Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
000400 LOTTE INSURANCE
1700.000.89%15.00Bán271.046K520.850B-346.271680.00Tài chính
000480 CHOSUN REFRCTR
79800.000.50%400.00Mua2.490K254.080B6.1912819.81633.00Sản xuất Chế tạo
001020 PAPERCOREA
2400.00-1.23%-30.00Bán174.465K90.981B-412.48155.00Công nghiệp Chế biến
001540 AHN-GOOK PHA
13150.001.54%200.00Bán28.079K148.396B-87.50461.00Công nghệ Sức khỏe
001570 KUMYANG
4670.002.64%120.00Bán186.310K189.478B-431.4093.00Công nghiệp Chế biến
001880 SAMHO INT
30500.000.16%50.00Bán77.320K671.393B8604.84Dịch vụ Công nghiệp
002320 HANJIN TRNSPT
42500.001.80%750.00Bán115.451K624.062B826.56Vận chuyển
002710 TCC STEEL
4600.000.22%10.00Bán109.317K106.459B298.9415.35275.00Sản xuất Chế tạo
003120 ILSUNG PHARM
79100.00-0.63%-500.00Sức bán mạnh6.253K122.088B24.803209.79239.00Công nghệ Sức khỏe
003490 KAL
28000.001.63%450.00Bán2.166M8632.230B-2575.93Vận chuyển
003680 HANSUNG ENT
7780.006.72%490.00Bán71.647K41.174B-2413.47754.00Công nghiệp Chế biến
004370 NONGSHIM
277500.001.46%4000.00Bán17.915K1581.550B25479.90Hàng tiêu dùng không lâu bền
004490 SGBC
87400.00-0.57%-500.00Bán131.285K1176.520B16.095461.991074.00Sản xuất Chế tạo
005950 ISU CHEM
12500.001.63%200.00Bán243.610K309.361B20.43602.08413.00Công nghiệp Chế biến
006120 SK DISCOVERY
63000.00-3.52%-2300.00Bán240.746K1330.990B5.6111631.4329.00Công nghệ Sức khỏe
006140 PJ ELECTRO
7080.000.57%40.00Bán53.623K105.600B24.93282.39241.00Công nghệ Điện tử
007680 DAEWON
9680.001.89%180.00Bán12.687K113.825B24.15449.54195.00Khách hàng Lâu năm
007810 KOR CIRC
13200.00-2.94%-400.00Bán537.146K372.221B28.73473.32528.00Công nghệ Điện tử
009620 SAMBO IND
1505.00-6.23%-100.00Bán5.925M61.136B-40.94386.00Khoáng sản phi năng lượng
010170 TAIHANFIBEROPTICS
3345.00-0.59%-20.00Bán528.897K248.140B-367.87Sản xuất Chế tạo
010280 SICC
1635.001.87%30.00Bán525.672K64.945B30.6652.34320.00Dịch vụ Công nghệ
010400 WOOJINI&S
7780.000.39%30.00Bán5.675K53.764B-114.89155.00Dịch vụ Phân phối
011090 ENEX
2030.000.74%15.00Mua1.066M111.435B-123.67304.00Khách hàng Lâu năm
011150 CJ SEAFOOD
4365.000.34%15.00Bán181.490K157.169B44.0698.72462.00Dịch vụ Phân phối
011280 TAILIM PKG
4965.000.81%40.00Bán205.438K339.032B-37.141084.00Công nghiệp Chế biến
011390 BUSAN IND
130000.000.00%0.00Bán16.477K137.280B50.032598.3646.00Khoáng sản phi năng lượng
011790 SKC
120500.003.43%4000.00Bán303.989K4165.380B56.992044.20Công nghiệp Chế biến
012160 YOUNGWIRE
1115.000.45%5.00Bán913.871K69.776B-302.85Khoáng sản phi năng lượng
012280 YEONGHWA MTL
2200.00-4.76%-110.00Bán7.561M116.062B-182.28Sản xuất Chế tạo
012610 KYUNG-IN SYNTH
6850.000.88%60.00Bán163.848K279.794B-184.24Công nghiệp Chế biến
012690 MONALISA
4465.000.56%25.00Bán154.506K162.330B21.51206.45185.00Công nghiệp Chế biến
014130 HAN EXPRESS
6250.003.48%210.00Bán107.935K72.480B12.56480.91398.00Vận chuyển
014790 HALLA
4700.00-0.84%-40.00Bán182.323K420.583B1783.22Dịch vụ Công nghiệp
014970 SAMRYOONG
8090.000.00%0.00Bán32.114K122.361B-163.70Công nghiệp Chế biến
014990 IN THE F
1320.002.33%30.00Bán264.535K76.020B-181.17243.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
016710 DAESUNG HOLDINGS
26550.00-4.15%-1150.00Bán196.729K445.679B9.742843.4346.00Công ty dịch vụ công cộng
017550 SOOSAN HVY IND
3985.00-2.80%-115.00Bán4.786M210.920B73.67Sản xuất Chế tạo
018260 SAMSUNG SDS
192500.000.52%1000.00Bán157.949K14812.600B5732.28Dịch vụ Công nghệ
020760 ILJIN DISPLAY
4595.00-3.47%-165.00Bán562.525K157.964B-1059.61399.00Công nghệ Điện tử
024880 KPF
4435.00-1.55%-70.00Bán104.382K73.818B-303.84Sản xuất Chế tạo
025620 JAYJUN COSMETIC
2215.00-0.23%-5.00Bán118.630K81.928B-1735.98225.00Bán Lẻ
025980 ANANTI
7280.001.53%110.00Bán472.398K610.732B-629.13402.00Dịch vụ Khách hàng
030350 DRAGONFLY
2405.005.95%135.00Bán7.920M38.834B-351.6536.00Công nghệ Điện tử
032620 UBCARE
8100.000.37%30.00Bán79.067K409.493B64.84124.47Công nghệ Sức khỏe
032750 SAMJIN
11550.000.00%0.00Bán16.864K69.300B11.241027.32Khách hàng Lâu năm
032940 WONIK
4270.000.12%5.00Bán64.886K77.578B28.09151.83101.00Dịch vụ Phân phối
033200 MOATECH
11400.001.79%200.00Bán40.428K103.091B-313.22Công nghệ Điện tử
033780 KT&G
79800.002.18%1700.00Bán588.516K9690.600B9094.03Hàng tiêu dùng không lâu bền
034940 CHOA PHARM.
4365.000.11%5.00Bán138.285K135.072B-25.86280.00Công nghệ Sức khỏe
036170 CLOUD AIR
1565.000.64%10.00Bán713.971K71.136B-369.1552.00Công nghệ Điện tử
037950 ELCOMTEC
1520.00-1.30%-20.00Sức bán mạnh1.179M129.986B-188.76Công nghệ Điện tử
038530 GOLD PACIFIC
1335.00-1.48%-20.00Sức bán mạnh1.069M94.156B-1124.2056.00Công nghệ Điện tử
038880 IA
1580.00-3.95%-65.00Bán14.565M451.674B66.0828.0560.00Công nghệ Điện tử
039020 EAGON HOLDINGS
3220.001.58%50.00Bán99.167K68.660B85.64Sản xuất Chế tạo
039560 DASANNETWORK
10050.000.80%80.00Bán467.552K341.646B-92.0940.00Công nghệ Điện tử
039860 NANOENTEK
7310.00-1.08%-80.00Sức bán mạnh181.599K198.025B50.74146.94105.00Dịch vụ Công nghệ
041910 ESTECHPHARMA
11000.000.00%0.00Sức bán mạnh74.752K128.480B912.23Công nghệ Sức khỏe
041920 MEDIANA
11850.001.72%200.00Bán94.927K99.926B1363.50Công nghệ Sức khỏe
043090 CUBE&COMPANY
1740.00-6.45%-120.00Sức bán mạnh4.595M60.618B-123.01Công nghệ Sức khỏe
043650 KSDB
7200.000.00%0.00Mua76.655K113.331B1272.30Hàng tiêu dùng không lâu bền
044490 TAEWOONG
12700.001.20%150.00Bán34.862K251.093B-477.20493.00Sản xuất Chế tạo
045060 OKONG CORP.
4560.000.11%5.00Bán92.982K76.772B9.83463.25146.00Công nghiệp Chế biến
047040 DWEC
5830.000.00%0.00Bán1.634M2395.470B684.71Dịch vụ Công nghiệp
047770 CODES COMBINE
2480.00-0.20%-5.00Sức bán mạnh186.767K93.807B113.16Sản xuất Chế tạo
049080 GIGALANE
1970.000.00%0.00Bán540.004K141.931B-420.28Công nghệ Điện tử
049120 FINE DNC
1635.002.51%40.00Sức bán mạnh45.382K41.769B-338.47Sản xuất Chế tạo
049520 UIL
3755.000.00%0.00Bán50.062K78.798B-551.10Công nghệ Điện tử
051370 INTERFLEX
12450.00-0.80%-100.00Bán137.083K292.760B-1897.53378.00Công nghệ Điện tử
051900 LG H&H
1507000.000.13%2000.00Bán36.039K25217.900B31.6247602.45Hàng tiêu dùng không lâu bền
052420 OSUNG ADVANCED MATERIALS
4010.000.25%10.00Bán1.400M269.425B216.60Công nghệ Điện tử
054540 SYMTEK
4685.000.75%35.00Bán75.209K52.994B566.57Sản xuất Chế tạo
054630 ADCHIPS
1490.003.11%45.00Bán3.309M76.599B-167.08Công nghệ Điện tử
054670 DHNP
11050.002.31%250.00Bán68.366K151.581B-540.34Công nghệ Sức khỏe
056700 SHINWHA
3325.000.76%25.00Bán222.874K95.737B28.58115.45Công nghiệp Chế biến
058730 DASCO
5000.000.70%35.00Bán17.377K73.660B-459.90Khoáng sản phi năng lượng
059090 MICO
14450.001.05%150.00Bán430.631K436.540B953.08Dịch vụ Thương mại
059100 IC
5270.00-2.59%-140.00Bán51.695K37.987B87.3961.90Công nghiệp Chế biến
061040 RFTECH
8810.00-2.11%-190.00Bán256.716K254.501B-762.51Công nghệ Điện tử
065130 TOP ENG
9410.000.43%40.00Bán84.245K147.998B-1589.73Công nghệ Điện tử
065370 WISE ITECH
15150.00-29.04%-6200.00Sức bán mạnh75.666KDịch vụ Công nghệ
065710 SEOHO
19250.000.52%100.00Bán3.633K98.449B10.961747.79119000.00Sản xuất Chế tạo
065950 WELCRON
4535.001.57%70.00Bán290.273K126.053B-3.64219.00Khách hàng Lâu năm
067310 HANA MICRON
10950.004.29%450.00Bán813.745K328.831B-498.72864.00Công nghệ Điện tử
068240 DAWONSYS
19100.00-1.04%-200.00Sức bán mạnh130.702K513.237B553.00Sản xuất Chế tạo
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
6030.00-0.99%-60.00Bán572.289K261.055B68.7288.6248.00Sản xuất Chế tạo
069410 NTELS
8120.00-36.31%-4630.00Sức bán mạnh186.744K56.875B1088.67Dịch vụ Công nghệ
071200 INFINITT HEALTHCARE
7030.002.93%200.00Bán87.153K166.491B63.86106.95271.00Dịch vụ Công nghệ
072020 CAVAC
15800.000.96%150.00Bán40.179K154.288B52.22299.69Công nghệ Sức khỏe
072990 HCT
13050.00-4.74%-650.00Sức bán mạnh238.812K93.665B1499.11Dịch vụ Thương mại
073490 INNOWIRELESS
47200.005.12%2300.00Bán111.399K302.516B20.492209.08289.00Công nghệ Điện tử
074430 AMINOLOGICS
2465.000.00%0.00Bán310.805K216.493B26.84Công nghệ Sức khỏe
075130 PLANTYNET
6010.002.91%170.00Bán47.440K44.295B18.60314.04Dịch vụ Công nghệ
076610 HAESUNG OPTICS
1080.00-7.30%-85.00Bán3.795M37.150B-1091.1595.00Công nghệ Điện tử
079810 DE&T
8620.001.77%150.00Bán83.193K108.937B-771.52138.00Công nghệ Điện tử
079950 INVENIA
2535.00-0.59%-15.00Bán245.289K56.202B-261.29Công nghệ Điện tử
082850 WOOREE BIO
4715.00-2.38%-115.00Bán728.891K210.920B12.40404.73Công nghệ Điện tử
084870 TBH GLOBAL
1660.000.30%5.00Bán58.099K34.518B-1462.24Hàng tiêu dùng không lâu bền
085670 NEWFLEX
1865.001.08%20.00Bán151.846K40.671B-447.96375.00Công nghệ Điện tử
086710 SBS
20450.007.63%1450.00Bán1.067M116.197BCông nghiệp Chế biến
087260 MA
4460.001.59%70.00Bán223.380K142.510B88.3554.2860.00Công nghệ Điện tử
088390 INNOX
11050.003.27%350.00Bán50.562K93.716B1431.54Sản xuất Chế tạo
090360 ROBOSTAR
26500.00-0.56%-150.00Mua154.620K259.837B-1374.78266.00Sản xuất Chế tạo
090370 METALABS
1010.000.50%5.00Bán315.020K64.007B-276.70Hàng tiêu dùng không lâu bền
090410 DUCKSHIN HOUSING
1535.001.99%30.00Bán1.370M66.378B-182.07Khoáng sản phi năng lượng
090470 JASTECH
7520.000.94%70.00Bán38.590K107.812B-398.37390.00Sản xuất Chế tạo
091580 SANGSIN EDP
13900.00-1.42%-200.00Bán280.467K183.063B700.48Sản xuất Chế tạo
092070 DNF
21200.000.71%150.00Bán353.602K226.536B20.121046.23227.00Công nghiệp Chế biến
094280 HYOSUNG ITX
19650.00-0.25%-50.00Bán31.942K234.591B1052.71Dịch vụ Thương mại
095340 ISC
20250.00-2.17%-450.00Bán223.493K326.392B79.82319.13Công nghệ Điện tử
095720 WOONGJIN THINKBIG
2560.000.79%20.00Bán179.326K286.796B207.7512.23Dịch vụ Khách hàng
096610 RFSEMI
5800.001.75%100.00Bán129.414K52.932B-1458.29375.00Công nghệ Điện tử
097780 S-MAC
1475.000.34%5.00Bán3.234M380.945B14.84100.48Công nghệ Điện tử
097870 HYOSUNG ONB
7860.002.21%170.00Bán46.868K58.598B30.50252.11Công nghiệp Chế biến
100090 SAMKANG M&T
16400.001.23%200.00Bán368.424K575.562B45.70444.70Khoáng sản phi năng lượng
100130 DONGKUK S&C
5950.001.19%70.00Bán235.992K327.714B39.43149.13104.00Sản xuất Chế tạo
101490 S&S TECH
34300.000.15%50.00Bán181.807K713.435B56.63604.77206.00Công nghệ Điện tử
101530 HAITAI CONFECTIONERY
8210.001.36%110.00Bán21.050K214.793B1022.17Hàng tiêu dùng không lâu bền
102120 ABOV
14100.001.08%150.00Bán322.091K230.466B10.681306.53194.00Công nghệ Điện tử
105550 TRUWIN
4450.000.68%30.00Bán109.495K63.204B89.31Khách hàng Lâu năm
109740 DSK
6560.002.98%190.00Bán37.725K127.451B-407.89128.00Công nghệ Điện tử
111870 SAMBON ELECTRONICS
1220.000.41%5.00Bán807.025K116.688B-482.61Công nghệ Điện tử
114120 CRUCIALTEC
860.00-27.43%-325.00Sức bán mạnh4.862M24.808B-3439.3694.00Công nghệ Điện tử
115480 CU MEDICAL
1925.000.26%5.00Bán281.996K51.531B-417.11101.00Công nghệ Sức khỏe
115570 STARFLEX
4200.00-0.71%-30.00Bán37.041K32.132B-1855.00191.00Sản xuất Chế tạo
117670 ALPHA HOLDINGS
5250.000.19%10.00Bán302.954K108.097B-132.60Công nghệ Điện tử
119850 GNCENERGY
6110.000.00%0.00Bán69.552K95.745B92.7165.91Công nghệ Điện tử
121600 ANP
28450.00-0.52%-150.00Bán78.892K302.014B405.1770.59Công nghiệp Chế biến
122990 WISOL
13900.002.58%350.00Bán152.198K374.745B107.76125.74578.00Dịch vụ Công nghệ
131100 SKY E&M
1780.002.01%35.00Bán1.054M70.983B-983.75Công nghiệp Chế biến
131970 TESNA
47650.00-0.31%-150.00Bán130.121K697.029B2403.37Công nghệ Điện tử
137940 NEXTEYE
1270.00-2.31%-30.00Bán304.591K97.964B-152.96124.00Công nghệ Điện tử
138070 SINJIN SM
5870.00-3.45%-210.00Bán65.016K51.869B-89.35Sản xuất Chế tạo
138250 NS SHOPPING
10900.00-1.80%-200.00Bán146.706K367.195B194.10Bán Lẻ
140610 ENSOL BIOSCIENCES
16150.00-14.78%-2800.00Bán3.585KDịch vụ Phân phối
142760 BLS
5250.001.16%60.00Bán141.327K142.269B-1261.2458.00Công nghệ Sức khỏe
143160 IDIS
27200.00-0.73%-200.00Sức bán mạnh71.810K283.143B25.111091.40Khách hàng Lâu năm
145020 HUGEL
168800.00-1.86%-3200.00Sức bán mạnh86.580K2122.640B54.693171.72429.00Công nghệ Sức khỏe
150840 INTROMEDIC
2000.00-1.23%-25.00Bán440.342K63.523B-237.74Công nghệ Sức khỏe
150900 FASOO
7730.000.00%0.00Bán42.075K84.590B-38.78Dịch vụ Công nghệ
153460 NABLE
6390.001.43%90.00Mua57.090K40.335B195.83Dịch vụ Công nghệ
163430 DPECO
4495.00-1.43%-65.00Mua5.699KDịch vụ Công nghiệp
163560 DRB INDUSTRIAL
8890.001.02%90.00Bán24.183K122.320B16.51533.01Sản xuất Chế tạo
164060 ILOODA
12400.000.40%50.00Bán37.480K96.263B82.00Công nghệ Sức khỏe
175250 ICURE PHARM. INC.
56400.009.30%4800.00Bán247.186K382.753B-1790.64Công nghệ Sức khỏe
178600 DAEDONG KOREA GINSENG
3945.00-3.19%-130.00Sức bán mạnh1.365K18.132BHàng tiêu dùng không lâu bền
189690 FORCS
7110.006.28%420.00Bán61.018K53.421B13.18507.69Dịch vụ Công nghệ
192080 DOUBLEUGAMES
56800.001.97%1100.00Bán45.100K945.537B8.866313.42248.00Dịch vụ Công nghệ
192650 DREAMTECH
9450.002.05%190.00Bán196.700K607.793B36.26275.86Công nghệ Điện tử
196300 ANYGEN
15850.000.63%100.00Bán27.695K79.083B-480.90Công nghệ Sức khỏe
196490 DAT
5850.00-5.80%-360.00Bán641.890K145.049B-2470.72228.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất