Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

120
Cổ phiếu
9221.938B
Giá trị vốn hóa thị trường
478.871K
Khối lượng
−0.61%
Thay đổi
+14.98%
Hiệu suất Tháng
+32.42%
Hiệu suất Năm
+8.09%
Hiệu suất YTD
           
2345 KUSHIM INC
989.00-0.50%-5.00Bán351.600K3.952B70.00
2352 AZIA CO LTD
1333.000.23%3.00Sức mua mạnh34.300K5.264B16.4281.01
2497 UNITED INC
1173.000.51%6.00Mua120.300K26.081B18.8861.82
3356 TERILOGY CO LTD
617.00-2.68%-17.00Mua877.000K10.512B48.7813.00
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
3290.002.17%70.00Mua56.500K31.192B71.0049.17347.00
3634 SOCKETS INC
956.00-2.65%-26.00Bán14.600K2.409B140.527.01
3647 G THREE HOLDINGS CORPORATION
227.00-2.16%-5.00Mua121.300K3.911B11.0121.0638.00
3652 DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
3995.00-0.99%-40.00Mua54.200K12.632B222.2318.16
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
743.004.65%33.00Mua281.100K5.787B55.5113.71252.00
3665 ENIGMO INC
1003.002.24%22.00Sức mua mạnh384.300K40.851B21.9644.6890.00
3667 ENISH INC
620.0019.23%100.00Mua2.196M6.507B-130.92117.00
3668 COLOPL INC
1050.00-4.28%-47.00Mua2.130M140.224B21.8650.411368.00
3673 BROADLEAF CO LTD
564.000.71%4.00Mua391.200K48.966B15.3436.98943.00
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
1682.00-4.21%-74.00Mua102.000K9.348B45.4443.86109.00
3712 INFORMATION PLANNING CO
2444.000.70%17.00Mua1.300K8.130B11.07219.27125.00
3727 APLIX CORPORATION
236.00-2.07%-5.00Mua204.200K5.331B-7.4139.00
3763 PRO-SHIP INC
1299.00-0.38%-5.00Mua23.000K19.860B19.3368.29
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
1774.00-2.90%-53.00Mua836.200K127.306B7.13256.801252.00
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD
1843.00-2.28%-43.00Mua46.100K15.763B12.74148.07
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
1084.00-0.73%-8.00Mua218.000K19.954B28.8337.87
3800 UNIRITA INC
1806.001.46%26.00Mua7.700K13.653B16.47108.08
3804 SYSTEM D INC
1130.00-0.88%-10.00Mua9.200K7.402B15.0775.66218.00
3824 MEDIA FIVE CO.
690.00-7.38%-55.00Mua200700.300M-44.84210.00
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP
860.00-2.05%-18.00Mua153.500K9.665B21.0941.64
3835 EBASE CO LTD
1195.00-5.23%-66.00Mua642.800K57.992B64.3619.67
3836 AVANT CORPORATION
1080.00-0.83%-9.00Mua123.400K40.929B31.3734.71938.00
3841 JEDAT INC.
1105.001.28%14.00Mua3002.122B22.5448.43
3852 CYBER COM CO LTD
1843.00-1.29%-24.00Bán36.400K14.975B25.2274.031032.00
3853 ASTERIA CORPORATION
506.00-1.36%-7.00Mua628.800K8.603B-10.71
3854 I'LL INC
1669.002.14%35.00Mua287.600K40.805B34.5147.35665.00
3856 ABALANCE CORPORATION
599.00-0.99%-6.00Mua138.900K3.127B69.598.7476.00
3858 UBIQUITOUS AI CORPORATION
676.00-0.29%-2.00Mua112.500K7.091B91.887.38
3912 MOBILE FACTORY INC
1223.00-2.39%-30.00Mua221.500K10.686B15.0983.6182.00
3917 IRIDGE INC
965.00-3.60%-36.00Mua29.600K6.715B-12.35
3918 PCI HOLDINGS INC
988.000.30%3.00Mua43.200K8.114B21.5245.771253.00
3923 RAKUS CO LTD
2038.00-2.63%-55.00Mua332.100K189.641B237.198.82
3927 FUVA BRAIN LTD
2225.00-2.11%-48.00Mua509.100K9.581B-16.27
3928 MYNET INC
1187.008.50%93.00Mua430.300K9.413B-226.34468.00
3935 EDIA CO LTD
494.00-2.37%-12.00Bán290.400K3.066B-39.51105.00
3937 UBICOM HOLDINGS INC
1627.002.39%38.00Mua308.500K18.523B35.4646.16
3938 LINE CORP
5360.000.19%10.00Mua221.600K1283.320B-187.406998.00
3939 KANAMIC NETWORK CO LTD
897.00-1.54%-14.00Mua495.400K43.847B110.208.2763.00
3940 NOMURA SYSTEM CORPORATION CO LTD
513.00-0.58%-3.00Mua323.700K5.911B22.3723.38100.00
3962 CHANGE INC
5070.00-0.98%-50.00Mua320.700K80.740B60.2487.12140.00
3981 BEAGLEE INC
1411.00-2.56%-37.00Mua447.900K8.552B13.80106.3269.00
3985 TEMONA INC
796.00-1.85%-15.00Mua67.200K8.489B60.3413.9186.00
3986 BBREAK SYSTEM COMPANY LTD
1526.00-0.26%-4.00Mua6.400K2.351B19.2479.51118.00
3987 ECOMOTT INC
1160.00-3.65%-44.00Mua114.900K6.188B69.1017.84
3991 WANTEDLY INC
1516.00-0.39%-6.00Mua32.400K14.199B102.4215.30134.00
3993 PKSHA TECHNOLOGY INC
3140.002.11%65.00Mua374.400K92.953B240.2513.80223.00
3994 MONEY FORWARD INC
6400.00-1.08%-70.00Mua93.400K141.189B-93.42691.00
3997 TRADE WORKS CO LTD
795.000.76%6.00Mua9.000K2.611B110.857.7684.00
3999 KNOWLEDGESUITE INC
739.00-0.81%-6.00Mua29.700K3.801B37.1020.43130.00
4288 ASGENT INC
1744.00-2.95%-53.00Mua103.200K6.857B150.1511.97
4312 CYBERNET SYSTEMS CO
675.00-0.15%-1.00Bán120.500K21.063B16.8540.13598.00
4320 CE HOLDINGS CO LIMITED
495.00-1.98%-10.00Mua161.100K7.536B16.3131.06331.00
4344 SOURCENEXT CORPORATION
326.001.88%6.00Bán1.390M43.597B194.941.65
4387 ZUU CO LTD
4440.005.21%220.00Mua13.200K8.914B-1.83
4389 PROPERTY DATA BANK INC
1021.000.39%4.00Mua88.600K5.973B27.6537.04
4391 LOGIZARD CO LTD
1730.00-1.98%-35.00Mua33.200K5.750B34.8952.6277.00
4393 BANK OF INNOVATION INC
1974.005.28%99.00Mua106.200K7.186B47.4739.61166.00
4396 SYSTEM SUPPORT INC
1959.00-3.50%-71.00Sức mua mạnh319.100K20.442B46.0045.57956.00
4397 TEAMSPIRIT INC
2634.000.04%1.00Mua75.800K42.641B200.2413.4867.00
4424 AMAZIA INC
3905.000.39%15.00Bán139.100K26.038B50.3580.2716.00
4425 KUDAN INC
5250.00-0.94%-50.00Mua288.300K37.743B-3.81
4435 KAONAVI INC
3960.00-3.18%-130.00Mua17.100K46.111B-32.88
4438 WELBY INC
2101.008.75%169.00Mua121.600K15.071B-4.7443.00
4440 WITZ CORPORATION
1526.00-2.18%-34.00Mua77.500K6.324B25.1162.66166.00
4443 SANSAN INC
5000.00-0.20%-10.00Bán141.700K156.006B-11.53549.00
4445 LIVING TECHNOLOGIE INC
1740.00-5.43%-100.00Mua7.300K2.455B32.1958.5049.00
4447 PBSYSTEMS INC
1946.00-3.28%-66.00Mua19.100K
4448 CHATWORK CO LTD
1436.00-1.78%-26.00Mua258.800K53.545B107.00
4475 HENNGE K K
3655.00-2.14%-80.00Sức mua mạnh301.300K58.453B154.00
4477 BASE INC
3110.000.32%10.00Mua431.700K63.294B
4478 FREEE K K
4875.001.35%65.00Sức mua mạnh281.600K232.406B388.00
4481 BASE CO LTD
12360.00-3.36%-430.00Mua37.200K37.861B
4488 AI INSIDE INC
23050.001.01%230.00Mua51.600K81.284B
4491 COMPUTER MANAGEMENT CO LTD
3290.00-1.64%-55.00Mua8.500K3.393B548.00
4492 GENETEC CORPORATION
1911.00-0.93%-18.00Mua71.400K3.704B236.00
4493 CYBER SECURITY CLOUD INC
20690.002.27%460.00Sức bán mạnh62.300K
4662 FOCUS SYSTEMS CORP
910.00-1.30%-12.00Mua134.600K13.873B14.9161.83
4667 AISAN TECHNOLOGY
2100.0011.05%209.00Mua150.900K10.481B31.4760.08
4686 JUSTSYSTEMS CORPORATION
7010.00-1.13%-80.00Mua291.800K455.349B49.03144.61
4687 TDC SOFT INC
935.00-0.32%-3.00Mua99.300K22.604B15.0662.29
4704 TREND MICRO INC
5940.000.34%20.00Mua803.600K823.990B27.59215.146854.00
4716 ORACLE CORP JAPAN
12200.00-4.31%-550.00Mua624.900K1632.760B35.47359.802622.00
4725 CAC HOLDINGS CORP
1301.000.62%8.00Mua78.900K21.358B16.1180.255077.00
4728 TOSE CO LTD
861.00-3.91%-35.00Mua32.100K6.792B21.0142.64586.00
4733 OBIC BUSINESS CONSULTANT
5260.00-1.13%-60.00Mua73.800K399.883B40.16132.48
4734 BEING CO LTD
644.000.31%2.00Sức bán mạnh14.600K5.035B12.7350.44
4736 NIPPON RAD INC
724.00-3.72%-28.00Mua48.000K3.975B47.1715.94
4748 KOZO KEIKAKU ENGINEERING INC
2915.003.04%86.00Mua24.900K14.692B15.13187.00590.00
4752 SHOWA SYSTEM ENGINEERING
782.00-2.25%-18.00Mua1.900K3.540B10.3277.54
4769 INFORMATION CREATIVE CO
722.00-1.10%-8.00Sức mua mạnh9.100K5.644B9.1280.03777.00
4776 CYBOZU INC
2597.00-0.57%-15.00Mua442.600K119.834B118.4122.06741.00
4824 MEDIASEEK INC
579.00-1.36%-8.00Mua63.000K5.719B-7.83173.00
4827 BUSINESS ONE HOLDINGS INC
383.007.58%27.00Mua3001.477B3.47102.52
6047 GUNOSY INC
966.00-0.62%-6.00Mua265.800K22.786B46.1421.62215.00
6177 APPBANK INC
291.0037.91%80.00Sức mua mạnh7.159M1.656B-20.0046.00
6460 SEGA SAMMY HLDGS INC
1435.003.39%47.00Mua1.050M326.306B23.6858.64
6597 HPC SYSTEMS INC
2232.000.54%12.00Mua108.800K9.080B38.2462.7686.00
6633 C&G SYSTEMS INC
319.000.00%0.00Bán8.000K3.031B19.4316.41248.00
6736 SUNCORPORATION
1503.00-1.12%-17.00Bán59.200K34.348B-152.47
6786 RVH INC
113.003.67%4.00Mua353.600K2.107B-158.366088.00
7048 VELTRA CORP
700.00-4.11%-30.00Mua844.600K21.862B135.265.93259.00
7049 SHIKIGAKU CO LTD
1129.00-1.05%-12.00Mua67.800K8.528B49.0123.98
7090 LIGUA INC
1535.00-2.60%-41.00Mua6.400K2.051B
7093 ADISH CO LTD
4305.0015.42%575.00Mua1.477M
7527 SYSTEMSOFT CORPORATION
83.000.00%0.00Mua293.600K5.645B-31.91126.00
7595 ARGO GRAPHICS
3425.001.93%65.00Bán69.700K71.755B17.03197.34
7803 BUSHIROAD INC
2339.00-5.11%-126.00Mua604.800K39.983B451.00
9629 PCA CORPORATION
4150.001.47%60.00Mua48.000K27.218B14.99272.91
9692 COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING
1843.00-0.43%-8.00Mua166.000K64.644B17.91104.192200.00
9698 CREO CO LTD
1347.000.90%12.00Mua67.600K10.928B15.0988.48
9702 ISB CORPORATION
2101.00-2.64%-57.00Mua77.800K11.049B16.94127.381698.00
9717 JASTEC CO LTD
1154.001.94%22.00Mua28.200K19.224B12.2392.981294.00
9719 SCSK CORP
5170.001.97%100.00Mua582.900K526.429B16.88300.50
9749 FUJI SOFT INCORPORATED
4500.001.01%45.00Mua198.200K139.414B17.17259.4114174.00
9759 NSD CO.LTD
1665.000.48%8.00Mua129.900K132.087B21.1778.30
9766 KONAMI HOLDINGS CORPORATION
3850.002.53%95.00Mua941.700K500.220B25.93147.26
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất