Sản phẩm Giải trí (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
16.105B
Giá trị vốn hóa thị trường
47.903K
Khối lượng
+0.05%
Thay đổi
+3.74%
Hiệu suất Tháng
+2.89%
Hiệu suất Năm
+2.30%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1HASHASBRO
42.09 EUR0.00%00.005.771B EUR−3.80 EUR−224.81%6.13%Khách hàng Lâu năm
Mua
1MATMATTEL
17.18 EUR0.00%06.081B EUR78.860.22 EUR−87.29%0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SLSANLORENZO
39.10 EUR+1.69%11.598K0.551.34B EUR15.422.54 EUR+32.91%1.72%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
TGYMTECHNOGYM
7.980 EUR+1.14%124.946K0.641.588B EUR23.420.34 EUR+13.79%3.17%Khách hàng Lâu năm
Mua
TISGTHE ITALIAN SEA GROUP
7.96 EUR−0.25%20.329K0.18422.94M EUR14.050.57 EUR3.41%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
YACHTFERRETTI
3.002 EUR+1.15%316.259K0.60979.324M EUR14.820.20 EUR1.99%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh