All-Star Chứng khoán Nhật Bản (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Nhật Bản này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
6016JAPAN ENGINE CORPORATION
+420.10%6470 JPY+0.31%20.3K0.2818.084B JPY15.82409.02 JPY+90.92%0.90%Sản xuất Chế tạo
7578NICHIRYOKU CO LTD
+406.09%582 JPY−3.00%100.7K0.559.324B JPY19.5829.73 JPY+3264.85%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
3133KAIHAN CO LTD
+401.76%853 JPY+10.78%7.021M1.6241.267B JPY−28.91 JPY+15.03%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4011HEADWATERS CO LTD
+331.68%8720 JPY+5.70%219.9K1.2516.37B JPY153.4756.82 JPY+308.59%0.00%Dịch vụ Công nghệ
9252LAST ONE MILE CO LTD
+312.83%3410 JPY+1.34%92K0.849.235B JPY29.78114.51 JPY+623.80%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3041BEAUTY KADAN CO.LTD
+303.99%1115 JPY+1.55%28.3K0.574.515B JPY46.5823.94 JPY+7.11%0.81%Công nghiệp Chế biến
6227AIMECHATEC LTD
+290.00%5850 JPY−1.18%491.9K0.5932.936B JPY27.61211.85 JPY+787.25%0.77%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6573AGILE MEDIA NETWORK INC
+277.09%406 JPY−0.49%272.2K0.208.808B JPY−30.77 JPY+63.50%0.00%Dịch vụ Thương mại
2338QUANTUM SOLUTIONS CO LTD
+272.57%3450 JPY+7.48%526.9K2.0047.032B JPY−17.18 JPY−17.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2708KUZE CO LTD
+271.80%2413 JPY−2.27%35.4K0.7210.726B JPY5.68425.18 JPY+923.36%0.50%Dịch vụ Phân phối
6315TOWA CORP
+258.86%7310 JPY+3.54%4.727M1.39182.976B JPY40.31181.35 JPY−48.18%0.55%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
7018NAIKAI ZOSEN CORP
+250.24%4420 JPY+3.15%38.3K0.417.493B JPY3.061445.42 JPY+324.63%0.90%Sản xuất Chế tạo
9268OPTIMUS GP CO LTD
+245.81%2974 JPY+3.84%935.6K2.0341.679B JPY14.81200.79 JPY+30.10%2.02%Bán Lẻ
9560PROGRIT INC
+244.34%963 JPY−2.23%45.3K0.6611.467B JPY38.8024.82 JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
5337DANTO HOLDINGS CORPORATION
+229.29%922 JPY−3.86%60.7K1.2130.118B JPY−31.61 JPY−52.99%0.00%Sản xuất Chế tạo
6627TERA PROBE INC
+225.53%6120 JPY−1.92%68.6K0.5455.675B JPY14.06435.23 JPY+51.15%0.88%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
3778SAKURA INTERNET INC
+215.68%1651 JPY−7.82%13.896M2.9760.229B JPY99.7616.55 JPY+2.08%0.21%Dịch vụ Công nghệ
6677SK-ELECTRONICS CO
+215.63%3595 JPY−1.51%100.2K0.6337.707B JPY11.03325.96 JPY+2.48%4.51%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
1514SUMISEKI HOLDINGS INC
+210.51%798 JPY+3.37%5.07M0.8243.922B JPY5.77138.23 JPY+261.33%0.94%Dịch vụ Phân phối
6961ENPLAS CORP
+207.17%13500 JPY+1.20%256.7K0.7071.675B JPY25.73524.61 JPY+36.86%0.44%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
7059COPRO-HOLDINGS CO LTD
+193.17%1438 JPY−2.11%85.6K0.5627.994B JPY25.1257.25 JPY+18.24%2.43%Dịch vụ Thương mại
7927MUTO SEIKO CO
+191.88%1941 JPY−1.37%23.5K0.3513.949B JPY8.01242.36 JPY+84.12%3.99%Sản xuất Chế tạo
3945SUPERBAG CO LTD
+189.47%2365 JPY−0.71%4.1K1.153.615B JPY4.11575.19 JPY0.00%Công nghiệp Chế biến
6946NIPPON AVIONICS CO
+188.00%7920 JPY−1.00%33.2K1.2926.52B JPY11.97661.69 JPY+72.87%0.38%Công nghệ Điện tử
5406KOBE STEEL
+187.54%1754.0 JPY+1.30%6.416M0.81692.318B JPY5.55316.27 JPY+129.45%3.99%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5285YAMAX CORP
+185.00%1026 JPY−2.01%106.7K0.5210.868B JPY12.5281.97 JPY+104.06%1.56%Khoáng sản phi năng lượng
5445TOKYO TEKKO CO LTD
+182.73%3995 JPY+0.88%88.6K0.6736.058B JPY6.22641.87 JPY3.75%Khoáng sản phi năng lượng
6862MINATO HOLDINGS INC
+179.91%1254 JPY0.00%283.6K0.249.673B JPY6.14204.19 JPY+115.33%0.80%Công nghệ Điện tử
3840PATH CORPORATION
+179.66%165 JPY+1.85%337.4K0.548.846B JPY−5.16 JPY+58.67%0.00%Bán Lẻ
3399MARUCHIYO YAMAOKA CORP
+168.47%3070 JPY−1.92%62.3K1.7015.287B JPY23.72129.43 JPY+127.01%0.26%Dịch vụ Khách hàng
7130YAMAE GRP HLDGS CO LTD
+165.46%3735 JPY+7.79%154.7K1.8188.468B JPY10.00373.52 JPY+43.25%1.34%Hàng tiêu dùng không lâu bền
3779J ESCOM HOLDINGS
+160.78%266 JPY−3.62%376.8K0.463.077B JPY−11.34 JPY−316.48%0.00%Bán Lẻ
5210NIHON YAMAMURA GLASS CO
+159.05%1575 JPY+4.51%763.1K1.4716.085B JPY2.38663.13 JPY0.00%Công nghiệp Chế biến
6871MICRONICS JAPAN CO
+158.18%3865 JPY+0.78%586.7K0.66148.458B JPY30.92125.01 JPY−40.48%1.53%Công nghệ Điện tử
Mua
7352TWOSTONE&SONS INC
+157.81%1998 JPY−3.20%78.3K0.9441.93B JPY269.387.42 JPY+28.99%0.05%Dịch vụ Thương mại
3299MUGEN ESTATE CO LTD
+152.77%1231 JPY−0.57%146.7K0.7629.518B JPY8.10151.93 JPY+194.99%1.62%Tài chính
9223ASNOVA CO LTD
+147.88%1095 JPY+0.09%3000.206.755B JPY35.1331.17 JPY0.37%Tài chính
6231KIMURA KOHKI CO LTD
+147.76%3315 JPY0.00%3.2K0.1512.432B JPY6.92479.13 JPY+123.95%1.21%Sản xuất Chế tạo
7369MEIHO HOLDINGS INC
+146.32%2808 JPY+2.33%22.5K1.174.392B JPY17.34161.96 JPY+48.29%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
3989SHARINGTECHNOLOGY INC
+146.30%665 JPY+0.45%536.1K0.4414.705B JPY11.4458.14 JPY+165.72%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2375GIG WORKS INC
+145.86%772 JPY−7.21%1.684M0.8415.754B JPY−46.71 JPY−515.02%1.04%Dịch vụ Thương mại
7317MATSUYA R&D CO LTD
+145.24%721 JPY+2.41%96.8K1.3415.263B JPY23.3930.82 JPY+86.96%0.17%Sản xuất Chế tạo
6026GMO TECH INC
+145.04%3950 JPY−0.25%2.6K0.604.191B JPY37.03106.67 JPY0.00%Dịch vụ Thương mại
2970GOOD LIFE CO INC
+144.25%1551 JPY−3.24%3.3K0.456.58B JPY9.64160.93 JPY+149.22%0.00%Tài chính
2820YAMAMI COMPANY
+141.02%3155 JPY+1.61%43.4K0.9321.982B JPY21.84144.45 JPY+70.81%1.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
7972ITOKI CORPORATION
+140.70%1307 JPY−0.98%200.7K0.8259.085B JPY10.08129.63 JPY+52.92%2.83%Sản xuất Chế tạo
4492GENETEC CORPORATION
+139.54%1466 JPY−1.61%18.8K1.035.49B JPY20.3072.21 JPY1.36%Dịch vụ Công nghệ
9338INFORICH INC
+139.30%5030 JPY0.00%221.4K0.3846.86B JPY−11.73 JPY0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
3791IG PORT INC
+139.17%4085 JPY−0.73%5.8K0.3620.206B JPY22.66180.29 JPY+581.85%0.98%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
6254NOMURA MICRO SCIENCE CO LTD
+138.86%11740 JPY+2.71%1.039M1.39108.092B JPY12.84914.22 JPY+181.73%1.45%Sản xuất Chế tạo
4414FLECT CO LTD
+137.86%4995 JPY−0.30%39.3K0.7614.969B JPY44.65111.86 JPY+82.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
7241FUTABA INDUSTRIAL CO
+136.89%867 JPY+1.29%1.009M1.3277.649B JPY4.21205.93 JPY+417.63%3.46%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
5410GODO STEEL LTD
+136.77%4610 JPY+1.10%123.8K0.9367.433B JPY4.001151.75 JPY+452.53%6.29%Khoáng sản phi năng lượng
7735SCREEN HOLDINGS CO LTD
+136.67%10875 JPY+0.97%1.379M0.711.059T JPY19.55556.30 JPY−5.80%2.45%Sản xuất Chế tạo
Mua
7646PLANT CO LTD
+135.85%1500 JPY+4.90%47.2K0.8711.51B JPY63.2023.74 JPY−41.09%2.13%Bán Lẻ
6146DISCO CORPORATION
+134.88%31630 JPY−1.43%890.4K0.793.427T JPY45.96688.27 JPY−4.50%0.91%Sản xuất Chế tạo
Mua
6121TAKISAWA MACHINE TOOL CO LTD
+134.84%2595 JPY+0.04%8.1K0.2417.004B JPY−40.36 JPY−131.14%0.96%Sản xuất Chế tạo
7550ZENSHO HOLDINGS CO LTD
+133.56%8046 JPY−2.05%742.2K0.891.224T JPY56.44142.56 JPY+46.58%0.46%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
7014NAMURA SHIPBUILDING CO
+132.18%1075 JPY+4.47%5.445M0.8374.522B JPY10.24105.03 JPY−17.94%0.93%Sản xuất Chế tạo
6228JET CO LTD
+131.93%6610 JPY+5.09%768.4K0.6229.282B JPY19.94331.48 JPY1.08%Công nghệ Điện tử
6380ORIENTAL CHAIN MFG CO
+131.66%1888 JPY−1.87%1.2K1.762.618B JPY24.2877.77 JPY+17.99%1.85%Sản xuất Chế tạo
5851RYOBI LTD
+130.86%2895 JPY−0.69%346.9K0.7593.708B JPY9.70298.53 JPY2.07%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
5352KROSAKI HARIMA CORP
+130.11%11310 JPY+0.71%114.7K3.4095.255B JPY8.411344.92 JPY+87.24%3.01%Sản xuất Chế tạo
Mua
2107TOYO SUGAR REFINING CO
+130.02%2038 JPY+0.99%35.8K0.7811.113B JPY8.56238.05 JPY+209.79%4.54%Công nghiệp Chế biến
1882TOA ROAD CORPORATION
+129.98%6750 JPY+0.90%22.2K0.8268.229B JPY17.66382.15 JPY+15.29%1.33%Dịch vụ Công nghiệp
7427ECHO TRADING CO
+129.34%1454 JPY−2.55%65K1.138.762B JPY8.40173.12 JPY+161.86%1.86%Bán Lẻ
7314ODAWARA AUTO-MACHINE MFG CO LTD
+129.29%1135 JPY−0.26%18.9K2.703.57B JPY−105.90 JPY−17515.05%1.32%Công nghệ Điện tử
2998CREAL INC
+128.87%3845 JPY−2.90%281.5K0.7622.457B JPY64.8859.27 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
5204ISHIZUKA GLASS CO
+127.98%3365 JPY0.00%26K0.7214.086B JPY5.43620.10 JPY+472.82%1.04%Công nghiệp Chế biến
5256FUSIC CO LTD
+127.25%4545 JPY−2.78%2.3K0.505.658B JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
4231TIGERS POLYMER CORP
+127.05%915 JPY−0.11%97.7K0.4418.305B JPY6.82134.16 JPY+332.87%2.30%Công nghiệp Chế biến
8337CHIBA KOGYO BANK
+126.70%832 JPY+0.24%528.2K1.3649.291B JPY21.4338.83 JPY0.60%Tài chính
3132MACNICA HOLDINGS INC
+125.18%7611 JPY+4.07%1.027M1.58456.985B JPY9.25822.50 JPY+67.15%2.04%Dịch vụ Phân phối
8890RAYSUM CO LTD
+124.37%3130 JPY−0.32%219.3K1.1952.625B JPY7.25431.58 JPY+107.58%1.76%Tài chính
5254ARENT INC
+123.92%4035 JPY−6.16%187.3K2.2625.012B JPY66.7060.49 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
7409AEROEDGE CO LTD
+122.19%3755 JPY−5.18%13.5K0.5214.352B JPY0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
2928RIZAP GROUP INC
+122.07%322 JPY+1.90%671.5K0.38179.102B JPY−33.40 JPY−6991.80%0.00%Sản xuất Chế tạo
4046OSAKA SODA CO LTD
+121.60%9130 JPY−6.07%192.8K2.00213.021B JPY32.83278.10 JPY−43.42%0.99%Công nghiệp Chế biến
Mua
5351SHINAGAWA REFRACTORIES CO
+121.03%1713 JPY+0.47%183.6K0.9680.628B JPY6.09281.22 JPY+107.16%3.04%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
6577BESTONE.COM CO LTD
+119.59%3845 JPY−0.13%2.9K1.115.596B JPY209.7318.33 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
6430DAIKOKU DENKI CO LTD
+119.47%3450 JPY−0.14%221.6K0.6151.001B JPY6.49531.68 JPY+601.27%2.03%Dịch vụ Công nghệ
3004SHINYEI KAISHA
+119.06%1770 JPY−0.62%7.3K0.497.173B JPY4.75372.37 JPY+234.31%2.26%Sản xuất Chế tạo
7180KYUSHU FINANCIAL GROUP INC
+118.79%848.9 JPY+1.93%1.751M0.66372.59B JPY15.8353.63 JPY1.77%Tài chính
2160GNI GROUP LTD
+117.88%3120 JPY−7.69%3.892M0.40153.374B JPY98.5031.68 JPY+79.37%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
7776CELLSEED INC
+116.30%292 JPY−2.01%570.8K1.039.16B JPY−28.99 JPY+28.27%0.00%Công nghệ Sức khỏe
1898SEIKITOKYU KOGYO CO
+115.84%1690 JPY+1.56%675.6K1.7860.778B JPY32.4652.06 JPY−10.23%4.44%Dịch vụ Công nghiệp
3110NITTO BOSEKI CO
+114.76%4555 JPY+1.33%297.4K0.79165.846B JPY−32.73 JPY−110.82%1.21%Công nghiệp Chế biến
Mua
4882PERSEUS PROTEOMICS INC
+114.70%745 JPY+2.48%1.562M0.288.761B JPY−89.92 JPY−53.69%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
1904TAISEI ONCHO CO
+114.02%4015 JPY+0.63%17.8K0.2125.429B JPY14.85270.41 JPY−5.06%2.04%Dịch vụ Công nghiệp
2760TOKYO ELECTRON DEVICE
+113.15%4810 JPY−1.33%367.9K0.68148.004B JPY14.74326.32 JPY+60.97%2.72%Dịch vụ Phân phối
6368ORGANO CORP
+112.33%5960 JPY−1.65%248.1K0.64273.498B JPY22.35266.69 JPY+5.96%1.24%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
6279ZUIKO CORPORATION
+111.54%1411 JPY−1.54%29.7K1.1137.091B JPY16.4785.65 JPY+48.58%1.28%Sản xuất Chế tạo
5013YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY CO
+111.41%1723 JPY+0.29%49.6K0.4723.45B JPY9.02190.97 JPY1.74%Công nghiệp Chế biến
6567SERIO HLDGS CO LTD
+110.60%874 JPY0.00%11K0.085.524B JPY29.4329.70 JPY+35.12%0.80%Dịch vụ Thương mại
7931MIRAI INDUSTRY CO LTD
+110.49%3130 JPY−0.48%51.6K0.7153.74B JPY14.36218.03 JPY+50.67%2.40%Sản xuất Chế tạo
7481OIE SANGYO CO
+109.96%1940 JPY+2.65%22.9K1.3417.553B JPY7.86246.68 JPY+108.78%2.58%Dịch vụ Phân phối
8011SANYO SHOKAI
+109.80%2719 JPY+0.78%176.1K1.7732.993B JPY10.63255.83 JPY+35.00%2.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
7388FP PARTNER INC
+109.78%4825 JPY−3.50%234.3K0.87110.348B JPY32.70147.56 JPY1.87%Tài chính
Sức mua mạnh
3924R&D COMPUTER CO LTD
+109.16%913 JPY−1.62%190.9K1.2116.404B JPY15.9457.28 JPY+46.34%2.25%Dịch vụ Công nghệ
3443KAWADA TECHNOLOGIES INC
+108.89%7050 JPY+0.71%25.7K1.2041.626B JPY6.621064.24 JPY+159.66%2.98%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh