Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

27
Cổ phiếu
376.517B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.267K
Khối lượng
+0.59%
Thay đổi
+5.00%
Hiệu suất Tháng
+3.83%
Hiệu suất Năm
+4.15%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
11COVCOVESTRO
51.20 EUR+2.20%00.009.513B EUR−4.79 EUR−199.39%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
1ADMARCHER-DANIELS-MIDLAND
68.4 EUR−0.87%00.0036.633B EUR10.076.79 EUR−8.11%2.43%Công nghiệp Chế biến
Mua
1APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS
244.0 EUR−0.37%00.0053.935B EUR25.069.74 EUR−5.34%2.62%Công nghiệp Chế biến
Mua
1BASBASF
44.455 EUR+1.82%1.34K0.8037.919B EUR−3.33 EUR−159.24%7.80%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1DDDUPONT DE NEMOURS
65.82 EUR−0.09%028.237B EUR7.209.14 EUR+146.71%2.03%Công nghiệp Chế biến
Mua
1DOWDOW
47.67 EUR+0.17%033.228B EUR27.641.72 EUR−78.09%5.48%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1ECLECOLAB
176.30 EUR−0.06%050.187B EUR43.334.07 EUR+1.61%1.12%Công nghiệp Chế biến
Mua
1EVKEVONIK INDUSTRIES
17.345 EUR−0.43%5672.018.12B EUR−1.29 EUR−164.77%6.71%Công nghiệp Chế biến
Mua
1LXSLANXESS
25.47 EUR+3.62%00.002.124B EUR1.8713.61 EUR+291.66%4.27%Công nghiệp Chế biến
Mua
1PPGPPG INDUSTRIES
133 EUR+0.76%031.16B EUR23.515.66 EUR+22.69%1.78%Công nghiệp Chế biến
Mua
1SDFK+S
13.705 EUR+0.85%3290.392.423B EUR3.673.73 EUR−52.06%7.39%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1SHWSHERWIN-WILLIAMS
266.6 EUR+2.22%067.104B EUR30.198.83 EUR+16.87%0.86%Công nghiệp Chế biến
Mua
1VBKVERBIO
29.73 EUR−2.62%151.421.942B EUR24.781.20 EUR0.65%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
1WCHWACKER CHEMIE
113.20 EUR+1.43%30.135.542B EUR7.6114.88 EUR+86.24%10.76%Công nghiệp Chế biến
Mua
BFGB.F
4.00 EUR−0.25%58.463K0.22750.109M EUR93.900.04 EUR+3176.92%1.00%Công nghiệp Chế biến
DNRINDUSTRIE DE NORA
13.96 EUR−0.85%312.402K2.472.84B EUR12.591.11 EUR0.85%Công nghiệp Chế biến
Mua
ECNLAQUAFIL
2.955 EUR+7.45%141.727K1.30140.632M EUR−0.06 EUR−113.64%8.73%Công nghiệp Chế biến
Mua
FIREBIFIRE
3.10 EUR+4.73%34K4.3051.652M EUR9.390.33 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GMLG.M. LEATHER
1.43 EUR0.00%00.0016.066M EUR8.780.16 EUR1.56%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GRALGRIFAL
2.30 EUR0.00%5000.0926.215M EUR27.880.08 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GRNGREEN OLEO
0.976 EUR+1.04%7.5K1.1424.757M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ICFINDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI
4.48 EUR−1.32%3.097K0.3131.783M EUR9.020.50 EUR−57.72%4.41%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MGSMAGIS
10.10 EUR0.00%00.0053.857M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
NDTNEODECORTECH
2.80 EUR−0.71%10.064K1.1239.816M EUR10.110.28 EUR−42.58%4.96%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SACSACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI
1.285 EUR+11.74%192K4.4410.178M EUR8.830.15 EUR3.57%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SOLSOL
26.60 EUR+0.95%68.77K1.312.39B EUR16.231.64 EUR+29.05%1.25%Công nghiệp Chế biến
Mua
ZVZIGNAGO VETRO
13.50 EUR+1.20%45.532K0.521.187B EUR8.731.55 EUR+126.36%4.50%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh