Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Nhật

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
1793 OHMOTO GUMI CO
5840.000.00%0.00Mua20029.825B11.41511.84808.00Dịch vụ Công nghiệp
1909 NIPPON DRY-CHEMICAL CO LTD
2416.005.96%136.00Sức mua mạnh53.800K15.963B6.92329.381038.00Sản xuất Chế tạo
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
3896.001.04%40.00Mua2.986M2526.061B12.58306.6248807.00Khách hàng Lâu năm
1930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO
1386.002.14%29.00Sức mua mạnh18.800K31.654B10.42130.241141.00Dịch vụ Công nghiệp
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC
1942.000.05%1.00Mua1.071M577.243B28.5567.988951.00Công nghiệp Chế biến
2124 JAC RECRUITMENT CO LTD
2167.000.70%15.00Mua184.800K88.749B25.7083.831350.00Dịch vụ Thương mại
2153 E J HOLDINGS INC
1380.001.25%17.00Mua58.700K21.700B8.10168.251621.00Dịch vụ Công nghiệp
2158 FRONTEO INC
2068.0012.57%231.00Sức mua mạnh5.266M72.024B89.9320.45315.00Dịch vụ Công nghệ
2207 MEITO SANGYO CO
1822.000.11%2.00Mua132.900K30.747B37.2748.83531.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2317 SYSTENA CORPORATION
2478.001.18%29.00Sức mua mạnh288.300K237.170B48.6850.313754.00Dịch vụ Công nghệ
2327 NS SOLUTIONS CORPORATION
4040.000.25%10.00Mua235.500K368.746B19.93202.176958.00Dịch vụ Công nghệ
2433 HAKUHODO DY HLDGS INC
1968.002.18%42.00Sức mua mạnh1.268M719.658B20.1095.8224775.00Dịch vụ Thương mại
2453 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO LTD
1303.003.33%42.00Sức mua mạnh218.300K38.990B28.7344.12244.00Dịch vụ Khách hàng
2491 VALUECOMMERCE CO.LTD.
4945.001.85%90.00Sức mua mạnh220.200K156.881B57.7084.21395.00Dịch vụ Công nghệ
2498 ORIENTAL CONSULTANTS HLDGS CO LTD
3285.001.70%55.00Mua10.600K18.772B8.83365.702981.00Dịch vụ Công nghiệp
2587 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED
4890.001.88%90.00Sức mua mạnh989.200K1483.200B23.38205.3324102.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2651 LAWSON INC
5820.00-0.34%-20.00Mua337.500K584.402B31.59184.9910385.00Bán Lẻ
2734 SALA CORPORATION
655.000.77%5.00Mua99.300K41.149B11.3357.364059.00Công ty dịch vụ công cộng
2761 TOSHIN GROUP CO
7000.002.94%200.00Sức mua mạnh10054.073B36.99183.82664.00Dịch vụ Phân phối
2801 KIKKOMAN CORP
9530.001.28%120.00Mua672.800K1804.701B53.96174.397645.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2918 WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO LTD
2604.000.15%4.00Mua69.000K45.386B33.6477.292180.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2925 PICKLES CORPORATION
2243.001.08%24.00Sức mua mạnh69.300K28.523B13.65164.30438.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3023 RASA CORPORATION
976.000.31%3.00Mua77.000K11.313B6.73144.66282.00Dịch vụ Phân phối
3121 MBK CO LTD (JAPAN)
404.001.00%4.00Mua389.500K11.147B46.958.5231.00Tài chính
3150 GREMZ INC
3165.002.26%70.00Mua107.000K70.472B62.6350.41348.00Dịch vụ Thương mại
3182 OISIX RA DAICHI INC
5110.008.72%410.00Sức mua mạnh755.300K171.761B34.21137.44915.00Bán Lẻ
3187 SANWACOMPANY LTD
406.00-1.22%-5.00Mua109.400K7.202B-9.94186.00Bán Lẻ
3288 OPEN HOUSE CO LTD
6530.003.65%230.00Sức mua mạnh664.400K794.423B11.48550.322876.00Tài chính
3315 NIPPON COKE & ENGINEERING CO LTD
138.005.34%7.00Sức mua mạnh3.610M38.125B5.8522.401041.00Năng lượng Mỏ
3349 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP
20370.002.00%400.00Sức mua mạnh168.300K790.794B29.12685.774872.00Bán Lẻ
3408 SAKAI OVEX CO LTD
4325.0013.07%500.00Sức mua mạnh11.600K23.570B16.74229.601018.00Công nghiệp Chế biến
3434 ALPHA CORP
1309.001.08%14.00Mua9.100K12.370B13.4996.004446.00Sản xuất Chế tạo
3583 AUBEX CORP
800.009.14%67.00Sức mua mạnh46.900K2.026B13.6053.88350.00Sản xuất Chế tạo
3626 TIS INC.
3240.001.09%35.00Mua916.000K803.931B27.54116.4021817.00Dịch vụ Công nghệ
3635 KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
5940.001.89%110.00Sức mua mạnh470.500K968.793B26.71218.971983.00Dịch vụ Công nghệ
3648 AGS CORP
982.003.59%34.00Sức mua mạnh45.500K16.854B22.5442.071049.00Dịch vụ Công nghệ
3658 EBOOK INITIATIVE JAPAN CO LTD
4260.002.53%105.00Sức mua mạnh90.100K23.402B41.46102.01148.00Dịch vụ Khách hàng
3688 CARTA HOLDINGS INC
2574.002.43%61.00Sức mua mạnh777.300K63.598B21.24118.841222.00Dịch vụ Công nghệ
3817 SRA HOLDINGS INC
2996.000.94%28.00Sức mua mạnh28.700K36.615B10.30288.171393.00Dịch vụ Công nghệ
3843 FREEBIT CO.LTD
1116.00-3.63%-42.00Mua926.000K24.309B15.8972.89915.00Dịch vụ Công nghệ
3865 HOKUETSU CORPORATION
697.004.03%27.00Sức mua mạnh1.263M112.550B5.87114.224545.00Công nghiệp Chế biến
3880 DAIO PAPER CORP
2238.001.08%24.00Mua245.300K367.772B16.46139.3712658.00Công nghiệp Chế biến
3924 R&D COMPUTER CO LTD
1321.000.08%1.00Mua6.200K7.903B17.4875.53503.00Dịch vụ Công nghệ
3936 GLOBALWAY INC
3450.0014.43%435.00Sức mua mạnh4.617M17.585B-10.3479.00Dịch vụ Công nghệ
3964 AUCNET INC
2323.006.56%143.00Sức mua mạnh141.100K60.553B18.91116.20821.00Bán Lẻ
3979 ULURU CO LTD
4295.00-3.27%-145.00Mua30.900K15.209B553.468.15145.00Dịch vụ Công nghệ
4021 NISSAN CHEMICAL CORPORATION
7060.002.17%150.00Sức mua mạnh658.300K979.900B28.65241.212688.00Công nghiệp Chế biến
4026 KONOSHIMA CHEMICAL CO
3225.005.22%160.00Sức mua mạnh188.800K28.088B25.96118.72606.00Dịch vụ Phân phối
4028 ISHIHARA SANGYO KAISHA
1394.002.50%34.00Sức mua mạnh846.400K54.340B10.11134.581743.00Công nghiệp Chế biến
4078 SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO
2455.003.19%76.00Mua102.100K40.055B-99.422009.00Công nghiệp Chế biến
4119 NIPPON PIGMENT CO
2854.005.43%147.00Sức mua mạnh45.900K4.250B12.85210.66926.00Công nghiệp Chế biến
4185 JSR CORP
4355.001.99%85.00Mua1.694M917.737B-223.929278.00Công nghiệp Chế biến
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE
4615.003.71%165.00Sức mua mạnh2.602M2628.715B36.20123.2213430.00Dịch vụ Công nghệ
4356 APPLIED TECHNOLOGY CO LTD
4720.002.72%125.00Sức mua mạnh7.300K13.119B21.71211.69217.00Dịch vụ Công nghệ
4362 NIPPON FINE CHEMICAL CO
2700.006.09%155.00Sức mua mạnh97.300K60.436B20.52124.05671.00Công nghiệp Chế biến
4368 FUSO CHEMICAL CO
5250.001.35%70.00Mua94.200K183.909B24.46211.78794.00Công nghiệp Chế biến
4384 RAKSUL INC
6820.002.87%190.00Sức mua mạnh147.300K190.394B1427.035.58Dịch vụ Thương mại
4443 SANSAN INC
12820.001.99%250.00Mua1.139M392.003B2204.955.88954.00Dịch vụ Công nghệ
4516 NIPPON SHINYAKU CO
9740.001.35%130.00Sức mua mạnh258.700K647.265B23.79403.962059.00Công nghệ Sức khỏe
4543 TERUMO CORP
5468.001.79%96.00Sức mua mạnh2.933M4061.480B44.59120.6426482.00Công nghệ Sức khỏe
4631 DIC CORPORATION
3345.001.21%40.00Sức mua mạnh525.500K312.840B16.53199.9620242.00Công nghiệp Chế biến
4633 SAKATA INX CORP
1243.000.89%11.00Mua105.200K71.994B9.21133.804598.00Công nghiệp Chế biến
4719 ALPHA SYSTEMS INC
4280.002.76%115.00Sức mua mạnh11.600K58.475B23.36178.312826.00Dịch vụ Công nghệ
4722 FUTURE CORPORATION
2863.001.89%53.00Mua306.800K124.380B30.1493.222281.00Dịch vụ Công nghệ
4725 CAC HOLDINGS CORP
1818.001.85%33.00Sức mua mạnh67.800K30.162B10.67167.364960.00Dịch vụ Công nghệ
4825 WEATHERNEWS INC
6680.00-2.34%-160.00Mua58.600K75.066B40.40169.731101.00Dịch vụ Thương mại
4837 SHIDAX CORP
455.003.17%14.00Mua334.200K17.588B15.7535.939419.00Dịch vụ Khách hàng
4914 TAKASAGO INTERNATIONAL CORP
3110.000.00%0.00Mua38.600K61.006B7.30425.813719.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4971 MEC COMPANY LTD
3765.001.35%50.00Mua528.600K70.600B31.09119.49397.00Công nghiệp Chế biến
4973 JAPAN PURE CHEMICAL
3140.001.29%40.00Mua13.600K18.101B21.28147.8347.00Công nghiệp Chế biến
4974 TAKARA BIO INC
3340.000.75%25.00Sức mua mạnh445.400K399.178B26.32125.961539.00Công nghệ Sức khỏe
4975 JCU CORPORATION
4790.001.70%80.00Mua74.900K123.694B24.19194.74561.00Công nghiệp Chế biến
5121 FUJIKURA COMPOSITES INC
844.005.50%44.00Sức mua mạnh732.500K18.717B8.9589.392461.00Sản xuất Chế tạo
5204 ISHIZUKA GLASS CO
2188.00-0.09%-2.00Mua4.300K9.167B-404.842075.00Công nghiệp Chế biến
5273 MITANI SEKISAN CO
7020.003.08%210.00Sức mua mạnh364.100K130.508B22.69300.081103.00Khoáng sản phi năng lượng
5486 HITACHI METALS
2152.000.14%3.00Mua1.883M918.826B-84.0728620.00Sản xuất Chế tạo
5609 NIPPON CHUZO KK
1044.00-1.14%-12.00Mua2.522M5.419B12.8182.43283.00Sản xuất Chế tạo
5697 SANYU CO LTD
518.009.05%43.00Sức mua mạnh68.200K2.871B7.4663.64303.00Khoáng sản phi năng lượng
5698 ENVIPRO HOLDINGS INC
1847.007.38%127.00Sức mua mạnh442.700K25.396B17.76101.14Dịch vụ Công nghiệp
5911 YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP
2502.000.93%23.00Mua180.200K102.271B7.83316.791891.00Dịch vụ Công nghiệp
5947 RINNAI CORP
13530.001.42%190.00Sức mua mạnh207.600K664.363B22.85583.8810386.00Sản xuất Chế tạo
5999 IHARA SCIENCE CORP
2122.00-0.79%-17.00Mua9.600K22.591B10.16211.72562.00Sản xuất Chế tạo
6023 DAIHATSU DIESEL MFG CO
687.001.18%8.00Mua370.000K21.510B20.0733.841263.00Sản xuất Chế tạo
6028 TECHNOPRO HOLDINGS INC
3465.000.58%20.00Mua378.100K371.116B28.02122.94Dịch vụ Thương mại
6062 CHARM CARE CORPORATION
1711.002.82%47.00Mua206.100K54.260B35.3947.09Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
6067 IMPACT HD INC
4205.0011.84%445.00Sức mua mạnh286.700K24.581B142.4228.05408.00Dịch vụ Thương mại
6086 SHIN MAINT HOLDINGS CO LTD
1276.0010.48%121.00Sức mua mạnh75.000K12.242B23.5948.96202.00Dịch vụ Thương mại
6118 AIDA ENGINEERING
1186.002.24%26.00Sức mua mạnh271.700K69.246B41.1928.202113.00Sản xuất Chế tạo
6136 OSG CORP
2154.00-0.19%-4.00Mua249.000K210.551B30.9470.477173.00Sản xuất Chế tạo
6238 FURYU CORPORATION
1877.004.74%85.00Sức mua mạnh313.100K49.030B19.1493.64453.00Dịch vụ Công nghệ
6273 SMC CORP
79340.001.43%1120.00Mua256.600K5168.373B35.892179.1820619.00Sản xuất Chế tạo
6277 HOSOKAWA MICRON CORP
7480.002.61%190.00Sức mua mạnh29.000K59.076B12.67576.961772.00Sản xuất Chế tạo
6309 TOMOE ENGINEERING CO
2522.001.53%38.00Sức mua mạnh23.100K24.786B11.65213.28733.00Sản xuất Chế tạo
6333 TEIKOKU ELECTRIC MFG
1438.001.91%27.00Sức mua mạnh42.800K27.383B11.15126.591267.00Sản xuất Chế tạo
6370 KURITA WATER INDUSTRIES
6040.001.00%60.00Mua669.500K671.800B35.74167.347465.00Sản xuất Chế tạo
6420 FUKUSHIMA GALILEI CO LTD
5270.00-0.94%-50.00Mua36.100K106.593B13.49394.432043.00Sản xuất Chế tạo
6457 GLORY LTD
2583.002.70%68.00Sức mua mạnh430.600K152.842B18.21138.0910520.00Sản xuất Chế tạo
6459 DAIWA INDUSTRIES
1330.000.45%6.00Mua126.500K67.720B15.7684.002399.00Sản xuất Chế tạo
6493 NITTAN VALVE CO
389.0010.51%37.00Sức mua mạnh1.401M10.118B5.8260.522511.00Sản xuất Chế tạo
6506 YASKAWA ELECTRIC CORP
6140.001.66%100.00Sức mua mạnh1.763M1578.847B64.5193.6712925.00Sản xuất Chế tạo
6532 BAYCURRENT CONSULTING INC
62100.007.25%4200.00Sức mua mạnh536.700K885.543B76.47759.052161.00Dịch vụ Thương mại
6564 MIDAC HOLDINGS CO LTD
5830.009.38%500.00Sức mua mạnh667.400K141.747B126.7242.07204.00Vận chuyển
6586 MAKITA CORP
7000.002.19%150.00Sức mua mạnh1.114M1859.957B25.79265.5718624.00Khách hàng Lâu năm
6622 DAIHEN CORP
5230.001.75%90.00Sức mua mạnh102.300K126.872B12.26419.343814.00Sản xuất Chế tạo
6707 SANKEN ELECTRIC CO
6800.002.26%150.00Mua143.500K160.482B-187.628431.00Công nghệ Điện tử
6806 HIROSE ELECTRIC CO
20160.001.72%340.00Mua262.600K700.550B32.33613.174859.00Công nghệ Điện tử
6837 KYOSHA CO LTD
418.005.82%23.00Sức mua mạnh941.600K5.660B332.941.191316.00Công nghệ Điện tử
6866 HIOKI E.E. CORP
10100.003.06%300.00Mua82.100K133.740B40.94239.39965.00Công nghệ Điện tử
6869 SYSMEX CORP
14930.002.37%345.00Mua821.900K3048.476B79.00184.968445.00Công nghệ Sức khỏe
6915 CHIYODA INTEGRE CO
2273.003.32%73.00Sức mua mạnh37.300K27.281B14.70149.673285.00Sản xuất Chế tạo
6947 ZUKEN INC
4320.001.65%70.00Sức mua mạnh47.100K98.809B39.92106.461445.00Công nghệ Điện tử
6957 SHIBAURA ELECTRONICS CO
6280.002.78%170.00Mua153.400K47.151B16.10379.504544.00Công nghệ Điện tử
6976 TAIYO YUDEN CO LTD
7660.001.86%140.00Sức mua mạnh1.446M943.880B25.56295.1222852.00Công nghệ Điện tử
7047 PORT INC
970.007.66%69.00Sức mua mạnh137.100K10.382B-1.39217.00Dịch vụ Thương mại
7063 BIRDMAN INC
2250.0033.29%562.00Sức mua mạnh4.636M4.298B-254.52120.00Dịch vụ Thương mại
7071 AMVIS HOLDINGS INC
8110.00-1.58%-130.00Mua67.900K198.681B89.8393.62972.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
7095 MACBEE PLANET INC
9330.00-2.71%-260.00Mua314.000K30.758B47.66214.5446.00Dịch vụ Công nghệ
7126 TANGOYA CO LTD
2005.0024.92%400.00Sức mua mạnh500.300KBán Lẻ
7185 HIROSE TUSYO INC
2553.00-0.12%-3.00Mua20.300K16.266B9.62274.0288.00Tài chính
7187 J-LEASE CO LTD
1997.006.56%123.00Sức mua mạnh2.084M16.582B21.9087.28337.00Tài chính
7309 SHIMANO INC
35470.001.46%510.00Sức mua mạnh279.400K3240.776B36.71952.2512244.00Khách hàng Lâu năm
7338 INV INC
762.00-0.39%-3.00Mua1.500K4.495B89.00Tài chính
7433 HAKUTO CO LTD
2001.000.00%0.00Mua197.600K40.809B10.80185.311238.00Dịch vụ Phân phối
7476 AS ONE CORPORATION
18110.001.34%240.00Mua75.800K333.960B52.31342.06631.00Dịch vụ Phân phối
7477 MURAKI CORP
1240.000.00%0.00Mua2001.760B16.1077.04152.00Dịch vụ Phân phối
7480 SUZUDEN CORP
1640.000.18%3.00Mua14.500K22.846B23.2670.39373.00Dịch vụ Phân phối
7512 AEON HOKKAIDO CORPORATION
1325.004.08%52.00Sức mua mạnh195.400K176.974B32.1439.712933.00Bán Lẻ
7514 HIMARAYA CO LTD
1442.003.07%43.00Sức mua mạnh91.200K17.236B10.83129.22699.00Bán Lẻ
7562 ANRAKUTEI CO LTD
6710.001.21%80.00Sức mua mạnh2.900K14.174B109.1960.72610.00Dịch vụ Khách hàng
7594 MARUKA CORPORATION
3070.001.15%35.00Mua15.000K25.364B33.9189.50698.00Dịch vụ Phân phối
7607 SHINWA CO LTD (WHOLESALE)
2511.001.82%45.00Sức mua mạnh36.100K32.922B11.58213.00507.00Sản xuất Chế tạo
7686 KAKUYASU GROUP CO LTD
1985.002.21%43.00Mua18.400K18.038B-221.861653.00Bán Lẻ
7740 TAMRON CO LTD
2851.001.06%30.00Sức mua mạnh94.300K58.814B15.48182.274070.00Khách hàng Lâu năm
7809 KOTOBUKIYA CO LTD
3160.006.76%200.00Mua16.300K7.717B11.84256.05Bán Lẻ
7811 NAKAMOTO PACKS CO LTD
1963.000.46%9.00Mua39.400K15.969B9.78199.75929.00Dịch vụ Thương mại
7812 CRESTEC INC
1412.002.24%31.00Sức mua mạnh28.500K4.229B9.33148.08Dịch vụ Thương mại
7816 SNOW PEAK INC
6310.006.23%370.00Sức mua mạnh890.100K112.346B56.75104.67509.00Khách hàng Lâu năm
7819 SHOBIDO CORPORATION
428.000.71%3.00Sức mua mạnh11.700K5.614B36.4511.66270.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
7823 ARTNATURE INC
754.000.53%4.00Sức mua mạnh42.300K24.073B8.8085.623936.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
7867 TOMY COMPANY LTD
1205.001.18%14.00Sức mua mạnh545.400K110.949B11.72101.732379.00Khách hàng Lâu năm
7885 TAKANO CO LTD
845.001.68%14.00Sức mua mạnh32.300K12.628B28.3929.27651.00Sản xuất Chế tạo
7917 FUJIMORI KOGYO CO
5110.001.19%60.00Mua38.000K96.287B13.00393.582522.00Công nghiệp Chế biến
7943 NICHIHA CORP
3480.00-0.29%-10.00Mua86.700K127.778B13.30263.022966.00Khoáng sản phi năng lượng
7945 COMANY INC
1265.001.61%20.00Sức mua mạnh3.900K11.090B9.36133.031252.00Sản xuất Chế tạo
7951 YAMAHA CORP
7400.00-0.27%-20.00Mua822.600K1304.411B31.18237.9820021.00Khách hàng Lâu năm
7955 CLEANUP CORP
613.004.07%24.00Sức mua mạnh175.900K21.729B7.3180.623454.00Khách hàng Lâu năm
7957 FUJICOPIAN CO LTD
1675.000.00%0.00Sức mua mạnh6002.564B56.6929.55598.00Công nghệ Điện tử
7979 SHOFU INC
2304.005.93%129.00Sức mua mạnh56.600K38.631B16.38132.991206.00Công nghệ Sức khỏe
7990 GLOBERIDE INC
9890.004.88%460.00Sức mua mạnh251.400K108.286B13.04722.956965.00Khách hàng Lâu năm
8014 CHORI CO LTD
2018.000.90%18.00Sức mua mạnh38.800K49.200B10.47191.09969.00Công nghiệp Chế biến
Tải thêm