Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
000080 HITE JINRO
27200.00-3.20%-900.00Bán914.680K1929.050B-240.103083.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000140 HITEJINRO HOLDINGS
12350.000.82%100.00Bán118.781K267.474B-1073.0115.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000145 HITEJINROHOLDINGS(1P)
15650.000.00%0.00Bán13.448K341.711B-1073.0115.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000180 SCE HOLDINGS
1550.000.32%5.00Bán88.384K100.527B-151.7342.00Khoáng sản phi năng lượng
000320 NOROO HOLDINGS
12150.00-0.41%-50.00Bán2.381K128.260B55.21220.9656.00Công nghiệp Chế biến
000590 CS HOLDINGS
55900.00-1.93%-1100.00Sức bán mạnh1.723K65.397B6.408912.763.00Dịch vụ Thương mại
001130 DAEHAN FLR MILL
145000.00-0.68%-1000.00Sức bán mạnh5.696K240.203B22.956362.26Hàng tiêu dùng không lâu bền
001465 BYC(1P)
124000.00-0.40%-500.00Bán95103.907B6.9018056.00662.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002030 ASIA HOLDINGS
103500.00-1.43%-1500.00Sức bán mạnh2.058K199.655B3.5129885.42Khoáng sản phi năng lượng
002460 HWASUNG IND
11600.00-1.69%-200.00Bán202.761K142.900B24.07490.19319.00Dịch vụ Công nghiệp
003920 NAMYANG DAIRY
417500.00-1.07%-4500.00Bán2.706K357.170B16.6625334.582519.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
004440 DAELIM C&S
7330.00-0.14%-10.00Bán12.487K93.452B-718.84247.00Khoáng sản phi năng lượng
004890 DIC
56800.00-0.18%-100.00Sức bán mạnh1.296K123.250B18.333104.49Khoáng sản phi năng lượng
005500 SAMJIN PHARM
24650.005.57%1300.00Bán168.307K287.271B243.5495.88687.00Công nghệ Sức khỏe
006040 DONGWON IND
203500.00-0.97%-2000.00Bán2.257K755.755B8.8323279.32Hàng tiêu dùng không lâu bền
008470 BOOSTER
5400.00-0.74%-40.00Bán46.655K45.722B11.00494.65Sản xuất Chế tạo
009770 SAMJUNGPULP
32200.00-0.46%-150.00Bán87580.874B66.81484.24233.00Công nghiệp Chế biến
012450 HANWHA AEROSPACE
37000.00-0.40%-150.00Bán315.711K1915.450B10.693476.821564.00Công nghệ Điện tử
014910 SUNGMOON ELEC
2040.000.25%5.00Bán108.080K38.346B-75.60Công nghệ Điện tử
015760 KEPCO
27650.000.00%0.00Bán2.489M17750.300B-2818.2546377.00Công ty dịch vụ công cộng
017940 E1
47500.00-1.76%-850.00Bán44.402K279.548B-14672.39Công ty dịch vụ công cộng
019680 DAEKYO
5980.000.67%40.00Bán140.032K511.857B44.86132.402582.00Dịch vụ Khách hàng
021240 WJ COWAY
88900.00-0.56%-500.00Bán179.303K6456.320B16.855304.874927.00Khách hàng Lâu năm
025550 HANSUN
2890.00-1.37%-40.00Mua260.084K69.037B10.52278.54184.00Khoáng sản phi năng lượng
033920 MUHAK
8320.00-0.95%-80.00Bán70.496K232.570B-79.76Hàng tiêu dùng không lâu bền
034950 KR
59000.00-0.51%-300.00Sức bán mạnh9.046K264.529B13.634351.99Dịch vụ Thương mại
035510 SHINSEGAE I&C
105500.00-0.94%-1000.00Sức bán mạnh6.174K174.286B17.536074.51729.00Công nghệ Điện tử
040910 ICD
17400.00-4.92%-900.00Bán862.064K297.169B15.271198.11292.00Công nghệ Điện tử
043100 SOLCO
199.00-0.50%-1.00Bán2.034M32.345B-104.51142.00Công nghệ Sức khỏe
047400 UNIONMATERIALS
2330.00-2.92%-70.00Sức bán mạnh1.656M100.800B-140.72296.00Sản xuất Chế tạo
048770 TPC
4070.00-2.16%-90.00Bán64.390K55.867B-101.10348.00Công nghệ Điện tử
050090 PHOENIX MATERIALS
683.001.19%8.00Bán218.071K46.455B-31.9151.00Công nghệ Điện tử
051630 CHINYANG CHEM
4695.00-0.95%-45.00Bán101.284K56.880B-107.56Công nghiệp Chế biến
051980 CENTRALBIO
626.001.13%7.00Bán179.109K27.146B-231.05Công nghệ Điện tử
054050 N.W BIO
12100.00-0.41%-50.00Sức bán mạnh56.750K194.772B26.69455.15460.00Công nghiệp Chế biến
057880 PHILOSYS HEALTHCARE
1235.005.56%65.00Bán1.257M52.144B-915.0025.00Khách hàng Lâu năm
060260 NUVOTEC
1155.000.00%0.00Sức bán mạnh392.543K32.920B803.421.44109.00Sản xuất Chế tạo
060310 3S KOREA
2840.000.53%15.00Bán260.342K126.481B35.4879.6368.00Sản xuất Chế tạo
066830 GENOTECH
1700.00-5.29%-95.00Bán5009.923B36.00Công nghệ Sức khỏe
067370 SUNBIO
18150.00-3.97%-750.00Bán3.914K144.966BCông nghệ Sức khỏe
068930 DIGITAL DS
7900.00-1.00%-80.00Sức bán mạnh62.220K156.631B14.09566.46231.00Dịch vụ Thương mại
078000 TELCOWARE
13400.00-4.63%-650.00Sức bán mạnh152.428K79.054B17.98781.54Công nghệ Điện tử
083380 DONGBUKA 13TH SHIP
4970.000.00%0.00Bán1017.881B16.55300.38Hỗn hợp
084180 SOOSUNG
2275.00-4.81%-115.00Bán339.911K31.479B-2480.0058.00Sản xuất Chế tạo
089150 KCT
2345.00-0.21%-5.00Mua66.009K40.303B27.4685.5957.00Công nghệ Điện tử
090740 YOUNYI
6440.00-11.78%-860.00Bán468.546K91.250B13.15555.29Công nghệ Điện tử
096350 DSOL
376.001.35%5.00Bán2.135M57.014B-102.47148.00Sản xuất Chế tạo
100090 SAMKANG M&T
4420.000.80%35.00Bán60.812K122.149B-990.22240.00Khoáng sản phi năng lượng
111710 NAMHWA INDUSTRIAL
13600.00-2.86%-400.00Bán858.778K288.232B59.23Dịch vụ Khách hàng
126560 HYUNDAI HCN
3380.00-0.29%-10.00Bán583.741K373.421B9.65351.30Dịch vụ Khách hàng
140610 ENSOL BIOSCIENCES
7900.002.46%190.00Bán14.106KDịch vụ Phân phối
141020 FORTIS
642.000.16%1.00Bán2.892M54.148B-472.81Công nghệ Điện tử
148140 BDI
7580.00-0.13%-10.00Sức bán mạnh16.015K60.116B11.82641.9953.00Sản xuất Chế tạo
149300 APURES
1820.001.11%20.00Bán10.369KCông nghệ Sức khỏe
153460 NABLE
4310.00-2.93%-130.00Bán87.769K28.426B-198.27152.00Dịch vụ Công nghệ
158430 ATON
32350.00-12.21%-4500.00Sức bán mạnh600.588K147.923B38.20Dịch vụ Công nghệ
171120 LION CHEMTECH
7950.002.58%200.00Bán37.232K138.218B13.81561.13244.00Công nghiệp Chế biến
176750 DUCHEMBIO
9800.00-1.31%-130.00Bán17.499K87.967B82.00Công nghệ Sức khỏe
183410 GOLFZONDECA
1255.00-13.45%-195.00Sức bán mạnh4Dịch vụ Công nghệ
202960 PANDORA TV
488.004.95%23.00Sức bán mạnh3.199KCông nghệ Điện tử
213090 MIRAE TECH
8450.00-0.59%-50.00Sức bán mạnh45749.735B-90.2729.00Dịch vụ Công nghệ
214610 MICO BIO
6800.001.49%100.00Bán1.883K81.696B100.00Công nghệ Sức khỏe
215000 GOLFZON
67300.00-3.44%-2400.00Bán44.978K437.191B18.363797.03Khách hàng Lâu năm
217620 DIDIM
2020.00-0.98%-20.00Bán190.707K73.576B20.5399.35658.00Dịch vụ Khách hàng
220100 FUTURECHEM
13800.00-2.82%-400.00Bán33.325K81.638B-1900.0253.00Công nghệ Sức khỏe
222980 MCNULTY
6700.00-42.49%-4950.00Sức bán mạnh3.751M28.979B17.01342.46148.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
225860 M&C LIFE SCIENCE
385.0014.93%50.00Bán70.509K3.805B27.00Dịch vụ Phân phối
227100 DESIGN
8840.00-2.21%-200.00Bán27.989K24.055B64.0147.00Sản xuất Chế tạo
230360 ECHO
29000.000.52%150.00Bán136.631K467.338B14.382005.64166.00Dịch vụ Thương mại
232530 ENERGY MATERIAL TECH
2210.00-15.00%-390.00Sức bán mạnh411Sản xuất Chế tạo
232830 SECUCEN
7500.00-9.86%-820.00Sức bán mạnh5.341KDịch vụ Công nghệ
233990 JILGYUNGYI
1765.00-0.84%-15.00Bán2.220K24.860B64.00Dịch vụ Phân phối
236340 MEDIZEN HUMANCARE
7590.000.53%40.00Bán43317.402B49.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
250930 YESUN TECH
2615.00-2.43%-65.00Bán188.555K13.963B-603.64Công nghiệp Chế biến
258540 STEMLAB
19000.00-6.17%-1250.00Bán2.477KCông nghệ Sức khỏe
265920 HANWHA SUSUNG SPAC
2045.00-0.24%-5.00Bán1.060K9.102B111.6318.361.00Tài chính
270660 EVERYBOT
5710.00-9.22%-580.00Sức bán mạnh2.000K7.066B45.07Khách hàng Lâu năm
277880 TSI
16950.003.67%600.00Bán49.951K127.363B43.3054.00Sản xuất Chế tạo
279060 INNOVEX
1200.00-4.00%-50.00Bán5.291KKhách hàng Lâu năm
286940 LOTTE DATA
42000.000.48%200.00Bán41.582K632.406B11.713568.112090.00Dịch vụ Thương mại
290120 DAYOU AP
7200.00-0.14%-10.00Bán78.215K78.474B15.29471.57284.00Sản xuất Chế tạo
302550 REMED
12300.00-0.40%-50.00151.739KCông nghệ Sức khỏe
307070 SK ACPC NO.4 SPAC
2075.000.48%10.00Mua20Tài chính
307870 SANGSANGIN IAN SPAC 1
2030.00-0.25%-5.00Sức bán mạnh5.155KTài chính
313750 YUANTA SPAC 4
2045.000.00%0.00Bán2.107KTài chính
319400 NH SPAC 14
2020.000.00%0.00Bán109.936KTài chính
321260 EUGENE SPAC IV
2025.00-0.74%-15.00Sức bán mạnh23.207KTài chính
323210 EBEST IAN SPAC 1
2020.00-0.25%-5.00Sức bán mạnh21.616KTài chính
323280 SHT-5 SPAC
2065.000.49%10.00Bán1.544KTài chính
329560 SANGSANGIN IAN SPAC II
2005.000.00%0.00Bán29.742KTài chính
330990 KB NO.19 SPAC
2010.00-0.74%-15.00Bán9.736KTài chính
331380 EUGENE SPAC V
2010.00-0.74%-15.00Sức bán mạnh50.775KTài chính
331520 KYOBO 9 SPAC
2025.000.00%0.00Bán12.473KTài chính
333050 SHINHAN 6TH SPAC
2005.00-0.25%-5.00Bán14.382KTài chính
336060 YUANTA SPAC V
2005.000.25%5.00Theo dõi38.506KTài chính
337450 SK NO.5 SPAC
2015.00-0.25%-5.0013.918KTài chính
900280 GOLDEN CENTURY
360.00-8.63%-34.00Bán57.607M62.559B1.81187.23Sản xuất Chế tạo
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất