All-Star Chứng khoán Nhật Bản (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Nhật Bản này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Ticker
Perf 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
4575CANBAS CO LTD
620.99%1305JPY4.74%59JPY
Mua
3.834M5.003B18.883BJPY−90.23JPY11Công nghệ Sức khỏe
5726OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES
412.68%4245JPY3.92%160JPY
Sức mua mạnh
3.365M14.284B150.323BJPY11546.070.35JPY655Khoáng sản phi năng lượng
6338TAKATORI CORP
403.93%7700JPY1.32%100JPY
Mua
269.4K2.074B41.498BJPY40.35188.33JPYCông nghệ Điện tử
2767TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC
342.83%2502JPY0.97%24JPY
Mua
550.5K1.377B80.118BJPY17.18145.12JPY1.193KSản xuất Chế tạo
9227MICROWAVE CHEMICAL CO LTD
327.27%2350JPY0.86%20JPY
Mua
2.178M5.118B35.414BJPY55Dịch vụ Thương mại
7859ALMEDIO INC
295.65%637JPY0.95%6JPY
Mua
1.933M1.231B11.61BJPY41.1915.49JPY179Sản xuất Chế tạo
4393BANK OF INNOVATION INC
253.68%6720JPY0.90%60JPY
Theo dõi
601.5K4.042B25.889BJPY−217.97JPYDịch vụ Công nghệ
9827LILYCOLOR CO LTD
244.20%623JPY1.30%8JPY
Mua
188.4K117.373M7.561BJPY5.81105.86JPY510Sản xuất Chế tạo
8139NAGAHORI CORP
225.67%977JPY−1.11%−11JPY
Bán
909.1K888.191M15.152BJPY200.654.92JPY527Khách hàng Lâu năm
7063BIRDMAN INC
214.68%3880JPY−0.51%−20JPY
Mua
83.8K325.144M9.968BJPY44.5987.70JPY79Dịch vụ Thương mại
2872SEIHYO CO LTD
211.25%10100JPY1.10%110JPY
Mua
4004.04M5.162BJPY−38.14JPYHàng tiêu dùng không lâu bền
3187SANWACOMPANY LTD
209.51%1269JPY5.57%67JPY
Sức mua mạnh
108.3K137.433M22.324BJPY36.1033.49JPYDịch vụ Phân phối
9229SUNWELS CO LTD
204.78%7010JPY1.30%90JPY
Bán
92.2K646.322M68.793BJPYDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
7901MATSUMOTO INC
203.48%6540JPY−4.80%−330JPY
Bán
10.7K69.978M2.593BJPY−3238.01JPY177Dịch vụ Thương mại
5727TOHO TITANIUM CO
188.81%2865JPY2.76%77JPY
Sức mua mạnh
4.486M12.852B198.43BJPY31.2089.36JPY981Khoáng sản phi năng lượng
1514SUMISEKI HOLDINGS INC
187.22%382JPY−3.05%−12JPY
Mua
4.823M1.842B21.686BJPY10.3044.17JPY45Dịch vụ Phân phối
9274KPP GROUP HOLDINGS CO LTD
181.88%871JPY0.11%1JPY
Theo dõi
566.9K493.77M60.9BJPY4.74183.72JPY5.354KDịch vụ Phân phối
3093TREASURE FACTORY CO LTD
168.83%2570JPY8.12%193JPY
Sức mua mạnh
760.9K1.956B27.1BJPY20.11118.65JPY867Bán Lẻ
7692EARTH INFINITY CO LTD
164.51%2094JPY13.19%244JPY
Sức mua mạnh
1.757M3.679B16.979BJPY−42.41JPY30Công nghệ Điện tử
9552M&A RESEARCH INSTITUTE INC
156.57%6440JPY1.74%110JPY
Bán
464.1K2.989B121.244BJPYTài chính
4174APPIRITS INC
146.13%1366JPY0.59%8JPY
Theo dõi
19.7K26.91M5.552BJPY24.3457.40JPY443Dịch vụ Công nghệ
4417GLOBAL SECURITY EXPERTS INC
144.53%4915JPY0.82%40JPY
Mua
108.6K533.769M32.438BJPY99.1053.64JPY118Dịch vụ Công nghệ
4395ACCRETE INC
143.42%3605JPY2.56%90JPY
Sức mua mạnh
421.4K1.519B20.728BJPY27.50129.92JPY40Truyền thông
7080SPORTSFIELD CO LTD
142.73%1920JPY1.00%19JPY
Bán
21.5K41.28M3.436BJPY10.39193.48JPY266Dịch vụ Thương mại
2437SHINWA WISE HLDGS CO LTD
141.54%814JPY1.88%15JPY
Mua
171.6K139.682M8.043BJPY52.5015.28JPY46Bán Lẻ
2813WAKOU SHOKUHIN CO
136.09%6490JPY14.66%830JPY
Mua
20.3K131.747M4.658BJPY3.711527.41JPY267Hàng tiêu dùng không lâu bền
6632JVCKENWOOD CORPORATION
135.47%405JPY0.50%2JPY
Mua
7.687M3.113B65.885BJPY6.7359.99JPY16.585KKhách hàng Lâu năm
4442VALTES CO LTD
133.96%3135JPY−0.79%−25JPY
Mua
87.2K273.372M21.909BJPY31.56101.03JPY546Dịch vụ Công nghệ
7868KOSAIDO HOLDINGS CO LTD
133.05%1925JPY−1.48%−29JPY
Mua
203.5K391.738M50.862BJPY12.48157.34JPY1.063KDịch vụ Thương mại
6069TRENDERS INC
131.16%1981JPY2.06%40JPY
Sức mua mạnh
183.4K363.315M13.924BJPY22.1892.48JPY138Dịch vụ Thương mại
1518MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO LTD
125.75%3235JPY−0.77%−25JPY
Mua
421.3K1.363B42.411BJPY3.51928.32JPY1.305KKhoáng sản phi năng lượng
3181KAITORI OKOKU CO LTD
122.31%1345JPY6.66%84JPY
Sức mua mạnh
43.6K58.642M2.284BJPY11.03114.36JPY125Bán Lẻ
6070CAREERLINK CO LTD
121.85%3015JPY3.04%90JPY
Mua
81K244.215M34.57BJPY8.74336.31JPY680Dịch vụ Thương mại
3306NIHON SEIMA CO LTD
119.57%819JPY0.12%1JPY
Theo dõi
97.9K80.18M2.999BJPY36.5722.37JPY255Hàng tiêu dùng không lâu bền
4235ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD
119.06%4195JPY2.44%100JPY
Bán
42.5K178.288M33.063BJPY18.47229.91JPY304Sản xuất Chế tạo
3856ABALANCE CORPORATION
116.81%2880JPY1.34%38JPY
Mua
208.1K599.328M47.389BJPY87.5032.67JPY1.008KCông nghệ Điện tử
4310DREAM INCUBATOR INC
111.19%2811JPY1.55%43JPY
Mua
15K42.165M26.959BJPY23.43118.25JPY773Tài chính
9888UEX LTD
109.98%989JPY1.64%16JPY
Mua
37.6K37.186M10.722BJPY4.20231.77JPY509Dịch vụ Phân phối
4777GALA INC
109.96%590JPY−0.67%−4JPY
Bán
195.1K115.109M14.871BJPY54.1111.97JPY52Dịch vụ Công nghệ
1382HOB CO.LTD
107.56%1976JPY0.46%9JPY
Bán
2.5K4.94M1.498BJPY10.56186.30JPY42Công nghiệp Chế biến
6619W-SCOPE CORPORATION
107.01%1712JPY−2.17%−38JPY
Bán
4.452M7.621B96.531BJPY23.0977.20JPY1.321KCông nghiệp Chế biến
8890RAYSUM CO LTD
106.94%1312JPY−0.30%−4JPY
Bán
20.4K26.765M25.866BJPY6.33207.91JPY222Tài chính
7014NAMURA SHIPBUILDING CO
104.93%457JPY−0.87%−4JPY
Bán
796.5K364.001M31.915BJPY3.60129.56JPY2.294KSản xuất Chế tạo
6561HANATOUR JAPAN CO LTD
103.83%1598JPY−1.66%−27JPY
Mua
66K105.468M20.401BJPY−147.19JPY160Dịch vụ Khách hàng
3906ALBERT INC
100.44%9170JPY−0.11%−10JPY
Mua
3K27.51M40.956BJPY97.9496.31JPY174Dịch vụ Công nghệ
7011MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
100.26%5428JPY1.82%97JPY
Sức mua mạnh
4.273M23.192B1.789TJPY11.51463.44JPY77.991KCông nghệ Điện tử
7610TAY TWO CO LTD
100.00%156JPY4.00%6JPY
Mua
5.141M801.934M9.934BJPY6.1124.55JPY349Dịch vụ Phân phối
7878KOHSAI CO LTD
99.38%6410JPY4.91%300JPY
Mua
8.5K54.485M2.286BJPY192.2831.78JPY69Khách hàng Lâu năm
7991MAMIYA-OP CO LTD
98.69%1218JPY1.00%12JPY
Mua
21.4K26.065M10.457BJPY7.54162.06JPY1.551KKhách hàng Lâu năm
3989SHARINGTECHNOLOGY INC
98.61%286JPY3.62%10JPY
Sức mua mạnh
443.7K126.898M5.964BJPY12.6121.88JPYDịch vụ Công nghệ
3660ISTYLE INC
97.99%592JPY7.83%43JPY
Sức mua mạnh
12.282M7.271B41.323BJPY−5.87JPY967Dịch vụ Công nghệ
5480NIPPON YAKIN KOGYO CO
97.08%4320JPY2.25%95JPY
Mua
230.3K994.896M63.747BJPY5.54762.28JPY2.08KKhoáng sản phi năng lượng
6547GREENS CO LTD
96.17%1077JPY0.75%8JPY
Sức mua mạnh
86K92.622M13.765BJPY−7.03JPY671Dịch vụ Khách hàng
5807TOTOKU ELECTRIC CO
95.10%5650JPY0.00%0JPY
Mua
145.8K823.77M38.051BJPY18.53304.91JPY971Công nghệ Điện tử
7386JAPAN WARRANTY SUPPORT CO LTD
93.04%2857JPY2.00%56JPY
Mua
27.5K78.568M5.874BJPYDịch vụ Công nghiệp
5803FUJIKURA
92.08%1116JPY4.10%44JPY
Sức mua mạnh
3.26M3.638B295.55BJPY5.50194.76JPY52.434KSản xuất Chế tạo
7148FINANCIAL PRODUCTS GROUP CO LTD
91.85%1130JPY−0.18%−2JPY
Theo dõi
323.2K365.216M96.683BJPY11.4199.23JPYTài chính
6777SANTEC CORP
91.57%3295JPY−0.45%−15JPY
Theo dõi
40.2K132.459M38.927BJPY14.72224.81JPY273Công nghệ Điện tử
7184THE FIRST BANK OF TOYAMA LTD
91.34%530JPY−4.16%−23JPY
Mua
878.3K465.499M36.846BJPY8.6463.97JPY648Tài chính
2674HARD OFF CORPORATION CO LTD
91.17%1386JPY4.60%61JPY
Sức mua mạnh
79.6K110.326M18.391BJPY13.3299.46JPY635Bán Lẻ
3784VINX CORPORATION
91.10%1632JPY2.00%32JPY
Mua
10.6K17.299M26.908BJPY13.25120.76JPY1.403KDịch vụ Thương mại
1966TAKADA CORPORATION
91.10%1395JPY2.95%40JPY
Theo dõi
160.3K223.619M8.575BJPY21.25144.02JPY1.709KDịch vụ Công nghiệp
8209FRIENDLY CORP
90.22%700JPY0.72%5JPY
Mua
300210K1.982BJPY−90.15JPY10Dịch vụ Khách hàng
7727OVAL CORP
90.19%504JPY2.44%12JPY
Mua
172.5K86.94M11.023BJPY26.4318.62JPY669Sản xuất Chế tạo
8029LOOK HOLDINGS INCORPORATED
89.79%2583JPY1.81%46JPY
Sức mua mạnh
34.4K88.855M19.47BJPY5.50461.46JPY1.184KHàng tiêu dùng không lâu bền
6175NET MARKETING CO LTD
89.64%897JPY0.00%0JPY
Mua
7K6.279M13.529BJPY103.508.73JPY127Dịch vụ Thương mại
7381HOKKOKU FINANCIAL HLDGS INC
88.87%4380JPY0.00%0JPY
Theo dõi
95.6K418.728M116.364BJPY9.42464.95JPY1.927KTài chính
2388WEDGE HOLDINGS CO
87.95%156JPY−4.29%−7JPY
Mua
1.273M198.572M5.828BJPY105.621.54JPYTài chính
9927WATT MANN CO
87.65%2446JPY−0.33%−8JPY
Mua
9002.201M5.474BJPY12.65194.06JPY107Dịch vụ Phân phối
2307CROSS CAT CO LTD
87.40%1532JPY1.52%23JPY
Mua
61.8K94.678M23.084BJPY23.0265.55JPY765Dịch vụ Công nghệ
4413BAUDROIE INC
87.08%3650JPY2.82%100JPY
Mua
15.1K55.115M27.924BJPY46.0577.85JPY653Dịch vụ Công nghệ
5036JAPAN BUSINESS SYSTEMS INC
86.37%3405JPY1.19%40JPY
Mua
81K275.805M66.053BJPYDịch vụ Công nghệ
4334YUKE'S CO LTD
84.46%1092JPY−3.02%−34JPY
Mua
116.3K127M9.741BJPY9.77115.66JPY219Dịch vụ Công nghệ
3482LOADSTAR CAPITAL K K
84.05%1765JPY1.55%27JPY
Mua
118.9K209.859M28.51BJPY6.56271.43JPY52Tài chính
4422VALUENEX JAPAN INC
83.65%1730JPY−3.89%−70JPY
Mua
66.8K115.564M5.109BJPY160.8911.76JPY26Dịch vụ Công nghệ
4932ALMADO INC
83.33%1155JPY0.70%8JPY
Bán
64.5K74.498M11.596BJPY34.0533.69JPY35Hàng tiêu dùng không lâu bền
6730AXELL CORP
82.35%1508JPY1.75%26JPY
Mua
99.1K149.443M16.037BJPY14.02105.68JPY116Công nghệ Điện tử
7561HURXLEY CORP
81.35%807JPY−0.12%−1JPY
Mua
227.1K183.27M14.867BJPY11.9967.39JPY467Dịch vụ Khách hàng
7849STARTS PUBLISHING CORP
80.57%6320JPY−3.36%−220JPY
Mua
1K6.32M12.556BJPY13.38488.86JPY214Dịch vụ Khách hàng
6551TSUNAGU GROUP HOLDINGS INC
80.41%534JPY4.09%21JPY
Mua
176.5K94.251M4.341BJPY9.0257.68JPYDịch vụ Thương mại
3773ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
79.80%1228JPY4.51%53JPY
Mua
183.3K225.092M21.611BJPY29.3140.10JPY237Dịch vụ Công nghệ
6061UNIVERSAL ENGEISHA CO LTD
78.89%3805JPY1.87%70JPY
Sức mua mạnh
9.3K35.387M17.944BJPY12.22305.58JPY588Dịch vụ Phân phối
6262PEGASUS SEWING MACHINE MFG.CO.LTD
78.51%889JPY−0.56%−5JPY
Theo dõi
82.3K73.165M22.181BJPY7.81114.54JPY1.521KSản xuất Chế tạo
4937WAQOO INC
78.34%1268JPY−1.93%−25JPY
Mua
52.3K66.316M3.887BJPY−20.42JPYHàng tiêu dùng không lâu bền
2195AMITA HOLDINGS CO LTD
77.34%1200JPY−1.32%−16JPY
Mua
124.6K149.52M21.329BJPY29.5941.10JPY157Dịch vụ Công nghiệp
3623BILLING SYSTEM CORPORATION
76.18%1871JPY9.35%160JPY
Sức mua mạnh
1.493M2.793B10.906BJPY37.4145.74JPY72Dịch vụ Thương mại
9218MENTAL HEALTH TECHNOLOGIES CO LTD
75.45%1544JPY−6.08%−100JPY
Bán
226.1K349.098M16.166BJPY45.9535.78JPY58Dịch vụ Công nghệ
7352BRANDING ENGINEER CO LTD
75.28%794JPY−0.38%−3JPY
Mua
73.2K58.121M16.72BJPY138.616.29JPY168Dịch vụ Thương mại
6081ALLIED ARCHITECTS INC
75.03%1437JPY−0.62%−9JPY
Mua
127K182.499M20.5BJPY24.3959.75JPY191Dịch vụ Thương mại
7886YAMATO INDUSTRY CO
74.74%1169JPY−5.80%−72JPY
Theo dõi
85.5K99.95M1.637BJPY−288.04JPY985Công nghiệp Chế biến
8614TOYO SECURITIES CO
73.08%270JPY0.37%1JPY
Mua
174.4K47.088M21.237BJPY−9.78JPY729Tài chính
4599STEMRIM INC
72.95%908JPY2.48%22JPY
Mua
231.7K210.384M52.858BJPY−32.92JPY44Dịch vụ Thương mại
6417SANKYO CO LTD
72.30%5350JPY0.75%40JPY
Mua
206.2K1.103B308.216BJPY9.01596.24JPY906Sản xuất Chế tạo
8136SANRIO CO LTD
72.29%4440JPY2.66%115JPY
Sức mua mạnh
382.9K1.7B348.429BJPY77.7255.65JPY1.181KBán Lẻ
3479TKP CORPORATION
71.65%2731JPY0.66%18JPY
Mua
345K942.195M113.23BJPY−28.38JPY1.181KDịch vụ Thương mại
1963JGC HOLDINGS CORPORATION
71.21%1760JPY−0.56%−10JPY
Bán
1.8M3.167B447.209BJPY13.29133.13JPY7.275KDịch vụ Công nghiệp
7128MARUKA FURUSATO CORP
71.10%3600JPY1.98%70JPY
Theo dõi
43.5K156.6M86.815BJPY1.972KDịch vụ Phân phối
3948HIKARI BUSINESS FORM CO
70.99%1067JPY5.02%51JPY
Sức mua mạnh
1.144M1.221B5.842BJPY4.80211.78JPY387Dịch vụ Thương mại
2986LA HOLDINGS CO LTD
70.68%3540JPY1.14%40JPY
Mua
27K95.58M19.204BJPY15.01240.85JPY46Tài chính
3825REMIXPOINT INC
70.15%342JPY−3.66%−13JPY
Bán Mạnh
2.039M697.475M43.536BJPY4.2084.59JPY199Dịch vụ Công nghệ