Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh (Công nghiệp)

120
Cổ phiếu
7508.347B
Giá trị vốn hóa thị trường
395.501K
Khối lượng
+1.42%
Tỷ suất Cổ tức
+0.65%
Thay đổi
+5.58%
Hiệu suất Tháng
+18.29%
Hiệu suất Năm
+32.05%
Hiệu suất YTD
          
1400 RUDEN HOLDINGS CO.LTD.
269.00-0.74%-2.00Sức bán mạnh11.600K3.351B-6.9470.00
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
255.000.39%1.00Sức mua mạnh9.200K4.859B646.360.39372.00
1717 MEIHO FACILITY WORKS
619.00-1.59%-10.00Bán52.000K7.488B11.9152.97174.00
2127 NIHON M&A CENTER INC
3595.002.86%100.00Mua1.186M586.058B57.7962.98451.00
2150 CARENET INC
727.001.54%11.00Mua30.200K7.710B28.1425.84100.00
2169 CDS CO LTD
1573.001.03%16.00Mua19.200K10.728B10.61148.19694.00
2170 LINK AND MOTIVATION INC
705.001.88%13.00Mua922.500K74.118B66.2210.681375.00
2304 CSS HOLDINGS LTD
382.000.53%2.00Bán3.400K1.927B-21.81583.00
2311 EPCO CO LTD
1516.000.86%13.00Mua12.100K13.511B38.2739.61603.00
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
5600.000.00%0.00Bán107.900K566.917B23.59237.3537417.00
2375 GIG WORKS INC
1424.00-0.90%-13.00Mua73.300K9.499B29.4149.40669.00
2427 OUTSOURCING INC
1207.00-0.33%-4.00Mua610.600K151.732B21.8455.3983154.00
2428 WELLNET CORP
818.00-0.49%-4.00Mua72.000K15.362B35.7322.99118.00
2445 TAKAMIYA CO LTD
749.000.81%6.00Mua160.100K34.881B15.4749.891204.00
2483 HONYAKU CENTER INC
2012.00-0.40%-8.00Mua8.800K6.686B10.94183.83507.00
2493 E SUPPORTLINK LTD
964.00-0.21%-2.00Bán4.100K4.265B33.6228.67229.00
2721 J-HOLDINGS CORP
413.00-0.48%-2.00Sức bán mạnh7.700K1.129B30.00
3042 SECUAVAIL INC
790.00-0.88%-7.00Mua12.700K2.672B69.3311.3951.00
3195 GENERATION PASS CO LTD
533.003.50%18.00Bán27.800K4.320B31.5217.04160.00
3437 TOKUDEN CO.LTD
4970.000.10%5.00Mua8003.929B7.22688.18244.00
3461 PALMA CO LTD
997.003.53%34.00Mua36.300K6.191B19.6854.4330.00
3474 G-FACTORY CO LTD
381.00-0.26%-1.00Bán2.900K2.454B51.897.5847.00
3479 TKP CORPORATION
4680.00-0.85%-40.00Bán103.300K175.727B76.2462.551307.00
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION
1285.004.13%51.00Bán37.000K8.191B241.095.3358.00
3719 GEXEED CO LTD
141.002.17%3.00Mua66.700K2.679B280.310.5035.00
3751 JAPAN ASIA GROUP LTD
373.00-0.27%-1.00Mua28.700K10.024B4.1589.834765.00
3769 GMO PAYMENT GATEWAY INC
7280.002.10%150.00Sức bán mạnh879.800K540.874B99.0474.62756.00
3849 NIPPON TECHNO LAB INC.
2180.00-7.43%-175.00Mua3.700K3.554B46.6347.3431.00
3925 DOUBLE STANDARD INC
5480.004.38%230.00Mua86.100K36.880B63.9786.4242.00
3929 SOCIALWIRE CO LTD
892.00-0.89%-8.00Mua28.000K5.296B26.6634.09114.00
4290 PRESTIGE INTERNATIONAL INC
932.001.30%12.00Mua249.900K119.274B39.0924.023671.00
4345 CTS CO LTD
741.001.51%11.00Mua44.600K31.625B28.3426.14246.00
4346 NEXYZ GROUP CORPORATION
2064.00-3.91%-84.00Bán112.100K26.606B18.27117.30727.00
4351 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO
546.00-0.18%-1.00Mua1.000K2.326B-51.52229.00
4387 ZUU CO LTD
4330.000.00%0.00Mua2.200K9.056B71.9262.9457.00
4395 ACCRETE INC
684.00-0.87%-6.00Sức bán mạnh38.900K3.777B23.1031.1911.00
4422 VALUENEX JAPAN INC
2178.00-0.27%-6.00Mua6.300K6.139B-43.7028.00
4642 ORIGINAL ENGINEERING
1006.002.24%22.00Sức mua mạnh42.900K7.844B13.0877.18361.00
4645 ICHISHIN HOLDINGS CO LTD
496.000.61%3.00Sức bán mạnh1.500K5.260B42.1911.76764.00
4649 TAISEI CO. LTD.
778.000.13%1.00Sức bán mạnh2.200K3.913B16.5446.995596.00
4653 DAIOHS CORP
1325.00-0.38%-5.00Bán5.600K17.793B16.1282.191167.00
4658 NIPPON AIR CONDITIONING SERVICES CO
732.001.81%13.00Mua31.300K25.790B12.6858.851902.00
4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP
745.00-0.27%-2.00Bán5.300K2.186B371.00
4669 NIPPAN RENTAL CO
702.000.86%6.00Mua1.000K1.593B15.5345.21247.00
4708 RELIA INC
1464.001.81%26.00Mua104.100K100.900B-85.2411702.00
4735 KYOSHIN CO LTD
904.00-0.11%-1.00Bán1.900K7.038B16.4754.891740.00
4754 TOSNET CORP
1315.00-1.13%-15.00Mua12.500K6.220B9.77134.55905.00
4763 CREEK & RIVER
1126.00-0.79%-9.00Bán31.400K23.998B24.2347.991474.00
4767 TOW CO LTD
836.001.21%10.00Sức mua mạnh20.300K18.784B12.6767.78198.00
4771 F&M CO LTD
1080.00-0.64%-7.00Bán10.600K15.590B21.2851.08464.00
4792 YAMADA CONSULTING GROUP CO LTD
1817.000.00%0.00Bán12.200K34.520B18.3099.44745.00
4825 WEATHERNEWS INC
3475.000.00%0.00Mua16.500K37.931B28.85120.801023.00
5902 HOKKAN HOLDINGS LIMITED
1894.00-0.53%-10.00Mua8.500K23.084B-93.282057.00
6025 JAPAN PC SERVICE CO LTD NPV
1082.00-0.55%-6.00Bán1.400K1.716B43.5925.57219.00
6027 BENGO4.COM INC
5580.006.49%340.00Mua279.500K124.151B368.8915.20190.00
6029 ARTRA CORPORATION
404.002.54%10.00Mua60.800K3.551B-24.1188.00
6035 IR JAPAN HOLDINGS LTD
4250.005.07%205.00Sức mua mạnh288.100K75.790B52.9380.30160.00
6044 SANKI SERVICE CORPORATION
1000.00-0.79%-8.00Mua12.500K5.896B17.0359.34357.00
6050 E-GUARDIAN INC
2153.000.47%10.00Mua152.700K21.805B26.0682.62325.00
6063 EMERGENCY ASSISTANCE JAPAN CO LTD
1211.003.68%43.00Bán10.500K3.001B54.2222.82290.00
6069 TRENDERS INC
641.000.63%4.00Mua37.200K4.684B45.6014.82116.00
6072 JIBANNET HOLDINGS CO LTD
215.003.86%8.00Mua184.600K4.902B520.220.4296.00
6083 ERI HOLDINGS CO LTD
805.00-0.37%-3.00Mua10.900K6.149B11.8567.921328.00
6085 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC
829.000.36%3.00Bán8001.352B-53.1258.00
6086 SHIN MAINT HOLDINGS CO LTD
1857.00-0.21%-4.00Mua2.800K9.789B15.75118.23181.00
6087 ABIST CO LTD
2692.000.64%17.00Mua4.900K10.714B11.29238.501106.00
6088 SIGMAXYZ INC
2100.00-0.99%-21.00Mua410.200K40.669B33.2363.56494.00
6093 ESCROW AGENT JAPAN INC
234.000.00%0.00Mua96.400K9.637B40.765.98198.00
6096 RAREJOB INC
4030.000.75%30.00Mua950.700K18.472B125.5132.70657.00
6182 ROZETTA CORPORATION
4000.000.13%5.00Mua193.600K41.241B116.5835.45135.00
6183 BELLSYSTEM24 HOLDINGS INC
1835.002.06%37.00Sức mua mạnh127.100K134.904B23.2679.488496.00
6187 LITALICO INC
2432.002.23%53.00Mua131.200K42.709B63.0839.141453.00
6188 FUJI SOFT SERVICE BUREAU INC
503.002.44%12.00Mua97.500K6.790B10.8746.29475.00
6196 STRIKE COMPANY LTD
4515.002.27%100.00Mua116.900K86.255B64.5469.9875.00
6200 INSOURCE CO LTD
3345.00-1.33%-45.00Mua175.900K70.316B84.5939.73249.00
6541 GRACE TECHNOLOGY INC
2930.000.76%22.00Bán260.200K40.951B82.1836.9544.00
6544 JAPAN ELEVATOR SERVICE HLDGS CO LTD
2795.000.54%15.00Bán455.200K113.122B88.7733.731093.00
6556 WELBE INC
1625.00-1.34%-22.00Bán72.700K45.167B44.7938.00665.00
6560 LTS INC
1411.00-1.54%-22.00Mua21.400K5.795B33.2546.38179.00
6578 NLINKS CO LTD
406.00-6.67%-29.00Mua29.800K2.897B-8.78610.00
6580 WRITEUP CO LTD
1452.005.07%70.00Mua39.800K3.794B28.4551.2274.00
7030 SPRIX LTD
1243.000.73%9.00Bán267.600K21.294B13.2498.79387.00
7033 MANAGEMENT SOLUTIONS CO LTD
2225.001.27%28.00Mua84.200K12.298B38.1358.80178.00
7034 PRORED PARTNERS CO
9300.002.09%190.00Mua40.100K48.310B97.3699.8879.00
7038 FRONTIER MANAGEMENT INC
1229.000.74%9.00Sức bán mạnh13.900K7.008B32.2538.94165.00
7039 BRIDGE INTERNATIONAL CORP
1346.000.52%7.00Bán27.200K4.740B22.0269.54399.00
7043 ALUE CO LTD
891.001.02%9.00Bán4.900K2.241B171.00
7049 SHIKIGAKU CO LTD
1648.002.87%46.00Sức mua mạnh83.300K12.308B43.00
7057 NEW CONSTRUCTOR'S NETWORK CO LTD
1235.00-1.44%-18.00Bán13.200K3.969B81.00
7058 KYOEI SECURITY SERVICE CO LTD
4385.000.23%10.00Bán5.000K6.606B423.00
7066 PEERS CO LTD
2531.003.31%81.00Bán48.600K5.505B16.62157.4878.00
7073 JAIC CO LTD
7940.005.44%410.00Bán50.700K6.872B196.00
7148 FINANCIAL PRODUCTS GROUP CO LTD
1168.000.09%1.00Mua385.300K103.500B10.32113.19252.00
7172 JAPAN INVESTMENT ADVISER CO LTD
1711.003.13%52.00Bán381.500K51.060B13.52127.92145.00
8596 KYUSHU LEASING SERVICE
607.00-0.16%-1.00Bán10.700K13.706B6.0999.68151.00
9423 FORVAL REALSTRAIGHT INC.
88.00-2.22%-2.00Bán78.200K2.061B21.994.0066.00
9610 WILSON LEARNING WORLDWIDE INC
233.00-0.43%-1.00Sức bán mạnh2.100K1.201B-31.60129.00
9619 ICHINEN HOLDINGS
1424.001.14%16.00Mua55.100K35.028B8.77162.331091.00
9622 SPACE CO LTD (JP)
1274.00-0.16%-2.00Mua13.900K30.782B13.9291.55923.00
9625 CERESPO CO LTD
2129.004.52%92.00Mua88.100K5.855B21.7198.08387.00
9641 SACOS CORP
335.002.13%7.00Sức mua mạnh15.000K14.052B15.6121.48448.00
9644 TANABE CONSULTING CO LTD
1245.00-0.16%-2.00Mua90010.723B16.4975.54356.00
9678 KANAMOTO CO LTD
3140.001.13%35.00Sức mua mạnh125.800K121.640B9.73322.863135.00
9686 TOYO TEC CO LTD
1142.000.18%2.00Mua4.000K11.854B10.69106.851432.00
9699 NISHIO RENT ALL CO
3175.000.63%20.00Mua53.100K88.097B9.16347.033701.00
9715 TRANSCOSMOS INC
2990.000.44%13.00Sức mua mạnh62.500K124.011B48.5961.5330051.00
9716 NOMURA CO LTD
1426.000.56%8.00Mua207.200K158.662B18.6876.351745.00
9728 NIPPON KANZAI CO
1939.000.10%2.00Mua38.200K72.487B15.10128.739492.00
9733 NAGASE BROTHERS INC
5150.000.59%30.00Mua10045.106B16.59309.761233.00
9735 SECOM CO
9569.00-0.58%-56.00Bán527.900K2088.543B23.00416.0356923.00
9740 CENTRAL SECURITY PATROLS CO
6370.000.63%40.00Mua44.000K92.937B38.65164.816130.00
9743 TANSEISHA CO LTD
1199.002.30%27.00Mua337.000K56.921B14.2484.211234.00
9746 TKC CORPORATION
5050.001.51%75.00Sức mua mạnh26.900K132.731B19.80255.522625.00
9757 FUNAI SOKEN HOLDINGS INCORPORATED
2591.00-1.74%-46.00Mua66.700K130.783B35.3474.091105.00
9761 TOKAI LEASE CO LTD
1651.00-0.42%-7.00Bán2.800K5.679B25.4164.99558.00
9780 HARIMA B-STEM CORP
3310.000.00%0.00Sức mua mạnh3003.144B7.49441.701604.00
9787 AEON DELIGHT CO
3855.000.26%10.00Mua25.200K192.485B32.88117.5820877.00
9791 BIKEN TECHNO CORP
945.000.21%2.00Mua2.000K7.129B7.08133.512311.00
9797 NIPPON ENGINEERING CONSULTANTS
765.004.08%30.00Mua48.500K5.497B24.8134.62714.00
9826 JEUGIA CORP
1269.00-2.31%-30.00Mua1001.044B24.1352.60180.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất