Các công ty Kenya nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách Các công ty Kenya nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
(FQ)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SCOMSAFARICOM LTD
22.742B KES15.20 KES1.67%8.29M592.307B KES9.781.55 KES−9.88%8.03%Truyền thông
Sức mua mạnh
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
13.275B KES17.60 KES−2.22%30011.363B KES4.483.93 KES−36.01%7.26%Bán Lẻ
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
10.253B KES130.00 KES−2.62%1.8K104.991B KES10.3812.52 KES41.74%8.26%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
5.66B KES26.10 KES2.35%8.3K9.255B KES48.080.54 KES−83.36%2.94%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
HFCKHF GROUP LTD
2.197B KES4.50 KES−1.10%3.6K1.754B KES6.520.69 KES0.00%Tài chính
UMMEUMEME LTD
1.629B KES13.20 KES−0.38%17K26.301B KES5.742.30 KES77.05%15.63%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SASNSASINI LTD
1.479B KES26.00 KES10.64%2005.428B KES6.813.82 KES4.20%Công nghiệp Chế biến
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
614.607M KES14.20 KES−8.09%1002.587B KES9.771.45 KES0.00%Dịch vụ Khách hàng
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
595.01M KES196.00 KES4.26%2001.459B KES4.8840.20 KES4351.62%13.40%Công nghiệp Chế biến
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
531.53M KES6.00 KES0.00%4.3K1.541B KES36.450.16 KES−68.28%3.37%Tài chính
KUKZKAKUZI LTD
239.675M KES385.00 KES−7.23%8007.546B KES12.1331.74 KES14.37%6.23%Công nghiệp Chế biến
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
76.115M KES3.50 KES0.00%200144M KES6.360.55 KES0.00%Sản xuất Chế tạo
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
73.331M KES1.29 KES0.00%1.7K213.664M KES−1.21 KES−385.95%0.00%Sản xuất Chế tạo
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
15.659M KES2.01 KES−4.29%400572.124M KES−0.27 KES83.31%0.00%Dịch vụ Khách hàng
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
9.871M KES1.37 KES5.38%5.9K275.1M KES−0.29 KES24.76%0.00%Sản xuất Chế tạo
LIMTLIMURU TEA LTD
1.087M KES380.00 KES0.00%100912M KES139.882.72 KES0.66%Công nghiệp Chế biến
XPRSEXPRESS KENYA LTD
7K KES5.06 KES7.66%600231.401M KES0.00%Vận chuyển
SMERSAMEER AFRICA PLC
2.78 KES6.92%700748.741M KES13.610.20 KES−77.83%0.00%Tài chính
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
48.00 KES−4.00%25.3K14.33B KES2.0723.17 KES42.01%9.76%Tài chính
Sức mua mạnh
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
36.90 KES−0.27%682.9K140.192B KES2.9912.35 KES2.73%10.77%Tài chính
Sức mua mạnh
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
3.75 KES0.00%4002.009B KES0.00%Tài chính
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.35 KES2.94%67.8K137.787M KES0.00%Khách hàng Lâu năm
ABSAABSA BANK KENYA PLC
11.90 KES−0.83%89.8K64.364B KES3.893.06 KES43.18%11.39%Tài chính
Sức mua mạnh
UNGAUNGA GROUP LTD
17.50 KES−6.91%2001.423B KES13.801.27 KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SGLSTANDARD GROUP LTD
7.30 KES−1.35%2.5K596.642M KES−7.93 KES−409.09%0.00%Dịch vụ Khách hàng
IMHI&M HOLDINGS PLC
17.50 KES−1.69%14.6K29.434B KES2.566.83 KES28.61%12.64%Tài chính
Sức mua mạnh
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
1.83 KES1.10%24.8K5.068B KES1.391.32 KES93.40%11.05%Tài chính
EGADEAAGADS LTD
14.00 KES4.09%18.5K450.198M KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
33.85 KES9.90%1K2.595B KES2.47%Dịch vụ Phân phối
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
1.50 KES3.45%126.7K2.771B KES−0.75 KES2.52%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
TCLTRANSCENTURY LTD
0.54 KES−1.82%14K202.609M KESSản xuất Chế tạo
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
11.85 KES0.00%173.4K69.526B KES3.053.88 KES9.97%12.66%Tài chính
Mua
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
8.90 KES−1.11%162.7K5.989B KES6.52%Tài chính
NCBANCBA GROUP PLC
37.15 KES−0.54%1.8K61.535B KES3.969.37 KES15.13%11.38%Tài chính
Sức mua mạnh
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
2.99 KES0.00%1.6K4.048B KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
2.13 KES−0.93%5.3K5.571B KES3.920.54 KES377.02%6.10%Tài chính
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
0.23 KES0.00%11.5K83.941M KES0.00%Bán Lẻ
BOCBOC LTD - KENYA
85.00 KES8.97%9001.66B KES10.428.16 KES27.06%7.12%Công nghiệp Chế biến
KCBKCB GROUP LTD
22.35 KES0.00%119.8K71.66B KES1.9611.42 KES−4.24%8.97%Tài chính
Sức mua mạnh
SCANWPP SCANGROUP LTD
2.62 KES−1.13%60.3K1.145B KES0.00%Dịch vụ Thương mại
ORCHKENYA ORCHARDS LTD
19.50 KES8.33%400250.928M KES0.00%Dịch vụ Phân phối
BKGBK GROUP PLC
35.80 KES−0.56%500Tài chính
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
420.00 KES0.00%2.2K42.3B KES6.1967.89 KES22.62%13.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SLAMSANLAM KENYA PLC
7.18 KES−0.28%1001.034B KES30.160.24 KES0.00%Tài chính
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
111.00 KES0.00%5.9K43.881B KES3.8828.62 KES84.24%11.35%Tài chính
Mua
CABLE.A.CABLES LTD
0.93 KES0.00%2.5K235.406M KES−1.04 KES−138.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
202.00 KES1.00%5003.581B KES14.67%Công nghiệp Chế biến
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
16.00 KES0.63%5.4K4.078B KES5.382.98 KES124.66%10.63%Công nghiệp Chế biến
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
165.00 KES1.85%79.1K60.93B KES4.6035.88 KES41.59%13.64%Tài chính
Bán
KEGNKENGEN LTD
2.35 KES2.17%149.2K15.167B KES3.360.70 KES−69.80%8.70%Công ty dịch vụ công cộng
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
7.40 KES0.00%100666M KES0.00%Khoáng sản phi năng lượng
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
181.00 KES−12.98%20013.099B KES2.0588.13 KES76.05%4.98%Tài chính
Sức mua mạnh
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
40.00 KES1.27%1.9K5.638B KES10.10%Công nghiệp Chế biến
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
4.85 KES0.00%20.6K12.416B KES4.591.06 KES0.00%Tài chính
NMGNATION MEDIA GROUP
20.00 KES0.00%4.8K3.806B KES7.50%Dịch vụ Khách hàng