Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Nhật

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
1376 KANEKO SEEDS CO
1533.00-1.41%-22.00Mua17.700K17.885B16.1896.11667.00Công nghiệp Chế biến
1379 HOKUTO CORP
2221.00-0.80%-18.00Mua159.200K69.475B33.0875.814181.00Công nghiệp Chế biến
1380 AKIKAWA FOODS & FARMS
1141.00-0.52%-6.00Sức mua mạnh24.800K4.757B37.9330.24276.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1381 AXYZ
3120.002.13%65.00Sức mua mạnh4.600K17.521B8.70351.331313.00Công nghiệp Chế biến
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
799.000.76%6.00Mua168.100K30.925B19.3541.71568.00Dịch vụ Công nghiệp
1768 SONEC CORP
897.000.22%2.00Mua7.300K6.580B11.7276.36124.00Dịch vụ Công nghiệp
1811 ZENITAKA CORP
4550.007.06%300.00Sức mua mạnh7.400K32.589B6.79626.33957.00Dịch vụ Công nghiệp
1867 UEKI CORP
2799.002.30%63.00Sức mua mạnh39.100K9.263B7.08386.49971.00Dịch vụ Công nghiệp
1881 NIPPO CORPORATION
2933.005.88%163.00Sức mua mạnh465.000K349.280B11.55239.866166.00Dịch vụ Công nghiệp
1899 FUKUDA CORP
5550.001.65%90.00Mua22.200K47.276B7.20757.942094.00Dịch vụ Công nghiệp
1914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
497.003.97%19.00Sức mua mạnh127.500K13.090B30.1215.87413.00Dịch vụ Công nghiệp
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
1050.001.55%16.00Mua42.400K24.437B36.9128.02324.00Công nghiệp Chế biến
2160 GNI GROUP LTD
3400.001.80%60.00Mua954.200K147.772B604.755.76458.00Công nghệ Sức khỏe
2209 IMURAYA GROUP CO LTD
2557.002.28%57.00Mua36.800K33.458B-4.65961.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2211 FUJIYA CO LTD
2381.000.72%17.00Sức mua mạnh42.700K61.371B68.8534.332171.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2296 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC
755.003.57%26.00Mua1.152M222.393B18.5339.378327.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2307 CROSS CAT CO LTD
1475.000.48%7.00Mua131.500K11.067B23.7261.88612.00Dịch vụ Công nghệ
2335 CUBE SYSTEM INC
1321.00-2.15%-29.00Sức mua mạnh562.400K17.949B28.6347.15737.00Dịch vụ Công nghệ
2352 AZIA CO LTD
2336.005.75%127.00Mua653.800K9.246B26.0884.70107.00Dịch vụ Công nghệ
2374 SAINT-CARE HOLDING CORPORATION
814.007.39%56.00Mua417.100K20.322B17.9542.803654.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
2475 WDB HOLDINGS CO LTD
3190.004.25%130.00Mua28.000K63.287B18.32166.994516.00Dịch vụ Thương mại
2531 TAKARA HOLDINGS INC
1121.000.90%10.00Mua811.900K221.627B27.0741.044680.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2588 PREMIUM WATER HLDGS INC
3615.00-7.90%-310.00Mua61.400K100.406B53.4879.54835.00Dịch vụ Phân phối
2590 DYDO GROUP HOLDINGS INC
5580.000.00%0.00Sức mua mạnh43.400K88.139B48.97113.944160.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2593 ITO EN LTD
7270.000.28%20.00Mua323.100K941.516B153.7547.318338.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2733 ARATA CORPORATION
5270.001.35%70.00Sức mua mạnh46.800K89.886B12.43440.782984.00Dịch vụ Phân phối
2790 NAFCO CO LTD
2375.005.65%127.00Mua272.500K67.836B8.36268.921418.00Bán Lẻ
2811 KAGOME CO LTD
3595.002.71%95.00Sức mua mạnh562.700K317.622B33.37105.022599.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2816 DAISHO CO LTD
1319.00-0.08%-1.00Mua4.700K12.732B24.5053.87700.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2818 PIETRO CO LTD
1756.000.34%6.00Mua12.200K10.709B61.2028.59232.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2819 EBARA FOODS INDUSTRY INC
2325.001.09%25.00Sức mua mạnh7.500K24.074B12.72180.75753.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2882 EAT&CO LTD
1978.000.66%13.00Mua33.400K20.091B-12.96477.00Dịch vụ Khách hàng
2883 DAIREI CO LTD
2374.00-0.29%-7.00Mua15.100K14.112B19.60121.50155.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2908 FUJICCO CO LTD
2080.000.53%11.00Sức mua mạnh53.900K62.299B19.68105.181176.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2922 NATORI CO LTD
2060.003.00%60.00Sức mua mạnh38.200K25.920B20.3298.41869.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2924 IFUJI SANGYO CO LTD
982.00-1.31%-13.00Mua15.800K7.995B13.7772.27154.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2929 PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO
1721.003.43%57.00Mua3.010M49.984B69.9823.79Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
3028 ALPEN CO LTD
1992.000.05%1.00Mua63.500K78.061B-0.81Dịch vụ Phân phối
3036 ALCONIX CORPORATION
1584.003.80%58.00Mua87.700K40.145B11.82129.142552.00Sản xuất Chế tạo
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
2028.002.22%44.00Sức mua mạnh332.200K38.449B38.3851.69644.00Dịch vụ Công nghệ
3046 JINS HOLDINGS INC
8340.000.24%20.00Mua76.500K194.658B249.1733.533538.00Bán Lẻ
3191 JOYFUL HONDA CO LTD
1629.002.00%32.00Mua223.700K112.834B10.10158.12Bán Lẻ
3192 SHIROHATO CO LTD
299.006.41%18.00Mua271.900K1.990B-18.6088.00Bán Lẻ
3199 WATAHAN CO LTD
3255.007.25%220.00Sức mua mạnh131.300K32.250B12.75238.051212.00Dịch vụ Phân phối
3288 OPEN HOUSE CO LTD
3740.00-2.48%-95.00Mua1.021M452.792B7.52513.452052.00Tài chính
3360 SHIP HEALTH CARE HOLDINGS INC
5270.001.54%80.00Mua214.600K248.922B23.45243.746368.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
3465 KI-STAR REAL ESTATE CO LTD
2644.004.84%122.00Sức mua mạnh150.000K37.521B10.42242.051253.00Tài chính
3467 AGRATIO URBAN DESIGN INC
624.001.13%7.00Mua32.900K3.557B9.5764.8478.00Khách hàng Lâu năm
3546 ALLEANZA HOLDINGS CO LTD
1811.0017.07%264.00Mua1.361M54.344B15.54101.151700.00Bán Lẻ
3562 NO 1 CO LTD
3145.003.45%105.00Mua629.500K9.661B42.6876.75486.00Dịch vụ Phân phối
3635 KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
4950.005.77%270.00Sức mua mạnh751.400K628.820B30.19155.481835.00Dịch vụ Công nghệ
3648 AGS CORP
910.001.68%15.00Sức mua mạnh34.000K16.195B42.7620.931024.00Dịch vụ Công nghệ
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
1850.009.99%168.00Mua763.800K15.078B51.6333.52252.00Dịch vụ Công nghệ
3674 AUCFAN CO LIMITED
1512.002.44%36.00Mua428.000K15.502B66.2822.57149.00Dịch vụ Công nghệ
3697 SHIFT INC
14410.002.86%400.00Mua767.700K228.934B159.8494.282001.00Dịch vụ Công nghệ
3770 ZAPPALLAS INC
500.0015.21%66.00Sức mua mạnh284.500K6.379B-10.88121.00Dịch vụ Công nghệ
3774 INTERNET INITIATIVE JAPAN INC
4695.006.22%275.00Sức mua mạnh432.900K211.668B46.0696.413583.00Truyền thông
3776 BROADBAND TOWER INC
505.0018.82%80.00Sức mua mạnh11.426M30.209B-4.48320.00Dịch vụ Công nghệ
3839 ODK SOLUTIONS COMPANY LTD
731.000.41%3.00Mua73.100K5.993B15.8745.86154.00Dịch vụ Công nghệ
3966 UZABASE INC
3580.000.14%5.00Mua169.300K130.388B-53.92704.00Dịch vụ Công nghệ
3968 SEGUE GROUP CO LTD
1404.001.23%17.00Sức mua mạnh207.400K15.979B36.2839.09409.00Dịch vụ Công nghệ
4022 RASA INDUSTRIES
1983.004.37%83.00Mua282.600K15.717B9.65196.83574.00Công nghiệp Chế biến
4206 AICA KOGYO CO
3920.002.75%105.00Sức mua mạnh241.700K255.952B21.75175.444781.00Công nghiệp Chế biến
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE
3155.003.78%115.00Sức mua mạnh1.565M1885.600B27.88109.8613278.00Dịch vụ Công nghệ
4320 CE HOLDINGS CO LIMITED
676.004.48%29.00Mua438.200K10.087B36.9717.58331.00Dịch vụ Công nghệ
4327 SHL-JAPAN LTD
2567.002.15%54.00Sức mua mạnh7.800K15.377B17.05147.5094.00Dịch vụ Công nghệ
4348 INFOCOM CORPORATION
4010.002.69%105.00Sức mua mạnh242.700K219.486B35.04111.921171.00Dịch vụ Công nghệ
4366 DAITO CHEMIX CORP
1321.0014.77%170.00Mua778.800K14.182B17.9963.99269.00Công nghiệp Chế biến
4427 EDULAB INC
8280.0010.40%780.00Mua107.100K75.008B80.6399.93136.00Dịch vụ Công nghệ
4449 GIFTEE INC
3280.002.98%95.00Mua769.100K87.316B325.5511.5095.00Dịch vụ Công nghệ
4462 ISHIHARA CHEMICAL CO LTD
2368.004.09%93.00Sức mua mạnh66.900K19.023B19.21118.42265.00Công nghệ Điện tử
4514 ASKA PHARMACEUTICAL CO LTD
1522.006.96%99.00Mua604.900K43.139B48.8629.12807.00Công nghệ Sức khỏe
4517 BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO
2477.00-0.08%-2.00Mua5.300K29.628B12.16204.15240.00Công nghệ Sức khỏe
4527 ROHTO PHARMACEUTICAL CO
3655.00-0.41%-15.00Mua560.700K416.926B27.75132.646619.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
4528 ONO PHARMACEUTICAL CO
3371.00-0.59%-20.00Mua1.538M1682.610B26.15129.673560.00Công nghệ Sức khỏe
4538 FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
2880.000.88%25.00Mua8.400K25.269B24.61116.021352.00Công nghệ Sức khỏe
4540 TSUMURA & CO
3350.000.60%20.00Mua313.600K256.303B18.32181.793840.00Công nghệ Sức khỏe
4612 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD
10500.003.75%380.00Sức mua mạnh552.400K3368.500B99.39101.8425970.00Công nghiệp Chế biến
4722 FUTURE CORPORATION
2101.004.37%88.00Mua172.300K92.951B18.74107.412142.00Dịch vụ Công nghệ
4746 TOUKEI COMPUTER
4715.001.07%50.00Mua23.600K43.567B16.96276.57802.00Công nghệ Điện tử
4755 RAKUTEN INC
1181.00-1.58%-19.00Mua10.835M1605.430B-117.7920053.00Dịch vụ Khách hàng
4812 INFORMATION SERVICES INTL-DENTSU
6300.004.13%250.00Sức mua mạnh201.900K205.269B26.91224.852879.00Dịch vụ Công nghệ
4825 WEATHERNEWS INC
6110.005.16%300.00Mua152.200K66.854B39.11148.941049.00Dịch vụ Thương mại
4992 HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO
725.001.97%14.00Mua73.100K19.635B7.1399.70768.00Công nghiệp Chế biến
5011 NICHIREKI CO LTD
1770.002.91%50.00Mua227.100K50.749B9.09189.18917.00Dịch vụ Công nghiệp
5337 DANTO HOLDINGS CORPORATION
393.00-7.75%-33.00Mua4.901M11.659B-5.12187.00Sản xuất Chế tạo
5445 TOKYO TEKKO CO LTD
1729.002.55%43.00Mua39.000K16.125B3.08547.26790.00Khoáng sản phi năng lượng
5563 NIPPON DENKO CO LTD
226.005.12%11.00Mua3.517M33.171B-72.53977.00Sản xuất Chế tạo
5757 CK SAN-ETSU CO LTD
3580.001.13%40.00Mua9.100K29.311B19.03186.02919.00Sản xuất Chế tạo
5857 ASAHI HOLDINGS INC
3720.000.68%25.00Mua224.100K146.377B12.33301.761574.00Dịch vụ Phân phối
5951 DAINICHI CO LTD
760.001.33%10.00Mua27.300K12.301B45.6016.45496.00Sản xuất Chế tạo
6013 TAKUMA CO LTD
1770.000.45%8.00Mua277.000K143.621B16.63105.943816.00Sản xuất Chế tạo
6036 KEEPER TECHNICAL LABORATORY CO LTD
3015.002.73%80.00Mua121.300K42.633B45.4564.61Công nghiệp Chế biến
6070 CAREERLINK CO LTD
1034.009.19%87.00Mua308.900K12.526B15.1262.85525.00Dịch vụ Thương mại
6197 SOLASTO CORPORATION
1373.001.78%24.00Mua278.500K129.509B39.5334.2527174.00Dịch vụ Thương mại
6199 SERAKU CO LTD
2010.004.09%79.00Sức mua mạnh500.500K27.672B40.9447.202219.00Dịch vụ Công nghệ
6325 TAKAKITA CO LTD
767.005.07%37.00Sức mua mạnh31.900K8.843B40.2518.29268.00Sản xuất Chế tạo
6327 KITAGAWA SEIKI CO
627.0016.33%88.00Mua1.282M4.795B12.6442.65Sản xuất Chế tạo
6345 AICHI CORPORATION
890.000.91%8.00Mua105.800K68.745B15.0658.551111.00Sản xuất Chế tạo
6347 PLACO CO LTD
2039.000.89%18.00Mua40.500K5.394B19.65102.8767.00Sản xuất Chế tạo
6370 KURITA WATER INDUSTRIES
3570.000.99%35.00Mua445.800K400.898B26.31134.376737.00Sản xuất Chế tạo
6497 HAMAI INDUSTRIES
1135.000.53%6.00Mua3.900K7.573B23.8447.35252.00Sản xuất Chế tạo
6533 ORCHESTRA HOLDINGS
2402.003.85%89.00Mua274.000K21.995B66.6838.02276.00Dịch vụ Thương mại
6560 LTS INC
4850.002.75%130.00Mua189.300K19.709B78.8864.46259.00Dịch vụ Thương mại
6564 MIDAC CO LTD
2220.001.14%25.00Mua140.200K29.250B31.9268.76193.00Vận chuyển
6622 DAIHEN CORP
4310.00-1.26%-55.00Mua162.500K106.377B13.98312.233876.00Sản xuất Chế tạo
6721 WINTEST CORP
317.005.32%16.00Mua59.153M10.474B-20.90Công nghệ Điện tử
6869 SYSMEX CORP
9983.002.94%285.00Mua886.800K2085.350B62.04156.508200.00Công nghệ Sức khỏe
6965 HAMAMATSU PHOTONICS
5200.000.78%40.00Mua462.300K805.028B47.39108.895035.00Công nghệ Điện tử
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD
1554.00-2.26%-36.00Mua480.500K25.720B209.047.70254.00Dịch vụ Thương mại
7044 PIALA INC
2326.001.66%38.00Mua191.100K16.541B47.9248.70168.00Dịch vụ Thương mại
7079 WDB COCO CO LTD
3930.007.52%275.00Mua62.400KDịch vụ Thương mại
7180 KYUSHU FINANCIAL GROUP INC
510.003.03%15.00Sức mua mạnh1.479M224.355B12.2440.434561.00Tài chính
7228 DAYTONA CORP
1599.006.25%94.00Mua33.400K3.748B7.28215.31189.00Sản xuất Chế tạo
7323 IPET INSURANCE CO LTD
2323.001.00%23.00Mua3.900K25.098B99.1823.62473.00Tài chính
7326 SBI INSURANCE GP CO LTD
1828.003.57%63.00Mua71.300K45.372B59.4929.671056.00Tài chính
7421 KAPPA CREATE CO LTD
1639.002.57%41.00Mua350.800K80.856B-45.23816.00Dịch vụ Khách hàng
7427 ECHO TRADING CO
582.000.34%2.00Sức mua mạnh11.200K3.507B39.4014.72325.00Dịch vụ Phân phối
7438 KONDOTEC INC
1318.001.00%13.00Mua29.800K34.600B12.91101.251035.00Sản xuất Chế tạo
7475 ALBIS CO LTD
2757.001.43%39.00Mua58.600K24.119B17.21157.90909.00Bán Lẻ
7481 OIE SANGYO CO
1648.003.71%59.00Sức mua mạnh11.000K14.911B-15.43772.00Dịch vụ Phân phối
7482 SHIMOJIMA CO LTD
1352.001.27%17.00Mua21.500K31.440B97.6213.67926.00Dịch vụ Phân phối
7483 DOSHISHA CO LTD
2156.001.51%32.00Sức mua mạnh103.100K75.764B15.11140.601500.00Dịch vụ Phân phối
7504 KOHSOKU CORP
1736.005.21%86.00Mua138.000K33.526B14.28115.56972.00Công nghiệp Chế biến
7512 AEON HOKKAIDO CORPORATION
850.000.12%1.00Mua64.400K118.132B25.5433.321844.00Bán Lẻ
7518 NET ONE SYSTEMS CO
4755.004.05%185.00Mua867.200K402.912B32.28141.912431.00Dịch vụ Công nghệ
7570 HASHIMOTO SOGYO HOLDINGS CO LTD
2500.001.75%43.00Mua6.800K25.294B11.59212.84829.00Dịch vụ Phân phối
7636 HANDSMAN CO LTD
1780.000.56%10.00Sức mua mạnh9.300K25.257B15.38115.09Bán Lẻ
7705 GL SCIENCES INC
2768.0012.61%310.00Sức mua mạnh196.000K28.399B13.00189.12891.00Công nghệ Điện tử
7734 RIKEN KEIKI CO LTD
2848.000.74%21.00Mua60.000K66.225B15.81178.801196.00Sản xuất Chế tạo
7741 HOYA CORP
11490.001.19%135.00Mua1.260M4306.040B38.80293.0436795.00Công nghệ Sức khỏe
7780 MENICON CO LTD
6920.000.58%40.00Mua143.600K261.158B62.16115.113548.00Công nghệ Sức khỏe
7839 SHOEI CO LTD
3715.002.34%85.00Mua97.500K99.722B30.44119.25460.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
7917 FUJIMORI KOGYO CO
4250.001.92%80.00Sức mua mạnh42.600K80.887B13.84305.012522.00Công nghiệp Chế biến
8038 TOHTO SUISAN CO
3730.003.04%110.00Sức mua mạnh12.400K14.675B10.35349.63313.00Dịch vụ Phân phối
8079 SHOEI FOODS CORP
4490.001.47%65.00Mua43.700K75.547B23.46188.621356.00Dịch vụ Phân phối
8081 KANADEN CORP
1475.002.08%30.00Mua80.900K42.044B12.24118.08834.00Công nghệ Điện tử
8089 NICE CORPORATION
1451.00-1.36%-20.00Mua32.900K13.606B-310.112495.00Dịch vụ Phân phối
8150 SANSHIN ELECTRONICS CO
1910.001.60%30.00Sức mua mạnh34.800K36.634B26.9369.81614.00Dịch vụ Phân phối
8200 RINGER HUT CO LTD
2652.000.49%13.00Mua172.000K66.021B-92.61644.00Dịch vụ Khách hàng
8203 MRMAX HOLDINGS LTD
901.009.88%81.00Sức mua mạnh855.900K29.908B15.3653.38724.00Bán Lẻ
8255 AXIAL RETAILING INC
4900.001.98%95.00Mua56.600K112.906B14.82324.232574.00Bán Lẻ
8267 AEON CO LTD
2741.501.63%44.00Sức mua mạnh3.834M2315.340B-26.88160227.00Bán Lẻ
8276 HEIWADO CO LTD
2239.000.00%0.00Mua151.100K117.435B23.6294.805542.00Bán Lẻ
8289 OLYMPIC GROUP CORP
1039.002.87%29.00Mua151.400K23.867B18.8053.721232.00Bán Lẻ
8365 TOYAMA BANK
3195.000.47%15.00Mua9.600K17.358B67.7046.97310.00Tài chính
8369 BANK OF KYOTO
5230.000.58%30.00Mua268.900K395.162B20.25257.223562.00Tài chính
8385 IYO BANK
731.002.38%17.00Sức mua mạnh978.200K231.480B9.2177.633109.00Tài chính
8542 TOMATO BANK
1165.001.04%12.00Mua16.800K13.387B14.40107.73827.00Tài chính
8596 KYUSHU LEASING SERVICE
633.00-0.94%-6.00Mua18.200K14.349B5.44117.37152.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất