Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000120 CJ LOGISTICS
177000.00-0.28%-500.00Mua56.936K3490.347B27.766394.366290.00Vận chuyển
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
127500.002.00%2500.00Sức mua mạnh24.230K778.748B4.8925560.51157.00Công nghệ Sức khỏe
001020 PAPERCOREA
2415.00-0.62%-15.00Mua127.211K90.481B760.9750.28161.00Công nghiệp Chế biến
001390 KGC
34650.002.82%950.00Mua542.440K441.470B5.236471.03Công nghiệp Chế biến
001520 TONGYANG
2320.003.11%70.00Mua70.590M456.136B-84.65Khoáng sản phi năng lượng
001530 DI DONGIL
199500.006.40%12000.00Sức mua mạnh48.665K332.443B24.607622.91Công nghiệp Chế biến
001550 CHOBI
25950.004.43%1100.00Sức mua mạnh485.939K127.200B33.04752.12121.00Công nghiệp Chế biến
001940 KISCO HOLDINGS
21700.00-0.46%-100.00Mua62.564K295.191B9.902201.8516.00Sản xuất Chế tạo
002100 KYUNGNONG
17600.003.23%550.00Sức mua mạnh658.374K298.340B21.98775.53366.00Công nghiệp Chế biến
002140 KOR IND
4735.007.49%330.00Sức mua mạnh1.675M107.691B13.54325.25125.00Công nghiệp Chế biến
003080 SUNGBO CHEM
5440.00-0.91%-50.00Mua136.595K107.918B-306.45155.00Công nghiệp Chế biến
003160 DI
7430.00-0.54%-40.00Mua128.573K192.672B16.65448.58Công nghệ Điện tử
003670 POSCO CHEMICAL
150500.002.38%3500.00Mua327.212K11193.435B184.57796.43Khoáng sản phi năng lượng
003800 ACEBED
47850.00-1.24%-600.00Mua1.126K486.455B8.805503.68Khách hàng Lâu năm
003850 BORYUNG PHARM
24650.004.67%1100.00Sức mua mạnh540.630K1280.534B31.04761.79Công nghệ Sức khỏe
004100 TAEYANG MTL
1840.00-2.39%-45.00Mua980.507K65.563B-251.03560.00Sản xuất Chế tạo
004140 DONGBANG TRNSPT & L
6830.00-0.87%-60.00Mua3.484M272.594B22.57367.24717.00Vận chuyển
004450 SAMHWA CROWN & CLOS
46250.000.54%250.00Mua1.076K84.420B130.42352.70Sản xuất Chế tạo
004690 SAMCHULLY
101500.00-0.98%-1000.00Mua13.089K337.951B6.0316998.63819.00Công ty dịch vụ công cộng
004780 DAERYUK
6480.003.85%240.00Sức mua mạnh387.380K101.144B7.50831.69425.00Công nghiệp Chế biến
006140 PJ ELECTRO
9870.0013.45%1170.00Sức mua mạnh1.644M127.822B18.19478.26236.00Công nghệ Điện tử
006380 CAPRO
5020.001.31%65.00Mua859.478K198.400B-1109.45Công nghiệp Chế biến
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
674000.003.69%24000.00Mua351.336K43533.044B60.5010744.5711107.00Công nghệ Điện tử
007110 ILSHIN STONE
2735.0018.66%430.00Sức mua mạnh90.277M178.087B158.7214.5281.00Khoáng sản phi năng lượng
007390 NATURECELL
21400.0019.55%3500.00Sức mua mạnh10.095M1051.406B-353.9399.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
007660 ISUPETASYS
4530.005.72%245.00Sức mua mạnh1.932M176.835B-222.33883.00Công nghệ Điện tử
007810 KOR CIRC
13450.001.51%200.00Mua369.011K328.719B35.17376.691083.00Công nghệ Điện tử
007820 SMC
8000.002.30%180.00Sức mua mạnh179.751K153.260B-141.55291.00Sản xuất Chế tạo
008470 BOOSTER
6970.00-0.14%-10.00Mua27.187K56.492B9.06770.23Sản xuất Chế tạo
008700 ANAM ELEC
3070.002.50%75.00Sức mua mạnh8.366M230.593B23.42127.86127.00Khách hàng Lâu năm
009270 SHINWON
2140.000.94%20.00Sức mua mạnh14.773M148.168B-32.92585.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
009310 CHARM ENGINEERING
1535.00-0.65%-10.00Mua419.260K83.137B14.26108.34266.00Sản xuất Chế tạo
009450 KYUNG DONG NAVIEN
69700.003.87%2600.00Sức mua mạnh140.350K909.163B15.434349.29Khách hàng Lâu năm
009470 SAMWHAELEC
34500.002.37%800.00Sức mua mạnh166.559K221.894B29.171155.47461.00Công nghệ Điện tử
010040 KRC
4950.003.02%145.00Sức mua mạnh326.032K197.604B17.16280.02594.00Khoáng sản phi năng lượng
010170 TAIHANFIBEROPTICS
3350.002.29%75.00Mua1.109M238.185B-406.69220.00Sản xuất Chế tạo
010470 ORICOM
10550.0029.45%2400.00Sức mua mạnh7.794M85.602B26.49308.98Dịch vụ Thương mại
011000 GENEONE
28600.0024.08%5550.00Sức mua mạnh27.236M990.326B-440.8841.00Công nghiệp Chế biến
011070 LG INNOTEK
229500.002.00%4500.00Sức mua mạnh192.366K5218.024B13.0817197.2110827.00Công nghệ Điện tử
011210 HYUNDAI WIA
97700.005.39%5000.00Sức mua mạnh863.045K2446.335B160.07579.102954.00Sản xuất Chế tạo
011370 SEOHAN
2015.002.54%50.00Sức mua mạnh7.875M195.736B12.35159.17387.00Dịch vụ Công nghiệp
011390 BUSAN IND
162500.003.17%5000.00Sức mua mạnh37.095K165.792B72.912160.3045.00Khoáng sản phi năng lượng
011790 SKC
146500.001.03%1500.00Mua307.450K4933.680B-539.68875.00Công nghiệp Chế biến
013520 HS CORP
3415.003.96%130.00Mua32.999M145.871B-820.92938.00Sản xuất Chế tạo
014440 YOUNGBO CHEM
5560.003.93%210.00Sức mua mạnh7.208M104.130B36.40146.97276.00Công nghiệp Chế biến
014820 DWS
46600.002.98%1350.00Mua63.968K1160.760B21.932063.48847.00Công nghệ Điện tử
014970 SAMRYOONG
8220.002.62%210.00Mua52.183K121.756B-447.89Công nghiệp Chế biến
014990 IN THE F
1680.001.82%30.00Sức mua mạnh2.251M92.225B-449.66212.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
016790 HYUNDAI FEED
18700.000.00%0.00Mua83.959K115.322B-93.0983.00Công nghiệp Chế biến
016920 CAS
6580.00-2.23%-150.00Mua12.043M121.140B-34.22Công nghệ Điện tử
017900 AUK
2630.00-0.38%-10.00Mua514.054K128.176B-318.57842.00Công nghệ Điện tử
018290 VT GMP
9660.002.44%230.00Sức mua mạnh3.090M297.742B49.98188.67279.00Công nghiệp Chế biến
020150 ILJIN MATERIALS
70700.001.58%1100.00Sức mua mạnh256.850K3177.037B79.85871.59526.00Công nghệ Điện tử
021650 CUBIC KOREA
5430.000.18%10.00Sức mua mạnh657.060K86.775B8.40644.86147.00Công nghiệp Chế biến
025860 NAMHAE CHEM
11000.002.80%300.00Sức mua mạnh973.489K510.654B24.35439.35493.00Công nghiệp Chế biến
025870 SILLA SG
21150.001.44%300.00Mua201.486K77.600B-212.62Hàng tiêu dùng không lâu bền
025980 ANANTI
11300.0010.24%1050.00Sức mua mạnh21.706M869.355B-69.55470.00Dịch vụ Khách hàng
028050 SAMSUNG ENG
24050.003.22%750.00Sức mua mạnh3.998M4341.400B15.711483.085280.00Dịch vụ Công nghiệp
029960 KOENTEC
9540.000.00%0.00Mua287.806K473.960B19.37492.5985.00Dịch vụ Công nghiệp
030720 DONGWON FISH
9770.001.77%170.00Sức mua mạnh98.554K44.351B-1133.56Công nghiệp Chế biến
032500 KMW
57100.005.16%2800.00Mua693.557K2126.435B101.70533.91413.00Công nghệ Điện tử
032580 FIDELIX
1615.000.31%5.00Sức mua mạnh5.400M52.321B-200.3170.00Truyền thông
033160 MKELECTRON
16000.000.95%150.00Mua601.742K313.327B13.261195.06283.00Công nghệ Điện tử
033640 NEPES
38800.000.78%300.00Mua202.486K864.720B-2385.16Công nghệ Điện tử
034310 NICE
19300.000.78%150.00Sức mua mạnh35.552K719.656B25.13762.0451.00Tài chính
034590 INCHON CITY GAS
28800.00-0.17%-50.00Mua582118.507B10.532739.96195.00Công ty dịch vụ công cộng
035420 NAVER
400000.002.70%10500.00Sức mua mạnh883.347K57992.610B47.818190.434076.00Dịch vụ Công nghệ
035460 KISANTELECOM
3200.002.56%80.00Mua418.323K44.628B-152.7470.00Công nghệ Điện tử
035720 KAKAO
156000.005.41%8000.00Sức mua mạnh6.041M61720.354B213.02709.052837.00Dịch vụ Công nghệ
035760 CJ ENM
176200.00-0.79%-1400.00Mua151.830K3565.495B59.462986.85Dịch vụ Khách hàng
035900 JYP ENT.
43100.005.64%2300.00Sức mua mạnh1.406M1333.852B44.67913.27242.00Dịch vụ Khách hàng
036170 CLOUD AIR
2705.003.44%90.00Sức mua mạnh34.686M135.975B-248.74Công nghệ Điện tử
036630 SEJONG TELECOM
735.002.23%16.00Mua10.467M434.036B5.43132.40435.00Công nghệ Điện tử
036670 KCI
10100.000.00%0.00Sức mua mạnh57.823K106.418B13.72736.19170.00Công nghiệp Chế biến
036710 SIMMTECH HOLDINGS
3000.003.27%95.00Sức mua mạnh1.049M111.892B5.46588.1917.00Công nghệ Điện tử
037270 YGP
6440.002.71%170.00Sức mua mạnh2.946M395.800B573.6811.3981.00Dịch vụ Thương mại
037330 INZI DISPLAY
3420.000.88%30.00Mua238.689K145.556B8.59394.85421.00Công nghệ Điện tử
037370 EG
11950.003.91%450.00Sức mua mạnh1.739M87.000B-332.5592.00Công nghiệp Chế biến
037460 SAMJI ELECT
14950.001.36%200.00Sức mua mạnh228.874K226.966B9.371575.14151.00Truyền thông
038110 ECOPLASTIC
3135.004.50%135.00Sức mua mạnh4.954M75.773B39.3876.17585.00Sản xuất Chế tạo
038870 ECOBIO HOLDINGS
9090.000.11%10.00Mua71.762K105.756B19.18473.33108.00Dịch vụ Thương mại
038880 IA
1335.001.14%15.00Mua8.165M389.402B25.0256.5650.00Công nghệ Điện tử
039290 INFOBANK
14800.005.71%800.00Sức mua mạnh1.436M117.915B55.01254.52155.00Truyền thông
039560 DASANNETWORK
11600.003.57%400.00Sức mua mạnh1.348M363.234B-388.7636.00Công nghệ Điện tử
039610 HS VALVE
8950.002.76%240.00Sức mua mạnh1.491M91.716B46.00189.33221.00Sản xuất Chế tạo
039840 DIO
42000.002.44%1000.00Sức mua mạnh178.094K589.535B36.971114.90438.00Sản xuất Chế tạo
040910 ICD
15550.001.63%250.00Mua124.012K257.350B9.151695.15Công nghệ Điện tử
041510 SME
54900.00-0.18%-100.00Mua1.821M1187.742B-2534.85Dịch vụ Khách hàng
041830 INBODY
30850.001.48%450.00Mua139.212K369.962B17.511736.17227.00Công nghệ Sức khỏe
042520 HANS BIOMED
16700.001.83%300.00Mua114.804K159.189B-1666.95Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
042600 SERONICS
11250.001.35%150.00Mua124.614K133.936B-210.091499.00Công nghệ Điện tử
043150 VATECH
38650.000.26%100.00Mua45.101K555.549B-1024.89Công nghệ Sức khỏe
043260 SUNGHO
1650.003.12%50.00Mua1.619M82.509B5.17335.5580.00Công nghệ Điện tử
043910 NNE
2930.000.86%25.00Sức mua mạnh47.926M159.801B-91.9870.00Dịch vụ Công nghiệp
044480 BLUEBERRY NFT
3335.007.58%235.00Sức mua mạnh918.772K88.646B-1753.3880.00Sản xuất Chế tạo
044780 HK
2360.003.06%70.00Sức mua mạnh298.932K41.364B13.35171.52Sản xuất Chế tạo
045300 SUNGWOOTECH
5950.001.36%80.00Sức mua mạnh161.871K53.547B8.14720.74239.00Công nghệ Điện tử
045390 DAEATI
6820.005.25%340.00Sức mua mạnh13.614M455.370B63.20102.53317.00Dịch vụ Công nghệ
045510 ZWNS
4325.0022.18%785.00Sức mua mạnh30.039M86.818B157.4922.48149.00Dịch vụ Công nghệ
047050 POSCO INTERNATIONAL
22450.001.58%350.00Sức mua mạnh998.952K2714.248B10.542095.961271.00Sản xuất Chế tạo
048260 OSSTEMIMPLANT
110400.003.66%3900.00Sức mua mạnh273.699K1366.460B11.689316.311925.00Công nghệ Sức khỏe
048470 DAESCO
7870.001.81%140.00Mua232.155K76.597B21.89353.2039.00Khoáng sản phi năng lượng
048550 SM C&C
3250.00-3.56%-120.00Mua12.261M292.401B-145.88417.00Dịch vụ Khách hàng
048830 NPK
2420.00-1.02%-25.00Mua114.956K44.495B-16.88301.00Công nghiệp Chế biến
049120 FINE DNC
2870.004.17%115.00Sức mua mạnh2.558M64.159B-535.19163.00Sản xuất Chế tạo
049470 SGA
1620.007.28%110.00Mua39.905M58.683B12.69119.01189.00Công nghệ Điện tử
049480 OPENBASE
4730.0024.15%920.00Sức mua mạnh61.732M109.840B30.95123.11185.00Dịch vụ Công nghệ
049630 JAEYOUNG
1140.004.11%45.00Sức mua mạnh3.653M79.072B-124.05107.00Công nghệ Điện tử
049720 KORYOINFO
10500.001.45%150.00Mua922.953K137.484B12.99796.49806.00Dịch vụ Thương mại
050090 PHOENIX MATERIALS
1445.009.89%130.00Sức mua mạnh25.502M102.468B-61.42Công nghệ Điện tử
050890 SOLID
7570.003.42%250.00Mua969.556K413.633B-301.16245.00Công nghệ Điện tử
052300 CHOROKBAEM COMPANY
1800.000.28%5.00Mua570.408K115.874B8.30343.8225.00Công nghệ Điện tử
053950 KYUNG NAM PHARM
7250.00-0.28%-20.00Mua132.423K122.270B-206.05Công nghệ Sức khỏe
054050 N.W BIO
14150.003.66%500.00Sức mua mạnh579.165K220.420B24.40559.43446.00Công nghiệp Chế biến
056080 YUJIN ROBOT
4265.003.77%155.00Sức mua mạnh512.768K154.925B-226.66Khách hàng Lâu năm
056360 COWEAVER
9330.001.08%100.00Mua62.375K85.707B12.45741.40163.00Công nghệ Điện tử
056700 SHINWHA
3955.003.94%150.00Sức mua mạnh8.993M109.952B26.89141.48Công nghiệp Chế biến
058470 LEENO
170100.001.86%3100.00Sức mua mạnh28.234K2507.591B40.704102.99527.00Công nghệ Điện tử
060230 EXAX
2050.000.99%20.00Sức mua mạnh5.995M146.190B211.639.5991.00Công nghiệp Chế biến
060250 NHN KCP
58600.007.33%4000.00Sức mua mạnh405.980K1247.657B40.441350.14339.00Dịch vụ Công nghệ
060540 SAT
3525.006.02%200.00Sức mua mạnh3.101M84.671B18.35182.2987.00Công nghệ Điện tử
060590 CTC BIO
7590.002.15%160.00Mua273.096K162.191B-891.77201.00Công nghệ Sức khỏe
061040 RFTECH
8480.003.79%310.00Mua822.666K256.143B-1574.29317.00Công nghệ Điện tử
062970 PPI
9030.0012.17%980.00Sức mua mạnh9.838MCông nghệ Điện tử
064480 BRIDGETEC
5170.000.19%10.00Mua66.785K58.333B62.8282.13196.00Dịch vụ Thương mại
065170 NEXT BT
1650.000.30%5.00Mua1.053M140.847B-255.2826.00Công nghiệp Chế biến
065440 ELUON
4530.0017.82%685.00Sức mua mạnh48.154M99.135B34.74110.6781.00Truyền thông
065680 UJU
27900.006.90%1800.00Mua138.277K217.754B13.841886.03Công nghệ Điện tử
065710 SEOHO
22150.002.07%450.00Sức mua mạnh64.999K111.815B18.721159.3285.00Sản xuất Chế tạo
067280 MULTICAMPUS
40300.000.88%350.00Sức mua mạnh21.869K227.885B21.431864.44Dịch vụ Khách hàng
067310 HANA MICRON
16150.000.00%0.00Mua1.456M485.041B-308.94784.00Công nghệ Điện tử
067630 HLBLS
10850.003.83%400.00Mua2.041M993.609B-487.3741.00Dịch vụ Công nghiệp
067770 SEJINTS
5270.000.76%40.00Mua25.050K43.469B9.81533.32Công nghệ Điện tử
069140 NURIPLAN
9430.008.89%770.00Sức mua mạnh7.381M61.414B31.24277.2289.00Dịch vụ Công nghiệp
069260 HUCHEMS
22900.003.62%800.00Sức mua mạnh1.958M846.078B17.361272.72Công nghiệp Chế biến
070300 XCURE
4695.00-0.11%-5.00Bán57.384K34.179B-64.4747.00Dịch vụ Thương mại
070590 HANSOL INTIC
3690.000.14%5.00Mua200.574K47.887B-423.78216.00Dịch vụ Công nghệ
070960 YP
6340.004.11%250.00Sức mua mạnh1.163M294.576B-342.35330.00Dịch vụ Khách hàng
071280 RORZE
6000.000.17%10.00Mua85.604K88.900B8.76683.84Công nghệ Điện tử
072990 HCT
17050.001.79%300.00Mua42.575K115.884B10.031669.28351.00Dịch vụ Thương mại
073490 INNOWIRELESS
52500.001.94%1000.00Mua89.789K340.920B40.631267.46Công nghệ Điện tử
078000 TELCOWARE
12900.000.00%0.00Mua32.856K71.458B44.02293.06187.00Truyền thông
078150 HB TECHNOLOGY
2785.002.58%70.00Mua3.287M204.492B-54.19Sản xuất Chế tạo
078350 HANYANG DIGI
7220.005.09%350.00Sức mua mạnh483.695K91.915B37.38287.0543.00Truyền thông
078520 ABLE C&C
12050.009.05%1000.00Sức mua mạnh819.117K266.645B-3197.23Hàng tiêu dùng không lâu bền
078600 DAEJOO
48300.001.90%900.00Sức mua mạnh425.091K676.265B85.14564.81Công nghệ Điện tử
079950 INVENIA
2785.00-0.89%-25.00Mua105.406K60.830B-312.54232.00Công nghệ Điện tử
080000 SNU
4400.001.97%85.00Sức mua mạnh242.785K147.642B36.47118.31Công nghệ Điện tử
080520 ODTECH
7860.00-0.88%-70.00Mua155.535K85.644B11.19708.50228.00Công nghệ Điện tử
082920 VITCELL
15700.003.63%550.00Sức mua mạnh528.630K323.087B24.70613.40356.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter