Dịch vụ & Tư vấn CNTT (Công nghiệp)

182
Cổ phiếu
14824.443B
Giá trị vốn hóa thị trường
669.879K
Khối lượng
+1.40%
Tỷ suất Cổ tức
−1.09%
Thay đổi
+3.48%
Hiệu suất Tháng
+18.95%
Hiệu suất Năm
+28.20%
Hiệu suất YTD
          
1724 SYNCLAYER INC
1365.00-8.63%-129.00Mua504.200K5.427B8.24181.25293.00
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
2830.000.18%5.00Mua46.700K140.219B15.78179.007657.00
2130 MEMBERS CO LTD
1999.00-0.45%-9.00Mua217.500K25.681B42.5548.55819.00
2158 FRONTEO INC
353.00-1.40%-5.00Bán330.800K13.648B210.331.84362.00
2186 SOBAL CORPORATION
1167.002.64%30.00Mua8.800K9.286B22.2251.16981.00
2307 CROSS CAT CO LTD
954.00-0.83%-8.00Sức bán mạnh10.600K7.891B14.7365.33606.00
2315 CAICA INC (JP)
27.000.00%0.00Sức bán mạnh1.102M9.738B-0.79710.00
2317 SYSTENA CORPORATION
1761.000.63%11.00Mua600.800K170.698B37.2447.002793.00
2321 SOFTFRONT HOLDINGS
117.001.74%2.00Mua2.109M2.996B85.00
2327 NS SOLUTIONS CORPORATION
3415.00-2.29%-80.00Mua142.800K319.795B19.09183.076232.00
2335 CUBE SYSTEM INC
800.00-1.36%-11.00Bán39.600K10.993B17.6146.05694.00
2345 ISTUDY CO LTD
589.00-3.28%-20.00Bán3.400K2.422B-24.0628.00
2351 ASJ INC
1623.00-0.55%-9.00Bán56.600K12.815B-55.94162.00
2354 YE DIGITAL CORPORATION
373.00-1.06%-4.00Mua128.400K6.797B34.4811.26629.00
2359 CORE CORPORATION
1619.000.62%10.00Mua107.000K22.727B18.2988.041378.00
2467 VLC HOLDINGS CO. LTD.
485.000.62%3.00Bán48.100K4.191B-47.4836.00
2480 SYSTEM LOCATION
889.001.48%13.00Mua1.500K3.091B12.8068.4426.00
2488 JAPAN THIRD PARTY CO.LTD
731.001.11%8.00Bán45.100K4.349B23.8030.38388.00
3316 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
522.00-0.57%-3.00Sức bán mạnh10.900K3.293B8.5961.10139.00
3356 TERILOGY CO LTD
911.00-0.55%-5.00Bán218.800K14.922B73.7713.4383.00
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
1587.00-0.06%-1.00Sức mua mạnh17.700K20.841B18.5387.86506.00
3565 ASCENTECH K K
1743.00-0.46%-8.00Bán71.400K11.613B43.9440.8968.00
3626 TIS INC.
5390.00-2.88%-160.00Mua610.100K468.590B18.02308.0319877.00
3627 NEOS CORPORATION
868.00-1.03%-9.00Mua831.600K10.071B19.9144.28242.00
3630 DENSAN SYSTEM CO LTD
3600.00-1.50%-55.00Bán55.500K35.765B27.91130.96772.00
3636 MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
3260.00-1.81%-60.00Mua12.300K53.936B16.43202.093918.00
3640 DENSAN CO LTD
1985.00-0.30%-6.00Mua1.200K11.067B-191.28713.00
3648 AGS CORP
675.00-2.32%-16.00Sức bán mạnh5.300K12.311B22.6030.57986.00
3655 BRAINPAD INC.
6950.002.21%150.00Bán512.200K45.971B65.13109.26263.00
3657 POLETOWIN PITCREW HLDG
1275.00-2.45%-32.00Mua220.300K49.465B23.8954.801575.00
3666 TECNOS JAPAN INCORPORATED
574.00-1.37%-8.00Bán54.200K11.477B8.1371.58251.00
3671 SOFTMAX CO LTD
3870.00-3.01%-120.00Mua36.500K7.926B38.58103.41154.00
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
1084.00-0.55%-6.00Bán77.400K23.843B15.4272.09750.00
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
825.00-2.25%-19.00Bán158.100K19.978B22.8236.99605.00
3680 HOTTO LINK INC
334.00-0.60%-2.00Bán186.900K5.164B-1.62100.00
3681 V-CUBE INC
569.000.35%2.00Mua77.400K13.706B25.0123.08457.00
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
865.00-1.70%-15.00Sức bán mạnh10.700K6.045B14.8359.33130.00
3683 CYBERLINKS CO LTD
1148.00-0.26%-3.00Mua2.800K5.583B13.7584.47476.00
3690 LOCKON CO LTD
1875.000.11%2.00Mua14.800K11.789B-12.08141.00
3691 REALWORLD INC
740.000.14%1.00Mua6002.535B11.3365.21159.00
3692 FFRI INC
4880.00-0.31%-15.00Mua155.100K40.090B197.2524.8289.00
3697 SHIFT INC
6660.00-0.15%-10.00Mua181.300K101.152B384.3019.981271.00
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
2182.00-0.46%-10.00Bán31.600K10.752B36.8170.88104.00
3712 INFORMATION PLANNING CO
2025.001.20%24.00Mua1.300K8.184B9.75205.30130.00
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
822.00-0.24%-2.00Mua95.900K7.791B-43.2594.00
3756 MAMEZOU HOLDINGS CO LIMITED
1311.00-0.38%-5.00Mua126.900K24.017B14.7789.092043.00
3758 AERIA INC
817.00-2.16%-18.00Mua1.057M19.297B-66.25580.00
3762 TECHMATRIX CORP
2077.002.26%46.00Sức mua mạnh276.100K38.735B25.1881.62966.00
3766 SYSTEMS DESIGN CO LTD
630.00-0.63%-4.00Theo dõi15.200K2.217B21.0330.14560.00
3768 RISKMONSTER.COM
1200.00-0.74%-9.00Mua3004.649B16.6672.65114.00
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD
3075.002.33%70.00Mua10.000K12.558B13.65220.22890.00
3775 GAIAX CO. LTD.
620.001.81%11.00Bán3.700K2.992B-25.83111.00
3777 FHT HOLDINGS CORP
43.00-2.27%-1.00Bán239.500K6.089B-0.999.00
3784 VINX CORPORATION
1199.00-3.54%-44.00Bán91.600K22.023B25.1051.241402.00
3798 ULS GROUP INC
2268.00-0.66%-15.00Mua19.200K13.104B18.78121.55301.00
3803 IMAGE INFORMATION INC
667.001.06%7.00Bán5.900K1.331B-87.1256.00
3817 SRA HOLDINGS INC
2400.00-1.48%-36.00Sức bán mạnh15.300K37.125B14.85164.081407.00
3824 MEDIA FIVE CO.
1189.000.42%5.00Bán2.900K1.070B16.0577.43198.00
3836 AVANT CORPORATION
2235.000.04%1.00Mua55.200K41.963B31.0871.87806.00
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION
1578.000.32%5.00Bán33.300K14.315B21.2175.90498.00
3839 ODK SOLUTIONS COMPANY LTD
474.00-1.25%-6.00Bán4.600K3.935B12.8237.45145.00
3848 DATA APPLICATIONS COMPANY LIMITED
1762.00-0.45%-8.00Bán1.700K6.561B10.53168.0894.00
3852 CYBER COM CO LTD
2005.001.31%26.00Theo dõi35.600K15.873B36.7353.88978.00
3854 I'LL INC
1405.00-6.46%-97.00Mua232.100K18.807B37.0640.53616.00
3857 LAC CO LTD
1754.002.27%39.00Sức mua mạnh118.100K43.834B28.3360.541732.00
3900 CROWDWORKS INC
1521.000.53%8.00Mua46.000K22.846B-4.58291.00
3904 KAYAK INC
666.00-2.06%-14.00Bán19.100K10.306B-26.62409.00
3908 COLLABOS CORPORATION
718.001.84%13.00Mua6.600K3.377B16.4844.0562.00
3910 MKSYSTEM CORPORATION
670.002.13%14.00Mua8.300K3.561B31.7720.65102.00
3914 JIG-SAW INC
5000.002.15%105.00Mua461.400K32.040B98.8751.2877.00
3915 TERRASKY CO LTD
1575.00-0.25%-4.00Bán23.300K19.314B126.6513.28434.00
3918 PCI HOLDINGS INC
2021.00-1.75%-36.00Sức bán mạnh15.000K8.460B23.1389.111195.00
3923 RAKUS CO LTD
2784.001.49%41.00Mua380.900K124.268B122.0122.48561.00
3924 R&D COMPUTER CO LTD
1167.00-0.34%-4.00Bán2.100K7.008B18.5163.26446.00
3937 UBICOM HOLDINGS INC
1740.001.16%20.00Sức mua mạnh172.400K19.751B55.1932.58881.00
3939 KANAMIC NETWORK CO LTD
2314.00-0.22%-5.00Mua61.200K37.205B131.5517.6363.00
3940 NOMURA SYSTEM CORPORATION CO LTD
744.000.81%6.00Mua4.000K4.216B15.1449.9097.00
3962 CHANGE INC
2736.00-1.94%-54.00Bán144.400K43.667B110.7426.8673.00
3965 CAPITAL ASSET PLANNING INC
1280.00-0.31%-4.00Bán4.700K7.328B27.3546.95273.00
3968 SEGUE GROUP CO LTD
1285.004.47%55.00Mua26.800K7.049B23.5553.56391.00
3976 SHANON INC
1415.00-1.46%-21.00Mua2.600K1.996B-26.29152.00
3983 ORO CO LTD
2571.00-0.39%-10.00Bán34.700K42.844B54.2947.54401.00
3986 BBREAK SYSTEM COMPANY LTD
1918.00-0.52%-10.00Mua3.500K2.963B24.8077.76122.00
3987 ECOMOTT INC
1538.001.92%29.00Mua60.600K7.611B3897.711.6571.00
3987 ECOMOTT INC
1495.00-4.17%-65.00Mua1007.611B3897.711.6571.00
3996 SIGNPOST CORPORATION
2842.002.12%59.00Bán46.700K29.934B153.2219.9099.00
4284 SOLXYZ CO LTD
869.00-1.70%-15.00Mua83.000K10.992B50.2418.43720.00
4287 JUSTPLANNING INC
505.00-5.78%-31.00Bán299.500K6.810B50.7810.6867.00
4288 ASGENT INC
2336.003.36%76.00Sức mua mạnh28.100K8.623B-31.85102.00
4299 HIMACS LTD
1848.000.16%3.00Mua1.500K11.451B12.54147.13790.00
4307 NOMURA RESEARCH INSTITUTE
5200.00-2.07%-110.00Bán366.000K1237.750B24.59216.4712708.00
4316 BEMAP INC
993.00-1.59%-16.00Bán58.600K3.254B55.3019.5771.00
4323 JAPAN SYSTEM TECHNIQUES CO
1747.007.44%121.00Sức mua mạnh51.800K8.630B26.8560.56920.00
4348 INFOCOM CORPORATION
2511.003.89%94.00Mua329.600K132.202B27.7787.451074.00
4349 TISC CO. LTD.
2730.00-5.21%-150.00Bán100924.678M11.87230.0288.00
4356 APPLIED TECHNOLOGY CO LTD
2665.002.98%77.00Mua42.900K7.389B17.86144.89205.00
4381 BPLATS INC
3340.00-0.15%-5.00Bán11.700K7.701B1032.193.2441.00
4386 SIG CO LTD
729.00-1.88%-14.00Mua25.000K4.174B16.9445.99300.00
4391 LOGIZARD CO LTD
2315.000.78%18.00Bán246.200K7.318B56.3542.6571.00
4394 EXMOTION CO LTD
2125.000.19%4.00Mua19.200K5.602B61.4838.5452.00
4396 SYSTEM SUPPORT INC
1463.005.48%76.00Mua14.200K6.983B22.0364.77869.00
4427 EDULAB INC
7220.00-1.90%-140.00Mua47.400K63.963B115.00
4434 SERVERWORKS CO LTD
16860.00-1.06%-180.00Mua5.700K28.798B68.17249.9792.00
4437 GOODDAY HOLDINGS INC
3905.000.13%5.00Mua1.500K5.707B26.28148.38282.00
4441 TOBILA SYSTEM INC
11030.003.37%360.00Mua235.300K35.559B43.00
4442 VALTES CO LTD
1807.002.67%47.00Mua152.100K12.584B288.00
4662 FOCUS SYSTEMS CORP
881.000.46%4.00Mua29.500K13.196B15.0958.111116.00
4674 CRESCO LTD
3375.000.90%30.00Bán7.800K36.595B16.01208.921959.00
4684 OBIC CO LTD
12960.00-3.43%-460.00Mua317.200K1193.716B37.05362.262034.00
4685 RYOYU SYSTEMS CO LTD
7410.000.14%10.00Bán1009.400B6.221191.912062.00
4687 TDC SOFT INC
823.002.11%17.00Mua29.900K19.418B13.2161.011514.00
4699 UCHIDA ESCO CORP
1680.001.39%23.00Mua4005.958B12.79129.59564.00
4709 ID HOLDINGS CORPORATION
1087.00-1.00%-11.00Bán13.500K12.169B11.9193.132455.00
4722 FUTURE CORPORATION
2075.00-0.19%-4.00Mua77.200K92.942B24.5684.651984.00
4725 CAC HOLDINGS CORP
1569.000.19%3.00Bán59.900K28.416B17.5889.084821.00
4726 SOFTBANK TECHNOLOGY
2461.000.24%6.00Mua132.200K48.753B35.3170.14970.00
4733 OBIC BUSINESS CONSULTANT
5150.000.00%0.00Mua51.300K387.095B38.44133.98739.00
4736 NIPPON RAD INC
869.00-1.47%-13.00Mua17.300K4.662B157.545.60270.00
4739 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP
2712.00-1.74%-48.00Mua584.200K637.641B25.91106.548175.00
4743 ITFOR INC
821.00-2.38%-20.00Sức bán mạnh163.900K23.075B20.3741.80537.00
4746 TOUKEI COMPUTER
3080.00-1.28%-40.00Mua2.600K28.711B12.53250.28799.00
4748 KOZO KEIKAKU ENGINEERING INC
2198.000.46%10.00Bán70010.935B11.88184.16578.00
4752 SHOWA SYSTEM ENGINEERING
695.002.66%18.00Mua1.000K2.996B9.2473.28427.00
4761 SAKURA KCS
885.000.68%6.00Mua1.600K9.844B25.6434.291128.00
4762 XNET CORPORATION
911.00-0.76%-7.00Bán2.400K7.584B15.6358.74172.00
4764 SAMURAI&J PARTNERS CO LTD
124.00-1.59%-2.00Mua1.727M4.406B-15.5837.00
4768 OTSUKA CORPORATION
4340.00-3.34%-150.00Mua363.700K851.310B23.93187.658732.00
4769 INFORMATION CREATIVE CO
660.001.54%10.00Mua3.100K5.026B14.8943.64788.00
4779 SOFTBRAIN CO LTD
487.00-0.20%-1.00Mua43.500K14.317B18.2126.79257.00
4783 NIPPON COMPUTER DYNAMICS
827.00-3.27%-28.00Bán15.600K6.790B11.0477.46898.00
4812 INFORMATION SERVICES INTL-DENTSU
3435.00-1.72%-60.00Sức bán mạnh53.600K113.876B21.12165.492783.00
4814 NEXTWARE
266.001.92%5.00Mua1.038M3.316B218.00
4819 DIGITAL GARAGE
3440.00-0.29%-10.00Mua187.100K158.547B18.15200.52744.00
4820 EM SYSTEMS CO LTD
1588.002.39%37.00Sức mua mạnh79.400K54.536B28.2955.68526.00
4824 MEDIASEEK INC
710.00-5.33%-40.00Bán234.300K7.308B-9.58178.00
4826 COMPUTER INSTITUTE OF JAPAN
976.00-0.10%-1.00Mua19.800K20.082B11.6783.741585.00
4828 TOYO BUSINESS ENGINEERING CORP
2045.00-1.21%-25.00Sức bán mạnh4.300K12.125B14.62141.56579.00
4832 JFE SYSTEMS INC
2900.000.03%1.00Mua2.200K22.765B9.80295.741742.00
4845 SCALA INC
998.004.39%42.00Mua220.800K16.211B18.1353.54463.00
4847 INTELLIGENT WAVE INC
873.00-1.13%-10.00Mua346.800K23.233B38.3523.03397.00
6031 SCIGINEER INC
1128.00-0.62%-7.00Mua6.300K2.394B-52.9329.00
6033 EXTREME CO LTD
1701.00-2.97%-52.00Sức bán mạnh110.800K9.538B17.20103.53339.00
6054 LIVESENSE INC
255.00-0.39%-1.00Bán15.700K7.204B27.539.34299.00
6078 VALUE HR CO LTD
3560.001.86%65.00Sức mua mạnh54.900K20.661B53.5167.27411.00
6081 ALLIED ARCHITECTS INC
466.00-2.10%-10.00Bán28.500K6.673B-26.63220.00
6193 VIRTUALEX HOLDINGS INC
1020.0017.24%150.00Sức mua mạnh810.700K2.535B131.237.14306.00
6199 SERAKU CO LTD
618.000.16%1.00Mua32.400K8.494B28.1721.931879.00
6532 BAYCURRENT CONSULTING INC
4010.000.00%0.00Mua91.700K60.944B19.94202.691531.00
6701 NEC CORP
4040.00-2.06%-85.00Mua853.100K1071.304B26.65154.77109390.00
6702 FUJITSU
7555.00-0.11%-8.00Mua607.100K1532.898B14.78511.84140365.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất