Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

39
Cổ phiếu
924.963B
Giá trị vốn hóa thị trường
355
Khối lượng
+0.97%
Thay đổi
+4.41%
Hiệu suất Tháng
+4.33%
Hiệu suất Năm
+4.35%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AADAMADEUS FIRE
119.4 EUR−0.17%0651.859M EUR16.587.20 EUR+10.09%3.75%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
1GPNGLOBAL PAYMENTS
111.6 EUR+1.45%028.509B EUR35.423.15 EUR+1278.69%0.85%Dịch vụ Thương mại
Mua
1MAMASTERCARD
379.4 EUR+0.80%100.38356.087B EUR34.9310.86 EUR+6.27%0.56%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
1PYPLPAYPAL
55.52 EUR+3.47%1.174K2.5058.018B EUR17.473.18 EUR+58.36%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
1VVISA - CLASSE A
236.30 EUR+0.75%00.00475.067B EUR30.647.71 EUR+10.36%0.73%Dịch vụ Thương mại
Mua
ABTGALFIO BARDOLLA
2.47 EUR+2.92%21.35K0.8312.94M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALAALA
15.05 EUR+3.44%5500.12126.003M EUR13.491.12 EUR3.23%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALKALKEMY
9.20 EUR+1.55%5.538K0.6750.076M EUR11.790.78 EUR−18.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AMBAMBROMOBILIARE
1.27 EUR−1.55%5K0.703.511M EUR−0.16 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
BANBASICNET
4.535 EUR−2.05%9.438K0.71208.989M EUR8.490.53 EUR+54.14%3.89%Dịch vụ Thương mại
BWZBEEWIZE
0.542 EUR−0.73%3.344K0.236.106M EUR−0.11 EUR+21.68%0.00%Dịch vụ Thương mại
CDGCASTA DIVA GROUP
1.400 EUR+0.36%132.5K0.6027.678M EUR2.00%Dịch vụ Thương mại
CIRCCIRCLE
6.35 EUR+0.79%1.32K0.3525.259M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
COREALLCORE
1.975 EUR+12.54%70.574K11.3826.246M EUR15.930.12 EUR−97.78%5.70%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
DGTDIGITOUCH
2.07 EUR0.00%00.0028.101M EUR11.310.18 EUR1.21%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ELESELES
1.415 EUR0.00%14K0.4424.104M EUR25.400.06 EUR−68.73%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
EPRBEPRCOMUNICAZIONE
1.63 EUR0.00%00.004.569M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
EXECEXECUS
3.36 EUR−0.59%1K0.3217.096M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
FARMH-FARM
0.1795 EUR−0.28%7.5K0.0323.161M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
FMFIERA MILANO
2.600 EUR+4.84%377.903K4.31177.677M EUR12.390.21 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GPIGPI
7.84 EUR+0.77%9.662K0.56224.093M EUR21.810.36 EUR6.43%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GSRG RENT
0.855 EUR−0.58%11.5K5.615.235M EUR−0.21 EUR−275.18%0.00%Dịch vụ Thương mại
IEGITALIAN EXHIBITION GROUP
3.04 EUR+1.00%2.935K0.3792.901M EUR5.270.58 EUR+54.80%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
ISCISCC FINTECH
3.42 EUR+0.59%2.71K0.9943.86M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MOLMUTUIONLINE
29.55 EUR+4.23%35.858K2.211.082B EUR0.42%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
OJMOPENJOBMETIS
11.00 EUR+1.85%14.622K1.03141.892M EUR11.070.99 EUR+5.06%4.63%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PMTPROMOTICA
2.36 EUR0.00%3K0.6840.031M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PORPORTOBELLO
10.40 EUR−2.80%39.9K0.7537.575M EUR−4.90 EUR−316.80%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
PRMPRISMI
0.0966 EUR+0.21%19.32K0.114.715M EUR−0.29 EUR−33.33%0.00%Dịch vụ Thương mại
RDFREDELFI
6.00 EUR+8.30%111.75K0.9445.611M EUR19.760.30 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
REYREPLY
108.4 EUR+1.40%32.142K0.583.985B EUR20.835.20 EUR+37.91%0.94%Dịch vụ Thương mại
Mua
SPNSPINDOX
10.00 EUR+14.94%31.2K4.4751.587M EUR120.480.08 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SRISERVIZI ITALIA
1.630 EUR0.00%14.839K0.2348.757M EUR9.390.17 EUR+6.90%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
TLSTELESIA
2.28 EUR0.00%00.005.985M EUR−0.08 EUR−728.79%0.00%Dịch vụ Thương mại
TMPTMP GROUP
5.10 EUR+0.39%2000.122.54M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TPSTPS
5.55 EUR−2.63%1K0.4241.381M EUR11.720.47 EUR1.05%Dịch vụ Thương mại
VLCVALICA
7.10 EUR0.00%00.00Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
WBSWEBSOLUTE
1.34 EUR0.00%30.25K0.2813.269M EUR−0.04 EUR−170.08%0.00%Dịch vụ Thương mại
YSFTSOFTEC
0.995 EUR−2.45%902.548M EUR−0.09 EUR+79.10%0.00%Dịch vụ Thương mại