Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

19
Cổ phiếu
38.542B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.254K
Khối lượng
−1.92%
Thay đổi
+9.36%
Hiệu suất Tháng
+9.74%
Hiệu suất Năm
+11.60%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ADJADLER GROUP
0.4376 EUR+4.99%075.51M EUR−14.94 EUR+22.30%0.00%Tài chính
1DEQDEUTSCHE EUROSHOP
20.15 EUR−0.74%01.541B EUR89.880.22 EUR−82.64%12.41%Tài chính
Theo dõi
1DWNIDEUTSCHE WOHNEN
21.82 EUR−3.19%08.653B EUR−6.79 EUR−260.51%0.18%Tài chính
Theo dõi
1LEGLEG IMMOBILIEN
72.08 EUR−1.26%05.349B EUR−26.06 EUR−227.43%0.00%Tài chính
Mua
1VNAVONOVIA
26.50 EUR−1.74%3030.2621.604B EUR−8.11 EUR−906.81%3.21%Tài chính
Mua
ABTABITARE IN
5.40 EUR+0.75%45.44K1.51143.644M EUR5.930.91 EUR+95.12%0.00%Tài chính
Mua
AGUARRAS GROUP
1.01 EUR0.00%00.005.427M EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
BBASTOGI SPA
0.516 EUR−1.15%5.51K0.8057.388M EUR3.330.16 EUR1.74%Tài chính
BOBORGOSESIA
0.692 EUR−0.86%8.221K0.2327.818M EUR4.880.14 EUR3.47%Tài chính
Sức mua mạnh
BRIBRIOSCHI
0.0612 EUR−0.97%430.75K1.4147.681M EUR1.810.03 EUR0.00%Tài chính
EAVEMMA VILLAS
3.16 EUR−0.94%6.5K0.6722.024M EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
GABGABETTI
0.775 EUR−0.64%31.322K0.2346.76M EUR12.380.06 EUR−10.57%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
IGDIGD
REIT
2.205 EUR+0.46%128.764K0.79243.304M EUR−0.91 EUR−277.59%13.61%Tài chính
Theo dõi
MEVMEVIM
0.0176 EUR−3.30%1.022M1.065.375M EUR0.00%Tài chính
NRNEXT RE
REIT
3.36 EUR0.00%00.0036.875M EUR−0.27 EUR−127.43%0.00%Tài chính
RNRISANAMENTO
0.0330 EUR+0.92%6.128M0.3859.428M EUR−0.01 EUR+43.67%0.00%Tài chính
RSTRESTART
REIT
0.215 EUR0.00%3300.026.882M EUR−0.06 EUR+7.30%0.00%Tài chính
SIFS.I.F. ITALIA
2.48 EUR0.00%00.00Tài chính
TWEPTWEPPY
0.825 EUR0.00%00.001.92M EUR−0.21 EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh