Cổ phiếu HànCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Hàn Quốc này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000220YUYU PHARMA
7000 KRW+24.33%18.281M16.8092.646B KRW−527.17 KRW−51.10%1.87%Công nghệ Sức khỏe
000240HANKOOK & COMPANY
22100 KRW+6.51%8.823M6.471.97T KRW19.221150.01 KRW−53.99%3.13%Sản xuất Chế tạo
002320HANJIN TRNSPT
25100 KRW−3.46%165.84K0.79376.2B KRW18.821333.68 KRW2.31%Vận chuyển
Sức mua mạnh
002720KUKJE PHARMA
7100 KRW+3.65%14.911M1.64138.815B KRW−455.12 KRW−693.48%0.00%Công nghệ Sức khỏe
003570S&T DYNAMICS
16310 KRW+1.49%591.405K1.05343.799B KRW13.591200.53 KRW−2.31%3.11%Sản xuất Chế tạo
Mua
016360SAMSUNG SECU
39550 KRW+0.89%130.76K0.993.501T KRW6.256333.03 KRW+1.77%4.34%Tài chính
Sức mua mạnh
016800FURSYS
31400 KRW+2.28%4.267K6.44281.547B KRW4.946356.28 KRW+361.57%3.58%Sản xuất Chế tạo
036530SNT HOLDINGS
18240 KRW+2.59%39.796K3.67257.093B KRW4.104449.28 KRW+1.76%3.94%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
036710SIMMTECH HOLDINGS
3465 KRW+7.28%10.937M2.65149.668B KRW−1994.27 KRW−290.68%1.55%Công nghệ Điện tử
042000CAFE24 CORP.
26400 KRW+19.19%14.39M43.25496.654B KRW723.4636.49 KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
080220JSC
8940 KRW+5.80%13.992M1.10281.834B KRW40.21222.33 KRW−77.90%0.00%Công nghệ Điện tử
084690DAESANG HOLDINGS
14520 KRW+9.09%18.111M1.77525.79B KRW55.82260.14 KRW−79.07%2.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
094480GALAXIAMONEYTREE
13690 KRW+14.66%12.368M0.84452.419B KRW748.8018.28 KRW−90.40%0.38%Tài chính
112040WEMADE
69400 KRW0.00%2.434M1.512.322T KRW−2531.69 KRW−167.24%1.08%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
210980SK D&D
33800 KRW+1.65%343.242K0.94804.302B KRW6.215443.21 KRW−8.26%2.41%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
229640LS C&S ASIA
18860 KRW+2.95%10.809M1.27553.769B KRW−285.70 KRW−165.43%1.36%Sản xuất Chế tạo
Mua
294870HDC-OP
15900 KRW0.00%378.232K0.761.048T KRW7.012269.43 KRW3.77%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
323230MFM KOREA
3165 KRW0.00%942.932K0.65118.06B KRW−240.90 KRW+47.68%0.00%Công nghiệp Chế biến
330350WITHUS PHARM
12110 KRW+0.33%6.43M3.71159.207B KRW48.93247.47 KRW−39.82%0.00%Công nghệ Sức khỏe
338840Y-BIOLOGICS
18180 KRW+29.95%13.954MCông nghệ Sức khỏe
340360DAVOLINK
2830 KRW−4.07%2.171M1.68126.157B KRW−72.81 KRW+49.47%0.00%Công nghệ Điện tử
412930MIRAE ASSET VISION SPAC 1
2825 KRW+21.24%2.844M7.4114.39B KRW67.3541.95 KRW0.00%Tài chính
432470KOREA NANO SYSTEM CO LTD
108700 KRW+18.15%3.682MSản xuất Chế tạo
456190CURACHEM
20150 KRW+2.81%1Dịch vụ Thương mại
464440KOREA NO.13 SPAC
2035 KRW+0.25%55.069K0.75Tài chính