Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000155 DOOSAN(1P)
76100.000.00%0.00Mua7.747K2281.873B-5310.893930.00Công nghiệp
000390 SAMHWA PAINT
5620.000.18%10.00Mua17.013K127.003B143.7939.02947.00Vật liệu cơ bản
000720 HYUNDAI ENG & CONST
54600.00-2.85%-1600.00Mua528.763K6258.194B16.193471.637131.00Công nghiệp
000725 HYUNDAIENG&CON(1P)
185000.001.93%3500.00Sức mua mạnh2.699K6258.194B16.193471.637131.00Công nghiệp
00088K HANWHA(3PB)
14050.000.00%0.00Mua47.582K1851.310B6.434168.335393.00Tài chính
000890 BOHAE BREW
1365.000.74%10.00Mua4.477M154.631B-273.82407.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
001000 SILLATEXTILE
2265.00-1.52%-35.00Mua58.143K55.838B325.977.0610.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001040 CJ
103000.000.49%500.00Mua62.929K2656.559B18.055679.8648.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
001120 LG INT
17450.00-1.13%-200.00Mua115.505K682.336B6.842579.98477.00Công nghiệp
001200 EUGENEIS
2755.00-0.54%-15.00Mua461.541K268.244B5.88471.16682.00Tài chính
001230 DONGKUK STL MILL
6820.00-0.87%-60.00Bán160.466K650.333B-2712.302592.00Vật liệu cơ bản
001250 GS GLOBAL
2820.00-0.88%-25.00Mua273.556K234.699B10.05283.08236.00Vật liệu cơ bản
001270 BOOKOOK SECU
20750.00-0.24%-50.00Bán11.383K272.394B6.533183.10208.00Tài chính
001500 HMSEC
10600.00-0.93%-100.00Sức mua mạnh38.446K313.907B5.841832.53685.00Tài chính
001515 SKSECU(1P)
3525.00-2.08%-75.00Mua85.095K340.444B10.7368.79786.00Tài chính
001560 CHEIL GRINDING WHEE
6840.001.94%130.00Sức mua mạnh21.890K67.100B8.12825.9686.00Công nghiệp
001720 SHINYOUNG SECU
60000.000.00%0.00Mua6.441K943.372B7.418101.81624.00Tài chính
001725 SHINYOUNGSECU(1P)
54000.000.19%100.00Mua1.139K943.372B7.418101.81624.00Tài chính
001750 HANYANG SECU
7840.000.26%20.00Sức mua mạnh29.121K99.537B22.06354.52229.00Tài chính
001800 ORION HOLDINGS
17250.000.29%50.00Mua26.709K1034.694B22.03780.722087.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
001840 EEHWA
6410.00-3.32%-220.00Mua2.619M131.299B563.8711.76158.00Công nghiệp
002070 NAMYEUNG
6870.000.00%0.00Sức mua mạnh2.159K44.366B-921.55631.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002150 DOHWA ENGINEERING
11550.000.87%100.00Mua508.206K383.719B27.14421.882050.00Công nghiệp
002230 PSTEC
4435.000.23%10.00Mua16.505K85.715B-16.1998.00Công nghiệp
002240 KIS WIRE
26500.00-1.85%-500.00Mua8.912K539.848B145.93185.021018.00Vật liệu cơ bản
002290 SAMIL ENTERPRISE
3385.001.80%60.00Mua192.340K41.230B14.36231.5658.00Công nghiệp
002380 KCC
281000.001.26%3500.00Mua21.690K2728.782B-37285.285173.00Vật liệu cơ bản
003100 SUN KWANG
18000.003.75%650.00Sức mua mạnh33.260K104.430B10.421665.08262.00Công nghiệp
003460 YUHWA SECU
12850.00-0.39%-50.00Mua4.480K191.032B29.54436.6363.00Tài chính
003470 YUANTA SECURITIES
3255.00-0.61%-20.00Mua403.107K631.027B8.08444.651701.00Tài chính
003530 H.I.S.C
2510.00-2.52%-65.00Mua913.707K442.295B6.02427.751661.00Tài chính
003540 DAISHIN SECU
13950.000.00%0.00Mua213.712K1045.629B7.851793.731701.00Tài chính
003545 DAISHINSECU(1P)
9580.00-0.10%-10.00Mua185.268K1045.629B7.851793.731701.00Tài chính
003547 DAISHINSECU(2PB)
8800.000.00%0.00Sức mua mạnh58.359K1045.629B7.851793.731701.00Tài chính
003555 LG CORP.(1P)
49150.00-0.10%-50.00Mua3.333K13279.677B7.729970.09111.00Công nghiệp
004140 DONGBANG TRNSPT & L
2100.00-0.47%-10.00Sức mua mạnh1.026M70.239B4.02533.38832.00Công nghiệp
004270 NAMSUNG
4260.00-4.80%-215.00Sức mua mạnh28.919M162.049B-119.7160.00Công nghệ
004380 SAMICK THK
11950.00-1.24%-150.00Mua207.013K250.470B17.88676.92593.00Công nghiệp
004920 CITECH
547.0010.06%50.00Mua9.955M25.920B-64.3638.00Công nghệ
005320 KUKDONG
2220.0029.82%510.00Mua19.173M46.737B7.80253.2473.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
87300.00-0.57%-500.00Mua17.047K37481.627B22.666289.76122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005490 POSCO
245000.000.20%500.00Mua174.583K19588.274B13.7217820.9732287.00Vật liệu cơ bản
005710 DAEWONSANUP
6480.00-3.28%-220.00Bán18.776K134.252B4.771403.98509.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005740 CROWNHAITAI HOLDINGS
13100.0013.42%1550.00Mua4.217M168.315B39.28294.081585.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
005745 CROWNHAITAI HOLDINGS(1P)
18500.0029.82%4250.00Sức mua mạnh792.549K168.315B39.28294.081585.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
005930 SAMSUNG ELEC
45600.000.22%100.00Mua7.077M309066.451B8.275503.8898557.00Công nghệ
005935 SAMSUNGELEC(1P)
37450.00-0.27%-100.00Mua1.191M309066.451B8.275503.8898557.00Công nghệ
005940 NHIS
14600.00-1.35%-200.00Mua1.160M4150.838B11.041340.143036.00Tài chính
005945 NHIS(1P)
9340.00-1.37%-130.00Mua102.146K4150.838B11.041340.143036.00Tài chính
006120 SK DISCOVERY
28400.00-1.22%-350.00Mua85.670K546.989B19.281490.951659.00Năng lượng
006390 HANIL HYUNDAI CEMENT
39100.000.26%100.00Mua67.379K656.030B-1637.58408.00Vật liệu cơ bản
006730 SEOBU T&D
9230.000.98%90.00Mua331.361K497.867B-143.96589.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
8210.00-0.73%-60.00Mua3.020M5702.581B13.45614.912989.00Tài chính
006805 MIRAE ASSET DAEWOO(1P)
4835.000.73%35.00Mua105.096K5702.581B13.45614.912989.00Tài chính
00680K MIRAE ASSET DAEWOO(2PB)
4085.00-0.37%-15.00Mua469.015K5702.581B13.45614.912989.00Tài chính
007660 ISUPETASYS
5790.007.82%420.00Mua4.742M213.546B-171.50841.00Công nghệ
008500 ILJEONG IND
20750.000.24%50.00Mua13024.459B-7426.40147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
008970 DONGYANG STL PIPE
1615.000.94%15.00Mua7.213M190.193B-49.52173.00Vật liệu cơ bản
009070 KCTC
3455.00-4.43%-160.00Mua287.070K108.109B11.93302.98369.00Công nghiệp
009180 HANSOL LOGISTICS
1465.003.17%45.00Mua779.251K39.008B8.38169.44348.00Công nghiệp
010130 KOR ZINC
479000.002.02%9500.00Sức mua mạnh40.238K8298.056B15.5730160.241396.00Vật liệu cơ bản
010140 SAMSUNG HVY IND
8200.000.99%80.00Mua2.284M4904.769B-731.9013974.00Công nghiệp
010240 HEUNGKUK
6290.00-0.94%-60.00Mua149.964K78.249B10.75591.75106.00Công nghiệp
010400 WOOJINI&S
10450.00-0.95%-100.00Mua47.902K80.412BCông nghiệp
010470 ORICOM
5330.00-0.19%-10.00Mua14.480K59.426B7.04777.03297.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010600 WELLBIOTEC
3370.0029.87%775.00Mua5.942M108.463B-648.01480.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010820 FIRSTEC
2690.00-0.55%-15.00Mua507.825K126.020B-723.32406.00Công nghiệp
011040 KDPHARM
9120.000.11%10.00Bán58.395K215.709B67.04135.88525.00Chăm sóc sức khỏe
012330 HYUNDAI MOBIS
232000.001.31%3000.00Sức mua mạnh143.019K21219.941B11.3820117.818569.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
013360 ILSUNG CONST
1575.00-2.78%-45.00Mua567.738K87.520B33.3248.61409.00Công nghiệp
013810 SPECO
3420.00-2.56%-90.00Bán101.231K51.436B-389.68105.00Vật liệu cơ bản
014790 HALLA
3860.00-1.66%-65.00Mua177.844K148.595B-354.221266.00Công nghiệp
014820 DWS
41800.000.72%300.00Mua58.740K1054.989B22.451848.73460.00Vật liệu cơ bản
014970 SAMRYOONG
6320.007.12%420.00Mua6.574M87.468B698.968.4485.00Vật liệu cơ bản
014990 IN THE F
2705.00-2.70%-75.00Sức mua mạnh2.271M163.825B-76.36288.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
016090 DAEHYUN
2570.000.00%0.00Sức mua mạnh89.546K113.806B7.29352.34495.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
016360 SAMSUNG SECU
38600.00-0.39%-150.00Mua431.539K3460.375B10.863568.762226.00Tài chính
016880 WOONGJIN
2400.005.96%135.00Sức mua mạnh1.945M167.499B-1638.151112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
017370 WOOSHIN SYSTEMS
5930.003.85%220.00Mua63.467K95.076B83.3268.53238.00Công nghiệp
018880 HANON SYSTEMS
12250.00-0.41%-50.00Sức mua mạnh477.745K6565.740B24.29506.412136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
019685 DAEKYO(1PB)
4685.000.11%5.00Mua2.735K636.405B28.38226.892470.00Công nghiệp
021080 ATINUM INVESTMENT
2350.004.91%110.00Mua3.756M107.508B17.68126.6723.00Tài chính
021320 KCC
7410.00-1.20%-90.00Mua45.416K160.500B6.651127.381072.00Công nghiệp
023460 CNH
1515.000.66%10.00Sức mua mạnh1.099M55.086B87.9517.1118.00Tài chính
023770 PLAYWITH
8720.004.06%340.00Mua228.780K30.590B-2171.7640.00Công nghệ
023900 PUNGGUK
20450.0012.05%2200.00Mua6.810M229.950B22.66805.5141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
024910 KYUNGCHANG
1255.00-1.57%-20.00Bán71.783K44.417B-633.861162.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
025000 KPX CHEMICAL
57800.000.87%500.00Sức mua mạnh3.854K272.474B24.642325.09280.00Vật liệu cơ bản
025750 HOMEDECO
1420.00-1.39%-20.00Mua855.965K116.014B10.19141.28199.00Vật liệu cơ bản
026150 TSCONSTRUCT
6210.00-3.57%-230.00Mua359.936K96.567B210.7130.56241.00Công nghiệp
027830 DAESUNG PE
1940.003.47%65.00Mua1.517M75.000B46.7940.0717.00Tài chính
028260 SAMSUNG C&T
96100.000.21%200.00Mua221.170K15816.977B10.129479.5412083.00Công nghiệp
02826K SAMSUNG C&T(1PB)
71600.00-0.28%-200.00Mua1.536K15816.977B10.129479.5412083.00Công nghiệp
028670 PANOCEAN
4420.00-1.23%-55.00Mua829.074K2392.197B16.26275.161964.00Công nghiệp
030210 KTBSEC
3075.00-1.44%-45.00Mua232.079K188.180B7.63409.85298.00Tài chính
030610 KYOBO SECURITIES
11050.00-2.64%-300.00Mua78.570K396.188B4.602466.72973.00Tài chính
032540 TJ MEDIA
3195.00-0.78%-25.00Mua6.122K44.860B-114.23206.00Công nghệ
032685 SOFTCEN(1P)
24450.000.20%50.00Sức mua mạnh12353.549B-19.69212.00Công nghệ
032830 SAMSUNG LIFE
84300.000.48%400.00Mua152.114K15066.324B8.759588.005348.00Tài chính
033110 CS
1800.00-8.86%-175.00Mua15.104M227.465B-54.4047.00Công nghiệp
033130 DCHOSUN
3240.000.93%30.00Mua6.580M119.140B28.23113.70230.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
033320 JCH SYSTEMS
6130.0016.76%880.00Mua15.365M99.020B28.89181.71138.00Công nghệ
033600 LUXL
1225.006.99%80.00Mua923.858K20.411B-791.1341.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
034940 CHOA PHARM.
4405.000.00%0.00Bán261.373K124.707B285.3221.46270.00Chăm sóc sức khỏe
035420 NAVER
114500.000.88%1000.00Mua473.961K16508.325B27.074193.412397.00Công nghệ
035720 KAKAO
130500.003.57%4500.00Sức mua mạnh956.899K9980.319B163.21789.822474.00Công nghệ
035890 SEOHEE CONSTRUCTION
1370.00-5.84%-85.00Mua9.550M245.797B6.75253.651000.00Công nghiệp
036030 KTH
4910.000.51%25.00Mua16.710K174.468B-20.77674.00Công nghệ
036090 WIZIT
1180.007.27%80.00Mua7.779M79.533B17.3763.34139.00Công nghệ
036120 SCI
3365.0021.26%590.00Sức mua mạnh30.875M95.982B50.5954.85204.00Công nghiệp
036170 CTGEN
2565.001.38%35.00Mua343.456K79.109B-102.29Công nghệ
036690 COMMAX
4300.001.65%70.00Mua1.054M60.688B27.42154.29193.00Công nghệ
036800 NICEI&T
22200.000.23%50.00Mua13.681K207.952B6.883218.83198.00Công nghệ
037440 HEERIM
4550.001.56%70.00Mua64.771K57.634B16.01317.06936.00Công nghiệp
038160 PAXNET
7720.0029.97%1780.00Sức mua mạnh3.185M65.795B-177.8370.00Công nghiệp
038460 BIOSMART
5090.005.38%260.00Mua547.464K96.492B18.45275.95139.00Công nghiệp
039420 KL-NET
3085.001.31%40.00Mua333.921K69.406B36.2583.99148.00Công nghệ
039570 HDC I-CONTROLS
10400.000.00%0.00Mua17.460K171.184B7.771338.13192.00Công nghiệp
040910 ICD
10550.004.46%450.00Sức mua mạnh1.247M163.703B5.771855.04192.00Công nghệ
041020 INFRAWARE
1485.006.07%85.00Mua3.923M52.390B-293.56306.00Công nghệ
041190 WTIC
4570.0014.25%570.00Sức mua mạnh71.165M304.685B29.35136.2911.00Tài chính
042420 NEOWIZ HOLDINGS
13850.00-1.07%-150.00Mua13.717K118.921B6.012328.224.00Công nghệ
043150 VATECH
28550.002.15%600.00Sức mua mạnh91.331K415.176B15.101851.54553.00Chăm sóc sức khỏe
046940 WOOWON DEVELOPMENT
4360.00-3.11%-140.00Mua203.982K77.094B12.28366.47237.00Công nghiệp
047050 POSCO INTERNATIONAL
18450.002.22%400.00Mua405.079K2226.917B16.411100.181064.00Công nghiệp
047770 CODES COMBINE
3100.003.16%95.00Mua473.308K113.437B33.1790.60234.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
048470 DAESCO
8180.00-3.08%-260.00Mua143.836K83.741B1950.374.3352.00Vật liệu cơ bản
049520 UIL
5400.00-0.37%-20.00Mua39.514K113.738B12.27442.26483.00Công nghệ
049950 MEERECOMPANY
50900.000.59%300.00Mua69.045K366.197B20.642451.31228.00Công nghệ
051380 PCD
6040.00-5.33%-340.00Mua120.787K51.773B15.73416.7281.00Công nghệ
051910 LG CHEM
352000.001.00%3500.00Mua169.316K26699.407B23.6014824.5814280.00Vật liệu cơ bản
052900 KMH HITECH
1020.00-0.49%-5.00Mua169.696K47.276B10.21100.37174.00Công nghệ
053160 FREEMS
6470.000.47%30.00Mua18.969K34.094B18.40349.96121.00Công nghiệp
053270 G.Y.TECH
1660.00-0.30%-5.00Bán596.243K41.089B7.31227.78283.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
053300 KICA
3950.001.41%55.00Mua75.157K121.388B14.51268.3876.00Công nghệ
053660 HYUNJIN
3195.006.15%185.00Mua1.420M72.088B-1875.38155.00Công nghiệp
054040 KCI
2525.000.80%20.00Mua17.080K38.278B-396.08240.00Công nghệ
054090 SAMJIN LND
2415.00-0.62%-15.00Mua988.868K59.071B28.0986.50187.00Công nghiệp
054620 APS HOLDINGS
5010.00-2.53%-130.00Mua1.718M95.933B109.5846.91365.00Công nghệ
054630 ADCHIPS
2205.00-2.22%-50.00Sức mua mạnh2.898M60.890B-287.8548.00Công nghiệp
054930 YOOSHIN
25650.00-2.47%-650.00Mua64.028K78.900B-2470.721145.00Công nghiệp
056000 SINCETIMES
2325.001.53%35.00Mua5.843K32.098B-50.5381.00Công nghệ
057680 OMNITEL
1525.008.16%115.00Mua4.859M47.253B58.0624.4052.00Công nghệ
058630 MGAME
3635.00-2.94%-110.00Sức mua mạnh428.915K73.192B19.58191.28125.00Công nghệ
058730 DASCO
7030.000.72%50.00Mua298.905K106.445B7.40943.22220.00Công nghiệp
059100 IC
7040.005.55%370.00Sức mua mạnh901.123K46.834B-341.42111.00Công nghiệp
060980 HALLA HOLDINGS
44700.00-0.22%-100.00Mua11.515K469.149B21.692065.66277.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
064090 FN REPUBLIC
1480.004.96%70.00Mua6.598M91.197B19.8683.9190.00Công nghệ
064820 CAPEIND
2500.008.23%190.00Mua2.770M58.971B112.4319.63120.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
064850 FNGUIDE
4000.003.90%150.00Mua1.000K38.295B20.03192.22Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất