Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000270 KIA MTR
31400.001.29%400.00Sức mua mạnh596.697K12428.869B10.662909.2451357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
107500.000.00%0.00Mua6.846K659.867B33.573201.84273.00Chăm sóc sức khỏe
001790 TS
20050.00-0.25%-50.00Mua1.037K165.980B12.071683.55572.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
001880 SAMHO INT
14600.000.00%0.00Mua2.742K221.619B3.554118.21435.00Công nghiệp
002680 HANTOP
2455.00-0.41%-10.00Mua78.954K48.068B-83.80127.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002840 MIWON COMCL
250000.000.20%500.00Mua55192.599B11.4421806.35371.00Vật liệu cơ bản
003310 DAEJOO
1585.00-3.35%-55.00Mua1.824M58.043B18.7587.45123.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
003620 SSANGYONG MTR
3970.001.40%55.00Mua103.148K540.072B-638.594773.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
003920 NAMYANG DAIRY
661000.000.61%4000.00Mua708446.571B102.806391.152442.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
004135 DAEDUCK(1P)
8300.000.00%0.00Mua0281.724B19.83716.12734.00Công nghệ
004370 NONGSHIM
262000.000.58%1500.00Mua12.856K1506.374B20.0213013.495009.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
004450 SAMHWA CROWN & CLOS
45400.000.33%150.00Mua44883.592B9.344849.72200.00Vật liệu cơ bản
004770 SUNNY ELEC
2430.00-1.22%-30.00Mua4.123M73.742B30.1681.5680.00Công nghệ
004780 DAERYUK
4870.000.93%45.00Mua43.714K76.733B17.06282.90449.00Vật liệu cơ bản
005380 HYUNDAI MTR
111500.000.90%1000.00Mua372.363K29370.717B11.099963.38122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005750 DAELIM B&CO
4175.00-2.00%-85.00Mua10.070K71.024B20.01212.93764.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006840 AK HOLDINGS
55100.00-1.25%-700.00Mua24.302K727.939B6.828183.1211.00Vật liệu cơ bản
007110 ILSHIN STONE
1985.00-6.81%-145.00Mua8.570M164.924B233.039.1478.00Công nghiệp
008830 DAEDONGGEAR
27200.001.12%300.00Sức mua mạnh27924.176B43.18622.91174.00Công nghiệp
008930 HANMI SCIENCE
76700.00-0.26%-200.00Mua38.604K4781.618B170.94449.8798.00Chăm sóc sức khỏe
009140 KYUNGIN ELEC
30600.00-3.92%-1250.00Sức mua mạnh72.998K43.445B-1472.7110.00Công nghệ
009730 KOSSEN
1045.0017.95%159.00Mua20.534M36.975B-46.8780.00Vật liệu cơ bản
009780 MSC
7460.00-3.24%-250.00Sức mua mạnh8.579K135.696B11.15691.42356.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
009830 HANWHACHEM
19850.003.66%700.00Mua1.402M3123.564B6.632887.382417.00Vật liệu cơ bản
010130 KOR ZINC
442500.00-0.23%-1000.00Mua28.343K7838.526B13.4732921.431396.00Vật liệu cơ bản
010280 SICC
1315.005.20%65.00Mua582.268K50.580B3.45362.24535.00Công nghệ
010960 SDC
5000.000.70%35.00Mua90.687K120.898B6.34783.382218.00Công nghiệp
012750 S-1
105500.000.48%500.00Mua46.964K3550.075B25.434128.846239.00Công nghệ
014620 SKB
12600.002.44%300.00Mua234.033K343.521B-469.12368.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
014820 DWS
30300.005.76%1650.00Mua149.620K728.324B15.281875.18460.00Vật liệu cơ bản
014825 DWS(1P)
21800.00-0.91%-200.00Bán1.464K728.324B15.281875.18460.00Vật liệu cơ bản
015760 KEPCO
32600.001.56%500.00Sức mua mạnh2.238M20607.048B-2969.4845232.00Công ty dịch vụ công cộng
018250 AEKYUNG INDUSTRIAL
53900.001.32%700.00Mua125.149K1397.358B23.242321.27Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
019010 GRAND DEPT
17800.00-1.39%-250.00Mua13.926K87.001B-348.46182.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
023160 TKCORP.
13650.000.74%100.00Mua160.862K350.501B59.73226.84377.00Công nghiệp
023900 PUNGGUK
12150.002.53%300.00Mua3.746M149.310B13.83857.0441.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
024840 KB METAL
2250.001.58%35.00Mua11.316M69.042B7.90280.65219.00Vật liệu cơ bản
025530 SJMH
3395.000.44%15.00Mua4.897K45.806B12.43271.982.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
025980 ANANTI
12500.0026.77%2640.00Mua28.074M797.599B-112.88247.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
027580 SBK
1780.00-1.11%-20.00Bán1.114M50.619B-210.75351.00Công nghệ
027830 DAESUNG PE
1670.002.45%40.00Mua4.494M65.200B143.2111.3820.00Tài chính
027970 SEHA
1390.000.00%0.00Mua16.465K41.091B15.4190.19224.00Vật liệu cơ bản
028260 SAMSUNG C&T
108000.003.35%3500.00Mua823.100K17082.044B14.457234.3112083.00Công nghiệp
02826K SAMSUNG C&T(1PB)
71200.002.15%1500.00Mua2.183K17082.044B14.457234.3112083.00Công nghiệp
029960 KOENTEC
8160.00-12.91%-1210.00Mua2.145M466.492B21.86428.6473.00Công nghiệp
030200 KT
31150.000.81%250.00Mua652.218K7574.973B13.912221.9623371.00Dịch vụ Viễn thông
030610 KYOBO SECURITIES
9800.000.51%50.00Sức mua mạnh252.274K340.337B3.992444.45973.00Tài chính
033920 MUHAK
12450.002.47%300.00Mua23.587K342.470B-25.09534.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
035150 BAIKSAN
6500.0011.30%660.00Sức mua mạnh587.658K138.148B20.13290.38244.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035250 KANGWON LAND INC
33300.001.06%350.00Mua319.448K6680.250B18.731759.243620.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035480 MAJESTAR
1475.000.00%0.00Bán067.155B-180.42122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
036190 GEUMHWA PSC
30650.000.16%50.00Mua2.069K183.600B5.815271.19776.00Công nghiệp
038070 SEOULIN
10250.00-2.84%-300.00Mua288.043K72.701B42.77249.7388.00Chăm sóc sức khỏe
038110 ECOPLASTIC
1390.004.12%55.00Mua11.824M34.269B-571.23628.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
038620 WIZ
1110.003.74%40.00Mua3.802M35.817B27.9338.8624.00Năng lượng
038870 ECOBIO HOLDINGS
4705.000.00%0.00Bán213.250K54.227B-2351.89112.00Công ty dịch vụ công cộng
039340 WOW
3830.00-2.54%-100.00Mua73.546K85.263B6.14640.37187.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
043650 KSDB
4650.009.93%420.00Mua1.264M74.575B-173.72336.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
048260 OSSTEMIMPLANT
54400.005.22%2700.00Mua118.841K719.470B129.86398.131031.00Chăm sóc sức khỏe
048910 DAEWON MEDIA
10800.003.35%350.00Sức mua mạnh282.666K128.653B27.52379.7989.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
050110 CAMMSYS
1785.000.56%10.00Mua1.720M101.582B20.9784.66237.00Công nghệ
051600 KEPCO KPS
32550.00-0.31%-100.00Mua221.570K1469.250B12.522607.245853.00Công nghiệp
054300 PANSTAR ENTERPRISE
819.0012.97%94.00Mua9.851M29.800B188.203.85120.00Công nghiệp
054340 P&TEL
668.000.00%0.00Bán019.248B-1272.3158.00Công nghệ
058430 POSCO C&C
20500.00-1.20%-250.00Mua7.494K124.500B9.132272.94369.00Vật liệu cơ bản
058850 KTCS
2775.00-2.63%-75.00Mua1.220M119.167B11.55246.8110832.00Công nghiệp
059090 MICO
3600.0018.42%560.00Mua8.818M93.604B7.34416.16231.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
065690 DAEJIN DMP
3495.0023.50%665.00Mua1.562M37.483B21.61216.57223.00Công nghệ
066670 DTC
3860.00-0.39%-15.00Bán17.121K68.169B29.93129.4939.00Công nghệ
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
1885.00-1.31%-25.00Bán13.108M84.453B28.4267.2256.00Chăm sóc sức khỏe
070960 YP
6030.004.15%240.00Mua2.488M278.692B14.41401.83Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
075130 PLANTYNET
4440.00-0.89%-40.00Mua2.951K36.125B-74.3394.00Công nghệ
079160 CJ CGV
43050.006.30%2550.00Mua326.204K857.033B-1693.461466.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
079190 EMW
2780.000.00%0.00Bán088.360B-807.68246.00Công nghệ
080420 MODA-INNOCHIPS
8570.001.54%130.00Mua82.273K336.425B8.96941.82477.00Công nghệ
082850 WOOREE ETI
928.00-0.11%-1.00Mua42.304K37.410B-1076.36136.00Công nghiệp
084110 HUONS GLOBAL
48900.006.54%3000.00Mua82.317K474.665B14.103254.85541.00Chăm sóc sức khỏe
084730 THINKWARE
8110.000.50%40.00Mua119.175K76.084B239.7633.66367.00Công nghệ
099320 SI
24100.007.11%1600.00Bán98.576K81.191B13.711640.86172.00Công nghiệp
101000 DMC
1575.000.00%0.00Bán063.067B-1789.35216.00Công nghiệp
101930 INHWA PRECISION
6070.002.19%130.00Sức mua mạnh14.516K54.534B-131.9275.00Công nghiệp
111710 NAMHWA INDUSTRIAL
8790.005.27%440.009.843M171.910B20.57405.8475.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
111820 GY COMMERCE
2250.000.00%0.00Bán046.247B-78.1360.00Công nghệ
112190 KC INDUSTRY
3800.006.74%240.00Sức mua mạnh15.021K
114090 GKL
26650.000.38%100.00Mua300.388K1642.268B19.301375.641722.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
119610 INTEROJO
22350.0011.19%2250.00Mua206.898K221.403B13.231524.03467.00Chăm sóc sức khỏe
120780 JEONWOO
4385.000.00%0.00Theo dõi014.167BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
122870 YG ENTERTAINMENT
45200.002.61%1150.00Mua259.254K794.730B100.31449.07262.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
128940 HANMIPHARM
475000.00-0.21%-1000.00Mua39.113K5390.552B129.053688.452095.00Chăm sóc sức khỏe
131220 DAIHAN SCIENTIFIC
4650.00-0.64%-30.00Mua412.929K34.877B24.52192.26170.00Chăm sóc sức khỏe
145210 SAEHWA IMC
2990.000.00%0.00Bán086.911B-406.83134.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
153460 NABLE
4230.007.91%310.00Mua1.413M25.097B-569.19168.00Công nghệ
170790 PIOLINK
4510.002.04%90.00Mua38828.640B-758.23190.00Công nghệ
174880 JANGWON
10900.000.00%0.00Mua173.888K62.888B23.46464.53Công nghệ
192410 GNI
408.000.00%0.00Bán09.970B-151.0785.00Công nghệ
200670 HUMEDIX
27350.003.01%800.00Mua113.304K236.463B28.58928.85104.00Chăm sóc sức khỏe
203450 UNION COMMUNITY
2815.00-0.71%-20.00Mua121.498K40.087B13.54209.37Công nghệ
207940 SAMSUNG BIOLOGICS
394000.0017.79%59500.00Mua1.393M22132.193B-1617.862191.00Chăm sóc sức khỏe
215600 SILLAJEN
77500.00-5.26%-4300.00Mua2.287M5711.033B-897.36Chăm sóc sức khỏe
217320 SUNTECH
8680.0014.97%1130.00Mua17.928BCông nghiệp
217910 SJCHEM
397.000.00%0.00Mua5
228850 RAYENCE
16100.003.87%600.00Mua114.872K245.434B13.401156.50222.00Chăm sóc sức khỏe
229640 LS C&S ASIA
5600.00-1.75%-100.00Mua44.489K174.562B19.17297.33Công nghiệp
234070 A ONE ALFORM
17000.003.03%500.00Mua10158.300BCông nghiệp
239340 M-5 SPAC
2085.000.00%0.00Mua010.008B315.507.33Tài chính
240340 INTERKOS
3600.000.00%0.00Mua3.041K12.047BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
242850 YOUNG HYUN TRADING
228.000.00%0.00Mua1.431K369.360MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
243070 HUONS
82400.007.15%5500.00Mua186.779K627.252B15.355010.44511.00Chăm sóc sức khỏe
250000 BORATR
7750.0018.32%1200.00Mua1.620M44.089B7.68852.5385.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
256630 NH SPAC X
2040.000.00%0.00Mua14.206K14.280B119.0617.13Tài chính
256840 NH SPAC XI
2030.00-0.73%-15.00Bán11.718K13.967B99.7420.94Tài chính
262830 DAISHIN BALANCE IV
2065.000.24%5.00Sức mua mạnh20.983K10.346B153.1313.49Tài chính
263920 S&P WORLD
13000.00-17.20%-2700.00Mua1.255M123.662B-85.6985.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
265480 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 1
2080.001.22%25.00Sức mua mạnh1.446K9.946B189.0110.87Tài chính
265560 YHTEC
9900.009.88%890.00Mua147.064K47.620B9.09986.52Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
266170 ANDU ENTERTAINMENT
6400.000.47%30.00Mua113.977BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
267320 KYOBO 7 SPAC
2075.000.00%0.00Mua20.960K8.341B-0.36Tài chính
271560 ORION
114000.00-3.39%-4000.00Sức mua mạnh154.240K4664.141B34.003471.10Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
271780 BNF
1650.000.00%0.0000Vật liệu cơ bản
271850 DIOGENE
5740.000.00%0.00Sức mua mạnh917.220BChăm sóc sức khỏe
277480 SHINHAN 4TH SPAC
2055.000.24%5.00Sức mua mạnh30112.320B78.7726.03Tài chính
282330 BGF RETAIL
201000.003.08%6000.00Sức mua mạnh29.246K3368.628BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
284420 HURUM
9700.0014.79%1250.00Sức mua mạnh130.806BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
287410 YUANTA SPAC 3
2070.000.49%10.00Mua20.003K8.724BTài chính
291210 KOREA NO.7 SPAC
2060.000.00%0.00Sức mua mạnh95210.424BTài chính
306620 DB FINANCE NO.6 SPAC
2030.000.25%5.00Mua28.003K9.801BTài chính
307160 HANAMUST6SPAC
2020.00-0.74%-15.0025.210K9.341BTài chính
307280 KYOBO 8 SPAC
2035.000.25%5.0032.659K7.552BTài chính
900090 CHINA HAO RAN
773.000.00%0.00Mua072.662B-11584.78994.00Vật liệu cơ bản
950110 SBI FINTECH SOLUTIONS
15750.006.42%950.00Mua263.658K340.954B40.16368.51119.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất