Chứng khoán Nhật Bản

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Nhật Bản bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
1301KYOKUYO CO LTD
3775JPY0.67%25JPY
Mua
9K33.975M40.342BJPY6.29596.07JPY2.208KHàng tiêu dùng không lâu bền
1332NIPPON SUISAN KAISHA
531JPY0.76%4JPY
Mua
1.395M740.745M164.023BJPY9.3156.60JPY9.662KHàng tiêu dùng không lâu bền
1333MARUHA NICHIRO CORPORATION
2497JPY0.44%11JPY
Mua
154.3K385.287M125.805BJPY6.30394.68JPY12.352KHàng tiêu dùng không lâu bền
1375YUKIGUNI MAITAKE CO LTD
1030JPY0.29%3JPY
Bán
54.4K56.032M40.988BJPY21.5847.59JPY1.094KCông nghiệp Chế biến
1376KANEKO SEEDS CO
1457JPY−0.14%−2JPY
Theo dõi
15.4K22.438M17.029BJPY13.10111.40JPY666Khoáng sản phi năng lượng
1377SAKATA SEED CORP
4795JPY0.10%5JPY
Mua
44.6K213.857M212.427BJPY17.49273.90JPY2.628KKhoáng sản phi năng lượng
1379HOKUTO CORP
1921JPY−0.41%−8JPY
Mua
41.2K79.145M60.823BJPY98.9829.70JPY4.187KCông nghiệp Chế biến
1380AKIKAWA FOODS & FARMS
1056JPY−1.58%−17JPY
Bán
1.4K1.478M4.473BJPY40.0826.77JPY298Hàng tiêu dùng không lâu bền
1381AXYZ
2872JPY0.07%2JPY
Bán
1.1K3.159M16.117BJPY9.62298.45JPY1.263KCông nghiệp Chế biến
1382HOB CO.LTD
2068JPY1.47%30JPY
Mua
4.4K9.099M1.552BJPY10.94186.30JPY42Công nghiệp Chế biến
1383BERG EARTH CO LTD
2838JPY0.35%10JPY
Sức mua mạnh
2.2K6.244M4.091BJPY31.1092.99JPY273Công nghiệp Chế biến
1384HOKURYO CO LTD
695JPY−0.14%−1JPY
Mua
9K6.255M5.887BJPY8.4582.41JPY242Công nghiệp Chế biến
1400RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
110JPY−0.90%−1JPY
Bán Mạnh
11.9K1.309M1.444BJPY−37.09JPY64Dịch vụ Công nghiệp
1401MBS INC
508JPY−0.78%−4JPY
Mua
6.5K3.302M3.935BJPY11.4644.68JPY104Khách hàng Lâu năm
1407WEST HOLDINGS CORP
4605JPY0.77%35JPY
Mua
197.6K909.948M185.786BJPY43.65104.70JPYCông ty dịch vụ công cộng
1414SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
6210JPY0.32%20JPY
Mua
78.7K488.727M332.43BJPY27.08228.60JPY951Dịch vụ Công nghiệp
1417MIRAIT ONE CORPORATION
1552JPY1.24%19JPY
Mua
239.3K371.394M153.291BJPY8.60178.22JPY14.006KDịch vụ Công nghiệp
1418INTERLIFE HLDG CO LTD
163JPY0.62%1JPY
Theo dõi
17.9K2.918M3.149BJPY20.597.87JPY280Dịch vụ Công nghiệp
1419TAMA HOME CO LIMITED
2520JPY−0.16%−4JPY
Mua
300.3K756.756M73.964BJPY8.84285.63JPY3.369KKhách hàng Lâu năm
1420SANYO HOMES CORPORATION
716JPY0.70%5JPY
Mua
37.1K26.564M7.871BJPY−48.68JPY865Khách hàng Lâu năm
1429NIPPON AQUA CO LTD
845JPY−0.82%−7JPY
Mua
99.3K83.909M27.529BJPY18.0747.15JPY438Công nghiệp Chế biến
1430FIRST-CORPORATION INC
717JPY−0.14%−1JPY
Bán
81.8K58.651M8.67BJPY8.5584.25JPY157Khách hàng Lâu năm
1431LIB WORK CO LTD
802JPY0.25%2JPY
Mua
14.3K11.469M17.932BJPY43.8018.27JPY302Dịch vụ Công nghiệp
1433BESTERRA CO LTD
1049JPY0.58%6JPY
Mua
27.3K28.638M9.242BJPY6.86154.39JPY99Dịch vụ Công nghiệp
1434JESCO HOLDINGS INC
456JPY−0.22%−1JPY
Mua
10K4.56M3.077BJPY6.0276.63JPY642Dịch vụ Công nghiệp
1435ROBOT HOME INC
189JPY1.07%2JPY
Mua
111.5K21.074M16.898BJPY41.394.52JPY169Tài chính
1436FIT CORPORATION
706JPY0.14%1JPY
Theo dõi
2.7K1.906M2.955BJPY12.5956.05JPY110Dịch vụ Thương mại
1439YASUE CORPORATION
920JPY0.44%4JPY
Bán
600552K1.198BJPY16.7556.77JPY189Khách hàng Lâu năm
1443GIKEN HOLDINGS CO LTD
237JPY6.28%14JPY
Mua
672.9K159.477M3.621BJPY8.9624.89JPY142Dịch vụ Công nghiệp
1444NISSOU CO LTD
1456JPY−0.27%−4JPY
Bán
1.5K2.184M1.589BJPY9.94146.93JPY57Khách hàng Lâu năm
1446CANDEAL CO LTD
502JPY−0.59%−3JPY
Theo dõi
9.1K4.568M5.421BJPY45.5411.82JPYKhách hàng Lâu năm
1447ITBOOK HLDGS CO LTD
415JPY−2.58%−11JPY
Theo dõi
254.6K105.659M10.281BJPY−44.08JPY2.351KDịch vụ Thương mại
1449FUJI JAPAN CO LTD
380JPY−1.30%−5JPY
Mua
7.4K2.812M820.05MJPY−6.04JPY72Khách hàng Lâu năm
1450TANAKEN
2287JPY2.74%61JPY
Sức mua mạnh
3.3K7.547M9.682BJPY7.83284.17JPY107Dịch vụ Công nghiệp
1451KHC LTD
606JPY0.50%3JPY
Theo dõi
5K3.03M2.401BJPY6.6390.89JPY132Tài chính
1491CHUGAI MINING CO
29JPY0.00%0JPY
Theo dõi
581.1K16.852M8.358BJPY16.511.76JPY125Khoáng sản phi năng lượng
1514SUMISEKI HOLDINGS INC
222JPY−1.33%−3JPY
Sức mua mạnh
1.188M263.647M12.384BJPY5.8844.17JPY45Dịch vụ Phân phối
1515NITTETSU MINING CO
3245JPY0.31%10JPY
Mua
29.7K96.377M53.931BJPY5.62575.30JPY2.019KKhoáng sản phi năng lượng
1518MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO LTD
3055JPY−1.61%−50JPY
Mua
843.4K2.577B40.395BJPY3.34928.32JPY1.305KKhoáng sản phi năng lượng
1605INPEX CORPORATION
1564JPY1.82%28JPY
Sức mua mạnh
6.25M9.775B2.049TJPY6.07253.21JPY3.189KNăng lượng Mỏ
1662JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD
4195JPY0.00%0JPY
Mua
200.1K839.42M227.48BJPY1.952145.98JPY1.634KNăng lượng Mỏ
1663K&O ENERGY GROUP INC
2384JPY2.63%61JPY
Sức mua mạnh
87.4K208.362M57.061BJPY15.29152.83JPY633Công ty dịch vụ công cộng
1711SDS HOLDINGS CO LTD
477JPY5.07%23JPY
Sức mua mạnh
297.2K141.764M3.965BJPY−39.84JPY24Sản xuất Chế tạo
1712DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
854JPY0.59%5JPY
Mua
43.5K37.149M14.262BJPY21.5839.34JPY186Dịch vụ Công nghiệp
1716DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
1190JPY−0.75%−9JPY
Bán
13.9K16.541M13.648BJPY8.15147.16JPY640Dịch vụ Công nghiệp
1717MEIHO FACILITY WORKS
726JPY0.28%2JPY
Mua
8.4K6.098M8.297BJPY12.9856.13JPY179Dịch vụ Công nghiệp
1718MIKIKOGYO CO LTD
3995JPY0.25%10JPY
Theo dõi
200799K4.356BJPY5.96668.99JPY537Dịch vụ Công nghiệp
1719HAZAMA ANDO CORP
891JPY0.68%6JPY
Sức mua mạnh
317K282.447M159.495BJPY8.75101.36JPY3.669KDịch vụ Công nghiệp
1720TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
662JPY0.30%2JPY
Mua
231K152.922M69.094BJPY−0.71JPY3.012KDịch vụ Công nghiệp
1721COMSYS HOLDINGS CORP
2529JPY0.88%22JPY
Mua
397.4K1.005B311.255BJPY13.22190.22JPY17.52KDịch vụ Công nghiệp
1723NIHON DENGI CO
3125JPY−0.48%−15JPY
Mua
4.3K13.438M25.146BJPY9.60327.03JPY875Công nghệ Điện tử
1724SYNCLAYER INC
586JPY0.17%1JPY
Bán
8.1K4.747M2.699BJPY8.0277.56JPY289Công nghệ Điện tử
1726BR. HOLDINGS CORPORATION
336JPY−0.88%−3JPY
Bán
45.4K15.254M15.313BJPY15.1222.62JPY592Dịch vụ Công nghiệp
1730ASO FOAM CRETE CO
470JPY0.00%0JPY
Bán
300141K1.604BJPY−9.76JPY106Dịch vụ Công nghiệp
1734KITA KOUDENSHA CORP
1315JPY1.94%25JPY
Mua
700920.5K813.545MJPY−2762.69JPY227Dịch vụ Công nghiệp
1739MELDIA DEVELOPMENT&CONST CO LTD
842JPY0.00%0JPY
Mua
1K842K5.125BJPY3.64231.59JPY202Khách hàng Lâu năm
1743KOATSU KOGYO CO
1191JPY0.42%5JPY
Bán
3.6K4.288M2.702BJPY4.80246.91JPYDịch vụ Công nghiệp
1757SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES
40JPY0.00%0JPY
Mua
8.414M336.56M10.33BJPY−1.94JPY19Dịch vụ Khách hàng
1762TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
1982JPY0.35%7JPY
Mua
27.7K54.901M60.745BJPY10.71184.44JPY4.731KDịch vụ Công nghiệp
1766TOKEN CORPORATION
8140JPY−0.25%−20JPY
Theo dõi
12K97.68M109.71BJPY11.03740.07JPY5.183KKhách hàng Lâu năm
1768SONEC CORP
975JPY−0.61%−6JPY
Mua
5.2K5.07M7.167BJPY8.29118.28JPY119Dịch vụ Công nghiệp
1770FUJITA ENGINEERING CO
839JPY0.00%0JPY
Bán
1.7K1.426M7.662BJPY5.36156.62JPY561Dịch vụ Công nghiệp
1771NIPPON KANRYU INDUSTRY CO
551JPY0.00%0JPY
Bán
5.6K3.086M2.777BJPY61.03JPYDịch vụ Công nghiệp
1775FUJI FURUKAWA ENG & CONST CO LTD
3415JPY−2.43%−85JPY
Bán
6K20.49M31.476BJPY7.16488.61JPY1.55KDịch vụ Công nghiệp
1776SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
828JPY0.73%6JPY
Bán
20.8K17.222M7.504BJPY12.8763.86JPY455Dịch vụ Công nghiệp
1777KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO. LTD.
500JPY0.00%0JPY
Mua
700350K5.982BJPY9.1754.50JPY381Sản xuất Chế tạo
1780YAMAURA CORP
1005JPY−0.59%−6JPY
Mua
25.3K25.427M19.136BJPY13.2576.29JPY378Dịch vụ Công nghiệp
1783ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
78JPY2.63%2JPY
Mua
5.784M451.121M12.764BJPY−5.94JPYTài chính
1786ORIENTAL SHIRAISHI CORPORATION
279JPY−0.71%−2JPY
Mua
463.4K129.289M32.643BJPY9.1830.61JPY952Dịch vụ Công nghiệp
1788SANTO CO LTD
2710JPY1.57%42JPY
Sức mua mạnh
8002.168M1.621BJPY11.56230.85JPY97Dịch vụ Công nghiệp
1789ETS HOLDINGS CO LTD
602JPY−0.17%−1JPY
Bán
13.9K8.368M3.84BJPY18.0533.40JPYDịch vụ Công nghiệp
1793OHMOTO GUMI CO
5900JPY1.20%70JPY
Bán
4002.36M29.774BJPY43.71133.37JPY821Dịch vụ Công nghiệp
1795MASARU CORPORATION
3150JPY0.00%0JPY
Theo dõi
7002.205M2.749BJPY14.38219.07JPYDịch vụ Công nghiệp
1798MORIYA CORPORATION
2195JPY−0.09%−2JPY
Bán
200439K4.824BJPY3.98551.89JPY399Dịch vụ Công nghiệp
1799DAIICHI KENSETSU CORP
1413JPY1.00%14JPY
Bán
4.1K5.793M28.415BJPY12.93108.16JPY1.01KDịch vụ Công nghiệp
1801TAISEI CORP
4255JPY0.24%10JPY
Mua
402.5K1.713B836.669BJPY12.13350.04JPY14.518KDịch vụ Công nghiệp
1802OBAYASHI CORP
1043JPY−0.10%−1JPY
Mua
1.349M1.407B748.532BJPY12.7481.92JPY15.47KKhách hàng Lâu năm
1803SHIMIZU CORP
747JPY−0.40%−3JPY
Mua
1.15M859.274M554.778BJPY11.4665.46JPY19.661KDịch vụ Công nghiệp
1805TOBISHIMA CORP
1033JPY0.58%6JPY
Theo dõi
70.1K72.413M19.646BJPY6.76151.86JPY1.45KDịch vụ Công nghiệp
1807WATANABE SATO CO LTD
2403JPY2.12%50JPY
Bán
100240.3K6.465BJPY6.81345.36JPY516Dịch vụ Công nghiệp
1808HASEKO CORPORATION
1526JPY0.13%2JPY
Theo dõi
522.8K797.793M418.563BJPY8.22185.42JPY7.46KKhách hàng Lâu năm
1810MATSUI CONSTRUCTION CO
583JPY−0.34%−2JPY
Theo dõi
27.2K15.858M17.855BJPY10.4655.94JPY773Dịch vụ Công nghiệp
1811ZENITAKA CORP
2729JPY0.52%14JPY
Bán
4.6K12.553M19.445BJPY8.11334.68JPY906Dịch vụ Công nghiệp
1812KAJIMA CORP
1587JPY0.19%3JPY
Mua
1.442M2.288B790.266BJPY7.21219.58JPY19.295KDịch vụ Công nghiệp
1813FUDO TETRA CORP
1560JPY0.39%6JPY
Mua
24.1K37.596M23.644BJPY12.81121.32JPY965Dịch vụ Công nghiệp
1814DAISUE CONSTRUCTION CO
1195JPY0.50%6JPY
Bán
58.2K69.549M12.467BJPY7.24164.17JPY619Dịch vụ Công nghiệp
1815TEKKEN CORP
1838JPY0.60%11JPY
Sức mua mạnh
18.1K33.268M28.508BJPY6.91264.44JPY1.972KDịch vụ Công nghiệp
1820NISHIMATSU CONSTRUCTION CO
3930JPY0.77%30JPY
Sức mua mạnh
231.4K909.402M213.329BJPY10.50371.56JPY3.106KKhách hàng Lâu năm
1821SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
424JPY0.24%1JPY
Theo dõi
384.8K163.155M66.112BJPY16.0226.40JPY5.42KDịch vụ Công nghiệp
1822DAIHO CORPORATION
4425JPY−0.23%−10JPY
Mua
17.9K79.208M73.884BJPY13.04359.98JPY1.687KDịch vụ Công nghiệp
1826SATA CONSTRUCTION CO
439JPY−0.23%−1JPY
Mua
6.3K2.766M6.827BJPY12.8134.35JPY477Dịch vụ Công nghiệp
1827NAKANO CORPORATION
328JPY0.31%1JPY
Mua
41.8K13.71M11.238BJPY5.5858.63JPY1.278KDịch vụ Công nghiệp
1828TANABE ENGINEERING CORP
909JPY0.11%1JPY
Sức mua mạnh
20.1K18.271M9.716BJPY5.35169.70JPY1.057KDịch vụ Công nghiệp
1833OKUMURA CORP
2978JPY0.47%14JPY
Sức mua mạnh
118.7K353.489M109.152BJPY10.13292.64JPY2.194KDịch vụ Công nghiệp
1835TOTETSU KOGYO CO
2600JPY0.08%2JPY
Mua
41.6K108.16M89.437BJPY15.70165.43JPY1.856KDịch vụ Công nghiệp
1840TSUCHIYA HLDG
204JPY0.99%2JPY
Mua
67.5K13.77M5.049BJPY89.512.26JPY760Khách hàng Lâu năm
1841SANYU CONSTRUCTION CO
848JPY0.00%0JPY
Bán
800678.4K3.04BJPY19.2144.15JPY145Dịch vụ Công nghiệp
1844OHMORI CO LTD
177JPY0.00%0JPY
Bán
36.7K6.496M2.647BJPY10.5517.05JPY131Dịch vụ Công nghiệp
1847ICHIKEN CO LTD
1797JPY0.39%7JPY
Mua
19.9K35.76M12.992BJPY5.45329.86JPY645Dịch vụ Công nghiệp
1848FUJI P.S CORPORATION
455JPY−0.22%−1JPY
Mua
8.4K3.822M8.093BJPY28.7015.89JPY485Dịch vụ Công nghiệp