Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
000240 HANKOOK TIRE WORLDWIDE
17250.000.88%150.00Sức bán mạnh46.949K1567.986B8.791945.09218.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
94100.00-1.77%-1700.00Bán9.484K588.049B19.635059.07273.00Chăm sóc sức khỏe
000850 HMT
43600.00-2.24%-1000.00Bán1.626K98.120B7.436002.53334.00Công nghiệp
00088K HANWHA(3PB)
13600.000.00%0.00Bán53.662K2010.191B5.994856.465393.00Vật liệu cơ bản
001040 CJ
115000.00-2.13%-2500.00Bán88.803K3079.138B5.2122566.9248.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
001045 CJ(1P)
55500.00-2.29%-1300.00Bán3.773K3079.138B5.2122566.9248.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
001080 MANHO ROPE & WIRE
17050.00-3.94%-700.00Bán5.600K73.662B20.42869.10181.00Công nghiệp
001510 SK SECU
788.00-12.15%-109.00Sức bán mạnh12.581M277.023B35.0725.57786.00Tài chính
001515 SKSECU(1P)
2600.00-8.93%-255.00Sức bán mạnh142.202K277.023B35.0725.57786.00Tài chính
002240 KIS WIRE
23050.00-2.12%-500.00Bán8.787K470.868B-213.701018.00Vật liệu cơ bản
002300 HANKUK PAPR MFG
18250.00-1.35%-250.00Bán10.980K89.339B-1066.00518.00Vật liệu cơ bản
002350 NEXEN TIRE
8650.001.65%140.00Bán60.015K818.351B7.931073.564221.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002380 KCC
290000.00-1.19%-3500.00Bán22.022K2886.117B-2175.715173.00Vật liệu cơ bản
002460 HWASUNG IND
13600.000.00%0.00Bán34.752K164.698B3.384017.81347.00Công nghiệp
003030 SEAH STL
50300.00-4.01%-2100.00Bán24.290K156.031B2.5420610.15856.00Vật liệu cơ bản
003075 KOLONGLOBAL(1P)
12850.001.18%150.00Bán996180.417B39.34183.022584.00Công nghiệp
003300 HANIL HOLDINGS
56000.00-1.23%-700.00Bán9.606K177.256B-10159.18626.00Vật liệu cơ bản
003460 YUHWA SECU
14100.001.08%150.00Bán1.230K205.211B25.57545.5655.00Tài chính
003475 YUANTA SECURITIES(1P)
2145.000.00%0.00Bán16.102K606.942B6.16597.461701.00Tài chính
003540 DAISHIN SECU
10750.00-1.83%-200.00Bán348.026K873.149B4.922229.351701.00Tài chính
003620 SSANGYONG MTR
4065.00-0.49%-20.00Bán95.670K563.523B-634.654773.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004130 DAEDUCK GDS
10950.00-4.78%-550.00Sức bán mạnh211.557K228.157B7.501532.55734.00Công nghệ
004450 SAMHWA CROWN & CLOS
44050.00-2.54%-1150.00Sức bán mạnh41983.499B9.784622.73203.00Vật liệu cơ bản
004690 SAMCHULLY
99000.00-1.49%-1500.00Bán5.215K358.122B17.145864.121485.00Công ty dịch vụ công cộng
004780 DAERYUK
5500.000.00%0.00Bán12.816K87.468B11.95460.25459.00Vật liệu cơ bản
005257 GCH CORP(2PB)
18200.00-0.27%-50.00Sức bán mạnh3651085.161B28.63843.50170.00Chăm sóc sức khỏe
005380 HYUNDAI MTR
113500.00-1.73%-2000.00Bán697.689K30043.116B9.5312123.18122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005385 HYUNDAIMTR(1P)
67200.00-3.03%-2100.00Bán43.218K30043.116B9.5312123.18122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
73600.00-2.26%-1700.00Bán127.930K30043.116B9.5312123.18122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
67100.00-1.47%-1000.00Bán6.138K30043.116B9.5312123.18122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006120 SK DISCOVERY
30350.00-1.62%-500.00Bán54.050K586.943B3.528765.901659.00Năng lượng
006260 LS
60000.00-2.76%-1700.00Bán152.330K1713.228B6.0710162.5468.00Công nghiệp
006370 DAEGU DPT STR
8900.000.45%40.00Bán2.140K95.879B-3333.16453.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006380 CAPRO
4970.00-2.36%-120.00Bán309.409K203.600B15.74323.45267.00Vật liệu cơ bản
006570 DAELIM TRDG
4250.00-2.52%-110.00Bán1.290K66.381B-382.60319.00Vật liệu cơ bản
