Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Nhật

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
1659 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES US REIT ETF
2212.00-0.49%-11.00Mua4.914K
1722 MISAWA HOMES CO LTD
1134.00-0.87%-10.00Mua110.400K48.830B7.80145.428895.00Tài chính
1795 MASARU CORPORATION
3165.00-1.56%-50.00Mua1.800K2.738B9.18344.83130.00Công nghiệp
1928 SEKISUI HOUSE
2088.001.93%39.50Sức mua mạnh4.303M1437.424B9.71215.2624775.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1954 NIPPON KOEI CO
3120.004.03%121.00Mua161.900K48.935B14.76211.354923.00Công nghiệp
1961 SANKI ENGINEERING CO
1323.001.85%24.00Mua221.700K76.196B8.34159.352394.00Công nghiệp
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
3005.002.95%86.00Mua133.900K149.153B16.37183.567743.00Công nghệ
2222 KOTOBUKI SPIRITS
7060.003.07%210.00Mua134.100K219.705B48.99144.111433.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
5600.003.51%190.00Sức mua mạnh262.900K566.918B24.27230.6937417.00Công nghiệp
2371 KAKAKU.COM. INC
2671.001.21%32.00Sức mua mạnh1.248M557.321B31.9683.61977.00Công nghệ
2501 SAPPORO HOLDINGS LIMITED
2639.00-0.15%-4.00Mua376.300K205.574B21.88131.287904.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2502 ASAHI GROUP HLDGS
5330.000.19%10.00Mua1.245M2441.550B16.04332.3428055.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2594 KEY COFFEE INC
2206.000.91%20.00Sức mua mạnh71.800K47.219B102.8721.441176.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2676 TAKACHIHO KOHEKI CO
1122.003.12%34.00Sức mua mạnh10.200K9.992B16.0070.12488.00Công nghệ
2760 TOKYO ELECTRON DEVICE
2100.001.06%22.00Mua28.400K21.402B8.98233.781210.00Công nghệ
2792 HONEYS HOLDINGS CO LTD
1456.002.97%42.00Mua197.400K40.569B31.6945.945843.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2925 PICKLES CORPORATION
2588.005.08%125.00Mua199.700K16.557B13.75189.68399.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2975 STAR MICA HLDGS CO
1946.000.88%17.00Sức mua mạnh31.700K35.473B20.19100.53170.00Tài chính
3093 TREASURE FACTORY CO LTD
1360.007.42%94.00Sức mua mạnh347.500K15.389B24.2756.04653.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3227 MCUBS MIDCITY INVESTMENT CORP
116400.000.87%1000.00Sức mua mạnh9.369K191.260B19.895851.68Tài chính
3242 URBANET CORPORATION CO. LTD.
391.002.89%11.00Mua183.200K9.837B7.5152.1042.00Tài chính
3254 PRESSANCE CORPORATION
1716.001.54%26.00Mua179.700K106.701B7.45238.41612.00Tài chính
3298 INVESCO OFFICE J-REIT INC
20780.001.42%290.00Sức mua mạnh55.204K184.927B24.47849.06Tài chính
3308 NIPPON HEALTHCARE INVESTMENT CORP
192000.000.79%1500.00Sức mua mạnh22014.329B28.676696.95Tài chính
3387 CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC
1781.002.47%43.00Mua354.500K166.327B84.0421.463838.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3471 MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC
447500.001.24%5500.00Mua3.866K169.602B38.5511606.95Tài chính
3472 OOEDO ONSEN REIT INV CORP
90000.001.35%1200.00Sức mua mạnh76221.181B18.634831.741213.00Tài chính
3635 KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
2309.002.30%52.00Sức mua mạnh268.900K292.028B22.42103.201757.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3932 AKATSUKI INC
7630.00-0.26%-20.00Sức mua mạnh244.300K105.842B13.11611.79390.00Công nghệ
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
11820.000.64%75.00Mua1.028M4913.640B15.66754.9521735.00Vật liệu cơ bản
4205 ZEON CORPORATION
1367.001.79%24.00Sức mua mạnh1.165M298.687B16.7181.933405.00Vật liệu cơ bản
4239 POLATECHNO CO. LTD
997.000.00%0.00Mua74.400K41.326B30.1133.37877.00Công nghệ
4410 HARIMA CHEMICALS GROUP INC
1256.001.37%17.00Mua24.200K31.925B9.85127.541458.00Vật liệu cơ bản
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
8020.003.89%300.00Sức mua mạnh970.900K4390.164B38.87206.627432.00Chăm sóc sức khỏe
4552 JCR PHARMACEUTICAL CO
8140.002.39%190.00Mua202.100K250.770B66.32123.47632.00Chăm sóc sức khỏe
4716 ORACLE CORP JAPAN
9690.004.08%380.00Mua233.200K1239.783B28.62338.922622.00Công nghệ
4779 SOFTBRAIN CO LTD
711.003.34%23.00Mua448.600K20.788B23.5330.22257.00Công nghệ
4820 EM SYSTEMS CO LTD
1987.003.38%65.00Mua132.200K70.070B38.1453.09581.00Công nghệ
5273 MITANI SEKISAN CO
3175.004.27%130.00Sức mua mạnh10.300K79.332B11.95265.741042.00Vật liệu cơ bản
5930 BUNKA SHUTTER CO
921.002.91%26.00Sức mua mạnh420.800K66.030B10.4199.384639.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6146 DISCO CORPORATION
21700.000.00%0.00Mua316.100K779.610B29.85730.803619.00Công nghệ
6362 ISHII IRON WORKS CO
2055.001.18%24.00Sức mua mạnh9.000K7.575B11.92172.37118.00Vật liệu cơ bản
6368 ORGANO CORP
4615.001.54%70.00Mua51.900K52.717B9.65478.032186.00Công nghiệp
6564 MIDAC CO LTD
1595.007.70%114.00Sức mua mạnh40.500K15.021B29.0554.90188.00Công nghiệp
6702 FUJITSU
8821.002.28%197.00Sức mua mạnh1.546M1787.859B46.07191.74132138.00Công nghệ
6722 A&T CORPORATION
1050.001.94%20.00Mua22.700K6.570B8.98116.92430.00Chăm sóc sức khỏe
6757 OSG CORPORATION
1279.006.58%79.00Mua124.800K6.159B-0.77366.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6776 TENSHO ELECTRIC INDUSTRIES CO
1089.004.21%44.00Mua1.828M18.073B26.8940.49559.00Công nghiệp
6800 YOKOWO CO LTD
2927.002.74%78.00Mua237.800K59.245B25.55114.877694.00Công nghệ
6845 AZBIL CORP
2912.000.69%20.00Mua330.900K411.736B22.06132.009607.00Công nghiệp
6857 ADVANTEST CORP
4710.001.51%70.00Mua3.478M932.251B16.93287.434630.00Công nghệ
6920 LASERTEC CORP
6580.001.86%120.00Mua443.800K296.686B50.03131.60332.00Công nghệ
6966 MITSUI HIGH TEC INC
1682.001.63%27.00Mua617.200K62.075B-19.623446.00Công nghệ
7034 PRORED PARTNERS CO
8410.0010.51%800.00Mua94.200K43.204B80.06114.8579.00Công nghiệp
7463 ADVAN CO LTD
1193.001.10%13.00Mua64.500K64.199B13.3389.47274.00Vật liệu cơ bản
7564 WORKMAN CO LTD
7280.002.54%180.00Sức mua mạnh685.700K594.124B54.52133.53266.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7581 SAIZERIYA COMPANY
2716.001.46%39.00Sức mua mạnh256.800K132.811B27.6198.434176.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7596 UORIKI CO LTD
1600.000.63%10.00Mua21.500K22.003B24.4565.45470.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7679 YAKUODO HLDGS CO LTD
2650.000.08%2.00Bán26.100K52.309B17.69149.80703.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7840 FRANCE BED HOLDINGS CO
1068.002.20%23.00Mua106.400K41.819B17.3061.751542.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7974 NINTENDO CO LTD
42460.000.17%70.00Sức mua mạnh1.163M5058.024B28.311499.955944.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8001 ITOCHU CORP
2302.001.05%24.00Mua5.532M3430.601B6.60348.66119796.00Công nghiệp
8131 MITSUUROKO GROUP HOLDINGS CO LTD
1018.002.31%23.00Mua51.100K63.061B15.2166.951550.00Năng lượng
8160 KISOJI CO LTD
2779.001.28%35.00Mua166.400K70.958B44.2462.821240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS INC
5899.001.31%76.00Mua1.896M4162.625B14.69402.0940848.00Tài chính
8793 NEC CAPITAL SOLUTIONS LIMITED
2198.001.43%31.00Sức mua mạnh46.600K47.329B6.82322.50767.00Tài chính
8804 TOKYO TATEMONO CO
1495.000.40%6.00Mua1.224M312.483B11.37131.475010.00Tài chính
8818 KEIHANSHIN BUILDING CO LTD
1286.003.21%40.00Mua161.500K67.775B18.1371.1643.00Tài chính
8842 TOKYO RAKUTENCHI CO
5770.001.05%60.00Sức mua mạnh5.900K34.507B45.43127.00134.00Tài chính
8871 GOLDCREST CO LTD
2256.001.44%32.00Mua222.000K79.551B8.46266.52194.00Tài chính
8923 TOSEI CORPORATION
1299.001.64%21.00Sức mua mạnh239.100K61.763B8.21158.34431.00Tài chính
8951 NIPPON BUILDING FUND INC
805000.000.62%5000.00Sức mua mạnh4.298K1136.660B38.0021182.07Tài chính
8955 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP
498000.000.30%1500.00Sức mua mạnh1.901K459.654B32.8915143.1437.00Tài chính
8984 DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP
294800.000.86%2500.00Sức mua mạnh5.618K611.710B34.508544.56Tài chính
9001 TOBU RAILWAY CO
3550.000.85%30.00Mua488.200K749.976B24.84142.8920347.00Công nghiệp
9006 KEIKYU CORPORATION
2154.002.77%58.00Sức mua mạnh1.236M593.185B26.7780.469010.00Công nghiệp
9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO
4370.001.63%70.00Sức mua mạnh579.900K739.708B18.82232.229240.00Công nghiệp
9010 FUJI KYUKO CO LTD
4800.002.02%95.00Mua111.400K254.909B116.0541.361813.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9041 KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD
5790.001.58%90.00Mua478.800K1100.665B32.59177.6730506.00Công nghiệp
9048 NAGOYA RAILROAD CO
3340.001.21%40.00Mua530.600K656.501B21.91166.1029855.00Công nghiệp
9281 TAKARA LEBEN INFRASTRUCTURE FUND
122000.001.58%1900.00Sức mua mạnh67116.906B17.397016.94Tài chính
9284 CANADIAN SOLAR INFRASTRUCTURE FUND
112500.001.08%1200.00Mua95226.009B22.475005.80Tài chính
9308 INUI GLOBAL LOGISTICS CO LTD
1104.000.55%6.00Mua68.000K27.459B43.0025.68174.00Công nghiệp
9324 YASUDA LOGISTICS CORP
948.002.38%22.00Sức mua mạnh33.200K27.660B9.9595.231048.00Công nghiệp
9792 NICHIIGAKKAN CO LTD
1763.003.83%65.00Sức mua mạnh354.100K113.442B15.82111.8335745.00Chăm sóc sức khỏe
9873 KFC HOLDINGS JAPAN LTD
2365.002.07%48.00Sức mua mạnh133.800K52.860B17.16137.80883.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9882 YELLOW HAT LTD
1643.002.24%36.00Mua130.500K75.758B9.88166.833499.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất