Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
000080 HITE JINRO
17400.00-1.69%-300.00Bán294.262K1215.095B55.46319.153318.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000370 HANWHA GENERAL INS
5090.00-1.74%-90.00Bán336.837K604.708B7.99648.003227.00Tài chính
001060 JW PHARMA
37050.00-2.11%-800.00Bán55.904K759.792B113.00334.941095.00Chăm sóc sức khỏe
001420 TAEWONMULSAN
4890.00-0.51%-25.00Bán33.250K36.042B101.2248.5656.00Vật liệu cơ bản
001440 TAIHAN ELEC WIRE
1020.00-11.69%-135.00Bán55.827M977.718B-1.19757.00Công nghiệp
001540 AHN-GOOK PHA
12750.00-1.92%-250.00Bán38.908K148.969B11.441153.66606.00Chăm sóc sức khỏe
001790 TS
20500.000.00%0.00Bán7.711K169.283B18.541124.08572.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002230 PSTEC
4680.00-0.11%-5.00Bán44.585K90.752B14.47323.8898.00Công nghiệp
002250 ALVOGEN KOREA
28700.000.00%0.00Mua0307.142B32.17892.02584.00Chăm sóc sức khỏe
002270 LOTTE FOOD
626000.00-1.57%-10000.00Sức bán mạnh2.789K719.869B13.6046757.112191.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002840 MIWON COMCL
43800.00-3.42%-1550.00Bán16.541K228.329B10.564292.52371.00Vật liệu cơ bản
003240 TAEKWANG IND
1519000.00-1.75%-27000.00Bán9271721.316B6.08254393.701504.00Vật liệu cơ bản
003520 YUNGJIN PHARM
6410.00-2.44%-160.00Bán659.169K1201.603B-33.30616.00Chăm sóc sức khỏe
003550 LG CORP.
74100.00-1.07%-800.00Sức bán mạnh253.336K12917.504B7.0610602.73111.00Công nghiệp
004170 SHINSEGAE
315500.000.16%500.00Mua59.544K3098.468B13.4523415.023439.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
004200 KOR DEV
4540.00-0.44%-20.00Bán7.120K138.792B766.075.95371.00Công nghiệp
004370 NONGSHIM
275000.00-3.34%-9500.00Bán37.439K1645.157B19.5214576.865009.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
004980 SUNGSHIN CEMENT
10450.00-1.42%-150.00Sức bán mạnh188.314K250.240B16.53669.10690.00Vật liệu cơ bản
005300 LOTTE CHILSUNG
1655000.00-1.90%-32000.00Bán1.467K1385.061B-58525.085642.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
005450 SHINHAN ENG & CONST
4945.000.00%0.00Mua034.728B-201.8932.00Công nghiệp
006360 GS E&C
38700.00-3.25%-1300.00Sức bán mạnh818.880K3165.109B5.527895.436454.00Công nghiệp
006370 DAEGU DPT STR
7460.00-3.12%-240.00Bán36.431K83.326B-3903.83453.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
006490 INSCOB
4455.00-3.36%-155.00Bán1.213M411.394B-96.1555.00Dịch vụ Viễn thông
007310 OTTOGI
726000.00-1.09%-8000.00Sức bán mạnh4.661K2393.819B15.1048612.493231.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
007570 ILYANG PHARM
27700.00-3.99%-1150.00Sức bán mạnh89.346K525.219B-269.30636.00Chăm sóc sức khỏe
008930 HANMI SCIENCE
74100.00-1.72%-1300.00Sức bán mạnh30.274K4782.115B266.10283.3598.00Chăm sóc sức khỏe
009420 HANALL BIOPHARMA
32150.00-3.02%-1000.00Bán332.305K1696.513B514.0864.48408.00Chăm sóc sức khỏe
009520 POSCO M-TECH
7040.00-3.16%-230.00Bán834.015K302.742B21.47338.621100.00Công nghiệp
009770 SAMJUNGPULP
35150.00-0.99%-350.00Bán80288.749B-69.66303.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
009970 YOUNGONE HOLDINGS
64000.00-1.08%-700.00Bán5.200K750.837B8.717432.1112.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
010600 WELLBIOTEC
3785.000.00%0.00Bán434.987K139.889B-729.00496.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
012450 HANWHA AEROSPACE
31000.000.00%0.00Bán224.829K1613.240B49.38627.744407.00Công nghiệp
012630 HDC HOLDINGS
18050.00-3.48%-650.00Sức bán mạnh346.408K1075.663B10.461787.341614.00Công nghiệp
020710 SIGONG TECH
6330.00-0.78%-50.00Sức bán mạnh15.256K125.091B87.0473.30176.00Công nghiệp
021240 WJ COWAY
90000.00-3.95%-3700.00Bán146.023K6763.331B19.364853.894781.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
022100 POSCO ICT
5730.00-1.72%-100.00Bán434.700K885.038B-225.282355.00Công nghệ
026890 DPC
6890.00-3.91%-280.00Bán3.800M266.908B23.63303.5449.00Công nghiệp
027580 SBK
1985.00-1.24%-25.00Bán102.067K56.529B-663.78351.00Công nghệ
028150 GSHS
175600.00-1.18%-2100.00Sức bán mạnh25.185K1071.975B8.1621763.781066.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
030270 SMARK
998.000.00%0.00Bán07.540B-15656.48175.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
032640 LG UPLUS
14400.00-1.71%-250.00Sức bán mạnh1.625M6396.357B13.281103.127693.00Dịch vụ Viễn thông
032980 BYON
1585.00-1.86%-30.00Sức bán mạnh579.650K76.828B-155.3329.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
033830 TBC
967.00-2.42%-24.00Bán905.233K93.685B28.0635.32137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035420 NAVER
118000.00-1.26%-1500.00Bán776.721K17468.879B27.154402.012397.00Công nghệ
035480 MAJESTAR
1475.000.00%0.00Bán067.258B-206.47122.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
035510 SHINSEGAE I&C
145000.00-1.02%-1500.00Bán7.650K239.746B8.1917876.93693.00Công nghệ
037560 CJ HELLO
9120.00-0.55%-50.00Bán130.362K710.188B17.89512.491099.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
038290 MACROGEN
32500.00-2.84%-950.00Bán64.905K335.149B101.17334.85300.00Chăm sóc sức khỏe
041520 E-LITECOM
6800.00-2.86%-200.00Bán210.739K85.312B-1299.80319.00Công nghệ
042370 VITZRO TECH
6040.00-1.79%-110.00Bán135.668K137.476B16.35376.14327.00Công nghiệp
043590 CLOVER
1490.000.00%0.00Bán034.373B-723.82167.00Công nghiệp
044180 KD E&C
99.000.00%0.00Bán038.785B7.7112.8527.00Công nghiệp
044340 WINIX
24250.00-4.90%-1250.00Bán852.775K416.737B21.871166.06512.00Công nghiệp
046070 KODACO
2195.000.00%0.00Bán082.631B-617.27365.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
048530 INTRON BIO
19000.00-2.31%-450.00Sức bán mạnh252.590K582.422B78.91290.89100.00Chăm sóc sức khỏe
049770 DONGWON F&B
246500.00-1.79%-4500.00Bán7.233K968.640B17.0814698.792315.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
052020 STCUBE
21200.00-7.02%-1600.00Bán270.434K607.863B-402.3139.00Chăm sóc sức khỏe
054220 VITZROSYS
485.000.00%0.00Bán025.363B-789.53212.00Công nghiệp
054340 P&TEL
668.000.00%0.00Bán020.298B-725.2958.00Công nghệ
056000 SINCETIMES
2380.00-3.64%-90.00Sức bán mạnh17.785K34.621B-20.5981.00Công nghệ
056730 FOURTH-LINK
1460.000.00%0.00Bán067.396B-216.7628.00Năng lượng
057050 HYUNDAIHOMESHOP
103000.00-2.37%-2500.00Sức bán mạnh28.588K1233.058B7.4014252.34511.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
058450 ILYA
1640.00-1.80%-30.00Bán297.340K26.453B-469.81154.00Công nghệ
058470 LEENO
57400.00-2.05%-1200.00Bán38.404K887.393B18.203219.07454.00Công nghệ
064090 FN REPUBLIC
1920.00-4.00%-80.00Bán1.066M119.579B12.74169.9390.00Công nghệ
064760 TCK
61900.00-0.80%-500.00Bán54.234K728.520B15.554013.20338.00Công nghệ
065940 BIOVILL
1635.000.00%0.00Bán071.896B-2573.3272.00Vật liệu cơ bản
066110 HANP
1755.00-3.57%-65.00Bán171.080K83.032B-732.4393.00Công nghệ
066670 DTC
3965.00-0.88%-35.00Bán2.860K70.368B23.49170.3139.00Công nghệ
066830 GENOTECH
1560.000.00%0.00Bán5088.624BChăm sóc sức khỏe
067170 AUTECH
12100.00-4.35%-550.00Bán235.598K188.785B12.72994.47103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
068290 SAMSUNG PUBLISHING
16000.00-2.44%-400.00Bán122.910K164.000B500.2032.79145.00Công nghiệp
069540 LIGHTRON
5420.000.00%0.00Bán073.381B-803.32145.00Công nghệ
069960 HYUNDAI DEPARTMENT
