Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
000020 DONGWHA PHARM
24400.00-19.47%-5900.00Mua11.121M810.288B85.19355.67735.00Công nghệ Sức khỏe
000100 YUHAN
69200.003.59%2400.00Mua2.424M4466.830B2669.921816.00Công nghệ Sức khỏe
000250 SCD
56300.00-3.76%-2200.00Mua817.811K1242.180B146.11401.14402.00Công nghệ Sức khỏe
000270 KIA MTR
47200.001.83%850.00Mua3.722M16939.300B2651.4735675.00Khách hàng Lâu năm
001080 MANHO ROPE & WIRE
18700.0011.31%1900.00Sức mua mạnh37.764K51.083B25.37662.07Sản xuất Chế tạo
001200 EUGENEIS
4020.00-14.10%-660.00Mua8.856M410.371B10.03466.70743.00Tài chính
001390 KGC
22900.004.81%1050.00Mua3.038M281.230B2.419220.21207.00Công nghiệp Chế biến
001470 SAMBU CONST
1035.0011.77%109.00Mua19.279M124.832B13.5168.53317.00Dịch vụ Công nghiệp
001500 HMSEC
10500.00-1.87%-200.00Mua218.284K297.772B4.462425.23741.00Tài chính
001530 DI DONGIL
79500.00-3.05%-2500.00Mua73.163K137.158B9.858328.02285.00Công nghiệp Chế biến
001540 AHN-GOOK PHA
16400.00-1.50%-250.00Mua737.465K177.043B57.53291.38461.00Công nghệ Sức khỏe
001750 HANYANG SECU
9470.00-0.63%-60.00Mua164.071K117.484B4.522108.58306.00Tài chính
001780 ALUKO
3480.0029.85%800.00Sức mua mạnh903.477K154.286B-76.16280.00Khoáng sản phi năng lượng
002410 BUMYANG CONST
7210.0021.59%1280.00Mua14.957M157.919B7.95770.38160.00Dịch vụ Công nghiệp
002840 MIWON COMCL
90700.003.07%2700.00Mua3.411K413.017B12.057302.44542.00Công nghiệp Chế biến
003070 KOLONGLOBAL
12100.0013.08%1400.00Mua1.541M258.159B1691.643078.00Dịch vụ Công nghiệp
003080 SUNGBO CHEM
5220.0012.26%570.00Mua1.807M90.365B154.00Công nghiệp Chế biến
003090 DAEWOONG
36800.00-2.90%-1100.00Mua13.430M1332.780B24.771530.05287.00Công nghệ Sức khỏe
003470 YUANTA SECURITIES
3460.00-1.00%-35.00Mua2.106M674.013B314.431712.00Tài chính
003545 DAISHINSECU(1P)
10000.00-1.48%-150.00Mua219.005K670.790B7.641339.61Tài chính
003547 DAISHINSECU(2PB)
9580.00-1.03%-100.00Mua50.276K642.217B7.291339.61Tài chính
003550 LG CORP.
87300.00-3.00%-2700.00Mua822.020K15116.300B12.867000.42172.00Khách hàng Lâu năm
003720 SAMYOUNG CHEM
1895.006.16%110.00Sức mua mạnh932.004K56.760B-31.13194.00Công nghiệp Chế biến
005290 DONGJIN
36700.00-2.65%-1000.00Mua2.225M1935.760B29.671270.661659.00Công nghệ Điện tử
005380 HYUNDAI MTR
179000.005.29%9000.00Mua6.776M38258.000B7282.6770032.00Khách hàng Lâu năm
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
92000.003.37%3000.00Mua407.408K20794.700B7282.6770032.00Khách hàng Lâu năm
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
83900.002.94%2400.00Mua114.751K19129.000B7282.6770032.00Khách hàng Lâu năm
005420 COSMO CHEM
11750.003.07%350.00Mua3.466M268.671B-672.59183.00Công nghiệp Chế biến
006120 SK DISCOVERY
77300.0015.03%10100.00Mua13.390M1053.790B12.825242.2229.00Công nghiệp Chế biến
006125 SK DISCOVERY(1P)
70000.005.42%3600.00Sức mua mạnh2.265M1041.560B12.675242.2229.00Công nghiệp Chế biến
006280 GC CORP
301500.003.61%10500.00Mua486.683K3167.150B503.652040.00Công nghệ Sức khỏe
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
9430.00-0.63%-60.00Mua8.425M5923.280B10.91869.784224.00Tài chính
006805 MIRAE ASSET DAEWOO(1P)
5550.00-0.54%-30.00Mua233.527K3516.320B4224.00Tài chính
00680K MIRAE ASSET DAEWOO(2PB)
4845.00-2.32%-115.00Mua3.866M3193.600B5.70869.784224.00Tài chính
007530 YOUNGSIN
2065.000.73%15.00Mua531.426K24.224B5.20394.03274.00Sản xuất Chế tạo
009410 TAEYOUNG E&C
19700.006.20%1150.00Mua2.027M1259.770B10.361790.041425.00Dịch vụ Công nghiệp
009415 TAEYOUNG E&C(1P)
25400.0022.71%4700.00Mua1.156M1259.770B11.561790.041425.00Dịch vụ Công nghiệp
009470 SAMWHAELEC
21150.00-1.17%-250.00Mua427.550K140.874B70.14305.11435.00Công nghệ Điện tử
009830 HANWHA SOLUTIONS
32050.003.05%950.00Mua4.743M4800.120B-1786.832559.00Công nghiệp Chế biến
011780 KUMHO PETRO CHEM
96000.00-1.23%-1200.00Mua295.032K2628.050B9079.441339.00Công nghiệp Chế biến
011790 SKC
87800.000.92%800.00Mua610.649K3074.510B25.723383.071245.00Công nghiệp Chế biến
012600 CHUNGHO COMNET
7350.00-3.29%-250.00Sức mua mạnh1.682M48.932B-2044.4161.00Công nghệ Điện tử
014680 HANCHEM
173500.00-1.98%-3500.00Mua110.641K1907.190B19.978876.88497.00Công nghiệp Chế biến
015350 BUSAN CTY GAS
41900.009.54%3650.00Mua196.629K365.036B8.344585.25316.00Công ty dịch vụ công cộng
015860 ILJIN HOLDINGS
6080.0013.01%700.00Mua7.870M227.399B11.71459.3718.00Sản xuất Chế tạo
018670 SK GAS
93800.000.54%500.00Mua32.396K819.155B38600.69468.00Công ty dịch vụ công cộng
023450 DONGNAMCHEMICAL
35700.003.18%1100.00Mua3.776K122.309B6.485342.28145.00Công nghiệp Chế biến
024940 PNPOONGNYUN
4320.00-5.98%-275.00Sức mua mạnh692.301K32.957B7.74593.95185.00Khách hàng Lâu năm
025550 HANSUN
3035.00-1.46%-45.00Mua7.897M69.200B37.5881.96190.00Khoáng sản phi năng lượng
030210 KTBSEC
3005.001.86%55.00Mua2.026M166.180B6.87429.29383.00Tài chính
030520 HANCOM
17550.00-0.28%-50.00Mua611.503K396.729B17.021057.59415.00Dịch vụ Công nghệ
032500 KMW
79300.003.80%2900.00Mua3.726M3014.440B27.482780.20379.00Công nghệ Điện tử
033160 MKELECTRON
12400.000.00%0.00Mua1.135M232.906B24.10514.54273.00Công nghệ Điện tử
033240 JAHWA ELEC
12500.006.84%800.00Sức mua mạnh2.019M196.062B-636.70545.00Công nghệ Điện tử
034950 KR
89800.002.28%2000.00Mua25.907K374.267B18.424767.29170.00Dịch vụ Thương mại
036710 SIMMTECH HOLDINGS
2640.0011.63%275.00Mua10.552M82.162B372.3417.00Công nghệ Điện tử
037460 SAMJI ELECT
12750.00-0.39%-50.00Mua764.988K184.687B11.371143.49143.00Truyền thông
038460 BIOSMART
15100.009.42%1300.00Mua3.761M235.881B11.051254.93167.00Công nghệ Điện tử
039200 OCT INC.
33000.0012.24%3600.00Mua2.740M884.769B-864.2236.00Công nghệ Sức khỏe
039490 KIWOOM
117000.00-0.85%-1000.00Sức mua mạnh296.457K2663.540B15038.97765.00Tài chính
039560 DASANNETWORK
13850.001.47%200.00Mua6.376M432.268B-417.3940.00Công nghệ Điện tử
041520 E-LITECOM
6700.001.36%90.00Mua246.879K75.196B14.25463.84126.00Công nghệ Điện tử
045300 SUNGWOOTECH
7340.008.10%550.00Mua735.548K60.289B69.4897.72226.00Công nghệ Điện tử
050890 SOLID
11150.009.85%1000.00Mua38.954M515.060B38.09266.50235.00Công nghệ Điện tử
051900 LG H&H
1573000.008.86%128000.00Mua93.230K23994.700B30.8446861.674567.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
051910 LG CHEM
758000.005.28%38000.00Mua1.088M57152.800B5821.3220162.00Công nghiệp Chế biến
054090 SAMJIN LND
3850.001.32%50.00Mua13.550M73.499B142.0326.75110.00Khách hàng Lâu năm
054410 KPTU
6610.0029.86%1520.00Mua169.821K19.835B198.4225.6559.00Dịch vụ Thương mại
054800 IDIS HOLDINGS
15200.00-3.18%-500.00Mua17.515K137.161B-842.3113.00Khách hàng Lâu năm
057500 SKC SOLMICS
6190.006.36%370.00Mua8.704M357.064B-16.77552.00Công nghệ Điện tử
060250 NHN KCP
66200.001.07%700.00Mua592.413K1426.660B53.041240.91312.00Dịch vụ Công nghệ
065650 MEDIFRON DBT
5980.0010.95%590.00Sức mua mạnh7.653M205.715B-57.1622.00Truyền thông
066570 LG ELECTRONICS INC.
83000.00-3.15%-2700.00Mua1.685M13901.100B2501.6440110.00Khách hàng Lâu năm
066575 LGELECTRONICS(1P)
33200.00-2.64%-900.00Sức mua mạnh456.287K5203.910B2501.6440110.00Khách hàng Lâu năm
068240 DAWONSYS
21650.000.00%0.00Sức mua mạnh708.477K546.407B97.85221.51Sản xuất Chế tạo
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
4920.0029.99%1135.00Mua104.704M164.177B29.08130.1748.00Sản xuất Chế tạo
071055 KIH(1P)
50800.00-0.78%-400.00Mua150.243K2598.660B7.696661.0851.00Tài chính
072520 GENNBIO
3420.002.40%80.00Mua24.349M295.484B-641.47100.00Công nghệ Điện tử
072990 HCT
13800.000.73%100.00Mua158.974K85.444B14.55941.77302.00Dịch vụ Thương mại
073490 INNOWIRELESS
58800.00-0.68%-400.00Sức mua mạnh506.872K376.628B21.732836.63289.00Công nghệ Điện tử
078590 OQP
6420.0011.27%650.00Mua15.160M434.367B-162.03103.00Sản xuất Chế tạo
080580 OKINS
8530.00-3.07%-270.00Mua273.257K55.770B38.88264.38123.00Công nghệ Điện tử
084690 DAESANG HOLDINGS
9200.005.50%480.00Sức mua mạnh396.985K318.170B3.592430.152.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
086520 ECOPRO
42450.000.83%350.00Mua769.392K925.579B1141.15278.00Công nghiệp Chế biến
086890 ISU ABXIS
8850.001.72%150.00Mua701.018K221.256B-711.23158.00Công nghệ Sức khỏe
088390 INNOX
10450.003.98%400.00Mua427.616K76.812B-1445.43Sản xuất Chế tạo
088800 ACE TECHNOLOGIES
30350.009.96%2750.00Mua21.540M1058.480B-648.08362.00Công nghệ Điện tử
089850 UBIVELOX
9040.005.98%510.00Sức mua mạnh514.708K56.663B8.93954.83277.00Dịch vụ Công nghệ
095910 S-ENERGY
7050.00-0.42%-30.00Mua406.739K91.408B-221.74167.00Sản xuất Chế tạo
097950 CJ CHEILJEDANG
443500.003.86%16500.00Sức mua mạnh194.473K6793.840B12.3234659.597379.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
097955 CJ CHEILJEDANG(1P)
185000.006.94%12000.00Sức mua mạnh61.686K2611.780B4.9934659.597379.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
099320 SI
31550.007.50%2200.00Sức mua mạnh457.114K205.142B26.721098.36244.00Công nghệ Điện tử
100090 SAMKANG M&T
12700.0012.39%1400.00Mua3.321M343.303B-319.15289.00Khoáng sản phi năng lượng
100790 MIRAE ASSET VENTURE
4100.00-0.49%-20.00Mua305.519K188.143B13.29310.8031.00Tài chính
101360 E&D
30950.001.14%350.001.324M250.983B61.00Sản xuất Chế tạo
102120 ABOV
11700.00-0.85%-100.00Mua709.015K189.990B11.84997.82194.00Công nghệ Điện tử
103140 POONGSAN
26300.002.94%750.00Sức mua mạnh430.246K707.318B346.403341.00Khoáng sản phi năng lượng
112610 CSWIND
81800.000.62%500.00Mua596.650K1242.270B38.392117.6385.00Sản xuất Chế tạo
117730 T-ROBOTICS
13950.005.68%750.00Mua459.641K72.254BSản xuất Chế tạo
121440 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS
6660.004.06%260.00Mua519.108K255.700B-556.6642.00Dịch vụ Công nghệ
121600 ANP
48650.000.31%150.00Mua1.614M437.128B111.25435.96213.00Công nghiệp Chế biến
122870 YG ENTERTAINMENT
45700.000.22%100.00Mua421.612K797.153B-1889.47344.00Dịch vụ Khách hàng
123570 EMNET
4640.002.54%115.00Mua88.754K97.779B14.66312.59331.00Dịch vụ Thương mại
127120 DNALINK
14250.004.78%650.00Mua1.232M164.332B-1097.5169.00Dịch vụ Thương mại
137400 P&T
17100.00-1.72%-300.00Mua886.287K348.171B1699.6773.15287.00Khoáng sản phi năng lượng
140070 SURPLUSGLOBAL
3665.001.10%40.00Mua1.199M119.103B42.7684.7851.00Dịch vụ Phân phối
151860 KG ETS
4835.008.77%390.00Mua6.374M153.924B1.632728.82155.00Dịch vụ Công nghiệp
161580 PHILOPTICS
15850.0019.17%2550.00Mua5.244M237.433B-617.40413.00Sản xuất Chế tạo
178320 SEOJIN SYSTEM
45800.000.55%250.00Mua2.457M827.202B21.612108.03234.00Công nghệ Điện tử
178780 U-TECH
3930.004.52%170.00Mua957.351K110.650B94.9339.6166.00Sản xuất Chế tạo
189330 XIILAB
33950.002.88%950.00Mua12Dịch vụ Công nghệ
203450 UNION COMMUNITY
3380.002.42%80.00Mua746.221K41.281B11.83279.03115.00Công nghệ Điện tử
206400 ENTERMATE
1970.000.51%10.00Mua1.823M149.492B-18.5914.00Dịch vụ Công nghệ
206640 BODITECH
22450.000.45%100.00Sức mua mạnh2.819M496.198B44.11506.87Công nghệ Sức khỏe
210980 SK D&D
36200.00-0.41%-150.00Mua195.622K651.342B10.843378.96233.00Tài chính
217270 NEPTUNE
11050.00-2.21%-250.00Sức mua mạnh475.427K233.036B-819.9035.00Dịch vụ Công nghệ
222080 CIS
7850.000.51%40.00Mua18.045M347.566B38.12208.76124.00Sản xuất Chế tạo
222110 PANGEN
11450.004.09%450.00Mua300.763K92.754B-881.9178.00Công nghệ Sức khỏe
222800 SIMMTECH
20400.000.74%150.00Mua3.829M613.032B941.002560.00Công nghệ Điện tử
243840 SHIN HEUNG SEC
49300.00-5.74%-3000.00Mua307.302K339.780B22.832569.491544.00Sản xuất Chế tạo
248170 SEMPIO FOODS
52000.004.63%2300.00Sức mua mạnh407.928K225.818B7.376743.45687.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
251370 YMT
23550.000.64%150.00Mua296.135K321.551B12.961858.43148.00Công nghiệp Chế biến
256840 BNC
4985.0021.29%875.00Mua34.372M156.107B-130.1691.00Bán Lẻ
260870 SIGNET EV
15300.006.62%950.00Mua100.970K59.465B144.00Sản xuất Chế tạo
263770 UST
5750.0029.94%1325.00Sức mua mạnh10.502M99.341B42.61103.8466.00Tài chính
267320 NAINTECH
2800.003.13%85.00Mua5.605M96.468B-27.214.00Tài chính
270660 EVERYBOT
33500.005.35%1700.00Mua26235.162B30.00Khách hàng Lâu năm
284420 HURUM
13500.00-1.10%-150.00Sức mua mạnh9.158K43.596B99.00Bán Lẻ
290720 FOODNAMOO
30450.006.47%1850.00Sức mua mạnh266.211K187.421B44.60641.24143.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
298050 HYOSUNG ADVANCED
154500.004.39%6500.00Mua388.530K625.523B-29442.431038.00Công nghiệp Chế biến
298060 SCM
42900.000.94%400.00Mua3.162MCông nghệ Sức khỏe
298540 TNH CO., LTD
51600.003.20%1600.00Sức mua mạnh115.640K366.301BHàng tiêu dùng không lâu bền
336260 DOOSANFC
46750.00-1.89%-900.00Sức mua mạnh1.916M3057.060B337.00Công nghệ Điện tử
336370 DOOSAN SOLUS
46650.003.67%1650.00Mua2.751M1521.770B226.00Khoáng sản phi năng lượng
337840 UXN
14250.0014.92%1850.00Sức mua mạnh7.255K30.906B11.00Công nghệ Điện tử
343510 HANA16SPAC
2020.00-0.25%-5.00Theo dõi5.012KTài chính
353190 NH SPAC 16
2035.000.99%20.00Mua1.381KTài chính
950130 ACCESS BIO
20750.0020.64%3550.00Mua11.925M435.450B-591.17Công nghệ Sức khỏe
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất