Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

48
Cổ phiếu
1954.185B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.811K
Khối lượng
+1.10%
Thay đổi
+2.86%
Hiệu suất Tháng
+2.71%
Hiệu suất Năm
+3.82%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ABIANHEUSER-BUSCH
58.45 EUR+0.17%1.014K4.30115.613B EUR19.822.95 EUR+21.57%0.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1ADSADIDAS
195.00 EUR+0.40%1020.1333.172B EUR−1.17 EUR−116.46%0.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
1BEIBEIERSDORF
130.35 EUR+0.42%00.0029.555B EUR35.203.70 EUR+25.37%0.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1BOSSHUGO BOSS
64.26 EUR+9.47%04.431B EUR18.213.53 EUR+15.76%1.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1BYNDBEYOND MEAT
8.343 EUR+36.79%164820.00512.825M EUR−3.69 EUR+39.51%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
1CLCOLGATE-PALMOLIVE
72.95 EUR+4.66%00.0060.013B EUR40.331.81 EUR−22.69%2.42%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1CLXTHE CLOROX COMPANY
133.6 EUR+7.57%016.465B EUR205.120.65 EUR−80.48%3.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
1ELXESTEE LAUDER COMPANIES
128.00 EUR+12.04%045.887B EUR89.081.44 EUR−76.55%1.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1HENHENKEL
64.20 EUR+1.90%00.0029.375B EUR19.773.25 EUR−10.41%2.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
1KKELLANOVA
49.62 EUR+2.08%50500.0016.958B EUR21.542.30 EUR−44.37%4.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
1KDPKEURIG DR PEPPER
29.755 EUR+2.62%041.591B EUR22.921.30 EUR−0.44%2.53%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1KERKERING
402.85 EUR+0.81%470.1549.255B EUR14.4827.82 EUR+3.54%3.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1KHCTHE KRAFT HEINZ
33.000 EUR−0.23%14310.0740.545B EUR14.412.29 EUR+128.26%4.47%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1KOTHE COCA-COLA COMPANY
54.00 EUR−0.48%1331.25233.686B EUR23.012.35 EUR+0.81%3.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1LEVILEVI STRAUSS & CO
14.61 EUR+6.18%00.005.75B EUR23.200.63 EUR−55.00%3.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1MCLVMH
707.6 EUR+1.54%2320.47350.102B EUR22.1331.98 EUR+70.25%1.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
1MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL
65.66 EUR−0.55%12.0089.445B EUR20.743.17 EUR+37.95%2.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
1MOALTRIA GROUP
39.51 EUR+3.67%2345.7969.368B EUR8.524.64 EUR+76.60%8.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
1NKENIKE
106.28 EUR+0.93%50.08161.738B EUR35.552.99 EUR−14.66%1.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1PGPROCTER & GAMBLE
140.72 EUR+0.03%00.00330.738B EUR24.185.82 EUR−1.15%2.46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL
85.65 EUR−1.44%40.17133.135B EUR17.604.87 EUR−15.03%5.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1PUMPUMA
59.90 EUR+0.84%1650.518.966B EUR29.382.04 EUR−15.04%1.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1STZCONSTELLATION BRANDS
223.0 EUR0.00%040.736B EUR29.587.54 EUR1.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
1UAAUNDER ARMOUR - CLASSE A
7.942 EUR+8.50%00.003.356B EUR9.320.85 EUR+24.30%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1VFCV.F
17.50 EUR+28.30%06.743B EUR−0.52 EUR−147.68%7.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AEFAEFFE
0.767 EUR+1.46%82.524K1.0475.448M EUR−0.24 EUR−945.58%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BCBRUNELLO CUCINELLI
76.05 EUR+0.26%40.445K0.415.158B EUR53.971.41 EUR+176.49%0.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BIEBIOERA
0.0235 EUR+20.51%802.349K1.57447.266K EUR−0.74 EUR−819.77%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CLICENTRALE DEL LATTE D'ITALIA
3.00 EUR0.00%7.087K1.2342M EUR9.970.30 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CPRCAMPARI
10.110 EUR+0.65%540.496K0.2711.309B EUR32.720.31 EUR+28.80%0.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CSPCSP INT IND CALZE
0.314 EUR−2.18%12.227K0.5612.503M EUR14.020.02 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CULTCULTI MILANO
18.10 EUR−3.72%3.125K5.6858.195M EUR38.150.47 EUR−24.21%0.53%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ELGELIGO
1.81 EUR0.00%011.341M EUR−0.26 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GEOGEOX
0.717 EUR−0.42%261.116K0.78183.752M EUR−0.01 EUR+96.38%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
HQFHIGH QUALITY FOOD
0.640 EUR+9.40%118.5K6.376.296M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ICOSINTERCOS
13.68 EUR−0.73%14.135K0.541.326B EUR25.520.54 EUR+55.36%1.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
IIGITALIA INDEPENDENT
0.376 EUR0.00%16.5K2.655.525M EUR0.540.70 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ITMITALMOBILIARE
25.75 EUR−0.58%2.749K0.231.095B EUR63.880.40 EUR−90.72%2.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
IWBITALIAN WINE BRANDS
17.26 EUR+0.35%1.051K0.22162.607M EUR13.721.26 EUR−38.91%0.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MASIMASI AGRICOLA
4.68 EUR0.00%200.00150.467M EUR69.130.07 EUR−37.83%1.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MNLMONNALISA
2.16 EUR0.00%00.0011.271M EUR−1.03 EUR−118.15%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MONCMONCLER
51.44 EUR+0.78%197.997K0.3013.807B EUR25.602.01 EUR+33.39%2.19%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NWLNEWLAT FOOD
6.42 EUR−0.31%3.18K0.15275.54M EUR13.410.48 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
PTRPATTERN
7.25 EUR−0.68%38.181K1.04104.849M EUR43.810.17 EUR−4.78%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
RATRATTI
2.93 EUR+2.45%6.075K4.3378.221M EUR27.880.11 EUR3.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SFERSALVATORE FERRAGAMO
11.76 EUR+0.09%25.104K0.141.982B EUR2.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
TODTOD'S
32.94 EUR−0.72%16.244K0.271.098B EUR20.471.61 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
VLSVALSOIA
9.08 EUR+2.71%5.633K0.8895.207M EUR12.730.71 EUR−1.44%4.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh