Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Nhật

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
1540 MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CO JAPAN PHYSICAL GOLD ETF
5390.000.00%0.00Mua92.272KHỗn hợp
1545 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) ETF
10730.000.75%80.00Mua29.860KHỗn hợp
1547 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY(S&P500)
4015.000.50%20.00Mua37.370KHỗn hợp
1550 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS GLOBAL EQUITY (MSCI KOKUSAI) ETF
2712.000.30%8.00Sức mua mạnh2.250KHỗn hợp
1557 SPDR S&P500 ETF TRUST S&P 500 ETF USD DIS
37150.000.54%200.00Mua5.220KHỗn hợp
1655 BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES S&P 500 ETF
2651.000.49%13.00Mua34.526KHỗn hợp
1723 NIHON DENGI CO
3845.002.67%100.00Mua5.400K30.774B9.23405.62789.00Sản xuất Chế tạo
1766 TOKEN CORPORATION
8210.00-0.12%-10.00Mua19.100K110.407B12.75644.546370.00Khách hàng Lâu năm
1798 MORIYA CORPORATION
2189.000.46%10.00Mua9004.777B7.23301.40415.00Dịch vụ Công nghiệp
1911 SUMITOMO FORESTRY CO
1745.000.98%17.00Mua960.100K316.568B8.90199.5519159.00Dịch vụ Phân phối
2211 FUJIYA CO LTD
2310.002.17%49.00Mua93.400K59.541B48.2846.83Hàng tiêu dùng không lâu bền
2388 WEDGE HOLDINGS CO
137.00-14.38%-23.00Mua3.981M4.898B-12.532687.00Tài chính
2513 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF
1193.000.85%10.00Mua8.320KHỗn hợp
2515 NOMURA ASSET MANAGEMENT NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF
1138.001.79%20.00Sức mua mạnh5.930KHỗn hợp
2521 NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX US EQTY (SP500) CCY HEDGE ETF
1173.000.26%3.00Mua58.850KHỗn hợp
2558 MITSUBISHI UFJ KOKUSAI AM CO MAXIS S&P500 US EQUITY ETF
10550.000.48%50.00Mua1.130KHỗn hợp
2814 SATO FOODS INDUSTRIES CO
1797.000.00%0.00Mua1.500K11.249B6.31286.04174.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
2924 IFUJI SANGYO CO LTD
810.007.14%54.00Sức mua mạnh65.100K6.594B9.7777.40144.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
3038 KOBE BUSSAN CO LTD
4575.00-0.54%-25.00Mua1.395M491.608B41.49112.672147.00Bán Lẻ
3234 MORI HILLS REIT IN
186400.000.76%1400.00Sức mua mạnh2.707K349.493B32.605674.24Tài chính
3249 INDUSTRIAL & INFRAST FD INV CORP
179000.000.90%1600.00Mua5.682K336.524B31.025719.21Tài chính
3252 NIPPON COMMERCIAL DEVELOPMENT CO
1749.001.04%18.00Mua81.200K31.982B10.16170.7469.00Tài chính
3258 UNIZO HOLDINGS COMPANY LIMITED
5830.000.69%40.00Mua188.900K199.503B10.92530.36386.00Tài chính
3298 INVESCO OFFICE J-REIT INC
24200.001.64%390.00Mua25.775K215.362B29.73800.75Tài chính
3466 LASALLE LOGIPORT REIT
182200.001.28%2300.00Mua3.440K248.339B31.395731.52750.00Tài chính
3488 XYMAX REIT INVESTMENT CORP
141400.000.43%600.00Sức mua mạnh1.231K31.589B21.186647.76Tài chính
3635 KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
3190.000.47%15.00Mua175.400K404.785B26.95118.121757.00Dịch vụ Công nghệ
3659 NEXON CO LTD
1837.008.63%146.00Sức mua mạnh8.856M1621.010B13.20129.36Dịch vụ Công nghệ
3799 KEYWARE SOLUTIONS INC
844.0012.23%92.00Sức mua mạnh907.900K6.933B15.9547.151095.00Dịch vụ Công nghệ
3954 SHOWA PAXXS CORP
2115.00-3.11%-68.00Mua7.300K9.391B8.93244.53636.00Công nghiệp Chế biến
3960 VALUEDESIGN INC
3120.0019.27%504.00Sức mua mạnh168.900K4.661B-108.3072.00Dịch vụ Công nghệ
3962 CHANGE INC
4240.00-4.72%-210.00Sức mua mạnh2.602M66.686B48.2694.67140.00Dịch vụ Công nghệ
4151 KYOWA KIRIN CO LTD
2830.001.00%28.00Mua1.283M1519.560B22.47124.83Công nghệ Sức khỏe
4186 TOKYO OHKA KOGYO CO
4840.004.42%205.00Mua529.800K200.318B35.76130.02Công nghệ Điện tử
4217 HITACHI CHEMICAL CO
4610.000.00%0.00Mua747.700K959.886B48.6994.6722989.00Công nghệ Điện tử
4365 MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU CO
13070.00-0.91%-120.00Mua40042.295B10.841216.29365.00Công nghiệp Chế biến
4396 SYSTEM SUPPORT INC
3135.00-3.09%-100.00Sức mua mạnh333.800K15.784B39.8783.63956.00Dịch vụ Công nghệ
4424 AMAZIA INC
8680.000.12%10.00Mua180.000K28.892B66.26135.9116.00Dịch vụ Công nghệ
4475 HENNGE K K
2609.003.16%80.00Mua569.900K40.790B154.00Dịch vụ Công nghệ
4488 AI INSIDE INC
17440.003.87%650.00Mua155.300KDịch vụ Công nghệ
4552 JCR PHARMACEUTICAL CO
10420.004.62%460.00Mua208.300K321.220B84.48118.57632.00Công nghệ Sức khỏe
4569 KYORIN HOLDINGS INC
2317.007.67%165.00Mua1.435M132.732B20.11107.022297.00Công nghệ Sức khỏe
4627 NATOCO CO LTD
1333.000.00%0.00Mua1.900K10.056B10.28129.71390.00Công nghiệp Chế biến
4666 PARK 24 CO LTD
2806.00-0.85%-24.00Sức mua mạnh874.000K433.420B37.5979.861413.00Dịch vụ Khách hàng
4985 EARTH CORPORATION
6100.002.87%170.00Mua87.300K123.419B95.9661.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
5011 NICHIREKI CO LTD
1410.000.43%6.00Sức mua mạnh63.400K40.427B26.0953.82831.00Dịch vụ Công nghiệp
5103 SHOWA HOLDINGS CO LTD
69.00-15.85%-13.00Mua6.603M5.234B-5.132941.00Công nghiệp Chế biến
6035 IR JAPAN HOLDINGS LTD
6690.002.61%170.00Mua338.800K119.102B65.16100.07160.00Dịch vụ Thương mại
6042 NIKKI CO LTD
2560.000.31%8.00Mua5004.845B6.88370.70613.00Sản xuất Chế tạo
6145 NITTOKU CO LTD
4005.005.53%210.00Sức mua mạnh248.900K72.361B24.30156.18793.00Sản xuất Chế tạo
6187 LITALICO INC
2981.006.09%171.00Mua165.300K52.458B74.5138.271729.00Dịch vụ Thương mại
6274 YAMAHA MOTOR ROBOTICS HLDGS CO LTD
719.0016.16%100.00Sức mua mạnh87.400K31.905B-165.28Công nghệ Điện tử
6279 ZUIKO CORPORATION
4515.00-0.33%-15.00Mua8.300K29.652B16.39277.48652.00Sản xuất Chế tạo
6316 MARUYAMA MANUFACTURING CO
1764.007.50%123.00Mua670.300K8.383B17.7992.24943.00Sản xuất Chế tạo
6362 ISHII IRON WORKS CO
2923.002.92%83.00Sức mua mạnh14.100K10.774B15.78179.94118.00Sản xuất Chế tạo
6392 YAMADA CORPORATION
2890.000.56%16.00Mua3.000K6.919B6.35452.56313.00Khách hàng Lâu năm
6405 SUZUMO MACHINERY CO
1940.004.36%81.00Sức mua mạnh17.700K12.420B37.0550.17366.00Sản xuất Chế tạo
6541 GRACE TECHNOLOGY INC
3350.001.36%45.00Mua260.200K46.821B81.4241.9444.00Dịch vụ Công nghệ
6653 SEIKO ELECTRIC CO
1211.009.20%102.00Sức mua mạnh399.300K14.642B19.1357.97Sản xuất Chế tạo
6748 SEIWA ELECTRIC MFG CO
603.00-0.17%-1.00Mua150.600K7.928B11.3353.31580.00Sản xuất Chế tạo
7071 AMVIS HOLDINGS INC
8500.0013.18%990.00Mua132.800KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
7490 NISSIN SHOJI CO
968.000.73%7.00Mua9.200K6.511B22.7242.29440.00Năng lượng Mỏ
7562 ANRAKUTEI CO LTD
5260.00-0.38%-20.00Mua90011.246B-49.97305.00Dịch vụ Khách hàng
7749 MEDIKIT CO LTD
8010.004.98%380.00Mua25.800K67.906B22.70336.10968.00Công nghệ Sức khỏe
7839 SHOEI CO LTD
5650.001.25%70.00Sức mua mạnh33.900K77.809B24.72225.69460.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
7979 SHOFU INC
2050.001.99%40.00Mua74.600K32.687B21.5394.001168.00Công nghệ Sức khỏe
8060 CANON MARKETING JAPAN INC
2819.001.73%48.00Mua287.000K365.529B16.15171.59Dịch vụ Phân phối
8085 NARASAKI SANGYO CO
2078.001.02%21.00Mua2.300K11.041B6.50316.59708.00Dịch vụ Phân phối
8113 UNICHARM CORP
3823.002.25%84.00Sức mua mạnh3.241M2279.380B48.5477.55Hàng tiêu dùng không lâu bền
8818 KEIHANSHIN BUILDING CO LTD
1583.001.41%22.00Mua225.300K82.915B19.7679.2042.00Tài chính
8966 HEIWA REAL ESTATE REIT INC
149600.001.01%1500.00Mua1.658K151.822B29.565010.38Tài chính
8976 DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP
893000.000.22%2000.00Mua584439.246B34.2925987.99Tài chính
8987 JAPAN EXCELLENT INC
198600.00-0.15%-300.00Mua1.888K267.852B35.645581.07Tài chính
9083 SHINKI BUS CO LTD
4050.00-0.74%-30.00Mua1.000K24.390B12.00340.063281.00Vận chuyển
9273 KOA SHOJI HOLDINGS CO LTD
1307.0029.79%300.00Sức mua mạnh720.300K12.945B8.85113.72310.00Công nghệ Sức khỏe
9308 INUI GLOBAL LOGISTICS CO LTD
1263.002.77%34.00Mua107.500K31.487B62.8119.57167.00Vận chuyển
9414 NIPPON BS BROADCASTING CORPORATION
1256.00-0.48%-6.00Mua9.600K22.362B19.0766.22119.00Dịch vụ Khách hàng
9719 SCSK CORP
6180.000.49%30.00Mua338.900K641.680B19.25319.5212365.00Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất