Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

298
Cổ phiếu
14791.699B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.739M
Khối lượng
−4.69%
Thay đổi
−15.17%
Hiệu suất Tháng
+7.78%
Hiệu suất Năm
−16.84%
Hiệu suất YTD
           
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
189.00-14.48%-32.00Bán108.100K4.211B-3.55372.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1436 FIT CORPORATION
560.00-10.97%-69.00Bán11.500K2.694B28.4322.1279.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1438 GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1250.00-4.58%-60.00Sức bán mạnh2.000K1.902B13.4397.56102.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2122 INTERSPACE CO LTD
919.00-10.78%-111.00Sức bán mạnh6.700K6.986B18.4055.96449.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2124 JAC RECRUITMENT CO LTD
1397.00-4.90%-72.00Bán408.400K60.038B13.79106.69Dịch vụ nhân sự
2136 HIP CORPORATION
640.00-7.65%-53.00Bán7.500K2.755B8.5880.80789.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2139 CHUCO CO.LTD
464.00-7.39%-37.00Sức bán mạnh9.400K3.407B-6.62387.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2146 UT GROUP CO LTD
2150.00-5.87%-134.00Sức bán mạnh571.100K92.189B21.80104.7721746.00Dịch vụ nhân sự
2154 BENEXT GROUP INC
839.00-3.01%-26.00Bán588.400K36.856B10.9979.1020329.00Dịch vụ nhân sự
2156 SAYLOR ADVERTISING INC.
254.00-6.27%-17.00Sức bán mạnh9.700K1.024B22.6311.97196.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2162 NMS HOLDINGS CORPORATION
305.00-14.80%-53.00Bán767.600K6.144B13.2926.9411954.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2163 ARTNER CO LTD
662.00-11.97%-90.00Bán88.600K7.990B13.1557.19881.00Dịch vụ nhân sự
2164 CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
448.00-18.10%-99.00Sức bán mạnh62.700K1.008B-7.57212.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2168 PASONA GROUP INC
1107.00-5.14%-60.00Sức bán mạnh255.200K45.648B26.2944.387855.00Dịch vụ nhân sự
2169 CDS CO LTD
1198.00-7.20%-93.00Bán58.600K8.805B8.86145.66In ấn thương mại /Theo mẫu
2170 LINK AND MOTIVATION INC
446.00-11.33%-57.00Bán1.171M52.776B49.0110.29Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2172 INSIGHT INC
311.00-20.46%-80.00Bán32.000K627.555M11.3734.3985.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2173 HAKUTEN CORPORATION
418.00-12.18%-58.00Bán314.600K3.741B39.6212.08380.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2178 TRI-STAGE INC
249.00-13.54%-39.00Bán90.400K7.849B26.0811.06345.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2180 SUNNY SIDE UP GROUP INC
695.00-7.70%-58.00Bán178.200K11.342B21.4135.32382.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2181 PERSOL HOLDINGS CO LTD
1429.00-5.55%-84.00Bán2.889M349.574B70.5121.4638954.00Dịch vụ nhân sự
2183 LINICAL CO LTD
850.00-6.39%-58.00Bán139.100K20.509B40.3222.52823.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2185 CMC CORPORATION
1780.00-4.81%-90.00Bán8.200K13.253B11.73159.361001.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2193 COOKPAD INC.
274.00-5.52%-16.00Bán668.300K31.153B-9.02Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2301 GAKUJO CO LTD
1745.00-4.49%-82.00Bán181.600K26.528B19.1196.17260.00Dịch vụ nhân sự
2304 CSS HOLDINGS LTD
304.00-10.59%-36.00Bán33.500K1.717B-18.49521.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
5050.00-4.17%-220.00Bán380.800K533.509B21.35246.8637417.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2334 EOLE INC
1337.00-9.23%-136.00Bán85.500K3.406B67.4623.8376.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2341 ARBEIT-TIMES CO LTD
163.00-12.37%-23.00Bán365.300K4.909B28.286.58202.00Dịch vụ nhân sự
2353 NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.LTD
121.00-6.20%-8.00Bán2.086M42.616B15.958.121053.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2375 GIG WORKS INC
1392.00-9.02%-138.00Bán332.700K10.226B23.1967.36732.00Dịch vụ nhân sự
2376 SCINEX CORPORATION
606.00-6.91%-45.00Sức bán mạnh12.100K3.553B7.2090.39749.00In ấn thương mại /Theo mẫu
2379 DIP CORPORATION
2613.00-5.02%-138.00Bán704.600K149.100B15.14181.731635.00Dịch vụ nhân sự
2384 SBS HOLDINGS INC
1598.00-4.48%-75.00Bán205.000K66.448B10.93153.06Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2385 SOIKEN HOLDINGS INC
397.00-7.67%-33.00Sức bán mạnh794.300K11.248B19.7221.81101.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2389 OPT HOLDING INC
1641.00-8.48%-152.00Bán252.500K41.060B21.3084.19Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2397 DNA CHIP RESEARCH INC
614.00-11.53%-80.00Sức bán mạnh171.000K3.532B-23.5329.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2402 AMANA INC
702.00-3.97%-29.00Bán10.400K3.635B-17.07956.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2410 CAREER DESIGN CENTER CO.LTD.
996.00-9.70%-107.00Bán68.600K7.445B10.50105.32Dịch vụ nhân sự
2411 GENDAI AGENCY INC
383.00-4.25%-17.00Bán53.900K6.020B40.689.83305.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2412 BENEFIT ONE INC
1646.00-5.51%-96.00Sức bán mạnh600.800K277.213B50.2034.70676.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2413 M3 INC
2786.00-3.77%-109.00Bán5.650M1964.440B90.0332.176024.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2415 HUMAN HLDGS CO.LTD
946.00-6.52%-66.00Bán14.900K11.009B12.1483.393786.00Dịch vụ nhân sự
2429 WORLD HOLDINGS CO LTD
1663.00-7.20%-129.00Sức bán mạnh245.800K30.178B10.30175.56Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2433 HAKUHODO DY HLDGS INC
1259.00-1.10%-14.00Bán2.621M475.136B11.47110.9521469.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2436 KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD
864.00-8.96%-85.00Bán92.800K3.792B10.8693.21Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2449 PRAP JAPAN INC
1349.00-3.23%-45.00Sức bán mạnh1.500K5.571B14.0299.45275.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2462 LIKE CO LTD
1471.00-10.36%-170.00Sức bán mạnh104.500K31.221B19.4885.104843.00Dịch vụ nhân sự
2464 BUSINESS BREAKTHROUGH INC
379.00-3.81%-15.00Bán663.300K5.462B50.007.88297.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2467 VLC HOLDINGS CO. LTD.
279.00-12.54%-40.00Bán135.500K2.927B-87.6244.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2471 S-POOL INC
671.00-5.76%-41.00Bán1.429M56.251B51.9913.70Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2475 WDB HOLDINGS CO LTD
2205.00-6.05%-142.00Bán151.500K46.563B17.50134.123045.00Dịch vụ nhân sự
2479 JTEC CORP
142.00-15.48%-26.00Bán411.500K1.440B52.833.18385.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2483 HONYAKU CENTER INC
1594.00-4.21%-70.00Bán37.000K5.530B10.10164.73507.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2487 CDG CO.LTD
1230.00-9.02%-122.00Bán8.900K7.641B36.3237.25224.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2489 ADWAYS INC
286.00-7.74%-24.00Bán580.600K12.892B59.965.18748.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2722 I-K CO LTD
766.00-11.75%-102.00Bán126.400K6.301B32.3826.89236.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2874 YOKOHAMA REITO CO
853.00-3.40%-30.00Sức bán mạnh205.900K51.753B15.9755.281657.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2978 TSUKURUBA INC
1030.00-15.37%-187.00Bán109.400K10.948B121.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3041 BEAUTY KADAN CO.LTD
262.00-5.76%-16.00Bán15.600K1.126B-6.41224.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3137 FUNDELY CO LTD
1090.004.71%49.00Bán286.200K6.720B18.0458.2855.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3150 GREMZ INC
1820.00-2.93%-55.00Bán97.800K21.155B16.04118.41347.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3195 GENERATION PASS CO LTD
377.00-11.08%-47.00Bán180.200K3.436B298.571.42138.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3223 SLD ENTERTAINMENT INC
832.00-9.57%-88.00Bán70.800K1.436B-10.65199.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3286 TRUST HOLDINGS INC
356.00-7.77%-30.00Sức bán mạnh15.800K1.848B5.7267.45237.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3350 RED PLANET JAPAN INC
66.00-14.29%-11.00Sức bán mạnh505.200K4.393B-43.31In ấn thương mại /Theo mẫu
3442 MIE CORPORATION CO. LTD
685.00-1.44%-10.00Sức bán mạnh200836.722M5.51126.11124.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3461 PALMA CO LTD
872.00-8.69%-83.00Bán100.800K5.930B17.4959.2138.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3474 G-FACTORY CO LTD
279.00-8.52%-26.00Bán36.900K1.966B-16.54Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3479 TKP CORPORATION
2560.00-8.31%-232.00Bán485.300K104.846B45.3563.371307.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3622 NETYEAR GROUP CORPORATION
466.00-12.08%-64.00Sức bán mạnh20.400K3.709B-30.31284.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION
762.00-12.41%-108.00Sức bán mạnh104.600K5.546B-3.84Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3624 AXEL MARK INC
376.00-10.05%-42.00Sức bán mạnh585.600K2.697B-281.02112.00In ấn thương mại /Theo mẫu
3675 CROSS MARKETING GROUP INC
355.00-8.97%-35.00Sức bán mạnh192.200K7.779B-24.24Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
3688 CARTA HOLDINGS INC
950.00-5.47%-55.00Sức bán mạnh226.400K25.574B20.0952.07Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
3695 GMO RESEARCH INC
1281.00-6.43%-88.00Sức bán mạnh10.100K2.232B16.3883.78Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3696 CERES INC.
1036.00-9.91%-114.00Bán368.800K12.727B200.186.86Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
3747 INTERTRADE CO LTD
364.00-9.90%-40.00Bán354.400K2.903B-50.65113.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
3768 RISKMONSTER.COM
1420.00-3.01%-44.00Bán43.400K5.426B16.6388.03130.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3779 J ESCOM HOLDINGS
96.00-12.73%-14.00Bán393.800K1.152B24.234.5428.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3784 VINX CORPORATION
797.00-7.75%-67.00Bán147.800K14.530BDịch vụ thương mại hỗn hợp
3802 ECOMIC CO.LTD
725.00-9.60%-77.00Bán5.000K1.288B11.7668.7267.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3814 ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
733.00-8.94%-72.00Bán45.900K1.983B7.57106.33121.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3901 MARKLINES CO LTD
1666.00-10.38%-193.00Bán121.200K24.500B40.1646.53Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
732.00-10.95%-90.00Sức bán mạnh1.123M32.901B59.3513.85Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3922 PR TIMES INC
1999.00-10.00%-222.00Bán89.000K14.693B43.9350.8751.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3925 DOUBLE STANDARD INC
3340.00-8.74%-320.00Bán135.900K24.631B40.5690.7542.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3932 AKATSUKI INC
4130.00-7.09%-315.00Bán312.400K61.884B8.92524.12390.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3963 SYNCHRO FOOD CO LTD
325.00-10.96%-40.00Bán446.300K9.719B25.7114.2485.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3970 INNOVATION INC
1571.00-20.01%-393.00Sức bán mạnh94.700K3.833B37.9152.0385.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3976 SHANON INC
1089.00-16.23%-211.00Bán26.200K1.879B75.1117.38152.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3977 FUSION CO LTD (JP)
875.00-7.89%-75.00Sức bán mạnh800684.000M-2.0965.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3978 MACROMILL INC(NEW)
844.00-7.35%-67.00Sức bán mạnh366.200K36.702B8.31111.392463.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3988 SYS HOLDINGS CO LTD
1171.00-10.34%-135.00Bán44.300K3.359BDịch vụ thương mại hỗn hợp
3998 SURALA NET CO LTD
6310.00-1.25%-80.00Mua595.200K8.094B193.5334.71Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4286 LEGS CO LTD
1032.00-7.77%-87.00Sức bán mạnh199.600K11.842B10.21110.25Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4290 PRESTIGE INTERNATIONAL INC
834.00-4.69%-41.00Bán493.000K112.021B34.1425.803671.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4293 SEPTENI HOLDINGS
243.00-7.25%-19.00Bán3.148M33.131B-3.121147.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4310 DREAM INCUBATOR INC
1323.00-4.41%-61.00Bán46.600K13.483B56.2225.14501.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4318 QUICK CO LTD
1225.00-4.89%-63.00Bán147.500K24.263B11.35113.471003.00Dịch vụ nhân sự
4319 TAC CO LTD
176.00-6.38%-12.00Sức bán mạnh254.200K3.479B20.389.22621.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4324 DENTSU GROUP INC
2812.00-5.06%-150.00Bán3.201M819.698B-287.91Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4326 INTAGE HOLDINGS INC
787.00-4.26%-35.00Bán77.600K32.826B11.9968.682829.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4336 CRIE ANABUKI INC
502.00-9.87%-55.00Bán32.600K1.288B13.3541.73531.00Dịch vụ nhân sự
4346 NEXYZ GROUP CORPORATION
1280.00-5.81%-79.00Sức bán mạnh192.500K17.529B13.13107.42843.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4351 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO
468.00-2.30%-11.00Bán2.700K2.040B3.54135.16Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4384 RAKSUL INC
2829.00-8.30%-256.00Bán286.500K86.582B10790.490.43262.00In ấn thương mại /Theo mẫu
4394 EXMOTION CO LTD
1498.00-7.64%-124.00Bán72.700K4.537B33.8552.37Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4399 KUFU CO INC
1025.00-12.77%-150.00Bán336.600K21.109B102.6711.54246.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4433 HITO-COMMUNICATIONS HOLDINGS INC
1193.00-4.10%-51.00Bán60.600K22.267B704.00Dịch vụ nhân sự
4450 POWER SOLUTIONS LTD
2265.00-8.41%-208.00Bán31.700K3.379BDịch vụ thương mại hỗn hợp
4480 MEDLEY INC
1636.00-4.05%-69.00Sức mua mạnh1.242M47.991BDịch vụ thương mại hỗn hợp
4486 UNITE AND GROW INC
1691.00-6.99%-127.00Bán30.000K3.301BDịch vụ thương mại hỗn hợp
4599 STEMRIM INC
525.00-5.41%-30.00Sức bán mạnh283.900K29.473B21.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4641 ALTECH CORPORATION
1624.00-6.56%-114.00Bán251.000K36.409B12.51138.94Dịch vụ nhân sự
4649 TAISEI CO. LTD.
766.00-0.91%-7.00Sức bán mạnh2.700K3.913B30.2925.525596.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4653 DAIOHS CORP
1157.00-4.93%-60.00Bán36.000K16.343B16.7472.721167.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4657 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO
351.00-9.54%-37.00Bán144.000K1.815B20.6519.25281.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4659 AJIS CO LTD
2725.00-6.10%-177.00Bán25.800K24.402B8.73332.43780.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP
544.00-7.64%-45.00Bán42.400K1.729B20.1029.30371.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4665 DUSKIN CO.LTD
2790.00-3.76%-109.00Bán259.300K146.201B24.47118.693813.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4668 MEIKO NETWORK JAPAN
810.00-3.57%-30.00Bán166.800K22.308B25.0133.59880.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4671 FALCO HOLDINGS CO LTD
1620.00-6.90%-120.00Bán40.600K18.399B15.70112.341348.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4678 SHUEI YOBIKO CO
381.00-9.07%-38.00Sức bán mạnh54.900K2.811B-38.42729.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4695 MYSTAR ENGINEERING
1141.00-0.35%-4.00Mua11.100K8.922B14.7077.901875.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4696 WATABE WEDDING COR
421.00-6.65%-30.00Sức bán mạnh49.700K4.469B6.3471.15Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4705 CLIP CORPORATION
780.00-6.25%-52.00Bán14.900K3.233B14.4957.42198.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4708 RELIA INC
1206.00-6.22%-80.00Bán385.800K88.632B-63.9911702.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4714 RISO KYOIKU CO LTD
306.00-6.13%-20.00Bán1.843M48.125B27.7611.75848.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4718 WASEDA ACADEMY
831.00-7.97%-72.00Sức bán mạnh91.300K14.306B13.3267.79877.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4732 USS CO LTD
1706.00-4.32%-77.00Sức bán mạnh1.379M444.909B17.73100.771115.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4745 TOKYO INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL
554.00-5.62%-33.00Bán1.179M31.869B16.7535.05494.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4751 CYBER AGENT
4095.00-1.68%-70.00Bán1.822M524.891B254.3117.735139.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4754 TOSNET CORP
1070.00-6.55%-75.00Bán14.400K5.416B8.36136.96932.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4760 ALPHA CO LTD
1481.00-2.57%-39.00Sức bán mạnh9001.222B-41.60373.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4763 CREEK & RIVER
888.00-5.73%-54.00Sức bán mạnh146.700K20.171B17.3955.601474.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4765 MORNINGSTAR JAPAN K.K
353.00-7.59%-29.00Bán172.300K31.665B26.1414.61107.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
4766 PA CO LTD
145.00-15.20%-26.00Bán242.500K1.839B-6.05Dịch vụ nhân sự
4784 GMOAD PARTNERS INC
328.00-6.55%-23.00Bán23.500K5.633B23.5814.90Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4792 YAMADA CONSULTING GROUP CO LTD
1301.00-10.15%-147.00Bán121.500K27.509B14.7798.18745.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4809 PARACA INC
1693.00-6.98%-127.00Sức bán mạnh15.900K18.025B7.78236.5380.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4825 WEATHERNEWS INC
3420.00-5.13%-185.00Bán31.600K39.445B30.58118.201012.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4834 CAREER BANK
800.00-5.88%-50.00Bán1.100K844.050M14.8757.17390.00Dịch vụ nhân sự
4848 FULLCAST HOLDINGS
1890.00-4.69%-93.00Bán362.500K73.684B16.00124.63Dịch vụ nhân sự
4849 EN-JAPAN INC.
2976.00-6.12%-194.00Sức bán mạnh782.300K144.680B20.31156.563351.00Dịch vụ nhân sự
5704 JMC CORPORATION
721.00-11.10%-90.00Bán133.500K4.284B27.9231.34In ấn thương mại /Theo mẫu
6027 BENGO4.COM INC
3920.00-6.44%-270.00Bán234.800K93.225B361.2711.65190.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6028 TECHNOPRO HOLDINGS INC
6420.00-4.18%-280.00Bán407.000K242.141B23.15289.3620780.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6029 ARTRA CORPORATION
228.00-12.31%-32.00Bán128.500K2.285B-16.70Dịch vụ thương mại hỗn hợp
6031 SCIGINEER INC
979.00-4.95%-51.00Bán28.300K2.172B-29.4126.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất