Quỹ Đầu tư Bất động sản (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
256.532B
Giá trị vốn hóa thị trường
0
Khối lượng
+1.43%
Thay đổi
+13.12%
Hiệu suất Tháng
+13.14%
Hiệu suất Năm
+13.14%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AMTAMERICAN TOWER REIT
REIT
195.20 EUR+0.72%089.163B EUR135.251.44 EUR−77.55%3.06%Tài chính
Sức mua mạnh
1PLDPROLOGIS REIT
REIT
113.1 EUR+2.35%0105.185B EUR38.192.96 EUR−45.63%2.84%Tài chính
Sức mua mạnh
1SPGSIMON PROPERTY GROUP REIT
REIT
121.60 EUR+1.38%00.0040.163B EUR19.216.33 EUR+0.68%5.53%Tài chính
Mua
1WYWEYERHAEUSER
REIT
29.08 EUR0.00%020.878B EUR35.690.81 EUR−73.89%2.46%Tài chính
Mua
CIACIA
0.0420 EUR−1.18%1.476K0.023.876M EUR−0.01 EUR+48.80%0.00%Tài chính
ECMPMEUROCOMMERCIAL PROPERTIES
REIT
21.36 EUR0.00%00.001.139B EUR30.540.70 EUR−86.94%7.48%Tài chính
Mua