006650 KPIC
165000.000.92%1500.00Bán38.446K1009.792B3.2849902.41758.00Vật liệu cơ bản
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
7060.00-1.40%-100.00Bán1.652M5944.831B7.72926.912989.00Tài chính
00680K MIRAE ASSET DAEWOO(2PB)
3860.00-1.66%-65.00Bán294.003K5944.831B7.72926.912989.00Tài chính
007210 BYUKSAN
2670.00-1.84%-50.00Bán194.941K186.483B14.21191.43340.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
007820 SMC
10950.00-0.90%-100.00Bán152.223K221.000B-80.75195.00Công nghiệp
008060 DAEDUCK ELEC
7360.00-3.79%-290.00Sức bán mạnh282.228K318.585B7.81979.481208.00Công nghệ
008490 SUHEUNG
28400.00-4.86%-1450.00Bán36.081K345.338B13.182264.23727.00Chăm sóc sức khỏe
009240 HANSSEM
61400.00-1.13%-700.00Bán202.045K1461.457B13.524594.592553.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
009830 HANWHACHEM
16500.00-2.08%-350.00Bán712.281K2748.410B3.694564.142417.00Vật liệu cơ bản
011210 HYUNDAI WIA
35800.00-1.78%-650.00Bán232.572K968.175B-4832.643447.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
012330 HYUNDAI MOBIS
190500.00-2.56%-5000.00Bán304.782K18513.980B13.7614205.168569.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
012630 HDC HOLDINGS
17700.00-6.84%-1300.00Sức bán mạnh870.616K1092.919B2.477696.391614.00Công nghiệp
013310 A-JIN INDUSTRY
2205.00-0.68%-15.00Bán99.563K66.000B7.26306.90579.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
013990 AGABANG&CO
4110.00-1.32%-55.00Bán876.501K136.977B-135.91208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
015750 SW HITECH
3805.00-4.88%-195.00Sức bán mạnh285.584K319.966B28.16142.031465.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
016360 SAMSUNG SECU
28050.00-1.06%-300.00Bán331.830K2531.655B6.644272.032226.00Tài chính
018000 UNISON
1700.00-2.86%-50.00Bán501.460K163.801B-9.67199.00Năng lượng
018620 WOOGENE B&G
3090.00-2.52%-80.00Bán110.348K51.404B-360.99121.00Chăm sóc sức khỏe
019680 DAEKYO
7030.000.29%20.00Bán36.349K685.657B18.08387.682470.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
024720 KOREA KOLMAR HOLDINGS
33200.00-2.06%-700.00Bán36.331K604.826B13.902439.6067.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
025540 KOR ELEC TERM
38300.00-1.54%-600.00Bán10.488K405.144B11.343429.701043.00Công nghiệp
026960 DONGSUH
19850.000.00%0.00Sức bán mạnh123.387K1964.604B16.631193.61257.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
027410 BGF
8330.003.09%250.00Bán174.711K770.518B-39.681778.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
029530 SINDOH
47300.00-1.87%-900.00Bán9.112K473.912B14.513321.99821.00Công nghệ
029780 SAMSUNG CARD
33400.00-2.05%-700.00Bán97.296K3686.575B10.163355.842387.00Tài chính
030530 WONIK HOLDINGS
4030.00-5.84%-250.00Sức bán mạnh557.423K320.071B3.731148.47644.00Công nghiệp
033830 TBC
597.00-2.13%-13.00Bán59.322K57.667B28.8021.18137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
033920 MUHAK
13450.00-5.28%-750.00Bán63.774K400.254B53.13267.25534.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
035290 WFM
2995.00-5.82%-185.00Bán193.093K70.513B-425.5282.00Công nghiệp
036030 KTH
4855.00-0.21%-10.00Bán43.466K173.754B45.14107.77603.00Công nghệ
036200 UNISEM
4020.00-3.13%-130.00Bán240.054K122.077B4.081017.18366.00Công nghệ
036540 SFASEMICON
1680.00-3.17%-55.00Bán159.957K243.588B20.0387.64946.00Công nghệ
037710 GWANGJU SHINSEGAE
190000.000.00%0.00Bán764304.000B6.6228690.68342.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
038880 IA
2890.00-1.20%-35.00Bán88.234K120.768B-207.9484.00Công nghệ
039030 EO TECHNICS
44800.00-3.24%-1500.00Bán79.646K568.461B13.993311.09629.00Công nghệ
039840 DIO
28050.00-5.24%-1550.00Bán58.771K434.761B34.95847.01232.00Chăm sóc sức khỏe
041590 ENERZENT
2400.00-2.83%-70.00Bán199.754K108.618B-168.6461.00Công nghệ
041910 ESTECHPHARMA
9510.00-3.35%-330.00Bán101.950K114.931B20.32515.55151.00Chăm sóc sức khỏe
042600 SERONICS
4030.00-2.66%-110.00Bán56.442K50.639B12.98318.861042.00Công nghệ
043370 PHA
6680.00-2.77%-190.00Sức bán mạnh41.934K144.262B6.031138.56625.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
044490 TAEWOONG
11600.00-4.13%-500.00Bán76.616K242.089B-1042.54487.00Công nghiệp
044780 HK
1465.00-1.35%-20.00Bán98.675K27.407B16.0393.07144.00Công nghiệp
047400 UNIONMATERIALS
1985.00-4.34%-90.00Bán103.620K81.900B-16.94289.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
048260 OSSTEMIMPLANT
44100.00-5.67%-2650.00Bán110.225K650.585B55.46842.971031.00Chăm sóc sức khỏe
049520 UIL
4550.00-0.33%-15.00Bán15.815K95.796B10.27444.62483.00Công nghệ
049960 CBT
31700.00-3.21%-1050.00Sức bán mạnh28.772K307.850B13.762380.72115.00Chăm sóc sức khỏe
051160 GAEASOFT
1425.00-8.65%-135.00Sức bán mạnh183.457K21.765B-82.96170.00Công nghệ
054340 P&TEL
668.00-3.19%-22.00Bán3.753M20.298B-500.3158.00Công nghệ
054620 APS HOLDINGS
4360.00-1.91%-85.00Bán83.963K83.421B-866.39365.00Công nghệ
055490 TAPEX
22000.00-2.22%-500.00Bán52.759K106.147B16.271382.50Vật liệu cơ bản
057050 HYUNDAIHOMESHOP
100500.00-3.37%-3500.00Bán29.751K1215.526B9.6910729.91511.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
063080 GAMEVIL
42700.00-4.15%-1850.00Sức bán mạnh53.203K286.503B78.33573.07286.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
064520 BARUN
721.00-10.21%-82.00Sức bán mạnh2.050M53.330B-470.56235.00Công nghệ
064820 CAPEIND
2055.00-3.75%-80.00Bán254.966K54.096B58.0841.54120.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
065940 BIOVILL
1805.00-6.48%-125.00Sức bán mạnh643.728K69.534B-1265.7572.00Vật liệu cơ bản
066620 KUKBO DESIGN
12750.00-3.41%-450.00Bán9.066K96.412B6.991887.12302.00Công nghiệp
067000 JOYCITY
10800.00-1.82%-200.00Bán63.627K120.288B-390.12305.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
071840 LOTTE HIMART
61200.001.49%900.00Bán50.004K1423.545B9.066652.313955.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
073010 KSP
3760.000.00%0.00Bán030.289B-1141.5571.00Công nghiệp
078520 ABLE C&C
10100.00-7.34%-800.00Bán136.005K267.707B148.1373.59286.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
078650 KOLEN
1230.00-0.81%-10.00Sức bán mạnh41.865K37.289B-424.99333.00Chăm sóc sức khỏe
079160 CJ CGV
42200.00-2.09%-900.00Bán172.609K912.053B-386.621466.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
088350 HANWHA LIFE
4685.00-1.26%-60.00Bán1.375M3565.347B11.61408.753739.00Tài chính
089590 JEJUAIR
30750.00-3.00%-950.00Bán114.742K833.722B8.403776.161705.00Công nghiệp
089850 UBIVELOX
6380.00-4.06%-270.00Bán47.283K44.805B-1083.22247.00Công nghệ
089970 APTC
4965.00-5.25%-275.00Bán96.845K121.746B9.45512.3842.00Công nghệ
091810 TWAYAIR
7580.00-2.94%-230.00Bán283.081K366.873B4.421787.19Công nghiệp
093050 LF
22200.00-0.89%-200.00Bán66.343K654.976B9.012487.19993.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
094170 DONGWOON ANATECH
4820.00-11.56%-630.00Sức bán mạnh838.483K64.884B-328.42118.00Công nghệ
096530 SEEGENE
19600.00-4.16%-850.00Sức bán mạnh233.184K531.536B78.52260.46215.00Chăm sóc sức khỏe
097955 CJ CHEILJEDANG(1P)
119000.000.00%0.00Bán7.720K5087.364B4.5370122.405122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
101730 JOYMAX
5340.00-7.29%-420.00Bán53.203K46.298B-1897.74145.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
102710 ENF
10100.00-1.94%-200.00Bán143.061K146.547B4.552269.24345.00Vật liệu cơ bản
112040 WEMADE
23950.00-3.04%-750.00Bán114.282K411.043B16.821479.90474.00Công nghệ
115310 INFOVINE
22950.000.00%0.00Bán1.295K73.277B5.024650.7660.00Công nghệ
134060 E-FUTURE
4400.00-0.68%-30.00Bán1.287K19.936B-155.2245.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
138930 BNK FINANCIAL GROUP
7990.00-1.60%-130.00Bán762.625K2646.474B6.391270.6480.00Tài chính
139670 NEXSTREAMING
2515.000.60%15.00Bán7.067K16.323B-749.09102.00Công nghệ
145020 HUGEL
333000.00-6.98%-25000.00Sức bán mạnh38.208K1558.598B21.7417123.68126.00Chăm sóc sức khỏe
145990 SYC
63400.000.96%600.00Bán11.992K607.045B11.305559.82885.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
148780 BFLYSOFT
4830.00-1.43%-70.00Bán22023.254BCông nghệ
170790 PIOLINK
4805.00-0.72%-35.00Bán13.745K31.361B-758.23190.00Công nghệ
173130 OPASNET
9320.003.10%280.00Bán45.223K36.394B8.261093.93Công nghệ
192410 GNI
408.000.00%0.00Bán09.970B4.8995.4185.00Công nghệ
195870 HAESUNG DS
15150.000.00%0.00Bán83.441K257.550B12.411220.78Công nghệ
204320 MANDO
26550.00-1.30%-350.00Bán372.252K1259.583B-35.624307.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
204990 HS VITAL
2975.00-5.41%-170.00Bán594.800K99.462B-283.90102.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
205500 ACTION SQUARE
3190.00-6.86%-235.00Bán67.135K90.708B-465.39190.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
213090 MIRAE TECH
8330.00-1.30%-110.00Bán33.341K50.759B9.64885.2519.00Công nghệ
213420 DUK SAN NEOLUX
13050.00-4.04%-550.00Bán188.598K326.461B20.17674.26151.00Công nghệ
214180 MINWISE
16650.00-2.63%-450.00Bán113.714K203.261B21.14830.9956.00Công nghệ
214320 INNOCEAN
52700.002.93%1500.00Bán95.010K1024.000B15.333339.72623.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
214450 PRP
34900.00-4.38%-1600.00Bán42.255K345.269B30.921182.6988.00Chăm sóc sức khỏe
215000 GOLFZON
34550.00-1.29%-450.00Bán3.469K219.536B7.864454.05267.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
217190 GENESEM
2425.000.21%5.00Bán20.870K21.221B-495.7662.00Công nghệ
220100 FUTURECHEM
14550.00-3.32%-500.00Bán22.673K86.525B-1134.3947.00Chăm sóc sức khỏe
223220 GURUM GAMES & COMPANY
550.00-5.17%-30.00Bán4
225190 SAMYANG OPTICS
14250.00-4.68%-700.00Bán52.758K149.500B9.141636.04Công nghệ
225330 CMS EDU
6990.00-0.29%-20.00Bán24.163K131.305B11.73598.36136.00Công nghiệp
228850 RAYENCE
16450.00-2.37%-400.00Bán62.442K268.828B14.761141.30222.00Chăm sóc sức khỏe
240810 WONIK IPS
18500.00-2.89%-550.00Bán216.157K786.023B8.742178.88Công nghệ
242350 PNI
4100.002.50%100.00Sức bán mạnh19718.910BCông nghệ
262760 NKMAX
10000.000.40%40.00Bán1.802K
263700 CLS
21500.00-6.72%-1550.00Bán95.387K137.780B25.47935.23Công nghệ
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
2830.00-13.98%-460.00Sức bán mạnh1279.870BCông nghệ
288620 SFC
33750.000.00%0.004.133M
289080 SV INVESTMENT
4210.00-3.33%-145.00Bán237.221K115.917BTài chính
293580 NAU IB CAPITAL
5500.00-2.14%-120.00184.916K53.100B8.62651.60Tài chính
294870 HDC-OP
41600.00-2.46%-1050.00Bán185.745K1873.550BCông nghiệp
298050 HYOSUNG ADVANCED
114500.00-3.78%-4500.00Bán29.603K533.114BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất