Nhà hàng & Bếp (Công nghiệp)

109
Cổ phiếu
5544.608B
Giá trị vốn hóa thị trường
257.064K
Khối lượng
+0.90%
Tỷ suất Cổ tức
+0.68%
Thay đổi
+0.55%
Hiệu suất Tháng
+11.35%
Hiệu suất Năm
+13.74%
Hiệu suất YTD
          
2268 BR 31 ICE CREAM CO.LTD
4020.000.12%5.00Sức mua mạnh60038.688B137.1629.27206.00
2654 ASMO CORP
554.001.09%6.00Mua10.500K7.683B10.8750.441499.00
2675 DYNAC HLDGS CORP
1660.00-0.54%-9.00Mua1.400K11.738B-2.97922.00
2694 G.TASTE CO LTD
77.000.00%0.00Bán93.600K14.746B-2.95793.00
2695 KURA SUSHI INC
4705.000.75%35.00Mua62.800K92.200B23.16201.991690.00
2702 MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY(JAPAN)
5410.000.00%0.00Mua158.700K719.309B48.95110.532145.00
2705 OOTOYA HOLDINGS CO LTD
2265.000.80%18.00Mua4.600K16.281B-7.79660.00
2752 FUJIO FOOD SYSTEM
3815.000.53%20.00Mua51.500K81.830B130.6729.16501.00
2753 AMIYAKI TEI CO LTD
3530.000.00%0.00Mua5.400K24.175B17.28204.29561.00
2762 SANKO MARKETING FOODS CO
429.00-0.92%-4.00Mua6.800K6.853B-109.09268.00
2764 HIRAMATSU INC
317.00-0.94%-3.00Bán96.900K13.816B-1.56602.00
2789 KARULA CO LTD
487.000.00%0.00Mua2.700K2.932B-13.81286.00
2798 Y'S TABLE CORP
2490.000.04%1.00Mua1.300K6.623B-209.40665.00
2882 EAT&CO LTD
1781.000.06%1.00Sức mua mạnh11.600K18.080B48.3836.83441.00
3030 HUB CO. LTD
1011.000.10%1.00Bán32.000K11.376B24.4441.32317.00
3053 PEPPER FOOD SERVICE CO LTD
1697.000.95%16.00Mua154.800K35.420B-15.43810.00
3057 ZETTON INC.
1030.000.00%0.00Mua5004.446B17.5358.75374.00
3063 J GROUP HOLDINGS CORP
727.00-0.27%-2.00Mua12.400K6.649B-0.69582.00
3066 JB ELEVEN CO. LTD.
839.00-0.24%-2.00Mua2.900K6.245B119.807.02189.00
3067 TOKYO ICHIBAN FOODS CO.LTD
635.001.28%8.00Sức mua mạnh10.300K5.540B61.5111.45191.00
3068 WDI CORPORATION
1792.000.22%4.00Mua3.400K11.320B93.0419.222504.00
3069 JFLA HLDGS INC
404.000.50%2.00Mua30.600K16.849B-63.942041.00
3073 DD HOLDINGS CO LTD
1506.001.41%21.00Bán38.300K22.727B21.9267.761717.00
3075 CHOUSHIMARU CO.LTD.
1340.00-0.37%-5.00Mua20.000K18.385B37.1936.17495.00
3077 HORIIFOODSERVICE CO.LTD.
622.000.16%1.00Mua3.000K3.521B19.5331.79184.00
3082 KICHIRI HOLDINGS & CO LTD
840.000.72%6.00Mua12.300K8.527B52.8515.78304.00
3085 ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO LTD
1925.00-0.77%-15.00Bán116.800K61.759B25.5178.25218.00
3087 DOUTOR NICHIRES HOLDINGS CO LTD
2216.000.59%13.00Sức mua mạnh105.000K97.335B16.11136.712753.00
3091 BRONCO BILLY CO LTD
2682.000.15%4.00Mua36.200K40.379B25.79104.01497.00
3097 MONOGATARI CORPORATION
8500.00-0.47%-40.00Bán121.900K51.407B18.73457.451384.00
3133 KAIHAN CO LTD
739.000.82%6.00Mua2.000K2.632B-140.80158.00
3137 FUNDELY CO LTD
1205.000.67%8.00Bán24.200K7.696B20.0160.5455.00
3175 AP COMPANY CO LIMITED
569.001.79%10.00Sức mua mạnh8.600K4.026B-266.101080.00
3178 CHIMNEY CO LTD
2358.000.00%0.00Bán13.000K45.255B40.0859.151081.00
3193 TORIKIZOKU CO LTD
2024.000.30%6.00Bán49.300K23.384B-24.69861.00
3196 HOTLAND CO LTD
1273.001.19%15.00Mua130.300K27.053B-3.23580.00
3197 SKYLARK HOLDINGS CO LTD
2031.000.59%12.00Mua1.350M398.757B33.9459.576269.00
3198 SFP HOLDINGS CO LTD
2295.000.04%1.00Mua22.200K59.092B29.3878.171183.00
3221 YOSSIX CO LTD
2856.002.62%73.00Bán42.000K28.712B18.09154.33703.00
3223 SLD ENTERTAINMENT INC
1125.00-0.09%-1.00Mua4.700K1.679B31.2636.17199.00
3224 GENERAL OYSTER INC
1215.001.93%23.00Mua1.000K3.284B-102.17104.00
3317 FLYING GARDEN CO
1603.00-0.87%-14.00Mua2.300K2.337B11.19144.47175.00
3329 TOWA FOOD SERVICE CO LTD
1622.00-0.37%-6.00Bán3.300K13.138B58.2727.94265.00
3358 Y.S.FOOD CO LTD
258.000.39%1.00Bán40.700K995.361M-15.2779.00
3370 FUJITA CORP CO.LTD.
1261.000.24%3.00Mua26.200K2.055B108.00
3372 KANMONKAI CO LTD
409.00-0.73%-3.00Mua8.200K5.050B-0.83137.00
3387 CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC
1853.000.27%5.00Mua118.600K172.585B74.7525.003838.00
3395 SAINT MARC HOLDINGS CO.LTD
2469.00-0.36%-9.00Mua104.200K52.789B17.90138.44830.00
3397 TORIDOLL HOLDINGS CORPORATION
2433.001.42%34.00Bán354.000K102.268B-9.863871.00
3399 MARUCHIYO YAMAOKA CORP
1768.000.57%10.00Mua2.800K4.255B56.6331.97354.00
3418 BALNIBARBI CO LTD
1158.00-0.09%-1.00Mua4.700K10.083B34.0335.14632.00
3543 KOMEDA HOLDINGS CO LTD
2066.000.15%3.00Bán146.200K94.960B17.91116.05360.00
3547 KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO
2492.000.16%4.00Mua125.600K22.829B44.8756.46280.00
3557 UNITED & COLLECTIVE CO LTD
1497.00-0.13%-2.00Mua4004.514B60.2024.90197.00
3561 CHIKARANOMOTO HOLDINGS CO LTD
933.007.36%64.00Sức mua mạnh269.800K20.609B30.9528.89623.00
3563 SUSHIRO GLOBAL HLDGS LTD
8390.004.61%370.00Mua454.100K232.680B23.51343.271632.00
4837 SHIDAX CORP
275.001.85%5.00Mua54.600K10.767B47.795.658844.00
6082 RIDE ON EXPRESS HLDGS CO LTD
1410.001.73%24.00Mua55.400K14.565B18.1477.78350.00
7412 ATOM CORPORATION
999.00-0.10%-1.00Mua100185.560B-6.601214.00
7412 ATOM CORPORATION
1010.000.20%2.00Sức mua mạnh76.300K185.560B-6.601214.00
7421 KAPPA CREATE CO LTD
1484.000.47%7.00Mua43.800K72.864B112.3313.15873.00
7522 WATAMI CO LTD
1415.00-0.63%-9.00Bán63.400K55.963B34.6241.342619.00
7524 MARCHE CORP
785.000.26%2.00Mua9.400K6.286B411.721.90222.00
7550 ZENSHO HOLDINGS CO LTD
2539.002.79%69.00Mua707.800K370.340B28.9585.3312521.00
7554 KOURAKUEN HOLDINGS CORPORATION
2039.00-1.16%-24.00Bán207.400K31.243B38.9253.521000.00
7561 HURXLEY CORP
1057.000.00%0.00Mua10.200K9.929B9.60110.34389.00
7562 ANRAKUTEI CO LTD
5000.000.30%15.00Mua90010.659B-37.16305.00
7581 SAIZERIYA COMPANY
2447.001.20%29.00Bán209.500K118.265B23.82101.564176.00
7585 KAN-NANMARU CORPORATION
928.002.65%24.00Mua2.400K3.446B-82.28214.00
7604 UMENOHANA CO LTD
2512.00-0.16%-4.00Bán6.900K20.147B-70.17696.00
7611 HIDAY HIDAKA CORP
2190.000.05%1.00Mua47.900K83.159B29.1075.21822.00
7616 COLOWIDE CO LTD
2222.00-0.40%-9.00Mua132.100K167.403B-2.935496.00
7621 UKAI CO LTD
3445.00-0.29%-10.00Bán1.400K18.086B167.0220.91753.00
7625 GLOBAL-DINING INC
216.00-0.46%-1.00Mua2.600K2.219B135.332.11254.00
7630 ICHIBANYA CO LTD
5070.000.40%20.00Bán17.200K161.223B51.8597.401317.00
7674 NATTY SWANKY CO LTD
3505.00-0.57%-20.00Bán8.700K7.427B175.00
7678 ASAKUMA CO LTD
1635.000.31%5.00Sức bán mạnh4.000K8.632B110.00
7682 HAMAYUU CO LTD
2390.00-9.71%-257.001002.389B8.97265.73232.00
7682 HAMAYUU CO LTD
2434.002.10%50.00Mua9.000K2.389B8.97265.73232.00
7918 VIA HOLDINGS INC
666.000.00%0.00Mua25.000K21.259B-78.45550.00
8153 MOS FOOD SERVICES INC
3060.000.49%15.00Sức mua mạnh144.600K93.875B-32.731384.00
8160 KISOJI CO LTD
2824.00-0.84%-24.00Sức mua mạnh42.600K72.719B53.2853.461240.00
8163 SRS HLDS CO LTD
1047.000.29%3.00Mua31.300K34.670B86.4512.081171.00
8179 ROYAL HOLDINGS CO
2545.000.12%3.00Bán186.800K94.881B40.6862.482686.00
8181 TOTENKO CO LTD
1278.00-1.54%-20.00Mua2.700K3.334B544.932.38296.00
8200 RINGER HUT CO LTD
2454.00-0.04%-1.00Mua56.400K61.106B59.0841.55627.00
8209 FRIENDLY CORP
1624.000.31%5.00Mua6004.618B-189.11144.00
9262 SILVER LIFE CO LTD
2955.003.25%93.00Mua58.100K30.384B49.3060.20100.00
9266 IKKA DINING PROJECT LTD
1010.003.48%34.00Sức mua mạnh12.200K6.047B59.1118.91248.00
9279 GIFT INC
4420.002.91%125.00Bán28.700K21.040B44.3698.49221.00
9701 TOKYO KAIKAN CO
3605.00-0.69%-25.00Bán1.300K12.127B-480.50533.00
9720 HOTEL NEW GRAND CO
2948.000.14%4.00Mua2003.462B132.4922.22240.00
9734 SEIYOKEN
1156.00-0.43%-5.00Mua1003.019B17.4466.55163.00
9828 GENKI SUSHI CO LTD
3105.003.33%100.00Mua49.700K26.528B16.59181.14502.00
9850 GOURMET KINEYA CO
1199.000.08%1.00Mua20.200K27.044B68.8517.401012.00
9853 GINZA RENOIR CO
1046.00-0.29%-3.00Mua4.700K6.404B20.9250.24209.00
9861 YOSHINOYA HOLDINGS CO LTD
2729.001.19%32.00Mua541.300K174.259B-50.664392.00
9873 KFC HOLDINGS JAPAN LTD
2389.001.96%46.00Mua82.400K52.368B17.00137.80883.00
9887 MATSUYA FOODS HOLDINGS CO LTD
4140.00-0.96%-40.00Mua19.300K79.655B25.61163.241536.00
9900 SAGAMI HOLDINGS CORPORATION
1391.000.14%2.00Mua18.800K36.788B1739.290.80595.00
9936 OHSHO FOOD SERVICE CORP
6630.000.30%20.00Bán45.100K153.922B28.51231.862209.00
9942 JOYFULL CO LTD
1001.000.00%0.00Bán4.500K29.472B-176.441698.00
9943 COCO'S JAPAN CO
1695.003.16%52.00Mua103.700K26.242B-1.76479.00
9945 PLENUS CO LTD
1893.000.26%5.00Sức mua mạnh32.800K72.364B-89.851746.00
9950 HACHI-BAN CO
3065.000.00%0.00Mua1.000K9.078B45.7367.03175.00
9969 SHOKUBUN CO. LTD.
233.00-12.08%-32.00Bán1.000K2.620B-19.15604.00
9969 SHOKUBUN CO LTD
221.000.00%0.00Mua95.300K2.620B-19.15604.00
9973 KOZOSUSHI CO LTD
28.0016.67%4.00Mua23.627M1.072B-38.6284.00
9979 DAISYO CORP
1598.00-0.06%-1.00Mua13.800K33.556B219.777.282803.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất