Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh (Công nghiệp)

121
Cổ phiếu
7031.195B
Giá trị vốn hóa thị trường
797.671K
Khối lượng
+1.51%
Tỷ suất Cổ tức
−0.21%
Thay đổi
+2.92%
Hiệu suất Tháng
+2.77%
Hiệu suất Năm
+15.57%
Hiệu suất YTD
          
1400 RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
284.000.00%0.00Bán24.900K3.537B-8.7770.00
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
251.000.40%1.00Mua65.200K4.863B40.526.17372.00
1717 MEIHO FACILITY WORKS
586.002.45%14.00Mua168.400K6.852B11.0352.83174.00
2127 NIHON M&A CENTER INC
2994.00-0.20%-6.00Mua694.800K488.802B51.6859.49451.00
2150 CARENET INC
660.00-0.15%-1.00Bán9.300K7.010B25.5825.84100.00
2169 CDS CO LTD
1328.001.30%17.00Mua9.700K8.941B9.79133.96694.00
2170 LINK AND MOTIVATION INC
584.00-2.01%-12.00Mua465.900K62.951B43.3813.761375.00
2304 CSS HOLDINGS LTD
407.001.50%6.00Sức mua mạnh3.100K2.023B77.955.36583.00
2311 EPCO CO LTD
1388.001.09%15.00Sức mua mạnh11.000K12.236B34.6639.61603.00
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
5460.001.11%60.00Sức mua mạnh192.900K546.671B23.41230.6937417.00
2375 GIG WORKS INC
1323.00-2.72%-37.00Bán41.200K9.069B24.9955.66669.00
2427 OUTSOURCING INC
1032.000.68%7.00Bán1.231M128.812B16.9160.8083154.00
2428 WELLNET CORP
714.000.42%3.00Bán91.400K13.336B31.3622.80114.00
2445 TAKAMIYA CO LTD
653.000.46%3.00Bán168.600K28.580B15.8242.371204.00
2483 HONYAKU CENTER INC
1804.000.73%13.00Bán33.000K5.944B10.90164.36507.00
2493 E SUPPORTLINK LTD
947.000.85%8.00Bán3.200K4.155B41.3522.71229.00
2721 J-HOLDINGS CORP
448.000.45%2.00Mua2.900K1.219B30.00
3042 SECUAVAIL INC
797.001.14%9.00Mua10.200K2.665B69.1611.3951.00
3195 GENERATION PASS CO LTD
597.00-17.43%-126.00Sức bán mạnh233.800K5.860B38.0719.12160.00
3437 TOKUDEN CO.LTD
4985.00-0.30%-15.00Bán1003.953B7.27688.18244.00
3461 PALMA CO LTD
721.00-0.69%-5.00Mua9.500K4.508B23.0734.5230.00
3474 G-FACTORY CO LTD
375.00-3.35%-13.00Theo dõi21.200K2.498B22.8217.3447.00
3479 TKP CORPORATION
4880.00-0.41%-20.00Bán119.500K160.219B125.0840.131307.00
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION
1025.003.54%35.00Bán22.800K6.311B110.648.9558.00
3719 GEXEED CO LTD
133.001.53%2.00Mua414.800K2.489B260.430.5035.00
3751 JAPAN ASIA GROUP LTD
328.00-1.20%-4.00Bán46.700K8.922B-92.893059.00
3769 GMO PAYMENT GATEWAY INC
6700.002.45%160.00Bán1.279M485.895B88.9774.62756.00
3849 NIPPON TECHNO LAB INC.
1875.001.08%20.00Bán6002.959B77.9924.3731.00
3925 DOUBLE STANDARD INC
4630.001.20%55.00Sức mua mạnh65.100K30.789B53.4686.4242.00
3929 SOCIALWIRE CO LTD
792.000.51%4.00Bán13.300K4.678B114.00
4290 PRESTIGE INTERNATIONAL INC
1697.000.24%4.00Bán195.100K108.298B34.4549.473671.00
4345 CTS CO LTD
701.001.01%7.00Mua46.200K29.619B27.0425.66246.00
4346 NEXYZ GROUP CORPORATION
1920.001.37%26.00Mua40.800K24.396B24.1981.72727.00
4351 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO
484.00-3.20%-16.00Bán1.000K2.130B-43.43229.00
4387 ZUU CO LTD
4420.002.43%105.00Mua8.400K9.090B86.9052.6657.00
4395 ACCRETE INC
698.00-0.29%-2.00Bán52.100K3.851B23.1732.3411.00
4422 VALUENEX JAPAN INC
1674.00-5.10%-90.00Sức bán mạnh22.500K4.943B-43.7018.00
4642 ORIGINAL ENGINEERING
842.002.06%17.00Mua5.800K6.432B8.13101.91361.00
4645 ICHISHIN HOLDINGS CO LTD
496.00-0.80%-4.00Sức bán mạnh8004.916B24.7220.06764.00
4649 TAISEI CO. LTD.
787.00-0.38%-3.00Sức bán mạnh6003.978B16.8146.995596.00
4653 DAIOHS CORP
1481.000.07%1.00Mua8.900K19.890B17.9882.311074.00
4658 NIPPON AIR CONDITIONING SERVICES CO
703.000.72%5.00Mua68.200K24.495B13.1554.731902.00
4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP
756.00-3.20%-25.00Bán63.900K2.292B371.00
4669 NIPPAN RENTAL CO
594.000.85%5.00Bán1.900K1.337B13.0345.21247.00
4708 RELIA INC
1347.000.75%10.00Mua156.700K92.147B-93.8011702.00
4735 KYOSHIN CO LTD
936.000.11%1.00Mua1.900K7.280B15.4660.481463.00
4754 TOSNET CORP
1143.00-0.09%-1.00Mua1.600K5.411B9.32122.76905.00
4763 CREEK & RIVER
1163.000.43%5.00Bán60.100K24.680B24.8948.051474.00
4767 TOW CO LTD
743.000.27%2.00Bán35.100K16.649B12.0662.70210.00
4771 F&M CO LTD
1294.00-0.92%-12.00Bán4.500K18.845B19.2468.32464.00
4792 YAMADA CONSULTING GROUP CO LTD
1662.000.06%1.00Bán23.400K31.553B22.0275.53745.00
4825 WEATHERNEWS INC
3310.001.07%35.00Mua18.200K35.764B26.14125.621012.00
5902 HOKKAN HOLDINGS LIMITED
1524.00-2.25%-35.00Bán30.100K19.002B-83.112057.00
6025 JAPAN PC SERVICE CO LTD NPV
1085.00-10.18%-123.00Bán15.000K1.940B-8.21219.00
6027 BENGO4.COM INC
4170.000.97%40.00Bán73.600K91.828B248.4416.71190.00
6029 ARTRA CORPORATION
387.00-5.61%-23.00Mua766.400K3.604B17.9223.6288.00
6035 IR JAPAN HOLDINGS LTD
3475.00-0.57%-20.00Bán150.400K62.326B43.5380.30160.00
6044 SANKI SERVICE CORPORATION
937.00-0.74%-7.00Theo dõi18.400K5.520B12.8474.22357.00
6050 E-GUARDIAN INC
1746.001.87%32.00Bán92.700K17.525B22.8675.02325.00
6063 EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO LTD
1018.000.00%0.00Bán7.500K2.522B45.5822.82290.00
6069 TRENDERS INC
574.00-0.35%-2.00Mua51.800K4.209B40.9814.82116.00
6072 JIBANNET HOLDINGS CO LTD
191.00-0.52%-1.00Mua34.900K4.378B464.560.4296.00
6083 ERI HOLDINGS CO LTD
807.001.13%9.00Mua9.800K6.065B11.5669.051328.00
6085 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC
917.00-1.29%-12.00Bán1.000K1.515B-53.1258.00
6086 SHIN MAINT HOLDINGS CO LTD
1492.00-1.84%-28.00Bán10.900K8.050B15.3299.80181.00
6087 ABIST CO LTD
2730.000.96%26.00Mua11.000K10.761B10.67253.441106.00
6088 SIGMAXYZ INC
1315.003.71%47.00Mua194.600K24.549B25.5549.96494.00
6093 ESCROW AGENT JAPAN INC
236.001.29%3.00Mua146.600K9.880B37.496.50198.00
6096 RAREJOB INC
1925.00-2.09%-41.00Bán50.400K9.005B61.2332.70657.00
6182 ROZETTA CORPORATION
3390.003.83%125.00Mua165.800K33.616B104.5532.32135.00
6183 BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC
1549.00-0.19%-3.00Bán151.100K114.098B20.8375.078496.00
6187 LITALICO INC
1861.000.65%12.00Bán28.600K32.471B47.9639.141453.00
6188 FUJI SOFT SERVICE BUREAU INC
412.001.48%6.00Mua27.800K5.481B9.8141.38475.00
6196 STRIKE COMPANY LTD
2630.002.73%70.00Mua59.800K48.907B49.2052.1175.00
6200 INSOURCE CO LTD
2293.00-0.09%-2.00Bán126.900K48.162B61.4437.63249.00
6541 GRACE TECHNOLOGY INC
2833.004.35%118.00Bán208.800K37.532B102.0627.2543.00
6544 JAPAN ELEVATOR SERVICE HLDGS CO LTD
2463.00-4.09%-105.00Bán383.200K103.659B81.5633.731093.00
6556 WELBE INC
1598.001.01%16.00Bán115.800K43.663B43.6038.00665.00
6560 LTS INC
1155.000.35%4.00Bán21.000K4.727B27.1346.38179.00
6578 NLINKS CO LTD
350.00-4.11%-15.00Sức bán mạnh38.500K2.605B50.197.82610.00
6580 WRITEUP CO LTD
997.00-0.70%-7.00Bán23.600K2.623B14.7268.4974.00
7030 SPRIX LTD
1443.00-1.84%-27.00Bán133.600K25.182B15.6698.79387.00
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD
1980.00-7.74%-166.00Bán249.100K11.862B39.1456.44178.00
7034 PRORED PARTNERS CO
7430.005.24%370.00Sức mua mạnh70.700K36.269B67.21114.8579.00
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
2880.001.91%54.00Mua3.900K8.057B37.0877.88165.00
7039 BRIDGE INTERNATIONAL CORP
1170.00-0.43%-5.00Bán7.300K4.010B399.00
7043 ALUE CO LTD
922.001.88%17.00Bán13.000K2.276B171.00
7049 SHIKIGAKU CO LTD
1433.00-2.65%-39.00Bán27.100K10.994B43.00
7057 NEW CONSTRUCTOR'S NETWORK CO LTD
1282.000.08%1.00Mua8.400K4.089B81.00
7058 KYOEI SECURITY SERVICE CO LTD
4040.00-0.49%-20.00Bán5.900K6.116B423.00
7066 PEERS CO LTD
2680.00-1.65%-45.00Bán16.000K5.927B78.00
7148 FINANCIAL PRODUCTS GROUP CO LTD
1158.004.99%55.00Sức mua mạnh1.892M97.743B10.62103.93252.00
7172 JAPAN INVESTMENT ADVISER CO LTD
1814.00-3.82%-72.00Mua306.700K56.180B12.28155.73145.00
8596 KYUSHU LEASING SERVICE
609.00-0.49%-3.00Mua9.400K13.819B6.06100.95146.00
9277 SOGO MEDICAL HOLDINGS CO LTD
1738.002.36%40.00Mua60.800K50.829B16.63102.134253.00
9423 FORVAL REALSTRAIGHT INC.
78.000.00%0.00Bán42.300K1.827B18.214.2966.00
9610 WILSON LEARNING WORLDWIDE INC
240.000.00%0.00Mua2.600K1.237B-31.60129.00
9619 ICHINEN HOLDINGS
1123.000.09%1.00Mua34.300K27.599B5.38208.431073.00
9622 SPACE CO LTD (JP)
1253.00-0.08%-1.00Mua27.900K30.299B16.2377.28923.00
9625 CERESPO CO LTD
1351.00-0.15%-2.00Bán2.900K3.721B13.8098.08387.00
9641 SACOS CORP
319.000.00%0.00Mua14.200K13.409B14.6921.73448.00
9644 TANABE CONSULTING CO LTD
1280.000.16%2.00Mua12.700K11.008B15.8980.50356.00
9678 KANAMOTO CO LTD
2611.00-33.81%-1334.00100101.070B8.08322.863135.00
9678 KANAMOTO CO LTD
2672.002.41%63.00Mua225.900K101.070B8.08322.863135.00
9686 TOYO TEC CO LTD
1128.00-0.27%-3.00Bán30011.859B16.9066.941432.00
9699 NISHIO RENT ALL CO
2879.000.84%24.00Mua57.200K79.666B8.13351.273701.00
9715 TRANSCOSMOS INC
2535.000.64%16.00Mua66.000K104.476B22.50111.9530051.00
9716 NOMURA CO LTD
1299.00-0.23%-3.00Bán337.200K144.865B17.7073.551745.00
9728 NIPPON KANZAI CO
1883.000.27%5.00Mua109.800K69.343B15.12124.589492.00
9733 NAGASE BROTHERS INC
5950.000.00%0.00Mua1.000K52.515B24.89239.101233.00
9735 SECOM CO
9547.00-0.12%-11.00Mua674.800K2086.149B24.53389.7056923.00
9740 CENTRAL SECURITY PATROLS CO
5240.002.54%130.00Mua48.000K74.554B32.90155.336130.00
9743 TANSEISHA CO LTD
1245.000.16%2.00Bán169.500K59.010B14.7684.211234.00
9746 TKC CORPORATION
4570.000.55%25.00Sức mua mạnh26.300K119.217B19.17237.792625.00
9757 FUNAI SOKEN HOLDINGS INCORPORATED
2387.002.93%68.00Mua94.400K117.056B31.5374.331105.00
9761 TOKAI LEASE CO LTD
1665.00-0.77%-13.00Mua1.100K5.787B57.5729.15558.00
9780 HARIMA B-STEM CORP
3005.000.00%0.00Bán1002.854B6.80441.701604.00
9787 AEON DELIGHT CO
3505.001.59%55.00Mua99.900K172.239B32.35106.9720877.00
9791 BIKEN TECHNO CORP
899.00-0.11%-1.00Bán5.600K6.789B6.00149.972311.00
9797 NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS
586.00-1.01%-6.00Mua4.000K4.254B-50.93716.00
9826 JEUGIA CORP
1233.001.31%16.00Sức bán mạnh1001.001B44.3627.43180.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất