Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

301
Cổ phiếu
16017.356B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.590M
Khối lượng
+0.92%
Thay đổi
+17.35%
Hiệu suất Tháng
+21.60%
Hiệu suất Năm
+0.95%
Hiệu suất YTD
            
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
193.00-0.52%-1.00Mua18.400K3.696B34.645.60364.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1436 FIT CORPORATION
539.001.13%6.00Mua1.800K2.283B9.6655.1779.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1438 GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1400.001.45%20.00Mua1.200K2.032B16.2385.05102.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2122 INTERSPACE CO LTD
1002.000.70%7.00Mua7006.749B34.3528.96449.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2124 JAC RECRUITMENT CO LTD
1381.00-1.15%-16.00Mua152.900K57.434B13.71102.071433.00Dịch vụ nhân sự
2136 HIP CORPORATION
643.00-0.46%-3.00Mua11.600K2.568B6.7695.52Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2139 CHUCO CO.LTD
532.00-3.10%-17.00Mua3.700K3.733B-2.80Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2146 UT GROUP CO LTD
2020.00-3.21%-67.00Mua1.302M84.238B18.68111.71Dịch vụ nhân sự
2154 BENEXT GROUP INC
819.00-1.80%-15.00Mua538.600K35.704B19.4143.2420329.00Dịch vụ nhân sự
2156 SAYLOR ADVERTISING INC.
273.001.11%3.00Mua1.100K1.020B51.395.25Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2162 NMS HOLDINGS CORPORATION
320.000.95%3.00Mua64.400K5.440B19.4016.34Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2163 ARTNER CO LTD
768.00-0.78%-6.00Mua25.000K8.224B13.4157.731002.00Dịch vụ nhân sự
2164 CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
661.000.61%4.00Mua7.100K1.211B-10.27212.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2168 PASONA GROUP INC
1280.000.31%4.00Mua164.900K49.911B30.7041.577855.00Dịch vụ nhân sự
2169 CDS CO LTD
1326.001.22%16.00Mua10.400K8.934B9.82133.34712.00In ấn thương mại /Theo mẫu
2170 LINK AND MOTIVATION INC
454.001.34%6.00Mua565.200K47.005B37.6911.911391.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2172 INSIGHT INC
334.00-1.18%-4.00Mua2.700K542.490M9.9533.9685.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2173 HAKUTEN CORPORATION
517.001.57%8.00Mua72.200K3.970B9.8251.91Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2178 TRI-STAGE INC
321.00-2.13%-7.00Mua74.300K8.939B48.616.76354.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2180 SUNNY SIDE UP GROUP INC
829.00-3.04%-26.00Mua82.300K12.879B47.8317.94382.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2181 PERSOL HOLDINGS CO LTD
1425.00-1.11%-16.00Mua1.944M332.941B43.7532.94Dịch vụ nhân sự
2183 LINICAL CO LTD
950.00-1.35%-13.00Mua37.400K21.751B45.0321.38Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2185 CMC CORPORATION
2360.000.08%2.00Mua7.200K16.735B13.97168.781001.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2193 COOKPAD INC.
314.00-2.18%-7.00Mua566.500K34.483B-9.72502.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2301 GAKUJO CO LTD
1332.00-1.26%-17.00Mua132.100K19.588B14.9290.98260.00Dịch vụ nhân sự
2304 CSS HOLDINGS LTD
259.00-5.13%-14.00Mua8.600K1.380B26.0110.82521.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
5300.000.00%0.00Bán536.700K536.546B22.21238.68Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2334 EOLE INC
1601.00-5.10%-86.00Mua42.900K3.901B5730.301.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2341 ARBEIT-TIMES CO LTD
169.00-1.17%-2.00Mua115.600K4.513B25.826.62181.00Dịch vụ nhân sự
2353 NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.LTD
141.00-2.08%-3.00Mua829.800K47.632B17.328.341053.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2375 GIG WORKS INC
1270.00-1.47%-19.00Mua269.100K8.673B19.7766.64732.00Dịch vụ nhân sự
2376 SCINEX CORPORATION
665.00-0.89%-6.00Mua5.100K3.662B10.2765.32In ấn thương mại /Theo mẫu
2379 DIP CORPORATION
2545.00-3.78%-100.00Mua798.600K143.569B14.39183.921873.00Dịch vụ nhân sự
2384 SBS HOLDINGS INC
2403.004.43%102.00Mua323.100K91.390B13.25173.637124.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2385 SOIKEN HOLDINGS INC
470.00-2.29%-11.00Mua176.000K12.582B22.8621.04101.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2389 OPT HOLDING INC
1529.00-0.52%-8.00Mua148.900K34.477B14.84103.551508.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2397 DNA CHIP RESEARCH INC
679.003.19%21.00Mua123.000K3.433B-25.17Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2402 AMANA INC
640.001.11%7.00Mua5.600K3.148B-79.521013.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2410 CAREER DESIGN CENTER CO.LTD.
983.00-2.58%-26.00Mua20.900K6.811B9.92101.84Dịch vụ nhân sự
2411 GENDAI AGENCY INC
291.002.11%6.00Mua31.200K4.289B138.362.06Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2412 BENEFIT ONE INC
2354.000.47%11.00Mua582.500K372.853B66.4635.25Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2413 M3 INC
4340.002.36%100.00Sức mua mạnh3.884M2877.180B133.0131.89Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2415 HUMAN HLDGS CO.LTD
835.000.72%6.00Mua6.100K9.018B10.6378.00Dịch vụ nhân sự
2429 WORLD HOLDINGS CO LTD
1805.00-0.82%-15.00Mua67.400K31.742B6.75271.7119498.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2433 HAKUHODO DY HLDGS INC
1339.00-0.07%-1.00Mua1.764M500.143B11.14120.30Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2436 KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD
888.001.72%15.00Mua78.200K3.490B12.6973.37245.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2449 PRAP JAPAN INC
1269.001.52%19.00Mua3004.995B13.7590.94275.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2462 LIKE CO LTD
1606.000.38%6.00Bán62.700K30.442B18.8385.814843.00Dịch vụ nhân sự
2464 BUSINESS BREAKTHROUGH INC
379.000.53%2.00Mua36.000K5.227B47.857.88297.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2467 VLC HOLDINGS CO. LTD.
236.00-14.49%-40.00Mua682.500K2.706B-146.44Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2471 S-POOL INC
755.000.53%4.00Mua765.100K59.332B47.1315.94505.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2475 WDB HOLDINGS CO LTD
2699.005.39%138.00Sức mua mạnh46.300K50.808B16.32156.97Dịch vụ nhân sự
2479 JTEC CORP
182.00-0.55%-1.00Mua38.900K1.532B17.3510.55Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2483 HONYAKU CENTER INC
1393.000.07%1.00Mua6.800K4.626B15.1691.81Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2487 CDG CO.LTD
1547.00-1.59%-25.00Mua3.100K8.885B33.2547.28Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2489 ADWAYS INC
316.00-0.94%-3.00Mua226.400K13.267B77.914.10Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2722 I-K CO LTD
638.00-2.30%-15.001004.653B15.7141.99236.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2722 I-K CO LTD
653.001.87%12.00Bán97.800K4.653B15.4241.99236.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2874 YOKOHAMA REITO CO
918.00-0.54%-5.00Mua137.400K54.245B18.8648.941657.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2978 TSUKURUBA INC
936.002.63%24.00Mua48.000K8.626B121.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3041 BEAUTY KADAN CO.LTD
274.000.74%2.00Mua8.300K1.101B-12.14224.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3137 FUNDELY CO LTD
919.001.88%17.00Mua24.100K5.822B16.8953.82Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3150 GREMZ INC
2500.000.00%0.00Mua27.200K28.208B19.28131.49Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3195 GENERATION PASS CO LTD
547.001.11%6.00Mua34.100K4.385B-3.57138.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3223 SLD ENTERTAINMENT INC
709.00-4.06%-30.00Mua15.400K1.153B2122.340.35187.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3286 TRUST HOLDINGS INC
379.007.67%27.00Mua78.600K1.686B2.80125.89237.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3350 RED PLANET JAPAN INC
68.001.49%1.00Mua109.200K3.831B-54.46175.00In ấn thương mại /Theo mẫu
3442 MIE CORPORATION CO. LTD
500.000.00%0.00Mua2.000K601.931M3.60138.82Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3461 PALMA CO LTD
818.000.86%7.00Mua11.500K5.036B17.7549.8938.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3474 G-FACTORY CO LTD
378.001.07%4.00Mua19.300K2.410B-24.04138.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3479 TKP CORPORATION
2306.00-2.49%-59.00Mua622.900K88.894B47.8351.04Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3622 NETYEAR GROUP CORPORATION
551.002.04%11.00Mua8.100K3.779B-9.75Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION
1140.001.33%15.00Mua30.600K7.171B4087.940.2864.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3624 AXEL MARK INC
430.002.87%12.00Mua256.800K2.850B-179.46112.00In ấn thương mại /Theo mẫu
3675 CROSS MARKETING GROUP INC
333.001.22%4.00Mua63.000K6.562B-24.541324.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
3688 CARTA HOLDINGS INC
1073.000.75%8.00Mua126.600K26.954B18.3558.161149.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
3695 GMO RESEARCH INC
1496.00-0.27%-4.00Mua3.100K2.446B19.2578.22162.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3696 CERES INC.
1247.003.83%46.00Sức mua mạnh398.400K13.357B58.3321.72321.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
3747 INTERTRADE CO LTD
529.004.55%23.00Mua876.400K3.636B-31.53113.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
3768 RISKMONSTER.COM
1825.003.28%58.00Mua27.100K6.549B21.7681.19Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3779 J ESCOM HOLDINGS
113.00-0.88%-1.00Mua116.400K1.194B178.600.64Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3784 VINX CORPORATION
1088.000.46%5.00Mua68.400K18.213B15.8768.261412.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3802 ECOMIC CO.LTD
1428.00-3.19%-47.00Mua181.200K2.767B24.2361.21Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3802 ECOMIC CO.LTD
1545.0010.36%145.00Mua1002.767B23.0061.21Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3814 ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
685.001.63%11.00Mua35.300K1.660B7.1494.42121.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3901 MARKLINES CO LTD
2031.002.73%54.00Sức mua mạnh64.200K26.067B46.2442.96103.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
1072.001.23%13.00Mua806.600K41.752B66.4015.95226.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3922 PR TIMES INC
2415.000.12%3.00Mua26.600K15.727B50.0548.4247.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3925 DOUBLE STANDARD INC
4885.003.39%160.00Mua51.500K32.082B43.07110.77Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3932 AKATSUKI INC
4075.00-0.49%-20.00Bán94.200K57.070B9.02476.36Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3963 SYNCHRO FOOD CO LTD
366.00-3.94%-15.00Mua449.900K10.145B35.3810.79Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3970 INNOVATION INC
2670.002.10%55.00Mua42.700K5.104B55.9147.18Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3976 SHANON INC
1532.00-9.94%-169.00Mua77.200K2.459B24.7868.85152.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3977 FUSION CO LTD (JP)
1140.001.33%15.00Mua500810.000M54.3520.7061.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3978 MACROMILL INC(NEW)
731.00-1.22%-9.00Mua250.700K29.831B7.42100.962463.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3988 SYS HOLDINGS CO LTD
1469.005.76%80.00Mua34.600K3.573BDịch vụ thương mại hỗn hợp
3998 SURALA NET CO LTD
8900.00-2.41%-220.00Mua159.800K11.563B70.86132.7242.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4286 LEGS CO LTD
1039.00-1.14%-12.00Mua45.800K11.125B8.15129.59287.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4290 PRESTIGE INTERNATIONAL INC
952.006.13%55.00Mua567.300K114.848B35.0025.803671.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4293 SEPTENI HOLDINGS
219.00-3.10%-7.00Mua2.553M28.578B-1.641147.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4310 DREAM INCUBATOR INC
1546.001.64%25.00Sức mua mạnh19.200K14.820B-20.22Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4318 QUICK CO LTD
1252.00-2.57%-33.00Mua51.200K24.206B11.68110.02Dịch vụ nhân sự
4319 TAC CO LTD
185.00-4.64%-9.00Bán313.900K3.590B34.745.58Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4324 DENTSU GROUP INC
2885.00-3.61%-108.00Mua3.728M820.113B-225.6966400.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4326 INTAGE HOLDINGS INC
870.00-1.25%-11.00Mua44.600K35.182B11.2578.33Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4336 CRIE ANABUKI INC
498.00-1.19%-6.00Mua1.200K1.166B11.7742.83Dịch vụ nhân sự
4346 NEXYZ GROUP CORPORATION
1083.003.04%32.00Mua197.100K13.603B22.6848.48843.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4351 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO
520.00-0.76%-4.00Bán2.800K2.232B4.66112.38236.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4384 RAKSUL INC
2906.00-1.29%-38.00Mua230.000K82.720B-14.29262.00In ấn thương mại /Theo mẫu
4394 EXMOTION CO LTD
1727.000.29%5.00Mua12.300K4.849B36.2551.4859.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4399 KUFU CO INC
936.000.00%0.00Mua35.500K16.846B193.994.92246.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4433 HITO-COMMUNICATIONS HOLDINGS INC
1106.00-0.98%-11.00Mua195.700K19.930B704.00Dịch vụ nhân sự
4450 POWER SOLUTIONS LTD
2159.000.33%7.00Bán3.800K2.941B155.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4480 MEDLEY INC
3895.0012.57%435.00Mua2.842M97.682B379.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4486 UNITE AND GROW INC
2315.000.13%3.00Mua10.300K4.197B156.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4599 STEMRIM INC
627.004.50%27.00Sức mua mạnh552.100K33.537B21.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4641 ALTECH CORPORATION
1944.001.14%22.00Mua67.200K39.298B14.13136.014927.00Dịch vụ nhân sự
4649 TAISEI CO. LTD.
720.000.00%0.00Bán5003.645B32.3222.28Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4653 DAIOHS CORP
1134.00-2.33%-27.00Mua9.600K15.591B15.3975.45Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4657 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO
533.006.81%34.00Mua944.000K2.334B18.5727.47281.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4659 AJIS CO LTD
2699.000.41%11.00Mua7.900K22.603B7.50358.18Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP
538.00-0.37%-2.00Mua5.200K1.585B15.7134.37Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4665 DUSKIN CO.LTD
2950.000.48%14.00Mua115.900K144.847B26.71110.15Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4668 MEIKO NETWORK JAPAN
860.00-1.15%-10.00Mua57.500K23.105B29.7029.30880.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4671 FALCO HOLDINGS CO LTD
1665.001.22%20.00Mua19.800K17.408B14.17117.53Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4678 SHUEI YOBIKO CO
419.00-0.95%-4.00Theo dõi5.400K2.838B5.2979.93Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4696 WATABE WEDDING COR
428.000.23%1.00Mua16.600K4.231B-172.172626.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4705 CLIP CORPORATION
762.000.26%2.00Mua1.600K2.900B15.3549.51Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4708 RELIA INC
1225.000.16%2.00Mua234.900K84.290B10.51116.32Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4714 RISO KYOIKU CO LTD
305.00-0.33%-1.00Mua799.200K44.914B23.1313.23924.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4718 WASEDA ACADEMY
980.00-1.71%-17.00Mua22.500K15.795B20.4548.76Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4732 USS CO LTD
1878.00-1.78%-34.00Mua2.086M477.107B23.2482.45Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4745 TOKYO INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL
608.00-0.82%-5.00Mua152.400K33.281B17.5434.94529.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4751 CYBER AGENT
5430.000.56%30.00Mua1.044M680.902B135.1542.585139.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4754 TOSNET CORP
977.00-0.81%-8.00Mua1.300K4.659B8.09121.80932.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4760 ALPHA CO LTD
1172.00-2.33%-28.00Bán100942.533M-322.42373.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4763 CREEK & RIVER
1060.00-1.40%-15.00Mua91.600K23.448B17.3163.641692.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4765 MORNINGSTAR JAPAN K.K
378.000.27%1.00Mua14.900K31.250B25.3914.85Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
4766 PA CO LTD
155.001.97%3.00Mua48.100K1.634B-6.07176.00Dịch vụ nhân sự
4784 GMOAD PARTNERS INC
400.000.00%0.00Sức mua mạnh14.500K6.419B15.8225.30573.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4792 YAMADA CONSULTING GROUP CO LTD
1316.00-0.23%-3.00Mua82.500K25.059B20.3464.90Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4809 PARACA INC
1800.000.28%5.00Mua6.100K17.779B7.93228.9980.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4825 WEATHERNEWS INC
3775.000.94%35.00Mua152.800K40.922B31.95117.381012.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4834 CAREER BANK
920.00-1.60%-15.00Sức mua mạnh200928.455M11.9078.59390.00Dịch vụ nhân sự
4848 FULLCAST HOLDINGS
1581.00-3.42%-56.00Mua258.400K60.828B12.99126.741060.00Dịch vụ nhân sự
4849 EN-JAPAN INC.
2906.00-3.13%-94.00Mua400.200K135.792B19.26156.21Dịch vụ nhân sự
5070 DRAFT INC
1153.00-1.11%-13.00Mua6.400KDịch vụ thương mại hỗn hợp
5071 VIS CO LTD
718.00-0.55%-4.00Mua24.200K5.886BDịch vụ thương mại hỗn hợp
5704 JMC CORPORATION
917.0019.56%150.00Mua1.085M4.058B1671.751.05134.00In ấn thương mại /Theo mẫu
6027 BENGO4.COM INC
8640.009.09%720.00Mua781.300K176.226B679.6511.70Dịch vụ thương mại hỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất