Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000060 MERITZ INSURANCE
17050.001.79%300.00Mua1.233M1976.900B3807.57Tài chính
000080 HITE JINRO
36700.000.82%300.00Mua1.299M2498.840B33.591083.693071.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000440 JA ENERVIS
9200.005.87%510.00Sức mua mạnh4.418M40.354B3092.14Năng lượng Mỏ
000700 EUSU HOLDINGS
5610.00-1.58%-90.00Bán83.759K142.376B2437.97Vận chuyển
000810 SAMSUNG F & M INS
183000.001.39%2500.00Mua232.621K7672.960B17419.69Tài chính
000890 BOHAE BREW
1000.002.56%25.00Sức mua mạnh11.470M124.244B10.67Hàng tiêu dùng không lâu bền
001230 DONGKUK STL MILL
9820.004.47%420.00Sức mua mạnh2.664M869.737B721.77Khoáng sản phi năng lượng
001430 SEAH BESTEEL
16200.004.52%700.00Mua702.178K550.969B-6613.64Khoáng sản phi năng lượng
001450 HYUNDAI M&F INS
23150.002.43%550.00Mua1.018M1794.770B4159.29Tài chính
001470 SAMBU CONST
4325.001.17%50.00Mua6.004M575.062B-135.37Dịch vụ Công nghiệp
002170 SAMYANGTONGSANG
66300.000.15%100.00Mua10.745K188.632B3.7817515.51Công nghiệp Chế biến
002290 SAMIL ENTERPRISE
4805.00-1.74%-85.00Mua489.901K60.636B24.95196.0167.00Dịch vụ Công nghiệp
002360 SH ENERCHEM
946.000.21%2.00Mua56.702M104.118B-62.94Công nghiệp Chế biến
002790 AMORE GROUP
65000.00-0.15%-100.00Sức mua mạnh1.523M5408.060B402.73161.65Hàng tiêu dùng không lâu bền
002880 DAYOU A-TECH
1225.005.15%60.00Sức mua mạnh7.181M127.213B8.48137.40327.00Sản xuất Chế tạo
003610 PANGRIM
2215.008.31%170.00Mua1.862M79.103B21.4595.32247.00Công nghiệp Chế biến
003690 KOREAN RE
8320.000.85%70.00Mua693.350K843.719B1300.79Tài chính
004020 HYUNDAI STEEL
43250.000.70%300.00Mua1.582M5649.900B-3318.72Khoáng sản phi năng lượng
004170 SHINSEGAE
294500.000.86%2500.00Mua164.541K2872.230B-6698.44Bán Lẻ
004830 DUKSUNG
9850.00-9.63%-1050.00Mua11.138M168.748B47.57229.14Công nghiệp Chế biến
005490 POSCO
314500.001.78%5500.00Mua906.590K24238.100B19348.01Khoáng sản phi năng lượng
005820 WONLIM
22250.005.45%1150.00Mua13.521K43.411B2.608107.0080.00Công nghiệp Chế biến
005830 DB INSURANCE
43500.002.59%1100.00Mua364.946K2545.840B4.699048.654646.00Tài chính
005880 KOR LINE
3440.004.88%160.00Mua42.116M773.703B112.50Vận chuyển
007160 SAJO IND
46200.0023.04%8650.00Sức mua mạnh121.399K185.685B15.142480.77Hàng tiêu dùng không lâu bền
008470 BOOSTER
6150.001.15%70.00Sức mua mạnh43.547K49.137B650.44Sản xuất Chế tạo
008560 MERITZ SECU
4050.000.75%30.00Mua3.144M2543.950B908.25Tài chính
009520 POSCO M-TECH
11300.0029.59%2580.00Mua67.831M363.124B38.59225.97Công nghiệp Chế biến
010060 OCI
137500.008.27%10500.00Sức mua mạnh1.004M3003.820B-10714.52Công nghiệp Chế biến
010240 HEUNGKUK
8890.0014.71%1140.00Mua4.549M90.912B976.03Sản xuất Chế tạo
011200 HYUNDAI MERC MAR
21950.008.13%1650.00Mua22.894M6659.640B202.26Vận chuyển
011760 HYUNDAI CORP
18850.006.20%1100.00Sức mua mạnh471.283K213.195B3716.24Dịch vụ Phân phối
012620 WONIL
10150.005.95%570.00Sức mua mạnh59.207K42.152B926.05Khoáng sản phi năng lượng
012700 LEADCORP
6810.001.64%110.00Sức mua mạnh256.483K171.485B4.061650.85404.00Tài chính
013990 AGABANG&CO
3630.00-2.02%-75.00Mua2.695M121.848B-486.36188.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
014530 KUKDONG OIL & CHEM
3475.001.61%55.00Mua9.358M115.149B9.52359.17138.00Năng lượng Mỏ
016880 WOONGJIN
1370.009.60%120.00Mua14.587M98.953B-214.32Dịch vụ Công nghệ
019170 SHINPOONG PHARM
94400.004.89%4400.00Mua2.574M4613.600B797.22112.89767.00Công nghệ Sức khỏe
019770 SEOYON TOPMETAL
11150.00-3.46%-400.00Sức mua mạnh19.267M134.557B322.12Sản xuất Chế tạo
021880 MASON CAPITAL
503.002.65%13.00Mua3.740M48.600B-56.09Tài chính
023160 TKCORP.
7830.003.30%250.00Sức mua mạnh456.091K196.074B85.9888.16377.00Sản xuất Chế tạo
024060 HEUNGU
7360.001.80%130.00Mua14.574M105.130B321.16Dịch vụ Phân phối
024110 IBK
8650.000.82%70.00Mua3.801M6337.740B2124.37Tài chính
024950 SAMCHULY
12600.0011.01%1250.00Mua2.744M137.035B1141.19Khách hàng Lâu năm
025890 HANKOOK STEEL
1780.001.71%30.00Mua4.280M19.503B-949.6145.00Sản xuất Chế tạo
028150 GSHS
145400.000.35%500.00Mua33.925K863.966B6.9020987.21Bán Lẻ
028670 PANOCEAN
6430.009.54%560.00Mua82.365M3137.920B33.62174.61Vận chuyển
031430 SHINSEGAE INTERNATIONAL
204000.000.74%1500.00Sức mua mạnh80.479K1445.850B7121.49Bán Lẻ
032830 SAMSUNG LIFE
80400.002.68%2100.00Sức mua mạnh1.146M14060.700B6894.76Tài chính
033560 BLUECOM
7500.004.31%310.00Sức mua mạnh590.696K130.053B-28.66Công nghệ Điện tử
034590 INCHON CITY GAS
25000.00-0.40%-100.00Mua1.870K103.462B9.292702.01Công ty dịch vụ công cộng
035150 BAIKSAN
7780.006.58%480.00Mua851.782K172.686B-680.79Công nghiệp Chế biến
035250 KANGWON LAND INC
26200.000.38%100.00Mua1.803M5291.470B-1352.15Dịch vụ Khách hàng
035900 JYP ENT.
37450.001.35%500.00Mua2.420M1222.970B40.69908.04219.00Dịch vụ Khách hàng
036420 JCONTENTREE
49500.00-0.20%-100.00Mua194.915K804.876B-8780.21Dịch vụ Khách hàng
037070 PASECO
17850.005.93%1000.00Mua379.879K235.573B1024.14Khách hàng Lâu năm
039340 WOW
5850.000.34%20.00Mua1.614M128.625B852.51Dịch vụ Khách hàng
040420 JLS
6220.00-0.32%-20.00Mua25.472K93.218B444.69Dịch vụ Công nghệ
041440 EVERDIGM
5390.009.22%455.00Mua836.628K88.049B-594.37Sản xuất Chế tạo
041510 SME
32800.001.86%600.00Sức mua mạnh548.049K754.108B-1562.20486.00Dịch vụ Khách hàng
042040 KPM TECH
2975.0019.24%480.00Mua82.306M349.790B-80.47Sản xuất Chế tạo
043260 SUNGHO
1830.003.39%60.00Sức mua mạnh51.942M93.317B5.76333.21Công nghệ Điện tử
044380 JOOYONTECH
1065.003.40%35.00Mua1.994M54.268B-20.53Công nghệ Điện tử
044990 H&S
10050.005.02%480.00Mua26.934K71.800BCông nghiệp Chế biến
049550 INKTEC
4900.009.74%435.00Sức mua mạnh688.111K71.472B-35.85Công nghiệp Chế biến
049960 CBT
19400.00-3.48%-700.00Mua143.671K142.227B30.96649.20Công nghệ Sức khỏe
050860 ASIA TECHNOLOGY
3385.00-0.29%-10.00Mua331.185K55.291B54.1962.65Sản xuất Chế tạo
052690 KEPCO E&C
19750.003.40%650.00Mua990.352K726.631B30.25631.412332.00Dịch vụ Công nghiệp
053260 KEUM KANG
4310.00-1.82%-80.00Mua3.478M71.131B23.28188.56Khoáng sản phi năng lượng
053290 NE NEUNGYULE
5780.0029.89%1330.00Mua5.831M67.279B-168.96438.00Dịch vụ Khách hàng
053590 HANKOOK TECHNOLOGY
1280.000.00%0.00Sức mua mạnh13.758M143.582B-13.97Khách hàng Lâu năm
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
34000.00-0.15%-50.00Mua4.464M18185.400B6747.44Tài chính
057880 PHILOSYS HEALTHCARE
2240.000.90%20.00Mua8.545M173.549B-638.9020.00Khách hàng Lâu năm
058650 SEAH HOLDINGS
75900.001.74%1300.00Mua1.170K297.177B-61498.27Tài chính
060720 KH VATEC
20150.001.00%200.00Mua443.830K452.344B-746.1066.00Công nghệ Điện tử
066910 SONOKONG
2660.0011.06%265.00Mua84.938M64.177B-68.56Khách hàng Lâu năm
068050 PAN ENTERTAINMENT
7670.0019.28%1240.00Sức mua mạnh34.173M175.205B57.76111.3229.00Dịch vụ Khách hàng
068290 SAMSUNG PUBLISHING
41300.0020.94%7150.00Sức mua mạnh12.021M341.500B94.71360.59333.00Dịch vụ Khách hàng
069460 DAEHO AL
2460.005.13%120.00Sức mua mạnh1.382M63.328B-69.08160.00Khoáng sản phi năng lượng
069960 HYUNDAI DEPARTMENT
89500.001.70%1500.00Mua593.463K1943.840B4539.28Bán Lẻ
070960 YP
4930.000.20%10.00Mua656.845K236.816B-260.52352.00Dịch vụ Khách hàng
072870 MEGASTUDY
11550.003.12%350.00Mua188.205K131.366B9.001244.44Dịch vụ Khách hàng
078940 CODENATURE
2185.002.58%55.00Sức mua mạnh54.267K68.176B-64.03Khoáng sản phi năng lượng
083650 BHI
3135.0011.96%335.00Mua1.505M72.794B161.31Sản xuất Chế tạo
085660 CHA BIOTECH
20250.004.38%850.00Mua2.045M1019.450B-146.08199.00Công nghệ Điện tử
085810 ALTICAST
1755.00-2.50%-45.00Bán1.763M49.885B-144.43Dịch vụ Công nghệ
086790 HANA FINANCIAL GR
38550.00-0.39%-150.00Mua2.917M11283.500B8873.40Tài chính
089590 JEJUAIR
24100.000.84%200.00Mua358.295K918.470B-10750.57Vận chuyển
091590 NAM HWA CONST CO., LTD.
13650.000.74%100.00Mua236.179K159.077B563.85Dịch vụ Công nghiệp
096640 MELFAS
1880.003.58%65.00Sức mua mạnh2.376M59.904B-550.94Dịch vụ Phân phối
101160 WORLDEX
22850.004.34%950.00Mua995.142K361.591B14.021561.91218.00Công nghiệp Chế biến
101240 CQV
8520.000.83%70.00Sức mua mạnh67.938K75.734B350.97Công nghiệp Chế biến
104540 CORENTEC
21500.000.94%200.00Mua386.750K247.630B79.31268.55140.00Công nghệ Sức khỏe
105560 KBFINANCIALGROUP
47000.002.62%1200.00Sức mua mạnh4.056M17845.300B8885.66Tài chính
105630 HANSAE
21600.002.13%450.00Sức mua mạnh625.914K829.915B1949.55Hàng tiêu dùng không lâu bền
107640 HANJUNGNCS
6200.003.33%200.00Mua1022.770B250.00Sản xuất Chế tạo
110020 JJBIO
12700.000.79%100.00Sức mua mạnh68.585KCông nghiệp Chế biến
111710 NAMHWA INDUSTRIAL
12450.002.89%350.00Mua387.768K249.115B335.78Dịch vụ Khách hàng
114090 GKL
17250.001.17%200.00Mua1.127M1054.640B-1039.96Dịch vụ Khách hàng
115390 L&L
14850.000.68%100.00Mua163.759K764.472B193.12Công nghiệp Chế biến
117580 DAESUNGENERGY
5200.00-0.57%-30.00Mua258.825K143.825B9.93526.50410.00Công ty dịch vụ công cộng
120030 CHOSUN WELDING
114500.000.00%0.00Mua7.222K119.530B8699.15Sản xuất Chế tạo
121060 UNIPOINT
1830.0014.38%230.00Sức mua mạnh277.680BDịch vụ Công nghệ
121440 GOLFZON NEWDIN HOLDINGS
6530.00-0.76%-50.00Mua272.436K281.355B687.74Dịch vụ Công nghệ
122870 YG ENTERTAINMENT
50300.002.34%1150.00Mua634.551K897.992B281.63175.32Dịch vụ Khách hàng
123330 GENIC
6220.003.49%210.00Mua193.406K41.205B-632.04Hàng tiêu dùng không lâu bền
123750 ALTON SPORTS
5280.007.54%370.00Sức mua mạnh442.482K61.808BKhách hàng Lâu năm
123840 HANIL VACUUM
1040.006.34%62.00Mua16.201M76.341B-328.76123.00Hỗn hợp
126560 HYUNDAI FUTURENET
4940.0030.00%1140.00Sức mua mạnh36.710M418.584B-346.81Dịch vụ Khách hàng
128820 DAESUNGIND
3870.009.48%335.00Mua7.092M124.248B-1895.17596.00Công ty dịch vụ công cộng
138040 MERITZ FINANCIAL
12500.000.00%0.00Mua260.872K1645.320B6941.71Tài chính
138930 BNK FINANCIAL GROUP
6260.00-2.03%-130.00Mua2.502M2073.120B1524.59Tài chính
139130 DGB FINANCIAL GROUP
7520.00-0.79%-60.00Mua1.581M1282.130B2227.69Tài chính
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
568.00-13.55%-89.00Bán1876.935BKhách hàng Lâu năm
148250 RN2 TECHNOLOGIES
18550.00-1.85%-350.00Mua121.605K136.525B500.10Công nghệ Điện tử
155900 BADARO19
2360.000.43%10.00Mua5.891K35.720B-178.14Khoáng sản phi năng lượng
160550 NEW
11400.002.70%300.00Mua1.483M309.758B-259.5872.00Dịch vụ Khách hàng
171090 SUNIC SYSTEM
18600.000.00%0.00Mua10.751M153.641B266.49Sản xuất Chế tạo
172580 HI GOLD NO.12
2010.000.50%10.00Mua32.806K26.089B-295.11Vận chuyển
175330 JB FINANCIAL GROUP
6020.00-0.66%-40.00Mua551.962K1177.730B1793.70Tài chính
192400 CUCKOO
135000.001.50%2000.00Mua5.221K826.685B8.0016633.1342.00Khách hàng Lâu năm
200230 TELCON RF PHARM
5270.007.01%345.00Mua25.190M430.982B-533.82Sản xuất Chế tạo
201490 ME2ON
6930.00-3.08%-220.00Mua1.848M223.493B18.04406.6251.00Dịch vụ Công nghệ
218150 MILAE BIORESOURCES
6330.001.28%80.00Mua32.078M110.582B97.8763.8637.00Công nghiệp Chế biến
220180 HANDYSOFT
3685.0012.18%400.00Mua2.024M63.729B178.68Dịch vụ Công nghệ
221980 KDCHEM
14100.003.30%450.00Sức mua mạnh48.781K52.161B6.692040.9943.00Công nghiệp Chế biến
224810 EOMJIHOUSE
4500.00-9.91%-495.00Sức mua mạnh11620.979B134.00Dịch vụ Công nghiệp
225330 CMS EDU
6480.005.54%340.00Mua11.492M114.416B19.90308.52977.00Dịch vụ Thương mại
225850 MIEV
428.0013.83%52.00Mua1.021KHàng tiêu dùng không lâu bền
238120 ALIGNED
7540.00-3.33%-260.00Bán331.636K56.078B104.34Dịch vụ Thương mại
238200 BIFIDO
24900.002.05%500.00Mua79.625K98.185B-22.3780.00Công nghệ Sức khỏe
241790 OCEANBRIDGE
18850.005.60%1000.00Sức mua mạnh428.658K176.347B15.661142.33Công nghiệp Chế biến
266170 REDWOODS
1265.0015.00%165.00Sức mua mạnh1.032K6.405B14.00Dịch vụ Khách hàng
267260 HYUNDAI ELECTRIC
19200.003.23%600.00Sức mua mạnh687.437K669.464B-1117.58Sản xuất Chế tạo
272450 JIN AIR
21950.000.46%100.00Mua568.586K966.762B-6108.301942.00Vận chuyển
272550 SAMYANG PACKAGING
23750.000.00%0.00Mua132.695K337.483B10.782203.75Sản xuất Chế tạo
299030 HANA TECHNOLOGY
131500.0020.09%22000.00Mua1.466M385.109BCông nghệ Điện tử
300080 FLITTO
13900.0014.40%1750.00Mua6.099M63.008B-902.3463.00Dịch vụ Công nghệ
307870 SANGSANGIN IAN SPAC 1
2055.000.24%5.00Sức mua mạnh1.424KTài chính
307930 COMPANY K PARTNERS
7510.00-1.83%-140.00Mua399.013K119.416B12.35619.6615.00Tài chính
329560 SANGSANGIN IAN SPAC II
2040.00-0.24%-5.00Mua2.648K7.873B7.29Tài chính
336060 YUANTA SPAC V
2055.00-1.44%-30.00Bán23.710KTài chính
337450 SK NO.5 SPAC
2090.000.00%0.00Sức mua mạnh13.548KTài chính
347860 ALCHERA
37700.00-2.96%-1150.00Mua1.987M519.378BDịch vụ Thương mại
366330 SHINHAN 7TH SPAC
2045.000.00%0.00Mua10.901KTài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất