Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

98
Cổ phiếu
10556.415B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.611M
Khối lượng
+0.97%
Tỷ suất Cổ tức
+0.44%
Thay đổi
−0.53%
Hiệu suất Tháng
−6.50%
Hiệu suất Năm
+27.12%
Hiệu suất YTD
          
2120 LIFULL CO LTD
682.00-0.29%-2.00Mua591.000K91.770B32.6620.941064.00
2121 MIXI. INC
2125.00-0.05%-1.00Bán523.900K160.193B7.90270.22884.00
2148 ITMEDIA INC.
721.00-2.83%-21.00Sức mua mạnh91.200K14.706B38.8719.33237.00
2193 COOKPAD INC.
303.001.00%3.00Mua163.300K32.228B358.900.84476.00
2323 FONFUN CORPORATION
404.000.75%3.00Bán5001.132B190.302.1121.00
2371 KAKAKU.COM. INC
2428.001.12%27.00Bán1.186M500.983B28.7383.61977.00
2391 PLANET INC
1585.00-0.94%-15.00Sức bán mạnh50010.609B21.0576.0342.00
2413 M3 INC
2617.00-0.76%-20.00Mua3.652M1788.985B87.0130.326024.00
2437 SHINWA WISE HLDGS CO LTD
559.001.08%6.00Mua181.700K3.775B-23.3143.00
2440 GURUNAVI INC
715.002.14%15.00Mua282.500K32.785B135.545.181783.00
2477 TEMAIRAZU INC
4800.000.42%20.00Mua57.200K30.963B53.2989.6935.00
2484 YUME NO MACHI SOUZOU IINKAI
996.00-14.80%-173.00Bán1.279M47.814B-2.52159.00
2656 VECTOR INC
318.000.32%1.00Bán52.200K4.400B-8.2754.00
3031 RACCOON HOLDINGS INC
705.00-1.67%-12.00Sức mua mạnh96.600K13.326B33.1421.96164.00
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
952.001.49%14.00Bán46.400K17.784B51.0218.38612.00
3071 STREAM CO.LTD.
82.00-2.38%-2.00Sức bán mạnh324.000K2.292B-2.87104.00
3135 MARKETENTERPRISE CO LTD
2841.002.30%64.00Mua36.700K14.461B75.0039.85137.00
3192 SHIROHATO CO LTD
286.001.06%3.00Bán4.500K1.885B-2.4589.00
3416 PIXTA INC
1535.000.66%10.00Sức bán mạnh1.800K3.436B66.9823.40101.00
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
3145.00-2.78%-90.00Bán129.900K30.515B124.1831.06210.00
3496 AZOOM CO LTD
2451.002.51%60.00Mua3.700K3.493B49.3352.4775.00
3542 VEGA CORP CO LTD
516.000.98%5.00Bán7.700K5.253B-27.39242.00
3545 DEFACTOSTANDARD LTD
328.001.23%4.00Mua5.900K2.956B-6.7366.00
3558 LOCONDO INC
1057.003.32%34.00Mua319.400K11.676B-47.22157.00
3560 HOBONICHI CO LTD
5320.00-1.48%-80.00Bán1.400K12.522B25.04216.0175.00
3622 NETYEAR GROUP CORPORATION
612.000.99%6.00Bán1.600K4.241B-18.77284.00
3632 GREE INC
496.001.64%8.00Mua529.600K112.345B33.1014.781685.00
3633 GMO PEPABO INC
2413.000.96%23.00Bán17.000K12.420B21.09114.10278.00
3645 MEDICAL NET INC
498.00-3.11%-16.00Mua42.500K2.769B27.0818.98102.00
3646 EKITAN & CO LTD
591.000.51%3.00Bán13.500K4.051B11.1353.2674.00
3656 KLAB INC
999.001.73%17.00Bán2.383M37.046B22.7444.32597.00
3659 NEXON CO LTD
1263.000.32%4.00Bán2.878M1132.594B11.20113.296441.00
3661 M UP INC
1960.003.00%57.00Bán174.700K17.308B79.00
3665 ENIGMO INC
945.00-2.88%-28.00Bán623.900K40.518B24.4139.8683.00
3674 AUCFAN CO LIMITED
801.000.12%1.00Theo dõi18.700K8.202B13.6761.81172.00
3679 ZIGEXN CO LTD
558.001.64%9.00Bán539.700K61.006B21.3325.76398.00
3688 CARTA HOLDINGS INC
1006.001.51%15.00Bán64.800K25.181B14.5069.12336.00
3696 CERES INC.
1263.003.19%39.00Bán99.400K13.547B35.9536.24236.00
3739 COMMSEED CORPORTION
600.001.87%11.00Sức mua mạnh13.000K3.379B244.512.4354.00
3758 AERIA INC
1119.00-0.09%-1.00Bán982.600K25.884B-19.90580.00
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
2310.004.86%107.00Bán1.539M209.748B7.04314.071152.00
3770 ZAPPALLAS INC
382.006.70%24.00Mua32.200K4.568B-17.73142.00
3778 SAKURA INTERNET INC
622.002.13%13.00Mua87.600K22.216B105.825.75652.00
3788 GMO CLOUD K.K.
2570.002.68%67.00Bán39.300K28.833B27.0992.41916.00
3796 E-SEIKATSU CO
340.001.49%5.00Mua1.100K2.312B994.390.34155.00
3808 O K W A V E
1760.00-1.84%-33.00Bán40.100K16.268B25.6270.65292.00
3810 CYBERSTEP INC
1094.005.80%60.00Mua282.100K7.908B-46.01463.00
3901 MARKLINES CO LTD
1923.002.78%52.00Sức mua mạnh36.000K24.607B42.3444.4389.00
3922 PR TIMES INC
2677.000.26%7.00Bán233.000K17.767B50.1053.8451.00
3928 MYNET INC
538.003.26%17.00Mua149.400K4.478B-75.17412.00
3930 HATENA CO LTD
2363.002.38%55.00Bán39.100K6.712B21.07114.29127.00
3935 EDIA CO LTD
621.0019.19%100.00Mua158.000K2.498B-220.9160.00
3938 LINE CORP
3910.00-0.26%-10.00Bán681.600K938.251B-140.816488.00
3963 SYNCHRO FOOD CO LTD
490.003.81%18.00Bán21.300K12.560B31.9914.8585.00
3964 AUCNET INC
1376.002.38%32.00Mua12.800K37.098B26.4351.32677.00
3966 UZABASE INC
1914.00-6.18%-126.00Bán237.000K64.624B-13.33567.00
3970 INNOVATION INC
2193.00-1.62%-36.00Sức mua mạnh298.100K4.455B85.00
3979 ULURU CO LTD
1327.002.79%36.00Mua18.700K4.406B18.8569.6684.00
3981 BEAGLEE INC
971.004.18%39.00Mua37.400K5.481B10.4992.5559.00
3985 TEMONA INC
513.00-1.16%-6.00Bán57.600K5.706B47.4611.4965.00
3989 SHARINGTECHNOLOGY INC
431.003.86%16.00Mua399.400K7.548B26.6816.56304.00
3990 UUUM CO LTD
4780.00-1.24%-60.00Bán756.600K91.732B94.9455.03382.00
3991 WANTEDLY INC
2928.000.00%0.00Bán36.400K26.933B96.4832.4094.00
4308 J-STREAM IMC
541.000.00%0.00Sức mua mạnh10.700K7.590B33.3516.22388.00
4380 M MART INC
1703.00-2.35%-41.00Bán5.100K4.265B47.2136.9433.00
4384 RAKSUL INC
3490.00-0.99%-35.00Bán145.200K98.013B1487.192.51180.00
4385 MERCARI INC
2257.00-3.01%-70.00Sức bán mạnh1.198M353.966B-94.071826.00
4398 BROADBAND SECURITY INC
1735.001.05%18.00Mua17.200K6.838B154.1312.52181.00
4399 KUFU CO INC
1302.003.75%47.00Mua101.500K22.509B180.936.95227.00
4444 INFONET INC
1757.001.62%28.00Bán6.900K3.333B73.00
4445 LIVING TECHNOLOGIE INC
4630.00-5.99%-295.00Mua10.600K6.568B55.00
4689 Z HOLDINGS CORPORATION
333.003.74%12.00Mua35.980M1547.996B22.7314.1212874.00
4732 USS CO LTD
2037.000.99%20.00Bán539.400K631.825B20.20100.061115.00
4755 RAKUTEN INC
1007.00-0.20%-2.00Bán8.545M1366.161B7.75131.6917214.00
4777 GALA INC
285.00-0.35%-1.00Bán23.000K4.941B-17.4865.00
4800 ORICON INC
1384.00-3.55%-51.00Bán67.300K19.822B30.3947.49190.00
6037 FIRSTLOGIC INC
620.000.32%2.00Bán18.600K7.275B12.0851.2147.00
6038 IID INC
837.000.36%3.00Bán8.500K3.705B21.3340.12192.00
6048 DESIGNONE JAPAN INC
312.00-6.02%-20.00Bán456.300K5.017B17.1919.4197.00
6049 ITOKURO INC
1822.000.83%15.00Bán42.800K37.834B43.1242.92138.00
6095 MEDPEER INC
1198.001.27%15.00Theo dõi98.200K23.379B76.8215.8996.00
6177 APPBANK INC
321.000.31%1.00Bán40.800K2.511B-11.1469.00
6180 GMO MEDIA INC
1555.000.52%8.00Mua2002.692B26.8858.53113.00
6184 KAMAKURA SHINSHO LTD
1433.000.70%10.00Bán293.100K54.192B113.4013.7787.00
6185 SMN CORPORATION
758.000.66%5.00Mua19.100K9.629B17.7345.66174.00
6194 ATRAE INC
3085.00-0.48%-15.00Mua88.500K41.149B72.5743.6043.00
6552 GAMEWITH INC
857.002.88%24.00Mua148.800K15.075B22.3039.03125.00
6558 COOKBIZ CO LTD
2482.00-5.19%-136.00Bán50.300K5.796B47.4559.36191.00
6572 RPA HOLDINGS INC
1264.00-6.30%-85.00Bán1.485M78.316B193.608.21116.00
6579 LOGLY INC
1979.00-1.54%-31.00Sức bán mạnh10.500K3.746B44.5646.7843.00
7044 PIALA INC
2386.000.68%16.00Bán5.500K8.414B137.00
7047 PORT INC
1045.000.38%4.00Bán14.800K12.083B157.00
7048 VELTRA CORP
1257.00-2.93%-38.00Mua72.600K37.019B233.00
7064 HOWTELEVISION INC
2629.00-0.27%-7.00Mua4.100K3.342B32.00
7671 AMIDA HOLDINGS CO LTD
895.00-1.10%-10.00Bán7.600K1.904B12.6671.4693.00
7805 PRINTNET INC
492.001.23%6.00Bán15.400K2.654B24.3120.08234.00
7844 MARVELOUS INC
795.000.63%5.00Bán164.400K40.859B12.5662.91528.00
9449 GMO INTERNET INC
1772.000.91%16.00Bán574.700K198.851B-181.514975.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất