Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Nhật

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

            
1407 WEST HOLDINGS CORP
2005.004.59%88.00Mua758.000K58.491B12.17157.50371.00Công ty dịch vụ công cộng
1414 SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
4985.003.53%170.00Sức mua mạnh255.100K259.990B30.90155.81855.00Dịch vụ Công nghiệp
1621 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
27020.003.21%840.00Mua598Hỗn hợp
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
580.00-0.17%-1.00Mua84.600K22.139B17.0634.63Dịch vụ Công nghiệp
2042 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES TSE MOTHERS INDEX ETN
10480.003.25%330.00Mua31.625KHỗn hợp
2107 TOYO SUGAR REFINING CO
1251.002.04%25.00Sức mua mạnh6.300K6.641B8.82139.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
2127 NIHON M&A CENTER INC
4330.002.61%110.00Mua10.370M672.633B67.4363.20Tài chính
2158 FRONTEO INC
756.0015.24%100.00Sức mua mạnh5.237M21.211B-24.37Công nghệ Điện tử
2191 TELLA INC
1118.004.19%45.00Sức mua mạnh26.616M21.606B-53.6935.00Công nghệ Sức khỏe
2217 MOROZOFF LIMITED
5960.00-3.09%-190.00Sức mua mạnh12.800K21.308B19.79310.72632.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2220 KAMEDA SEIKA CO
5420.002.85%150.00Sức mua mạnh53.400K111.325B24.90211.67Hàng tiêu dùng không lâu bền
2384 SBS HOLDINGS INC
2403.004.43%102.00Mua323.100K88.769B13.25173.637124.00Dịch vụ Thương mại
2590 DYDO GROUP HOLDINGS INC
5280.00-0.75%-40.00Mua73.600K84.985B42.50125.184160.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2664 CAWACHI LIMITED
2632.000.30%8.00Mua174.400K57.928B15.42170.57Bán Lẻ
2742 HALOWS CO LTD
3100.001.97%60.00Mua17.600K59.461B17.02179.26Bán Lẻ
2811 KAGOME CO LTD
3035.000.00%0.00Mua471.400K266.082B25.27120.242599.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3020 APPLIED CO.LTD
3220.0010.61%309.00Sức mua mạnh27.800K7.008B6.56443.93Dịch vụ Phân phối
3050 DCM HOLDINGS CO LTD
1120.000.09%1.00Mua613.700K151.457B12.49103.29Bán Lẻ
3107 DAIWABO HOLDINGS CO LTD
7230.002.26%160.00Mua275.500K134.220B6.421101.32Hàng tiêu dùng không lâu bền
3110 NITTO BOSEKI CO
5900.002.08%120.00Mua185.700K226.201B38.86148.73Khoáng sản phi năng lượng
3141 WELCIA HOLDINGS CO LTD
9050.004.38%380.00Sức mua mạnh1.947M887.886B39.73218.479882.00Bán Lẻ
3148 CREATE SD HOLDINGS CO LTD
3410.003.49%115.00Mua252.500K205.777B19.13172.233468.00Bán Lẻ
3182 OISIX RA DAICHI INC
2304.006.22%135.00Mua1.534M86.835B94.1923.20Bán Lẻ
3222 UNITED SUPER MARKETS HLDGS INC
1128.000.98%11.00Sức mua mạnh286.800K140.836B87.6812.757348.00Bán Lẻ
3333 ASAHI CO LTD
1550.003.47%52.00Mua222.600K39.223B15.2998.001175.00Bán Lẻ
3349 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP
15470.002.25%340.00Sức mua mạnh1.403M1191.930B14.821021.084240.00Bán Lẻ
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
2220.00-0.31%-7.00Mua70.100K28.826B20.55109.78Dịch vụ Công nghệ
3391 TSURUHA HOLDINGS INC
15920.001.34%210.00Mua480.200K754.258B26.58593.048834.00Bán Lẻ
3408 SAKAI OVEX CO LTD
2166.00-3.39%-76.00Mua8.800K13.249B6.00376.03Công nghiệp Chế biến
3487 CRE LOGISTICS REIT INC
155000.002.31%3500.00Mua10.192K52.782B28.855250.78Tài chính
3493 ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV CORP
134500.003.46%4500.00Mua14.413K63.374B31.134176.43Tài chính
3528 PROSPECT CO LTD
36.000.00%0.00Mua52.728M15.107B67.280.54Tài chính
3539 JM HOLDINGS CO LTD
2746.001.78%48.00Sức mua mạnh89.200K70.459B23.26116.001157.00Bán Lẻ
3708 TOKUSHU TOKAI PAPER CO LTD
4330.00-0.92%-40.00Mua27.800K58.335B16.49266.02Công nghiệp Chế biến
3762 TECHMATRIX CORP
3275.007.03%215.00Mua396.900K61.402B32.6194.04Dịch vụ Công nghệ
3788 GMO CLOUD K.K.
5570.009.22%470.00Mua1.128M60.246B53.0896.09932.00Dịch vụ Công nghệ
3802 ECOMIC CO.LTD
1545.0010.36%145.00Mua1002.508B23.0061.21Dịch vụ Thương mại
3927 FUVA BRAIN LTD
2242.000.76%17.00Mua752.300K9.581B-16.27Dịch vụ Công nghệ
3928 MYNET INC
1214.002.27%27.00Mua386.200K9.413B-226.34468.00Dịch vụ Công nghệ
3933 CHIERU CO LTD
4200.007.83%305.00Mua518.600K14.421B98.1840.21Dịch vụ Công nghệ
3994 MONEY FORWARD INC
7020.009.69%620.00Mua360.400K141.189B-93.42691.00Dịch vụ Công nghệ
4151 KYOWA KIRIN CO LTD
2922.001.28%37.00Mua3.696M1524.660B21.30135.615267.00Công nghệ Sức khỏe
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE
2848.005.17%140.00Mua4.952M1570.400B24.92109.55Dịch vụ Công nghệ
4385 MERCARI INC
3210.005.25%160.00Mua3.532M467.721B-187.361826.00Bán Lẻ
4465 NIITAKA CO LTD
3665.009.90%330.00Mua206.500K17.858B16.72199.45370.00Công nghiệp Chế biến
4478 FREEE K K
5300.008.72%425.00Mua1.046M232.406B388.00Dịch vụ Công nghệ
4480 MEDLEY INC
3895.0012.57%435.00Mua2.842M95.706B379.00Dịch vụ Thương mại
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
15890.005.76%865.00Sức mua mạnh4.365M8203.350B47.32317.947394.00Công nghệ Sức khỏe
4528 ONO PHARMACEUTICAL CO
3077.001.52%46.00Mua4.120M1482.380B25.56118.59Công nghệ Sức khỏe
4538 FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
2556.00-2.63%-69.00Mua11.600K22.603B32.5880.57Công nghệ Sức khỏe
4543 TERUMO CORP
4230.002.03%84.00Mua4.648M3063.300B36.82113.97Công nghệ Sức khỏe
4552 JCR PHARMACEUTICAL CO
12370.003.08%370.00Mua135.100K363.786B138.9686.88Công nghệ Sức khỏe
4568 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
10085.008.52%792.00Sức mua mạnh5.623M5966.760B46.75199.20Công nghệ Sức khỏe
4574 TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD
2247.0016.42%317.00Sức mua mạnh5.086M79.014B33.6657.68Công nghệ Sức khỏe
4577 DAITO PHARMACEUTICAL CO.LTD
4360.003.93%165.00Mua399.900K54.599B12.64333.40735.00Công nghệ Sức khỏe
4684 OBIC CO LTD
18680.002.47%450.00Sức mua mạnh880.100K1613.560B46.20394.56Dịch vụ Công nghệ
4712 KEYHOLDER INC
157.0021.71%28.00Sức mua mạnh27.372M21.545B512.00Dịch vụ Công nghiệp
4733 OBIC BUSINESS CONSULTANT
5600.006.46%340.00Mua145.800K399.883B39.71132.48Dịch vụ Công nghệ
4768 OTSUKA CORPORATION
5200.001.96%100.00Sức mua mạnh1.174M951.797B21.81233.848912.00Dịch vụ Công nghệ
4776 CYBOZU INC
2774.006.82%177.00Mua877.500K119.834B117.7322.06741.00Dịch vụ Công nghệ
4970 TOYO GOSEI CO LTD
8770.0011.01%870.00Mua365.900K63.497B33.84233.43Công nghiệp Chế biến
4985 EARTH CORPORATION
7120.000.71%50.00Sức mua mạnh92.700K139.945B37.02191.004180.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
5011 NICHIREKI CO LTD
1665.001.46%24.00Mua590.400K45.645B25.8463.51Dịch vụ Công nghiệp
5273 MITANI SEKISAN CO
5160.00-0.58%-30.00Mua11.900K97.293B17.95289.15Khoáng sản phi năng lượng
5285 YAMAX CORP
2546.003.08%76.00Mua26.300K2.311B10.85227.71Khoáng sản phi năng lượng
6231 KIMURA KOHKI CO LTD
4005.004.43%170.00Mua131.600KSản xuất Chế tạo
6324 HARMONIC DRIVE SYSTEMS
6220.000.32%20.00Mua331.000K588.168B-8.65Sản xuất Chế tạo
6328 EBARA JITSUGYO CO
2620.002.75%70.00Mua54.500K16.057B10.21249.68479.00Sản xuất Chế tạo
6541 GRACE TECHNOLOGY INC
4335.009.47%375.00Mua715.700K56.937B86.1647.41Dịch vụ Công nghệ
6544 JAPAN ELEVATOR SERVICE HLDGS CO LTD
3325.005.72%180.00Mua365.200K128.102B80.0542.01Dịch vụ Công nghiệp
6622 DAIHEN CORP
3615.00-0.96%-35.00Sức mua mạnh149.500K88.822B13.57269.05Sản xuất Chế tạo
6748 SEIWA ELECTRIC MFG CO
721.007.77%52.00Mua337.300K8.783B7.9684.06Sản xuất Chế tạo
6750 ELECOM CO
5110.005.14%250.00Mua275.800K216.948B21.66224.89Công nghệ Điện tử
6869 SYSMEX CORP
8610.000.82%70.00Mua2.045M1786.700B51.16167.09Công nghệ Sức khỏe
6946 NIPPON AVIONICS CO
2947.007.16%197.00Mua266.800K7.766B165.6026.99Công nghệ Điện tử
6965 HAMAMATSU PHOTONICS
4880.004.39%205.00Mua1.306M709.044B40.11116.565035.00Công nghệ Điện tử
7040 SUN LIFE HOLDING CO LTD
1093.0015.30%145.00Mua77.600K5.437B-197.82Dịch vụ Khách hàng
7419 NOJIMA CORP
2509.004.02%97.00Mua244.300K118.578B7.70316.97Bán Lẻ
7501 TIEMCO LTD
739.005.87%41.00Mua11.000K1.689B-21.8572.00Khách hàng Lâu năm
7516 KOHNAN SHOJI
3145.003.80%115.00Sức mua mạnh278.800K104.620B8.83343.19Bán Lẻ
7707 PRECISION SYSTEM SCIENCE CO
1647.0022.27%300.00Mua2.173M34.989B-2.07166.00Công nghệ Sức khỏe
7747 ASAHI INTECC CO LTD
3300.003.12%100.00Sức mua mạnh2.412M841.486B79.1740.657810.00Công nghệ Sức khỏe
7780 MENICON CO LTD
5480.006.82%350.00Mua445.600K189.028B48.48112.46Công nghệ Sức khỏe
7821 MAEDA KOSEN CO.LTD
2335.001.74%40.00Mua178.200K72.154B20.34122.461127.00Khoáng sản phi năng lượng
7874 LEC INC
1598.000.13%2.00Mua171.600K55.779B22.7071.35Sản xuất Chế tạo
7987 NAKABAYASHI CO LTD
642.005.77%35.00Mua163.400K15.433B10.0260.60Công nghiệp Chế biến
8038 TOHTO SUISAN CO
3235.002.05%65.00Mua10.900K12.158B9.10348.31Dịch vụ Phân phối
8066 MITANI CORP
6490.002.04%130.00Mua2.400K156.426B15.11421.15Dịch vụ Phân phối
8079 SHOEI FOODS CORP
4400.000.34%15.00Sức mua mạnh42.500K72.743B25.27173.511356.00Dịch vụ Phân phối
8168 KEIYO CO LTD
647.001.25%8.00Sức mua mạnh475.800K39.408B33.5719.041179.00Bán Lẻ
8218 KOMERI CO LTD
2658.001.76%46.00Sức mua mạnh254.500K128.458B11.05236.53Bán Lẻ
8279 YAOKO CO LTD
7050.002.62%180.00Sức mua mạnh165.100K257.063B22.49320.83Bán Lẻ
8563 DAITO BANK
682.006.23%40.00Mua344.600K7.718B7.6683.80Tài chính
8715 ANICOM HOLDINGS INC
5320.0011.18%535.00Sức mua mạnh404.800K90.779B63.4775.45Tài chính
9031 NISHI-NIPPON RAILROAD CO
2906.00-0.24%-7.00Mua286.500K226.600B34.5084.75Vận chuyển
9064 YAMATO HOLDINGS CO LTD
2384.002.63%61.00Mua3.684M851.326B40.9156.78Vận chuyển
9070 TONAMI HOLDINGS CO LTD
6040.005.78%330.00Mua19.100K50.123B12.55455.10Vận chuyển
9074 JAPAN OIL TRANSPORTATION CO
3175.00-1.40%-45.00Mua5.600K10.371B10.81297.751494.00Vận chuyển
9099 CHILLED & FROZEN LOGISTICS HLDGS CO
1525.00-1.42%-22.00Mua30.600K37.371B11.48134.81Dịch vụ Thương mại
9143 SG HOLDINGS CO LTD
3515.002.93%100.00Mua6.999M1056.060B22.93148.90Vận chuyển
9267 GENKY DRUGSTORES CO LTD
2841.004.07%111.00Mua209.500K40.675B18.31149.081016.00Bán Lẻ
9441 BELL-PARK CO LTD
5340.0010.67%515.00Mua2.700K30.946B10.18474.091666.00Bán Lẻ
9511 OKINAWA ELECTRIC POWER COMPANY INC
2018.000.65%13.00Sức mua mạnh304.900K114.604B15.50129.37Công ty dịch vụ công cộng
9539 KEIYO GAS CO LTD
3340.003.57%115.00Sức mua mạnh1.300K34.641B7.00460.531189.00Công ty dịch vụ công cộng
9551 METAWATER CO LTD
4805.003.22%150.00Mua68.500K101.882B20.02232.52Sản xuất Chế tạo
9697 CAPCOM CO LTD
3805.003.54%130.00Sức mua mạnh1.521M389.104B24.60149.40Khách hàng Lâu năm
9843 NITORI HOLDINGS CO LTD
19535.000.93%180.00Mua630.900K2132.400B30.53635.4414337.00Bán Lẻ
9896 JK HOLDINGS
858.00-2.17%-19.00Mua44.700K26.122B9.6790.72Dịch vụ Phân phối
9902 NICHIDEN CORP
2289.00-0.48%-11.00Mua36.600K70.093B20.83110.40Sản xuất Chế tạo
9974 BELC CO LTD
6640.004.08%260.00Mua88.700K134.173B18.25349.652038.00Bán Lẻ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất