Thép (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
55.083B
Giá trị vốn hóa thị trường
490.476K
Khối lượng
−0.93%
Thay đổi
+0.35%
Hiệu suất Tháng
+1.79%
Hiệu suất Năm
+0.00%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1CVACLEVELAND-CLIFFS
16.256 EUR−1.01%08.106B EUR25.790.63 EUR−86.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
1STLDSTEEL DYNAMICS
105.52 EUR−1.93%017.152B EUR7.1614.75 EUR−36.27%1.41%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
1TKATHYSSENKRUPP
6.456 EUR0.00%5.331K0.694.004B EUR−3.33 EUR−282.32%2.33%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
1USX1UNITED STATES STEEL
33.300 EUR−0.08%00.007.424B EUR7.734.31 EUR−64.83%0.56%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
TENTENARIS
15.800 EUR+1.25%883.12K0.3518.422B EUR5.542.85 EUR+70.80%3.19%Khoáng sản phi năng lượng
Mua