Dịch vụ & Tư vấn CNTT (Công nghiệp)

186
Cổ phiếu
15589.469B
Giá trị vốn hóa thị trường
532.592K
Khối lượng
+1.36%
Tỷ suất Cổ tức
+0.64%
Thay đổi
+2.57%
Hiệu suất Tháng
+10.86%
Hiệu suất Năm
+35.20%
Hiệu suất YTD
          
1724 SYNCLAYER INC
1004.00-0.10%-1.00Theo dõi30.600K3.669B6.81147.43293.00
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
3085.001.15%35.00Mua74.600K153.124B16.81183.567743.00
2130 MEMBERS CO LTD
1844.001.37%25.00Sức mua mạnh67.700K23.646B38.8748.801192.00
2158 FRONTEO INC
344.005.20%17.00Mua530.300K13.123B-13.94387.00
2186 SOBAL CORPORATION
1149.001.32%15.00Mua5.400K9.040B20.0157.41981.00
2307 CROSS CAT CO LTD
1005.000.10%1.00Bán2.900K9.257B16.0162.77522.00
2315 CAICA INC (JP)
25.004.17%1.00Mua2.212M9.017B-1.63710.00
2317 SYSTENA CORPORATION
1593.001.27%20.00Mua302.400K155.384B31.9049.943027.00
2321 SOFTFRONT HOLDINGS
123.00-0.81%-1.00Mua80.500K3.226B-8.3119.00
2327 NS SOLUTIONS CORPORATION
3635.001.54%55.00Sức mua mạnh162.600K332.604B17.56207.006434.00
2335 CUBE SYSTEM INC
767.00-0.13%-1.00Sức bán mạnh14.400K10.401B18.4241.64720.00
2345 ISTUDY CO LTD
641.00-1.38%-9.00Bán63.000K2.549B-22.3128.00
2349 NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1308.001.79%23.00Mua2.000K14.853B10.56123.821446.00
2351 ASJ INC
1844.001.04%19.00Sức mua mạnh29.400K14.479B-54.79162.00
2354 YE DIGITAL CORPORATION
461.002.67%12.00Mua163.100K8.356B34.3913.60629.00
2359 CORE CORPORATION
1348.000.30%4.00Bán7.700K19.040B15.5087.011395.00
2467 VLC HOLDINGS CO. LTD.
371.00-1.07%-4.00Bán40.300K3.333B-61.4244.00
2480 SYSTEM LOCATION
1807.001.06%19.00Mua262.400K6.376B23.7376.1426.00
2488 JAPAN THIRD PARTY CO.LTD
976.00-0.20%-2.00Mua36.400K5.871B26.6536.62389.00
3316 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
579.00-0.17%-1.00Mua2.100K3.632B9.4661.23146.00
3356 TERILOGY CO LTD
700.003.70%25.00Bán197.400K11.606B46.8615.9583.00
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
1800.001.64%29.00Mua21.500K23.498B23.3778.86607.00
3565 ASCENTECH K K
1954.00-0.66%-13.00Bán38.600K13.211B48.4941.3668.00
3626 TIS INC.
6610.001.07%70.00Mua282.700K555.308B20.06329.5019483.00
3627 NEOS CORPORATION
721.00-1.77%-13.00Sức bán mạnh138.300K8.280B20.5735.25242.00
3630 DENSAN SYSTEM CO LTD
2956.00-0.17%-5.00Bán28.600K28.925B21.33138.60772.00
3636 MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
3685.000.55%20.00Mua16.100K59.866B20.16182.763918.00
3640 DENSAN CO LTD
2077.00-0.10%-2.00Mua1.000K11.550B-203.30736.00
3648 AGS CORP
704.000.14%1.00Mua5.000K12.543B21.0233.491006.00
3655 BRAINPAD INC.
5700.00-5.63%-340.00Sức bán mạnh298.800K38.535B48.10130.30306.00
3657 POLETOWIN PITCREW HLDG
1026.000.69%7.00Bán70.100K38.832B19.8651.731575.00
3666 TECNOS JAPAN INCORPORATED
523.00-0.57%-3.00Mua26.300K10.313B7.2672.07353.00
3671 SOFTMAX CO LTD
1033.00-0.67%-7.00Mua7.500K6.156B30.7033.65154.00
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
894.001.13%10.00Bán34.000K19.556B13.2168.88862.00
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
907.00-0.22%-2.00Bán294.700K21.470B22.7939.81605.00
3680 HOTTO LINK INC
291.000.00%0.00Bán129.900K4.473B-18.36100.00
3681 V-CUBE INC
410.001.23%5.00Bán72.200K9.917B14.4329.02457.00
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
743.00-0.67%-5.00Bán10.000K5.104B15.7747.12136.00
3683 CYBERLINKS CO LTD
1137.000.71%8.00Mua2.200K5.880B15.2575.22476.00
3690 YRGLM INC
1284.001.10%14.00Bán2.400K8.078B-10.45141.00
3691 REALWORLD INC
633.000.80%5.00Mua4.500K2.172B13.1648.09159.00
3692 FFRI INC
2990.001.84%54.00Bán61.700K24.488B122.3224.4497.00
3697 SHIFT INC
6160.000.65%40.00Sức mua mạnh121.800K96.535B103.7664.761271.00
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
1709.000.23%4.00Bán30.400K8.400B36.1356.32104.00
3712 INFORMATION PLANNING CO
2140.000.00%0.00Bán8008.753B10.47204.46130.00
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
832.00-0.36%-3.00Bán56.300K7.867B-54.1391.00
3756 MAMEZOU HOLDINGS CO LIMITED
1737.001.11%19.00Mua236.800K31.700B16.90102.812044.00
3762 TECHMATRIX CORP
2276.001.25%28.00Bán106.100K45.227B26.1088.201014.00
3766 SYSTEMS DESIGN CO LTD
596.00-0.50%-3.00Bán11.900K2.084B49.3112.09490.00
3768 RISKMONSTER.COM
1422.00-1.18%-17.00Bán4.300K5.343B17.4881.42130.00
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD
1808.000.72%13.00Bán49.300K15.111B15.22118.76943.00
3775 GAIAX CO. LTD.
507.00-0.98%-5.00Bán9.500K2.491B-80.50111.00
3784 VINX CORPORATION
1120.00-0.53%-6.00Bán56.000K18.836B21.3153.941402.00
3798 ULS GROUP INC
2833.001.21%34.00Mua10.000K16.261B21.04134.65318.00
3803 IMAGE INFORMATION INC
686.00-0.58%-4.00Mua7001.383B-82.8256.00
3817 SRA HOLDINGS INC
2509.000.72%18.00Mua5.500K38.237B19.64127.841458.00
3824 MEDIA FIVE CO.
924.005.00%44.00Mua4.400K868.560M17.6153.70210.00
3836 AVANT CORPORATION
2100.00-0.38%-8.00Mua25.000K39.463B29.9570.12938.00
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION
2250.00-1.96%-45.00Mua54.300K20.478B28.4680.65522.00
3839 ODK SOLUTIONS COMPANY LTD
526.000.57%3.00Mua3.400K4.312B15.8533.18142.00
3848 DATA APPLICATIONS COMPANY LIMITED
1811.000.06%1.00Mua2.300K6.713B11.97151.34103.00
3852 CYBER COM CO LTD
1918.004.13%76.00Mua57.100K15.384B32.6558.74978.00
3854 I'LL INC
2347.001.08%25.00Mua75.900K29.387B47.3149.61616.00
3857 LAC CO LTD
1274.001.84%23.00Bán92.500K32.562B22.3856.942114.00
3900 CROWDWORKS INC
1036.001.47%15.00Bán49.000K15.758B762.771.36291.00
3904 KAYAK INC
585.00-0.68%-4.00Bán14.400K8.867B-36.16409.00
3908 COLLABOS CORPORATION
800.000.88%7.00Sức mua mạnh5.800K3.832B18.5644.2261.00
3910 MKSYSTEM CORPORATION
937.00-0.21%-2.00Bán3.200K5.086B28.1433.30106.00
3914 JIG-SAW INC
4390.001.74%75.00Bán17.100K28.888B87.8851.6477.00
3915 TERRASKY CO LTD
1844.00-3.15%-60.00Bán185.100K23.162B31.2860.94434.00
3918 PCI HOLDINGS INC
2005.000.20%4.00Bán18.500K8.246B21.2094.691195.00
3923 RAKUS CO LTD
1555.000.06%1.00Mua88.800K140.894B133.5311.65747.00
3924 R&D COMPUTER CO LTD
1048.00-0.19%-2.00Bán1.600K6.274B16.2364.57456.00
3937 UBICOM HOLDINGS INC
1423.00-1.52%-22.00Bán92.600K16.423B39.2837.73955.00
3939 KANAMIC NETWORK CO LTD
590.003.69%21.00Mua123.900K28.397B89.986.5663.00
3940 NOMURA SYSTEM CORPORATION CO LTD
595.00-1.49%-9.00Mua177.600K6.802B24.8624.4497.00
3962 CHANGE INC
1966.002.08%40.00Bán53.200K30.796B78.2926.4573.00
3965 CAPITAL ASSET PLANNING INC
1231.000.65%8.00Mua7.500K7.025B23.7151.92273.00
3968 SEGUE GROUP CO LTD
1386.000.00%0.00Bán4.600K7.945B24.5457.84391.00
3976 SHANON INC
1268.00-0.24%-3.00Bán3001.763B155.858.14152.00
3983 ORO CO LTD
2832.00-0.39%-11.00Sức mua mạnh71.700K47.010B62.9544.99401.00
3984 USER LOCAL INC
4345.003.95%165.00Mua59.700K32.131B103.1844.1156.00
3986 BBREAK SYSTEM COMPANY LTD
1605.000.00%0.00Bán5.600K2.467B22.1372.52118.00
3987 ECOMOTT INC
1360.00-2.02%-28.00Mua23.300K6.907B-7.6991.00
3996 SIGNPOST CORPORATION
1907.00-2.36%-46.00Bán91.100K20.555B2739.351.3399.00
4284 SOLXYZ CO LTD
948.002.71%25.00Mua34.200K11.521B51.3719.15720.00
4287 JUSTPLANNING INC
548.004.98%26.00Bán82.800K6.963B61.139.0867.00
4288 ASGENT INC
2076.000.92%19.00Bán1.100K7.921B-11.72104.00
4299 HIMACS LTD
1831.00-0.97%-18.00Bán2.300K11.364B12.13151.03820.00
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE
2295.001.32%30.00Sức mua mạnh1.150M1606.740B29.8277.1012578.00
4316 BEMAP INC
804.001.26%10.00Mua19.200K2.594B26.7631.3874.00
4323 JAPAN SYSTEM TECHNIQUES CO
1221.00-0.41%-5.00Bán10.400K6.480B-0.511111.00
4348 INFOCOM CORPORATION
2378.000.63%15.00Bán104.900K130.120B25.3194.391082.00
4356 APPLIED TECHNOLOGY CO LTD
2188.00-0.68%-15.00Mua9.400K6.247B14.05155.71205.00
4381 BPLATS INC
2363.005.21%117.00Sức bán mạnh20.200K5.457B240.569.8247.00
4386 SIG CO LTD
616.00-0.16%-1.00Mua4.500K3.551B14.0545.87358.00
4391 LOGIZARD CO LTD
2096.00-2.42%-52.00Sức bán mạnh9.400K6.820B44.0350.2477.00
4394 EXMOTION CO LTD
1852.000.60%11.00Bán8.000K5.167B41.4950.1952.00
4396 SYSTEM SUPPORT INC
1323.00-0.53%-7.00Bán24.500K6.661B19.7968.99956.00
4427 EDULAB INC
6530.001.24%80.00Sức mua mạnh37.600K57.333B89.0378.96115.00
4434 SERVERWORKS CO LTD
5870.00-2.65%-160.00Sức bán mạnh18.500K19.842B92.00
4437 GOODDAY HOLDINGS INC
2716.00-0.51%-14.00Mua1.200K4.489B279.00
4441 TOBILA SYSTEM INC
1849.001.15%21.00Bán30.500K18.902B43.00
4442 VALTES CO LTD
1497.001.15%17.00Bán46.900K10.332B288.00
4443 SANSAN INC
3710.000.95%35.00Bán112.400K115.228B549.00
4446 LINK-U INC
3945.000.90%35.00Mua12.500K17.878B61.3564.7141.00
4447 PBSYSTEMS INC
1498.00-0.13%-2.00Mua4.300K2.006B46.00
4450 POWER SOLUTIONS LTD
3895.000.13%5.00Theo dõi17.400K5.156B152.00
4475 HENNGE K K
1616.004.26%66.00266.400K24.948B153.00
4662 FOCUS SYSTEMS CORP
879.001.38%12.00Mua33.000K13.226B14.2561.701161.00
4674 CRESCO LTD
3370.000.30%10.00Bán23.000K36.868B16.00210.682061.00
4684 OBIC CO LTD
12300.00-0.40%-50.00Mua120.000K1094.091B31.79386.972058.00
4685 RYOYU SYSTEMS CO LTD
8090.000.12%10.00Bán1.200K10.263B6.231297.542020.00
4687 TDC SOFT INC
851.000.47%4.00Mua12.200K20.502B14.3859.181545.00
4699 UCHIDA ESCO CORP
2000.000.76%15.00Sức mua mạnh1.400K7.191B12.68157.78593.00
4709 ID HOLDINGS CORPORATION
1244.000.48%6.00Bán22.800K13.787B12.16103.332369.00
4722 FUTURE CORPORATION
1932.001.15%22.00Sức mua mạnh63.000K86.375B20.6693.501984.00
4725 CAC HOLDINGS CORP
1324.000.76%10.00Mua64.000K23.236B16.5580.024821.00
4726 SB TECHNOLOGY CORP
1926.000.21%4.00Bán43.600K38.642B26.3473.781012.00
4733 OBIC BUSINESS CONSULTANT
4340.000.00%0.00Bán34.900K326.212B33.05131.31794.00
4736 NIPPON RAD INC
713.005.32%36.00Mua35.100K3.769B66.6310.70280.00
4739 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP
2868.000.14%4.00Bán624.700K662.592B25.89110.788359.00
4743 ITFOR INC
867.000.58%5.00Mua95.400K23.789B19.7644.39522.00
4746 TOUKEI COMPUTER
3270.000.31%10.00Mua2.900K30.091B12.83256.14799.00
4748 KOZO KEIKAKU ENGINEERING INC
2485.00-0.40%-10.00Mua5.300K12.580B18.53134.08578.00
4752 SHOWA SYSTEM ENGINEERING
745.00-0.80%-6.00Mua1.900K3.296B10.0174.45431.00
4761 SAKURA KCS
834.001.71%14.00Mua5.800K9.340B18.1046.071105.00
4762 XNET CORPORATION
975.001.46%14.00Mua3.400K8.055B16.7758.14183.00
4764 SAMURAI&J PARTNERS CO LTD
157.00-3.68%-6.00Mua890.900K5.490B-24.5637.00
4768 OTSUKA CORPORATION
4025.000.00%0.00Bán284.600K763.145B19.91202.178732.00
4769 INFORMATION CREATIVE CO
685.001.93%13.00Mua2.500K5.296B15.7143.61788.00
4779 SOFTBRAIN CO LTD
727.003.56%25.00Sức mua mạnh104.200K21.256B24.0630.22257.00
4783 NIPPON COMPUTER DYNAMICS
770.000.13%1.00Bán11.700K6.115B12.0663.85905.00
4812 INFORMATION SERVICES INTL-DENTSU
3515.001.59%55.00Sức mua mạnh43.600K114.527B19.22182.862783.00
4814 NEXTWARE
232.00-1.28%-3.00Sức bán mạnh76.800K2.948B245.00
4819 DIGITAL GARAGE
3465.000.87%30.00Mua148.600K159.320B19.87187.25899.00
4820 EM SYSTEMS CO LTD
1775.000.28%5.00Bán379.400K62.503B34.0753.09581.00
4824 MEDIASEEK INC
625.000.00%0.00Bán40.400K6.090B-9.79178.00
4826 COMPUTER INSTITUTE OF JAPAN
833.000.36%3.00Mua15.400K16.289B11.5672.081603.00
4828 BUSINESS ENGINEERING CORPORATION
2923.000.79%23.00Mua3.300K17.162B17.79164.31590.00
4832 JFE SYSTEMS INC
2947.001.76%51.00Sức mua mạnh2.100K23.142B9.35315.351742.00
4845 SCALA INC
953.001.49%14.00Bán120.200K16.174B17.3255.87519.00
4847 INTELLIGENT WAVE INC
745.001.36%10.00Bán74.200K19.600B28.6625.99413.00
6031 SCIGINEER INC
1197.002.40%28.00Sức mua mạnh8.100K2.525B-53.2526.00
6033 EXTREME CO LTD
2001.001.06%21.00Mua18.400K10.887B15.12134.27412.00
6054 LIVESENSE INC
300.007.53%21.00Mua789.700K8.442B24.4812.31299.00
6078 VALUE HR CO LTD
3250.000.46%15.00Mua3.700K19.200B411.00
6081 ALLIED ARCHITECTS INC
432.00-2.70%-12.00Mua72.300K6.056B-27.06220.00
6193 VIRTUALEX HOLDINGS INC
701.00-0.85%-6.00Bán2.000K2.043B-35.71338.00
6199 SERAKU CO LTD
722.003.44%24.00Mua55.700K9.940B22.5632.031879.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất