Cổ phiếu Kenya đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Các công ty Kenya này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HAFRHOME AFRIKA LTD
−9.68%0.28 KES4.3K0.02109.419M KES0.00%Khách hàng Lâu năm
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
−8.78%14.55 KES2.1K0.203.925B KES4.543.20 KES+96.58%11.04%Công nghiệp Chế biến
SLAMSANLAM KENYA PLC
−6.85%6.80 KES3K2.781.051B KES28.560.24 KES0.00%Tài chính
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
−6.09%1.08 KES1.8K0.33235.2M KES−0.29 KES+24.76%0.00%Sản xuất Chế tạo
TCLTRANSCENTURY LTD
−5.66%0.50 KES2.4K0.18198.857M KESSản xuất Chế tạo
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
−5.26%0.18 KES4K0.1465.693M KES0.00%Bán Lẻ
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
−3.41%8.50 KES16.5K0.095.763B KES6.93%Tài chính
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
−2.55%229.00 KES1000.141.819B KES4.3053.23 KES+817.31%10.75%Công nghiệp Chế biến
NCBANCBA GROUP PLC
−2.31%38.00 KES12.6K0.3062.606B KES3.999.53 KES10.53%Tài chính
Sức mua mạnh
KEGNKENGEN LTD
−1.47%2.01 KES952.8K0.6913.453B KES9.80%Công ty dịch vụ công cộng
HFCKHF GROUP LTD
−1.41%3.50 KES41.2K3.451.381B KES3.061.14 KES+1053.93%0.00%Tài chính
CABLE.A.CABLES LTD
−1.05%0.94 KES4.5K0.66243M KES−1.04 KES−138.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
ABSAABSA BANK KENYA PLC
−0.87%11.40 KES67.3K0.7762.463B KES3.832.98 KES11.74%Tài chính
Sức mua mạnh
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
−0.46%108.25 KES1.7K0.0142.794B KES3.7828.62 KES12.70%Tài chính
Theo dõi
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
−0.13%37.50 KES27.4K0.03143.022B KES3.0712.22 KES10.55%Tài chính
Sức mua mạnh