Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

20
Cổ phiếu
178.421B
Giá trị vốn hóa thị trường
156.436K
Khối lượng
+1.43%
Thay đổi
+7.62%
Hiệu suất Tháng
+13.26%
Hiệu suất Năm
+11.66%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AAALCOA
23.38 EUR+3.54%04.137B EUR−4.66 EUR−448.69%1.60%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
1CDECOEUR MINING
2.812 EUR+1.08%01.067B EUR−0.06 EUR+87.79%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
1CVACLEVELAND-CLIFFS
16.088 EUR−1.03%08.129B EUR25.530.63 EUR−86.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
1FCXFREEPORT-MCMORAN
35.335 EUR+5.34%00.0050.683B EUR25.151.40 EUR−47.78%0.79%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
1HEIHEIDELBERG MATERIALS
78.14 EUR+1.24%130.0914.56B EUR8.249.48 EUR+7.55%3.32%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
1HLHECLA MINING
4.410 EUR−0.34%02.686B EUR−0.07 EUR−81.85%0.53%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
1MUXMCEWEN MINING
6.90 EUR0.00%0333.077M EUR−2.40 EUR−75.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
1NEMNEWMONT
36.54 EUR−0.11%041.727B EUR−0.97 EUR−175.37%4.09%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
1STSTEICO
30.25 EUR+3.60%00.00430.954M EUR14.202.13 EUR−17.92%1.31%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
1STLDSTEEL DYNAMICS
101.86 EUR−3.47%016.965B EUR6.9114.75 EUR−36.27%1.43%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
1TKATHYSSENKRUPP
6.404 EUR−0.81%9.435K1.233.983B EUR−3.33 EUR−282.32%2.34%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
1USX1UNITED STATES STEEL
33.405 EUR+0.32%00.007.418B EUR7.754.31 EUR−64.83%0.56%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BZUBUZZI
27.02 EUR+1.20%167.409K1.015.002B EUR6.244.33 EUR+56.61%1.67%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CALTCALTAGIRONE
4.10 EUR+1.23%1.002K0.07492.492M EUR3.931.04 EUR+50.96%3.66%Khoáng sản phi năng lượng
CEMCEMENTIR HOLDING
8.71 EUR−0.68%31.166K0.311.361B EUR7.281.20 EUR+45.81%2.53%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
FUMFRANCHI UMBERTO MARMI
6.92 EUR−0.29%2000.18228.169M EUR13.900.50 EUR4.19%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
KMEKME GROUP
0.934 EUR+0.21%43.577K0.29300.893M EUR6.790.14 EUR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KMERKME GROUP RSP
1.16 EUR0.00%00.00300.893M EUR8.440.14 EUR18.73%Khoáng sản phi năng lượng
TENTENARIS
15.745 EUR+0.90%1.451M0.5818.588B EUR5.522.85 EUR+70.80%3.16%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
VIAVIANINI
0.920 EUR+7.60%37.215K3.5727.697M EUR13.810.07 EUR−69.21%6.52%Khoáng sản phi năng lượng