98000.00-1.01%-1000.00Bán46.366K2233.162B9.3510593.702412.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
071320 KDHC
56800.00-0.70%-400.00Sức bán mạnh8.757K662.304B-19563.761881.00Công ty dịch vụ công cộng
071840 LOTTE HIMART
48800.00-2.98%-1500.00Sức bán mạnh139.039K1187.468B13.893620.153970.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
071970 STX HEAVY INDUSTRIES
5530.00-2.12%-120.00Sức bán mạnh72.389K158.662B-14598.241126.00Công nghiệp
073110 LMS
6660.00-3.48%-240.00Bán53.656K61.381B3.861789.14419.00Công nghệ
073570 WI
5830.000.00%0.00Bán080.873B-1152.25168.00Công nghệ
073640 SAM WON TECH
2245.00-0.22%-5.00Bán115.544K120.581B-24.97109.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
078020 EBEST IS
7150.00-0.28%-20.00Bán33.815K253.859B7.47959.36447.00Tài chính
078160 MEDIPOST
35850.00-2.18%-800.00Sức bán mạnh126.598K568.033B-129.54209.00Chăm sóc sức khỏe
078940 CODENATURE
1490.000.00%0.00Mua075.548B-478.3415.00Dịch vụ Viễn thông
079190 EMW
2780.000.00%0.00Bán088.360B-603.31246.00Công nghệ
083660 CSA COSMIC
4170.000.00%0.00Bán082.348B-134.3663.00Vật liệu cơ bản
083790 CRYSTAL
16600.00-2.35%-400.00Sức bán mạnh234.850K686.607B131.24138.0564.00Chăm sóc sức khỏe
084670 DONGYANG EXPRESS
26550.00-0.38%-100.00Sức bán mạnh1.510K73.456B57.88459.84766.00Công nghiệp
084690 DAESANG HOLDINGS
8430.00-1.75%-150.00Bán30.007K310.704B13.59631.5413.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
084990 HELIXMITH CO LTD
257500.00-3.38%-9000.00Bán156.873K4252.343B-1800.4872.00Chăm sóc sức khỏe
085370 LUTRONIC
9420.00-3.68%-360.00Sức bán mạnh192.202K244.398B-642.51226.00Chăm sóc sức khỏe
08537M LUTRONIC(3PC)
14050.00-2.09%-300.00Bán417244.398B-642.51226.00Chăm sóc sức khỏe
085660 CHA BIOTECH
18350.00-3.17%-600.00Bán922.607K994.491B-479.13121.00Chăm sóc sức khỏe
086450 DONGKOOK PHARM
57900.00-1.86%-1100.00Sức bán mạnh17.812K518.590B11.155341.36757.00Chăm sóc sức khỏe
087010 PEPTRON
21700.00-1.36%-300.00Sức bán mạnh166.043K337.183B-224.2265.00Chăm sóc sức khỏe
089140 NEXTURN
12650.00-1.94%-250.00Bán59.900K137.865B25.01515.8469.00Công nghiệp
090470 JASTECH
11700.00-2.50%-300.00Bán130.969K173.657B21.63556.71258.00Công nghiệp
092230 KPX HOLDINGS
59900.00-0.33%-200.00Bán1.986K245.562B41.401451.8616.00Vật liệu cơ bản
092730 NEOPHARM
54900.00-1.79%-1000.00Bán44.992K395.465B26.002172.5594.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
093380 PUNGKANG
4125.00-0.72%-30.00Bán155.594K39.839B103.6140.10243.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
095660 NEOWIZ
13550.00-3.90%-550.00Bán110.723K299.962B9.351508.60416.00Công nghệ
095700 GENEXINE
74700.00-5.56%-4400.00Sức bán mạnh301.432K1617.194B-1677.01152.00Chăm sóc sức khỏe
097230 HANJIN HVY IND
1190.000.00%0.00Bán0126.167B6.62179.642632.00Công nghiệp
097950 CJ CHEILJEDANG
318000.00-0.78%-2500.00Bán65.358K5135.434B5.8954414.925122.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
099190 I-SENS
24400.00-3.75%-950.00Bán105.844K344.635B15.361653.40514.00Chăm sóc sức khỏe
101000 DMC
3320.000.00%0.00Bán01060.164B-53323.05216.00Công nghiệp
109610 SY
5620.00-1.40%-80.00Sức bán mạnh94.309K140.786B100.8574.45173.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
110790 CREAS F&C
24200.000.00%0.00Bán14.990K283.515B6.633648.80Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
111820 GY COMMERCE
2250.000.00%0.00Bán046.247B-686.0360.00Công nghệ
115450 G-TREEBNT
25350.00-4.34%-1150.00Bán272.918K641.332B154.29171.7689.00Công nghiệp
117670 ALPHA HOLDINGS
10300.00-3.74%-400.00Sức bán mạnh164.497K139.097B-423.9098.00Công nghệ
117730 T-ROBOTICS
13900.00-3.47%-500.00Sức bán mạnh81.842K77.752B9.482471.22Công nghệ
120110 KOLON IND
48900.00-2.59%-1300.00Bán265.722K1354.338B22.182298.663767.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
123260 PINENEX
701.000.00%0.00Bán016.835B-223.4856.00Công nghệ
123420 SUNDAYTOZ
23150.00-3.74%-900.00Bán169.329K225.025B22.681060.37113.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
123570 EMNET
2705.00-4.75%-135.00Bán354.595K63.264B15.73183.22230.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
128940 HANMIPHARM
425000.00-1.28%-5500.00Bán41.310K4972.259B204.602104.082095.00Chăm sóc sức khỏe
138040 MERITZ FINANCIAL
13550.00-0.37%-50.00Bán175.581K1874.605B6.582168.6617.00Tài chính
143160 IDIS
23400.00-8.77%-2250.00Bán651.363K264.546B60.89421.28388.00Công nghệ
144960 NPP
19350.00-2.52%-500.00Theo dõi152.711K161.515B12.271624.66308.00Công nghệ
145210 SAEHWA IMC
2990.000.00%0.00Bán087.912B-1585.12134.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
149010 IKSEMICON
7190.00-4.13%-310.00Bán38122.402BCông nghệ
156100 L&K BIOMED
7010.000.00%0.00Bán073.024B-427.66Chăm sóc sức khỏe
183410 GOLFZONDECA
1900.00-3.06%-60.00Sức bán mạnh5
185750 CHONGKUNDANG
99600.00-1.87%-1900.00Sức bán mạnh51.997K1046.386B24.694110.581904.00Chăm sóc sức khỏe
187420 GENOFOCUS
7200.00-3.23%-240.00Sức bán mạnh95.329K162.217B-102.5044.00Vật liệu cơ bản
191420 TEGO
35850.00-3.11%-1150.00Sức bán mạnh37.691K298.761B-226.0443.00Chăm sóc sức khỏe
192410 GNI
408.000.00%0.00Bán09.720B-217.9885.00Công nghệ
194510 PATI GAMES
536.000.00%0.00Bán013.126B1.18452.92143.00Công nghệ
196170 ALTEOGEN
40900.00-4.44%-1900.00Bán292.248K542.752B-543.9746.00Chăm sóc sức khỏe
203650 DREAM SECURITY
3815.00-1.29%-50.00Sức bán mạnh350.020K135.022B43.0189.860.00Công nghệ
206640 BODITECH
11400.00-3.80%-450.00Sức bán mạnh121.934K274.790B-67.561.00Chăm sóc sức khỏe
208340 PHARMABCINE
69500.00-4.14%-3000.00Sức bán mạnh116.630K498.293B-1146.7624.00Chăm sóc sức khỏe
208890 EDUPARTNER
1400.00-8.79%-135.00Sức bán mạnh6363.056BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
210610 SOFTCAMP
5100.00-2.67%-140.00Mua7
212310 HUVEXEL
4685.00-14.82%-815.00Bán94211.143BChăm sóc sức khỏe
214310 SEMICON LIGHT
819.00-3.08%-26.00Sức bán mạnh870.022K54.299B-376.58164.00Công nghệ
214370 CAREGEN
76500.000.00%0.00Mua0776.878B25.932949.6894.00Chăm sóc sức khỏe
215050 B&D LIFE HEALTH
2460.001.65%40.00Sức bán mạnh9645.134BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
222110 PANGEN
10900.00-2.68%-300.00Bán30.177K107.988B-480.5668.00Chăm sóc sức khỏe
225220 GENOLUTION
5500.00-1.61%-90.00Sức bán mạnh1.468K17.308BChăm sóc sức khỏe
225860 M&C LIFE SCIENCE
885.00-1.67%-15.00Sức bán mạnh16.742K9.742BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
230980 SOLTWORKS
4010.000.00%0.00Bán050.628B-2.34Công nghệ
232830 SECUCEN
13250.000.00%0.00Bán105
236200 SUPREMA
26600.00-3.10%-850.00Bán119.137K194.353B17.071608.01106.00Công nghệ
243070 HUONS
65000.00-1.37%-900.00Sức bán mạnh43.184K591.206B13.075040.64511.00Chăm sóc sức khỏe
246250 SLS BIO
6000.005.26%300.00Sức bán mạnh1.150K
252370 YOUCEL
9530.00-2.85%-280.00Sức bán mạnh15612.151BHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
258050 TECH TRANS
2720.00-15.00%-480.00Bán6.639K20.685BVật liệu cơ bản
260930 CTK COSMETICS
23950.00-0.42%-100.00Bán11.688K241.233B30.31799.45Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
267260 HYUNDAI ELECTRIC
24500.00-5.95%-1550.00Bán183.145K528.885B-8812.14Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Gửi phản hồi Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất