Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Kenya

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại946.422M KES−0.90%2.1K11
Truyền thông556.65B KES8.54%+0.36%1.213M11
Khách hàng Lâu năm121.577M KES0.00%83.8K11
Hàng tiêu dùng không lâu bền46.038B KES12.38%+0.31%1.189K34
Dịch vụ Khách hàng7.378B KES3.87%−0.13%9.919K34
Dịch vụ Phân phối91.887B KES4.79%+1.04%4.88K23
Tài chính587.85B KES10.18%+1.65%1.266M821
Khoáng sản phi năng lượng13.562B KES2.01%+0.61%3.664K12
Công nghiệp Chế biến28.543B KES6.26%+1.14%72637
Sản xuất Chế tạo992.567M KES−0.52%12.414K35
Bán Lẻ10.488B KES7.86%−0.04%2.497K22
Vận chuyển184.643M KES−2.26%1K11
Công ty dịch vụ công cộng43.144B KES16.43%−3.21%167.427K13