Đường sắt (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
129.970B
Giá trị vốn hóa thị trường
350
Khối lượng
−0.46%
Thay đổi
+7.74%
Hiệu suất Tháng
+7.73%
Hiệu suất Năm
+7.74%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1UNPUNION PACIFIC
213.9 EUR−0.47%268.13129.768B EUR21.719.85 EUR−13.90%2.26%Vận chuyển
Mua
FNMFNM
0.465 EUR+1.09%208.43K0.37202.23M EUR2.390.19 EUR+48.97%4.95%Vận chuyển
Mua