Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
1393 UBS ETF SICAV MSCI USA UCITS ETF JDR 31750.001.44%450.00Sức mua mạnh57
1546 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FD DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF 29620.001.65%480.00Sức mua mạnh1.651K
1547 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY(S&P500) 3550.001.00%35.00Mua7.160K
1550 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS GLOBAL EQUITY (MSCI KOKUSAI) ETF 2486.001.68%41.00Mua21.500K
1557 SPDR S&P500 ETF TRUST UNITS SER 1 S&P 33050.001.38%450.00Mua3.377K
1618 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF 17560.001.50%260.00Mua135
1626 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES OTHERS ETF 23610.000.68%160.00Mua7
1635 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - ETF 19800.001.07%210.00Mua71
1643 DAIWA ASSET MANAGEMENT TOPIX-17 IT & SERVICES OTHERS - ETF 24160.000.75%180.00Sức mua mạnh10
1655 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES S&P 500 ETF 2360.001.37%32.00Sức mua mạnh3.392K
1657 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE MSCI KOKUSAI ETF 2256.001.76%39.00Sức mua mạnh3.020K
1679 SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD SIMPLE-X NY DOW JONES INDEX ETF 26700.001.75%460.00Sức mua mạnh240
1680 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD INTL DC EQTY (MSCI-KOKU) 2566.002.07%52.00Mua15.070K
1926 RAITO KOGYO CO LTD 1556.002.91%44.00Sức mua mạnh541.800K79.494B12.09125.101067.00Công nghiệp
1933 SYSKEN CORP 3430.001.48%50.00Mua9.200K8.559B8.22411.00888.00Công nghiệp
1935 TTK CO LTD 877.001.74%15.00Sức mua mạnh97.000K17.201B17.5249.191007.00Công nghiệp
1936 C-CUBE CORPORATION 1024.001.09%11.00Mua35.100K27.235B11.7486.261916.00Công nghiệp
1937 SEIBU ELECTRIC INDUSTRIAL CO 4295.000.82%35.00Mua11.500K18.858B16.36260.461268.00Công nghiệp
1951 KYOWA EXEO CORP 3335.000.91%30.00Mua804.400K389.370B17.60188.548331.00Công nghiệp
1956 NDS CO LTD 6860.002.24%150.00Sức mua mạnh9.200K39.517B13.02525.782787.00Công nghiệp
1987 SOLCOM CO LTD 3820.001.06%40.00Mua6.800K19.432B13.71275.731514.00Công nghiệp
1989 HOKURIKU DENWA KOUJI CO 588.001.73%10.00Mua48.800K4.936B31.7518.20669.00Công nghiệp
2001 NIPPON FLOUR MILLS CO 1957.00-0.10%-2.00Mua135.700K154.131B19.49101.973696.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2044 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTES S&P 500 DIV INDEX ETN JDR 13840.001.17%160.00Mua1.115K
2066 NOMURA EUROPE FINANCE N.V. NEXT NOTE TOKYO SE REIT ETN JDR 10670.000.38%40.00Mua3.779K
2317 SYSTENA CORPORATION 1541.00-1.15%-18.00Mua612.400K152.068B39.3339.632793.00Công nghệ
2384 SBS HOLDINGS INC 1628.003.63%57.00Mua189.600K62.397B14.68107.005515.00Công nghiệp
2433 HAKUHODO DY HLDGS INC 1949.00-0.31%-6.00Mua961.100K729.312B20.7694.5618837.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2453 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO. LTD. 1210.0049.20%399.00Sức mua mạnh10041.390B39.6733.40232.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2518 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FDS MSCI JP EMPOWERINGWOMEN SEL EFT 1019.000.30%3.00Mua1.216K
2531 TAKARA HOLDINGS INC 1562.001.69%26.00Mua1.460M306.632B25.2260.904349.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2540 YOMEISHU SEIZO CO. LTD. 2489.0019.32%403.00Sức mua mạnh10040.524B22.68108.27276.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2815 ARIAKE JAPAN CO 10990.001.67%180.00Mua83.500K343.994B41.56260.08994.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3038 KOBE BUSSAN CO LTD 6000.006.38%360.00Sức mua mạnh810.600K192.888B15.44372.522041.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
3182 OISIX RA DAICHI INC 4030.004.95%190.00Sức mua mạnh252.900K64.462B92.0642.73680.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3184 INTERNATIONAL CONGLOMERATE DSB AUTO 2315.001.80%41.00Mua1.900K4.775B8.61264.25349.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3296 NIPPON REIT INVESTMENT CORPORATION 370500.000.00%0.00Sức mua mạnh20.876K166.699B20.9217707.86Tài chính
3302 TEIKOKU SEN-I CO 2866.002.83%79.00Mua63.700K73.230B17.66160.36293.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3356 TERILOGY CO LTD 1645.009.59%144.00Sức mua mạnh3.955M23.085B130.1211.5483.00Công nghệ
3496 AZOOM CO LTD 6400.00-13.28%-980.00462.000K10.723B64.00Công nghệ
3556 RENET JAPAN GROUP INC 1095.002.43%26.00Mua205.200K9.684B-1.0773.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3626 TIS INC. 5780.00-2.03%-120.00Mua406.900K499.095B23.64249.5519877.00Công nghệ
3641 PAPYLESS CO LTD 2760.007.94%203.00Mua198.500K25.199B24.36105.8990.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3655 BRAINPAD INC. 5480.0010.60%525.00Mua1.341M33.498B82.3460.18219.00Công nghệ
3665 ENIGMO INC 1831.00-1.98%-37.00Mua605.200K38.894B43.1243.3277.00Công nghệ
3688 VOYAGE GROUP 1585.00-1.67%-27.00Mua154.600K19.149B13.83119.19317.00Công nghệ
3741 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO 4915.00-0.51%-25.00Mua85.900K25.289B48.32102.24271.00Công nghệ
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD 4585.000.55%25.00Mua34.900K19.057B27.54165.60890.00Công nghệ
3776 BROADBAND TOWER INC 388.00-1.02%-4.00Sức mua mạnh10.095M20.059B-6.46281.00Dịch vụ Viễn thông
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP 1952.00-3.17%-64.00Mua103.300K11.167B46.2543.59158.00Công nghệ
3836 AVANT CORPORATION 1644.002.37%38.00Sức mua mạnh94.400K30.152B28.3956.57806.00Công nghệ
3850 NTT DATA INTRAMART CORPORATION 3100.005.16%152.00Mua21.000K14.607B31.0894.85180.00Công nghệ
3861 OJI HOLDINGS CORP 816.001.12%9.00Mua3.977M798.619B16.6748.4536144.00Vật liệu cơ bản
3923 RAKUS CO LTD 2380.003.12%72.00Mua205.600K104.561B107.3821.49561.00Công nghệ
3983 ORO CO LTD 6390.00-3.03%-200.00Mua150.700K54.697B68.3696.40337.00Công nghệ
3990 UUUM CO LTD 9980.001.73%170.00Mua240.300K59.640B159.7767.66234.00Công nghệ
4004 SHOWA DENKO KK 5920.005.53%310.00Mua4.033M833.224B9.71577.4610864.00Vật liệu cơ bản
4021 NISSAN CHEMICAL CORPORATION 6190.002.31%140.00Mua983.500K892.309B32.29187.362511.00Vật liệu cơ bản
4206 AICA KOGYO CO 4670.001.63%75.00Mua239.600K299.986B24.54187.333850.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4206 AICA KOGYO COMPANY LIMITED 4470.009.02%370.00Mua100299.986B24.54187.333850.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4348 INFOCOM CORPORATION 3580.002.58%90.00Sức mua mạnh148.900K95.446B20.44171.461074.00Công nghệ
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO 7020.00-0.14%-10.00Mua1.205M3846.018B45.15155.987372.00Chăm sóc sức khỏe
4527 ROHTO PHARMACEUTICAL CO 3900.001.96%75.00Mua580.000K435.904B41.8791.776448.00Chăm sóc sức khỏe
4556 KAINOS LABORATORIES 1041.001.86%19.00Mua44.500K4.272B11.9785.40158.00Chăm sóc sức khỏe
4568 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED 4830.002.99%140.00Mua3.274M3037.649B56.1583.7714446.00Chăm sóc sức khỏe
4619 NIHON TOKUSHU TORYO 2567.002.72%68.00Mua62.200K55.250B14.56171.671106.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4662 FOCUS SYSTEMS CORP 1026.001.58%16.00Sức mua mạnh200.300K15.197B16.7961.111116.00Công nghệ
4676 FUJI MEDIA HOLDING 2020.001.20%24.00Mua1.094M462.226B17.50114.067484.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4694 BML INC 3445.001.77%60.00Mua96.000K144.134B23.30145.633902.00Chăm sóc sức khỏe
4719 ALPHA SYSTEMS INC 2970.001.43%42.00Mua26.400K43.440B20.53142.662563.00Công nghệ
4722 FUTURE CORPORATION 1948.003.89%73.00Mua217.300K83.822B19.5396.011847.00Công nghệ
4734 BEING CO LTD 778.00-0.13%-1.00Mua29.400K6.097B20.6837.67356.00Công nghệ
4812 INFORMATION SERVICES INTL-DENTSU 4225.003.94%160.00Mua213.800K132.448B30.96131.302716.00Công nghệ
4914 TAKASAGO INTERNATIONAL CORP 4155.000.36%15.00Mua30.800K81.728B11.33365.253354.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4974 TAKARA BIO INC 2971.00-0.17%-5.00Mua1.663M358.357B107.1327.781448.00Chăm sóc sức khỏe
5020 JX HOLDINGS INC. 854.003.14%26.00Sức mua mạnh2.900K2824.736B5.83143.0239784.00Năng lượng
5020 JXTG HOLDINGS INC 900.908.14%67.80Sức mua mạnh26.733M2824.736B5.83143.0239784.00Năng lượng
5262 NIPPON HUME CORP 1040.001.66%17.00Mua65.900K30.022B12.8779.48679.00Vật liệu cơ bản
5302 NIPPON CARBON CO 7470.002.75%200.00Sức mua mạnh405.300K80.291B12.66574.37614.00Công nghiệp
5331 NORITAKE CO. LIMITED 7020.0017.98%1070.00Sức mua mạnh100105.821B7.321006.435012.00Công nghiệp
5331 NORITAKE COMPANY LIMITED 7530.002.17%160.00Mua87.500K105.821B7.321006.435012.00Công nghiệp
5334 NGK SPARK PLUG CO 3395.002.72%90.00Mua838.900K687.983B14.83222.7815322.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5614 KAWAKIN HOLDINGS CO. LTD 595.00-0.50%-3.00Mua56.200K11.848B10.6855.971830.00Vật liệu cơ bản
5821 HIRAKAWA HEWTECH CORP 1702.004.67%76.00Mua116.600K28.663B12.45130.632483.00Công nghiệp
6005 MIURA CO LTD 3660.004.13%145.00Mua746.900K395.598B35.3199.825495.00Công nghiệp
6027 BENGO4.COM INC 4555.004.35%190.00Mua214.800K96.778B309.2614.19149.00Công nghiệp
6046 LINKBAL INC 5570.002.20%120.00Mua19.900K17.170B43.56125.11110.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6067 MEDIAFLAG INC 1608.001.84%29.00Mua69.100K7.874B18.7186.66196.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6098 RECRUIT HOLDINGS CO LTD 3685.00-0.14%-5.00Mua11.241M6165.027B38.8895.062331.00Công nghiệp
6184 KAMAKURA SHINSHO LTD 1486.00-4.31%-67.00Mua2.731M57.693B202.088.1475.00Công nghệ
6197 SOLASTO CORPORATION 1413.004.20%57.00Mua722.800K126.754B43.5031.5325318.00Chăm sóc sức khỏe
6269 MODEC INC(JAPAN) 3670.00-0.14%-5.00Mua234.000K207.185B8.88413.743511.00Năng lượng
6292 KAWATA MANUFACTURING CO LTD 2423.00-0.53%-13.00Mua136.500K17.251B13.22184.25808.00Công nghiệp
6586 MAKITA CORP 5530.002.03%110.00Mua982.400K1471.356B25.83209.8616137.00Công nghiệp
6754 ANRITSU CORP 1828.00-0.76%-14.00Mua1.910M253.102B52.8134.893717.00Công nghiệp
6762 TDK CORP 12720.003.75%460.00Sức mua mạnh1.483M1547.937B21.48572.17102883.00Công nghiệp
6814 FURUNO ELECTRIC CO 1478.004.23%60.00Sức mua mạnh329.700K44.684B14.8795.332920.00Công nghệ
6841 YOKOGAWA ELECTRIC CORP 2434.001.50%36.00Mua2.160M640.810B29.7980.5018290.00Công nghiệp
6849 NIHON KOHDEN CORP 3505.001.45%50.00Mua231.700K294.216B30.55113.105031.00Chăm sóc sức khỏe
6916 I-O DATA DEVICE INC 1376.000.95%13.00Sức mua mạnh28.400K18.580B8.92152.74490.00Công nghệ
7013 IHI CORPORATION 4500.008.96%370.00Sức mua mạnh100695.301B256.6017.6029706.00Công nghiệp
7013 IHI CORPORATION 4555.001.11%50.00Mua999.700K695.301B256.6017.6029706.00Công nghiệp
7036 EMNET JAPAN CO LTD 7250.000.00%0.00648.400K082.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7224 SHINMAYWA INDUSTRIES 1431.002.58%36.00Mua545.800K133.173B18.9473.654773.00Công nghiệp
7228 DAYTONA CORP 1298.007.45%90.00Mua15.700K4.354B10.01123.80176.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7412 ATOM CORPORATION 1090.001.40%15.00Mua200199.551B254.794.641270.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7486 SANRIN CO LTD 735.000.96%7.00Mua4.000K8.941B-1.07489.00Năng lượng
7595 ARGO GRAPHICS 4895.001.98%95.00Mua41.100K51.248B17.68271.62994.00Công nghệ
7747 ASAHI INTECC CO LTD 4780.00-3.24%-160.00Sức mua mạnh4.245M638.464B63.9477.766220.00Chăm sóc sức khỏe
7747 ASAHI INTECC CO. LTD. 4775.002.14%100.00Mua2.800K638.464B63.9477.766220.00Chăm sóc sức khỏe
7857 SEKI CO LTD 1680.003.70%60.00Sức mua mạnh2006.748B31.0052.26441.00Công nghiệp
7889 KUWAYAMA CORP 788.000.00%0.00Mua4.600K7.925B12.6562.301471.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7919 NOZAKI INSATSU SHIGYO CO 366.00-0.27%-1.00Mua1.001M7.876B655.180.56489.00Vật liệu cơ bản
8002 MARUBENI CORPORATION 1010.001.20%12.00Mua2.200K1727.199B7.17140.7941353.00Công nghiệp
8002 MARUBENI CORP 1014.001.88%18.70Mua10.675M1727.199B7.17140.7941353.00Công nghiệp
8031 MITSUI & CO 2010.005.85%111.00Mua1003439.278B8.16242.7642304.00Công nghiệp
8038 TOHTO SUISAN CO 2344.003.90%88.00Mua33.400K8.973B8.83255.47366.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8056 NIHON UNISYS 2870.000.88%25.00Mua1.427M285.438B23.84119.807817.00Công nghệ
8058 MITSUBISHI CORP 3559.000.99%35.00Mua8.060M5589.823B8.66407.8277476.00Công nghiệp
8058 MITSUBISHI CORPORATION 3594.002.31%81.00Mua1.000K5589.823B8.66407.8277476.00Công nghiệp
8059 DAIICHI JITSUGYO CO 3850.001.32%50.00Mua28.800K40.495B7.67498.091134.00Công nghiệp
8095 IWAKI & CO 581.003.20%18.00Mua459.100K18.231B18.3430.70953.00Chăm sóc sức khỏe
8275 FORVAL CORP 987.001.23%12.00Mua15.800K24.442B12.7376.571663.00Công nghệ
8279 YAOKO CO LTD 6800.000.29%20.00Mua314.200K263.264B23.66286.593287.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8341 77TH BANK 2444.0016.38%344.00100202.118B9.95273.653015.00Tài chính
8345 BANK OF IWATE LTD 5110.001.19%60.00Mua66.000K90.475B20.07280.551596.00Tài chính
8396 EIGHTEENTH BANK 379.002.16%8.00Mua1.049M63.565B14.5225.551445.00Tài chính
8473 SBI HOLDINGS INC 3420.001.94%65.00Mua2.907M745.449B15.73241.845391.00Tài chính
8686 AFLAC INC 5380.000.56%30.00Sức mua mạnh1004148.839B12.96419.9711318.00Tài chính
8707 IWAICOSMO HOLDINGS INC 1601.000.44%7.00Mua124.800K37.442B7.64208.65757.00Tài chính
8729 SONY FINANCIAL HOLDINGS INC 2477.002.61%63.00Mua1.242M1050.156B17.68136.5710719.00Tài chính
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS INC 5579.001.92%105.00Sức mua mạnh3.950M3960.249B13.46407.0639191.00Tài chính
8798 ADVANCE CREATE CO LTD 2530.000.04%1.00Mua17.300K26.488B30.7782.20280.00Tài chính
8920 TOSHO CO LTD 4600.001.21%55.00Mua82.300K174.103B43.31104.94400.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8951 NIPPON BUILDING FUND INC 651000.001.40%9000.00Mua7.532K906.504B31.5920320.53Tài chính
8958 GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT 117600.000.34%400.00Mua2.648K103.802B29.134023.20Tài chính
9005 TOKYU CORP 2072.000.29%6.00Mua2.771M1255.463B19.82104.2122985.00Công nghiệp
9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO 3930.000.51%20.00Mua635.700K661.844B18.56210.668903.00Công nghiệp
9010 FUJI KYUKO CO LTD 3615.003.43%120.00Mua119.000K185.658B69.7150.141705.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9045 KEIHAN HOLDINGS CO LTD 4335.001.52%65.00Mua559.400K457.711B20.74205.926862.00Công nghiệp
9068 MARUZEN SHOWA UNYU CO 577.001.94%11.00Mua340.000K55.327B11.1654.723655.00Công nghiệp
9143 SG HOLDINGS CO LTD 2928.001.88%54.00Sức mua mạnh1.928M912.789B47058.00Công nghiệp
9276 AZ EARTH CO LTD 340.000.00%0.00100
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS CO LTD 399.00-0.25%-1.00Mua636.000K49.673B10.3238.778763.00Công nghiệp
9416 VISION INC 5030.00-2.33%-120.00Sức mua mạnh371.900K83.513B59.3088.93497.00Dịch vụ Viễn thông
9435 HIKARI TSUSHIN INC 22140.001.10%240.00Mua214.800K1010.361B22.85959.907225.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9503 KANSAI ELECTRIC POWER CO INC 1731.501.67%28.50Mua4.532M1521.382B10.42163.3932527.00Công ty dịch vụ công cộng
9519 RENOVA INC 1426.006.42%86.00Sức mua mạnh3.642M99.550B131.8910.86128.00Công ty dịch vụ công cộng
9643 NAKANIHON KOGYO CO. LTD. 10500.000.67%70.00Sức mua mạnh7005.537B276.2237.7654.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9692 COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING 2703.000.71%19.00Mua448.800K93.736B29.5691.502245.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất