Các công ty Kenyaphá vỡ mục tiêu bán hàng của họ

Cổ phiếu Kenya này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những người chủ yếu tìm kiếm các công ty tăng doanh số bán hàng của họ nhanh hơn nhiều so với bất kỳ ai khác. Nhưng hãy cảnh báo, Padawan trẻ của tôi, vào cuối ngày doanh thu chỉ tính rất ít nếu công việc kinh doanh không bao giờ có lãi. Vì vậy, hãy luôn đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu đầy đủ trước khi giao dịch bất kỳ thứ gì trong danh sách này.

Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SCOMSAFARICOM LTD
309.7B KES14.50 KES0.00%2.9M0.25576.46B KES9.131.59 KES−13.55%8.25%Truyền thông
Sức mua mạnh
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
190.975B KES1.42 KES+2.90%41.6K0.082.732B KES−1.64 KES−314.83%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
177.777B KES37.55 KES+0.13%270.4K0.30143.022B KES3.0712.22 KES10.55%Tài chính
Sức mua mạnh
KCBKCB GROUP LTD
162.136B KES19.25 KES+0.26%1.781M3.4262.02B KES1.5412.47 KES10.36%Tài chính
Mua
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
109.649B KES111.00 KES−0.45%12.6K0.1288.051B KES8.8612.52 KES+41.74%4.92%Dịch vụ Phân phối
Mua
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
102.802B KES16.00 KES0.00%32.9K27.6510.545B KES4.083.93 KES−36.01%7.82%Bán Lẻ
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
87.798B KES11.20 KES+1.82%195.2K1.0365.126B KES2.813.99 KES13.51%Tài chính
Mua
NCBANCBA GROUP PLC
82.245B KES38.90 KES+2.23%51K0.4062.606B KES4.089.53 KES10.53%Tài chính
Sức mua mạnh
UMMEUMEME LTD
63.012B KES14.80 KES+1.37%2.9K0.4127.045B KES6.442.30 KES+77.05%15.52%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ABSAABSA BANK KENYA PLC
54.476B KES11.50 KES0.00%28.4K0.3362.463B KES3.862.98 KES11.74%Tài chính
Sức mua mạnh
IMHI&M HOLDINGS PLC
50.083B KES17.50 KES0.00%210.5K9.5228.938B KES2.387.35 KES12.86%Tài chính
Sức mua mạnh
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
48.778B KES46.00 KES+2.22%7000.0912.862B KES2.0422.56 KES10.87%Tài chính
Sức mua mạnh
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
41.595B KES5.00 KES0.00%1.2K0.0412.668B KES4.731.06 KES0.00%Tài chính
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
40.119B KES108.75 KES+4.57%1.5K0.0142.794B KES3.8028.62 KES12.70%Tài chính
Theo dõi
KEGNKENGEN LTD
39.474B KES2.04 KES0.00%269.8K0.1813.453B KES9.80%Công ty dịch vụ công cộng
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
38.998B KES41.30 KES+0.73%60K0.3715.008B KES76.090.54 KES−83.36%1.81%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
38.746B KES164.00 KES+1.86%12.6K1.1460.836B KES4.5735.88 KES13.66%Tài chính
Theo dõi
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
35.037B KES185.00 KES+1.37%1K0.5613.407B KES4.86%Tài chính
Sức mua mạnh
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
27.378B KES410.00 KES+1.23%4.2K1.5640.35B KES6.0467.89 KES+22.62%14.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
26.033B KES1.73 KES−3.35%7.1K0.054.928B KES1.311.32 KES+93.40%11.36%Tài chính
UNGAUNGA GROUP LTD
24.051B KES15.30 KES−9.73%1000.271.158B KES−8.41 KES−455.25%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
22.061B KES2.30 KES+0.44%6000.016.016B KES4.230.54 KES+377.02%5.65%Tài chính
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
19.399B KES24.00 KES0.00%1000.161.925B KES3.33%Dịch vụ Phân phối
SLAMSANLAM KENYA PLC
12.029B KES7.30 KES0.00%2000.171.051B KES30.660.24 KES0.00%Tài chính
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
11.389B KES35.90 KES0.00%9001.555.111B KES8.924.03 KES+43.48%11.14%Công nghiệp Chế biến
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
9.177B KES3.60 KES−5.26%1K0.211.929B KES0.00%Tài chính
SASNSASINI LTD
7.345B KES19.50 KES−2.50%3.3K0.774.493B KES5.103.82 KES5.08%Công nghiệp Chế biến
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
6.944B KES13.00 KES0.00%1000.022.368B KES8.951.45 KES0.00%Dịch vụ Khách hàng
HFCKHF GROUP LTD
5.32B KES3.55 KES+1.43%2.8K0.231.381B KES3.101.14 KES+1053.93%0.00%Tài chính
KUKZKAKUZI LTD
4.434B KES385.00 KES−5.17%5000.507.546B KES12.1331.74 KES+14.37%6.23%Công nghiệp Chế biến
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
4.026B KES1.00 KES0.00%57K6.33178.053M KES0.00%Sản xuất Chế tạo
SGLSTANDARD GROUP LTD
2.726B KES7.84 KES0.00%1000.13640.777M KES−7.93 KES−409.09%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CABLE.A.CABLES LTD
2.606B KES0.95 KES−5.00%9.3K1.54243M KES−1.04 KES−138.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
2.143B KES9.00 KES−3.64%1.4K2.55784.8M KES0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
1.774B KES235.00 KES−1.67%6000.741.819B KES4.4253.23 KES+817.31%10.75%Công nghiệp Chế biến
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
1.724B KES2.25 KES+2.27%1.8K0.17621.163M KES0.00%Dịch vụ Khách hàng
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
1.721B KES15.95 KES+10.00%9.7K0.873.925B KES4.983.20 KES+96.58%11.04%Công nghiệp Chế biến
BOCBOC LTD - KENYA
1.287B KES84.50 KES+9.74%1000.111.65B KES10.368.16 KES+27.06%7.16%Công nghiệp Chế biến
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
642.764M KES6.00 KES−0.66%2.5K0.071.578B KES36.450.16 KES−68.28%3.29%Tài chính
SMERSAMEER AFRICA PLC
613.065M KES2.20 KES0.00%4000.05612.353M KES10.770.20 KES−77.83%0.00%Tài chính
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
494.463M KES2.80 KES−9.68%1.2K0.31112M KES4.590.61 KES0.00%Sản xuất Chế tạo
EGADEAAGADS LTD
234.296M KES13.95 KES0.00%1000.06448.59M KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
82.624M KES1.15 KES0.00%6.5K1.28235.2M KES−0.29 KES+24.76%0.00%Sản xuất Chế tạo
XPRSEXPRESS KENYA LTD
30.876M KES3.99 KES0.00%1000.23190.369M KES−1.90 KES−104.59%0.00%Vận chuyển
NMGNATION MEDIA GROUP
20.50 KES0.00%1.1K0.033.901B KES7.32%Dịch vụ Khách hàng
SCANWPP SCANGROUP LTD
2.05 KES−0.49%15.4K0.80885.92M KES0.00%Dịch vụ Thương mại
ORCHKENYA ORCHARDS LTD
19.50 KES0.00%2000.33250.928M KES0.00%Dịch vụ Phân phối
BKGBK GROUP PLC
36.00 KES+9.09%2000.18Tài chính
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
209.00 KES−9.72%2000.103.844B KES13.67%Công nghiệp Chế biến
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
8.80 KES+10.00%44.5K0.255.763B KES6.93%Tài chính
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
2.50 KES+1.21%9000.323.384B KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TCLTRANSCENTURY LTD
0.53 KES0.00%1.8K0.07198.857M KESSản xuất Chế tạo
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.31 KES+6.90%60.9K0.32109.419M KES0.00%Khách hàng Lâu năm
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
0.19 KES+5.56%34.8K1.3065.693M KES0.00%Bán Lẻ