Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
000950 CHONBANG
44200.00-3.28%-1500.00Mua12.389K52.074B2.5817728.39289.00Công nghiệp Chế biến
002240 KIS WIRE
32600.00-1.06%-350.00Mua151.051K757.587B8.653808.04841.00Sản xuất Chế tạo
003280 HEUNG-A SHIPPING
5750.0029.80%1320.00Sức mua mạnh4.229M1058.615B-297.42Vận chuyển
005830 DB INSURANCE
62700.00-0.48%-300.00Sức mua mạnh149.603K3782.739B5.4811497.634691.00Tài chính
005960 DONGBU CORPORATION
15600.003.31%500.00Sức mua mạnh416.485K354.302B3.774001.061003.00Dịch vụ Công nghiệp
009270 SHINWON
2865.0029.93%660.00Sức mua mạnh92.668M159.784B49.4344.61585.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
009810 NK MULSAN
1670.00-2.34%-40.00Mua4.742M135.825B-62.5748.00Sản xuất Chế tạo
014680 HANCHEM
371500.006.75%23500.00Sức mua mạnh138.334K3872.654B28.7912098.90557.00Công nghiệp Chế biến
025980 ANANTI
11850.0014.49%1500.00Sức mua mạnh27.437M882.139B10.52470.00Dịch vụ Khách hàng
034830 KOREIT
2650.004.13%105.00Sức mua mạnh3.818M580.368B5.27482.48225.00Tài chính
039230 AIBIT
174.00-67.96%-369.00Sức bán mạnh25.042M6.297B-320.6392.00Công nghệ Điện tử
042600 SERONICS
24150.0029.84%5550.00Sức mua mạnh8.452M227.507B-124.541499.00Công nghệ Điện tử
051380 PCD
13100.006.94%850.00Sức mua mạnh212.737K93.940B9.661267.80Dịch vụ Phân phối
054210 ELENTEC
10150.0015.34%1350.00Sức mua mạnh14.734M218.083B118.39111.60295.00Công nghệ Điện tử
066410 BUCKET STUDIO
4665.0029.94%1075.00Sức mua mạnh74.660M147.942B52.9285.08Dịch vụ Khách hàng
066970 L&F
190400.0019.67%31300.00Sức mua mạnh5.117M4906.663B-1054.78651.00Công nghệ Điện tử
078600 DAEJOO
96400.0021.87%17300.00Sức mua mạnh3.974M1179.151B105.93753.35Công nghệ Điện tử
093370 FOOSUNG
19400.001.04%200.00Sức mua mạnh14.428M1778.051B178.21107.74Công nghiệp Chế biến
120110 KOLON IND
111500.000.45%500.00Mua616.659K3138.303B22.964993.053895.00Công nghiệp Chế biến
138490 KOLON PLASTICS
16500.00-0.60%-100.00Mua6.013M630.800B32.51510.64346.00Công nghiệp Chế biến
142760 BLS
15150.007.45%1050.00Sức mua mạnh5.554M387.427B-995.8358.00Công nghệ Sức khỏe
194370 JS CORP
23450.002.63%600.00Sức mua mạnh394.305K286.029B27.13847.98150.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
202960 PANDORA TV
2540.007.17%170.00Mua9.891K28.050B35.00Công nghệ Điện tử
216280 WON TECH
29500.000.00%0.00Mua9.882K186.731BCông nghệ Sức khỏe
247540 ECOPROBM
470600.000.13%600.00Mua475.507K10264.327B191.682671.25930.00Sản xuất Chế tạo
256840 BNC
54500.003.22%1700.00Sức mua mạnh2.957M2639.121B-121.22125.00Bán Lẻ
272450 JIN AIR
23200.00-0.43%-100.00Mua223.687K1168.196B-4938.111857.00Vận chuyển
298050 HYOSUNG ADVANCED
860000.007.63%61000.00Sức mua mạnh166.362K3569.949B24.2832904.331000.00Công nghiệp Chế biến
344860 INNOGENE
12100.001.26%150.00Sức mua mạnh1.031KCông nghệ Sức khỏe
Tải thêm