Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Hàn Quốc

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
058530 SUPEX BNP
382.00-0.78%-3.00Mua73.863M39.416B-403.4275.00Công nghệ Điện tử
009620 SAMBO IND
1155.0029.78%265.00Mua58.166M43.670B-646.50397.00Khoáng sản phi năng lượng
012690 MONALISA
6230.004.18%250.00Mua47.185M227.774B357.2416.74177.00Công nghiệp Chế biến
091970 NANO CHEM TECH
3215.0015.03%420.00Mua36.279M78.534B-208.0056.00Công nghiệp Chế biến
008350 NAMSUN ALUM
4350.005.33%220.00Sức mua mạnh36.210M480.618B15.37268.73632.00Sản xuất Chế tạo
141020 FORTIS
364.001.11%4.00Bán32.578M36.074B-472.81Công nghệ Điện tử
011000 GENEONE
4940.001.75%85.00Sức mua mạnh27.183M162.230B-328.4936.00Công nghiệp Chế biến
225430 KMP
4235.001.44%60.00Mua23.845M90.574B285.4914.6271.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
065170 NEXT BT
1655.003.12%50.00Sức mua mạnh22.257M102.452B-61.5533.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
083550 KM
11650.0017.44%1730.00Mua21.812M110.395B696.49Sản xuất Chế tạo
104040 DAESUNG FINE TEC
1515.0014.77%195.00Sức mua mạnh21.756M46.462B-35.31145.00Sản xuất Chế tạo
045060 OKONG CORP.
5520.00-5.64%-330.00Mua19.460M93.037B15.61374.85149.00Công nghiệp Chế biến
950130 ACCESS BIO
2565.009.15%215.00Mua18.965M67.408B-478.09Công nghệ Sức khỏe
010660 HWACHEON
3160.002.60%80.00Mua18.632M65.001B-52.22341.00Sản xuất Chế tạo
034940 CHOA PHARM.
4210.002.68%110.00Sức mua mạnh18.288M119.753B-72.76Công nghệ Sức khỏe
002630 OBI
317.00-4.23%-14.00Mua17.571M72.446BKhách hàng Lâu năm
024810 E.T.I
223.004.69%10.00Mua15.918M160.182B-6.16165.00Sản xuất Chế tạo
005930 SAMSUNG ELEC
60800.00-2.41%-1500.00Mua14.917M412994.000B17.203622.60103011.00Công nghệ Điện tử
030790 TYNETWORKS
350.00-5.91%-22.00Sức bán mạnh13.626M51.912B-341.97274.00Dịch vụ Công nghệ
007370 JINYANGPHARM
7630.0029.98%1760.00Mua13.494M85.284B48.56120.88218.00Công nghệ Sức khỏe
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1460.001.39%20.00Sức mua mạnh13.076M352.813B-70.20Công nghệ Sức khỏe
013990 AGABANG&CO
4710.005.25%235.00Mua12.485M154.900B-530.61183.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
044380 JOOYONTECH
875.000.57%5.00Mua11.483M90.044B-47.7996.00Công nghệ Điện tử
028040 MIRAE SCI
289.000.00%0.00Bán11.216M12.998B-1037.7433.00Dịch vụ Phân phối
002720 KUKJE PHARMA
6450.00-3.87%-260.00Mua10.806M112.948B-217.42Công nghệ Sức khỏe
002360 SH ENERCHEM
1090.00-1.36%-15.00Bán10.710M120.461B-13.50156.00Công nghiệp Chế biến
018620 WOOGENE B&G
3055.00-2.86%-90.00Mua10.573M79.322B-194.8597.00Công nghệ Sức khỏe
170030 HDI21
4535.00-6.20%-300.00Mua10.495M68.338B13.17367.13165.00Khách hàng Lâu năm
021050 SEOWON
3450.00-5.22%-190.00Mua10.173M159.675B26.37138.02144.00Sản xuất Chế tạo
014100 MED
10650.0015.64%1440.00Mua8.968M123.147B5.061819.88184.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
036540 SFASEMICON
5860.004.46%250.00Mua8.927M829.581B34.37163.52641.00Công nghệ Điện tử
102280 SBW
1070.004.39%45.00Mua8.314M138.149B-4081.90195.00Công nghiệp Chế biến
043200 PARU
3580.00-5.54%-210.00Mua8.234M128.853B-354.54136.00Sản xuất Chế tạo
069460 DAEHO AL
3410.0015.59%460.00Bán7.853M92.286B-50.49164.00Khoáng sản phi năng lượng
044960 EAGLE VET. TECH
7920.004.07%310.00Sức mua mạnh7.812M97.217B82.5392.21125.00Công nghệ Sức khỏe
068330 ILSHINBIOBASE CO., LTD.
2390.00-2.45%-60.00Mua7.811M102.450B20.01122.4340.00Sản xuất Chế tạo
038070 SEOULIN
11750.00-4.47%-550.00Mua7.789M91.398B11.191107.16Công nghệ Sức khỏe
052670 CHEIL BIO
8930.00-4.18%-390.00Mua7.567M119.654B56.54164.85Công nghệ Sức khỏe
303030 ZINITIX CO.,LTD.
3410.002.25%75.00Mua7.518MCông nghệ Điện tử
217480 SD BIOTECHNOLOGIES
6310.0012.08%680.00Mua7.091M141.439B-80.68166.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
900100 NEW PRIDE
941.00-1.26%-12.00Sức bán mạnh7.046M94.708B-177.447.00Khách hàng Lâu năm
007460 APROGEN KIC
2800.001.08%30.00Mua7.039M430.428B-234.36Dịch vụ Công nghiệp
042040 KPM TECH
1150.00-2.54%-30.00Mua6.899M108.871B-86.1255.00Công nghiệp Chế biến
001340 PAIKKWANG IND
3110.00-4.45%-145.00Mua6.795M133.604B7.62427.32Công nghiệp Chế biến
025560 MIRAE
131.000.00%0.00Bán6.602M110.356B-19.76Công nghệ Điện tử
024060 HEUNGU
6540.002.19%140.00Mua6.407M95.097B10.51609.1384.00Dịch vụ Phân phối
099220 SDN
2920.001.57%45.00Mua6.064M135.211B55.3151.98Sản xuất Chế tạo
019170 SHINPOONG PHARM
7600.002.98%220.00Sức mua mạnh5.974M379.793B138.4253.32Công nghệ Sức khỏe
004540 KLEANNARA
3055.000.49%15.00Mua5.867M113.766B-786.44544.00Công nghiệp Chế biến
097780 S-MAC
1160.00-4.13%-50.00Mua5.763M270.199B24.4157.0469.00Công nghệ Điện tử
016740 DUAL
3700.000.00%0.00Sức mua mạnh5.514M98.019B9.27400.29564.00Sản xuất Chế tạo
205470 HUMASIS
1440.00-2.04%-30.00Mua5.487M40.526B-414.5883.00Công nghệ Sức khỏe
065060 GNCO
1325.000.00%0.00Sức mua mạnh4.876M129.667B-407.75151.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
012790 SHINIL PHARM
8610.007.36%590.00Mua4.710M89.105B8.46947.74374.00Công nghệ Sức khỏe
052260 SKBIOLAND
24150.002.55%600.00Mua4.599M362.250B29.68793.58335.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
005110 HANCHANG
3065.00-4.96%-160.00Mua4.498M101.345B-115.0516.00Công nghệ Điện tử
101400 N CITRON
388.000.00%0.00Bán4.391M52.534B-168.0538.00Công nghệ Điện tử
078590 DUAL
1885.004.72%85.00Sức mua mạnh3.981M109.795B-82.56Sản xuất Chế tạo
215380 WOOJUNG BIO
6650.004.07%260.00Mua3.970M69.529B-309.97108.00Công nghiệp Chế biến
034020 DHICO
6140.005.86%340.00Mua3.923M1241.130B-3968.377294.00Sản xuất Chế tạo
054780 KEYEAST
3085.002.83%85.00Mua3.843M263.326B-108.84Dịch vụ Khách hàng
109960 APROGEN H&G
881.000.57%5.00Mua3.753M157.287B-61.6826.00Công nghệ Điện tử
033250 CHASYS
3485.00-3.73%-135.00Mua3.652M83.640B-65.48Sản xuất Chế tạo
096040 E-TRON
237.001.28%3.00Bán3.650M82.855B-19.4143.00Dịch vụ Công nghệ
032080 AZTECHWB
2010.004.42%85.00Sức mua mạnh3.646M42.190B10.01196.10Công nghiệp Chế biến
013700 CAMUS E&C
1495.00-3.86%-60.00Mua3.384M66.247B5.56279.68Dịch vụ Công nghiệp
109820 GENEMATRIX
3605.00-6.61%-255.00Mua3.365M66.550B-128.0640.00Công nghệ Sức khỏe
222810 HANRYU A.I CENTER
982.00-0.51%-5.00Bán3.124M27.881B-783.00Dịch vụ Công nghệ
064820 CAPEIND
2630.00-8.84%-255.00Sức mua mạnh3.076M69.263B18.66175.60155.00Sản xuất Chế tạo
050890 SOLID
6250.002.29%140.00Sức mua mạnh3.066M323.856B-20.01Dịch vụ Công nghệ
015750 SW HITECH
3925.007.68%280.00Sức mua mạnh3.066M313.967B7.04519.55Sản xuất Chế tạo
206640 BODITECH
13000.0030.00%3000.00Sức mua mạnh3.036M298.519B59.65167.83Công nghệ Sức khỏe
049830 SEUNG IL
11200.009.27%950.00Mua3.003M66.164B-2.63355.00Công nghiệp Chế biến
078130 KUK-IL PAPER
5780.000.87%50.00Bán2.940M711.836B-195.27133.00Công nghiệp Chế biến
142280 GCMS
5200.008.33%400.00Mua2.806M109.550B-1436.22179.00Công nghệ Sức khỏe
000660 SK HYNIX
98700.00-2.28%-2300.00Mua2.780M67510.900B12.508081.5225972.00Công nghệ Điện tử
104480 TK CHEMICAL
2420.000.83%20.00Mua2.770M208.651B14.81162.04633.00Công nghiệp Chế biến
002900 TONGYANGMOOLSAN
1125.00-2.17%-25.00Bán2.698M141.756B-45.48Sản xuất Chế tạo
014580 BAEKKWANG MIN PDT
4590.001.55%70.00Sức mua mạnh2.602M123.993B36.68123.24Công nghiệp Chế biến
086060 GENEBIOTECH
6680.002.93%190.00Mua2.576M57.519B-241.9435.00Công nghệ Sức khỏe
010580 JICO
425.00-1.85%-8.00Bán2.541M27.435B-47.77119.00Sản xuất Chế tạo
009810 NK MULSAN
1030.00-2.37%-25.00Mua2.538M86.086B-146.02Công nghiệp Chế biến
043220 HLB POWER
1445.00-4.30%-65.00Bán2.536M117.896B-90.8259.00Công nghệ Điện tử
900280 GOLDEN CENTURY
329.00-2.08%-7.00Bán2.530M52.239B1.79187.23Sản xuất Chế tạo
131760 FINETEK
2430.00-2.99%-75.00Mua2.520M103.674B-417.17Công nghệ Điện tử
005380 HYUNDAI MTR
130500.002.76%3500.00Mua2.493M34325.300B11293.03Khách hàng Lâu năm
118000 WOORIDUL HUEBRAIN
5390.009.22%455.00Mua2.487M189.348B-509.1228.00Dịch vụ Phân phối
054300 PANSTAR ENTERPRISE
1100.00-2.22%-25.00Mua2.470M57.526B56.3819.9695.00Sản xuất Chế tạo
033180 FEELUX
6690.00-2.19%-150.00Bán2.465M542.487B-25.75Công nghệ Điện tử
133820 FINEBESTEEL
2940.002.44%70.00Mua2.460M86.877B-246.52Khoáng sản phi năng lượng
015590 CURO
1140.00-2.15%-25.00Mua2.458M171.692B215.0614.42244.00Sản xuất Chế tạo
200880 SEOYONEHWA
5030.005.45%260.00Mua2.443M135.924B-245.52Sản xuất Chế tạo
078150 HB TECHNOLOGY
3095.003.17%95.00Sức mua mạnh2.442M238.097B341.778.78295.00Công nghệ Điện tử
004770 SUNNY ELEC
4850.00-1.22%-60.00Mua2.434M163.567B285.7218.40Công nghệ Điện tử
005935 SAMSUNGELEC(1P)
50300.00-1.57%-800.00Mua2.419M341671.000B14.113622.60103011.00Công nghệ Điện tử
090460 BH
22550.005.13%1100.00Sức mua mạnh2.401M679.150B7.283177.03Công nghệ Điện tử
263770 UST
3750.0010.46%355.00Mua2.394M88.173B50.8166.81Tài chính
220630 HAIMARROW
3150.001.78%55.00Mua2.353M298.273B18.22180.45203.00Dịch vụ Phân phối
006050 KUKYOUNGG&M
2560.004.28%105.00Sức mua mạnh2.326M86.772B100.4324.44107.00Công nghiệp Chế biến
123040 MS AUTOTECH CO., LTD
6860.00-2.00%-140.00Sức mua mạnh2.313M231.425B5.181350.06Sản xuất Chế tạo
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất