Xuất bản: Báo chí (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
541.984M
Giá trị vốn hóa thị trường
43.802K
Khối lượng
+0.25%
Thay đổi
+1.24%
Hiệu suất Tháng
+9.34%
Hiệu suất Năm
+8.88%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CEDCALTAGIRONE EDIT
1.015 EUR+0.50%7.173K0.55107.858M EUR13.410.08 EUR2.97%Dịch vụ Khách hàng
MONMONRIF
0.0490 EUR+2.08%24.316K0.879.783M EUR−0.00 EUR+95.57%0.00%Dịch vụ Khách hàng
NTWNETWEEK
0.1540 EUR+2.67%65.946K0.752.29M EUR−0.06 EUR+48.95%0.00%Dịch vụ Khách hàng
POPRPOLIGRAFICI PRINTING
0.318 EUR+1.27%48K4.629.574M EUR4.080.08 EUR+12.39%9.39%Dịch vụ Khách hàng
RCSRCS MEDIAGROUP
0.699 EUR+0.14%56.88K0.54361.134M EUR6.440.11 EUR−31.83%8.60%Dịch vụ Khách hàng
S24IL SOLE 24 ORE
0.620 EUR−0.32%35.266K1.3540.44M EUR8.590.07 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SEIFSOCIETA' EDITORIALE IL FATTO
0.318 EUR+2.58%4K0.187.753M EUR2.190.15 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
VEVISIBILIA EDITORE
0.372 EUR−5.10%37.868K1.853.152M EUR−0.26 EUR+91.33%0.00%Dịch vụ Khách hàng