Công nghệ Điện tử (Khu vực)

60
Cổ phiếu
6364.155B
Giá trị vốn hóa thị trường
26.899K
Khối lượng
+1.76%
Thay đổi
+7.39%
Hiệu suất Tháng
+44.12%
Hiệu suất Năm
+61.38%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Hàng không vũ trụ & Quốc phòng626.909B EUR1.56%+0.20%3.855K13
Thiết bị ngoại vi máy tính29.487B EUR1.84%−1.48%02
Phần cứng xử lý máy tính46.827B EUR3.47%−1.06%3016
Linh kiện Điện tử24.964B EUR3.76%−0.28%204
Thiết bị/ Công cụ điện146.625B EUR1.63%−0.15%1187
Sản xuất Thiết bị ĐIện2.937B EUR0.19%−10.42%6.947K4
Bán dẫn2.668T EUR0.92%+1.30%4.656K18
Thiết bị Viễn thông2.818T EUR0.55%+0.33%1.057K6