Các công ty lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Kenya

Giá trị vốn hóa thị trường cho thấy giá trị của một công ty khi lấy giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tại đây bạn có thể thấy các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thường là những công ty dẫn đầu ngành và lĩnh vực, đồng thời đại diện cho các công ty lâu đời, nổi tiếng.

Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SCOMSAFARICOM LTD
576.46B KES14.55 KES+0.34%1.769M0.159.161.59 KES−13.55%8.25%Truyền thông
Sức mua mạnh
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
143.022B KES37.50 KES−0.13%27.4K0.033.0712.22 KES10.55%Tài chính
Sức mua mạnh
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
88.051B KES112.00 KES+0.90%7.5K0.158.9412.52 KES+41.74%4.92%Dịch vụ Phân phối
Mua
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
65.126B KES11.20 KES0.00%37.5K0.202.813.99 KES13.51%Tài chính
Mua
NCBANCBA GROUP PLC
62.606B KES38.00 KES−2.31%12.6K0.303.999.53 KES10.53%Tài chính
Sức mua mạnh
ABSAABSA BANK KENYA PLC
62.463B KES11.40 KES−0.87%67.3K0.773.832.98 KES11.74%Tài chính
Sức mua mạnh
KCBKCB GROUP LTD
62.02B KES19.35 KES+0.52%149.3K0.221.5512.47 KES10.36%Tài chính
Mua
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
60.836B KES164.00 KES0.00%2.9K0.284.5735.88 KES13.66%Tài chính
Theo dõi
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
42.794B KES108.25 KES−0.46%1.7K0.013.7828.62 KES12.70%Tài chính
Theo dõi
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
40.35B KES440.00 KES+7.32%8000.286.4867.89 KES+22.62%14.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
IMHI&M HOLDINGS PLC
28.938B KES17.50 KES0.00%15K0.372.387.35 KES12.86%Tài chính
Sức mua mạnh
UMMEUMEME LTD
27.053B KES14.80 KES0.00%3.3K0.476.442.30 KES+77.05%15.52%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
15.008B KES41.30 KES0.00%16K0.2776.090.54 KES−83.36%1.81%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
KEGNKENGEN LTD
13.453B KES2.01 KES−1.47%952.8K0.699.80%Công ty dịch vụ công cộng
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
13.407B KES185.00 KES+1.37%1K0.564.86%Tài chính
Sức mua mạnh
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
12.862B KES46.00 KES0.00%1.1K0.162.0422.56 KES10.87%Tài chính
Sức mua mạnh
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
12.668B KES5.10 KES+2.00%11.8K0.354.831.06 KES0.00%Tài chính
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
10.545B KES16.60 KES+3.75%5.6K1.264.233.93 KES−36.01%7.82%Bán Lẻ
KUKZKAKUZI LTD
7.546B KES385.00 KES−5.17%5000.5012.1331.74 KES+14.37%6.23%Công nghiệp Chế biến
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
6.016B KES2.30 KES0.00%27.5K0.454.230.54 KES+377.02%5.65%Tài chính
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
5.763B KES8.50 KES−3.41%16.5K0.096.93%Tài chính
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
5.111B KES35.90 KES0.00%9001.558.924.03 KES+43.48%11.14%Công nghiệp Chế biến
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
4.928B KES1.79 KES+3.47%28.9K0.621.361.32 KES+93.40%11.36%Tài chính
SASNSASINI LTD
4.493B KES19.50 KES0.00%7.9K2.065.103.82 KES5.08%Công nghiệp Chế biến
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
3.925B KES14.55 KES−8.78%2.1K0.204.543.20 KES+96.58%11.04%Công nghiệp Chế biến
NMGNATION MEDIA GROUP
3.901B KES20.50 KES0.00%2000.017.32%Dịch vụ Khách hàng
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
3.844B KES209.00 KES0.00%4000.2113.67%Công nghiệp Chế biến
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
3.384B KES2.50 KES+1.21%9000.320.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
2.732B KES1.43 KES+0.70%319K0.61−1.64 KES−314.83%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
2.368B KES13.00 KES0.00%1000.028.951.45 KES0.00%Dịch vụ Khách hàng
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
1.929B KES3.60 KES−5.26%1K0.210.00%Tài chính
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
1.925B KES24.00 KES0.00%1000.163.33%Dịch vụ Phân phối
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
1.819B KES229.00 KES−2.55%1000.144.3053.23 KES+817.31%10.75%Công nghiệp Chế biến
BOCBOC LTD - KENYA
1.65B KES84.50 KES0.00%1000.1210.368.16 KES+27.06%7.16%Công nghiệp Chế biến
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
1.578B KES6.08 KES+1.33%37.3K0.9936.940.16 KES−68.28%3.29%Tài chính
HFCKHF GROUP LTD
1.381B KES3.50 KES−1.41%41.2K3.453.061.14 KES+1053.93%0.00%Tài chính
UNGAUNGA GROUP LTD
1.158B KES15.30 KES−9.73%1000.27−8.41 KES−455.25%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SLAMSANLAM KENYA PLC
1.051B KES6.80 KES−6.85%3K2.7828.560.24 KES0.00%Tài chính
SCANWPP SCANGROUP LTD
885.92M KES2.10 KES+2.44%2.2K0.110.00%Dịch vụ Thương mại
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
784.8M KES9.00 KES−3.64%1.4K2.550.00%Khoáng sản phi năng lượng
SGLSTANDARD GROUP LTD
640.777M KES7.84 KES0.00%1000.13−7.93 KES−409.09%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
621.163M KES2.25 KES+2.27%1.8K0.170.00%Dịch vụ Khách hàng
SMERSAMEER AFRICA PLC
612.353M KES2.20 KES0.00%6000.0810.770.20 KES−77.83%0.00%Tài chính
EGADEAAGADS LTD
448.59M KES13.95 KES0.00%1000.060.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ORCHKENYA ORCHARDS LTD
250.928M KES19.50 KES0.00%2000.330.00%Dịch vụ Phân phối
CABLE.A.CABLES LTD
243M KES0.94 KES−1.05%4.5K0.66−1.04 KES−138.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
235.2M KES1.08 KES−6.09%1.8K0.33−0.29 KES+24.76%0.00%Sản xuất Chế tạo
TCLTRANSCENTURY LTD
198.857M KES0.50 KES−5.66%2.4K0.18Sản xuất Chế tạo
XPRSEXPRESS KENYA LTD
190.369M KES3.99 KES0.00%1000.23−1.90 KES−104.59%0.00%Vận chuyển
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
178.053M KES1.10 KES+10.00%1K0.070.00%Sản xuất Chế tạo
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
112M KES2.80 KES−9.68%1.2K0.314.590.61 KES0.00%Sản xuất Chế tạo
HAFRHOME AFRIKA LTD
109.419M KES0.28 KES−9.68%4.3K0.020.00%Khách hàng Lâu năm
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
65.693M KES0.18 KES−5.26%4K0.140.00%Bán Lẻ
BKGBK GROUP PLC
36.00 KES0.00%8000.78Tài chính