Cổ phiếu Kenyađược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường chứng khoán Kenya nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Khối lượng
Giá
Thay đổi %
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SCOMSAFARICOM LTD
8.04M14.90 KES+2.76%1.49574.479B KES9.381.59 KES−13.55%8.28%Truyền thông
Sức mua mạnh
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
1.527M1.39 KES−1.42%3.292.713B KES−1.64 KES−314.83%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
KEGNKENGEN LTD
909K2.10 KES−0.94%0.5313.98B KES9.43%Công ty dịch vụ công cộng
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
370.5K11.45 KES+1.33%2.2966.299B KES2.873.99 KES13.27%Tài chính
Mua
KCBKCB GROUP LTD
149.2K19.10 KES−1.55%0.1961.377B KES1.5312.47 KES10.47%Tài chính
Mua
ABSAABSA BANK KENYA PLC
98.3K11.10 KES+0.91%1.2660.833B KES3.732.98 KES12.05%Tài chính
Sức mua mạnh
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
54.8K40.00 KES+3.90%0.3413.23B KES73.690.54 KES−83.36%2.06%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
50K2.40 KES0.00%0.716.303B KES4.410.54 KES+377.02%5.39%Tài chính
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
43K1.75 KES+1.74%0.334.844B KES1.331.32 KES+93.40%11.56%Tài chính
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
41.2K4.80 KES−4.00%1.8812.668B KES4.541.06 KES0.00%Tài chính
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
38.6K8.40 KES−1.18%0.185.523B KES7.23%Tài chính
NMGNATION MEDIA GROUP
25K20.00 KES0.00%0.793.806B KES7.50%Dịch vụ Khách hàng
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
24.4K38.00 KES+1.20%0.03143.4B KES3.1112.22 KES10.53%Tài chính
Sức mua mạnh
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
22.4K14.05 KES−3.77%0.883.772B KES4.393.20 KES+96.58%11.49%Công nghiệp Chế biến
NCBANCBA GROUP PLC
15K39.50 KES+1.28%0.1262.853B KES4.149.53 KES10.48%Tài chính
Sức mua mạnh
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
13.7K160.25 KES−2.88%1.1660.93B KES4.4735.88 KES13.64%Tài chính
Theo dõi
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
11.7K2.70 KES+8.00%6.093.384B KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
UMMEUMEME LTD
11.1K14.25 KES−4.68%0.6626.261B KES6.202.30 KES+77.05%15.98%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
8.6K1.17 KES−2.50%1.91252M KES−0.29 KES+24.76%0.00%Sản xuất Chế tạo
IMHI&M HOLDINGS PLC
6.5K17.45 KES+0.58%0.2128.69B KES2.566.83 KES12.97%Tài chính
Sức mua mạnh
HFCKHF GROUP LTD
3.9K3.85 KES−3.75%0.191.55B KES3.721.03 KES0.00%Tài chính
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
3.4K232.00 KES+0.11%2.544.063B KES12.93%Công nghiệp Chế biến
SASNSASINI LTD
2.6K20.00 KES+2.56%0.614.527B KES5.233.82 KES5.04%Công nghiệp Chế biến
HAFRHOME AFRIKA LTD
2.6K0.32 KES+6.67%0.03121.577M KES0.00%Khách hàng Lâu năm
TCLTRANSCENTURY LTD
2.3K0.53 KES+6.00%0.09187.601M KESSản xuất Chế tạo
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
2.2K104.00 KES−4.59%0.0343.09B KES3.6328.62 KES12.61%Tài chính
Theo dõi
SCANWPP SCANGROUP LTD
1.5K2.06 KES+1.98%0.09937.779M KES0.00%Dịch vụ Thương mại
CABLE.A.CABLES LTD
1.3K1.00 KES+5.26%0.35240.469M KES−1.04 KES−138.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
1.1K6.10 KES+0.66%0.041.573B KES37.060.16 KES−68.28%3.30%Tài chính
SMERSAMEER AFRICA PLC
1K2.20 KES−6.38%0.13626.27M KES10.770.20 KES−77.83%0.00%Tài chính
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
1K3.10 KES0.00%0.27124M KES5.090.61 KES0.00%Sản xuất Chế tạo
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
70036.00 KES0.00%2.125.125B KES8.944.03 KES+43.48%11.11%Công nghiệp Chế biến
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
50016.50 KES0.00%0.4010.356B KES4.203.93 KES−36.01%7.96%Bán Lẻ
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
50045.00 KES0.00%0.0612.582B KES1.9922.56 KES11.11%Tài chính
Sức mua mạnh
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
500406.00 KES−0.98%0.1841B KES5.9867.89 KES+22.62%13.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
40013.40 KES+16.02%0.552.232B KES9.221.45 KES0.00%Dịch vụ Khách hàng
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
400240.00 KES+0.31%0.501.872B KES4.5153.23 KES+817.31%10.45%Công nghiệp Chế biến
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
3004.20 KES+2.94%0.082.154B KES0.00%Tài chính
BKGBK GROUP PLC
20036.00 KES+9.09%0.18Tài chính
UNGAUNGA GROUP LTD
20016.95 KES−0.29%0.561.287B KES−8.41 KES−455.25%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KUKZKAKUZI LTD
100406.00 KES+5.45%0.107.546B KES12.7931.74 KES+14.37%6.23%Công nghiệp Chế biến
BOCBOC LTD - KENYA
10077.00 KES+2.67%0.101.557B KES9.448.16 KES+27.06%7.59%Công nghiệp Chế biến
SGLSTANDARD GROUP LTD
1007.84 KES0.00%0.13647.316M KES−7.93 KES−409.09%0.00%Dịch vụ Khách hàng