NOWSERVICENOW
644.6 EUR+1.90%00.00130.608B EUR88.157.31 EUR+624.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
1ORCLORACLE
104.58 EUR+0.85%90.43286.457B EUR33.733.10 EUR+48.00%1.35%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES
16.380 EUR+2.22%1330.1534.715B EUR267.620.06 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
1SAPSAP
148.00 EUR+0.68%410.09171.683B EUR68.092.17 EUR−20.15%1.39%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1SNAPSNAP - CLASSE A
13.93 EUR+2.28%00.0022.514B EUR−0.81 EUR−14.50%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
1SNOWSNOWFLAKE
177.4 EUR+2.54%360.1857.146B EUR−2.54 EUR−9.85%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
1ZMZOOM VIDEO COMMUNICATIONS
68.39 EUR+4.14%191.7020.287B EUR97.010.71 EUR−69.48%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
AATAATECH
1.500 EUR0.00%00.009.121M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AIWALMAWAVE
3.90 EUR0.00%3.605K0.32115.789M EUR19.210.20 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALFOALFONSINO
0.684 EUR0.00%00.008.551M EUR−0.05 EUR−520.77%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALWALGOWATT
0.2850 EUR+2.15%45.381K0.2812.856M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
CREGCREACTIVES GROUP
2.60 EUR0.00%0Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
CYBCYBEROO
2.80 EUR+0.36%3.145K0.14115.554M EUR32.370.09 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DATADATRIX
2.16 EUR−2.70%35K0.2836.916M EUR−0.22 EUR−103.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
DIBDIGITAL BROS
9.750 EUR0.00%13.641K0.36139.043M EUR37.000.26 EUR−85.96%1.85%Dịch vụ Công nghệ
Mua
DOXDOXEE
2.80 EUR+2.94%6K0.4923.237M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GROOPAGROWENS OPA
6.8000 EUR2.647M90.724M EUR−0.28 EUR−1069.23%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GROWGROWENS
5.88 EUR−1.01%15.139K0.2990.724M EUR−0.28 EUR−1069.23%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MAPSMAPS
2.92 EUR+0.69%22.914K1.3035.918M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
NSPNEOSPERIENCE
1.720 EUR+0.88%26K0.4535.422M EUR24.780.07 EUR+241.87%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
NVPNVP
2.88 EUR+2.13%1K2.5021.424M EUR31.440.09 EUR+197.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RETIRETI
1.97 EUR+4.79%7.5K0.7823.498M EUR21.320.09 EUR2.77%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RKTROCKET SHARING COMPANY
0.415 EUR+0.24%2K0.02Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RLTRELATECH
2.23 EUR+0.45%26.775K0.3894.105M EUR25.000.09 EUR−18.09%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SFTSOFTLAB
1.505 EUR+0.33%2480.167.489M EUR6.120.25 EUR+39.48%0.00%Dịch vụ Công nghệ
SIAVSIAV
3.20 EUR0.00%00.0028.645M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SOSSOSTRAVEL.COM
1.025 EUR−0.49%2.5K0.6113.485M EUR−0.00 EUR+98.40%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TNXTTINEXTA
17.57 EUR+0.51%31.161K0.62805.758M EUR40.940.43 EUR−73.02%2.92%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TXTTXT E-SOLUTIONS
17.26 EUR+2.25%30.171K0.91198.557M EUR12.561.37 EUR+78.47%1.07%Dịch vụ Công nghệ
Mua
U24UCAPITAL24
0.168 EUR−5.08%260K0.923.607M EUR−0.83 EUR−105.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán Mạnh
XPREXPRIVIA
1.670 EUR−0.60%8360.0679.528M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