Truyền thông (Khu vực)

23
Cổ phiếu
41827.654B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.968M
Khối lượng
−0.41%
Thay đổi
+0.93%
Hiệu suất Tháng
+11.82%
Hiệu suất Năm
+14.39%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Viễn thông15.256T JPY2.84%−0.70%107.275M4
Chuyên ngành viễn thông7.833T JPY0.71%−1.22%6.005M11
Viễn thông không dây18.739T JPY3.82%+0.31%3.884M8