Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Tất cả cổ phiếu — Thị trường Chứng khoán Nhật

Cổ phiếu phổ thông là chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty - mua những cổ phiếu này, bạn sẽ được hưởng một phần trong lợi nhuận của công ty dưới dạng cổ tức. Nếu bạn chọn đúng cổ phiếu, bạn có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các cổ phiếu phổ biến cùng với số liệu thống kê chi tiết.

            
1301 KYOKUYO CO LTD
3085.000.98%30.00Mua11.700K36094500.0032.973B6.99436.812313.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1332 NIPPON SUISAN KAISHA
540.00-2.00%-11.00Bán Mạnh2.312M1248696000.00173.049B8.2366.939431.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1333 MARUHA NICHIRO CORPORATION
2365.00-0.84%-20.00Bán87.200K206228000.00126.768B10.85219.8913117.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1352 HOHSUI CORP
920.00-0.43%-4.00Bán1.300K1196000.007.687B7.85117.63449.00Dịch vụ Phân phối
1375 YUKIGUNI MAITAKE CO LTD
1239.00-0.48%-6.00Bán79.800K98872200.0050.447B11.55107.801105.00Công nghiệp Chế biến
1376 KANEKO SEEDS CO
1405.000.43%6.00Bán6.000K8430000.0016.274B11.57120.96671.00Công nghiệp Chế biến
1377 SAKATA SEED CORP
3285.00-0.30%-10.00Bán48.700K159979500.00145.973B21.77151.382559.00Công nghiệp Chế biến
1379 HOKUTO CORP
1891.00-0.79%-15.00Bán43.800K82825800.0060.697B24.4992.344148.00Công nghiệp Chế biến
1380 AKIKAWA FOODS & FARMS
1055.000.48%5.00Bán200211000.004.357B30.2734.68288.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1381 AXYZ
3195.000.95%30.00Mua1.200K3834000.0017.774B7.15442.851303.00Công nghiệp Chế biến
1382 HOB CO.LTD
950.00-1.25%-12.00Bán400380000.00743.459M5.05190.4342.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1383 BERG EARTH CO LTD
2496.000.00%0.00Bán9002246400.003.607B-27.51280.00Công nghiệp Chế biến
1384 HOKURYO CO LTD
701.00-0.28%-2.00Bán4.200K2944200.005.980B5.62125.18235.00Công nghiệp Chế biến
1400 RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
223.00-0.89%-2.00Bán14.300K3188900.002.914B50.334.6969.00Dịch vụ Công nghiệp
1401 MBS INC
490.00-0.81%-4.00Bán Mạnh2.100K1029000.003.786B13.2337.35107.00Dịch vụ Khách hàng
1407 WEST HOLDINGS CORP
6190.00-1.90%-120.00Bán225.700K1397083000.00257.770B39.51159.71346.00Công ty dịch vụ công cộng
1413 HINOKIYA GROUP CO LTD
2263.000.35%8.00Mua7.600K17198800.0028.465B8.05280.193058.00Khách hàng Lâu năm
1414 SHO-BOND HOLDINGS CO LTD
5130.000.79%40.00Mua117.100K600723000.00276.040B22.83222.92916.00Dịch vụ Công nghiệp
1417 MIRAIT HLDG CORP
1985.00-0.80%-16.00Bán207.600K412086000.00202.188B7.54265.4812882.00Dịch vụ Công nghiệp
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
179.001.13%2.00Bán13.600K2434400.003.441B-13.79344.00Dịch vụ Thương mại
1419 TAMA HOME CO LIMITED
2258.00-2.29%-53.00Bán Mạnh208.200K470115600.0069.368B8.81262.263491.00Tài chính
1420 SANYO HOMES CORPORATION
739.001.23%9.00Mua4.300K3177700.008.026B4.59158.98884.00Khách hàng Lâu năm
1429 NIPPON AQUA CO LTD
742.00-0.13%-1.00Mua155.000K115010000.0024.136B21.5234.53487.00Dịch vụ Công nghiệp
1430 FIRST-CORPORATION INC
713.00-2.33%-17.00Bán25.100K17896300.008.909B6.02123.33148.00Khách hàng Lâu năm
1431 LIB WORK CO LTD
863.000.00%0.00Bán31.500K27184500.0019.389B57.3615.05244.00Dịch vụ Công nghiệp
1433 BESTERRA CO LTD
1342.000.83%11.00Bán23.300K31268600.0011.431B30.9643.1994.00Dịch vụ Công nghiệp
1434 JESCO HOLDINGS INC
500.000.20%1.00Bán34.000K17000000.003.246B7.2170.02574.00Dịch vụ Công nghiệp
1435 ROBOT HOME INC
231.00-1.70%-4.00Bán361.300K83460300.0021.055B112.092.10156.00Dịch vụ Thương mại
1436 FIT CORPORATION
1080.000.37%4.00Mua26.700K28836000.004.278B19.8954.2180.00Dịch vụ Thương mại
1439 YASUE CORPORATION
995.00-0.70%-7.00Bán1.700K1691500.001.293B10.9092.49184.00Khách hàng Lâu năm
1443 GIKEN HOLDINGS CO LTD
212.000.95%2.00Bán34.300K7271600.003.410B4.8543.33162.00Dịch vụ Công nghiệp
1446 CANDEAL CO LTD
516.000.98%5.00Mua17.300K8926800.005.534B-6.79Dịch vụ Công nghiệp
1447 ITBOOK HLDGS CO LTD
420.000.72%3.00Bán117.800K49476000.008.968B-6.302106.00Dịch vụ Công nghệ
1448 SPACE VALUE HLDGS CO LTD
1149.000.17%2.00Mua243.800K280126200.0040.553B234.094.901372.00Dịch vụ Công nghiệp
1450 TANAKEN
2051.000.59%12.00Bán3.200K6563200.009.069B9.48215.0893.00Dịch vụ Phân phối
1451 KHC LTD
609.000.33%2.00Bán2.400K1461600.002.432B6.9986.87134.00Tài chính
1491 CHUGAI MINING CO
31.000.00%0.00Bán774.300K24003300.009.223B29.021.07114.00Khoáng sản phi năng lượng
1514 SUMISEKI HOLDINGS INC
131.00-1.50%-2.00Bán398.000K52138000.007.265B18.648.3157.00Năng lượng Mỏ
1515 NITTETSU MINING CO
6360.00-1.09%-70.00Bán19.200K122112000.0053.323B8.76734.031941.00Khoáng sản phi năng lượng
1518 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO LTD
1404.00-1.13%-16.00Mua597.800K839311200.0018.174B-205.901512.00Khoáng sản phi năng lượng
1605 INPEX CORPORATION
989.000.00%0.00Mua7.126M7047515100.001422.243B9.54103.723163.00Năng lượng Mỏ
1662 JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO LTD
2578.000.12%3.00Mua299.800K772884400.00142.691B-2022.321780.00Năng lượng Mỏ
1663 K&O ENERGY GROUP INC
1493.000.81%12.00Bán16.700K24933100.0039.447B14.9599.67636.00Năng lượng Mỏ
1711 SDS HOLDINGS CO LTD
410.00-2.38%-10.00Mua20.000K8200000.002.491B-61.6827.00Dịch vụ Công nghiệp
1712 DAISEKI ECO. SOLUTION CO LTD
1677.00-1.18%-20.00Bán56.800K95253600.0027.920B23.2273.07177.00Dịch vụ Công nghiệp
1716 DAI-ICHI CUTTER KOGYO KK
1360.001.64%22.00Sức mua mạnh8.700K11832000.0015.185B8.88150.74608.00Dịch vụ Công nghiệp
1717 MEIHO FACILITY WORKS
842.00-0.59%-5.00Bán26.700K22481400.009.661B13.9062.63173.00Dịch vụ Công nghiệp
1718 MIKIKOGYO CO LTD
4210.00-0.24%-10.00Bán3001263000.004.613B7.03600.33551.00Dịch vụ Công nghiệp
1719 HAZAMA ANDO CORP
886.000.11%1.00Mua489.600K433785600.00160.756B9.8689.933857.00Dịch vụ Công nghiệp
1720 TOKYU CONSTRUCTION CO(NEW)
667.00-0.60%-4.00Bán140.300K93580100.0070.769B-55.353010.00Dịch vụ Công nghiệp
1721 COMSYS HOLDINGS CORP
2582.00-0.65%-17.00Bán468.800K1210441600.00325.657B9.97262.0617066.00Dịch vụ Công nghiệp
1723 NIHON DENGI CO
3950.00-0.75%-30.00Mua4.400K17380000.0031.832B8.80452.15858.00Sản xuất Chế tạo
1724 SYNCLAYER INC
902.00-1.64%-15.00Bán46.000K41492000.004.119B3.67250.28303.00Dịch vụ Công nghệ
1726 BR. HOLDINGS CORPORATION
359.000.00%0.00Bán111.900K40172100.0016.443B7.2649.76556.00Dịch vụ Công nghiệp
1730 ASO FOAM CRETE CO
482.00-1.03%-5.00Bán4.700K2265400.001.642B29.3016.62102.00Dịch vụ Công nghiệp
1736 OTEC CORP
2300.00-1.08%-25.00Bán Mạnh5001150000.0012.075B10.31225.60499.00Dịch vụ Phân phối
1737 MESCO INC
904.00-0.44%-4.00Bán Mạnh3.800K3435200.0011.571B63.4714.31384.00Dịch vụ Công nghiệp
1739 MELDIA DEVELOPMENT&CONST CO LTD
753.00-0.66%-5.00Bán6.300K4743900.004.571B4.21179.94173.00Dịch vụ Công nghiệp
1743 KOATSU KOGYO CO
3430.00-0.15%-5.00Bán4001372000.002.627B4.05848.27Dịch vụ Công nghiệp
1757 SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES
49.000.00%0.00Mua1.382M67727800.0011.728B-5.7123.00Khách hàng Lâu năm
1758 TAIYO KISOKOGYO CO
4860.000.31%15.00Bán5002430000.003.311B6.33765.12228.00Dịch vụ Công nghiệp
1762 TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP CO LTD
1958.00-0.66%-13.00Bán25.700K50320600.0068.836B9.58205.814581.00Dịch vụ Công nghiệp
1764 KUDO CORP
2170.000.93%20.00Bán300651000.002.460B7.91271.94604.00Dịch vụ Công nghiệp
1766 TOKEN CORPORATION
9310.00-2.10%-200.00Bán47.500K442225000.00127.326B12.92736.305283.00Khách hàng Lâu năm
1768 SONEC CORP
998.00-0.80%-8.00Bán4.200K4191600.007.378B8.04125.09119.00Dịch vụ Công nghiệp
1770 FUJITA ENGINEERING CO
941.00-0.95%-9.00Bán2.200K2070200.008.785B7.51126.51566.00Dịch vụ Công nghiệp
1773 YTL CORP
16.00-5.88%-1.00Bán Mạnh22.000K352000.00172.328B-0.6712209.00Công ty dịch vụ công cộng
1775 FUJI FURUKAWA ENG & CONST CO LTD
2697.000.56%15.00Sức mua mạnh2.500K6742500.0023.571B6.11439.111560.00Dịch vụ Công nghiệp
1776 SUMIKEN MITSUI ROAD CO LTD
1063.00-3.36%-37.00Mua4.100K4358300.009.466B12.3389.21457.00Dịch vụ Công nghiệp
1780 YAMAURA CORP
942.00-0.32%-3.00Mua9.300K8760600.0017.867B12.8973.32374.00Dịch vụ Công nghiệp
1783 ASIA GATE HOLDINGS CO LTD
69.00-9.21%-7.00Bán1.705M117624300.005.215B-16.43Dịch vụ Công nghiệp
1786 ORIENTAL SHIRAISHI CORPORATION
230.00-0.43%-1.00Bán415.400K95542000.0027.067B821.00Dịch vụ Công nghiệp
1787 NAKABOHTEC CORROSION PROTECTING
6030.00-0.66%-40.00Mua3001809000.0014.958B15.80384.22264.00Sản xuất Chế tạo
1788 SANTO CO LTD
2550.002.00%50.00Sức mua mạnh100255000.001.549B5.23478.0695.00Dịch vụ Công nghiệp
1789 ETS HOLDINGS CO LTD
705.00-1.67%-12.00Bán22.600K15933000.004.573B26.0727.50Dịch vụ Công nghiệp
1793 OHMOTO GUMI CO
5760.001.05%60.00Sức mua mạnh4002304000.0029.059B13.60419.03808.00Dịch vụ Công nghiệp
1795 MASARU CORPORATION
3050.00-1.45%-45.00Bán5001525000.002.679B8.37369.58Dịch vụ Công nghiệp
1798 MORIYA CORPORATION
2290.00-0.43%-10.00Mua7001603000.005.050B5.04456.03404.00Dịch vụ Công nghiệp
1799 DAIICHI KENSETSU CORP
2069.000.44%9.00Mua2.000K4138000.0041.841B14.37143.311026.00Dịch vụ Công nghiệp
1801 TAISEI CORP
3505.000.57%20.00Bán737.300K2584236500.00706.965B8.85393.9614620.00Dịch vụ Công nghiệp
1802 OBAYASHI CORP
881.000.11%1.00Bán2.201M1939345300.00632.381B8.9698.2615267.00Dịch vụ Công nghiệp
1803 SHIMIZU CORP
714.00-1.24%-9.00Bán2.527M1803992400.00545.901B11.0965.1816586.00Dịch vụ Công nghiệp
1805 TOBISHIMA CORP
1026.00-0.10%-1.00Bán59.600K61149600.0019.666B8.02128.111483.00Dịch vụ Công nghiệp
1807 WATANABE SATO CO LTD
3200.00-1.99%-65.00Mua300960000.008.970B5.00653.17513.00Dịch vụ Công nghiệp
1808 HASEKO CORPORATION
1439.000.63%9.00Bán525.000K755475000.00398.789B7.11201.147415.00Khách hàng Lâu năm
1810 MATSUI CONSTRUCTION CO
774.00-0.39%-3.00Mua16.800K13003200.0023.593B12.0764.37768.00Dịch vụ Công nghiệp
1811 ZENITAKA CORP
3820.000.00%0.00Bán2.200K8404000.0027.431B13.26288.04945.00Dịch vụ Công nghiệp
1812 KAJIMA CORP
1324.00-0.68%-9.00Bán887.000K1174388000.00663.045B6.96191.4818905.00Dịch vụ Công nghiệp
1813 FUDO TETRA CORP
1709.00-0.58%-10.00Bán44.300K75708700.0026.170B9.85174.49951.00Dịch vụ Công nghiệp
1814 DAISUE CONSTRUCTION CO
1155.00-0.86%-10.00Mua8.900K10279500.0012.509B7.77149.89602.00Dịch vụ Công nghiệp
1815 TEKKEN CORP
1806.000.56%10.00Mua41.500K74949000.0028.305B7.13251.861983.00Dịch vụ Công nghiệp
1820 NISHIMATSU CONSTRUCTION CO
3470.00-1.84%-65.00Mua224.400K778668000.00195.825B9.89357.363060.00Dịch vụ Công nghiệp
1821 SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO LTD
420.000.00%0.00Bán595.700K250194000.0067.206B-36.695227.00Dịch vụ Công nghiệp
1822 DAIHO CORPORATION
3680.00-1.34%-50.00Bán Mạnh38.700K142416000.0064.125B12.43334.951667.00Dịch vụ Công nghiệp
1826 SATA CONSTRUCTION CO
480.000.21%1.00Bán5.600K2688000.007.463B15.7430.43475.00Dịch vụ Công nghiệp
1827 NAKANO CORPORATION
335.00-1.18%-4.00Bán9.900K3316500.0011.479B-57.381336.00Dịch vụ Công nghiệp
1828 TANABE ENGINEERING CORP
895.000.45%4.00Mua700626500.009.502B4.58194.381047.00Dịch vụ Công nghiệp
1833 OKUMURA CORP
3255.00-0.15%-5.00Mua152.800K497364000.00123.501B9.34349.202138.00Dịch vụ Công nghiệp
1835 TOTETSU KOGYO CO
2422.000.00%0.00Mua42.200K102208400.0083.310B11.32213.921866.00Dịch vụ Công nghiệp
1840 TSUCHIYA HLDG
203.005.18%10.00Sức mua mạnh116.300K23608900.004.700B39.574.88767.00Khách hàng Lâu năm
1841 SANYU CONSTRUCTION CO
869.00-0.57%-5.00Bán500434500.003.173B133.056.57143.00Dịch vụ Công nghiệp
1844 OHMORI CO LTD
184.00-0.54%-1.00Bán42.100K7746400.002.719B11.5816.41114.00Dịch vụ Công nghiệp
1847 ICHIKEN CO LTD
1916.001.38%26.00Mua10.000K19160000.0013.645B4.15457.48640.00Dịch vụ Công nghiệp
1848 FUJI P.S CORPORATION
513.00-0.39%-2.00Bán4.800K2462400.008.874B6.7876.01431.00Dịch vụ Công nghiệp
1850 NANKAI TATSUMURA CONSTRUCTION CO
315.000.32%1.00Bán7.400K2331000.009.110B8.7935.73519.00Dịch vụ Công nghiệp
1852 ASANUMA CORP
5360.00-0.19%-10.00Mua39.900K213864000.0043.262B11.26477.071444.00Dịch vụ Công nghiệp
1853 MORI-GUMI CO LTD
302.000.00%0.00Bán9.900K2989800.009.890B6.1449.19352.00Dịch vụ Công nghiệp
1860 TODA CORP
722.00-1.50%-11.00Theo dõi327.000K236094000.00226.039B9.8474.465568.00Dịch vụ Công nghiệp
1861 KUMAGAI GUMI CO
2898.000.52%15.00Mua148.800K431222400.00135.000B8.16353.154259.00Dịch vụ Công nghiệp
1866 KITANO CONSTRUCTION CORP
2076.00-0.29%-6.00Bán3.700K7681200.0012.936B9.66215.56942.00Dịch vụ Công nghiệp
1867 UEKI CORP
1477.002.64%38.00Sức mua mạnh4.700K6941900.009.457B6.62217.28973.00Dịch vụ Công nghiệp
1870 YAHAGI CONSTRUCTION CO
742.00-1.20%-9.00Bán29.100K21592200.0032.524B11.7863.771163.00Dịch vụ Công nghiệp
1871 P.S.MITSUBISHI CONSTRUCTION CO.LTD
607.00-0.49%-3.00Bán62.000K37634000.0028.646B4.31141.531701.00Dịch vụ Công nghiệp
1873 NIHON HOUSE HOLDINGS CO LTD
398.002.05%8.00Mua256.000K101888000.0016.679B11.6633.451267.00Khách hàng Lâu năm
1878 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO
13040.000.62%80.00Mua136.800K1783872000.00886.274B12.841009.5617422.00Tài chính
1879 SHINNIHON CORP
819.00-0.24%-2.00Bán21.000K17199000.0047.177B4.77172.01588.00Dịch vụ Công nghiệp
1881 NIPPO CORPORATION
4000.00-0.37%-15.00Bán559.900K2239600000.00476.340B19.30208.046505.00Dịch vụ Công nghiệp
1882 TOA ROAD CORPORATION
4820.00-0.52%-25.00Bán13.700K66034000.0023.829B5.10949.611565.00Dịch vụ Công nghiệp
1884 NIPPON ROAD CO LTD
8260.000.61%50.00Mua8.500K70210000.0072.865B10.30797.421860.00Dịch vụ Công nghiệp
1885 TOA CORPORATION
2500.00-0.40%-10.00Mua25.200K63000000.0047.384B7.26413.881810.00Dịch vụ Công nghiệp
1887 JDC CORPORATION
561.00-0.18%-1.00Bán50.600K28386600.0049.300B6.4088.261075.00Dịch vụ Công nghiệp
1888 WAKACHIKU CONSTRUCTION CO
2003.00-0.20%-4.00Mua15.900K31847700.0025.504B6.00334.77816.00Dịch vụ Công nghiệp
1890 TOYO CONSTRUCTION CO
587.00-0.17%-1.00Mua271.500K159370500.0055.073B6.3692.381658.00Dịch vụ Công nghiệp
1893 PENTA OCEAN CONSTRUCTION
682.00-1.45%-10.00Bán645.200K440026400.00201.264B10.4366.343565.00Dịch vụ Công nghiệp
1897 KANESHITA CONSTRUCTION CO
3400.00-0.58%-20.00Bán4001360000.007.331B147.5223.18179.00Dịch vụ Công nghiệp
1898 SEIKITOKYU KOGYO CO
839.00-1.06%-9.00Mua94.800K79537200.0033.149B7.80108.771043.00Dịch vụ Công nghiệp
1899 FUKUDA CORP
4335.00-1.70%-75.00Bán18.600K80631000.0037.413B5.63783.802109.00Dịch vụ Công nghiệp
1904 TAISEI ONCHO CO
1907.000.21%4.00Bán2.200K4195400.0012.040B40.6246.85747.00Dịch vụ Công nghiệp
1905 TENOX CORP
803.00-1.11%-9.00Bán Mạnh4.400K3533200.005.457B29.4628.14312.00Dịch vụ Công nghiệp
1909 NIPPON DRY-CHEMICAL CO LTD
1914.00-0.62%-12.00Bán7.200K13780800.0013.309B6.01320.311038.00Sản xuất Chế tạo
1911 SUMITOMO FORESTRY CO
2364.00-2.07%-50.00Mua731.300K1728793200.00485.290B6.81361.9020562.00Dịch vụ Phân phối
1914 JAPAN FOUNDATION ENGINEERING CO
594.00-0.67%-4.00Mua37.700K22393800.0013.895B62.059.64410.00Dịch vụ Công nghiệp
1921 TOMOE CORPORATION
465.000.43%2.00Mua46.800K21762000.0018.246B6.9966.28436.00Dịch vụ Công nghiệp
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
3344.00-0.83%-28.00Bán Mạnh1.362M4554528000.002241.724B10.44322.8548807.00Khách hàng Lâu năm
1926 RAITO KOGYO CO LTD
2021.00-0.30%-6.00Mua187.400K378735400.00105.882B12.12167.291244.00Dịch vụ Công nghiệp
1928 SEKISUI HOUSE
2368.50-0.65%-15.50Mua1.773M4198876800.001629.860B11.87201.0128362.00Tài chính
1929 NITTOC CONSTRUCTION CO
673.00-0.30%-2.00Bán86.100K57945300.0028.403B9.1473.85995.00Dịch vụ Công nghiệp
1930 HOKURIKU ELECTRICAL CONSTRUCTION CO
1117.00-0.45%-5.00Bán9.500K10611500.0026.639B9.78114.761141.00Dịch vụ Công nghiệp
1934 YURTEC CORPORATION
635.00-0.47%-3.00Bán55.200K35052000.0046.698B7.3886.474858.00Dịch vụ Công nghiệp
1938 NIPPON RIETEC CO LTD
1644.003.59%57.00Mua17.500K28770000.0038.834B21.2274.781543.00Dịch vụ Công nghiệp
1939 YONDENKO CORP
1672.000.48%8.00Mua12.000K20064000.0026.079B6.22267.602448.00Dịch vụ Công nghiệp
1941 CHUDENKO CORP
2129.00-0.79%-17.00Bán40.000K85160000.00118.410B17.51122.884468.00Dịch vụ Công nghiệp
1942 KANDENKO CO LTD
845.000.12%1.00Bán188.200K159029000.00175.703B8.7198.7510154.00Dịch vụ Công nghiệp
1944 KINDEN CORPORATION
1725.00-0.58%-10.00Bán221.400K381915000.00361.935B11.39152.2812935.00Dịch vụ Công nghiệp
1945 TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC
1087.00-2.25%-25.00Mua14.200K15435400.0037.624B22.0550.441464.00Dịch vụ Công nghiệp
1946 TOENEC CORP
3315.000.91%30.00Mua10.600K35139000.0062.891B7.93414.295918.00Dịch vụ Công nghiệp
1948 KODENSHA CO LTD
4840.00-0.10%-5.00Bán3001452000.008.561B13.40361.57671.00Sản xuất Chế tạo
1949 SUMITOMO DENSETSU CO
2042.001.09%22.00Bán23.000K46966000.0073.465B9.10221.863466.00Dịch vụ Công nghiệp
1950 NIPPON DENSETSU KOGYO CO
1658.00-0.06%-1.00Bán30.100K49905800.00103.765B15.56106.624682.00Dịch vụ Công nghiệp
1951 EXEO GROUP INC
2491.00-0.60%-15.00Bán281.500K701216500.00277.878B9.98251.3614374.00Dịch vụ Công nghiệp
Tải thêm