Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000080 HITE JINRO
30450.005.55%1600.00Mua539.041K1980.536B-476.323318.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000105 YUHAN(1P)
205000.00-1.20%-2500.00Bán442564.837B60.473629.911594.00Chăm sóc sức khỏe
000320 NOROO HOLDINGS
12700.000.79%100.00Mua3.652K170.840B-305.25103.00Vật liệu cơ bản
000500 GAON CABLE CO
20200.000.00%0.00Mua10.450K79.330B22.09914.39442.00Công nghiệp
000760 RIFA
15400.001.99%300.00Mua84342.280B-717.3666.00Năng lượng
001460 BYC
242000.00-0.82%-2000.00Mua2.009K179.652B36.216738.26791.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001465 BYC(1P)
126000.00-0.40%-500.00Bán571179.652B36.216738.26791.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
97500.000.83%800.00Mua27.960K484.454B14.236793.9524.00Chăm sóc sức khỏe
001750 HANYANG SECU
7990.001.01%80.00Mua34.861K100.683B9.87801.15294.00Tài chính
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1400.0024.44%275.00Mua77.548M271.860B-63.0196.00Chăm sóc sức khỏe
003280 HEUNG-A SHIPPING
981.0012.89%112.00Mua90.533M84.128B-955.33813.00Công nghiệp
003520 YUNGJIN PHARM
5850.000.52%30.00Mua1.310M1064.434B1162.715.01617.00Chăm sóc sức khỏe
003547 DAISHINSECU(2PB)
8770.000.57%50.00Sức mua mạnh10.928K971.406B7.931596.991701.00Tài chính
003550 LG CORP.
73900.000.96%700.00Sức mua mạnh152.562K12624.317B9.547676.26111.00Công nghiệp
003610 PANGRIM
2050.000.24%5.00Mua12.712K79.953B24.0585.02290.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
003690 KOREAN RE
8420.000.36%30.00Mua100.172K963.752B9.10922.13299.00Tài chính
004360 SEBANG
11900.001.71%200.00Mua18.953K223.674B5.232238.21740.00Công nghiệp
005380 HYUNDAI MTR
125500.00-0.40%-500.00Theo dõi371.606K33510.990B16.207776.02122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005430 KOR APO SVC
41450.000.85%350.00Mua2.277K125.694B6.436394.933255.00Công nghiệp
005490 POSCO
225000.00-1.10%-2500.00Mua154.089K18226.308B20.0511347.4833784.00Vật liệu cơ bản
005740 CROWNHAITAI HOLDINGS
10750.00-0.92%-100.00Mua26.155K158.114B-229.751585.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
006060 HS IND
11900.000.00%0.00Mua151.598K642.007B19.67605.06347.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006140 PJ ELECTRO
4940.000.10%5.00Sức mua mạnh4.625K74.025B10.14486.86242.00Chăm sóc sức khỏe
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
242000.000.62%1500.00Sức mua mạnh149.695K15736.670B24.329889.229422.00Công nghệ
006730 SEOBU T&D
8620.005.77%470.00Mua678.328K444.430B-4.07596.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
007160 SAJO IND
41550.000.36%150.00Mua29.773K204.723B9.194504.11702.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
007460 APROGEN KIC
2860.0030.00%660.00Mua78.979M333.192B-287.75114.00Công nghiệp
008370 WONPOONG
3870.006.03%220.00Mua149.833K41.610B19.30189.12185.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
008490 SUHEUNG
36150.00-0.55%-200.00Mua16.692K420.537B13.552683.62727.00Vật liệu cơ bản
008730 YOULCHON CHEM
14850.002.06%300.00Mua120.200K360.840B25.81563.68823.00Vật liệu cơ bản
009160 SIMPAC
3365.004.67%150.00Sức mua mạnh237.968K194.646B2.381348.35296.00Công nghiệp
009180 HANSOL LOGISTICS
1410.002.17%30.00Mua150.743K37.910B6.12225.46348.00Công nghiệp
009310 CHARM ENGINEERING
1280.001.59%20.00Mua5.184M64.951B-158.63263.00Công nghệ
010470 ORICOM
5560.0010.98%550.00Mua3.299M55.753B6.55780.78297.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010820 FIRSTEC
2260.00-1.09%-25.00Mua122.901K106.453B-478.41406.00Công nghiệp
011200 HYUNDAI MERC MAR
3630.005.22%180.00Mua1.450M1092.105B-3932.561248.00Công nghiệp
011300 SEONGAN
553.0029.81%127.00Sức mua mạnh13.649M23.382B-183.22154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
011500 HANNONG
4250.000.83%35.00Sức mua mạnh35.500K64.464B10.31408.93164.00Vật liệu cơ bản
011700 HANSHIN MACH
1780.001.71%30.00Mua233.225K55.625B17.6699.1195.00Công nghiệp
012160 YOUNG HEUNG I&S
1140.002.24%25.00Mua545.362K95.697B-10.35312.00Vật liệu cơ bản
012280 YEONGHWA MTL
1550.005.08%75.00Mua4.760M63.358B78.9418.68493.00Vật liệu cơ bản
012330 HYUNDAI MOBIS
258000.000.98%2500.00Mua214.353K24189.633B11.4022420.158569.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
012700 LEADCORP
7030.001.44%100.00Sức mua mạnh245.654K181.171B5.201331.88341.00Năng lượng
013520 HS R&A
1990.001.53%30.00Mua136.128K120.072B-563.511124.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
013810 SPECO
2945.00-1.01%-30.00Mua103.624K43.596B291.6510.20105.00Vật liệu cơ bản
014160 DAEYOUNG PKG
1155.002.67%30.00Mua1.792M115.998B9.20122.42360.00Vật liệu cơ bản
014680 HANCHEM
97900.003.16%3000.00Sức mua mạnh57.808K1052.281B13.726922.07431.00Vật liệu cơ bản
016920 CAS
1630.00-1.51%-25.00Mua278.890K34.755B13.49128.32373.00Công nghiệp
017670 SK TELECOM
246000.000.61%1500.00Mua105.107K17572.173B12.5919414.3833999.00Dịch vụ Viễn thông
023000 SAMWONSTEEL
2995.00-1.32%-40.00Mua3.276K121.400B9.78310.45272.00Vật liệu cơ bản
023460 CNH
1640.000.92%15.00Mua652.383K59.001B7.78208.8918.00Tài chính
024120 KBA
6080.00-0.49%-30.00Mua4.888K70.265B5.891037.53287.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
024740 HANILFORGING
1655.000.30%5.00Mua289.254K48.826B222.997.51210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
025000 KPX CHEMICAL
57400.000.00%0.00Mua2.643K272.950B15.013823.42280.00Vật liệu cơ bản
025550 HANSUN
3140.005.19%155.00Mua4.937M70.333B9.04330.06211.00Công nghiệp
025820 LEEKU IND
1685.004.33%70.00Mua784.006K54.007B-54.14160.00Vật liệu cơ bản
026150 TSCONSTRUCT
7170.006.38%430.00Mua5.774M101.065B-2.25241.00Công nghiệp
031330 SAMT
2395.000.21%5.00Mua1.524M236.598B9.12262.1283.00Công nghệ
032190 DAOU DATA
8500.004.29%350.00Mua87.580K312.145B8.38972.07123.00Tài chính
032540 TJ MEDIA
3380.000.15%5.00Sức mua mạnh6.670K47.019B-141.00206.00Công nghệ
032860 GMR MATERIALS
576.00-2.21%-13.00Mua7.105M39.791B-99.7011.00Công nghiệp
033180 FEELUX
9990.001.01%100.00Mua23.835M786.650B109.0893.34139.00Công nghệ
033310 DK D&I
4135.000.12%5.00Mua852.402K86.036B22.30185.1764.00Vật liệu cơ bản
034310 NICE
20200.000.00%0.00Mua32.722K765.222B13.371510.6645.00Công nghệ
034590 INCHON CITY GAS
29700.00-0.34%-100.00Mua206122.836B8.003724.87194.00Công ty dịch vụ công cộng
034730 SK
273000.00-0.73%-2000.00Mua175.754K19438.810B11.1224725.844120.00Năng lượng
035150 BAIKSAN
8680.002.97%250.00Mua481.283K199.416B14.00602.30244.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035600 KGINICIS
17600.00-0.56%-100.00Mua102.514K475.925B12.441423.31213.00Công nghệ
036420 JCONTENTREE
39750.004.19%1600.00Mua218.178K492.336B21.651762.12166.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
036540 SFASEMICON
3810.006.57%235.00Mua9.024M506.102B35.76100.42946.00Công nghệ
036570 NCSOFT
560000.001.27%7000.00Sức mua mạnh55.111K11395.914B32.8316863.942300.00Công nghệ
036630 SEJONG TELECOM
404.00-0.25%-1.00Mua2.994M243.132B-11.12286.00Dịch vụ Viễn thông
036670 KCI
11050.001.38%150.00Mua77.697K117.286B11.05986.12151.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
037330 INZI DISPLAY
2245.00-0.66%-15.00Mua614.529K99.153B6.68338.37205.00Công nghệ
038010 JEIL TECHNOS
3900.00-0.26%-10.00Bán27.195K33.887B7.29552.21206.00Vật liệu cơ bản
038340 UCI
4515.000.22%10.00Mua78.415K149.066B-186.0343.00Công nghiệp
039290 INFOBANK
6330.00-2.01%-130.00Mua18.153K54.542B32.58199.29193.00Công nghệ
039740 KIES
3175.000.00%0.00Mua19.848K25.458B-673.2799.00Công nghệ
039840 DIO
45600.00-2.15%-1000.00Mua222.124K696.828B42.301101.62232.00Chăm sóc sức khỏe
040350 CUROCOM
1605.003.55%55.00Mua29.194M169.358B-197.9936.00Công nghệ
041020 INFRAWARE
1175.003.52%40.00Mua226.670K42.473B-337.78306.00Công nghệ
041510 SME
39300.00-0.88%-350.00Sức mua mạnh116.357K928.164B66.63605.26321.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
042940 SANGJI CAELUM
1515.007.45%105.00Mua1.277M58.583B31.1596.8333.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
043150 VATECH
27600.000.91%250.00Sức mua mạnh28.481K406.264B12.432200.26553.00Chăm sóc sức khỏe
044380 JOOYONTECH
481.0010.32%45.00Mua26.186M44.868B-60.83128.00Công nghệ
044450 KSS LINE
7890.003.95%300.00Mua210.067K170.465B12.00632.46292.00Công nghiệp
048830 NPK
1985.001.28%25.00Sức mua mạnh111.269K36.643B-6.52165.00Vật liệu cơ bản
049520 UIL
5300.000.19%10.00Mua47.297K111.010B10.47505.91483.00Công nghệ
051360 TOVIS
8230.001.86%150.00Mua103.061K126.970B6.431256.07246.00Công nghệ
051380 PCD
7390.002.78%200.00Sức mua mạnh143.819K54.856B15.44476.8379.00Công nghệ
051600 KEPCO KPS
35600.000.56%200.00Mua142.180K1593.000B10.723303.575853.00Công nghiệp
051780 CUROHOLDINGS
650.00-3.99%-27.00Mua22.140M42.933B-146.4234.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
053690 HANMIGLOBAL
9580.00-2.15%-210.00Mua44.163K98.463B4.672094.23668.00Công nghiệp
053800 AHNLAB
68500.00-0.44%-300.00Mua70.857K597.582B30.022291.81926.00Công nghệ
056000 SINCETIMES
9750.00-1.81%-180.00Mua177.555K139.880B-54.1681.00Công nghệ
057500 SKC SOLMICS
3405.001.49%50.00Mua624.567K206.188B11.13301.38447.00Công nghệ
058470 LEENO
58800.000.17%100.00Mua26.585K888.907B19.363032.19451.00Công nghệ
060150 INSUN ENT
8460.002.05%170.00Mua784.875K318.264B31.67295.17340.00Công nghiệp
060370 KT SUBMARINE
4620.0023.53%880.00Mua8.873M76.872B-146.7471.00Công nghiệp
060560 HOME CENTER HOLDINGS
1480.00-1.33%-20.00Mua189.926K126.575B-435.42108.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
060980 HALLA HOLDINGS
46350.000.22%100.00Mua20.256K484.333B119.29387.71277.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
065060 GNCO
1315.00-4.36%-60.00Mua15.597M134.560B-397.41147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
065450 VICTEK
2930.000.00%0.00Mua2.065M73.167B-11.68184.00Công nghiệp
066570 LG ELECTRONICS INC.
72300.001.12%800.00Sức mua mạnh419.293K12874.715B17.484089.7837835.00Công nghệ
066575 LGELECTRONICS(1P)
29300.000.86%250.00Sức mua mạnh22.609K12874.715B17.484089.7837835.00Công nghệ
066620 KUKBO DESIGN
16650.000.91%150.00Sức mua mạnh9.395K116.948B10.601557.05302.00Công nghiệp
066830 GENOTECH
1785.00-0.56%-10.00Mua429.923BChăm sóc sức khỏe
067000 JOYCITY
8500.00-1.73%-150.00Mua2.818K94.532B-1356.88305.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
067900 Y-ENTEC
9790.006.88%630.00Mua972.181K166.709B13.35686.18187.00Công nghiệp
072130 UANGEL
5940.003.48%200.00Mua6.046M65.912B-190.45202.00Công nghệ
073190 DUOBACK
3060.003.90%115.00Sức mua mạnh116.829K32.582B-253.72170.00Công nghiệp
073560 WOORISON F&G
2135.000.47%10.00Mua726.391K147.130B7.68276.56Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
077360 DSHM
7240.000.28%20.00Mua535.615K144.099B12.50577.38155.00Công nghệ
078650 KOLEN
1855.0010.75%180.00Sức mua mạnh4.831M68.511B-41.71333.00Chăm sóc sức khỏe
079160 CJ CGV
39400.002.34%900.00Mua369.504K814.711B-6336.011466.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
079950 INVENIA
2690.00-1.28%-35.00Mua1.634M60.059B13.58200.66191.00Công nghệ
079960 DONGYANG E&P
17800.002.30%400.00Mua1.559M131.543B11.421524.12402.00Công nghiệp
080220 JSC
3740.006.70%235.00Sức mua mạnh3.858M99.061B36.5695.8767.00Công nghệ
080520 ODTECH
5210.00-0.95%-50.00Mua37.422K58.687B19.12275.05231.00Công nghệ
082210 OPTRONTEC
7460.002.05%150.00Mua1.757M158.652B28.88256.14319.00Công nghệ
082740 HSD ENGINE
4610.001.77%80.00Mua2.571M149.217B-1027.30833.00Công nghiệp
082800 LUMIMICRO
2715.0029.90%625.00Mua1.129M193.529B-652.66194.00Công nghệ
083450 GST
9680.00-2.52%-250.00Sức mua mạnh131.099K88.320B10.40954.68392.00Công nghệ
083500 FNS TECH
6940.00-0.86%-60.00Sức mua mạnh143.548K50.833B20.34378.30148.00Công nghệ
084110 HUONS GLOBAL
32650.00-0.91%-300.00Mua23.611K357.683B15.322150.21541.00Chăm sóc sức khỏe
084180 SOOSUNG
3275.007.91%240.00Mua526.632K39.975B-363.9570.00Công nghiệp
084680 E-WORLD
6020.0010.26%560.00Mua33.613M492.242B34.67157.50436.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
085910 NEOTIS
3950.000.13%5.00Mua1.361K37.576B16.73235.81220.00Công nghệ
086080 DINONA
6690.0014.95%870.00Sức mua mạnh147.297K89.491B-73.5528.00Chăm sóc sức khỏe
086450 DONGKOOK PHARM
77300.002.93%2200.00Mua29.469K660.104B13.275758.82757.00Chăm sóc sức khỏe
086980 SHOWBOX
3550.000.14%5.00Mua175.372K221.208B84.0142.2053.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
089010 CHEMTRON
18050.004.64%800.00Mua1.192M232.467B35.04555.79307.00Công nghệ
089530 AT SEMICON
553.000.18%1.00Mua191.499K39.271B-21.19440.00Công nghệ
090080 PHC
1280.00-3.40%-45.00Bán278.090K72.514B-1008.99774.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
090470 JASTECH
14200.00-5.33%-800.00Mua636.252K217.071B73.98204.58258.00Công nghiệp
091590 NAM HWA CONST CO., LTD.
13300.002.31%300.00Mua2.264M152.620B319.9540.63116.00Công nghiệp
092870 EXICON
6380.000.00%0.00Mua30.086K55.762B-639.31126.00Công nghệ
094170 DONGWOON ANATECH
6350.00-1.85%-120.00Mua212.847K82.136B-348.44123.00Công nghệ
095910 S-ENERGY
4005.000.25%10.00Mua85.635K49.954B-1042.31203.00Năng lượng
096630 S CONNECT
1950.000.78%15.00Mua4.725M113.944B-29.40137.00Công nghệ
097520 MCNEX
26450.001.73%450.00Sức mua mạnh418.508K458.471B4.665573.98489.00Công nghệ
097780 S-MAC
1110.003.74%40.00Sức mua mạnh27.152M236.404B18.7564.55142.00Công nghệ
099220 SDN
2930.0029.93%675.00Mua21.948M95.647B49.9945.1193.00Công nghiệp
099410 DBSM
2700.003.45%90.00Mua787.052K35.342B-130.35116.00Công nghiệp
100120 VIEWORKS
29850.004.37%1250.00Mua130.119K281.854B12.222340.11206.00Chăm sóc sức khỏe
101390 IM
1220.003.83%45.00Mua503.179K49.263B-467.83132.00Công nghệ
102120 ABOV
6230.001.30%80.00Mua338.723K100.877B13.74447.65178.00Công nghệ
105560 KBFINANCIALGROUP
44850.001.93%850.00Sức mua mạnh962.225K17143.911B5.857570.1225725.00Tài chính
106240 FINETECHNIX
3110.00-2.20%-70.00Mua1.354M131.419B-338.13272.00Công nghệ
109960 APROGEN H&G
765.0025.82%157.00Mua32.263M108.548B-33.8265.00Chăm sóc sức khỏe
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất