Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000080 HITE JINRO
32650.00-0.31%-100.00Mua191.035K2248.270B-240.103083.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000140 HITEJINRO HOLDINGS
15200.00-1.62%-250.00Mua31.453K337.344B-1073.0115.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000390 SAMHWA PAINT
5120.000.00%0.00Mua53.558K115.911B164.40Công nghiệp Chế biến
000430 DAEWONKANGUP
3545.001.72%60.00Mua77.911K216.070B20.87166.96Sản xuất Chế tạo
000490 DAEDONG
5880.000.17%10.00Mua74.650K121.675B5.701029.47Sản xuất Chế tạo
001540 AHN-GOOK PHA
11550.002.21%250.00Sức mua mạnh165.668K129.488B17.74647.28500.00Công nghệ Sức khỏe
001750 HANYANG SECU
9030.000.89%80.00Mua53.417K113.920B6.761324.08Tài chính
001810 M.S
2335.002.41%55.00Mua83.761K50.474B12.68179.84204.00Công nghiệp Chế biến
002170 SAMYANGTONGSANG
63600.00-0.62%-400.00Sức mua mạnh12.570K187.840B5.1412440.12274.00Công nghiệp Chế biến
002200 KOR EXPT PKG IND
20150.00-0.74%-150.00Sức mua mạnh3.403K81.200B5.024047.21412.00Công nghiệp Chế biến
002310 ASIA PAPR MFG
35900.00-1.91%-700.00Sức mua mạnh54.444K327.808B4.807628.50Công nghiệp Chế biến
002420 CENTURY
60400.009.22%5100.00Mua11.668K22.540B-1601.3632.00Dịch vụ Khách hàng
002690 DONG IL STEEL MFG
2525.000.20%5.00Mua10.762K37.800B73.9034.10125.00Sản xuất Chế tạo
002700 SHINIL IND
2015.001.51%30.00Sức mua mạnh1.424M141.029B21.2893.28126.00Khách hàng Lâu năm
002800 SINSIN PHARM
7410.001.37%100.00Sức mua mạnh1.423M110.896B38.89187.95305.00Công nghệ Sức khỏe
003000 BUKWANG PHARM
14850.00-1.00%-150.00Mua231.474K961.913B-264.36627.00Công nghệ Sức khỏe
003120 ILSUNG PHARM
83300.001.22%1000.00Mua1.514K110.592B27.772963.93248.00Công nghệ Sức khỏe
003670 POSCO CHEMICAL
60700.002.36%1400.00Sức mua mạnh763.513K3616.600B30.161966.01Khoáng sản phi năng lượng
004380 SAMICK THK
14000.001.08%150.00Mua59.350K286.695B105.81130.90Sản xuất Chế tạo
004780 DAERYUK
4215.001.57%65.00Mua672.246K65.998B19.18216.34445.00Công nghiệp Chế biến
005380 HYUNDAI MTR
130500.002.76%3500.00Mua2.493M33404.700B11293.03Khách hàng Lâu năm
005385 HYUNDAIMTR(1P)
76800.001.99%1500.00Sức mua mạnh91.093K19806.100B11293.03Khách hàng Lâu năm
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
84500.001.32%1100.00Sức mua mạnh110.405K21936.600B11293.03Khách hàng Lâu năm
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
74600.001.50%1100.00Sức mua mạnh13.526K19332.600B11293.03Khách hàng Lâu năm
005500 SAMJIN PHARM
25650.001.58%400.00Mua231.406K310.646B263.3595.88687.00Công nghệ Sức khỏe
005850 SL CORP.
19150.005.80%1050.00Mua356.529K840.719B13.351356.302354.00Sản xuất Chế tạo
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
283500.00-0.87%-2500.00Mua460.936K19125.600B28.929890.5210390.00Công nghệ Điện tử
006405 SAMSUNG SDI(1P)
115000.001.77%2000.00Mua24.354K7556.600B11.439890.5210390.00Công nghệ Điện tử
007070 GS RETAIL
40800.00-0.49%-200.00Mua119.885K3157.000B24.771655.2110207.00Bán Lẻ
007370 JINYANGPHARM
7630.0029.98%1760.00Mua13.494M65.612B48.56120.88218.00Công nghệ Sức khỏe
007570 ILYANG PHARM
24550.0011.59%2550.00Mua1.958M400.515B580.6837.89624.00Công nghệ Sức khỏe
007575 ILYANGPHARM(1P)
17750.003.80%650.00Mua19.496K400.515B451.3537.89624.00Công nghệ Sức khỏe
008350 NAMSUN ALUM
4350.005.33%220.00Sức mua mạnh36.210M456.311B15.37268.73632.00Sản xuất Chế tạo
009200 MOORIM PAPER
2665.001.14%30.00Mua298.709K109.641B4.68563.22469.00Công nghiệp Chế biến
009410 TAEYOUNG E&C
14350.00-2.38%-350.00Mua1.414M1003.720B6.022443.591438.00Dịch vụ Công nghiệp
009415 TAEYOUNG E&C(1P)
8310.000.24%20.00Mua365.893K1003.720B3.392443.591438.00Dịch vụ Công nghiệp
009620 SAMBO IND
1155.0029.78%265.00Mua58.166M33.650B-646.50397.00Khoáng sản phi năng lượng
010400 WOOJINI&S
9420.000.86%80.00Mua314.902K71.189B72.24129.30161.00Dịch vụ Phân phối
011000 GENEONE
4940.001.75%85.00Sức mua mạnh27.183M159.438B-328.4936.00Công nghiệp Chế biến
011160 DOOSANENC
1500.005.26%75.00Mua1.169M465.447B-6409.931328.00Dịch vụ Công nghiệp
011210 HYUNDAI WIA
52500.000.00%0.00Sức mua mạnh248.299K1394.490B87.86597.543077.00Sản xuất Chế tạo
011330 UNI CHEM
1980.002.33%45.00Mua1.117M128.415B8.81244.11244.00Công nghiệp Chế biến
011690 YUYANG D&U
4910.00-2.96%-150.00Mua397.962K294.463B-474.64Công nghệ Điện tử
011790 SKC
54500.00-0.18%-100.00Sức mua mạnh235.510K1933.960B35.371543.501218.00Công nghiệp Chế biến
012510 DOUZONE BIZON
90900.000.33%300.00Mua40.507K2632.160B53.271700.80Sản xuất Chế tạo
012690 MONALISA
6230.004.18%250.00Mua47.185M218.634B357.2416.74177.00Công nghiệp Chế biến
012790 SHINIL PHARM
8610.007.36%590.00Mua4.710M82.999B8.46947.74374.00Công nghệ Sức khỏe
012860 MOBASE ELECTRONICS
1290.002.38%30.00Mua1.169M65.269B-557.18Sản xuất Chế tạo
013890 ZINUS
104500.000.00%0.00Mua44.781K1413.700B20.905291.6484.00Dịch vụ Phân phối
013990 AGABANG&CO
4710.005.25%235.00Mua12.485M147.172B-530.61183.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
014100 MED
10650.0015.64%1440.00Mua8.968M106.496B5.061819.88184.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
014160 DAEYOUNG PKG
1140.00-0.44%-5.00Mua751.080K118.061B9.28123.38365.00Công nghiệp Chế biến
014285 KUMKANG KIND(1P)
8730.00-1.91%-170.00Mua6.999K200.313B169.8452.40110.00Sản xuất Chế tạo
014680 HANCHEM
115500.00-2.53%-3000.00Mua32.907K1313.970B16.827053.83473.00Công nghiệp Chế biến
015750 SW HITECH
3925.007.68%280.00Sức mua mạnh3.066M291.569B7.04519.55Sản xuất Chế tạo
016590 SHINDAEYANG PAPR
68500.00-2.00%-1400.00Mua38.298K281.682B4.2516451.05167.00Công nghiệp Chế biến
016740 DUAL
3700.000.00%0.00Sức mua mạnh5.514M98.019B9.27400.29564.00Sản xuất Chế tạo
017180 MYUNGMOON PHARM
5260.00-0.38%-20.00Mua1.340M128.792B-311.87542.00Công nghệ Sức khỏe
018260 SAMSUNG SDS
205000.00-0.49%-1000.00Mua78.101K15934.100B24.268490.4412677.00Dịch vụ Công nghệ
018680 SEOUL PHARMA
7460.00-3.12%-240.00Mua290.629K65.338B1059.027.27Công nghệ Sức khỏe
019170 SHINPOONG PHARM
7600.002.98%220.00Sức mua mạnh5.974M368.799B138.4253.32Công nghệ Sức khỏe
019175 SHINPOONGPHARM(1P)
7290.001.82%130.00Sức mua mạnh481.929K357.805B134.2953.32Công nghệ Sức khỏe
019180 THN
4150.000.97%40.00Sức mua mạnh210.962K73.980B3.211279.91438.00Sản xuất Chế tạo
020150 ILJIN MATERIALS
49600.00-1.39%-700.00Mua452.528K2319.370B50.36998.89538.00Công nghệ Điện tử
020760 ILJIN DISPLAY
5470.007.68%390.00Mua2.188M143.518B-876.93494.00Sản xuất Chế tạo
021650 CUBIC KOREA
2855.004.20%115.00Mua1.636M44.525B9.56300.19Công nghiệp Chế biến
023160 TKCORP.
10700.00-2.73%-300.00Mua62.993K284.540B23.72463.74Sản xuất Chế tạo
023600 SAMBO CORR
9070.00-0.87%-80.00Mua76.001K147.478B2.693407.11229.00Công nghiệp Chế biến
024950 SAMCHULY
5780.001.23%70.00Mua56.463K68.940B-1422.12Khách hàng Lâu năm
028260 SAMSUNG C&T
117000.004.46%5000.00Mua1.290M18472.400B13.358392.209374.00Dịch vụ Công nghiệp
02826K SAMSUNG C&T(1PB)
81900.003.67%2900.00Mua14.910K13029.600B9.418392.209374.00Dịch vụ Công nghiệp
030960 YANGJISA
11800.00-0.42%-50.00Mua29.091K162.772B48.00246.85281.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
032080 AZTECHWB
2010.004.42%85.00Sức mua mạnh3.646M40.406B10.01196.10Công nghiệp Chế biến
032280 SAMIL
2070.000.49%10.00Mua60.764K31.973B24.6683.52115.00Vận chuyển
032750 SAMJIN
12900.001.18%150.00Sức mua mạnh137.210K76.500B6.461974.8774.00Khách hàng Lâu năm
033560 BLUECOM
3835.002.27%85.00Mua67.751K67.830B-388.30136.00Công nghệ Điện tử
034020 DHICO
6140.005.86%340.00Mua3.923M1172.400B-3968.377294.00Sản xuất Chế tạo
034310 NICE
22050.000.23%50.00Sức mua mạnh262.367K833.411B12.371779.08Tài chính
034940 CHOA PHARM.
4210.002.68%110.00Sức mua mạnh18.288M116.624B-72.76Công nghệ Sức khỏe
035150 BAIKSAN
9450.00-2.78%-270.00Mua451.957K229.932B11.88818.29233.00Công nghiệp Chế biến
036480 DSMBIO
17000.001.49%250.00Mua177.441K63.650B17.83939.50136.00Công nghệ Sức khỏe
036540 SFASEMICON
5860.004.46%250.00Mua8.927M794.189B34.37163.52641.00Công nghệ Điện tử
036570 NCSOFT
646000.000.47%3000.00Mua51.057K13250.600B35.7617990.883458.00Khách hàng Lâu năm
038070 SEOULIN
11750.00-4.47%-550.00Mua7.789M95.677B11.191107.16Công nghệ Sức khỏe
038110 ECOPLASTIC
1670.000.91%15.00Mua325.150K41.405B16.17102.34613.00Sản xuất Chế tạo
038950 FINEDIGITAL
3895.001.17%45.00Bán15.137K33.832B17.00226.46Công nghệ Điện tử
039030 EO TECHNICS
116700.000.60%700.00Mua82.932K1428.730B83.401392.86Công nghệ Điện tử
042370 VITZRO TECH
6810.00-0.29%-20.00Mua87.226K152.677B6.511049.91Sản xuất Chế tạo
042420 NEOWIZ HOLDINGS
14600.00-0.68%-100.00Mua12.856K119.714B3.683995.56Dịch vụ Công nghệ
043340 ESSEN TECH
1040.000.97%10.00Sức mua mạnh348.547K74.160B118.048.73Sản xuất Chế tạo
043650 KSDB
3490.000.14%5.00Mua136.271K59.734B-379.12Hàng tiêu dùng không lâu bền
043710 SEOULEAGUER
1540.006.57%95.00Mua930.766K42.649B-216.04Công nghệ Điện tử
045060 OKONG CORP.
5520.00-5.64%-330.00Mua19.460M98.599B15.61374.85149.00Công nghiệp Chế biến
045100 HANYANG ENG
13100.004.38%550.00Sức mua mạnh222.411K218.677B4.582740.46888.00Công nghệ Điện tử
045520 CLEAN & SCIENCE
28750.00-0.86%-250.00Mua357.072K179.173B17.901620.53Công nghiệp Chế biến
045970 COASIA
8190.005.54%430.00Sức mua mạnh306.842K170.246B-467.7318.00Dịch vụ Công nghệ
049830 SEUNG IL
11200.009.27%950.00Mua3.003M60.552B-2.63355.00Công nghiệp Chế biến
050890 SOLID
6250.002.29%140.00Sức mua mạnh3.066M316.601B-20.01Dịch vụ Công nghệ
051160 GAEASOFT
5580.00-0.53%-30.00Mua455.158K81.763B-51.76Dịch vụ Công nghệ
051915 LGCHEM(1P)
191500.000.52%1000.00Mua25.583K14594.600B29.336673.5419667.00Công nghiệp Chế biến
052400 KONA I
17250.000.00%0.00Sức mua mạnh245.614K257.555B-1431.49357.00Công nghệ Điện tử
052690 KEPCO E&C
21150.004.44%900.00Mua230.562K770.381B44.91450.862386.00Dịch vụ Công nghiệp
053610 PROTEC
18300.005.78%1000.00Mua462.267K179.118B4.314172.90272.00Công nghệ Điện tử
054090 SAMJIN LND
2485.00-0.40%-10.00Mua653.575K60.651B144.9117.22Công nghệ Điện tử
054450 TELECHIPS
11400.000.00%0.00Mua337.931K142.980B14.91764.48Công nghệ Điện tử
054620 APS HOLDINGS
12700.007.63%900.00Mua729.025K217.047B-631.0661.00Công nghệ Điện tử
057500 SKC SOLMICS
3920.004.53%170.00Sức mua mạnh1.465M230.463B18.86198.88523.00Công nghệ Điện tử
058470 LEENO
81000.007.57%5700.00Mua163.402K1140.290B22.373365.77Công nghệ Điện tử
058530 SUPEX BNP
382.00-0.78%-3.00Mua73.863M39.726B-403.4275.00Công nghệ Điện tử
058630 MGAME
3855.00-0.13%-5.00Sức mua mạnh223.171K75.439B19.05202.63Dịch vụ Công nghệ
058970 EMRO
3440.000.15%5.00Mua11Dịch vụ Thương mại
059210 META
2915.000.17%5.00Sức mua mạnh370.908K67.708B-83.25Công nghệ Sức khỏe
060240 LONGTU KOREA
5200.002.36%120.00Mua677.991K129.181B6.86769.52Truyền thông
060250 NHN KCP
24450.002.52%600.00Sức mua mạnh553.724K529.036B19.801233.58262.00Dịch vụ Công nghệ
061250 HWAIL PHARM
7140.004.08%280.00Sức mua mạnh909.455K112.539B26.64257.49Công nghệ Sức khỏe
064290 INTEKPLUS
5590.004.68%250.00Mua248.952K64.787B127.6383.60160.00Công nghệ Điện tử
064820 CAPEIND
2630.00-8.84%-255.00Sức mua mạnh3.076M75.978B18.66175.60155.00Sản xuất Chế tạo
065060 GNCO
1325.000.00%0.00Sức mua mạnh4.876M129.667B-407.75151.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
065170 NEXT BT
1655.003.12%50.00Sức mua mạnh22.257M99.356B-61.5533.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
065680 UJU
9340.005.06%450.00Mua318.105K74.028B10.26866.44507.00Công nghệ Điện tử
065770 CS
2975.001.19%35.00Mua53.429K55.376B131.0922.4366.00Công nghệ Điện tử
066310 QSI
16850.0010.49%1600.00Mua403.560K122.212B278.0454.85115.00Công nghệ Điện tử
066970 L&F
23900.003.24%750.00Mua736.340K486.613B-203.99Công nghệ Điện tử
067170 AUTECH
12100.00-2.42%-300.00Mua241.673K184.127B10.541176.6995.00Sản xuất Chế tạo
067290 JW SHINYAK
4930.000.61%30.00Mua962.518K203.584B-126.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
067370 SUNBIO
22300.009.31%1900.00Mua5.666K156.471BCông nghệ Sức khỏe
067570 NVH
2870.001.77%50.00Sức mua mạnh62.212K75.279B75.08132.92408.00Sản xuất Chế tạo
067770 SEJINTS
4215.0017.41%625.00Mua1.500M29.782B-158.8542.00Công nghệ Điện tử
067900 Y-ENTEC
11700.002.63%300.00Mua428.120K207.477B13.73830.51162.00Dịch vụ Công nghiệp
068400 SK RENT A CAR
11850.00-0.42%-50.00Mua72.857K414.153B59.75205.50Tài chính
068790 DMS
5910.002.78%160.00Sức mua mạnh319.749K127.125B7.26793.28Công nghệ Điện tử
071280 RORZE
6890.006.33%410.00Mua969.500K96.656B98.1766.01Công nghệ Điện tử
072990 HCT
12450.000.81%100.00Sức mua mạnh48.560K85.442B13.09943.51242.00Dịch vụ Thương mại
073640 SAM WON TECH
1680.003.70%60.00Sức mua mạnh287.657K89.737B-81.04Công ty dịch vụ công cộng
077360 DSHM
8600.003.12%260.00Sức mua mạnh662.118K166.452B17.29482.41166.00Công nghệ Điện tử
077500 UNIQUEST
7350.005.00%350.00Sức mua mạnh631.993K186.558B12.37568.74161.00Công nghệ Điện tử
078150 HB TECHNOLOGY
3095.003.17%95.00Sức mua mạnh2.442M230.788B341.778.78295.00Công nghệ Điện tử
078340 C2S
108400.00-0.37%-400.00Sức mua mạnh47.664K1324.190B10.2710599.48Khách hàng Lâu năm
082920 VITCELL
16850.001.20%200.00Mua119.764K356.886B16.281022.64355.00Sản xuất Chế tạo
083450 GST
16450.008.58%1300.00Mua501.706K134.748B9.271662.08605.00Công nghệ Điện tử
083500 FNS TECH
11500.005.02%550.00Sức mua mạnh445.796K79.518B59.20185.97159.00Sản xuất Chế tạo
083550 KM
11650.0017.44%1730.00Mua21.812M94.001B696.49Sản xuất Chế tạo
084650 LABGEN
5570.003.72%200.00Mua1.042M55.217B-205.29233.00Công nghệ Sức khỏe
084850 ITM SEMICONDUCTOR
51600.005.85%2850.00Mua476.550K1102.890BCông nghệ Điện tử
086280 HYUNDAI GLOVIS
156000.006.85%10000.00Mua251.701K5475.000B13399.13Vận chuyển
086390 UNITEST
16950.001.19%200.00Mua653.108K339.433B17.03983.35Công nghệ Điện tử
086960 HANCOM MDS
12150.002.97%350.00Mua151.928K97.112B9.521239.08323.00Dịch vụ Công nghệ
089030 TECHWING
17700.001.72%300.00Sức mua mạnh460.991K325.779B-102.45Công nghệ Điện tử
089980 SFTC
16900.002.42%400.00Sức mua mạnh354.349K250.505B14.531182.50571.00Công nghệ Điện tử
090460 BH
22550.005.13%1100.00Sức mua mạnh2.401M645.517B7.283177.03Công nghệ Điện tử
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất