Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
000210 DAELIM IND
97500.000.21%200.00Bán144.917K3386.040B6.2615542.495232.00Công nghiệp
001460 BYC
240500.000.21%500.00Bán204149.906B15.3215662.94791.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001465 BYC(1P)
110500.00-0.45%-500.00Sức bán mạnh464149.906B15.3215662.94791.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001550 CHOBI
28800.00-4.32%-1300.00Bán102.142K156.274B-21.77113.00Vật liệu cơ bản
002355 NEXENTIRE(1PB)
3815.00-1.17%-45.00Bán757914.514B9.341018.204221.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002360 SH ENERCHEM
1165.00-1.27%-15.00Bán712.348K130.859B28.6741.15146.00Vật liệu cơ bản
002780 CHINHUNG INT
2000.00-1.48%-30.00Sức bán mạnh93.228K295.190B31.8363.78210.00Công nghiệp
003000 BUKWANG PHARM
23000.00-5.15%-1250.00Bán1.180M1540.636B10.072406.95617.00Chăm sóc sức khỏe
003070 KOLONGLOBAL
7920.00-1.12%-90.00Bán19.395K200.714B24.57325.972584.00Công nghiệp
005385 HYUNDAIMTR(1P)
72200.000.98%700.00Bán48.538K31762.902B11.999963.38122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005387 HYUNDAIMTR(2PB)
77400.000.00%0.00Bán95.334K31762.902B11.999963.38122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005389 HYUNDAIMTR(3PB)
67700.00-0.15%-100.00Bán5.336K31762.902B11.999963.38122217.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
005860 HANILFEED
2005.00-1.96%-40.00Bán582.438K80.581B621.073.2987.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
005940 NHIS
13250.000.00%0.00Bán845.440K3716.122B9.531391.053036.00Tài chính
006570 DAELIM TRDG
4350.00-2.58%-115.00Bán3.518K67.980B-349.41319.00Vật liệu cơ bản
014990 IN THE F
2900.00-3.33%-100.00Bán4.203M176.790B94.8831.62288.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
015230 DAECHANG FORGING
42150.000.24%100.00Bán1.895K84.100B7.545578.01126.00Công nghiệp
016790 HYUNDAI FEED
21400.00-3.60%-800.00Bán58.045K136.541B79.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
019440 SEAH SPECIAL STEEL
14450.00-0.34%-50.00Sức bán mạnh215.444K122.143B7.551919.53305.00Vật liệu cơ bản
019590 MVENTURE
1160.000.00%0.00Mua069.548B49.3423.4413.00Tài chính
020180 DIC
1470.00-4.85%-75.00Bán1.604M59.373B-8.99316.00Công nghệ
020560 ASIANA AIRLINES
4195.00-0.36%-15.00Bán596.958K864.041B4.28983.899125.00Công nghiệp
030790 TYNETWORKS
2025.00-1.22%-25.00Bán776.729K195.450B-53.09Công nghệ
032540 TJ MEDIA
3305.00-0.75%-25.00Sức bán mạnh41.430K46.392B-101.43206.00Công nghệ
032960 DONGILTECH
12450.000.00%0.00Bán1.890K78.239B13.23940.87142.00Công nghệ
035480 MAJESTAR
1475.000.00%0.00Bán067.155B-206.47122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
038500 SAMPYO CEMENT
4715.00-3.78%-185.00Bán872.654K526.032B-64.28787.00Vật liệu cơ bản
039490 KIWOOM
80500.00-0.25%-200.00Bán257.217K1783.449B7.2711508.20514.00Tài chính
039610 HS VALVE
12050.00-3.60%-450.00Bán338.807K130.130B53.64233.03205.00Công nghiệp
046940 WOOWON DEVELOPMENT
5440.00-4.39%-250.00Bán388.334K97.439B-58.79237.00Công nghiệp
048470 DAESCO
11150.00-5.91%-700.00Sức bán mạnh454.176K117.574B259.3345.7053.00Vật liệu cơ bản
050960 SOOSAN INT
6720.00-1.03%-70.00Bán41.635K45.839B12.21556.15Công nghệ
051630 CHINYANG CHEM
5080.00-3.42%-180.00Bán501.745K63.120B-14.40101.00Vật liệu cơ bản
054220 VITZROSYS
566.00-12.92%-84.00Bán13.714M31.387B-789.53212.00Công nghiệp
054930 YOOSHIN
32650.00-2.54%-850.00Mua193.554K100.500B-2379.541145.00Công nghiệp
056730 FOURTH-LINK
1460.00-4.26%-65.00Bán9.403M67.396B-216.7628.00Năng lượng
058650 SEAH HOLDINGS
94400.00-0.32%-300.00Sức bán mạnh726378.715B4.4621214.6846.00Vật liệu cơ bản
058850 KTCS
2510.00-1.18%-30.00Bán238.009K106.205B9.92256.1510832.00Công nghiệp
060900 PACIFIC BIO
832.00-0.60%-5.00Bán154.262K42.776B-249.3738.00Công nghiệp
064520 BARUN
418.000.00%0.00Bán027.761B-378.12235.00Công nghệ
065160 FT ENE
87.000.00%0.00Bán05.915B-277.36Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
065940 BIOVILL
1635.000.00%0.00Bán071.896B-1334.8772.00Vật liệu cơ bản
068290 SAMSUNG PUBLISHING
15900.00-2.75%-450.00Bán233.394K163.500B97.49167.72145.00Công nghiệp
073490 INNOWIRELESS
22650.00-3.82%-900.00Bán121.354K141.359B89.56262.95285.00Công nghệ
077280 HANCOMGMD
2400.001.27%30.00Mua77.639K26.346B20.08127.5119.00Công nghệ
079190 EMW
2780.000.00%0.00Bán088.360B-603.31246.00Công nghệ
08280218 KOSDAQ STOCKS
680.00-14.89%-119.00Sức bán mạnh2.698K
086460 SNP GENETICS
4100.00-14.41%-690.00Sức bán mạnh1
091120 EM-TECH
16100.00-0.92%-150.00Bán143.822K246.981B15.381074.26238.00Công nghệ
091970 NANO CHEM TECH
5700.001.79%100.00Bán381.079K116.488B1563.386.3895.00Vật liệu cơ bản
096350 DSOL
857.00-1.49%-13.00Bán1.217M90.349B-126.05165.00Công nghiệp
100250 CHINYANG HOLDINGS
2655.00-0.75%-20.00Bán62.518K146.577B41.6664.213.00Vật liệu cơ bản
101140 ARTIS
4430.00-3.49%-160.00Bán409.316K128.249B51.6288.9322.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
101400 N CITRON
660.00-0.75%-5.00Bán618.686K68.408B-134.9440.00Công nghệ
102210 HAEDUK POWERWAY
1100.000.00%0.00Bán078.417B-117.0498.00Công nghiệp
103660 CIAAT
2590.002.78%70.00Bán2.433K
105740 DK-LOK
9940.00-3.02%-310.00Bán171.871K84.387B25.29416.60259.00Công nghiệp
106080 G2HYSONIC
798.000.00%0.00Bán016.435B-747.3174.00Công nghệ
110790 CREAS F&C
22250.00-1.77%-400.00Sức bán mạnh12.927K265.356B5.514110.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
111820 GY COMMERCE
2250.000.00%0.00Bán046.247B-554.9460.00Công nghệ
122690 SAC
2320.00-2.11%-50.00Sức bán mạnh23.608K46.019B-1157.78296.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
135270 SEJONG MATERIALS
119.00-15.00%-21.00Bán268.210K840.921MVật liệu cơ bản
138250 NS SHOPPING
12750.00-3.41%-450.00Bán53.059K436.664B9.681363.69425.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
140290 CHUNGKWANG CONSTRUCTION
877.00-0.23%-2.00Bán29.877K9.278BCông nghiệp
144620 KOLONMATERIAL
2835.00-14.86%-495.00Sức bán mạnh2.695M149.850B-1099.54358.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
145210 SAEHWA IMC
2990.000.00%0.00Bán086.911B-560.56134.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
149940 MODA
155.000.00%0.00Bán03.260B-1439.57109.00Công nghệ
153360 HI GOLD NO.3
1850.000.00%0.00Bán21.068K29.877B-133.800.00Công nghiệp
160600 SNTEK
5760.00-0.35%-20.00Bán58.554K66.280B12.80496.4479.00Công nghệ
183350 LPK
2680.00-0.37%-10.00Bán1012.638BCông nghiệp
192410 GNI
408.000.00%0.00Bán09.970B-151.0785.00Công nghệ
194510 PATI GAMES
536.000.00%0.00Bán013.126B-887.15143.00Công nghệ
208850 EB TECH
4000.000.00%0.00Sức bán mạnh19.025BCông nghiệp
208860 ENGIS TECHNOLOGIES
6800.00-0.29%-20.00Bán15.903K63.982B-98.6544.00Công nghệ
210120 VICTENTS
9790.005.16%480.00Sức bán mạnh20217.642BHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
217320 SUNTECH
8500.00-5.56%-500.00Sức bán mạnh1189.450BCông nghiệp
220180 HANDYSOFT
7660.001.32%100.00Bán233.281K108.081B-867.02164.00Công nghệ
223310 ESV
770.00-0.65%-5.00Bán946.699K87.584B-312.5330.00Công nghệ
243870 GOODCEN
12500.00-3.85%-500.00Sức bán mạnh10116.493BCông nghệ
246250 SLS BIO
5600.00-9.68%-600.00Bán251
246720 ASTA
8340.001.71%140.00Bán38.060K94.157B-168.7030.00Chăm sóc sức khỏe
252370 YOUCEL
12000.00-2.83%-350.00Sức bán mạnh20015.746BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
255220 SG
11200.00-4.27%-500.00Bán122.816K140.753B11.651033.75Vật liệu cơ bản
262830 DAISHIN BALANCE IV
2065.000.00%0.00Mua010.346B153.1313.49Tài chính
265480 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 1
2045.00-0.73%-15.00Bán8.256K9.970B239.668.60Tài chính
277410 INSAN
1970.00-3.19%-65.00Bán703.195K49.799B-92.99Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
281310 BIOSYNECTICS
8610.0014.80%1110.00Mua1822.195BChăm sóc sức khỏe
285770 LIFE SCIENCE TECHNOLOGY
3360.005.49%175.00Sức bán mạnh4.589K9.300BCông nghệ
299660 CELLID
51100.000.00%0.007.228M
303030 DAISHINBALANCE NO.5
2070.000.00%0.00Bán08.508BTài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất