Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000070 SAMYANG HOLDINGS
87500.00-0.68%-600.00Mua13.414K650.362B8.2210643.49155.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000087 HITEJINRO(2PB)
14650.000.00%0.00Mua361201.365B109.89159.253318.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000100 YUHAN
242000.00-0.82%-2000.00Mua41.095K2829.788B42.555687.441594.00Chăm sóc sức khỏe
000105 YUHAN(1P)
212500.00-0.47%-1000.00Sức mua mạnh592829.788B42.555687.441594.00Chăm sóc sức khỏe
000120 CJ LOGISTICS
179000.00-0.83%-1500.00Mua37.137K4083.410B97.931827.825393.00Công nghiệp
000480 CHOSUN REFRCTR
85000.000.00%0.00Mua573340.000B9.129323.25557.00Vật liệu cơ bản
000500 GAON CABLE CO
19350.000.78%150.00Mua3.152K75.992B-295.24442.00Công nghiệp
000545 HEUNGKUKF&MINS(1P)
5840.000.00%0.00Mua7.760K314.147B5.94825.551395.00Tài chính
000815 SAMSUNGF&MINS(1P)
179500.000.00%0.00Mua7.561K12306.505B14.2420335.435692.00Tài chính
001380 SG CHOONGBANG
2865.002.50%70.00Mua12.977M125.781B64.6544.31111.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001525 TONGYANG(1P)
9600.00-0.52%-50.00Mua44489.568B51.9138.53398.00Vật liệu cơ bản
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
66900.002.61%1700.00Mua14.443K335.160B8.497877.4024.00Chăm sóc sức khỏe
001800 ORION HOLDINGS
19300.000.78%150.00Mua147.360K1161.024B-679.552087.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002200 KOR EXPT PKG IND
20550.00-0.48%-100.00Mua7.816K82.200B6.043400.23312.00Vật liệu cơ bản
002220 HANIL IRON & STL
21950.00-0.45%-100.00Mua4.240K43.853B38.52786.47Vật liệu cơ bản
002250 ALVOGEN KOREA
28700.000.00%0.00Mua14.531K307.142B32.17892.02584.00Chăm sóc sức khỏe
002600 CHOHEUNG
205000.009.63%18000.00Mua3.900K123.000B16.5212407.91251.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002795 AMOREG(1P)
28600.001.24%350.00Mua7.514K4983.667B35.561822.24135.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002810 SAMYUNG TRDG
15250.00-0.65%-100.00Sức mua mạnh19.686K266.977B9.921537.0175.00Vật liệu cơ bản
003160 DI
4515.000.00%0.00Mua222.648K129.452B4.95911.75115.00Công nghệ
003230 SAMYANG FOOD
71000.003.95%2700.00Mua230.513K534.815B13.595223.751107.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
003670 POSCO CHEMTECH
68900.00-0.58%-400.00Mua553.697K4069.923B30.522257.571324.00Vật liệu cơ bản
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
109500.00-0.90%-1000.00Mua484145.416B2.5742675.76158.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
003850 BORYUNG PHARM
10050.00-0.50%-50.00Mua69.007K422.503B7.371363.161144.00Chăm sóc sức khỏe
004365 SEBANG(1P)
6600.001.38%90.00Mua150253.307B6.352088.15740.00Công nghiệp
004650 CHANGHAE ETHANOL
13450.001.51%200.00Mua57.484K107.120B25.37554.9545.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
004870 T'WAY HOLDINGS
2745.00-3.68%-105.00Mua814.547K207.073B7.94345.7159.00Công nghệ
005010 HUSTEEL
14050.008.08%1050.00Sức mua mạnh199.638K105.865B206.70318.72573.00Vật liệu cơ bản
005090 SAMKWANG GLASS
37700.000.27%100.00Mua32.383K183.012B-4012.79503.00Vật liệu cơ bản
005250 GCH CORP
25950.00-0.57%-150.00Mua51.589K1166.042B44.08588.65170.00Chăm sóc sức khỏe
005257 GCH CORP(2PB)
18100.00-0.82%-150.00Mua5871166.042B44.08588.65170.00Chăm sóc sức khỏe
005390 SHINSUNG TONGSANG
991.000.92%9.00Sức mua mạnh549.757K142.415B11.6585.04777.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005450 SHINHAN ENG & CONST
4945.002.81%135.00Sức mua mạnh35.324K34.728B-1910.2832.00Công nghiệp
005830 DB INSURANCE
71100.00-1.80%-1300.00Mua105.290K4500.512B8.018880.324684.00Tài chính
005870 HUNEED
9200.003.95%350.00Mua99.508K124.478B4.691969.89413.00Công nghệ
006060 HS IND
7200.000.28%20.00Mua325.240K392.947B54.17132.91347.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006125 SK DISCOVERY(1P)
15800.000.00%0.00Mua172551.746B2.8210297.601659.00Năng lượng
006140 PJ ELECTRO
4600.00-1.39%-65.00Mua13.501K69.000B15.48297.21235.00Chăm sóc sức khỏe
006570 DAELIM TRDG
4700.002.17%100.00Mua51271.558B-349.41319.00Vật liệu cơ bản
006840 AK HOLDINGS
54200.00-1.99%-1100.00Mua12.367K707.066B6.628183.1211.00Vật liệu cơ bản
006910 BOSUNG POWER
3030.00-2.26%-70.00Mua3.531M138.334B-79.64121.00Công nghiệp
007110 ILSHIN STONE
3715.009.26%315.00Mua52.867M287.649B513.627.2378.00Công nghiệp
007680 DAEWON
12700.004.10%500.00Sức mua mạnh346.139K140.335B4.292961.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
007700 F&F
64700.0011.55%6700.00Mua962.489K996.380B8.287812.61252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
007810 KOR CIRC
6500.00-0.76%-50.00Mua88.701K153.535B-657.62584.00Công nghệ
007815 KORCIRC(1P)
2805.000.18%5.00Mua2.809K153.535B-657.62584.00Công nghệ
007820 SMC
11700.00-1.27%-150.00Mua754.666K234.397B-100.73195.00Công nghiệp
007980 PAN-PACIFIC
2900.000.52%15.00Mua542.729K137.161B23.70133.39616.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
009240 HANSSEM
82900.002.22%1800.00Mua193.031K1950.963B22.953611.642553.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
009450 KYUNG DONG NAVIEN
50600.003.79%1850.00Mua273.221K638.767B30.021685.31797.00Công nghiệp
010470 ORICOM
5590.00-0.89%-50.00Mua91.355K62.208B9.20686.12297.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010780 IS DONGSEO
33050.002.32%750.00Mua90.745K1018.553B4.647276.921063.00Công nghiệp
011560 SEBO MEC
10350.00-2.82%-300.00Mua56.981K103.547B3.842697.90320.00Công nghiệp
011790 SKC
41250.000.36%150.00Mua114.943K1461.098B12.143397.861588.00Vật liệu cơ bản
012610 KYUNG-IN SYNTH
6890.00-0.14%-10.00Mua550.899K276.264B24.33283.16469.00Vật liệu cơ bản
014680 HANCHEM
88800.00-2.42%-2200.00Mua52.875K984.642B13.666505.42431.00Vật liệu cơ bản
014710 SAJOSEAFOOD
6980.004.33%290.00Mua150.314K120.185B5.561256.17303.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
014820 DWS
30450.00-1.14%-350.00Mua9.822K774.082B16.241875.18460.00Vật liệu cơ bản
015020 E-STARCO
713.000.56%4.00Mua147.426K27.729B-107.6560.00Tài chính
015260 A&P
548.0010.04%50.00Mua18.470M45.366B-133.07376.00Công nghệ
016090 DAEHYUN
2650.006.85%170.00Mua1.246M114.698B7.91335.19501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
016100 LEADERS COSMETICS
12150.006.11%700.00Mua501.653K208.670B-3001.10280.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
016880 WOONGJIN
2410.003.66%85.00Mua680.575K178.221B-822.201112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
017370 WOOSHIN SYSTEMS
6680.00-0.74%-50.00Mua47.984K111.227B-239.82238.00Công nghiệp
018260 SAMSUNG SDS
228000.00-0.22%-500.00Mua81.383K17635.842B28.837907.6813705.00Công nghệ
018700 BARUNSON
2660.000.76%20.00Mua139.695K43.539B-251.41248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
019590 MVENTURE
1160.000.00%0.00Mua069.548B49.3423.4413.00Tài chính
020120 KIDARISTUDIO
2650.001.92%50.00Mua116.755K41.956B-69.8150.00Công nghệ
020150 ILJIN MATERIALS
42700.00-2.51%-1100.00Mua387.936K1968.933B54.19788.02437.00Công nghệ
020560 ASIANA AIRLINES
4410.001.50%65.00Sức mua mạnh1.541M905.088B4.48983.899125.00Công nghiệp
021240 COWAY
88600.002.43%2100.00Mua282.682K6395.209B18.844743.124781.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
023150 MHETHANOL
6230.000.81%50.00Mua33.073K42.568B-286.4947.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
023600 SAMBO CORR
9900.000.30%30.00Mua23.699K145.022B4.352277.52233.00Vật liệu cơ bản
023760 HKCAPITAL
722.007.12%48.00Mua11.956M118.864B9.2378.19145.00Tài chính
023890 ATLAS
55500.00-0.54%-300.00Mua1.102K507.825B4.9111310.16615.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
024070 WISCOM
2970.00-1.00%-30.00Mua8.097K45.520B-3.75256.00Vật liệu cơ bản
024720 KOLMAR KOREA HOLDINGS
34500.005.34%1750.00Mua219.728K615.531B13.062655.1267.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
024940 PNPOONGNYUN
2645.000.38%10.00Mua10.182K24.860B19.59135.02203.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
025000 KPX CHEMICAL
56200.000.72%400.00Mua8.036K267.243B14.873779.58280.00Vật liệu cơ bản
027410 BGF
8180.003.41%270.00Mua314.158K780.054B-729.951778.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
027580 SBK
2195.002.33%50.00Mua284.577K61.730B-663.78351.00Công nghệ
027830 DAESUNG PE
1835.00-1.87%-35.00Mua279.258K73.400B42.0743.6217.00Tài chính
029460 KC
15300.00-2.24%-350.00Mua174.535K190.391B0.9915472.93519.00Công nghệ
030000 CHEIL WORLDWIDE
25650.000.98%250.00Mua254.043K2597.799B20.421256.491257.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
030350 DRAGONFLY
3785.006.92%245.00Mua448.337K60.592B-951.20114.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
030520 HANCOM
14000.00-1.06%-150.00Mua184.291K305.794B15.85938.60376.00Công nghệ
031330 SAMT
1705.000.00%0.00Mua293.510K168.787B5.08335.4983.00Công nghệ
031390 GREEN CROSS CELL
54500.00-0.73%-400.00Mua159.951K646.254B205.97264.60162.00Chăm sóc sức khỏe
031440 SF
92500.00-1.80%-1700.00Mua8.958K358.187B21.024399.694013.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
031510 AUSTEM
4565.008.82%370.00Mua3.025M114.171B-165.02509.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
031980 PSK
15250.00-1.29%-200.00Mua673.421K310.057B5.702675.19235.00Công nghệ
032620 UBCARE
4730.000.00%0.00Mua227.804K242.849B49.8994.80197.00Công nghệ
032790 MGENPLUS
9510.00-0.94%-90.00Mua266.030K139.995B-610.9130.00Công nghệ
032960 DONGILTECH
12700.00-0.39%-50.00Theo dõi63.421K79.810B13.50940.87142.00Công nghệ
033050 JMI
1125.00-0.44%-5.00Mua98.464K35.819B-20.0682.00Công nghệ
033230 INSUNG
3420.00-1.87%-65.00Mua19.458K64.139B-102.51190.00Công nghệ
033240 JAHWA ELEC
13850.00-3.48%-500.00Mua181.701K233.086B-160.48420.00Công nghệ
033310 DK D&I
3620.000.14%5.00Mua399.795K75.411B19.80182.8364.00Vật liệu cơ bản
033320 JCH SYSTEMS
5530.00-0.54%-30.00Mua88.670K104.301B8.08684.83138.00Công nghệ
033640 NEPES
13900.00-3.14%-450.00Mua748.863K311.363B13.581104.17588.00Công nghệ
033920 MUHAK
14500.000.00%0.00Mua16.807K408.710B-25.09534.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
034120 SBS
23700.000.00%0.00Mua36.767K419.255B80.72293.611146.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
034730 SK
280000.000.90%2500.00Mua261.881K19781.560B8.8631611.514120.00Công nghệ
03473K SK(1P)
142500.001.42%2000.00Sức mua mạnh3.354K19781.560B8.8631611.514120.00Công nghệ
035480 MAJESTAR
1475.000.00%0.00Bán067.155B-206.47122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035510 SHINSEGAE I&C
143000.000.35%500.00Mua11.936K234.018B8.0417789.76693.00Công nghệ
035610 SOLBORN
4860.00-1.72%-85.00Mua32.466K124.741B-179.5012.00Chăm sóc sức khỏe
035620 BARUNSON E&A
1440.000.35%5.00Mua198.871K100.641B1.591002.1136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
036000 YEARIMDANG
6580.00-2.81%-190.00Mua612.460K151.566B10.90603.761015.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
036010 ABEL
6390.003.06%190.00Mua206.289K84.942B2.892213.52156.00Công nghiệp
036090 WIZIT
1290.001.18%15.00Mua5.693M93.270B12.74101.23139.00Công nghệ
036490 SK MATERIALS
170500.000.41%700.00Mua39.976K1617.648B14.5011762.47468.00Vật liệu cơ bản
036540 SFASEMICON
1690.000.30%5.00Mua409.021K237.270B18.2493.64946.00Công nghệ
036640 HRS
3170.00-0.16%-5.00Mua43.041K51.845B12.80248.19167.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
036670 KCI
10300.001.98%200.00Sức mua mạnh80.624K110.830B17.95573.70149.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
036710 SIMMTECH HOLDINGS
1945.000.52%10.00Mua26.990K68.145B20.03113.1314.00Công nghệ
036800 NICEI&T
20950.000.00%0.00Mua4.467K199.054B5.214021.31198.00Công nghệ
036810 FINE SEMITECH
6330.00-2.47%-160.00Mua424.627K115.066B7.54885.67305.00Công nghệ
036930 JEL
7170.00-0.42%-30.00Mua950.226K345.947B9.57749.60358.00Công nghệ
037270 YGP
2125.000.24%5.00Mua77.657K123.613B-138.9336.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
038530 GOLD PACIFIC
2585.0029.90%595.00Mua1.781M44.230B-91.7724.00Công nghệ
038680 SNET
4810.00-1.54%-75.00Mua276.429K71.793B3524.691.36247.00Công nghệ
038950 FINEDIGITAL
3680.00-0.81%-30.00Mua49.266K34.546B-418.48168.00Công nghệ
039010 HYUNDAI TEL
11300.001.35%150.00Sức mua mạnh35.060K97.463B5.012254.61112.00Công nghệ
039020 EAGON HOLDINGS
3340.001.83%60.00Mua87.165K72.342B6.82489.63354.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
039840 DIO
29950.002.74%800.00Mua178.171K439.902B51.79578.27232.00Chăm sóc sức khỏe
040420 JLS
7080.00-0.14%-10.00Mua5.343K105.766B13.60520.77249.00Công nghiệp
040610 SG&G
2595.00-0.19%-5.00Mua1.261M87.571B35.9072.2884.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
041830 INBODY
25050.005.70%1350.00Mua896.354K337.740B15.411625.63166.00Chăm sóc sức khỏe
041920 MEDIANA
7950.004.74%360.00Mua377.606K68.190B43.70181.91190.00Chăm sóc sức khỏe
042000 CAFE24 CORP.
134700.001.28%1700.00Mua82.150K1270.302B-3603.76Công nghệ
042420 NEOWIZ HOLDINGS
13450.003.86%500.00Mua86.324K114.249B-197.274.00Công nghệ
042520 HANS BIOMED
25700.00-1.72%-450.00Mua69.753K252.331B57.25448.92105.00Chăm sóc sức khỏe
042940 SANGJI CAELUM
2265.003.90%85.00Mua793.941K83.443B-37.1733.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
043290 K-MAC
14450.006.25%850.00Mua253.539K101.644B63.86257.60254.00Công nghiệp
044380 JOOYONTECH
445.001.60%7.00Mua14.186M42.243B-36.13128.00Công nghệ
044780 HK
1540.003.36%50.00Mua125.389K28.499B21.8770.51144.00Công nghiệp
044820 COSMAX BTI
22350.007.45%1550.00Mua186.586K213.633B26.08857.1163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
044990 H&S
2455.000.20%5.00Bán4.183K18.419BCông nghiệp
045520 CLEAN & SCIENCE
16700.00-4.57%-800.00Mua126.402K104.208B22.12755.15149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
046310 BG T&A
3105.00-2.82%-90.00Mua7.519M47.234B7.40471.5754.00Công nghệ
046440 KGMBLS
8420.000.60%50.00Mua81.053K244.173B12.33695.90136.00Công nghiệp
047810 KOREA AEROSPACE
35300.000.28%100.00Mua736.466K3440.871B-1053.403530.00Công nghiệp
047820 CHOROKBAEM
1895.001.34%25.00Sức mua mạnh8.221M144.768B-83.2316.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
048550 SM C&C
2180.000.46%10.00Mua115.782K203.110B-49.39273.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
049950 MEERECOMPANY
65800.00-3.66%-2500.00Mua181.931K478.497B20.043282.82228.00Công nghệ
050110 CAMMSYS
2070.00-0.24%-5.00Mua459.247K118.465B24.4584.66237.00Công nghệ
051500 CJ FW
32800.00-0.76%-250.00Mua46.423K389.388B49.86667.902844.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
052260 SKBIOLAND
16300.00-0.61%-100.00Mua388.895K244.500B17.00959.09258.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
052710 AMOTECH
21750.00-0.23%-50.00Mua281.993K211.919B19.961089.791030.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất