Truyền thông (Khu vực)

14
Cổ phiếu
180.264B
Giá trị vốn hóa thị trường
93.195K
Khối lượng
−0.74%
Thay đổi
−4.19%
Hiệu suất Tháng
+3.23%
Hiệu suất Năm
+14.97%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Viễn thông116.392B EUR3.28%0.16%22.105K6
Chuyên ngành viễn thông33.605B EUR4.16%0.30%2.867M5
Viễn thông không dây30.267B EUR6.15%−2.55%4053