Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ (Khu vực)

363
Cổ phiếu
60540.897B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.163M
Khối lượng
+1.89%
Tỷ suất Cổ tức
+0.68%
Thay đổi
+3.67%
Hiệu suất Tháng
−4.59%
Hiệu suất Năm
−0.07%
Hiệu suất YTD
           
1301 KYOKUYO CO LTD
2919.000.31%9.00Mua19.400K31.484B10.49283.302264.00Chế biến Thức ăn
1332 NIPPON SUISAN KAISHA
631.000.32%2.00Theo dõi1.260M195.710B14.2244.239065.00Chế biến Thức ăn
1333 MARUHA NICHIRO CORPORATION
2787.000.50%14.00Bán188.800K145.932B9.06306.0411276.00Câu cá và Nuôi cá
1352 HOHSUI CORP
833.000.73%6.00Mua2.500K6.925B18.7244.19363.00Câu cá và Nuôi cá
1377 SAKATA SEED CORP
3810.001.06%40.00Sức mua mạnh65.400K165.192B24.69152.672454.00Câu cá và Nuôi cá
1379 HOKUTO CORP
1968.000.82%16.00Sức mua mạnh74.800K61.845B21.71114.924166.00Câu cá và Nuôi cá
1380 AKIKAWA FOODS & FARMS
840.000.00%0.00Mua7.200K3.502B24.7034.01269.00Chế biến Thức ăn
1381 AXYZ
2284.000.26%6.00Bán1.400K12.793B7.08321.771180.00Chế biến Thức ăn
1382 HOB CO.LTD
1016.001.60%16.00Bán2.000K761.787M17.0758.5948.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
1383 BERG EARTH CO LTD
2196.001.06%23.00Sức mua mạnh1.700K2.759B66.3439.86254.00Câu cá và Nuôi cá
1384 HOKURYO CO LTD
676.004.32%28.00Sức mua mạnh18.200K5.481B-18.06207.00Câu cá và Nuôi cá
2001 NIPPON FLOUR MILLS CO
1743.001.10%19.00Mua132.100K132.174B17.55112.503687.00Chế biến Thức ăn
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC
2048.001.34%27.00Mua781.600K600.542B29.1569.396760.00Chế biến Thức ăn
2003 NITTO FUJI FLOUR MILLING CO
6440.00-0.46%-30.00Mua1.400K29.624B8.20789.26767.00Chế biến Thức ăn
2004 SHOWA SANGYO CO
3135.001.29%40.00Sức mua mạnh38.400K96.949B13.78243.552376.00Chế biến Thức ăn
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
864.001.89%16.00Mua18.500K19.736B17.6947.94325.00Chế biến Thức ăn
2053 CHUBU SHIRYO CO
1239.003.94%47.00Mua36.100K36.138B9.56124.68604.00Câu cá và Nuôi cá
2055 NICHIWA SANGYO CO
251.000.00%0.00Bán8.600K4.847B32.867.64196.00Câu cá và Nuôi cá
2058 HIGASHIMARU CO LTD
974.00-0.71%-7.00Bán8004.656B32.8429.87364.00Câu cá và Nuôi cá
2060 FEED ONE CO LTD
162.001.89%3.00Mua654.300K31.289B6.9222.99891.00Câu cá và Nuôi cá
2107 TOYO SUGAR REFINING CO
1067.000.28%3.00Sức mua mạnh2.400K5.802B7.94133.9869.00Chế biến Thức ăn
2108 NIPPON BEET SUGAR MANUFACTURING CO
1836.000.66%12.00Bán29.300K25.887B15.54117.39707.00Chế biến Thức ăn
2109 MITSUI SUGAR CO
2292.001.19%27.00Mua58.400K59.430B9.73232.821201.00Chế biến Thức ăn
2112 ENSUIKO SUGAR REFINING CO
209.000.00%0.00Mua39.200K7.315B7.9826.1990.00Chế biến Thức ăn
2114 FUJI NIHON SEITO CORPORATION
543.000.37%2.00Bán1.400K14.527B42.2312.81234.00Chế biến Thức ăn
2117 NISSIN SUGAR CO LIMITED
2010.001.98%39.00Mua13.500K43.518B19.40101.59480.00Chế biến Thức ăn
2152 YOUJI CORPORATION
1031.001.98%20.00Mua11.700K11.912B14.1371.56519.00Các Dịch vụ Cá nhân
2179 SEIGAKUSHA CO LTD
940.000.43%4.00Mua2.300K5.172B17.1654.54702.00Các Dịch vụ Cá nhân
2196 ESCRIT INC
824.001.60%13.00Mua26.600K9.508B8.3297.571156.00Các Dịch vụ Cá nhân
2198 IKK INC
703.000.43%3.00Mua18.400K20.824B15.9443.91805.00Các Dịch vụ Cá nhân
2201 MORINAGA & CO
5020.001.72%85.00Bán167.300K248.238B17.69279.022717.00Chế biến Thức ăn
2204 NAKAMURAYA CO LTD
4460.000.90%40.00Mua4.900K26.350B49.0290.17788.00Chế biến Thức ăn
2206 EZAKI GLICO CO
4735.000.64%30.00Mua181.000K300.792B28.02167.935381.00Chế biến Thức ăn
2207 MEITO SANGYO CO
1320.000.61%8.00Mua35.500K22.166B49.7026.40528.00Chế biến Thức ăn
2208 BOURBON CORP
1685.000.06%1.00Theo dõi9.500K40.457B17.3097.324258.00Chế biến Thức ăn
2209 IMURAYA GROUP CO LTD
2129.000.19%4.00Mua10.700K27.806B26.7379.51944.00Chế biến Thức ăn
2211 FUJIYA CO LTD
2070.000.88%18.00Mua18.400K52.891B47.0143.652125.00Chế biến Thức ăn
2212 YAMAZAKI BAKING LTD
1948.000.05%1.00Mua608.800K423.261B33.4158.2828363.00Chế biến Thức ăn
2215 FIRST BAKING CO
948.000.00%0.00Theo dõi4.300K6.564B-63.26893.00Chế biến Thức ăn
2216 KANRO CO LTD
1703.000.29%5.00Bán70011.963B12.43136.57542.00Chế biến Thức ăn
2217 MOROZOFF LIMITED
4955.000.00%0.00Mua3.600K17.634B13.68362.27624.00Chế biến Thức ăn
2218 NICHIRYO BAKING CO
2011.000.45%9.00Mua4004.192B-3.40725.00Chế biến Thức ăn
2220 KAMEDA SEIKA CO
4830.001.05%50.00Mua26.100K100.783B22.72210.403197.00Chế biến Thức ăn
2221 IWATSUKA CONFECTIONERY CO
4005.00-1.48%-60.00Mua8.100K22.779B17.84227.88879.00Chế biến Thức ăn
2222 KOTOBUKI SPIRITS
7060.003.07%210.00Mua134.100K213.170B47.53144.111433.00Chế biến Thức ăn
2224 COMO CO LTD
2302.00-0.22%-5.00Bán3.500K8.016B41.6255.43225.00Chế biến Thức ăn
2226 KOIKE-YA INC
4850.00-0.82%-40.00Mua10026.084B70.8369.04720.00Chế biến Thức ăn
2229 CALBEE INC
3405.000.74%25.00Mua291.400K451.778B23.22145.613763.00Chế biến Thức ăn
2264 MORINAGA MILK INDUSTRY CO
4125.00-1.08%-45.00Bán227.100K206.300B14.41289.916157.00Chế biến Thức ăn
2266 ROKKO BUTTER CO
1795.003.64%63.00Mua22.800K33.746B13.36129.60442.00Chế biến Thức ăn
2267 YAKULT HONSHA CO
6370.001.92%120.00Mua386.200K1001.190B29.87209.2727279.00Chế biến Thức ăn
2269 MEIJI HOLDINGS CO LTD
7940.000.51%40.00Mua271.200K1145.755B19.33408.7317608.00Chế biến Thức ăn
2270 MEGMILK SNOW BRAND CO.LTD
2572.000.12%3.00Mua189.900K173.921B15.54165.285105.00Chế biến Thức ăn
2281 PRIMA MEAT PACKERS
2206.001.19%26.00Mua326.100K109.543B12.44175.243337.00Chế biến Thức ăn
2282 NH FOODS LTD
4410.000.34%15.00Mua426.700K452.300B27.39161.6217444.00Chế biến Thức ăn
2286 HAYASHIKANE SANGYO CO
581.000.87%5.00Theo dõi16.400K5.128B6.4789.07576.00Câu cá và Nuôi cá
2288 MARUDAI FOOD CO
2288.002.60%58.00Mua95.200K56.720B24.8489.772023.00Chế biến Thức ăn
2291 FUKUTOME MEAT PACKERS
2060.000.00%0.00Bán6006.875B-95.57386.00Câu cá và Nuôi cá
2292 S FOODS INC
3220.000.00%0.00Bán61.100K101.964B14.89216.322316.00Chế biến Thức ăn
2293 TAKIZAWA HAM CO
3015.00-2.27%-70.00Bán1006.336B969.463.18390.00Chế biến Thức ăn
2294 KAKIYASU HONTEN
2111.00-0.24%-5.00Mua4.100K26.337B12.66167.101079.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2296 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC
685.00-0.58%-4.00Mua426.400K203.523B18.7036.878107.00Chế biến Thức ăn
2300 KYOKUTO CO LTD
547.00-1.62%-9.00Mua1.500K2.925B74.247.49263.00Các Dịch vụ Cá nhân
2305 STUDIO ALICE
2010.002.45%48.00Bán76.800K33.323B16.56118.451643.00Các Dịch vụ Cá nhân
2340 GOKURAKUYU HOLDINGSCO LTD
544.000.00%0.00Bán14.800K9.033B-3.18608.00Các Dịch vụ Cá nhân
2344 HEIAN CEREMONY SERVICE CO
831.001.34%11.00Bán70010.770B7.85104.46241.00Các Dịch vụ Cá nhân
2385 SOIKEN HOLDINGS INC
508.00-2.31%-12.00Bán233.900K13.602B32.9615.7897.00Sản phẩm Cá nhân
2406 ARTE SALON HOLDINGS INC
551.001.10%6.00Sức mua mạnh3.300K5.417B19.2228.36524.00Các Dịch vụ Cá nhân
2417 ZWEI CO LTD
675.000.15%1.00Bán1.500K2.671B-54.06118.00Các Dịch vụ Cá nhân
2418 TSUKADA GLOBAL HOLDINGS INC
595.001.02%6.00Mua33.200K28.095B10.3457.572167.00Các Dịch vụ Cá nhân
2424 BRASS CORPORATION
660.000.76%5.00Mua6.700K3.740B40.0916.34396.00Các Dịch vụ Cá nhân
2438 ASUKANET CO LIMITED
1443.00-0.14%-2.00Mua32.000K24.335B39.8036.31354.00Các Dịch vụ Cá nhân
2453 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO LTD
1125.000.99%11.00Bán143.000K35.625B25.0044.93217.00Các Dịch vụ Cá nhân
2485 TEAR CORPORATION
623.00-3.71%-24.00Bán10013.957B13.4946.19475.00Các Dịch vụ Cá nhân
2485 TEAR CORPORATION
630.001.12%7.00Mua44.900K13.957B13.4946.19475.00Các Dịch vụ Cá nhân
2501 SAPPORO HOLDINGS LIMITED
2639.00-0.15%-4.00Mua376.300K205.885B21.91131.287904.00Quán bia
2502 ASAHI GROUP HLDGS
5330.000.19%10.00Mua1.245M2436.969B16.01332.3428055.00Quán bia
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2281.003.21%71.00Mua2.755M1940.602B27.6779.8930464.00Quán bia
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2115.000.24%5.00Bán2001940.602B27.6779.8930464.00Quán bia
2531 TAKARA HOLDINGS INC
1120.001.54%17.00Mua598.700K220.192B21.9250.314493.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
2533 OENON HOLDINGS INC
400.001.01%4.00Mua57.300K23.932B45.508.70947.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
2540 YOMEISHU SEIZO CO
1943.000.15%3.00Mua32.700K32.010B31.7961.02271.00Nhà máy chưng cất Rượu vang
2551 MARUSAN-AI CO. LTD.
3615.00-4.87%-185.00Bán3.900K8.670B6.57578.66408.00Chế biến Thức ăn
2573 HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO
3555.000.00%0.00Bán2.300K25.968B21.88162.501289.00Đồ uống không cồn
2579 COCA COLA BOTTLERS JAPAN INC
2413.00-0.70%-17.00Mua586.900K435.828B-347.4317100.00Đồ uống không cồn
2579 COCA COLA BOTTLERS JAPAN INC
2427.003.67%86.00Bán200435.828B-347.4317100.00Đồ uống không cồn
2586 FRUTA FRUTA INC
392.000.00%0.00Bán7.000K764.255M-409.4027.00Chế biến Thức ăn
2587 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED
4735.001.50%70.00Sức mua mạnh592.100K1441.485B20.45228.1324142.00Đồ uống không cồn
2588 PREMIUM WATER HLDGS INC
1820.001.11%20.00Mua7.800K49.402B70.4028.46723.00Đồ uống không cồn
2590 DYDO GROUP HOLDINGS INC
4500.000.22%10.00Mua41.200K73.958B22.88196.283912.00Đồ uống không cồn
2593 ITO EN LTD
5170.001.37%70.00Sức mua mạnh138.000K618.310B43.37129.288269.00Đồ uống không cồn
2594 KEY COFFEE INC
2206.000.91%20.00Sức mua mạnh71.800K46.791B101.9421.441176.00Chế biến Thức ăn
2597 UNICAFE INC
989.000.00%0.00Mua6.600K13.106B42.8723.07131.00Chế biến Thức ăn
2599 JAPAN FOODS CO
1211.00-0.33%-4.00Mua3.800K5.860B-47.34263.00Đồ uống không cồn
2602 NISSHIN OILLIO GROUP LTD
3500.001.60%55.00Mua130.700K117.597B12.57274.172786.00Chế biến Thức ăn
2607 FUJI OIL HOLDINGS INC
3040.000.50%15.00Mua234.500K260.022B24.21124.975963.00Chế biến Thức ăn
2608 BOSO OIL & FAT CO
920.001.10%10.00Theo dõi1001.348B-343.49182.00Chế biến Thức ăn
2612 KADOYA SESAME MILLS INC
3655.001.11%40.00Bán4.400K33.257B12.37292.21461.00Chế biến Thức ăn
2613 J-OIL MILLS INC
4165.000.73%30.00Sức mua mạnh14.900K68.050B14.40287.231289.00Chế biến Thức ăn
2651 LAWSON INC
5720.000.53%30.00Mua125.000K569.355B21.41265.8510395.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2655 MAXVALU TOHOKU
1419.000.21%3.00Mua1.800K18.609B2413.050.61662.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2659 SAN-A CO LTD
4845.001.68%80.00Mua51.700K152.305B16.63286.521607.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2664 CAWACHI LIMITED
2156.001.75%37.00Sức mua mạnh79.300K48.057B24.2287.582553.00Cửa hàng Dược phẩm
2669 KANEMI CO LTD
3015.000.17%5.00Bán1.300K29.111B-38.461286.00Chế biến Thức ăn
2683 UOKI CO LTD
1220.000.08%1.00Bán1.200K3.113B38.3531.79384.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2687 CVS BAY AREA INC
681.001.19%8.00Mua7.600K3.322B8.6877.51324.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2692 ITOCHU SHOKUHIN CO
4410.003.28%140.00Mua12.000K54.175B18.58229.841145.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2698 CAN DO CO LTD
1670.000.06%1.00Mua42.200K26.566B44.6837.45630.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2700 KITOKU SHINRYO CO
3630.000.00%0.00Bán3005.998B74.0849.00382.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2708 KUZE CO LTD
857.000.00%0.00Bán4003.172B15.1856.47632.00Chế biến Thức ăn
2733 ARATA CORPORATION
3925.000.51%20.00Mua68.800K69.227B10.06409.273016.00Sản phẩm Cá nhân
2742 HALOWS CO LTD
2298.003.42%76.00Sức mua mạnh6.700K43.945B14.24156.591091.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2747 HOKUYU LUCKY CO.LTD.
3150.00-0.32%-10.00Mua2003.994B21.31148.31481.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2749 JP-HOLDINGS INC
285.00-0.35%-1.00Mua516.600K25.124B20.1714.183481.00Các Dịch vụ Cá nhân
2750 S. ISHIMITSU & CO LTD
413.00-0.48%-2.00Bán1.100K3.199B8.6847.82270.00Chế biến Thức ăn
2791 DAIKOKUTENBUSSAN CO
3420.001.33%45.00Mua13.200K47.332B168.0220.091476.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2796 PHARMARISE HOLDINGS CORPORATION
572.000.88%5.00Sức mua mạnh5.300K5.421B256.812.211504.00Cửa hàng Dược phẩm
2801 KIKKOMAN CORP
5160.000.58%30.00Mua447.800K984.842B36.66139.947100.00Chế biến Thức ăn
2802 AJINOMOTO CO INC
2040.000.59%12.00Mua1.577M1111.545B36.4255.6834504.00Chế biến Thức ăn
2804 BULL DOG SAUCE CO
1118.000.27%3.00Mua3.400K14.349B24.9444.70302.00Chế biến Thức ăn
2805 S & B FOODS INC
4060.00-0.49%-20.00Mua1.900K51.818B12.03339.211979.00Chế biến Thức ăn
2806 YUTAKA FOODS CORP
1652.000.00%0.00Mua10014.591B11.28146.51344.00Chế biến Thức ăn
2809 KEWPIE CORP
2584.000.08%2.00Mua271.800K369.335B19.87129.9214808.00Chế biến Thức ăn
2810 HOUSE FOODS GROUP INC
4165.000.73%30.00Mua137.700K416.601B31.18132.616066.00Chế biến Thức ăn
2811 KAGOME CO LTD
2755.00-0.43%-12.00Mua222.400K231.116B19.92139.102504.00Đồ uống không cồn
2812 YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO
1061.001.43%15.00Mua9.900K12.831B22.4246.64214.00Chế biến Thức ăn
2813 WAKOU SHOKUHIN CO
3045.002.01%60.00Mua2002.444B21.32139.99236.00Chế biến Thức ăn
2814 SATO FOODS INDUSTRIES CO
1505.000.27%4.00Mua1.600K13.999B13.13115.12174.00Chế biến Thức ăn
2815 ARIAKE JAPAN CO
8360.001.21%100.00Mua100.800K262.842B15.83521.64928.00Chế biến Thức ăn
2816 DAISHO CO LTD
1225.000.16%2.00Mua2.700K11.805B33.5436.47678.00Chế biến Thức ăn
2818 PIETRO CO LTD
1629.000.06%1.00Sức mua mạnh5.300K9.890B40.2840.41227.00Chế biến Thức ăn
2819 EBARA FOODS INDUSTRY INC
2110.00-0.28%-6.00Mua5.600K22.034B13.54156.25744.00Chế biến Thức ăn
2820 YAMAMI COMPANY
2003.00-1.18%-24.00Bán11.500K14.064B20.3399.89179.00Chế biến Thức ăn
2830 AOHATA CORP
2362.000.47%11.00Sức mua mạnh3.000K19.462B44.8752.39563.00Chế biến Thức ăn
2831 HAGOROMO FOODS
2686.000.15%4.00Sức mua mạnh1.300K25.240B22.37119.87703.00Chế biến Thức ăn
2871 NICHIREI CORP
2504.000.44%11.00Mua410.600K332.335B16.78148.6015710.00Chế biến Thức ăn
2872 SEIHYO CO LTD
3030.00-1.30%-40.00Bán1.300K1.256B17.15178.9782.00Chế biến Thức ăn
2874 YOKOHAMA REITO CO
1046.000.58%6.00Mua207.300K60.955B17.2060.461630.00Chế biến Thức ăn
2875 TOYO SUISAN KAISHA
4475.000.22%10.00Mua295.800K456.005B25.20177.154732.00Chế biến Thức ăn
2876 JC COMSA CORPORATION
376.001.62%6.00Mua1.500K3.369B6.1660.03326.00Chế biến Thức ăn
2877 NITTOBEST CORP
860.000.82%7.00Theo dõi1.000K10.320B12.4568.501332.00Chế biến Thức ăn
2883 DAIREI CO LTD
2069.000.73%15.00Mua11.200K12.337B15.89129.30157.00Phân phối và Bán lẻ Thực phẩm
2884 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS KK
877.003.06%26.00Sức mua mạnh119.300K18.854B69.9312.71529.00Chế biến Thức ăn
2892 NIHON SHOKUHIN KAKO CO
1356.000.30%4.00Bán2008.653B-12.20435.00Chế biến Thức ăn
2894 ISHII FOOD CO LTD
201.000.00%0.00Mua17.200K3.392B1090.730.18333.00Chế biến Thức ăn
2897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD.
7760.001.17%90.00Mua327.300K798.881B47.64162.1012539.00Chế biến Thức ăn
2899 NAGATANIEN HOLDINGS CO LTD
2179.002.49%53.00Mua17.000K38.008B161.5313.162506.00Chế biến Thức ăn
2901 ISHIGAKI FOODS CO
149.001.36%2.00Bán46.800K1.039B-46.8369.00Chế biến Thức ăn
2902 TAIYO KAGAKU CO. LTD.
1714.003.07%51.00Sức mua mạnh5.000K39.103B11.40145.84873.00Chế biến Thức ăn
2903 SHINOBU FOOD PRODUCTS CO
676.000.15%1.00Bán3.500K8.373B11.0661.76499.00Chế biến Thức ăn
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất