Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh (Công nghiệp)

120
Cổ phiếu
6767.507B
Giá trị vốn hóa thị trường
305.692K
Khối lượng
+1.51%
Tỷ suất Cổ tức
+2.18%
Thay đổi
−2.28%
Hiệu suất Tháng
+3.26%
Hiệu suất Năm
+14.38%
Hiệu suất YTD
          
1400 RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
380.001.88%7.00Bán24.900K4.727B-1.0570.00
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
267.003.49%9.00Mua519.400K5.194B43.276.17372.00
1717 MEIHO FACILITY WORKS
441.00-0.45%-2.00Sức bán mạnh41.800K5.282B9.4147.77174.00
2127 NIHON M&A CENTER INC
2693.001.43%38.00Bán463.500K433.177B49.7755.26451.00
2150 CARENET INC
625.00-0.32%-2.00Bán64.500K6.629B30.1020.76100.00
2169 CDS CO LTD
1345.00-0.07%-1.00Sức mua mạnh33.100K9.173B10.04133.96694.00
2170 LINK AND MOTIVATION INC
551.002.99%16.00Bán532.300K58.198B36.5115.101375.00
2304 CSS HOLDINGS LTD
388.001.31%5.00Bán2.600K1.958B75.435.36583.00
2311 EPCO CO LTD
1210.00-1.06%-13.00Mua5.300K10.784B33.5536.07603.00
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
4860.001.46%70.00Bán138.900K492.004B22.09219.9737417.00
2375 THREEPRO GROUP INC
1485.001.78%26.00Mua39.100K9.882B27.2955.66669.00
2427 OUTSOURCING INC
1306.001.95%25.00Bán829.700K164.013B21.1961.8683154.00
2428 WELLNET CORP
924.000.87%8.00Bán91.700K17.331B40.7522.80114.00
2445 TAKAMIYA CO LTD
757.001.07%8.00Mua11.500K32.445B20.4338.221144.00
2483 HONYAKU CENTER INC
2334.000.86%20.00Mua12.100K7.746B12.45187.51507.00
2493 E SUPPORTLINK LTD
1014.000.80%8.00Bán3.200K4.486B44.6522.71229.00
2721 J-HOLDINGS CORP
465.000.43%2.00Bán3.500K1.271B30.00
3042 SECUAVAIL INC
809.000.37%3.00Bán23.300K2.736B104.047.7851.00
3195 GENERATION PASS CO LTD
934.00-1.27%-12.00Bán30.200K7.570B49.1819.12160.00
3437 TOKUDEN CO.LTD
5070.000.60%30.00Mua7004.008B7.69658.89244.00
3461 PALMA CO LTD
764.00-1.80%-14.00Mua9.800K4.744B24.2734.5230.00
3474 G-FACTORY CO LTD
416.001.46%6.00Bán4.000K2.678B17.8023.8247.00
3479 TKP CORPORATION
4760.002.04%95.00Bán99.900K155.564B84.0058.031307.00
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION
1271.004.78%58.00Mua28.500K8.102B77.5716.3958.00
3719 GEXEED CO LTD
120.001.69%2.00Mua45.900K2.220B304.280.3935.00
3751 JAPAN ASIA GROUP LTD
335.001.21%4.00Bán31.500K9.003B-92.893059.00
3769 GMO PAYMENT GATEWAY INC
7180.003.91%270.00Bán353.900K533.445B109.5066.16756.00
3849 NIPPON TECHNO LAB INC.
1851.00-2.32%-44.00Mua4.400K2.953B77.8224.3731.00
3925 DOUBLE STANDARD INC
4500.001.58%70.00Bán31.400K30.284B52.2087.0935.00
3929 SOCIALWIRE CO LTD
869.000.12%1.00Mua77.000K5.152B114.00
4290 PRESTIGE INTERNATIONAL INC
1664.002.78%45.00Mua90.800K106.436B33.6349.833671.00
4345 CTS CO LTD
665.001.22%8.00Bán22.100K28.382B27.0124.62246.00
4346 NEXYZ GROUP CORPORATION
2031.001.30%26.00Bán213.100K26.339B21.2499.83727.00
4351 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO
506.00-3.07%-16.00Bán2002.155B-31.96229.00
4387 ZUU CO LTD
4530.001.91%85.00Mua4.900K9.543B91.2352.6657.00
4395 ACCRETE INC
840.000.72%6.00Bán64.200K4.612B27.8032.3411.00
4422 VALUENEX JAPAN INC
2310.00-2.37%-56.00Sức bán mạnh17.000K6.473B-24.8718.00
4642 ORIGINAL ENGINEERING
841.000.24%2.00Mua5.300K6.557B8.29101.91361.00
4645 ICHISHIN HOLDINGS CO LTD
501.000.00%0.00Bán7004.966B24.9720.06764.00
4649 TAISEI CO. LTD.
803.000.00%0.00Sức mua mạnh4.100K4.044B16.0450.055596.00
4653 DAIOHS CORP
1475.00-0.07%-1.00Mua4.900K19.823B17.9282.311074.00
4658 NIPPON AIR CONDITIONING SERVICES CO
713.002.30%16.00Mua24.600K25.021B14.4051.091854.00
4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP
810.00-0.98%-8.00Bán11.600K2.377B371.00
4669 NIPPAN RENTAL CO
674.000.60%4.00Mua1.100K1.530B13.3350.57247.00
4708 RELIA INC
1246.000.00%0.00Theo dõi228.600K85.875B-105.6711702.00
4735 KYOSHIN CO LTD
943.00-0.53%-5.00Bán7.400K7.342B15.5960.481463.00
4754 TOSNET CORP
1173.00-1.01%-12.00Mua1.800K5.548B9.22127.18905.00
4763 CREEK & RIVER
1332.002.86%37.00Mua88.300K28.388B28.6348.051474.00
4767 TOW CO LTD
765.001.32%10.00Bán23.300K17.188B12.4562.70210.00
4771 F&M CO LTD
1227.000.25%3.00Mua3.600K17.704B17.6170.14437.00
4792 YAMADA CONSULTING GROUP CO LTD
1954.004.66%87.00Bán17.600K37.119B23.2584.19745.00
4825 WEATHERNEWS INC
3135.002.45%75.00Bán7.100K34.235B22.75138.20959.00
5902 HOKKAN HOLDINGS LIMITED
1713.001.36%23.00Sức bán mạnh6.200K20.879B18.1694.341999.00
6025 JAPAN PC SERVICE CO LTD NPV
1378.00-0.14%-2.00Mua1.000K2.200B-8.21219.00
6027 BENGO4.COM INC
4470.001.82%80.00Bán106.600K99.387B299.3915.02149.00
6029 ARTRA CORPORATION
277.000.73%2.00Bán13.200K2.434B12.1123.6288.00
6035 IR JAPAN HOLDINGS LTD
2761.003.95%105.00Mua243.100K49.237B50.3654.83160.00
6044 SANKI SERVICE CORPORATION
1023.000.10%1.00Bán38.900K5.968B13.0279.52330.00
6050 E-GUARDIAN INC
1910.000.90%17.00Mua60.600K19.529B25.4775.02325.00
6063 EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO LTD
1235.000.65%8.00Bán11.300K3.060B32.4038.77290.00
6069 TRENDERS INC
599.003.28%19.00Bán64.000K4.377B14.9843.47116.00
6072 JIBANNET HOLDINGS CO LTD
194.002.65%5.00Bán44.200K4.423B260.650.7682.00
6083 ERI HOLDINGS CO LTD
789.002.33%18.00Bán15.500K5.997B11.4369.051029.00
6085 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC
1383.00-0.93%-13.00Bán4002.228B73.7618.7558.00
6086 SHIN MAINT HOLDINGS CO LTD
1874.000.11%2.00Bán12.800K9.925B18.8899.80181.00
6087 ABIST CO LTD
2643.003.48%89.00Bán9.100K10.519B9.99264.561106.00
6088 SIGMAXYZ INC
1322.000.69%9.00Mua150.200K25.455B28.4346.83434.00
6093 ESCROW AGENT JAPAN INC
242.000.41%1.00Bán141.000K10.262B36.906.89198.00
6096 RAREJOB INC
1717.001.24%21.00Bán57.000K7.864B64.2627.21657.00
6182 ROZETTA CORPORATION
3985.000.00%0.00Mua645.900K41.029B127.6132.32135.00
6183 BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC
1577.001.48%23.00Mua183.000K115.936B21.1775.078496.00
6187 LITALICO INC
1868.002.69%49.00Mua12.100K32.805B55.4134.261453.00
6188 FUJI SOFT SERVICE BUREAU INC
320.00-0.62%-2.00Bán36.500K4.320B9.8532.49446.00
6196 STRIKE COMPANY LTD
2544.002.46%61.00Mua70.200K48.601B48.8952.1175.00
6200 INSOURCE CO LTD
2944.005.98%166.00Sức mua mạnh252.600K49.425B69.0943.05249.00
6541 GRACE TECHNOLOGY INC
2835.000.53%15.00Sức mua mạnh556.700K39.191B106.5727.2543.00
6544 JAPAN ELEVATOR SERVICE HLDGS CO LTD
2620.002.06%53.00Mua103.000K105.750B88.6931.481093.00
6556 WELBE INC
1790.001.02%18.00Bán81.700K49.404B51.9836.39546.00
6560 LTS INC
1935.00-0.72%-14.00Mua29.700K7.945B40.9952.18179.00
6578 NLINKS CO LTD
342.002.09%7.00Bán18.700K2.440B47.037.82610.00
6580 WRITEUP CO LTD
1384.003.05%41.00Bán6.800K3.616B20.2968.4974.00
7030 SPRIX LTD
1649.003.58%57.00Bán81.600K28.249B18.4095.67387.00
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD
2438.000.62%15.00Mua129.900K13.476B44.4756.44178.00
7034 PRORED PARTNERS CO
6690.001.67%110.00Mua28.400K34.368B63.69114.8579.00
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
2515.00-0.16%-4.00Mua2.000K7.170B165.00
7039 BRIDGE INTERNATIONAL CORP
1492.000.67%10.00Bán5.200K5.091B399.00
7043 ALUE CO LTD
1064.000.95%10.00Bán27.900K2.718B171.00
7049 SHIKIGAKU CO LTD
1678.004.61%74.00Bán74.400K12.532B69.8624.6843.00
7057 NEW CONSTRUCTOR'S NETWORK CO LTD
1409.00-0.07%-1.00Bán13.800K4.494B14.8395.8887.00
7058 KYOEI SECURITY SERVICE CO LTD
4430.005.85%245.00Mua43.000K6.674B16.84263.75413.00
7066 PEERS CO LTD
3540.002.16%75.00Bán16.000K7.699B78.00
7148 FINANCIAL PRODUCTS GROUP CO LTD
924.002.21%20.00Mua409.600K81.884B9.6795.68252.00
7172 JAPAN INVESTMENT ADVISER CO LTD
1819.000.83%15.00Bán182.000K54.010B11.58160.07145.00
8596 KYUSHU LEASING SERVICE
613.000.66%4.00Bán3.800K13.842B6.07100.95146.00
9277 SOGO MEDICAL HOLDINGS CO LTD
1632.001.18%19.00Bán67.000K48.854B15.05108.444253.00
9423 FORVAL REALSTRAIGHT INC.
89.002.30%2.00Sức mua mạnh178.400K2.085B20.784.2966.00
9610 WILSON LEARNING WORLDWIDE INC
252.000.00%0.00Bán3.100K1.299B-15.24129.00
9619 ICHINEN HOLDINGS
1136.003.09%34.00Bán23.900K27.944B5.45208.431073.00
9622 SPACE CO LTD (JP)
1158.001.22%14.00Bán49.400K27.980B14.9877.28923.00
9625 CERESPO CO LTD
1571.003.02%46.00Mua15.200K4.321B13.99112.32387.00
9641 SACOS CORP
304.00-1.30%-4.00Bán52.600K12.814B13.3722.75448.00
9644 TANABE CONSULTING CO LTD
1199.000.50%6.00Bán7.100K10.327B14.9180.50356.00
9678 KANAMOTO CO LTD
2766.001.06%29.00Bán121.900K107.152B8.32332.443135.00
9686 TOYO TEC CO LTD
1201.001.52%18.00Sức mua mạnh3.400K12.593B17.9466.941432.00
9699 NISHIO RENT ALL CO
3020.001.72%51.00Bán60.200K84.672B8.95337.623701.00
9715 TRANSCOSMOS INC
2320.002.11%48.00Bán26.300K96.223B21.71106.8830051.00
9716 NOMURA CO LTD
1433.003.17%44.00Mua252.100K159.441B23.6460.621745.00
9728 NIPPON KANZAI CO
1833.001.61%29.00Sức bán mạnh81.600K64.382B14.68125.159514.00
9733 NAGASE BROTHERS INC
5500.000.18%10.00Sức mua mạnh2.800K48.659B47.93114.741205.00
9735 SECOM CO
8794.002.43%209.00Bán556.100K1919.382B20.86421.5656923.00
9740 CENTRAL SECURITY PATROLS CO
5420.005.04%260.00Mua124.400K79.082B35.57152.366130.00
9743 TANSEISHA CO LTD
1303.002.36%30.00Mua128.200K62.362B16.1280.821234.00
9746 TKC CORPORATION
4710.001.29%60.00Bán25.400K123.546B19.72239.862625.00
9757 FUNAI SOKEN HOLDINGS INCORPORATED
2494.003.53%85.00Bán59.900K125.893B34.5073.031105.00
9761 TOKAI LEASE CO LTD
1716.000.47%8.00Sức mua mạnh1.500K5.965B35.9847.69558.00
9780 HARIMA B-STEM CORP
3000.00-1.15%-35.00Mua3002.849B7.05425.531604.00
9787 AEON DELIGHT CO
3145.002.61%80.00Sức bán mạnh180.300K157.012B29.49106.9720877.00
9791 BIKEN TECHNO CORP
884.001.26%11.00Mua2.100K6.669B5.17171.042311.00
9797 NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS
578.000.70%4.00Bán1.200K4.153B-50.93716.00
9826 JEUGIA CORP
1240.000.00%0.00Bán3001.020B46.2826.79180.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất