Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
000080 HITE JINRO
22100.000.23%50.00Mua302.891K1513.720B268.9481.993318.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000120 CJ LOGISTICS
141500.000.71%1000.00Mua17.740K3205.134B-447.625393.00Công nghiệp
001540 AHN-GOOK PHA
11950.005.75%650.00Mua3.982M129.488B10.221122.46606.00Chăm sóc sức khỏe
002170 SAMYANGTONGSANG
62100.000.32%200.00Mua4.591K181.986B6.659305.24285.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002350 NEXEN TIRE
9310.00-0.32%-30.00Mua107.164K898.166B9.131023.204221.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002710 TCC STEEL
2550.001.19%30.00Mua35.369K53.768B5.61494.48281.00Vật liệu cơ bản
004310 HYUNDAI PHARM
4905.0013.15%570.00Mua24.444M118.697B109.9339.43395.00Chăm sóc sức khỏe
004700 CHOKWANG LEAT
36800.000.27%100.00Mua648244.023B9.923699.27164.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004800 HYOSUNG
87900.001.97%1700.00Sức mua mạnh516.336K1752.517B2.7830973.447778.00Công nghiệp
005950 ISU CHEM
9990.001.94%190.00Mua70.240K142.339B79.72183.18379.00Vật liệu cơ bản
006390 HANIL HYUNDAI CEMENT
33400.001.21%400.00Mua18.786K555.103B-1637.58408.00Vật liệu cơ bản
006490 INSCOB
3200.0029.82%735.00Mua4.870M220.001B-122.1355.00Dịch vụ Viễn thông
007980 PAN-PACIFIC
3080.000.98%30.00Mua136.372K141.946B11.24282.41616.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
009310 CHARM ENGINEERING
1315.00-0.75%-10.00Mua219.911K66.140B9.34171.91263.00Công nghệ
009450 KYUNG DONG NAVIEN
40800.000.74%300.00Mua47.476K511.266B26.231544.30797.00Công nghiệp
010280 SICC
2390.0023.20%450.00Sức mua mạnh8.666M78.500B4.45436.02535.00Công nghệ
012450 HANWHA AEROSPACE
38950.001.43%550.00Mua387.100K1988.736B31.891204.314407.00Công nghiệp
015540 MEDIPARTNER BIOTECHNOLOGY
9070.007.98%670.00Mua308.790K54.193B-2065.6218.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
018680 SEOUL PHARMA
6130.008.50%480.00Mua232.337K47.943B-286.91205.00Chăm sóc sức khỏe
024810 E.T.I
302.004.50%13.00Mua77.289M173.985B-3.72159.00Công nghiệp
025320 SYNOPEX
2715.000.00%0.00Mua2.245M188.964B-35.48141.00Công nghệ
032350 LOTTE TOUR
12400.001.64%200.00Mua83.178K841.926B-1879.63309.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
032620 UBCARE
5790.001.94%110.00Mua975.903K288.559B41.95135.41197.00Công nghệ
033050 JMI
1035.0020.63%177.00Mua1.323M27.318B-164.7682.00Công nghệ
033160 MKELECTRON
8370.006.62%520.00Mua1.995M166.781B322.0924.37274.00Công nghệ
033640 NEPES
33450.00-0.30%-100.00Mua2.209M754.436B24.421460.55588.00Công nghệ
035420 NAVER
147500.001.37%2000.00Mua514.108K21162.654B49.672929.072397.00Công nghệ
036570 NCSOFT
536000.00-0.56%-3000.00Mua81.693K11103.367B32.0016863.942300.00Công nghệ
037270 YGP
1165.0010.43%110.00Mua918.012K61.370B24.6542.8036.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
042420 NEOWIZ HOLDINGS
13800.00-1.78%-250.00Sức mua mạnh23.621K114.421B5.452579.224.00Công nghệ
045660 ATEC
9650.000.42%40.00Sức mua mạnh182.145K78.127B13.35719.87148.00Công nghệ
047810 KOREA AEROSPACE
39050.001.69%650.00Sức mua mạnh610.085K3743.044B54.54704.053530.00Công nghiệp
050120 LIVEPLEX
876.006.05%50.00Sức mua mạnh3.405M70.474B-120.2427.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
051390 YW CO.,LTD
3700.000.14%5.00Mua21.771K41.958B14.81249.4767.00Công nghệ
052020 STCUBE
12850.0014.22%1600.00Mua806.531K302.726B-410.6839.00Chăm sóc sức khỏe
053800 AHNLAB
58700.002.98%1700.00Mua81.398K495.090B21.882605.34926.00Công nghệ
054050 N.W BIO
11900.000.85%100.00Mua85.079K189.161B22.63521.32427.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
054210 ELENTEC
6150.0012.43%680.00Mua3.873M120.260B29.42201.98319.00Công nghiệp
054630 ADCHIPS
2090.005.29%105.00Mua23.647M53.600B-302.81132.00Công nghiệp
065170 NEXT BT
1690.0017.36%250.00Mua5.462M89.142B79.0918.2142.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
068240 DAWONSYS
13950.003.72%500.00Mua149.407K355.643B37.76356.20261.00Công nghiệp
068930 DIGITAL DS
8880.000.23%20.00Mua67.990K199.746B20.09443.33223.00Công nghiệp
069510 ESTEC
11900.000.42%50.00Mua17.182K129.284B4.512628.50343.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
072990 HCT
9280.004.15%370.00Sức mua mạnh53.508K61.173B14.42617.33Công nghiệp
073540 FRTEK
4575.006.77%290.00Sức mua mạnh546.532K48.849B-180.3481.00Công nghệ
079550 LIG NEX1
31900.000.31%100.00Mua75.873K699.600B141.17225.263138.00Công nghiệp
080580 OKINS
3740.002.33%85.00Mua65.633K22.661B46.0379.40187.00Công nghệ
084990 HELIXMITH
187800.002.07%3800.00Mua167.004K3922.940B-2137.0472.00Chăm sóc sức khỏe
086080 DINONA
6500.004.67%290.00Mua6.169K95.302B-73.5528.00Chăm sóc sức khỏe
086250 HWASHIN TECH
2870.0012.99%330.00Mua4.896M34.460B-973.37118.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
091810 TWAYAIR
5460.0011.31%555.00Mua10.274M230.411B10.45470.69Công nghiệp
092070 DNF
8450.00-0.59%-50.00Mua238.541K86.376B7.571123.54225.00Công nghệ
092590 LUXPIA
788.0014.53%100.00Mua1.033K5.016BCông nghệ
094970 JMT
3120.006.85%200.00Mua7.627M48.799B5.02582.16286.00Công nghiệp
095660 NEOWIZ
15850.00-2.46%-400.00Mua260.919K345.701B11.021474.60416.00Công nghệ
097800 WINPAC
1565.001.62%25.00Mua548.575K56.182B42.8635.93407.00Công nghệ
099190 I-SENS
26400.00-0.38%-100.00Sức mua mạnh24.595K360.269B14.731803.09514.00Chăm sóc sức khỏe
113810 DGENX
598.006.79%38.00Mua816.030K18.272B-320.49246.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
114810 IONES
5710.0020.21%960.00Mua5.003M63.726B12.12391.95573.00Công nghệ
123040 MS AUTOTECH CO., LTD
6100.00-1.29%-80.00Mua3.762M193.445B11.91538.23348.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
126600 KOPLA
3890.001.43%55.00Sức mua mạnh2.776M80.978B14.34268.7896.00Vật liệu cơ bản
131100 LICHEM
3850.002.53%95.00Mua122.698K109.905B-584.95107.00Vật liệu cơ bản
131970 TESNA
47000.00-1.88%-900.00Mua147.360K323.866B19.742426.28261.00Công nghệ
136660 QMC
3825.00-15.00%-675.00Bán1242.497B78.00Công nghệ
153460 NABLE
4380.00-3.74%-170.00Mua54.247K29.131B-371.31132.00Công nghệ
183190 ASIA CEMENT
90300.004.88%4200.00Mua7.277K335.315B9.868734.22464.00Vật liệu cơ bản
194370 JS CORP
14550.001.04%150.00Mua24.783K183.374B31.80456.46165.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
203400 ABN
5880.003.34%190.00Mua24.781K70.539B24.00Chăm sóc sức khỏe
207760 MR. BLUE
9520.002.70%250.00Mua15.319M225.882B66.07141.4378.00Công nghệ
210980 SK D&D
27500.000.36%100.00Mua7.828K442.629B9.693092.1592.00Tài chính
213420 DUK SAN NEOLUX
19400.005.72%1050.00Sức mua mạnh837.845K440.482B26.23699.71166.00Công nghệ
214270 FSN
1425.006.34%85.00Mua18.411M127.145B538.632.561.00Công nghệ
216050 INCROSS
22650.00-0.22%-50.00Mua33.106K170.824B23.66970.81150.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
220630 HAIMARROW
2730.005.20%135.00Sức mua mạnh1.705M245.720B15.90166.50Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
234080 JW LIFESCIENCE
24150.004.32%1000.00Sức mua mạnh87.387K366.570B19.601181.18Chăm sóc sức khỏe
248170 SEMPIO FOODS
32050.003.55%1100.00Mua51.281K141.336B6.724605.21Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
250060 MOBIIS
2725.00-3.71%-105.00Mua9.011M88.335B98.9428.6024.00Tài chính
251270 NETMARBLE
93100.00-0.43%-400.00Theo dõi172.945K7838.198B58.761602.94Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
251370 YMT
30700.000.66%200.00Sức mua mạnh101.899K222.312B27.971112.42Vật liệu cơ bản
258050 TECH TRANS
2700.003.85%100.00Mua2218.708BVật liệu cơ bản
264660 C&G HITECH
8950.001.70%150.00Mua3.520M73.968B19.93441.99107.00Công nghệ
271560 ORION
88300.003.64%3100.00Mua234.235K3367.853B26.903167.52Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
290740 ACTRO
10300.003.00%300.00Mua952.575K98.608BCông nghệ
298000 HYOSUNG CHEMICAL
162500.00-0.31%-500.00Mua11.092K517.981BVật liệu cơ bản
298020 HYOSUNG TNC
157000.000.00%0.00Mua17.275K677.563BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
298040 HYOSUNG HEAVY
38650.000.65%250.00Mua41.844K357.571BCông nghiệp
298050 HYOSUNG ADVANCED
130000.002.36%3000.00Mua745.477K567.439BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
299670 SMVINA
15000.000.00%0.00Mua10116.350BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
302920 TCO
18500.0010.45%1750.00Mua143.550BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
307950 HYUNDAIAUTOEVER
56600.001.25%700.00Mua27.503K1173.900B21.682578.30Công nghệ
900280 GOLDEN CENTURY
791.001.54%12.00Theo dõi1.516M72.759B3.19244.35519.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất