Tài chính (Khu vực)

115
Cổ phiếu
2112.807B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.975M
Khối lượng
+1.02%
Thay đổi
+9.73%
Hiệu suất Tháng
+19.76%
Hiệu suất Năm
+20.00%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ACACREDIT AGRICOLE
12.580 EUR+0.87%5.695K0.9536.408B EUR6.441.95 EUR8.33%Tài chính
Theo dõi
1ADEBITCOIN GROUP
24.45 EUR+1.66%61516.71124M EUR71.760.34 EUR−89.47%0.40%Tài chính
Sức mua mạnh
1ADJADLER GROUP
0.4376 EUR+4.99%075.51M EUR−14.94 EUR+22.30%0.00%Tài chính
1AGSAGEAS
40.47 EUR−0.02%2401.147.452B EUR7.605.33 EUR+21.01%5.18%Tài chính
Theo dõi
1AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP
60.85 EUR+0.75%042.622B EUR12.314.94 EUR−71.04%2.08%Tài chính
Mua
1ALVALLIANZ
243.35 EUR+0.41%5600.5295.081B EUR4.68%Tài chính
Mua
1AMTAMERICAN TOWER REIT
REIT
195.20 EUR+0.72%089.163B EUR135.251.44 EUR−77.55%3.06%Tài chính
Sức mua mạnh
1AXPAMERICAN EXPRESS
156.30 EUR+0.22%50.96113.717B EUR15.4910.09 EUR−0.65%1.38%Tài chính
Mua
1BBVABBVA
8.498 EUR+0.54%4000.1050.62B EUR6.781.25 EUR4.48%Tài chính
Mua
1BKTHE BANK OF NEW YORK MELLON
44.75 EUR+1.13%034.956B EUR11.084.04 EUR3.22%Tài chính
Mua
1BLKBLACKROCK
691.0 EUR−0.09%201.49102.641B EUR20.4933.73 EUR−8.94%2.67%Tài chính
Sức mua mạnh
1BNPBNP PARIBAS
61.82 EUR+1.18%1.793K0.9870.917B EUR6.579.41 EUR6.31%Tài chính
Mua
1CABKCAIXABANK
3.914 EUR−0.48%029.328B EUR4.77%Tài chính
Mua
1CBKCOMMERZBANK
11.040 EUR+0.23%1.147K1.2213.667B EUR5.981.85 EUR1.81%Tài chính
Mua
1CCAPCORESTATE CAPITAL HOLDING
0.3390 EUR0.00%062.612M EUR0.00%Tài chính
1COINCOINBASE GLOBAL
132.52 EUR+4.46%2.53K0.5132.499B EUR−3.05 EUR+45.07%0.00%Tài chính
Theo dõi
1CSAXA
29.965 EUR+0.17%5970.5067.095B EUR10.872.76 EUR+18.74%5.67%Tài chính
Sức mua mạnh
1DB1DEUTSCHE BOERSE
180.20 EUR+0.92%00.0033.126B EUR20.118.96 EUR+51.12%1.99%Tài chính
Mua
1DBKDEUTSCHE BANK
11.790 EUR+6.22%9.666K1.8524.104B EUR5.082.32 EUR2.54%Tài chính
Mua
1DEQDEUTSCHE EUROSHOP
20.15 EUR−0.74%01.541B EUR89.880.22 EUR−82.64%12.41%Tài chính
Theo dõi
1DWNIDEUTSCHE WOHNEN
21.82 EUR−3.19%08.653B EUR−6.79 EUR−260.51%0.18%Tài chính
Theo dõi
1FISVFISERV
122.25 EUR+1.37%073.599B EUR27.044.52 EUR+39.16%0.00%Tài chính
Mua
1GLESOCIETE GENERALE
23.975 EUR+1.03%1.2K1.8917.527B EUR4.824.98 EUR7.07%Tài chính
Mua
1GSGOLDMAN SACHS GROUP
322.9 EUR+1.76%00.00105.997B EUR16.5219.55 EUR2.99%Tài chính
Mua
1HOODROBINHOOD MARKETS
10.36 EUR+0.97%1.306K1.189.398B EUR−0.78 EUR+48.27%0.00%Tài chính
Theo dõi
1HU3HUNTINGTON BANCSHARES
11.02 EUR+1.29%016.086B EUR7.701.43 EUR5.17%Tài chính
Theo dõi
1INGAING GROEP
13.498 EUR+1.37%4.902K3.7748.336B EUR5.47%Tài chính
Mua
1INVEBINVESTOR AB CLASS B
19.914 EUR−0.21%00.0060.949B EUR5.963.34 EUR1.96%Tài chính
Mua
1LEGLEG IMMOBILIEN
72.08 EUR−1.26%05.349B EUR−26.06 EUR−227.43%0.00%Tài chính
Mua
1MAPMAPFRE
2.020 EUR+0.70%06.154B EUR5.86%Tài chính
Theo dõi
1MSMORGAN STANLEY
75.85 EUR+2.32%00.00125.117B EUR14.365.28 EUR3.95%Tài chính
Mua
1MUV2MUNICH RE
391.4 EUR−0.36%252.0053.4B EUR2.96%Tài chính
Mua
1NDANORDEA BANK
10.702 EUR+0.15%1421.5838.027B EUR7.771.38 EUR7.39%Tài chính
Mua
1PBBPBB
5.795 EUR−0.17%0780.629M EUR5.301.09 EUR16.37%Tài chính
Theo dõi
1PLDPROLOGIS REIT
REIT
113.1 EUR+2.35%0105.185B EUR38.192.96 EUR−45.63%2.84%Tài chính
Sức mua mạnh
1PRUPRUDENTIAL FINANCIAL
92.60 EUR+2.21%033.736B EUR63.291.46 EUR+99.42%4.96%Tài chính
Theo dõi
1SABBANCO DE SABADELL
1.2335 EUR−0.80%00.006.875B EUR6.250.20 EUR2.63%Tài chính
Mua
1SANXBANCO SANTANDER
3.9380 EUR+1.85%3460.0763.653B EUR6.720.59 EUR2.89%Tài chính
Mua
1SEBASKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
11.765 EUR−0.13%024.858B EUR7.771.51 EUR5.10%Tài chính
Mua
1SIXSIXT
93.25 EUR+2.02%510.003.89B EUR13.436.94 EUR−23.28%4.40%Tài chính
Sức mua mạnh
1SPGSIMON PROPERTY GROUP REIT
REIT
121.60 EUR+1.38%00.0040.163B EUR19.216.33 EUR+0.68%5.53%Tài chính
Mua
1TFCTRUIST FINL CORP
31.6 EUR+3.27%042.418B EUR8.403.76 EUR6.06%Tài chính
Mua
1TROWT ROWE PRICE GROUP
93.09 EUR+0.41%00.0020.381B EUR14.036.63 EUR−25.36%4.94%Tài chính
Bán
1TRVTHE TRAVELERS COMPANIES INC
169.85 EUR+0.89%038.355B EUR19.428.75 EUR−37.42%2.13%Tài chính
Theo dõi
1USBUS BANCORP
37.02 EUR+1.15%058.321B EUR11.673.17 EUR4.75%Tài chính
Mua
1VNAVONOVIA
26.50 EUR−1.74%3030.2621.604B EUR−8.11 EUR−906.81%3.21%Tài chính
Mua
1WYWEYERHAEUSER
REIT
29.08 EUR0.00%020.878B EUR35.690.81 EUR−73.89%2.46%Tài chính
Mua
3LNIGRANITESHARES 3X LONG NIO DAILY ETP
5.791 EUR−2.39%1.494K0.60Tài chính
3LPAGRANITESHARES 3X LONG PALANTIR DAILY ETP
120.43 EUR+4.91%1150.89Tài chính
3SAAGRANITESHARES 3X SHORT ALIBABA DAILY ETP
0.4626 EUR−0.19%2K1.39Tài chính
ABTABITARE IN
5.40 EUR+0.75%45.44K1.51143.644M EUR5.930.91 EUR+95.12%0.00%Tài chính
Mua
AGUARRAS GROUP
1.01 EUR0.00%00.005.427M EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
AIM4AIM SICAF
174.00 EUR+0.92%742.478.647M EUR0.00%Tài chính
ANIMANIMA HOLDING
3.926 EUR+0.72%556.357K1.031.25B EUR10.130.39 EUR−6.24%5.60%Tài chính
Mua
AURNB AURORA
13.110 EUR0.00%4.1K1.11Tài chính
AZMAZIMUT
22.50 EUR+0.40%365.468K1.103.141B EUR7.073.18 EUR−24.05%5.78%Tài chính
Mua
BBASTOGI SPA
0.516 EUR−1.15%5.51K0.8057.388M EUR3.330.16 EUR1.74%Tài chính
BAMIBANCO BPM
4.989 EUR+1.20%11.095M0.587.541B EUR7.980.63 EUR4.61%Tài chính
Mua
BDBBCO DESIO BRIANZA
3.71 EUR−0.54%18.181K0.41498.487M EUR2.051.81 EUR5.31%Tài chính
BFFBFF BANK
10.62 EUR+1.24%208.098K0.481.981B EUR8.07%Tài chính
Sức mua mạnh
BGNBANCA GENERALI
33.24 EUR+0.64%134.49K0.933.834B EUR12.142.74 EUR5.42%Tài chính
Theo dõi
BMEDBANCA MEDIOLANUM
8.280 EUR+0.58%584.407K0.806.114B EUR8.530.97 EUR+1.65%6.52%Tài chính
Sức mua mạnh
BMPSBANCA MONTE PASCHI SIENA
3.271 EUR−1.00%21.154M0.604.12B EUR12.530.26 EUR0.00%Tài chính
Theo dõi
BOBORGOSESIA
0.692 EUR−0.86%8.221K0.2327.818M EUR4.880.14 EUR3.47%Tài chính
Sức mua mạnh
BPEBPER BANCA
3.350 EUR−0.12%7.825M0.794.742B EUR4.540.74 EUR3.58%Tài chính
Mua
BPSOBCA POP SONDRIO
5.690 EUR+1.43%513.078K0.752.559B EUR5.701.00 EUR4.92%Tài chính
Theo dõi
BRIBRIOSCHI
0.0612 EUR−0.97%430.75K1.4147.681M EUR1.810.03 EUR0.00%Tài chính
BSTBANCA SISTEMA
1.242 EUR+2.14%360.412K3.6599.883M EUR6.400.19 EUR5.23%Tài chính
Mua
CECREDEM
8.30 EUR+0.73%104.108K0.692.82B EUR5.281.57 EUR3.98%Tài chính
Mua
CIACIA
0.0420 EUR−1.18%1.476K0.023.876M EUR−0.01 EUR+48.80%0.00%Tài chính
CNFCONAFI
0.266 EUR−0.75%4.83K0.059.827M EUR−0.02 EUR−568.57%0.00%Tài chính
COPCOPERNICO
3.94 EUR−1.50%2.5K3.457.559M EUR−0.03 EUR+78.74%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
CUBECUBE LABS
2.12 EUR0.00%0Tài chính
DDIRECTA SIM
3.50 EUR+0.86%29K0.7857.75M EUR4.57%Tài chính
Sức mua mạnh
DMDIGITAL MAGICS
2.37 EUR+2.60%4000.0726.036M EUR−0.36 EUR+3.87%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
DOVDOVALUE
3.185 EUR+1.43%251.934K0.32251.703M EUR−0.21 EUR−133.81%34.54%Tài chính
Mua
EAVEMMA VILLAS
3.16 EUR−0.94%6.5K0.6722.024M EUR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
ECMPMEUROCOMMERCIAL PROPERTIES
REIT
21.36 EUR0.00%00.001.139B EUR30.540.70 EUR−86.94%7.48%Tài chính
Mua
EQUIEQUITA GROUP
3.56 EUR0.00%21.891K0.70168.063M EUR14.350.25 EUR−43.99%9.83%Tài chính
Sức mua mạnh
EXS3ISHARES MDAX UCITS ETF (DE)
220.90 EUR+0.57%21911.71Tài chính
FBKFINECOBANK
12.930 EUR+0.94%2.919M1.217.894B EUR15.360.84 EUR3.79%Tài chính
Mua
FICFIRST CAPITAL
17.7 EUR0.00%00.0046.736M EUR−0.52 EUR−104.44%1.95%Tài chính
Sức mua mạnh
GGENERALI ASS
19.140 EUR+0.13%2.549M0.9329.724B EUR7.922.42 EUR+53.68%6.06%Tài chính
Theo dõi
GABGABETTI
0.775 EUR−0.64%31.322K0.2346.76M EUR12.380.06 EUR−10.57%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
GEQGEQUITY
0.0200 EUR+2.04%560.85K0.782.14M EUR−0.00 EUR−150.00%0.00%Tài chính
GFGENERALFINANCE
9.70 EUR−1.02%14.1K1.29122.56M EUR9.341.04 EUR+16.23%4.43%Tài chính
Sức mua mạnh
IFBANCA IFIS
15.89 EUR+0.32%88.514K0.73849.474M EUR5.223.04 EUR10.07%Tài chính
Mua
IGDIGD
REIT
2.205 EUR+0.46%128.764K0.79243.304M EUR−0.91 EUR−277.59%13.61%Tài chính
Theo dõi
ILTYILLIMITY BANK
5.485 EUR+2.14%156.007K0.60459.741M EUR4.701.17 EUR3.28%Tài chính
Mua
INTINTERMONTE PARTNERS SIM
2.46 EUR+0.41%1.86K0.3879.458M EUR23.080.11 EUR−70.13%10.57%Tài chính
Sức mua mạnh
ISPINTESA SANPAOLO
2.7000 EUR+0.84%68.095M0.8349.25B EUR7.300.37 EUR8.67%Tài chính
Sức mua mạnh
LVENLVENTURE GROUP
0.270 EUR0.00%00.0015.116M EUR0.00%Tài chính
MBMEDIOBANCA
11.130 EUR+0.72%3.406M1.099.175B EUR9.161.21 EUR7.64%Tài chính
Theo dõi
METMET.EXTRA GROUP
2.16 EUR−6.09%2.439K1.411.256M EURTài chính
MEVMEVIM
0.0176 EUR−3.30%1.022M1.065.375M EUR0.00%Tài chính
MITMITTEL
1.44 EUR+0.70%3500.08117.14M EUR98.630.01 EUR−84.18%0.00%Tài chính
MTSMIT SIM
3.64 EUR0.00%00.007.573M EUR−0.18 EUR0.00%Tài chính
NEXINEXI
7.424 EUR+0.71%3.652M1.069.743B EUR123.120.06 EUR−72.39%0.00%Tài chính
Mua
NRNEXT RE
REIT
3.36 EUR0.00%00.0036.875M EUR−0.27 EUR−127.43%0.00%Tài chính
PROBCA PROFILO
0.206 EUR+0.98%116.188K0.33134.75M EUR9.670.02 EUR6.80%Tài chính