Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
000590 CS HOLDINGS
60400.000.33%200.00Bán9.195K70.331B9973.424.00Dịch vụ Thương mại
001210 KUMHO ELEC
3260.00-2.40%-80.00Sức bán mạnh78.019K37.238B-3868.56143.00Sản xuất Chế tạo
002780 CHINHUNG INT
2335.00-1.06%-25.00Bán154.894K348.266B23.36101.04303.00Dịch vụ Công nghiệp
003480 HHIC HOLDINGS
3360.00-3.59%-125.00Bán1.268M92.879B2.791249.398.00Công ty dịch vụ công cộng
004140 DONGBANG TRNSPT & L
1760.000.00%0.00Bán578.617K62.372B-235.46743.00Vận chuyển
004270 NAMSUNG
2710.001.69%45.00Bán358.157K82.477B-130.1354.00Công nghệ Điện tử
004410 SEOUL FOOD IND
157.000.64%1.00Bán4.704M53.323B-8.06279.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
005860 HANILFEED
1810.00-0.55%-10.00Bán731.085K73.488B-86.87Công nghiệp Chế biến
006730 SEOBU T&D
7150.003.03%210.00Mua695.924K391.117B-27.14622.00Năng lượng Mỏ
006840 AK HOLDINGS
17850.00-1.92%-350.00Sức bán mạnh51.897K234.820B-4443.0720.00Công nghiệp Chế biến
007820 SMC
7580.00-0.92%-70.00Bán375.054K156.465B24.83308.10315.00Sản xuất Chế tạo
007980 PAN-PACIFIC
1715.000.00%0.00Bán538.238K80.365B0.77492.00Công nghiệp Chế biến
011810 STX
5140.000.78%40.00Bán51.802K100.546B-913.88116.00Sản xuất Chế tạo
014130 HAN EXPRESS
4800.001.48%70.00Bán98.611K57.660B8.24573.88398.00Vận chuyển
014990 IN THE F
1920.00-1.29%-25.00Sức bán mạnh483.296K116.387B-60.81243.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
017040 KWANG MYUNG ELEC
1860.000.00%0.00Bán145.127K81.041B12.22152.18194.00Sản xuất Chế tạo
019590 MVENTURE
873.00-1.69%-15.00Bán566.072K53.584B8.10109.597.00Hỗn hợp
024850 PSMC
817.001.36%11.00Bán70.588K32.728B380.962.12Công nghệ Điện tử
025770 KICC
9210.000.22%20.00Bán42.627K347.275B15.99574.78247.00Dịch vụ Thương mại
032620 UBCARE
11250.000.90%100.00Bán579.670K586.077B139.78257.00Công nghệ Sức khỏe
032850 BITCOMPUTER
10700.000.00%0.00Bán385.164K184.203B30.34352.65135.00Dịch vụ Công nghệ
033230 INSUNG
3555.001.43%50.00Bán128.096K73.771B-225.72204.00Dịch vụ Công nghệ
033310 DK D&I
4525.001.34%60.00Bán85.797K98.326B23.73188.1956.00Công nghệ Điện tử
034810 HAESUNG
11700.000.00%0.00Bán261.406K219.240B39.37297.1765.00Tài chính
036170 LIVEFINANCIAL
1280.001.19%15.00Bán273.268K58.118B-377.2352.00Công nghệ Điện tử
038530 GOLD PACIFIC
1290.000.00%0.00Bán459.681K58.888B-1190.6856.00Công nghệ Điện tử
042940 SANGJI CAELUM
1300.00-5.45%-75.00Sức bán mạnh1.055M74.817B-84.1350.00Khách hàng Lâu năm
043710 SEOULEAGUER
1010.001.00%10.00Bán114.202K35.427B-333.4419.00Công nghệ Điện tử
046110 HANIL NETWORKS
4480.00-3.97%-185.00Bán305.934K56.304B7.52620.33179.00Dịch vụ Công nghệ
046970 WOORIRO
1615.00-0.62%-10.00Sức bán mạnh281.297K45.517B-440.41130.00Công nghệ Điện tử
050090 PHOENIX MATERIALS
520.001.56%8.00Bán258.924K40.751B46.00Công nghệ Điện tử
051160 GAEASOFT
11050.00-8.68%-1050.00Bán1.348M188.012B-48.95129.00Dịch vụ Thương mại
051630 CHINYANG CHEM
3725.005.08%180.00Mua264.768K43.980B-98.5092.00Công nghiệp Chế biến
052460 ICRAFT
3875.001.71%65.00Bán170.190K46.664B-86.58139.00Dịch vụ Công nghệ
053590 HANKOOK TECHNOLOGY
953.00-1.75%-17.00Sức bán mạnh748.931K97.172B-339.2837.00Khách hàng Lâu năm
054180 CHOONGANG OCEAN
1080.00-0.92%-10.00Sức bán mạnh748.116K37.550B-139.7575.00Sản xuất Chế tạo
059100 IC
3790.000.80%30.00Bán52.031K26.612B59.2763.4481.00Công nghiệp Chế biến
060280 CUREXO
6130.000.00%0.00Bán98.693K207.148B-608.4862.00Công nghệ Sức khỏe
065060 GNCO
1230.00-1.20%-15.00Bán554.238K115.896B-230.59149.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
1520.00-2.88%-45.00Sức bán mạnh221.095K25.039B-1683.7257.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
066620 KUKBO DESIGN
14900.00-1.65%-250.00Bán124.046K107.937B5.512748.60332.00Dịch vụ Công nghiệp
067730 LOGISYS
3835.001.19%45.00Bán75.528K36.897B-98.34461.00Dịch vụ Công nghệ
069460 DAEHO AL
2120.001.68%35.00Bán168.959K58.727B-186.96160.00Khoáng sản phi năng lượng
069920 ISE COMMERCE
3725.00-3.12%-120.00Bán8.266K96.351B-638.2865.00Dịch vụ Thương mại
072710 NONGSHIM HOLDINGS
79900.00-0.62%-500.00Bán19.577K376.125B8.379601.645.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
072870 MEGASTUDY
10100.000.00%0.00Bán48.400K118.464B10.041006.45Dịch vụ Khách hàng
083640 INCON
831.00-1.42%-12.00Sức bán mạnh688.815K73.088B-382.24107.00Khách hàng Lâu năm
084870 TBH GLOBAL
1680.002.13%35.00Bán66.892K34.831B-4403.54324.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
089230 THE E&M
629.00-6.40%-43.00Bán2.625M85.668B-36.0188.00Sản xuất Chế tạo
089970 APTC
13800.00-2.47%-350.00Bán230.134K300.848B17.79801.82Công nghệ Điện tử
090710 HYULIM ROBOT
711.00-1.11%-8.00Sức bán mạnh821.305K60.761B-160.30115.00Công nghệ Điện tử
090850 EZWEL
8210.00-49.63%-8090.00Bán426.303K92.319B29.10582.13283.00Dịch vụ Công nghệ
099410 DBSM
3640.001.11%40.00Bán519.271K47.055B-87.84126.00Sản xuất Chế tạo
101730 JOYMAX
5990.00-0.99%-60.00Bán15.251K50.503B-1350.89139.00Dịch vụ Công nghệ
111710 NAMHWA INDUSTRIAL
12600.002.44%300.00Bán113.071K262.497B85.64143.6377.00Dịch vụ Khách hàng
118000 WOORIDUL HUEBRAIN
3190.000.31%10.00Bán957.979K137.101B-163.8722.00Dịch vụ Phân phối
143240 SARAMINHR
24250.00-0.21%-50.00Bán26.881K269.658B10.782261.23384.00Dịch vụ Thương mại
148140 BDI
5030.00-7.02%-380.00Bán1.683M93.880B-6.7988.00Sản xuất Chế tạo
149010 IKSEMICON
5940.007.41%410.00Bán60120.280B20.00Công nghệ Điện tử
150840 INTROMEDIC
2120.00-0.70%-15.00Bán645.238K59.121B-817.1054.00Công nghệ Sức khỏe
155900 BADARO19
2610.00-0.19%-5.00Bán26.721K39.824B4.56573.79Khoáng sản phi năng lượng
182690 TERRASEM
2150.000.70%15.00Bán397.730K47.405B-330.3162.00Công nghệ Điện tử
184230 SGA SOLUTIONS
803.000.00%0.00Bán210.845K29.481B-681.53126.00Dịch vụ Công nghệ
195990 ABPRO BIO
747.000.81%6.00Bán6.901M176.591B-255.2368.00Sản xuất Chế tạo
200470 APACT
6550.000.00%0.00Bán212.886K117.609B32.35202.45188.00Dịch vụ Thương mại
208370 SELVAS HEALTHCARE
1995.005.56%105.00Bán166.190K41.586B-181.78Công nghệ Sức khỏe
211050 INCAR FINANCIAL SERVICE
5060.00-14.96%-890.00Sức bán mạnh1231.413BDịch vụ Thương mại
220180 HANDYSOFT
3485.002.20%75.00Mua29.629K67.318B-575.88104.00Dịch vụ Công nghệ
224810 EOMJIHOUSE
3110.00-11.14%-390.00Sức bán mạnh4214.700B134.00Dịch vụ Công nghiệp
237820 PLAYD
10450.000.00%0.00Sức bán mạnh52.566KDịch vụ Thương mại
239340 ZUMINTERNET
3710.000.00%0.00Bán123.291K99.597B-507.63186000.00Truyền thông
290550 DKT
20800.00-0.95%-200.00Mua326.757K186.851BCông nghệ Điện tử
294630 SUNAM
3390.00-0.59%-20.00Bán252.042KSản xuất Chế tạo
299670 SMVINA
1965.0014.91%255.00Sức bán mạnh28410.627BHàng tiêu dùng không lâu bền
306620 NEONTECH
2605.00-0.38%-10.00Bán307.405KCông nghệ Điện tử
307870 SANGSANGIN IAN SPAC 1
2000.000.00%0.00Sức bán mạnh3.030KTài chính
313760 WILLINGS
11800.00-3.67%-450.00Bán72.029K62.720B25.88473.2582.00Sản xuất Chế tạo
333050 SHINHAN 6TH SPAC
2000.000.25%5.00Bán588Tài chính
339950 NH SPAC 15
1995.000.00%0.00Sức bán mạnh97.735KTài chính
344050 SHT-6 SPAC
2000.000.00%0.00Sức bán mạnh1.000KTài chính
353070 HMCIB NO.4 SPAC
1995.000.25%5.00Sức bán mạnh113.443KTài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất