Năng lượng Mỏ (Khu vực)

14
Cổ phiếu
1084.776B
Giá trị vốn hóa thị trường
524.268K
Khối lượng
−1.67%
Thay đổi
−2.15%
Hiệu suất Tháng
−1.67%
Hiệu suất Năm
−1.60%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1COPCONOCOPHILLIPS
102.64 EUR−3.24%00.00124.818B EUR11.858.66 EUR−39.07%3.46%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
1CVXCHEVRON
132.62 EUR−0.39%201.07249.807B EUR10.4212.72 EUR−29.06%4.23%Năng lượng Mỏ
Mua
1DRDEUTSCHE ROHSTOFF
34.60 EUR−0.86%0168.998M EUR3.75%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
1DY6DEVON ENERGY
40.20 EUR−1.95%026.061B EUR7.275.53 EUR−42.92%7.88%Năng lượng Mỏ
Mua
1MPCMARATHON PETROLEUM
134.74 EUR−4.79%052.536B EUR5.3225.33 EUR+8.99%2.06%Năng lượng Mỏ
Mua
1NESTENESTE
34.86 EUR0.00%00.0026.718B EUR17.312.01 EUR−15.53%2.93%Năng lượng Mỏ
Mua
1OXYOCCIDENTAL PETROLEUM
52.55 EUR−1.50%046.852B EUR12.174.32 EUR−64.75%1.17%Năng lượng Mỏ
Mua
1PSXPHILLIPS 66
117.60 EUR−2.41%00.0052.199B EUR7.5015.68 EUR−29.69%3.29%Năng lượng Mỏ
Mua
1PXDPIONEER NATURAL RESOURCES
207.5 EUR−1.61%048.942B EUR10.4719.81 EUR−30.74%6.18%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
1REPREPSOL
13.935 EUR−0.25%00.0017.693B EUR4.772.92 EUR+11.56%4.06%Năng lượng Mỏ
Mua
1USSMARATHON OIL
22.10 EUR−3.70%013.268B EUR8.642.56 EUR−51.86%1.68%Năng lượng Mỏ
Mua
1XOMEXXON MOBIL
92.23 EUR−1.64%00.00373.848B EUR9.699.52 EUR−24.02%3.66%Năng lượng Mỏ
Mua
ENIENI
14.912 EUR−1.18%11.144M1.0750.444B EUR9.661.54 EUR−67.99%6.03%Năng lượng Mỏ
Mua
SRSSARAS
1.4900 EUR−1.26%4.613M1.141.421B EUR4.130.36 EUR−13.16%12.59%Năng lượng Mỏ
Mua