Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000440 JA ENERVIS
8790.00-4.97%-460.00Mua1.142M33.063B68.59134.86Năng lượng Mỏ
000547 HEUNGKUKF&MINS(2PB)
26450.00-28.61%-10600.00Sức mua mạnh380.498K137.822B591.18Tài chính
001450 HYUNDAI M&F INS
22600.00-2.16%-500.00Mua297.408K1682.420B7.373132.36Tài chính
001680 DAESANG
18700.001.36%250.00Mua1.033M628.518B6.202976.38Hàng tiêu dùng không lâu bền
002410 BUMYANG CONST
3270.007.92%240.00Mua5.256M74.489B3.97794.06Dịch vụ Công nghiệp
003080 SUNGBO CHEM
3590.009.62%315.00Mua115.685K62.301B17.51187.06Công nghiệp Chế biến
003090 DAEWOONG
11800.000.43%50.00Mua101.124K483.668B8.131445.87Công nghệ Sức khỏe
003220 DAEWON PHARM
13900.000.36%50.00Mua330.168K272.129B9.991386.54Công nghệ Sức khỏe
004090 KOR PETRO
94400.00-6.53%-6600.00Mua71.107K52.615B-12148.08Khoáng sản phi năng lượng
004700 CHOKWANG LEAT
41700.001.09%450.00Sức mua mạnh4.673K144.604B10.114081.06Công nghiệp Chế biến
006345 DAEWONCBL(1P)
2870.000.88%25.00Mua277.409K185.662B-11.56Sản xuất Chế tạo
006570 DAELIM TRDG
4020.004.42%170.00Mua10.681K57.779B-765.00Khách hàng Lâu năm
007120 MIRAEING
400.006.95%26.00Mua4.471M47.742B3.43108.95Công nghệ Điện tử
008110 DAIDONG ELECTRONICS
3795.002.85%105.00Mua58.174K31.559B6.19595.92Công nghệ Điện tử
008350 NAMSUN ALUM
6400.0023.79%1230.00Mua162.393M546.358B73.6370.21Sản xuất Chế tạo
008355 NAMSUNALUM(1P)
40900.008.78%3300.00Sức mua mạnh679.758K3977.530B535.5270.21Sản xuất Chế tạo
008730 YOULCHON CHEM
12400.00-0.80%-100.00Mua46.756K305.040B17.02734.37Công nghiệp Chế biến
010170 TAIHANFIBEROPTICS
2680.0012.61%300.00Mua10.604M160.019B-158.67Sản xuất Chế tạo
010950 S-OIL
62800.00-4.85%-3200.00Mua2.996M6403.150B117.44562.01Năng lượng Mỏ
011780 KUMHO PETRO CHEM
63800.001.27%800.00Mua216.536K1715.770B5.9710559.68Công nghiệp Chế biến
012690 MONALISA
6870.0012.62%770.00Sức mua mạnh14.072M199.256B91.7466.49Công nghiệp Chế biến
014530 KUKDONG OIL & CHEM
3010.00-8.65%-285.00Mua7.421M89.897B7.73426.00Năng lượng Mỏ
016710 DAESUNG HOLDINGS
9140.000.88%80.00Sức mua mạnh142.155K145.610B10.83836.67Công ty dịch vụ công cộng
017180 MYUNGMOON PHARM
5850.0020.62%1000.00Sức mua mạnh32.312M120.065B-836.15Công nghệ Sức khỏe
018290 VT GMP
9740.004.51%420.00Sức mua mạnh3.711M240.376B86.08108.27Công nghiệp Chế biến
019490 HITRON
2780.0011.42%285.00Mua111.682K13.510B-3546.63154.00Dịch vụ Thương mại
021050 SEOWON
3320.006.92%215.00Mua25.745M141.162B46.4466.85Sản xuất Chế tạo
024060 HEUNGU
6770.003.04%200.00Sức mua mạnh18.006M73.576B11.52570.32Dịch vụ Phân phối
026940 BOOKOOK STEEL
4220.008.76%340.00Mua1.868M75.300B42.2191.93Khoáng sản phi năng lượng
027970 SEHA
1860.00-0.53%-10.00Bán191.252K52.768B332.23Công nghiệp Chế biến
032685 SOFTCEN(1P)
31250.002.29%700.00Mua120.361K789.205B-99.32Dịch vụ Công nghệ
033540 PARATECH
6230.002.98%180.00Mua473.015K96.290B-1683.67222.00Sản xuất Chế tạo
035080 INTERPARK HOLDINGS
1725.000.29%5.00Mua4.491M68.715B-64.57Bán Lẻ
035510 SHINSEGAE I&C
100000.00-1.48%-1500.00Mua15.425K162.504B16.716074.51729.00Dịch vụ Công nghệ
035600 KGINICIS
20200.003.06%600.00Mua1.558M483.125B10.741842.59Dịch vụ Thương mại
036190 GEUMHWA PSC
25900.002.78%700.00Mua3.903K146.700B5.754383.80Dịch vụ Công nghiệp
037070 PASECO
9420.009.28%800.00Sức mua mạnh2.643M110.447B617.75Khách hàng Lâu năm
039340 WOW
4110.00-1.67%-70.00Mua86.502K86.310B6.39653.88Dịch vụ Khách hàng
042670 DSINFRA
4005.009.88%360.00Mua11.755M743.133B3.181152.54Sản xuất Chế tạo
047920 MEDIFORUM PHARM
5070.0011.67%530.00Sức mua mạnh789.062K62.108B106.56Công nghệ Sức khỏe
049950 MEERECOMPANY
25500.007.82%1850.00Mua518.491K136.268B14.811597.37Sản xuất Chế tạo
051160 GAEASOFT
7900.009.87%710.00Mua959.911K97.213B-109.36129.00Dịch vụ Thương mại
051980 CENTRALBIO
800.0010.04%73.00Mua2.090M32.800B-148.34Công nghệ Điện tử
053590 HANKOOK TECHNOLOGY
1465.004.64%65.00Mua4.588M96.833BKhách hàng Lâu năm
058530 SUPEX BNP
287.007.49%20.00Mua89.774M22.739B-349.4358.00Công nghệ Điện tử
059100 IC
3600.009.09%300.00Mua7.500K23.312B-177.67Công nghiệp Chế biến
060250 NHN KCP
34450.006.16%2000.00Sức mua mạnh3.112M638.530B29.381109.13Dịch vụ Công nghệ
060590 CTC BIO
6200.003.16%190.00Mua6.655M100.903B-721.64Công nghệ Sức khỏe
067900 Y-ENTEC
9410.00-1.88%-180.00Mua261.510K164.525B9.471012.37Dịch vụ Công nghiệp
070590 HANSOL INTIC
4900.00-1.01%-50.00Mua221.651K61.375B-66.05Dịch vụ Công nghệ
073640 SAM WON TECH
1510.000.33%5.00Mua671.828K84.475B-49.40Công ty dịch vụ công cộng
078000 TELCOWARE
12900.001.57%200.00Mua41.347K65.832B16.68761.27184.00Truyền thông
078930 GS HOLDINGS
37400.00-2.73%-1050.00Mua443.586K3351.500B6.695745.66Sản xuất Chế tạo
079940 GABIA
10950.004.78%500.00Sức mua mạnh1.627M124.618B12.65825.94Dịch vụ Công nghệ
083550 KM
17550.0016.23%2450.00Sức mua mạnh6.770M133.438B21.70695.77266.00Dịch vụ Phân phối
084670 DONGYANG EXPRESS
26900.005.28%1350.00Sức mua mạnh11.058K65.555B2.0812307.70Vận chuyển
084680 E-WORLD
4195.0010.10%385.00Mua27.382M360.180B26.70142.71Dịch vụ Khách hàng
088800 ACE TECHNOLOGIES
8040.005.79%440.00Mua3.976M280.904B-217.18Công nghệ Điện tử
090850 EZWEL
9840.005.35%500.00Mua487.226K99.222B21.01464.72Dịch vụ Công nghệ
091590 NAM HWA CONST CO., LTD.
14950.004.55%650.00Mua1.257M169.056B433.59Dịch vụ Công nghiệp
093320 KINX
62000.0016.10%8600.00Mua618.847K225.439B3205.15Truyền thông
094860 KORNIC GLORY
1200.0014.83%155.00Sức mua mạnh733.553K51.630B-53.56Dịch vụ Công nghệ
101730 JOYMAX
3225.000.16%5.00Mua8.873K26.196B-4556.46118.00Dịch vụ Công nghệ
104480 TK CHEMICAL
2500.008.93%205.00Mua25.581M191.407B25.2990.75Công nghiệp Chế biến
105330 KNW
4360.009.00%360.00Mua121.211K20.009B-1422.00Dịch vụ Khách hàng
108230 TOPTEC
14200.00-4.70%-700.00Sức mua mạnh9.005M414.409B144.33105.13Sản xuất Chế tạo
108790 INTERPARK
3895.00-5.23%-215.00Mua1.225M100.332B89.4046.16Bán Lẻ
111710 NAMHWA INDUSTRIAL
13600.005.43%700.00Mua981.701K265.585B90.37142.75Dịch vụ Khách hàng
116100 SUN-MC
1095.00-3.95%-45.00Mua206.238B84.00Sản xuất Chế tạo
119860 DANAWA
26450.004.13%1050.00Sức mua mạnh500.086K299.371B13.941821.89Dịch vụ Công nghệ
126340 VINATECH
18500.007.56%1300.00Mua5.141K73.328B245.00Công nghệ Điện tử
136660 QMC
3500.002.94%100.00Mua2.403K30.220B139.00Công nghệ Điện tử
138040 MERITZ FINANCIAL
9850.000.20%20.00Mua196.897K1360.840B3.622795.75Tài chính
138250 NS SHOPPING
7470.004.92%350.00Mua372.299K212.047B-230.67Bán Lẻ
139670 KINEMASTER
9050.0016.93%1310.00Mua494.453K95.416B-22.42Dịch vụ Công nghệ
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
773.00-14.96%-136.00Mua1.985KKhách hàng Lâu năm
144620 KOLON MATERIALS
1435.002.50%35.00Mua7.262M74.151B-724.36Công nghiệp Chế biến
148140 BDI
8280.00-0.36%-30.00Mua157.926K60.477B7.131166.3153.00Sản xuất Chế tạo
162120 LUKEN TECHNOLOGIES
6000.000.00%0.00Mua2019.870B103.00Công nghệ Điện tử
170790 PIOLINK
8860.0011.17%890.00Sức mua mạnh166.399K51.124B834.00Công nghệ Điện tử
182400 NKMAX
11300.006.10%650.00Sức mua mạnh737.210K316.299B-326.87Công nghệ Sức khỏe
187420 GENOFOCUS
4705.0014.20%585.00Mua4.969M89.537B-264.67Công nghệ Sức khỏe
191410 RYUK-IL C&S
1800.00-5.26%-100.00Mua1.118M13.717B-943.40Công nghệ Điện tử
225220 GENOLUTION
12200.006.09%700.00Sức mua mạnh29.898KCông nghệ Sức khỏe
227950 MICROTECH
1940.005.43%100.00Sức mua mạnh618.530K52.311BHỗn hợp
230360 ECHO
26200.000.19%50.00Mua373.578K399.303B13.461948.82Dịch vụ Thương mại
234070 A ONE ALFORM
10200.002.00%200.00Mua632.507BSản xuất Chế tạo
243870 GOODCEN
10600.00-14.86%-1850.00Mua28115.463BDịch vụ Công nghệ
253450 STUDIO DRAGON
80800.00-1.22%-1000.00Mua146.220K2199.950B87.04942.00Dịch vụ Khách hàng
263690 DRGEM
7920.0012.34%870.00Sức mua mạnh1.087M83.923B14.54484.91Công nghệ Sức khỏe
263750 PEARLABYSS
192000.000.26%500.00Sức mua mạnh63.180K2172.870B15.0312985.89Dịch vụ Công nghệ
271560 ORION
118500.003.49%4000.00Sức mua mạnh181.063K4348.160B20.995453.74Hàng tiêu dùng không lâu bền
293480 HANA PHARM
21200.005.47%1100.00Mua783.980K308.297B11.301778.40Công nghệ Sức khỏe
294140 LEMON
13200.003.53%450.00Mua24.459MCông nghệ Điện tử
302920 TCO
14000.0013.82%1700.00Mua1049.166B12.00Dịch vụ Khách hàng
308100 CASTELBAJAC
11350.0021.00%1970.00Mua1.659M59.370B1036.14Bán Lẻ
336040 YIDOBIO
17950.000.28%50.00Bán117Công nghệ Sức khỏe
347140 CAPE-ES NO.4 SPAC
2000.000.00%0.0024.218KTài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất