Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000250 SCD
56800.006.77%3600.00Mua731.829K1242.180B132.87401.14402.00Công nghệ Sức khỏe
000270 KIA MTR
42250.000.24%100.00Mua2.249M16939.300B2651.4735675.00Khách hàng Lâu năm
000390 SAMHWA PAINT
5150.00-1.34%-70.00Mua67.611K114.469B158.91923.00Công nghiệp Chế biến
000480 CHOSUN REFRCTR
73700.00-3.03%-2300.00Mua3.615K237.898B15.135023.05633.00Sản xuất Chế tạo
000670 YOUNGPOONG
583000.006.78%37000.00Mua8.873K1002.840B3.80143866.09667.00Khoáng sản phi năng lượng
001065 JWPHARMA(1P)
84300.00-9.16%-8500.00Sức mua mạnh387.053K1756.130B-1103.161223.00Công nghệ Sức khỏe
001067 JWPHARMA(2PB)
97500.005.63%5200.00Mua97.636K802.029B-1103.161223.00Công nghệ Sức khỏe
001080 MANHO ROPE & WIRE
16800.001.51%250.00Sức mua mạnh6.236K51.083B25.00662.07Sản xuất Chế tạo
001270 BOOKOOK SECU
19550.00-0.51%-100.00Mua1.901K174.050B5.813380.59259.00Tài chính
001275 BOOKOOKSECU(1P)
19000.00-0.26%-50.00Mua2.239K169.153B5.643380.59259.00Tài chính
001390 KGC
21950.0029.88%5050.00Sức mua mạnh3.019M281.230B1.869220.21207.00Công nghiệp Chế biến
001470 SAMBU CONST
928.003.69%33.00Mua4.193M124.832B13.0668.53317.00Dịch vụ Công nghiệp
001530 DI DONGIL
75900.003.41%2500.00Sức mua mạnh16.970K137.158B8.818328.02285.00Công nghiệp Chế biến
001720 SHINYOUNG SECU
45850.000.55%250.00Mua4.779K385.452B22.502026.28647.00Tài chính
001820 SAMWHA CAPACITOR
64800.001.25%800.00Mua731.431K664.913B28.852218.25595.00Công nghệ Điện tử
002200 KOR EXPT PKG IND
18750.00-0.53%-100.00Bán5.217K75.000B3.954777.24408.00Công nghiệp Chế biến
002630 OBI
837.009.55%73.00Sức mua mạnh34.777M85.193B-106.90130.00Dịch vụ Thương mại
002790 AMORE GROUP
55100.002.80%1500.00Mua290.766K4577.330B651.12114.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002920 YOOSUNG ENT
2500.000.00%0.00Mua17.734K64.119B4.71531.29635.00Sản xuất Chế tạo
002995 KUMHOINDUSTRIAL(1P)
44800.009.54%3900.00Sức mua mạnh168.957K1606.770B28.031459.101129.00Khách hàng Lâu năm
003090 DAEWOONG
31500.00-9.87%-3450.00Mua9.467M1332.780B22.841530.05287.00Công nghệ Sức khỏe
003160 DI
4380.00-1.90%-85.00Mua3.107M124.697B288.91193.00Công nghệ Điện tử
003490 KAL
19100.005.52%1000.00Mua15.845M3348.630B-11484.2719063.00Vận chuyển
003495 KAL(1P)
24700.0030.00%5700.00Sức mua mạnh437.980K4330.420B-13531.3019063.00Vận chuyển
003540 DAISHIN SECU
11000.000.00%0.00Mua172.180K748.346B8.281339.61Tài chính
003545 DAISHINSECU(1P)
9860.000.31%30.00Mua165.073K670.790B7.401339.61Tài chính
003547 DAISHINSECU(2PB)
9440.000.00%0.00Mua40.123K642.217B7.111339.61Tài chính
003550 LG CORP.
86000.004.12%3400.00Sức mua mạnh487.203K15116.300B11.807000.42172.00Khách hàng Lâu năm
003555 LG CORP.(1P)
54800.001.29%700.00Mua31.524K9632.250B7.737000.42172.00Khách hàng Lâu năm
003650 MICHANG OIL
58700.000.17%100.00Mua1.022K89.145B6.878530.4587.00Năng lượng Mỏ
003670 POSCO CHEMICAL
96000.009.46%8300.00Mua2.719M5854.870B103.45847.761707.00Khoáng sản phi năng lượng
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
85700.00-1.27%-1100.00Bán29896.267B3.8422591.78161.00Công nghiệp Chế biến
003960 SJDR
15000.004.17%600.00Mua112.105K110.296B1.2611463.41882.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
004090 KOR PETRO
98100.001.55%1500.00Mua7.099K61.189B-12214.19171.00Khoáng sản phi năng lượng
004100 TAEYANG MTL
1075.000.94%10.00Bán1.796M39.156B-661.38606.00Sản xuất Chế tạo
004105 TAEYANGMTL(1P)
3750.008.70%300.00Sức mua mạnh2.598M39.156B-661.38606.00Sản xuất Chế tạo
004710 HANSOL TECHNICS
10050.003.08%300.00Mua846.530K315.228B442.86652.00Công nghệ Điện tử
004830 DUKSUNG
6070.002.53%150.00Mua11.320M93.972B53.72110.20196.00Công nghiệp Chế biến
004970 SILLA
10200.000.49%50.00Mua18.852K163.200B21.70467.64622.00Dịch vụ Phân phối
005090 SAMKWANG GLASS
29950.002.22%650.00Sức mua mạnh20.245K143.838B1616.00394.00Công nghiệp Chế biến
005290 DONGJIN
37650.001.07%400.00Mua2.106M1935.760B29.321270.661659.00Công nghệ Điện tử
005320 KUKDONG
3300.002.80%90.00Sức mua mạnh3.089M124.773B-224.5180.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
005380 HYUNDAI MTR
147000.001.73%2500.00Mua3.207M38258.000B7282.6770032.00Khách hàng Lâu năm
005385 HYUNDAIMTR(1P)
79000.003.13%2400.00Mua247.277K20560.400B7282.6770032.00Khách hàng Lâu năm
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
79900.002.04%1600.00Mua182.181K20794.700B7282.6770032.00Khách hàng Lâu năm
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
73500.002.80%2000.00Sức mua mạnh47.789K19129.000B7282.6770032.00Khách hàng Lâu năm
006140 PJ ELECTRO
4825.00-1.13%-55.00Mua18.443K72.375B13.57359.63241.00Công nghệ Điện tử
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
488000.003.94%18500.00Mua1.192M32633.800B2832.8911179.00Công nghệ Điện tử
006405 SAMSUNG SDI(1P)
307000.006.04%17500.00Mua208.602K20529.900B2832.8911179.00Công nghệ Điện tử
007530 YOUNGSIN
1910.002.69%50.00Mua235.030K24.224B4.72394.03274.00Sản xuất Chế tạo
007720 DAEMYUNG SONOSEASON
1275.002.82%35.00Mua4.045M128.520B-242.15265.00Công nghệ Điện tử
007860 SEOYON
11000.003.29%350.00Mua22.904M238.780B-2828.3724.00Dịch vụ Thương mại
008730 YOULCHON CHEM
19200.002.95%550.00Mua275.919K476.160B21.32874.77848.00Công nghiệp Chế biến
008770 HTL SHILLA
72100.003.00%2100.00Mua1.341M2729.240B-1902.932589.00Dịch vụ Khách hàng
009200 MOORIM PAPER
2055.000.24%5.00Theo dõi156.064K85.507B-293.68475.00Công nghiệp Chế biến
009410 TAEYOUNG E&C
18450.008.53%1450.00Sức mua mạnh1.523M1259.770B9.501790.041425.00Dịch vụ Công nghiệp
009415 TAEYOUNG E&C(1P)
18550.0019.68%3050.00Mua703.535K1259.770B8.661790.041425.00Dịch vụ Công nghiệp
009470 SAMWHAELEC
21300.007.85%1550.00Sức mua mạnh846.253K140.874B64.73305.11435.00Công nghệ Điện tử
009580 MOORIM P&P
3205.003.22%100.00Mua385.288K199.876B-61.28674.00Công nghiệp Chế biến
009830 HANWHA SOLUTIONS
30050.003.80%1100.00Mua3.518M4800.120B-1786.832559.00Công nghiệp Chế biến
010130 KOR ZINC
454000.000.89%4000.00Mua129.263K8024.100B12.8435050.471417.00Khoáng sản phi năng lượng
010420 HANSOL PNS
1485.002.77%40.00Mua1.035M30.432B9.65149.79211.00Dịch vụ Công nghệ
010955 S-OIL(1P)
35450.000.85%300.00Theo dõi27.808K4127.120B-7285.433224.00Năng lượng Mỏ
011150 CJ SEAFOOD
3940.000.51%20.00Mua1.997M142.355B43.3090.53462.00Dịch vụ Phân phối
011420 GALAXIA SM
1735.008.44%135.00Mua1.977M47.799B-13.95121.00Dịch vụ Khách hàng
011500 HANNONG
5890.0010.30%550.00Mua1.294M90.082B7.41721.01Công nghiệp Chế biến
011780 KUMHO PETRO CHEM
94200.007.05%6200.00Sức mua mạnh463.565K2628.050B9079.441339.00Công nghiệp Chế biến
011790 SKC
86800.005.08%4200.00Mua983.407K3074.510B24.423383.071245.00Công nghiệp Chế biến
012160 YOUNGWIRE
1260.004.13%50.00Sức mua mạnh5.140M68.063B22.1054.75362.00Khoáng sản phi năng lượng
012200 KEYANG ELEC MACH
3170.006.38%190.00Mua12.878M107.780B1450.052.06749.00Sản xuất Chế tạo
012205 KEYANGELECMACH(1P)
8800.003.53%300.00Sức mua mạnh1.230M299.200B4136.052.06749.00Sản xuất Chế tạo
012330 HYUNDAI MOBIS
223500.000.45%1000.00Sức mua mạnh635.192K20883.200B18539.65Sản xuất Chế tạo
012600 CHUNGHO COMNET
5850.0029.86%1345.00Mua2.531M48.932B-2044.4161.00Công nghệ Điện tử
012630 HDC HOLDINGS
11300.00-1.74%-200.00Mua607.457K625.292B3735.8118.00Tài chính
012860 MOBASE ELECTRONICS
1680.000.00%0.00Mua4.396M87.025B-403.151202.00Sản xuất Chế tạo
013580 KYE-RYONG CONST
27650.003.56%950.00Mua818.680K244.918B3.338012.491396.00Dịch vụ Công nghiệp
014530 KUKDONG OIL & CHEM
3205.003.05%95.00Mua339.940K107.910B6.49479.18138.00Năng lượng Mỏ
014680 HANCHEM
172000.005.52%9000.00Mua214.844K1907.190B18.398876.88497.00Công nghiệp Chế biến
014910 SUNGMOON ELEC
1630.000.31%5.00Mua205.963K30.714B-84.3174.00Công nghệ Điện tử
014940 OPCO
1440.005.11%70.00Sức mua mạnh2.089M65.588B8.70157.48276.00Sản xuất Chế tạo
015750 SW HITECH
3100.00-3.43%-110.00Mua1.331M247.974B-40.711653.00Sản xuất Chế tạo
016360 SAMSUNG SECU
31100.000.16%50.00Mua767.329K2777.230B9.563247.972511.00Tài chính
016380 KG DONGBU STL
13600.008.37%1050.00Mua131.741K1360.760B-2782.28694.00Khoáng sản phi năng lượng
018670 SK GAS
91700.00-1.71%-1600.00Mua27.559K819.155B38600.69468.00Công ty dịch vụ công cộng
018880 HANON SYSTEMS
10550.002.93%300.00Mua1.724M5631.150B18.46555.642272.00Sản xuất Chế tạo
019010 VENUEG
1665.00-0.30%-5.00Mua9.464M66.933B13.00128.51204.00Bán Lẻ
019440 SEAH SPECIAL STEEL
10850.000.93%100.00Mua4.493K91.239B10.251048.62287.00Khoáng sản phi năng lượng
019770 SEOYON TOPMETAL
3445.0030.00%795.00Sức mua mạnh3.691M40.134B-105.60231.00Sản xuất Chế tạo
020150 ILJIN MATERIALS
56000.001.27%700.00Mua1.600M2582.200B48.251146.00513.00Công nghệ Điện tử
021045 DAEHO P&C(1P)
1530.00-0.65%-10.00Mua486.646K51.211B-30.71250.00Công nghệ Điện tử
023410 EUGENE
4195.00-0.36%-15.00Mua674.357K298.430B10.36406.56667.00Khoáng sản phi năng lượng
023450 DONGNAMCHEMICAL
33900.003.83%1250.00Mua3.158K122.309B6.115342.28145.00Công nghiệp Chế biến
023460 CNH
1545.003.69%55.00Mua135.833K55.335B-1.586.00Tài chính
023600 SAMBO CORR
7900.000.64%50.00Mua72.855K126.997B4.011956.65270.00Công nghiệp Chế biến
023790 DONGILSTEEL
3500.005.90%195.00Sức mua mạnh26.551K22.147B4.50734.7241.00Khoáng sản phi năng lượng
024060 HEUNGU
7120.003.94%270.00Sức mua mạnh2.875M103.531B11.97572.3479.00Dịch vụ Phân phối
025530 SJMH
2550.000.00%0.00Mua9.576K34.558B5.49464.465.00Sản xuất Chế tạo
025900 DONGWHA ENTERPRISE
53300.006.71%3350.00Mua701.861K934.042B43.681143.65731.00Sản xuất Chế tạo
025950 DONGSHINE&C
14800.0017.46%2200.00Mua2.937M124.320B144.8986.9686.00Dịch vụ Công nghiệp
028100 DONG AH E&C
16350.001.55%250.00Mua236.606K184.755B12.821289.80361.00Dịch vụ Công nghiệp
028150 GSHS
109700.00-1.61%-1800.00Mua42.522K654.635B6.3917453.181073.00Bán Lẻ
031390 GREEN CROSS CELL
48700.006.68%3050.00Mua1.595M587.383B-234.28235.00Công nghệ Sức khỏe
032500 KMW
75700.004.85%3500.00Mua2.710M3014.440B25.972780.20379.00Công nghệ Điện tử
032830 SAMSUNG LIFE
49250.00-1.50%-750.00Mua799.344K8844.060B11.814232.475346.00Tài chính
032980 BYON
1090.005.83%60.00Mua3.046M64.518B-393.6814.00Dịch vụ Thương mại
033130 DCHOSUN
3680.004.25%150.00Mua6.162M136.584B37.2994.65187.00Dịch vụ Khách hàng
033160 MKELECTRON
11150.008.25%850.00Sức mua mạnh1.905M232.906B20.02514.54273.00Công nghệ Điện tử
033780 KT&G
86300.000.35%300.00Mua960.954K10923.800B10.298360.264623.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
034230 PARADISE
13650.005.00%650.00Mua5.267M1167.500B54.86236.981487.00Dịch vụ Khách hàng
034300 SHINSEGAE E&C
24950.006.62%1550.00Sức mua mạnh114.668K99.800B6.073852.34743.00Dịch vụ Công nghiệp
034950 KR
83900.004.22%3400.00Mua16.172K374.267B16.894767.29170.00Dịch vụ Thương mại
035150 BAIKSAN
5160.00-1.90%-100.00Bán166.035K122.063B12.17432.32258.00Công nghiệp Chế biến
035420 NAVER
314000.00-2.48%-8000.00Mua1.063M45644.400B4692.573492.00Dịch vụ Công nghệ
036030 KTH
5570.007.95%410.00Mua1.020M198.933B-104.35656.00Dịch vụ Công nghệ
036690 COMMAX
6280.0011.74%660.00Mua12.917M92.808B22.84246.07191.00Truyền thông
037460 SAMJI ELECT
11900.004.85%550.00Mua560.427K184.687B10.081143.49143.00Truyền thông
037950 ELCOMTEC
2020.002.54%50.00Sức mua mạnh12.719M170.501B-67.5053.00Công nghệ Điện tử
038290 MACROGEN
37450.000.81%300.00Mua333.756K367.681B-1271.81488.00Công nghệ Sức khỏe
038680 SNET
7420.003.92%280.00Sức mua mạnh1.615M109.677BDịch vụ Công nghệ
039030 EO TECHNICS
126200.003.53%4300.00Mua192.410K1545.540B77.501573.93571.00Dịch vụ Thương mại
039130 HANATOUR SERVICE
38600.003.90%1450.00Mua541.222K516.852B-3854.232500.00Dịch vụ Khách hàng
039560 DASANNETWORK
13200.0016.81%1900.00Mua8.215M432.268B-417.3940.00Công nghệ Điện tử
039830 AURORA
9570.00-1.85%-180.00Mua137.544K98.128B103.3194.37144.00Khách hàng Lâu năm
041140 NEXON GT
21150.002.67%550.00Mua3.475M725.791B73.14281.66193.00Dịch vụ Công nghệ
041190 WTIC
2950.004.24%120.00Mua14.744M224.705B22.89123.6411.00Tài chính
042000 CAFE24 CORP.
66000.0024.29%12900.00Sức mua mạnh3.540M622.420B138.27384.021125.00Dịch vụ Công nghệ
042420 NEOWIZ HOLDINGS
16800.002.44%400.00Sức mua mạnh80.246K127.283B11.211462.485.00Dịch vụ Công nghệ
042670 DSINFRA
7590.002.02%150.00Sức mua mạnh79.087M1588.990B657.852848.00Sản xuất Chế tạo
043370 PHA
6960.00-3.06%-220.00Mua325.833K146.152B4.031783.07648.00Sản xuất Chế tạo
043910 NNE
1610.00-0.31%-5.00Mua7.440M85.567B-56.0856.00Dịch vụ Công nghiệp
044450 KSS LINE
8750.00-0.57%-50.00Mua30.279K196.518B1174.42337.00Vận chuyển
045660 ATEC
31800.0023.50%6050.00Mua13.617M257.641B29.95859.86146.00Công nghệ Điện tử
046120 ORBITECH
3500.003.55%120.00Mua7.609M82.116B-47.41Dịch vụ Công nghiệp
046210 PANAGENE
6170.000.33%20.00Mua204.697K198.283B50.39122.0552.00Sản xuất Chế tạo
047310 POWER LOGICS
7760.00-0.51%-40.00Mua1.452M267.107B8.70896.81307.00Công nghệ Điện tử
048260 OSSTEMIMPLANT
43100.001.89%800.00Sức mua mạnh523.674K586.597B-2243.641879.00Công nghệ Sức khỏe
048770 TPC
3765.00-1.44%-55.00Mua70.971K50.753B-310.13329.00Công nghệ Điện tử
050890 SOLID
9940.0022.11%1800.00Mua30.418M515.060B30.54266.50235.00Công nghệ Điện tử
050960 SOOSAN INT
11000.0029.56%2510.00Mua2.433M74.261B17.85475.7584.00Dịch vụ Công nghệ
051490 NARA M&D
8340.00-2.34%-200.00Mua990.876K115.153B43.73195.29276.00Sản xuất Chế tạo
051900 LG H&H
1432000.003.39%47000.00Sức mua mạnh65.787K23994.700B29.5646861.674567.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
051910 LG CHEM
746000.009.71%66000.00Mua1.399M57152.800B5821.3220162.00Công nghiệp Chế biến
051915 LGCHEM(1P)
428500.0015.19%56500.00Mua555.097K32828.400B5821.3220162.00Công nghiệp Chế biến
052300 W HOLDING COMPANY
268.00-2.90%-8.00Mua23.056M62.276B-49.4327.00Công nghệ Điện tử
052710 AMOTECH
33500.00-0.89%-300.00Mua213.342K326.404B-237.01891.00Công nghệ Điện tử
052790 ACTOZ SOFT
14700.005.76%800.00Mua328.502K160.590B13.461032.84142.00Dịch vụ Công nghệ
058110 MEKICS
47250.00-2.88%-1400.00Mua469.337K314.197B1384.7056.00Công nghệ Sức khỏe
058650 SEAH HOLDINGS
73700.000.00%0.00Sức mua mạnh677294.734B7.3610016.7364.00Tài chính
058850 KTCS
1900.003.26%60.00Mua651.489K79.445B9.80187.708985.00Truyền thông
060240 LONGTU KOREA
5540.000.18%10.00Mua544.029K140.878B83.6682.11Dịch vụ Thương mại
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất