Dịch vụ & Tư vấn CNTT (Công nghiệp)

184
Cổ phiếu
15211.768B
Giá trị vốn hóa thị trường
738.502K
Khối lượng
+1.39%
Tỷ suất Cổ tức
−0.19%
Thay đổi
+2.60%
Hiệu suất Tháng
+15.33%
Hiệu suất Năm
+30.47%
Hiệu suất YTD
          
1724 SYNCLAYER INC
708.00-2.61%-19.00Bán34.300K2.588B4.80147.43293.00
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
2747.00-0.51%-14.00Mua104.000K136.347B14.96183.567743.00
2130 MEMBERS CO LTD
1820.00-1.57%-29.00Bán137.800K23.339B38.5648.55819.00
2158 FRONTEO INC
254.00-3.42%-9.00Bán363.800K9.690B-13.47387.00
2186 SOBAL CORPORATION
1201.000.25%3.00Bán2.800K9.572B22.6653.00981.00
2307 CROSS CAT CO LTD
975.00-1.22%-12.00Bán7.800K8.981B15.5362.77522.00
2315 CAICA INC (JP)
26.000.00%0.00Bán2.166M9.377B-0.65710.00
2317 SYSTENA CORPORATION
1689.00-2.31%-40.00Bán467.800K164.748B33.8249.943027.00
2321 SOFTFRONT HOLDINGS
128.00-0.78%-1.00Bán122.200K3.335B-8.3119.00
2327 NS SOLUTIONS CORPORATION
3525.00-0.84%-30.00Mua230.200K322.539B17.03207.006434.00
2335 CUBE SYSTEM INC
758.00-0.52%-4.00Bán29.500K10.279B17.1144.31720.00
2345 ISTUDY CO LTD
509.001.19%6.00Bán1.200K2.024B-24.0628.00
2351 ASJ INC
1815.00-1.14%-21.00Mua72.000K14.252B-55.94162.00
2354 YE DIGITAL CORPORATION
414.00-6.97%-31.00Mua290.500K7.505B26.3016.07629.00
2359 CORE CORPORATION
1304.00-1.29%-17.00Bán18.700K18.419B15.0087.011395.00
2467 VLC HOLDINGS CO. LTD.
506.00-0.78%-4.00Bán36.800K4.546B-47.4844.00
2480 SYSTEM LOCATION
1150.000.00%0.00Mua4004.058B15.1076.1426.00
2488 JAPAN THIRD PARTY CO.LTD
898.00-1.64%-15.00Mua43.000K5.402B24.5236.62389.00
3316 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
541.000.00%0.00Bán6.500K3.393B8.8461.23146.00
3356 TERILOGY CO LTD
747.000.54%4.00Bán89.500K12.385B60.1713.4383.00
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
1658.00-0.72%-12.00Bán10.600K21.644B21.5378.86607.00
3565 ASCENTECH K K
1993.002.26%44.00Mua183.500K13.457B50.0140.8968.00
3626 TIS INC.
6240.000.81%50.00Sức mua mạnh339.800K524.224B18.94329.5019483.00
3627 NEOS CORPORATION
725.00-3.72%-28.00Bán154.800K8.326B18.0240.48242.00
3630 DENSAN SYSTEM CO. LTD.
3280.00-20.77%-860.00Mua10028.142B21.96130.96772.00
3630 DENSAN SYSTEM CO LTD
2876.00-1.24%-36.00Bán51.600K28.142B21.96130.96772.00
3636 MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
3620.00-0.96%-35.00Bán23.000K58.810B17.91202.093918.00
3640 DENSAN CO LTD
2025.000.15%3.00Mua70011.261B736.00
3648 AGS CORP
652.000.31%2.00Bán4.800K11.616B19.4733.491006.00
3655 BRAINPAD INC.
6260.00-0.32%-20.00Bán150.200K42.320B59.95109.26263.00
3657 POLETOWIN PITCREW HLDG
1163.00-1.02%-12.00Mua166.800K44.015B21.2654.801575.00
3666 TECNOS JAPAN INCORPORATED
524.000.19%1.00Bán44.400K10.333B7.3271.58251.00
3671 SOFTMAX CO LTD
1058.00-1.12%-12.00Bán22.600K6.305B31.4433.65154.00
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
1001.00-0.99%-10.00Bán37.700K21.896B14.1672.09862.00
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
1123.00-3.27%-38.00Bán478.300K26.583B30.3636.99605.00
3680 HOTTO LINK INC
300.00-3.85%-12.00Bán489.300K4.611B-1.62100.00
3681 V-CUBE INC
469.000.21%1.00Bán75.000K11.342B20.6923.08457.00
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
751.00-0.40%-3.00Bán20.800K5.159B15.9447.12136.00
3683 CYBERLINKS CO LTD
1064.00-1.21%-13.00Bán6.200K5.161B12.7184.47476.00
3690 YRGLM INC
1426.00-1.11%-16.00Bán3.700K8.971B-10.45141.00
3691 REALWORLD INC
609.00-2.25%-14.00Bán9.300K2.089B12.6648.09159.00
3692 FFRI INC
3115.00-2.35%-75.00Bán61.600K25.512B127.4324.4497.00
3697 SHIFT INC
5120.00-5.19%-280.00Mua174.400K80.234B273.2021.611271.00
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
1870.00-2.04%-39.00Bán63.400K9.173B31.4070.88104.00
3712 INFORMATION PLANNING CO
2193.000.69%15.00Mua2.500K8.969B10.73204.46130.00
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
966.002.99%28.00Mua129.400K9.134B-43.2594.00
3756 MAMEZOU HOLDINGS CO LIMITED
1621.00-3.22%-54.00Mua288.900K29.583B18.2089.092043.00
3758 AERIA INC
1084.00-0.09%-1.00Mua3.670M25.052B-66.25580.00
3762 TECHMATRIX CORP
2418.000.33%8.00Mua136.700K48.048B27.7388.201014.00
3766 SYSTEMS DESIGN CO LTD
596.00-0.50%-3.00Bán2.900K2.084B49.3012.09490.00
3768 RISKMONSTER.COM
1435.00-1.44%-21.00Mua7.200K5.464B17.6481.42130.00
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD
3890.00-2.02%-80.00Mua16.900K16.256B16.38237.53943.00
3775 GAIAX CO. LTD.
543.00-1.27%-7.00Bán14.100K2.668B-25.83111.00
3784 VINX CORPORATION
1206.00-1.55%-19.00Mua49.100K21.367B24.3551.241402.00
3798 ULS GROUP INC
2762.00-0.43%-12.00Mua22.700K15.854B20.51134.65318.00
3803 IMAGE INFORMATION INC
648.00-0.15%-1.00Bán6001.307B-87.1256.00
3817 SRA HOLDINGS INC
2448.00-0.81%-20.00Bán11.600K37.308B14.92164.081407.00
3824 MEDIA FIVE CO.
966.00-0.41%-4.00Bán3.600K908.040M18.4153.70198.00
3836 AVANT CORPORATION
1979.00-2.32%-47.00Bán100.000K37.173B27.5471.87806.00
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION
2129.000.61%13.00Sức mua mạnh88.000K19.377B26.9380.65522.00
3839 ODK SOLUTIONS COMPANY LTD
489.000.00%0.00Bán7.800K4.009B14.7433.18142.00
3848 DATA APPLICATIONS COMPANY LIMITED
1770.00-0.06%-1.00Sức bán mạnh1.500K6.598B11.76151.34103.00
3852 CYBER COM CO LTD
1700.00-2.30%-40.00Bán34.600K13.635B28.9458.74978.00
3854 I'LL INC
1862.00-2.56%-49.00Mua133.300K23.315B45.9440.53616.00
3857 LAC CO LTD
1558.00-1.83%-29.00Bán94.300K39.821B27.3656.942114.00
3900 CROWDWORKS INC
1151.00-1.03%-12.00Bán74.000K17.392B-4.58291.00
3904 KAYAK INC
659.00-0.45%-3.00Bán13.100K9.988B-26.62409.00
3908 COLLABOS CORPORATION
781.00-0.51%-4.00Sức mua mạnh3.300K3.741B18.2544.0561.00
3910 MKSYSTEM CORPORATION
1035.001.67%17.00Mua25.700K5.618B31.0833.30106.00
3914 JIG-SAW INC
4615.00-3.25%-155.00Bán102.300K30.364B93.2151.2877.00
3915 TERRASKY CO LTD
1863.00-2.46%-47.00Mua45.900K23.133B149.4313.28434.00
3918 PCI HOLDINGS INC
1998.00-1.19%-24.00Bán8.900K8.217B22.4689.111195.00
3923 RAKUS CO LTD
3025.00-4.27%-135.00Mua278.300K137.044B129.8823.29747.00
3924 R&D COMPUTER CO LTD
1005.00-0.20%-2.00Bán2.200K6.017B15.5664.57456.00
3937 UBICOM HOLDINGS INC
1743.00-3.06%-55.00Mua210.300K20.101B55.9332.58955.00
3939 KANAMIC NETWORK CO LTD
2200.000.32%7.00Mua13.100K35.296B111.8419.6763.00
3940 NOMURA SYSTEM CORPORATION CO LTD
381.00-2.81%-11.00Sức bán mạnh9.400K4.355B15.6424.9597.00
3962 CHANGE INC
1763.00-3.87%-71.00Bán235.900K27.616B69.9726.8673.00
3965 CAPITAL ASSET PLANNING INC
1318.00-0.90%-12.00Bán14.200K7.522B28.0746.95273.00
3968 SEGUE GROUP CO LTD
1383.000.58%8.00Mua16.600K7.928B26.4753.56391.00
3976 SHANON INC
1228.00-0.97%-12.00Bán9001.707B-14.02152.00
3983 ORO CO LTD
2356.00-0.30%-7.00Bán108.300K39.109B49.5647.54401.00
3986 BBREAK SYSTEM COMPANY LTD
1655.000.36%6.00Bán2.200K2.544B21.2977.76122.00
3987 ECOMOTT INC
1356.00-4.78%-68.00Bán58.800K6.859B3207.801.6591.00
3996 SIGNPOST CORPORATION
2220.00-2.16%-49.00Bán38.800K23.929B166.0714.7299.00
4284 SOLXYZ CO LTD
904.00-1.85%-17.00Bán34.700K11.241B51.3818.43720.00
4287 JUSTPLANNING INC
611.00-2.40%-15.00Mua90.600K7.763B57.8810.6867.00
4288 ASGENT INC
2191.00-1.88%-42.00Bán22.300K8.360B-11.72104.00
4299 HIMACS LTD
1718.000.23%4.00Bán4.500K10.663B11.37151.03820.00
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE
2015.001.05%21.00Sức mua mạnh1.211M1410.711B26.1877.1012578.00
4316 BEMAP INC
749.00-2.47%-19.00Sức bán mạnh25.400K2.416B24.9331.3874.00
4323 JAPAN SYSTEM TECHNIQUES CO
1231.00-3.45%-44.00Bán27.500K6.534B20.3360.561111.00
4348 INFOCOM CORPORATION
2646.00-3.54%-97.00Theo dõi303.200K144.728B30.4087.451082.00
4349 TISC CO. LTD.
3100.003.33%100.00Mua1001.084B12.35259.0691.00
4356 APPLIED TECHNOLOGY CO LTD
1871.00-1.89%-36.00Bán25.800K5.342B12.02155.71205.00
4381 BPLATS INC
2714.00-0.84%-23.00Bán6.400K6.265B837.483.2447.00
4386 SIG CO LTD
625.00-0.32%-2.00Bán3.200K3.513B14.2545.99358.00
4391 LOGIZARD CO LTD
2333.00-1.85%-44.00Bán23.100K7.582B57.2442.6571.00
4394 EXMOTION CO LTD
2070.00-3.99%-86.00Bán11.700K5.490B57.4641.9352.00
4396 SYSTEM SUPPORT INC
1522.00-2.00%-31.00Bán27.000K7.663B24.1864.77869.00
4427 EDULAB INC
4745.00-3.85%-190.00Bán22.300K41.433B115.00
4434 SERVERWORKS CO LTD
13600.003.90%510.00Bán6.300K22.984B92.00
4437 GOODDAY HOLDINGS INC
2673.00-3.05%-84.00Bán2.800K4.418B18.01148.38282.00
4441 TOBILA SYSTEM INC
6980.00-2.24%-160.00Bán6.600K23.785B43.00
4442 VALTES CO LTD
1500.00-4.15%-65.00Bán181.300K10.725B288.00
4443 SANSAN INC
5910.002.43%140.00Mua90.300K183.558B-40.95477.00
4446 LINK-U INC
4600.001.77%80.00Mua40.100K20.847B41.00
4662 FOCUS SYSTEMS CORP
817.00-0.73%-6.00Bán40.800K12.293B14.0658.111116.00
4674 CRESCO LTD
3485.00-0.71%-25.00Bán15.200K38.126B16.54210.682061.00
4684 OBIC CO LTD
12050.000.50%60.00Mua178.700K1071.854B31.14386.972058.00
4685 RYOYU SYSTEMS CO LTD
8610.00-3.91%-350.00Mua1.000K10.922B6.641297.542020.00
4687 TDC SOFT INC
732.00-1.48%-11.00Sức bán mạnh26.600K17.635B12.0061.011514.00
4699 UCHIDA ESCO CORP
1958.000.41%8.00Sức mua mạnh5007.040B15.11129.59564.00
4709 ID HOLDINGS CORPORATION
1197.00-0.17%-2.00Bán9.300K13.266B12.9893.132455.00
4722 FUTURE CORPORATION
1829.000.00%0.00Bán156.500K81.770B19.5693.501984.00
4725 CAC HOLDINGS CORP
1128.00-1.91%-22.00Bán59.400K20.468B12.6689.084821.00
4726 SOFTBANK TECHNOLOGY
2055.00-1.34%-28.00Bán34.900K41.205B28.1073.781012.00
4733 OBIC BUSINESS CONSULTANT
4560.000.88%40.00Bán45.500K342.748B34.73131.31794.00
4736 NIPPON RAD INC
689.00-1.71%-12.00Bán4.800K3.642B64.3910.70280.00
4739 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP
2922.001.32%38.00Sức mua mạnh614.900K675.067B26.38110.788359.00
4743 ITFOR INC
929.00-2.11%-20.00Mua223.400K25.490B22.5041.80537.00
4746 TOUKEI COMPUTER
3000.000.47%14.00Bán4.000K27.607B11.77256.14799.00
4748 KOZO KEIKAKU ENGINEERING INC
2421.000.37%9.00Mua13.500K12.099B13.15184.16578.00
4752 SHOWA SYSTEM ENGINEERING
720.00-0.14%-1.00Bán3003.186B9.6774.44431.00
4761 SAKURA KCS
820.00-0.85%-7.00Sức bán mạnh1.600K9.183B17.8046.071105.00
4762 XNET CORPORATION
925.000.22%2.00Bán3.500K7.642B15.9158.14183.00
4764 SAMURAI&J PARTNERS CO LTD
144.002.13%3.00Bán675.700K5.036B-15.5837.00
4768 OTSUKA CORPORATION
3885.000.00%0.00Bán313.300K736.601B19.22202.178732.00
4769 INFORMATION CREATIVE CO
642.00-0.62%-4.00Bán1.700K4.964B14.7243.61788.00
4779 SOFTBRAIN CO LTD
580.00-0.68%-4.00Mua89.100K17.016B21.6526.79257.00
4783 NIPPON COMPUTER DYNAMICS
764.000.92%7.00Bán9.200K6.067B11.9763.85905.00
4812 INFORMATION SERVICES INTL-DENTSU
3420.000.15%5.00Bán28.200K111.432B18.70182.862783.00
4814 NEXTWARE
235.00-0.42%-1.00Bán42.900K2.986B245.00
4819 DIGITAL GARAGE
3315.00-1.04%-35.00Bán203.700K152.385B18.70187.25899.00
4820 EM SYSTEMS CO LTD
1680.000.00%0.00Mua91.100K59.208B30.6455.68581.00
4824 MEDIASEEK INC
674.00-3.71%-26.00Sức bán mạnh40.300K6.567B-9.58178.00
4826 COMPUTER INSTITUTE OF JAPAN
820.00-0.73%-6.00Bán33.300K16.035B9.7983.741585.00
4828 TOYO BUSINESS ENGINEERING CORP
2703.000.78%21.00Sức mua mạnh4.900K15.833B19.09141.56579.00
4832 JFE SYSTEMS INC
2703.00-0.99%-27.00Sức bán mạnh10.600K21.226B8.57315.351742.00
4845 SCALA INC
1157.00-1.03%-12.00Mua224.000K19.636B21.9453.54463.00
4847 INTELLIGENT WAVE INC
874.00-3.32%-30.00Bán393.800K22.996B37.9623.03397.00
6031 SCIGINEER INC
1035.00-1.15%-12.00Sức bán mạnh1.500K2.183B-52.9329.00
6033 EXTREME CO LTD
2109.0012.48%234.00Mua1.075M11.475B15.94134.27412.00
6054 LIVESENSE INC
257.00-1.15%-3.00Sức bán mạnh15.800K7.232B20.9712.31299.00
6078 VALUE HR CO LTD
3035.00-3.04%-95.00Bán17.600K17.945B46.4767.27411.00
6081 ALLIED ARCHITECTS INC
382.00-4.02%-16.00Bán102.100K5.355B-26.63220.00
6193 VIRTUALEX HOLDINGS INC
824.002.87%23.00Bán16.500K2.401B125.047.14338.00
6199 SERAKU CO LTD
711.00-1.66%-12.00Bán211.300K9.788B32.4621.931879.00
6532 BAYCURRENT CONSULTING INC
4945.00-2.47%-125.00Mua139.900K74.728B20.54242.551531.00
6701 NEC CORP
4630.00-0.32%-15.00Mua1.373M1202.449B23.80194.57110595.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất