Các công ty Kenya với số lượng nhân viên lớn nhất

Câu nói cũ "không phải là kích thước của con tàu, mà do sự chuyển động của đại dương", những người được liệt kê ở đây không nhận được bản ghi nhớ - họ là một số nhà tuyển dụng lớn nhất: Kenya. Mặt khác, nhiều người hơn có thể có nghĩa là nhiều quyền lực hơn, nhiều sự hiện diện hơn và sự ổn định (ngụ ý) lớn hơn. Nhưng cho dù bạn nghĩ như thế nào, bạn cũng không thể bỏ qua những Các công ty Kenya này. Rất có thể, bạn biết ai đó đang làm việc cho họ.

NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KCBKCB GROUP LTD
9.194K19.40 KES+3.47%1.078M1.4661.056B KES1.5612.47 KES10.53%Tài chính
Mua
SCOMSAFARICOM LTD
5.707K14.05 KES+0.36%1.213M0.20556.65B KES8.851.59 KES−13.55%8.54%Truyền thông
Sức mua mạnh
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
4.864K11.50 KES+0.88%95.8K0.2966.886B KES2.883.99 KES13.16%Tài chính
Mua
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
2.538K46.00 KES+3.37%6.3K0.8312.792B KES2.0422.56 KES10.93%Tài chính
Sức mua mạnh
KEGNKENGEN LTD
2.476K2.15 KES−6.52%493.4K0.2714.178B KES9.30%Công ty dịch vụ công cộng
UMMEUMEME LTD
2.301K14.70 KES−1.67%1.2K0.0726.253B KES6.402.30 KES+77.05%15.98%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
2.264K11.55 KES0.00%1.7K2.702.232B KES7.951.45 KES0.00%Dịch vụ Khách hàng
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
1.08K25.05 KES+17.61%1000.162.009B KES3.19%Dịch vụ Phân phối
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
1.061K159.00 KES0.00%26.2K2.5459.891B KES4.4335.88 KES13.88%Tài chính
Theo dõi
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
9035.10 KES0.00%9.6K0.4612.87B KES4.831.06 KES0.00%Tài chính
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
850182.00 KES−0.55%2000.2113.19B KES4.95%Tài chính
Sức mua mạnh
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
6753.91 KES+11.71%5000.092.095B KES0.00%Tài chính
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
6482.45 KES0.00%3.1K0.036.33B KES4.510.54 KES+377.02%5.37%Tài chính
HFCKHF GROUP LTD
4993.96 KES+14.78%37.5K2.061.515B KES3.831.03 KES0.00%Tài chính
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
4989.34 KES+9.88%1000.14840.6M KES0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SLAMSANLAM KENYA PLC
1727.48 KES+10.98%1.1K0.681.077B KES31.420.24 KES0.00%Tài chính
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
7615.00 KES0.00%6000.023.823B KES4.683.20 KES+96.58%11.33%Công nghiệp Chế biến
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
446.08 KES−0.33%8000.031.573B KES36.940.16 KES−68.28%3.30%Tài chính
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
2.30 KES−8.73%3.1K0.27629.336M KES0.00%Dịch vụ Khách hàng
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
239.25 KES−0.10%1000.031.872B KES4.4953.23 KES+817.31%10.45%Công nghiệp Chế biến
NMGNATION MEDIA GROUP
20.00 KES0.00%17.7K0.633.806B KES7.50%Dịch vụ Khách hàng
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
109.00 KES−0.46%500.8K18.6540.323B KES3.8128.62 KES13.48%Tài chính
Theo dõi
UNGAUNGA GROUP LTD
17.00 KES+6.25%3000.681.245B KES−8.41 KES−455.25%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SMERSAMEER AFRICA PLC
2.35 KES+4.44%10.2K1.18626.27M KES11.500.20 KES−77.83%0.00%Tài chính
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
1.41 KES−0.70%72.4K0.182.713B KES−1.64 KES−314.83%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
3.10 KES+3.33%2K0.56124M KES5.090.61 KES0.00%Sản xuất Chế tạo
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
16.50 KES0.00%2.3K0.6710.419B KES4.203.93 KES−36.01%7.92%Bán Lẻ
ABSAABSA BANK KENYA PLC
11.45 KES+3.62%53.2K0.6759.475B KES3.842.98 KES12.33%Tài chính
Sức mua mạnh
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
231.75 KES+0.32%2000.154.059B KES12.95%Công nghiệp Chế biến
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
2.50 KES−1.96%1.3K0.723.384B KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CABLE.A.CABLES LTD
0.90 KES+1.12%2000.05227.812M KES−1.04 KES−138.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
NCBANCBA GROUP PLC
39.00 KES0.00%15.8K0.1364.253B KES4.099.53 KES10.26%Tài chính
Sức mua mạnh
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
8.50 KES0.00%29.9K0.215.656B KES7.06%Tài chính
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
38.00 KES+2.70%4.499M10.73143.4B KES3.1112.22 KES10.53%Tài chính
Sức mua mạnh
EGADEAAGADS LTD
12.70 KES+7.63%1.9K1.29408.394M KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
0.17 KES−5.56%32.1K1.6169.342M KES0.00%Bán Lẻ
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.30 KES0.00%83.8K1.15121.577M KES0.00%Khách hàng Lâu năm
BOCBOC LTD - KENYA
75.00 KES−6.25%5.1K10.201.557B KES9.198.16 KES+27.06%7.59%Công nghiệp Chế biến
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
113.00 KES+0.67%5K0.0689.626B KES9.0212.52 KES+41.74%4.84%Dịch vụ Phân phối
Mua
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
36.00 KES0.00%1000.305.125B KES8.944.03 KES+43.48%11.11%Công nghiệp Chế biến
XPRSEXPRESS KENYA LTD
3.90 KES−2.26%1K1.64184.643M KES0.00%Vận chuyển
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
1.30 KES−2.99%2.1K0.46275.1M KES−0.29 KES+24.76%0.00%Sản xuất Chế tạo
ORCHKENYA ORCHARDS LTD
19.50 KES0.00%2000.33250.928M KES0.00%Dịch vụ Phân phối
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
1.80 KES+5.26%22.6K0.095.096B KES1.371.32 KES+93.40%10.99%Tài chính
IMHI&M HOLDINGS PLC
17.45 KES−0.29%15.7K0.5028.69B KES2.566.83 KES12.97%Tài chính
Sức mua mạnh
SASNSASINI LTD
20.00 KES+8.99%1.8K0.604.561B KES5.233.82 KES5.00%Công nghiệp Chế biến
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
35.10 KES0.00%3.9K0.0212.722B KES64.660.54 KES−83.36%2.14%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
410.00 KES+0.24%1.2K0.4341B KES6.0467.89 KES+22.62%13.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KUKZKAKUZI LTD
385.00 KES0.00%1000.157.546B KES12.1331.74 KES+14.37%6.23%Công nghiệp Chế biến
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
1.00 KES0.00%13K2.39178.053M KES0.00%Sản xuất Chế tạo
TCLTRANSCENTURY LTD
0.50 KES−1.96%48.7K2.21187.601M KESSản xuất Chế tạo
SGLSTANDARD GROUP LTD
8.70 KES+6.36%1000.11711.067M KES−7.93 KES−409.09%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SCANWPP SCANGROUP LTD
2.19 KES−0.90%2.1K0.12946.422M KES0.00%Dịch vụ Thương mại