Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

           
017390 SEOUL CTY GAS
135500.001.88%2500.00Mua30.018K516.411B4.1532082.98Công ty dịch vụ công cộng
023450 DONGNAMCHEMICAL
53900.000.94%500.00Sức mua mạnh1.311K191.231B17.343078.77140.00Công nghiệp Chế biến
155900 BADARO19
2705.00-0.73%-20.00Bán70.902K41.420B-514.16Khoáng sản phi năng lượng
000150 DOOSAN
89200.00-2.30%-2100.00Mua189.074K1458.771B-16721.112601.00Công nghệ Điện tử
012700 LEADCORP
10100.001.00%100.00Mua196.712K255.949B5.491823.10399.00Tài chính
008560 MERITZ SECU
4295.00-1.15%-50.00Bán1.970M2759.042B4.611019.121449.00Tài chính
000060 MERITZ INSURANCE
17400.00-0.85%-150.00Bán368.484K2050.647B4.334053.72Tài chính
005960 DONGBU CORPORATION
13900.002.58%350.00Mua174.806K321.332B6.522079.551003.00Dịch vụ Công nghiệp
078020 EBEST IS
8370.00-0.36%-30.00Bán146.659K423.408B4.092400.57562.00Tài chính
003540 DAISHIN SECU
18450.000.00%0.00Mua191.843K1168.758B6.342947.451430.00Tài chính
008110 DAIDONG ELECTRONICS
8040.001.01%80.00Bán17.688K65.037B391.45Công nghệ Điện tử
000700 EUSU HOLDINGS
7470.00-8.12%-660.00Bán267.356K203.073B2.443329.02Vận chuyển
282690 DONG AH TIRE
13000.00-0.38%-50.00Mua9.173K179.195B13.72951.35562.00Khách hàng Lâu năm
001720 SHINYOUNG SECU
64600.00-2.56%-1700.00Sức mua mạnh6.994K538.924B20729.64Tài chính
088980 MKIF
12600.00-0.40%-50.00Mua1.100M4708.230BTài chính
033780 KT&G
84300.00-0.12%-100.00Mua307.981K10472.346B9.169211.284435.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
040420 JLS
7640.000.66%50.00Mua46.886K113.385B11.09684.65559.00Dịch vụ Công nghệ
225190 SAMYANG OPTICS
10800.000.93%100.00Sức mua mạnh24.934K107.686B50.51212.63Khách hàng Lâu năm
029960 KOENTEC
9270.00-0.22%-20.00Mua196.138K462.509B18.86492.5985.00Dịch vụ Công nghiệp
028150 GSHS
156100.000.64%1000.00Mua15.901K924.784B6.8522645.761011.00Bán Lẻ
122900 IMARKETKOREA
10950.00-0.45%-50.00Bán159.488K346.108B17.59625.25447.00Dịch vụ Công nghệ
005940 NHIS
12650.00-1.56%-200.00Bán569.727K3818.674B4.802677.733044.00Tài chính
007700 F&F HOLDINGS
37650.000.13%50.00Bán95.187K289.461B2.2516680.94402.00Dịch vụ Khách hàng
041520 E-LITECOM
11400.000.44%50.00Theo dõi41.260K138.327B17.81637.12113.00Công nghệ Điện tử
029780 SAMSUNG CARD
34250.000.29%100.00Mua329.170K3644.170B8.573982.892051.00Tài chính
100250 CHINYANG HOLDINGS
3230.00-1.22%-40.00Mua234.949K179.181B8.16400.534.00Tài chính
138040 MERITZ FINANCIAL
17300.00-0.29%-50.00Bán195.110K2268.176B4.144270.9720.00Tài chính
267250 HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
72700.000.28%200.00Mua126.871K5123.461B-3209.9939.00Sản xuất Chế tạo
004800 HYOSUNG
98500.000.00%0.00Mua42.453K1961.076B70.421398.84627.00Công nghiệp Chế biến
175330 JB FINANCIAL GROUP
7320.00-2.01%-150.00Bán551.017K1451.750B3.811958.5579.00Tài chính
030610 KYOBO SECURITIES
8850.00-2.10%-190.00Bán177.521K574.580B3.082933.21924.00Tài chính
153360 HI GOLD NO.3
1845.000.54%10.00Mua63.586K29.635B-542.19Sản xuất Chế tạo
002960 HANKOOK SHELL OIL
282500.00-0.18%-500.00Mua3.072K367.900B16.0317649.39112.00Năng lượng Mỏ
015360 YESCO HOLDINGS
40050.00-0.99%-400.00Mua1.863K172.551B-13983.95Công ty dịch vụ công cộng
002460 HWASUNG IND
13250.000.38%50.00Mua37.369K159.854B8.381574.97Dịch vụ Công nghiệp
007340 DTR AUTOMOTIVE
39100.00-4.63%-1900.00Mua44.136K353.343B7.675346.48Sản xuất Chế tạo
001500 HMSEC
13750.00-0.72%-100.00Bán112.508K426.615B5.563278.49Tài chính
016360 SAMSUNG SECU
44750.00-0.89%-400.00Bán236.355K4031.895B5.168750.542530.00Tài chính
065710 SEOHO
20800.000.00%0.00Bán12.252K106.931B17.941159.3285.00Sản xuất Chế tạo
003690 KOREAN RE
9300.00-1.27%-120.00Bán434.704K963.375B6.831379.97378.00Tài chính
001270 BOOKOOK SECU
25200.000.00%0.00Mua4.327K215.755B3.138042.78276.00Tài chính
015760 KEPCO
26700.002.10%550.00Sức mua mạnh4.328M16787.362B8.173199.69Công ty dịch vụ công cộng
085910 NEOTIS
5280.00-2.22%-120.00Mua1.802M69.866B191.3828.22206.00Sản xuất Chế tạo
011040 KDPHARM
11000.001.38%150.00Mua170.349K301.020B22.47493.83632.00Công nghệ Sức khỏe
093920 SWIT
7580.00-0.52%-40.00Theo dõi71.446K141.732B9.33816.47308.00Công nghệ Điện tử
001750 HANYANG SECU
16450.000.61%100.00Mua48.547K208.112B3.414789.55Tài chính
065690 PAKERS
3295.00-0.15%-5.00Sức mua mạnh35.355K43.708B-648.5987.00Dịch vụ Công nghệ
069260 HUCHEMS
22000.00-0.23%-50.00Bán135.581K846.078B17.331272.72Công nghiệp Chế biến
060980 HALLA HOLDINGS
43950.00-0.57%-250.00Bán59.320K447.311B6.976337.23234.00Sản xuất Chế tạo
000480 CHOSUN REFRCTR
92900.00-0.43%-400.00Mua1.551K298.560B8.7010729.34566.00Sản xuất Chế tạo
005830 DB INSURANCE
49150.00-0.81%-400.00Bán145.101K2975.154B4.8210285.974691.00Tài chính
123890 KAIT
4990.000.40%20.00Mua206.740K608.164B4.851024.70180.00Hỗn hợp
024110 IBK
10600.00-0.47%-50.00Mua1.368M7926.801B5.292012.83Tài chính
213500 HANSOLPAPER
16000.000.95%150.00Mua231.349K376.884B10.241548.521177.00Công nghiệp Chế biến
034590 INCHON CITY GAS
28650.000.00%0.00Mua4.364K118.095B10.462739.96195.00Công ty dịch vụ công cộng
092230 KPX HOLDINGS
71900.000.98%700.00Mua5.537K290.916B-8039.1018.00Tài chính
091340 S&K
5930.002.77%160.00Sức mua mạnh82.185K64.678B-492.8798.00Công nghiệp Chế biến
139130 DGB FINANCIAL GROUP
9030.00-1.42%-130.00Bán919.442K1549.376B4.342108.73Tài chính
035000 GR
7030.00-0.42%-30.00Mua34.622K114.426B10.38680.2376.00Dịch vụ Thương mại
138930 BNK FINANCIAL GROUP
7530.00-1.05%-80.00Bán2.429M2468.925B4.561668.2697.00Tài chính
001450 HYUNDAI M&F INS
23850.000.21%50.00Bán435.871K1890.065B5.324471.994045.00Tài chính
025000 KPX CHEMICAL
65300.00-0.31%-200.00Bán10.838K311.467B4.3315129.44306.00Công nghiệp Chế biến
000810 SAMSUNG F & M INS
209500.00-0.48%-1000.00Bán105.209K8822.236B8.8223869.565818.00Tài chính
031330 SAMT
4100.0012.95%470.00Sức mua mạnh31.898M355.722B8.51426.34Công nghệ Điện tử
004650 CHANGHAE ETHANOL
14400.00-1.03%-150.00Mua34.830K110.396B8.781657.7155.00Công nghiệp Chế biến
072870 MEGASTUDY
14450.00-1.37%-200.00Bán89.681K171.831B7.611926.25203.00Dịch vụ Khách hàng
030200 KT
32700.00-1.06%-350.00Mua922.351K7741.674B10.643108.1122720.00Truyền thông
019440 SEAH SPECIAL STEEL
17050.00-0.58%-100.00Mua13.064K143.115B-72.48286.00Khoáng sản phi năng lượng
102260 DONGSUNG CHEMICAL
6400.004.23%260.00Sức mua mạnh518.573K305.095B68.5391.79Công nghiệp Chế biến
016610 DBFI
7420.000.13%10.00Sức mua mạnh200.647K306.988B2.293242.25Tài chính
244920 A PLUS ASSET
8640.00-0.23%-20.00Bán102.676K195.783B9.16945.36400.00Tài chính
086790 HANA FINANCIAL GR
44900.00-2.07%-950.00Bán1.225M13368.185B4.859451.16128.00Tài chính
115310 INFOVINE
22300.00-0.22%-50.00Mua1.705K47.886B7.353042.6679.00Dịch vụ Công nghệ
078930 GS HOLDINGS
46900.00-0.85%-400.00Bán212.261K4462.830B6.946815.67Sản xuất Chế tạo
003410 SSANGYONG CEMENT
8240.00-0.12%-10.00Mua1.002M4182.957B30.07274.341084.00Khoáng sản phi năng lượng
018120 JRDISTILLER
33850.00-0.15%-50.00Mua3.379K224.342B20.911621.1450.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
003460 YUHWA SECU
2770.00-0.18%-5.00Mua52.049K169.523B13.36207.7664.00Tài chính
082640 TONGYANG LIFE
5620.000.00%0.00Mua170.448K875.925B5.111100.10999.00Tài chính
002990 KUMHO IND
12650.00-2.69%-350.00Mua945.354K473.454B14.27911.20Khách hàng Lâu năm
034830 KOREIT
2400.000.42%10.00Mua676.712K545.021B7.72309.60225.00Tài chính
036560 YPPC
9400.001.08%100.00Sức mua mạnh91.431K146.475B11.59802.58234.00Sản xuất Chế tạo
078000 TELCOWARE
12950.001.17%150.00Mua11.600K72.021B43.68293.06187.00Truyền thông
017940 E1
58300.00-2.35%-1400.00Mua19.245K351.738B5.0812137.85Công ty dịch vụ công cộng
001800 ORION HOLDINGS
17800.000.56%100.00Mua160.750K1064.773B13.741288.5110.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
068930 DIGITAL DS
8260.000.49%40.00Sức mua mạnh56.110K217.421B13.94592.69Dịch vụ Thương mại
225330 CMS EDU
7260.001.82%130.00Mua207.600K132.865B19.18371.71Dịch vụ Thương mại
272550 SAMYANG PACKAGING
28150.002.18%600.00Mua21.573K391.480B11.472402.32Sản xuất Chế tạo
095570 AJ NETWORKS
5800.000.00%0.00Mua174.746K262.369B-6.20566.00Dịch vụ Phân phối
000210 DAELIM IND
81100.00-0.12%-100.00Bán109.186K1778.306B1.7346908.296053.00Dịch vụ Công nghiệp
117580 DAESUNGENERGY
6980.000.43%30.00Sức mua mạnh343.199K191.125B11.39610.06412.00Công ty dịch vụ công cộng
003300 HANIL HOLDINGS
14200.000.00%0.00Mua72.826K409.184B8.021770.5122.00Khoáng sản phi năng lượng
072950 VISSEM
8300.001.84%150.00Mua77.452K48.542B4.461827.65Công nghệ Điện tử
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
41150.00-2.72%-1150.00Bán1.720M21851.892B5.987073.70Tài chính
046110 HANIL NETWORKS
6850.000.74%50.00Mua205.461K81.289B10.10673.45187.00Dịch vụ Công nghệ
036190 GEUMHWA PSC
36650.00-0.95%-350.00Mua28.519K218.514B7.494938.31Dịch vụ Công nghiệp
267290 KYUNGDONG CITY GAS
24900.00-0.40%-100.00Mua12.599K147.261B5.934218.47278.00Công ty dịch vụ công cộng
100840 SNTENERGY
22900.00-0.43%-100.00Mua143.252K147.208B19.321190.56192000.00Sản xuất Chế tạo
015890 TAEKYUNG IND
6860.00-0.58%-40.00Bán218.174K196.753B31.04222.33Công nghiệp Chế biến
008060 DAEDUCK ELEC
8770.000.92%80.00Mua794.306K294.505B2.773137.4313.00Công nghệ Điện tử
039010 HYUNDAI HT
10150.000.00%0.00Mua14.958K81.482B8.571184.43184.00Khách hàng Lâu năm
010130 KOR ZINC
437500.000.23%1000.00Bán24.183K7714.806B11.9736478.09Khoáng sản phi năng lượng
023150 MHETHANOL
10400.001.46%150.00Mua38.363K66.712B8.381223.3154.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
030000 CHEIL WORLDWIDE
24600.00-1.40%-350.00Mua467.036K2526.904B15.231638.09Dịch vụ Thương mại
227840 HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS
15100.000.00%0.00Mua105.755K126.792B7.312066.0768.00Dịch vụ Phân phối
047050 POSCO INTERNATIONAL
21450.000.94%200.00Sức mua mạnh542.991K2621.716B10.142095.961271.00Sản xuất Chế tạo
034950 KR
88300.00-0.23%-200.00Mua4.184K394.787B19.224604.47Dịch vụ Thương mại
005160 DONGKUK
4050.002.27%90.00Sức mua mạnh295.458K204.037B29.52134.17352.00Khoáng sản phi năng lượng
069510 ESTEC
12150.00-0.41%-50.00Mua25.824K102.602B8.131500.77340.00Khách hàng Lâu năm
053210 KT SKYLIFE
11000.001.85%200.00Mua379.165K513.684B9.221171.60368.00Dịch vụ Khách hàng
004970 SILLA
14600.00-5.50%-850.00Mua70.338K247.200B18.07855.23566.00Dịch vụ Phân phối
009680 MOTONIC
12350.00-0.80%-100.00Bán27.683K272.015B19.11651.44Sản xuất Chế tạo
092130 E-CREDIBLE
21800.00-0.91%-200.00Theo dõi8.593K264.959B20.661064.80172.00Tài chính
098660 STO
3560.002.74%95.00Mua144.334K42.056B-171.99Hàng tiêu dùng không lâu bền
018670 SK GAS
122500.00-3.16%-4000.00Mua43.650K1135.343B5.0325167.32515.00Công ty dịch vụ công cộng
316140 WOORIFINANCIALGROUP
11300.00-0.88%-100.00Mua1.590M8233.852B5.881938.61Tài chính
037350 SUNGDO ENG
6330.00-0.78%-50.00Bán64.512K92.517B1.056088.69341.00Dịch vụ Công nghiệp
010640 CHINYANGPOLY
4070.001.75%70.00Sức mua mạnh93.418K40.000B28.85138.6554.00Công nghiệp Chế biến
003780 CHIN YANG INDUSTRY
5720.00-1.21%-70.00Bán127.077K75.270B14.74392.8967.00Công nghiệp Chế biến
004690 SAMCHULLY
96400.00-0.21%-200.00Mua5.835K330.761B5.6816998.63819.00Công ty dịch vụ công cộng
105560 KBFINANCIALGROUP
56200.00-1.40%-800.00Bán1.077M22209.157B5.7010169.91Tài chính
002920 YOOSUNG ENT
3770.00-2.71%-105.00Bán268.419K99.384B-108.34616.00Sản xuất Chế tạo
010960 SDC
6300.001.61%100.00Mua190.863K138.632B7.42835.132490.00Dịch vụ Công nghiệp
032830 SAMSUNG LIFE
80900.00-1.10%-900.00Bán271.270K14689.217B6.9211827.335273.00Tài chính
134380 MIWON CHEMICALS
81400.00-0.49%-400.00Mua937166.652B13.226189.92201.00Công nghiệp Chế biến
071840 LOTTE HIMART
39350.00-0.76%-300.00Bán82.615K936.046B28.131409.483915.00Bán Lẻ
003570 S&T DYNAMICS
10450.005.34%530.00Sức mua mạnh116.131K223.153B3.852573.33659.00Sản xuất Chế tạo
214370 CAREGEN
66800.000.91%600.00Mua11.817K649.152B20.213275.05Công nghiệp Chế biến
002150 DOHWA ENGINEERING
9260.00-0.11%-10.00Theo dõi46.968K308.663B21.88423.612262.00Dịch vụ Công nghiệp
005090 SGC ENERGY
52600.005.62%2800.00Sức mua mạnh275.671K728.231B29.901665.38175.00Công ty dịch vụ công cộng
300720 HANILCMT
164000.00-3.24%-5500.00Bán11.647K1130.284B9.0618714.91616.00Khoáng sản phi năng lượng
010470 ORICOM
7500.002.46%180.00Mua378.577K83.995B23.80308.98Dịch vụ Thương mại
012750 S-1
82600.00-0.72%-600.00Mua49.199K2813.012B19.804202.58Dịch vụ Thương mại
036530 SNT HOLDINGS
21450.00-0.92%-200.00Mua28.738K313.052B4.734574.88Sản xuất Chế tạo
000320 NOROO HOLDINGS
15000.000.00%0.00Mua64.826K179.895B11.531300.5050.00Công nghiệp Chế biến
017670 SK TELECOM
333000.00-0.30%-1000.00Mua158.885K20866.508B13.8824074.995352.00Truyền thông
037330 INZI DISPLAY
3395.001.49%50.00Mua221.884K144.476B8.47394.85421.00Công nghệ Điện tử
007330 PUREUN S.BK.
18550.000.82%150.00Bán95.929K218.370B11.501600.54130.00Tài chính
128660 PJ METAL
4020.000.12%5.00Mua347.396K99.586B14.45277.9578.00Khoáng sản phi năng lượng
002600 CHOHEUNG
199500.00-0.99%-2000.00Mua465120.900B9.1322058.93295.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
221980 KDCHEM
16800.000.00%0.00Bán3.986K64.199B8.811906.7341.00Công nghiệp Chế biến
002810 SAMYUNG TRDG
16850.000.00%0.00Mua5.023K297.034B9.061859.14Dịch vụ Phân phối
011330 UNI CHEM
1760.002.33%40.00Sức mua mạnh758.970K116.620B13.75128.42318.00Công nghiệp Chế biến
005500 SAMJIN PHARM
27800.000.36%100.00Mua161.960K340.788B13.012129.00714.00Công nghệ Sức khỏe
032640 LG UPLUS
15450.00-1.28%-200.00Mua1.800M6832.968B13.191186.7310319.00Truyền thông
161000 AK PETROCHEMICAL
12100.00-0.82%-100.00Bán113.937K385.083B6.521871.57281.00Công nghiệp Chế biến
004450 SAMHWA CROWN & CLOS
44200.000.00%0.00Mua83480.591B125.32352.70Sản xuất Chế tạo
067990 DEUTSCH MOTORS INC.
8940.003.11%270.00Sức mua mạnh1.663M247.301B21.26417.201088.00Sản xuất Chế tạo
071050 KIH
105000.00-1.41%-1500.00Bán172.136K6141.737B4.5123608.26Tài chính
140520 DAECHANG STEEL
3650.002.82%100.00Mua342.127K74.933B-76.86Khoáng sản phi năng lượng
013120 DONGWON
6430.00-2.13%-140.00Mua162.703K596.609B4.371504.97Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter