Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

39
Cổ phiếu
686.036B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.840M
Khối lượng
+1.29%
Thay đổi
+4.00%
Hiệu suất Tháng
+5.89%
Hiệu suất Năm
+7.17%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AWKAMERICAN WATER WORKS COMPANY
123.6 EUR+3.17%00.0023.84B EUR27.144.55 EUR−38.37%2.08%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1DDOMINION ENERGY
42.755 EUR+1.99%035.889B EUR23.091.85 EUR−34.65%5.72%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
1EDCONSOLIDATED EDISON
85.5 EUR+2.40%029.085B EUR13.396.38 EUR+31.25%3.53%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
1ELEENDESA
19.440 EUR+0.99%5002.5720.432B EUR10.561.84 EUR+19.81%6.65%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1ENGENAGAS
17.085 EUR+7.89%04.444B EUR15.871.08 EUR−37.46%8.20%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
1ENGIENGIE
16.026 EUR+0.60%4.843K2.5738.78B EUR−2.33 EUR−819.35%8.72%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
1EOANE.ON
12.050 EUR+0.33%18.08K37.0031.367B EUR−0.31 EUR−117.22%4.24%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1ESEVERSOURCE ENERGY
56.5 EUR+4.63%00.0019.512B EUR17.903.16 EUR−23.04%4.38%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
1EXCEXELON
35.890 EUR−2.57%035.667B EUR17.662.03 EUR−8.00%3.69%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1FORTFORTUM
13.280 EUR+2.75%00.0011.709B EUR−3.44 EUR−216.35%6.97%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1IBEIBERDROLA
11.495 EUR+1.23%4.59K3.3269.433B EUR3.52%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1NTGYNATURGY ENERGY GROUP
27.64 EUR+3.99%026.407B EUR3.54%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
1PCGPG&E
16.190 EUR+4.80%00.0034.213B EUR19.510.83 EUR−3.22%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1PPLPPL
24.50 EUR+3.07%017.937B EUR24.690.99 EUR+2.63%3.57%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1RWERWE
39.64 EUR−0.20%1.025K2.0229.568B EUR6.586.03 EUR+27050.90%2.26%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
1SOTHE SOUTHERN COMPANY
66.10 EUR+3.74%071.68B EUR25.292.61 EUR−18.84%3.89%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1UNUNIPER
3.911 EUR−9.34%00.0031.444B EUR1.053.73 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
1WECWEC ENERGY GROUP
78.8 EUR+5.07%024.631B EUR19.264.09 EUR−8.11%3.67%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
A2AA2A
1.9505 EUR−0.81%10.241M1.386.161B EUR16.740.12 EUR−36.09%4.60%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AC5ACINQUE
1.90 EUR−2.06%1.019K0.19382.847M EUR4.38%Công ty dịch vụ công cộng
ACEACEA
12.88 EUR+3.54%396.785K1.572.644B EUR11.811.09 EUR−28.05%6.83%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
AGAAGATOS
0.2390 EUR0.00%04.781M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
ARNALERION
23.80 EUR+0.85%5.581K0.781.278B EUR16.441.45 EUR+66.92%2.75%Công ty dịch vụ công cộng
ASCASCOPIAVE
2.225 EUR−1.77%130.742K1.06490.848M EUR24.030.09 EUR−51.19%5.74%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ECKECOSUNTEK
21.0 EUR−1.41%2800.1836.495M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EDNREDISON R
1.466 EUR−0.14%29.28K0.446.953B EUR18.680.08 EUR+53.02%3.54%Công ty dịch vụ công cộng
ENELENEL
6.535 EUR+0.43%15.904M0.7566.108B EUR12.690.51 EUR+118.14%6.15%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ERGERG
26.48 EUR−0.15%269.364K0.843.966B EUR75.210.35 EUR−58.95%3.77%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ESIGMESI
1.905 EUR+10.43%164.7K5.4613.502M EUR−0.23 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EVISOEVISO
2.50 EUR−2.72%31.579K0.7363.38M EUR−0.05 EUR−193.52%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
FREFRENDY ENERGY
0.212 EUR0.00%6.48K1.0912.575M EUR−0.05 EUR−2504.76%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
GSPGAS PLUS
2.675 EUR+0.19%50.927K1.74116.34M EUR2.331.15 EUR1.87%Công ty dịch vụ công cộng
HERHERA
2.884 EUR−0.83%1.101M0.744.253B EUR9.260.31 EUR+248.55%4.30%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
IBINIZIATIVE BRESCIANE
14.6 EUR+0.69%250.2375.455M EUR25.830.57 EUR−48.18%1.10%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
IGITALGAS
5.155 EUR+0.49%1.013M0.654.159B EUR9.670.53 EUR+7.69%6.18%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
IREIREN
2.036 EUR+1.09%1.143M0.752.584B EUR9.850.21 EUR+33.03%5.46%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SERISERI INDUSTRIAL
3.100 EUR−2.05%256.237K1.29170.844M EUR−0.12 EUR−418.92%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SRGSNAM
4.684 EUR+0.64%6.303M1.0415.599B EUR23.010.20 EUR−51.64%5.91%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TRNTERNA
7.456 EUR+0.32%2.27M0.6314.927B EUR17.180.43 EUR+9.96%4.34%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi