Cổ phiếu HànCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Hàn Quốc này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
002200KOR EXPT PKG IND
29100KRW−1.02%−300KRW
Mua
11.245K327.23M112.526BKRW6.904257.79KRW397Công nghiệp Chế biến
003100SUN KWANG
128600KRW−0.69%−900KRW
Mua
31.649K4.07B747.745BKRW38.383374.19KRW227Vận chuyển
004360SEBANG
25400KRW−1.17%−300KRW
Mua
310.666K7.891B512.492BKRW9.652663.28KRW691Vận chuyển
004690SAMCHULLY
378500KRW−2.82%−11000KRW
Mua
65.101K24.641B1.334TKRW16.7823212.72KRW828Công ty dịch vụ công cộng
006260LS
74700KRW0.00%0KRW
Mua
155.955K11.65B2.074TKRW5.1814433.83KRW74Sản xuất Chế tạo
009520POSCO M-TECH
9230KRW23.07%1730KRW
Sức mua mạnh
45.251M417.67B312.32BKRW30.21248.28KRW987Công nghiệp Chế biến
016710DAESUNG HOLDINGS
112000KRW−3.45%−4000KRW
Mua
101.115K11.325B1.866TKRW125.01927.92KRW39Tài chính
017390SEOUL CTY GAS
416500KRW−0.60%−2500KRW
Mua
18.596K7.745B1.627TKRW77.075436.82KRWCông ty dịch vụ công cộng
032190DAOU DATA
25250KRW−0.59%−150KRW
Mua
548.077K13.839B972.82BKRW10.522414.09KRW163Dịch vụ Phân phối
036560YPPC
15750KRW−0.63%−100KRW
Mua
3.372M53.115B249.638BKRW905.27KRW229Sản xuất Chế tạo
036890JINSUNG
14700KRW−0.68%−100KRW
Mua
678.848K9.979B295.472BKRW6.622237.13KRW227Sản xuất Chế tạo
042670HDSINFRA
8410KRW1.20%100KRW
Mua
5.297M44.552B1.643TKRW4.381905.35KRW2.832KSản xuất Chế tạo
053590HANKOOK TECHNOLOGY
1190KRW12.80%135KRW
Sức mua mạnh
40.776M48.524B142.481BKRW−253.45KRW22Dịch vụ Công nghiệp
058450ILYA
1450KRW0.00%0KRW
Mua
1.814M2.63B48.3BKRW−9.28KRW56Sản xuất Chế tạo
090470JASTECH
8860KRW0.23%20KRW
Mua
310.65K2.752B127.927BKRW8.291201.29KRW262Công nghệ Điện tử
091580SANGSIN EDP
19750KRW−1.99%−400KRW
Mua
367.644K7.261B274.609BKRW14.101437.92KRWSản xuất Chế tạo
105740DK-LOK
13650KRW−1.09%−150KRW
Sức mua mạnh
370.282K5.054B117.188BKRW1551.03KRW308Sản xuất Chế tạo
112610CSWIND
77100KRW−2.16%−1700KRW
Mua
306.911K23.663B3.323TKRW260.92302.01KRW96Sản xuất Chế tạo
173130OPASNET
9450KRW6.30%560KRW
Sức mua mạnh
1.181M11.161B104.473BKRW16.69532.71KRW324Dịch vụ Công nghệ
190510NAMUGA
16100KRW−1.23%−200KRW
Mua
1.414M22.762B247.7BKRW9.872128.90KRWCông nghệ Điện tử
267270HYUNDAI CE
62500KRW3.14%1900KRW
Mua
467.342K29.209B1.155TKRW11.015503.67KRW1.479KSản xuất Chế tạo
273640YM TECH
22850KRW−1.93%−450KRW
Mua
319.093K7.291B255.508BKRW19.581189.80KRW98Sản xuất Chế tạo