Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ (Khu vực)

365
Cổ phiếu
60241.316B
Giá trị vốn hóa thị trường
436.844K
Khối lượng
+1.83%
Tỷ suất Cổ tức
−1.20%
Thay đổi
−1.05%
Hiệu suất Tháng
−8.66%
Hiệu suất Năm
−2.58%
Hiệu suất YTD
           
1301 KYOKUYO CO LTD
3025.001.41%42.00Mua28.000K32.728B11.59269.512257.00Chế biến Thức ăn
1332 NIPPON SUISAN KAISHA
711.004.87%33.00Mua2.621M221.225B14.3949.419065.00Chế biến Thức ăn
1333 MARUHA NICHIRO CORPORATION
3260.002.68%85.00Mua130.500K171.562B10.28317.2311276.00Câu cá và Nuôi cá
1352 HOHSUI CORP
841.000.84%7.00Sức bán mạnh6007.042B21.0240.01363.00Câu cá và Nuôi cá
1377 SAKATA SEED CORP
3450.001.92%65.00Mua104.200K154.620B26.49130.222364.00Câu cá và Nuôi cá
1379 HOKUTO CORP
1851.001.04%19.00Mua52.600K58.645B24.37100.954166.00Câu cá và Nuôi cá
1380 AKIKAWA FOODS & FARMS
830.001.84%15.00Mua9003.460B25.6032.42269.00Chế biến Thức ăn
1381 AXYZ
2530.001.61%40.00Mua1.000K14.208B7.79324.621180.00Chế biến Thức ăn
1382 HOB CO.LTD
822.00-0.24%-2.00Bán100626.189M119.846.8648.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
1383 BERG EARTH CO LTD
2084.000.68%14.00Bán5002.646B72.3735.90254.00Câu cá và Nuôi cá
1384 HOKURYO CO LTD
609.00-0.16%-1.00Mua4.600K5.152B60.5810.05207.00Câu cá và Nuôi cá
2001 NIPPON FLOUR MILLS CO
1771.002.91%50.00Bán172.900K135.655B18.21108.763687.00Chế biến Thức ăn
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC
2500.002.71%66.00Mua469.100K742.809B33.3874.976760.00Chế biến Thức ăn
2003 NITTO FUJI FLOUR MILLING CO
5710.000.18%10.00Bán2.700K26.145B7.79733.11767.00Chế biến Thức ăn
2004 SHOWA SANGYO CO
3160.001.12%35.00Mua40.800K99.834B14.92229.652376.00Chế biến Thức ăn
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
819.001.99%16.00Bán8.700K19.061B17.0847.94325.00Chế biến Thức ăn
2053 CHUBU SHIRYO CO
1229.002.67%32.00Bán23.000K37.260B9.82125.18581.00Câu cá và Nuôi cá
2055 NICHIWA SANGYO CO
269.000.00%0.00Mua9.000K5.195B20.4213.17196.00Câu cá và Nuôi cá
2058 HIGASHIMARU CO LTD
1010.002.23%22.00Mua4.700K4.793B18.3655.02364.00Câu cá và Nuôi cá
2060 FEED ONE CO LTD
191.003.24%6.00Mua346.900K37.586B8.0823.65921.00Câu cá và Nuôi cá
2107 TOYO SUGAR REFINING CO
1017.002.42%24.00Mua2.600K5.545B7.62133.4269.00Chế biến Thức ăn
2108 NIPPON BEET SUGAR MANUFACTURING CO
1984.001.74%34.00Bán8.200K28.157B21.2693.33695.00Chế biến Thức ăn
2109 MITSUI SUGAR CO
2274.002.06%46.00Bán57.500K60.721B8.85256.981201.00Chế biến Thức ăn
2112 ENSUIKO SUGAR REFINING CO
211.001.44%3.00Bán21.800K7.385B6.8130.9988.00Chế biến Thức ăn
2114 FUJI NIHON SEITO CORPORATION
558.000.90%5.00Mua1.800K14.984B43.5512.81234.00Chế biến Thức ăn
2117 NISSIN SUGAR CO LIMITED
1956.001.45%28.00Mua9.500K43.186B18.49105.80439.00Chế biến Thức ăn
2152 YOUJI CORPORATION
982.001.24%12.00Mua4.200K11.571B14.1469.46519.00Các Dịch vụ Cá nhân
2179 SEIGAKUSHA CO LTD
922.000.88%8.00Mua1.500K5.095B12.8471.80702.00Các Dịch vụ Cá nhân
2196 ESCRIT INC
759.002.57%19.00Mua32.500K9.017B8.4489.961146.00Các Dịch vụ Cá nhân
2198 IKK INC
708.002.46%17.00Mua22.600K21.024B16.1043.97805.00Các Dịch vụ Cá nhân
2201 MORINAGA & CO
5370.003.07%160.00Mua118.600K270.120B21.78246.562717.00Chế biến Thức ăn
2204 NAKAMURAYA CO LTD
4225.000.60%25.00Bán2.100K25.188B32.76128.96822.00Chế biến Thức ăn
2206 EZAKI GLICO CO
4840.002.00%95.00Bán266.900K318.530B26.88180.035381.00Chế biến Thức ăn
2207 MEITO SANGYO CO
1385.000.07%1.00Bán9.000K23.400B41.7833.15526.00Chế biến Thức ăn
2208 BOURBON CORP
1713.000.76%13.00Bán6.900K41.154B13.20129.744227.00Chế biến Thức ăn
2209 IMURAYA GROUP CO LTD
2116.002.97%61.00Bán6.100K27.688B22.0496.01923.00Chế biến Thức ăn
2211 FUJIYA CO LTD
1964.001.13%22.00Bán17.100K50.622B42.8345.862125.00Chế biến Thức ăn
2212 YAMAZAKI BAKING LTD
1691.003.17%52.00Mua382.800K367.609B29.0458.2328363.00Chế biến Thức ăn
2215 FIRST BAKING CO
982.000.20%2.00Bán1.900K6.799B-59.39893.00Chế biến Thức ăn
2216 KANRO CO LTD
1733.000.06%1.00Mua1.300K12.209B12.69136.57542.00Chế biến Thức ăn
2217 MOROZOFF LIMITED
5000.000.60%30.00Bán6.300K17.795B13.80362.27624.00Chế biến Thức ăn
2218 NICHIRYO BAKING CO
2000.000.40%8.00Mua1004.188B238.198.40725.00Chế biến Thức ăn
2220 KAMEDA SEIKA CO
5040.003.38%165.00Mua16.600K106.265B24.14208.783197.00Chế biến Thức ăn
2221 IWATSUKA CONFECTIONERY CO
3915.000.13%5.00Bán1.600K21.939B16.73233.96891.00Chế biến Thức ăn
2222 KOTOBUKI SPIRITS
6180.001.31%80.00Mua66.000K192.319B48.42127.641433.00Chế biến Thức ăn
2224 COMO CO LTD
2300.000.35%8.00Bán1.100K7.992B51.8744.35225.00Chế biến Thức ăn
2226 KOIKE-YA INC
4730.00-0.73%-35.00Bán80025.231B61.9976.30720.00Chế biến Thức ăn
2229 CALBEE INC
3030.002.57%76.00Mua200.300K404.972B20.85145.383763.00Chế biến Thức ăn
2264 MORINAGA MILK INDUSTRY CO
4380.002.22%95.00Mua312.800K216.631B15.48283.326157.00Chế biến Thức ăn
2266 ROKKO BUTTER CO
1777.001.89%33.00Bán31.800K34.623B11.92149.11442.00Chế biến Thức ăn
2267 YAKULT HONSHA CO
6330.002.59%160.00Bán364.200K1014.230B29.05217.8627279.00Chế biến Thức ăn
2269 MEIJI HOLDINGS CO LTD
7650.002.55%190.00Bán424.600K1109.506B17.93426.6117608.00Chế biến Thức ăn
2270 MEGMILK SNOW BRAND CO.LTD
2381.002.85%66.00Mua330.000K161.195B15.01158.615009.00Chế biến Thức ăn
2281 PRIMA MEAT PACKERS
2093.003.00%61.00Bán143.100K105.202B12.70164.753164.00Chế biến Thức ăn
2282 NH FOODS LTD
4445.001.48%65.00Bán306.100K457.447B24.82180.8717444.00Chế biến Thức ăn
2286 HAYASHIKANE SANGYO CO
653.000.15%1.00Mua6.500K5.814B6.7297.16576.00Câu cá và Nuôi cá
2288 MARUDAI FOOD CO
2084.001.51%31.00Mua34.100K53.006B36.3057.422023.00Chế biến Thức ăn
2291 FUKUTOME MEAT PACKERS
2117.000.09%2.00Sức bán mạnh2007.065B-95.57386.00Câu cá và Nuôi cá
2292 S FOODS INC
3455.005.34%175.00Bán84.300K109.406B15.97216.322316.00Chế biến Thức ăn
2293 TAKIZAWA HAM CO
3065.000.49%15.00Mua5006.295B68.2144.94390.00Chế biến Thức ăn
2294 KAKIYASU HONTEN
2152.000.00%0.00Mua7.500K26.785B12.88167.101079.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2296 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC
729.002.82%20.00Mua221.700K215.338B20.3735.817792.00Chế biến Thức ăn
2300 KYOKUTO CO LTD
546.000.55%3.00Mua1.900K2.873B72.917.49263.00Các Dịch vụ Cá nhân
2305 STUDIO ALICE
2023.001.51%30.00Bán40.500K34.359B17.08118.451643.00Các Dịch vụ Cá nhân
2340 GOKURAKUYU HOLDINGSCO LTD
581.001.22%7.00Mua20.400K9.610B555.771.05579.00Các Dịch vụ Cá nhân
2344 HEIAN CEREMONY SERVICE CO
888.000.34%3.00Mua1.000K11.663B8.44105.24222.00Các Dịch vụ Cá nhân
2385 SOIKEN HOLDINGS INC
720.004.35%30.00Mua696.900K18.834B45.6415.7897.00Sản phẩm Cá nhân
2406 ARTE SALON HOLDINGS INC
497.000.00%0.00Mua1.100K4.940B21.0423.62524.00Các Dịch vụ Cá nhân
2417 ZWEI CO LTD
696.000.00%0.00Mua2002.758B-54.06118.00Các Dịch vụ Cá nhân
2418 TSUKADA GLOBAL HOLDINGS INC
582.001.22%7.00Bán21.900K27.761B10.2157.572167.00Các Dịch vụ Cá nhân
2424 BRASS CORP
725.00-19.35%-174.001004.236B45.4116.34396.00Các Dịch vụ Cá nhân
2424 BRASS CORPORATION
742.000.27%2.00Mua16.100K4.236B45.4116.34396.00Các Dịch vụ Cá nhân
2438 ASUKANET CO LIMITED
1550.002.38%36.00Mua43.900K26.104B43.5935.57346.00Các Dịch vụ Cá nhân
2453 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO LTD
1400.001.16%16.00Bán141.200K44.051B26.9452.33217.00Các Dịch vụ Cá nhân
2485 TEAR CORPORATION
640.000.63%4.00Bán12.100K14.338B13.8646.19475.00Các Dịch vụ Cá nhân
2501 SAPPORO HOLDINGS LIMITED
2468.003.48%83.00Sức mua mạnh498.200K192.222B22.76118.337904.00Quán bia
2502 ASAHI GROUP HLDGS
5038.001.45%72.00Mua1.535M2307.802B15.23330.7528055.00Quán bia
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2357.003.42%78.00Mua1.859M2069.438B28.1083.8930464.00Quán bia
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2290.00-1.93%-45.00Bán1002069.438B28.1083.8930464.00Quán bia
2531 TAKARA HOLDINGS INC
1122.002.65%29.00Sức bán mạnh501.500K223.986B21.5152.154493.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
2533 OENON HOLDINGS INC
377.002.45%9.00Mua40.900K22.782B46.598.09947.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
2540 YOMEISHU SEIZO CO
1950.00-0.56%-11.00Bán14.200K32.175B38.9950.01276.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
2551 MARUSAN-AI CO. LTD.
3600.00-0.69%-25.00Mua3008.213B8.53421.90408.00Chế biến Thức ăn
2573 HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO
3735.00-0.27%-10.00Bán1.900K27.283B22.99162.501289.00Đồ uống không cồn
2579 COCA COLA BOTTLERS JAPAN INC
2720.003.70%97.00Bán643.400K487.844B275.239.8817100.00Đồ uống không cồn
2579 COCA COLA BOTTLERS JAPAN INC
2723.00-2.54%-71.00Bán100487.844B275.239.8817100.00Đồ uống không cồn
2586 FRUTA FRUTA INC
413.000.00%0.00Bán14.300K805.197M-409.4027.00Chế biến Thức ăn
2587 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED
4470.001.82%80.00Bán322.900K1381.230B19.66227.3224142.00Đồ uống không cồn
2588 PREMIUM WATER HLDGS INC
1655.001.22%20.00Sức mua mạnh70045.381B103.4317.33671.00Đồ uống không cồn
2590 DYDO GROUP HOLDINGS INC
4560.002.36%105.00Bán113.700K75.111B21.70210.123912.00Đồ uống không cồn
2593 ITO EN LTD
4915.003.15%150.00Bán161.900K516.151B42.48116.018266.00Đồ uống không cồn
2594 KEY COFFEE INC
2140.002.34%49.00Mua21.700K45.807B195.7510.931176.00Chế biến Thức ăn
2597 UNICAFE INC
977.00-0.10%-1.00Sức bán mạnh5.500K12.947B29.8632.72131.00Chế biến Thức ăn
2599 JAPAN FOODS CO
1189.00-0.75%-9.00Bán4.400K5.734B-69.62263.00Đồ uống không cồn
2602 NISSHIN OILLIO GROUP LTD
3095.001.98%60.00Bán54.000K105.651B11.68264.942786.00Chế biến Thức ăn
2607 FUJI OIL HOLDINGS INC
3355.001.05%35.00Mua271.900K288.390B26.18128.145963.00Chế biến Thức ăn
2608 BOSO OIL & FAT CO
994.000.10%1.00Bán2001.472B-338.47182.00Chế biến Thức ăn
2612 KADOYA SESAME MILLS INC
4045.002.66%105.00Bán3.300K37.213B12.62320.58416.00Chế biến Thức ăn
2613 J-OIL MILLS INC
4040.002.80%110.00Mua15.900K66.487B14.00288.561289.00Chế biến Thức ăn
2651 LAWSON INC
5360.002.10%110.00Bán337.300K536.334B20.17265.8510395.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2655 MAXVALU TOHOKU
1382.000.00%0.00Mua1.100K18.162B2355.110.61662.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2659 SAN-A CO LTD
4390.001.62%70.00Bán42.800K140.319B15.32286.521607.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2664 CAWACHI LIMITED
2015.001.72%34.00Mua46.000K45.952B22.8288.402553.00Cửa hàng Dược phẩm
2669 KANEMI CO LTD
3155.000.00%0.00Mua2.200K30.513B-38.461286.00Chế biến Thức ăn
2683 UOKI CO LTD
1430.000.28%4.00Mua1.900K3.652B44.9931.79384.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2687 CVS BAY AREA INC
709.000.14%1.00Mua3.400K3.500B9.1577.51324.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2692 ITOCHU SHOKUHIN CO
4605.000.77%35.00Bán5.700K58.425B17.66260.821145.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2698 CAN DO CO LTD
1637.002.50%40.00Bán19.200K26.049B35.7845.87630.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2700 KITOKU SHINRYO CO
3725.00-0.67%-25.00Mua1006.155B29.62125.76382.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2708 KUZE CO LTD
866.001.29%11.00Theo dõi3003.205B15.3456.47632.00Chế biến Thức ăn
2733 ARATA CORPORATION
3555.001.28%45.00Bán41.200K62.939B9.31397.893023.00Sản phẩm Cá nhân
2742 HALOWS CO LTD
2250.001.12%25.00Bán2.600K44.499B14.42156.591091.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2747 HOKUYU LUCKY CO.LTD.
2952.000.07%2.00Bán4003.731B19.90148.31481.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2749 JP-HOLDINGS INC
286.001.42%4.00Bán79.300K25.040B23.0612.403094.00Các Dịch vụ Cá nhân
2750 S. ISHIMITSU & CO LTD
434.001.64%7.00Bán8003.345B8.0953.63270.00Chế biến Thức ăn
2791 DAIKOKUTENBUSSAN CO
3275.001.08%35.00Bán15.400K45.954B26.09125.521191.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2796 PHARMARISE HOLDINGS CORPORATION
553.000.73%4.00Mua11.500K5.287B250.472.211504.00Cửa hàng Dược phẩm
2801 KIKKOMAN CORP
4970.003.97%190.00Mua598.000K954.129B36.71135.397100.00Chế biến Thức ăn
2802 AJINOMOTO CO INC
1844.002.27%41.00Bán1.054M1010.696B37.5949.0534504.00Chế biến Thức ăn
2804 BULL DOG SAUCE CO
2251.00-0.04%-1.00Mua3.000K15.095B19.52115.30302.00Chế biến Thức ăn
2805 S & B FOODS INC
4005.002.69%105.00Mua16.500K50.865B11.78339.921850.00Chế biến Thức ăn
2806 YUTAKA FOODS CORP
1645.000.00%0.00Bán60014.529B11.15147.51358.00Chế biến Thức ăn
2809 KEWPIE CORP
2505.002.16%53.00Mua303.700K358.322B19.70127.1814808.00Chế biến Thức ăn
2810 HOUSE FOODS GROUP INC
4075.002.77%110.00Bán173.800K410.559B30.33134.336066.00Chế biến Thức ăn
2811 KAGOME CO. LTD.
2470.00-1.20%-30.00Bán100223.631B20.48123.152504.00Đồ uống không cồn
2811 KAGOME CO LTD
2520.004.00%97.00Bán238.500K223.631B20.48123.152504.00Đồ uống không cồn
2812 YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO
1080.000.00%0.00Sức bán mạnh4.600K13.249B26.1141.36215.00Chế biến Thức ăn
2813 WAKOU SHOKUHIN CO
3395.00-1.74%-60.00Mua4002.779B22.31152.17236.00Chế biến Thức ăn
2814 SATO FOODS INDUSTRIES CO
1512.000.47%7.00Mua70014.102B13.07116.43169.00Chế biến Thức ăn
2815 ARIAKE JAPAN CO
6870.005.37%350.00Bán128.000K218.615B13.11524.09928.00Chế biến Thức ăn
2816 DAISHO CO LTD
1196.000.42%5.00Bán1.200K11.545B35.4133.77664.00Chế biến Thức ăn
2818 PIETRO CO LTD
1596.00-0.19%-3.00Sức bán mạnh3.600K9.695B33.6247.47198.00Chế biến Thức ăn
2819 EBARA FOODS INDUSTRY INC
2097.001.35%28.00Sức bán mạnh4.700K21.837B13.24158.38718.00Chế biến Thức ăn
2820 YAMAMI COMPANY
2567.001.46%37.00Mua39.400K17.804B24.97103.01179.00Chế biến Thức ăn
2830 AOHATA CORP
2267.000.44%10.00Bán1.500K18.766B43.2752.39563.00Chế biến Thức ăn
2831 HAGOROMO FOODS
2685.000.34%9.00Mua2.400K25.268B25.42105.62718.00Chế biến Thức ăn
2871 NICHIREI CORP
2701.004.73%122.00Mua699.400K359.954B18.05149.6415710.00Chế biến Thức ăn
2872 SEIHYO CO LTD
3350.00-1.62%-55.00Sức bán mạnh1.100K1.370B18.72178.9782.00Chế biến Thức ăn
2874 YOKOHAMA REITO CO
1057.003.32%34.00Mua124.100K61.952B17.7360.071630.00Chế biến Thức ăn
2875 TOYO SUISAN KAISHA
4620.002.33%105.00Mua298.100K471.836B25.59180.544732.00Chế biến Thức ăn
2876 JC COMSA CORPORATION
370.001.09%4.00Mua8003.369B6.7454.89326.00Chế biến Thức ăn
2877 NITTOBEST CORP
954.002.80%26.00Mua9.000K11.542B16.0259.551259.00Chế biến Thức ăn
2883 DAIREI CO LTD
1936.001.10%21.00Mua3.500K11.632B15.81122.45156.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2884 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS KK
838.004.10%33.00Bán229.500K18.457B68.8512.71529.00Chế biến Thức ăn
2892 NIHON SHOKUHIN KAKO CO
1588.002.58%40.00Mua20010.163B27.5957.55423.00Chế biến Thức ăn
2894 ISHII FOOD CO LTD
202.000.50%1.00Bán3.400K3.409B391.560.52333.00Chế biến Thức ăn
2897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD.
6930.002.97%200.00Mua125.200K721.806B37.53185.8412539.00Chế biến Thức ăn
2899 NAGATANIEN HOLDINGS CO LTD
2076.001.96%40.00Sức bán mạnh9.700K37.137B35.3558.732506.00Chế biến Thức ăn
2901 ISHIGAKI FOODS CO
173.002.98%5.00Mua81.300K1.223B-41.6876.00Chế biến Thức ăn
2902 TAIYO KAGAKU CO. LTD.
1730.00-0.86%-15.00Bán3.100K40.679B12.04143.67905.00Chế biến Thức ăn
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất