Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000020 DONGWHA PHARM
9920.000.20%20.00Mua29.319K273.317B27.15364.70723.00Chăm sóc sức khỏe
000087 HITEJINRO(2PB)
15700.000.00%0.00Sức mua mạnh1521252.852B57.18319.153318.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000105 YUHAN(1P)
214500.00-0.23%-500.00Mua342940.875B51.934842.661594.00Chăm sóc sức khỏe
000140 HITEJINRO HOLDINGS
8780.00-0.34%-30.00Mua6.664K188.212B-126.868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000320 NOROO HOLDINGS
13050.00-1.51%-200.00Mua2.561K180.026B-785.45103.00Vật liệu cơ bản
000440 JA ENERVIS
8650.0018.01%1320.00Mua1.005M45.645B44.35165.28109.00Năng lượng
000700 EUSU HOLDINGS
9020.001.35%120.00Sức mua mạnh40.764K222.127B24.64361.1618.00Công nghiệp
000885 HANWHA(1P)
54400.0010.12%5000.00Mua478.381K2165.618B4.796541.385393.00Tài chính
000950 CHONBANG
18750.00-0.27%-50.00Mua87331.584B-20405.93699.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000990 DB HITEK
15500.004.03%600.00Mua932.527K645.274B7.452001.322004.00Công nghệ
000995 DB HITEK(1P)
58300.0029.84%13400.00Mua29.561K645.274B7.452001.322004.00Công nghệ
001070 TAIHAN TEXTILE
16350.000.00%0.00Mua8.599K83.825B5.333066.20583.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001560 CHEIL GRINDING WHEE
6600.000.00%0.00Sức mua mạnh1.747K66.000B9.21716.7886.00Công nghiệp
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
76500.000.00%0.00Mua2.379K383.254B13.965480.6424.00Chăm sóc sức khỏe
001770 SHINHWA SILUP
25900.00-5.82%-1600.00Sức mua mạnh290.932K33.409B51.38535.2477.00Vật liệu cơ bản
001795 TS(1P)
13850.005.73%750.00Mua21.032K168.457B18.451124.08572.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
001799 TS(3PB)
32250.0024.04%6250.00Sức mua mạnh10.335K168.457B18.451124.08572.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002250 ALVOGEN KOREA
28700.000.00%0.00Mua0307.142B32.17892.02584.00Chăm sóc sức khỏe
002355 NEXENTIRE(1PB)
4320.00-0.46%-20.00Mua271000.100B10.211018.204221.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002360 SH ENERCHEM
1295.0010.68%125.00Mua31.516M129.750B56.3220.77146.00Vật liệu cơ bản
002380 KCC
349500.00-0.71%-2500.00Mua4.005K3461.374B-2397.375173.00Vật liệu cơ bản
002460 HWASUNG IND
14850.000.68%100.00Sức mua mạnh11.771K178.625B3.634064.97319.00Công nghiệp
002880 DAYOU A-TECH
1200.001.69%20.00Mua1.640M121.908B-280.90101.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
003090 DAEWOONG
21050.00-1.41%-300.00Sức mua mạnh19.191K1241.331B30.87691.53278.00Chăm sóc sức khỏe
003380 HARIM HOLDINGS
12850.00-0.39%-50.00Sức mua mạnh146.622K1207.236B10.431236.54Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
003547 DAISHINSECU(2PB)
8490.000.35%30.00Mua3.549K936.858B6.181960.821701.00Tài chính
003650 MICHANG OIL
81200.001.00%800.00Sức mua mạnh2.360K127.491B12.496439.4888.00Năng lượng
003680 HANSUNG ENT
7000.004.63%310.00Mua303.646K37.094B-457.93783.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
003720 SAMYOUNG CHEM
965.004.89%45.00Mua457.794K31.269B-201.67263.00Vật liệu cơ bản
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
111000.00-0.89%-1000.00Mua53148.736B2.8439389.57156.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
003925 NAMYANGDAIRY(1P)
221500.00-0.67%-1500.00Mua15416.663B258.512371.282442.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
004090 KOR PETRO
126500.004.12%5000.00Mua15.049K75.922B17.317019.36Vật liệu cơ bản
004150 HANSOL HOLDINGS
4740.002.82%130.00Mua64.827K189.888B-866.8925.00Vật liệu cơ bản
004590 KOREAFURNI
25600.00400.00%20480.00Sức mua mạnh076.800B10.382467.1645.00Công nghiệp
004650 CHANGHAE ETHANOL
13000.001.56%200.00Mua5.571K101.685B28.22453.5845.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
004780 DAERYUK
6300.001.78%110.00Mua69.137K98.441B27.12228.24445.00Vật liệu cơ bản
005090 SAMKWANG GLASS
42200.003.43%1400.00Sức mua mạnh15.726K198.060B-2378.91503.00Vật liệu cơ bản
005385 HYUNDAIMTR(1P)
78300.001.56%1200.00Sức mua mạnh10.838K35521.530B23.805629.69122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
74700.000.81%600.00Mua2.091K35521.530B23.805629.69122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005450 SHINHAN ENG & CONST
4945.000.00%0.00Mua034.728B-201.8932.00Công nghiệp
005710 DAEWONSANUP
6800.00-0.87%-60.00Mua5.151K137.458B5.211315.84509.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005860 HANILFEED
2475.0010.49%235.00Mua14.573M88.264B680.293.2987.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
005965 DONGBU(1P)
21000.000.00%0.00Mua63.420K182.759B2.503507.36835.00Công nghiệp
006090 OYANG
9550.00-0.21%-20.00Mua21.963K90.176B11.33844.60776.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
006620 DONGKOO BIO & PHARMA
21450.000.47%100.00Mua74.340K204.490B41.83510.37276.00Chăm sóc sức khỏe
006980 WOOSUNG FEED
3890.0020.43%660.00Mua15.375M99.807B-160.64268.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
007340 DTR AUTOMOTIVE
35100.000.00%0.00Mua1.713K306.331B5.496391.42865.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
007530 YOUNGSIN
1745.000.00%0.00Bán022.132B10.94202.08380.00Công nghiệp
007770 HANILCHEMIC
13150.009.58%1150.00Mua171.360K42.120B14.81810.1498.00Vật liệu cơ bản
00806K DAEDUCK(1P)
6030.001.01%60.00Mua16.036K767.055B1.775413.091237.00Công nghệ
008500 ILJEONG IND
20000.00-0.25%-50.00Mua423.769B-5735.17147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
008730 YOULCHON CHEM
14200.00-2.41%-350.00Mua11.397K360.840B24.52593.38823.00Vật liệu cơ bản
008830 DAEDONGGEAR
38000.002.70%1000.00Mua82133.254B158.02234.15174.00Công nghiệp
009190 DAIYANG MTL
7000.002.79%190.00Sức mua mạnh39.705K83.885B33.41211.92200.00Vật liệu cơ bản
009240 HANSSEM
104000.004.21%4200.00Sức mua mạnh108.677K2348.686B19.565103.362553.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
009440 KC GREEN HOLDINGS
5950.000.51%30.00Sức mua mạnh166.423K130.980B10.23578.7928.00Công nghiệp
009540 HHI
126000.005.00%6000.00Mua343.598K8485.755B-10115.2227409.00Công nghiệp
010640 CHINYANGPOLY
2340.001.08%25.00Sức mua mạnh16.119K23.150B24.1795.7745.00Vật liệu cơ bản
010955 S-OIL(1P)
65500.001.08%700.00Mua13.237K10537.749B45.782044.622865.00Năng lượng
011155 CJSEAFOOD(1P)
53000.00-0.56%-300.00Sức mua mạnh250.091K130.788B58.5762.15453.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
012160 YOUNG HEUNG I&S
1375.00-1.08%-15.00Mua251.692K119.299B-95.35312.00Vật liệu cơ bản
012200 KEYANG ELEC MACH
3815.00-1.04%-40.00Mua14.121K125.673B17.16224.61621.00Công nghiệp
012280 YEONGHWA MTL
1560.00-0.64%-10.00Mua139.643K67.439B68.6922.86477.00Vật liệu cơ bản
012510 DOUZONE BIZON
49050.005.83%2700.00Mua168.970K1346.587B32.041446.841001.00Công nghệ
013030 HY-LOKCO
20600.003.52%700.00Mua24.471K270.903B23.47847.94583.00Công nghiệp
014530 KUKDONG OIL & CHEM
4010.003.35%130.00Mua2.006M130.637B8.02484.01128.00Năng lượng
014580 BAEKKWANG MIN PDT
3380.00-0.15%-5.00Mua490.596K87.887B23.80142.21328.00Vật liệu cơ bản
014620 SKB
11500.001.32%150.00Mua765.242K316.989B-298.39368.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
014825 DWS(1P)
60000.009.29%5100.00Mua83.495K973.640B21.791757.32460.00Vật liệu cơ bản
015360 YESCO HOLDINGS
41550.000.61%250.00Sức mua mạnh182247.800B28.781434.80320.00Công ty dịch vụ công cộng
016250 ETEC
105500.006.35%6300.00Mua24.175K262.987B8.1712137.33669.00Công nghiệp
016385 DONGBU STL(1P)
55300.002.22%1200.00Mua60.068K298.154B-5598.65712.00Vật liệu cơ bản
016710 DAESUNG HOLDINGS
7990.002.83%220.00Mua27.665K125.015B6.401214.1077.00Công nghệ
016790 HYUNDAI FEED
21550.0012.24%2350.00Mua1.060M118.089B-101.5681.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
017680 DECO&E
182.000.00%0.00Bán021.237B-67.43113.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
018620 WOOGENE B&G
2950.001.03%30.00Mua6.620M75.820B-299.92119.00Chăm sóc sức khỏe
023160 TKCORP.
11650.001.30%150.00Mua483.701K297.473B29.58388.83377.00Công nghiệp
023460 CNH
1415.001.07%15.00Mua21.489K51.905B4.59304.9518.00Tài chính
023790 DONGILSTEEL
5240.00-8.39%-480.00Mua605.237K36.195B-1010.3499.00Vật liệu cơ bản
023890 ATLAS
65800.001.39%900.00Mua918593.835B4.9413137.46615.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
024060 HEUNGU
5320.0024.88%1060.00Mua8.749M61.944B26.05163.55108.00Năng lượng
024070 WISCOM
2765.000.00%0.00Mua10.986K42.378B40.3468.54256.00Vật liệu cơ bản
024800 YOOSUNG T&S
3555.000.14%5.00Mua614.817K96.608B11.73371.63703.00Công nghiệp
025530 SJMH
3365.00-0.15%-5.00Mua5.368K45.670B14.86226.812.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
025880 KC FEED
2675.003.48%90.00Sức mua mạnh666.274K40.805B40.9263.1773.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
027710 FARMSTORY
1380.002.60%35.00Sức mua mạnh2.220M117.734B7.86179.17363.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
028670 PANOCEAN
4805.000.52%25.00Mua731.731K2555.241B16.76285.161964.00Công nghiệp
030270 SMARK
998.000.00%0.00Bán07.540B-15656.48175.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
032580 FIDELIX
1890.00-0.53%-10.00Mua104.437K44.425B11.27168.6070.00Công nghệ
032620 UBCARE
6100.004.27%250.00Sức mua mạnh942.142K300.352B48.64120.28197.00Công nghệ
033130 DCHOSUN
1965.00-0.25%-5.00Mua41.665K73.117B14.17139.06230.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
033170 SIGNETICS
1320.001.93%25.00Sức mua mạnh4.040M111.018B-72.68169.00Công nghệ
033230 INSUNG
3545.000.00%0.00Mua32.297K66.483B-23.45190.00Công nghệ
033250 CHASYS
1920.003.50%65.00Mua993.136K44.520B-6.44205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
033500 DONGSUNG FINETEC
9250.004.64%410.00Sức mua mạnh538.196K235.441B-459.28506.00Vật liệu cơ bản
035250 KANGWON LAND INC
34150.000.44%150.00Mua94.956K6893.126B23.181466.553620.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035480 MAJESTAR
1475.000.00%0.00Bán067.193B-206.47122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035810 EASY BIO
8010.003.62%280.00Mua3.606M453.590B12.30628.45182.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
036420 JCONTENTREE
5680.002.71%150.00Sức mua mạnh2.110M788.397B32.19171.79166.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
036540 SFASEMICON
2440.0014.55%310.00Mua22.881M299.044B24.2189.42946.00Công nghệ
038620 WIZ
1255.004.15%50.00Sức mua mạnh8.470M42.353B155.537.7524.00Năng lượng
039230 AIBIT
1160.004.50%50.00Mua5.621M63.419B-151.78192.00Công nghiệp
039340 WOW
6290.004.49%270.00Mua206.039K134.608B9.25650.76187.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
039830 AURORA
11300.000.00%0.00Sức mua mạnh226.355K115.867B13.11861.82118.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
042700 HANMI SEMI
9000.005.51%470.00Sức mua mạnh583.751K428.910B8.85964.31533.00Công nghệ
043590 CLOVER
1490.000.00%0.00Bán034.373B-723.82167.00Công nghiệp
044180 KD E&C
99.000.00%0.00Bán038.785B7.7112.8527.00Công nghiệp
044450 KSS LINE
7320.000.97%70.00Sức mua mạnh31.888K162.427B7.94912.57292.00Công nghiệp
045100 HANYANG ENG
16300.003.82%600.00Sức mua mạnh534.232K273.564B3.604359.31689.00Công nghiệp
046070 KODACO
2195.000.00%0.00Bán082.631B-617.27365.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
048550 SM C&C
2170.00-0.23%-5.00Mua55.723K202.644B-19.31273.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
048910 DAEWON MEDIA
9630.000.10%10.00Mua40.080K118.434B25.33379.7989.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
049430 KOMELON
8110.00-0.98%-80.00Sức mua mạnh3.276K72.635B7.401107.42100.00Công nghiệp
049950 MEERECOMPANY
68000.009.85%6100.00Mua328.772K437.021B22.762720.25228.00Công nghệ
051630 CHINYANG CHEM
4720.000.85%40.00Mua113.467K56.160B-27.62101.00Vật liệu cơ bản
051780 CUROHOLDINGS
722.0017.40%107.00Mua10.949M38.959B-421.1934.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
052400 KONA I
11750.001.29%150.00Mua33.590K173.197B-3379.37192.00Công nghệ
052900 KMH HITECH
1160.002.65%30.00Sức mua mạnh610.099K52.119B45.0825.07174.00Công nghệ
053050 GSE
1710.001.18%20.00Sức mua mạnh110.205K46.822B8.07209.4564.00Công ty dịch vụ công cộng
054220 VITZROSYS
485.000.00%0.00Bán025.363B-789.53212.00Công nghiệp
054450 TELECHIPS
11800.003.06%350.00Mua220.112K143.068B15.33746.95273.00Công nghệ
054630 ADCHIPS
1845.003.07%55.00Sức mua mạnh4.125M46.089B-159.7048.00Công nghiệp
054670 DHNP
11550.001.32%150.00Mua349.792K160.002B65.19174.86317.00Chăm sóc sức khỏe
056360 COWEAVER
7390.00-1.07%-80.00Sức mua mạnh47.528K69.818B11.26663.19129.00Công nghệ
056730 FOURTH-LINK
1460.000.00%0.00Bán067.396B-216.7628.00Năng lượng
059120 AJINEXTEK
11100.002.78%300.00Mua176.338K73.274B16.45657.4081.00Công nghệ
064260 DANAL
3525.001.44%50.00Mua902.122K198.887B96.5251.18145.00Công nghiệp
065060 GNCO
1770.001.14%20.00Mua1.376M171.258B-384.65147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
065420 SI
639.000.00%0.00Bán041.274B-55.845.00Năng lượng
066310 QSI
6000.009.09%500.00Mua2.773M44.482B-44.01131.00Công nghệ
066980 BRAIN CONTENTS CO.,LTD.
988.00-1.10%-11.00Mua934.387K149.025B55.6823.0754.00Công nghệ
067310 HANA MICRON
4460.00-3.25%-150.00Mua1.209M102.279B71.0164.92916.00Công nghệ
068240 DAWONSYS
16950.002.11%350.00Mua152.051K428.274B49.84333.08261.00Công nghiệp
069540 LIGHTRON
5420.000.00%0.00Bán071.804B-896.59145.00Công nghệ
071055 KIH(1P)
43000.000.00%0.00Mua5233760.256B7.879062.2737.00Tài chính
072020 CAVAC
26550.004.94%1250.00Mua253.792K251.955B65.12388.50165.00Chăm sóc sức khỏe
073190 DUOBACK
3530.002.02%70.00Mua192.881K38.279B-291.87170.00Công nghiệp
073570 WI
5830.000.00%0.00Bán080.873B-1152.25168.00Công nghệ
075580 SEJIN HEAVY
5240.00-0.19%-10.00Mua716.942K201.457B113.9346.08407.00Công nghiệp
077360 DSHM
5130.00-0.39%-20.00Mua25.219K102.785B8.51605.24155.00Công nghệ
078940 CODENATURE
1490.000.00%0.00Mua075.548B-478.3415.00Dịch vụ Viễn thông
079190 EMW
2780.000.00%0.00Bán088.360B-426.61246.00Công nghệ
079980 HUVIS
8740.002.70%230.00Sức mua mạnh179.349K280.067B11.62732.42967.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
080220 JSC
4355.001.87%80.00Mua4.753M121.157B11.03387.4467.00Công nghệ
083370 DONGBUKA 12TH SHIP
5010.00-0.20%-10.00Sức bán mạnh1557.944B16.70300.000.00Công nghiệp
083420 GREEN CHEMICAL
3700.00-0.13%-5.00Mua5.683K72.618B29.04127.59143.00Vật liệu cơ bản
083660 CSA COSMIC
4170.000.00%0.00Bán082.348B-134.3663.00Vật liệu cơ bản
086080 DINONA
8130.003.04%240.00Sức mua mạnh122118.168B-73.5528.00Chăm sóc sức khỏe
088290 EWON COMFORTECH
1615.000.94%15.00Mua128.063K22.796B-376.16122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
088910 DONGWOO FARM TO TABLE
4515.003.79%165.00Mua962.400K111.890B6.17704.59597.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Gửi phản hồi Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất