Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp (Công nghiệp)

10
Cổ phiếu
279.013B
Giá trị vốn hóa thị trường
213.865K
Khối lượng
+0.54%
Thay đổi
+3.96%
Hiệu suất Tháng
+2.57%
Hiệu suất Năm
+2.75%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1CATCATERPILLAR
240 EUR+1.27%00.00120.346B EUR14.3716.70 EUR+18.94%1.96%Sản xuất Chế tạo
Mua
1DEDEERE & CO
340.5 EUR+1.31%00.0096.349B EUR10.3932.77 EUR+38.84%1.40%Sản xuất Chế tạo
Mua
1DEZDEUTZ
4.428 EUR+0.73%00.00553.786M EUR5.450.81 EUR+64.83%3.42%Sản xuất Chế tạo
Mua
1VOLVBVOLVO CAR
22.375 EUR+1.47%044.932B EUR11.881.88 EUR+22.73%2.80%Sản xuất Chế tạo
Mua
CNHICNH INDUSTRIAL
10.195 EUR+1.19%8.486M0.5113.508B EUR6.231.64 EUR+24.96%3.62%Sản xuất Chế tạo
Mua
COMCOMER INDUSTRIES
28.4 EUR+5.19%6.415K2.57774.308M EUR8.343.40 EUR+96.90%2.78%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
FCTFINCANTIERI
0.548 EUR+0.55%2.233M1.06923.835M EUR−0.06 EUR+0.68%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
OMEROMER
2.81 EUR+1.08%13.404K1.5279.925M EUR9.990.28 EUR1.80%Sản xuất Chế tạo
Mua
SCFSALCEF GROUP
23.70 EUR−1.66%26.468K0.421.494B EUR2.07%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TESTESMEC
0.1178 EUR+0.34%617.92K0.6970.645M EUR−0.00 EUR−119.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi