Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

99
Cổ phiếu
11760.113B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.452M
Khối lượng
+0.86%
Tỷ suất Cổ tức
+0.49%
Thay đổi
+7.49%
Hiệu suất Tháng
+34.28%
Hiệu suất Năm
+42.21%
Hiệu suất YTD
          
2120 LIFULL CO LTD
549.000.55%3.00Bán784.500K73.657B30.3318.101064.00
2121 MIXI. INC
2099.00-0.14%-3.00Bán226.500K158.159B10.07209.53884.00
2148 ITMEDIA INC.
769.001.85%14.00Theo dõi43.300K15.241B36.2321.37237.00
2193 COOKPAD INC.
372.000.00%0.00Mua194.100K39.962B197.271.89476.00
2323 FONFUN CORPORATION
457.00-3.79%-18.00Mua60.900K1.525B126.283.6221.00
2371 KAKAKU.COM. INC
2709.000.30%8.00Sức mua mạnh438.700K565.381B31.2186.83977.00
2391 PLANET INC
1575.000.00%0.00Mua2.000K10.444B21.9571.7543.00
2413 M3 INC
3070.001.49%45.00Mua1.598M2082.770B97.3331.566024.00
2437 SHINWA WISE HLDGS CO LTD
448.006.16%26.00Mua300.800K3.059B-23.3143.00
2440 GURUNAVI INC
997.001.01%10.00Mua266.300K46.695B118.838.401783.00
2477 TEMAIRAZU INC
5750.00-2.54%-150.00Mua70.600K37.251B57.5199.9935.00
2484 DEMAE-CAN CO LTD
1280.000.95%12.00Mua138.000K52.397B-2.52183.00
2656 VECTOR INC
359.001.13%4.00Mua84.500K4.983B-2.7554.00
3031 RACCOON HOLDINGS INC
838.008.97%69.00Mua1.240M15.600B36.0523.56164.00
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
1271.002.01%25.00Mua394.200K24.097B36.3135.01612.00
3071 STREAM CO.LTD.
85.000.00%0.00Bán163.300K2.320B-2.87104.00
3135 MARKETENTERPRISE CO LTD
3140.000.80%25.00Mua75.800K16.353B56.8658.00156.00
3192 SHIROHATO CO LTD
340.00-0.58%-2.00Mua3.900K2.264B-10.3889.00
3416 PIXTA INC
1544.00-0.19%-3.00Bán7.000K3.478B69.9122.71101.00
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
4130.00-1.43%-60.00Mua120.800K38.958B158.5431.06210.00
3496 AZOOM CO LTD
3450.000.73%25.00Mua26.700K5.040B91.9838.5375.00
3542 VEGA CORP CO LTD
640.000.31%2.00Mua8.800K6.591B-16.93242.00
3545 DEFACTOSTANDARD LTD
438.002.34%10.00Mua29.400K3.997B99.084.4266.00
3558 LOCONDO INC
846.004.19%34.00Mua211.400K9.555B-79.98157.00
3560 HOBONICHI CO LTD
5510.000.00%0.00Mua10012.777B29.01190.3485.00
3622 NETYEAR GROUP CORPORATION
619.000.49%3.00Mua8.500K4.332B-29.48284.00
3632 GREE INC
523.00-1.51%-8.00Mua342.000K120.444B51.3310.221685.00
3633 GMO PEPABO INC
2532.00-0.43%-11.00Mua13.700K13.158B22.35114.10278.00
3645 MEDICAL NET INC
513.00-0.58%-3.00Mua2.800K2.349B21.1624.25102.00
3646 EKITAN & CO LTD
585.000.00%0.00Sức bán mạnh27.100K4.030B12.2448.0774.00
3656 KLAB INC
843.001.20%10.00Bán519.700K31.999B27.9330.79597.00
3659 NEXON CO LTD
1520.002.22%33.00Mua2.426M1365.301B11.56132.736441.00
3661 M UP INC
2727.002.87%76.00Mua491.600K24.803B55.2549.0879.00
3665 ENIGMO INC
1032.001.98%20.00Mua178.900K42.975B25.8939.8683.00
3674 AUCFAN CO LIMITED
790.000.00%0.00Bán34.700K8.100B25.6733.72172.00
3679 ZIGEXN CO LTD
563.00-0.71%-4.00Mua299.000K62.562B21.6925.97398.00
3688 CARTA HOLDINGS INC
1309.000.00%0.00Mua106.200K33.262B16.7079.14336.00
3696 CERES INC.
1232.001.57%19.00Mua120.900K13.635B-17.62236.00
3739 COMMSEED CORPORTION
734.001.38%10.00Sức mua mạnh13.000K4.211B-4.0054.00
3758 AERIA INC
975.00-0.91%-9.00Bán343.400K22.533B178.015.48580.00
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
2306.000.48%11.00Bán804.200K219.555B7.20321.661152.00
3770 ZAPPALLAS INC
417.000.00%0.00Mua32.500K5.320B-16.68142.00
3778 SAKURA INTERNET INC
675.001.35%9.00Mua97.500K24.624B153.494.40652.00
3788 GMO CLOUD K.K.
2837.00-0.87%-25.00Bán55.700K32.680B31.1291.17916.00
3796 E-SEIKATSU CO
382.000.26%1.00Mua44.600K2.636B128.122.98155.00
3808 O K W A V E
1591.00-0.69%-11.00Bán42.500K14.526B334.025.22292.00
3810 CYBERSTEP INC
1855.00-3.89%-75.00Mua1.246M14.300B-23.17463.00
3901 MARKLINES CO LTD
2084.001.26%26.00Bán29.800K27.408B46.1445.4189.00
3922 PR TIMES INC
2366.002.38%55.00Bán42.500K15.763B47.8149.9551.00
3928 MYNET INC
654.0010.66%63.00Mua974.200K5.622B-173.22412.00
3930 HATENA CO LTD
2153.00-0.78%-17.00Sức bán mạnh38.700K6.265B24.4092.43144.00
3935 EDIA CO LTD
766.005.08%37.00Mua1.648M4.642B-200.5860.00
3938 LINE CORP
5120.000.00%0.00Mua600.500K1225.743B-133.806488.00
3963 SYNCHRO FOOD CO LTD
564.002.17%12.00Mua79.300K15.018B38.9714.5385.00
3964 AUCNET INC
1389.00-0.93%-13.00Mua24.100K38.343B27.3251.32677.00
3966 UZABASE INC
2269.007.84%165.00Mua697.900K72.353B-10.57567.00
3970 INNOVATION INC
2063.002.18%44.00Mua24.000K4.026B85.00
3979 ULURU CO LTD
1521.001.88%28.00Mua15.500K5.197B39.1639.5684.00
3981 BEAGLEE INC
1317.00-1.05%-14.00Sức mua mạnh57.000K7.746B14.8392.5559.00
3985 TEMONA INC
468.00-1.47%-7.00Bán43.900K5.193B26.7217.8665.00
3989 SHARINGTECHNOLOGY INC
539.002.28%12.00Mua368.700K9.803B-30.78304.00
3990 UUUM CO LTD
5340.00-0.19%-10.00Mua77.500K103.640B102.3655.03405.00
3991 WANTEDLY INC
2197.000.73%16.00Theo dõi6.300K20.248B142.9215.95134.00
4308 J-STREAM IMC
551.00-0.36%-2.00Mua17.300K7.730B34.4316.00388.00
4380 M MART INC
1650.00-0.60%-10.00Bán1.800K4.035B44.6636.9433.00
4384 RAKSUL INC
3490.000.43%15.00Bán59.000K97.391B1472.422.51262.00
4385 MERCARI INC
2276.00-1.81%-42.00Bán556.400K348.801B-120.151826.00
4398 BROADBAND SECURITY INC
1594.000.63%10.00Bán19.000K6.348B54.9230.39189.00
4399 KUFU CO INC
1522.000.53%8.00Mua156.200K27.298B1666.050.91227.00
4444 INFONET INC
1931.00-3.93%-79.00Mua198.500K3.722B73.00
4445 LIVING TECHNOLOGIE INC
3265.00-0.91%-30.00Bán4.500K4.354B24.13136.0055.00
4477 BASE INC
1880.00-1.31%-25.00Mua210.300K38.355B126.00
4689 Z HOLDINGS CORPORATION
379.00-0.26%-1.00Mua11.583M1804.948B25.2315.0212874.00
4732 USS CO LTD
2105.00-1.08%-23.00Mua494.400K659.391B20.93100.761115.00
4755 RAKUTEN INC
915.000.22%2.00Sức bán mạnh8.730M1240.307B65.8015.1417214.00
4777 GALA INC
306.001.66%5.00Sức mua mạnh158.200K5.287B-19.1065.00
4800 ORICON INC
1556.002.71%41.00Sức mua mạnh229.700K21.269B31.0250.53190.00
6037 FIRSTLOGIC INC
623.00-0.32%-2.00Bán16.300K7.241B12.9748.0348.00
6038 IID INC
1016.00-1.26%-13.00Mua21.100K4.525B21.6248.14192.00
6048 DESIGNONE JAPAN INC
343.000.59%2.00Mua34.700K5.183B25.5413.5097.00
6049 ITOKURO INC
1858.000.32%6.00Mua44.600K38.902B44.3442.92138.00
6095 MEDPEER INC
1605.000.75%12.00Mua274.900K32.215B80.4020.9596.00
6177 APPBANK INC
346.002.98%10.00Mua29.300K2.715B-1.3169.00
6180 GMO MEDIA INC
1500.001.63%24.00Mua6.500K2.612B-18.78113.00
6184 KAMAKURA SHINSHO LTD
1820.00-5.45%-105.00Mua1.318M69.457B145.0413.7787.00
6185 SMN CORPORATION
870.000.69%6.00Bán14.600K11.078B20.4045.75174.00
6194 ATRAE INC
3820.001.60%60.00Mua71.100K50.697B101.8038.1743.00
6552 GAMEWITH INC
789.001.81%14.00Bán120.800K14.303B24.0933.98125.00
6558 COOKBIZ CO LTD
3435.0017.08%501.00Mua438.400K7.616B51.0471.85191.00
6572 RPA HOLDINGS INC
1221.001.58%19.00Bán415.600K70.885B175.238.21116.00
6579 LOGLY INC
2120.000.57%12.00Bán23.700K3.954B69.0631.8543.00
7044 PIALA INC
2943.002.87%82.00Mua11.200K10.454B61.7848.43137.00
7047 PORT INC
920.000.11%1.00Bán97.200K10.258B20.1848.84157.00
7048 VELTRA CORP
1327.003.27%42.00Mua102.400K37.954B54.4626.36233.00
7064 HOWTELEVISION INC
2827.00-1.84%-53.00Bán10.500K3.584B32.00
7671 AMIDA HOLDINGS CO LTD
1001.00-0.40%-4.00Mua9.900K2.106B10.2198.0093.00
7805 PRINTNET INC
632.003.78%23.00Mua60.900K3.451B31.6120.08234.00
7844 MARVELOUS INC
753.000.40%3.00Bán104.900K38.958B18.0941.63528.00
9449 GMO INTERNET INC
2240.000.04%1.00Mua279.100K253.660B-175.384975.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất