Dịch vụ nhân sự (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
802.038M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.734K
Khối lượng
+2.39%
Thay đổi
+7.44%
Hiệu suất Tháng
+10.26%
Hiệu suất Năm
+10.35%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AADAMADEUS FIRE
120.8 EUR+2.72%0656.205M EUR16.777.20 EUR+10.09%3.73%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
OJMOPENJOBMETIS
11.10 EUR+0.91%9.534K0.67145.833M EUR11.170.99 EUR+5.06%4.50%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh