Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

12
Cổ phiếu
38.495B
Giá trị vốn hóa thị trường
259.332K
Khối lượng
−2.72%
Thay đổi
−18.59%
Hiệu suất Tháng
+10.88%
Hiệu suất Năm
+7.16%
Hiệu suất YTD
           
BZU BUZZI UNICEM
15.61-2.41%-0.39Bán Mạnh491.743K7676108.233.073B5.672.829664.00
CALT CALTAGIRONE
3.700.00%0.00Bán5.011K18540.70444.444M4.660.793720.00
CEM CEMENTIR HOLDING
6.19-1.43%-0.09Bán90.170K558152.30981.062M8.670.723083.00
FUM FRANCHI UMBERTO MARMI
9.001.12%0.10Bán5.000K45000.00294.112M27.850.32
HEI HEIDELBERG CEMENT
45.45-4.92%-2.35Bán Mạnh70331951.359.156B5.368.9151209.00
IKG INTEK GROUP
0.53-0.38%-0.00Bán542.158K286259.42215.120M3.390.16
IKGR INTEK GROUP RSP
0.770.00%0.00Bán6.000K4608.00215.120M4.920.16
ITM ITALMOBILIARE
26.35-1.31%-0.35Bán Mạnh18.835K496302.251.129B8.083.30848.00
SDF K+S
23.00-2.79%-0.66Bán60013800.004.540B1.4616.2610711.00
TEN TENARIS
12.27-2.54%-0.32Bán2.700M33131957.0714.863B11.471.1022776.00
TKA THYSSENKRUPP
5.44-4.26%-0.24Bán42.883K233197.753.551B3.881.47101275.00
VIA VIANINI
1.100.00%0.00Bán00.0033.116M7.600.146.00
Tải thêm