All-Star Chứng khoán Hàn Quốc (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Hàn Quốc này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
022100POSCO DX
+621.32%49050 KRW+3.05%1.533M0.577.461T KRW89.08550.65 KRW+38.42%0.15%Dịch vụ Thương mại
328130LUNIT
+531.29%79400 KRW+6.01%591.361K0.641.996T KRW−1522.81 KRW+10.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
322510JLK
+504.05%22350 KRW+2.05%578.762K0.72363.429B KRW−441.07 KRW+18.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
338220VUNO
+488.11%41050 KRW+10.95%676.927K0.51487.349B KRW−774.65 KRW+57.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
058970EMRO
+460.77%72900 KRW+2.97%136.267K0.50827.454B KRW−1786.91 KRW−418.94%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
086520ECOPRO
+441.84%646000 KRW+2.22%269.609K0.5516.927T KRW−2716.10 KRW+60.76%0.08%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh
002710TCC STEEL
+436.36%53100 KRW+3.91%121.675K0.521.347T KRW−105.63 KRW−108.48%0.23%Sản xuất Chế tạo
290690SOLUX
+418.75%37350 KRW+24.50%6.84M20.80295.423B KRW−289.59 KRW−16.02%0.17%Sản xuất Chế tạo
277810RAINBOW ROBOTICS
+409.98%160900 KRW+3.87%217.808K0.223.102T KRW216.68742.55 KRW+519.62%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
007660ISUPETASYS
+390.68%28950 KRW+7.62%2.589M1.571.692T KRW29.75973.07 KRW−23.90%0.37%Công nghệ Điện tử
Mua
042700HANMI SEMI
+379.52%59700 KRW+1.36%609.926K0.655.636T KRW32.431840.66 KRW+45.31%0.35%Sản xuất Chế tạo
Mua
087010PEPTRON
+336.75%36250 KRW−2.68%776.054K0.71742.567B KRW−921.12 KRW−49.19%0.00%Công nghệ Sức khỏe
065350SSDELTATECH
+316.30%38300 KRW−1.54%484.695K0.451.035T KRW56.69675.59 KRW−7.55%0.31%Công nghệ Điện tử
241710COSMECCA KOREA
+301.08%37300 KRW+5.52%61.038K0.82384.48B KRW22.141684.60 KRW+402.04%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
094360C&M
+292.59%31800 KRW+8.90%3.739M1.49582.218B KRW−66.10 KRW−116.09%0.32%Công nghệ Điện tử
Mua
425420TFE
+285.70%31550 KRW+5.17%409.963K1.50378.987B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
001570KUMYANG
+276.04%113000 KRW+0.62%291.532K0.226.121T KRW−1038.78 KRW−411.79%0.00%Công nghiệp Chế biến
108860SELVAS AI
+273.95%19910 KRW+4.73%707.588K0.67525.367B KRW421.1047.28 KRW−78.86%0.00%Dịch vụ Công nghệ
006110SAMA ALUM
+269.28%117800 KRW+1.73%38.685K0.571.762T KRW210.57559.45 KRW−63.80%0.21%Khoáng sản phi năng lượng
208370SELVAS HEALTHCARE
+263.87%7090 KRW+3.05%179.313K0.27184.221B KRW81.1687.36 KRW−62.84%0.00%Công nghệ Sức khỏe
091440TELEFIELD
+261.51%8640 KRW−0.58%4.271M1.8584.148B KRW−1220.32 KRW−13.15%0.00%Công nghệ Điện tử
402030KONAN TECHNOLOGY
+242.71%32300 KRW+4.36%161.135K0.95369.907B KRW−930.31 KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
323230MFM KOREA
+240.47%3020 KRW−4.58%1.029M0.80118.06B KRW−240.90 KRW+47.68%0.00%Công nghiệp Chế biến
315640DEEPNOID
+233.96%19440 KRW+4.68%225.07K0.56187.74B KRW−602.97 KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
110990DIT
+232.30%19340 KRW+6.62%403.971K0.75340.169B KRW42.98450.00 KRW+355.87%1.61%Công nghệ Điện tử
066790CCS
+226.95%2050 KRW+6.83%8.011M0.36112.887B KRW296.886.91 KRW+458.81%0.00%Dịch vụ Khách hàng
031980PSK HOLDINGS
+225.91%24150 KRW+1.90%199.829K0.58509.917B KRW12.541925.81 KRW+13.83%2.04%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
317770XPERIX
+225.47%7230 KRW+12.44%10.631M2.00138.74B KRW179.3140.32 KRW−77.45%0.00%Công nghệ Điện tử
340360DAVOLINK
+218.28%2820 KRW−0.35%1.035M0.74126.157B KRW−72.81 KRW+49.47%0.00%Công nghệ Điện tử
051980JOONGANG AM
+217.04%2140 KRW+0.71%326.784K0.36165.803B KRW−1110.28 KRW−99.88%0.00%Công nghệ Điện tử
281740LAKE
+211.18%15030 KRW+3.51%1.279M0.74894.592B KRW37.65399.19 KRW+15.04%0.00%Công nghệ Điện tử
304100SALTLUX
+210.84%25800 KRW+2.79%185.887K0.43290.823B KRW−1509.80 KRW−167.83%0.00%Công nghệ Điện tử
041020POLARIS OFFICE
+208.33%4625 KRW+3.93%718.255K0.43229.788B KRW9.36494.29 KRW+90.95%0.00%Dịch vụ Công nghệ
403870HPSP
+206.53%45750 KRW+1.44%1.805M0.543.78T KRW46.82977.23 KRW+3.01%0.08%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
080220JSC
+205.82%11560 KRW+29.31%33.207M2.87281.834B KRW52.00222.33 KRW−77.90%0.00%Công nghệ Điện tử
117730T-ROBOTICS
+204.87%19390 KRW+1.95%348.866K0.41329.422B KRW−2997.72 KRW−651.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
018290VT
+201.65%16440 KRW+3.14%579.475K0.39566.907B KRW41.35397.59 KRW+84.96%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
257720SILICON2
+198.37%8250 KRW+5.10%1.011M0.88480.235B KRW17.03484.52 KRW+200.48%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
247540ECOPROBM
+197.04%311000 KRW+3.15%807.886K0.4529.414T KRW182.441704.71 KRW−29.11%0.15%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
335890VIOL
+192.98%8350 KRW+2.96%1.099M0.51484.895B KRW24.82336.44 KRW+81.27%0.12%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
900260ROTHWELL
+192.58%749 KRW+0.13%37.849K0.4826.622B KRW9.0782.59 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
250060MOBIIS
+177.54%4635 KRW−2.83%1.073M0.42149.202B KRW−38.19 KRW+80.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
067310HANA MICRON
+174.26%27700 KRW+3.55%982.601K0.701.294T KRW−370.40 KRW−145.46%0.19%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
036930JEL
+172.08%32650 KRW+1.24%694.922K0.701.546T KRW54.99593.71 KRW−83.84%0.60%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
140410MEZZION PHARMA
+169.92%34550 KRW+2.98%130.572K0.961.007T KRW−911.14 KRW+2.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
214680DRTECH
+169.50%3800 KRW−1.17%1.259M0.73294.07B KRW93.8340.50 KRW−31.88%0.00%Công nghệ Sức khỏe
004100TAEYANG MTL
+169.08%4090 KRW+2.51%2.676M0.23150.613B KRW41.4198.76 KRW0.12%Sản xuất Chế tạo
094480GALAXIAMONEYTREE
+169.07%13050 KRW−4.67%4.457M0.30452.419B KRW713.8018.28 KRW−90.40%0.38%Tài chính
314930BIODYNE
+167.81%54500 KRW+4.21%26.902K1.24304.79B KRW65.64830.29 KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
005070COSMO AM&T
+167.24%156000 KRW+0.71%65.437K0.415.021T KRW249.81624.48 KRW−32.05%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
056080YUJIN ROBOT
+163.57%11360 KRW+2.07%472.485K0.23432.515B KRW−77.27 KRW+49.74%0.00%Khách hàng Lâu năm
024850HLB INNOVATION
+161.08%2475 KRW+2.06%175.936K1.00166.916B KRW10.08245.61 KRW+273.15%0.00%Sản xuất Chế tạo
095340ISC
+159.55%86300 KRW+4.73%309.631K1.321.719T KRW448.28192.51 KRW−94.29%0.71%Công nghệ Điện tử
Mua
042000CAFE24 CORP.
+156.64%29000 KRW+9.85%9.04M5.43496.654B KRW794.7136.49 KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
336570WONTECH
+156.32%10240 KRW+0.79%808.838K0.45907.271B KRW26.12391.97 KRW+66.04%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
317870ENVIONEER
+155.12%15460 KRW+2.05%14.013K1.25126.833B KRW−318.00 KRW+9.90%0.00%Sản xuất Chế tạo
017370WOOSHIN SYSTEMS
+154.35%8330 KRW+0.36%100.172K0.39140.199B KRW22.14376.20 KRW−51.41%0.35%Sản xuất Chế tạo
Mua
010100KOR FLANGE
+154.04%7240 KRW−2.82%481.037K0.59233.859B KRW5.041435.56 KRW+15.62%0.91%Sản xuất Chế tạo
121890SDSYSTEM
+151.76%1858 KRW−5.01%226.566K1.2626.451B KRW14.56127.62 KRW0.00%Công nghệ Điện tử
033250CHASYS
+148.50%2480 KRW+3.55%2.672M0.6082.72B KRW−11.18 KRW+88.35%0.00%Sản xuất Chế tạo
278990EMB
+147.92%11900 KRW−1.73%580.1657.11B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
039440STI
+147.29%31900 KRW+5.98%438.914K1.38443.243B KRW41.69765.21 KRW−73.09%0.84%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
047050POSCO INTERNATIONAL
+145.85%56300 KRW−0.53%838.305K0.839.781T KRW13.114294.03 KRW−7.39%1.80%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
009520POSCO M-TECH
+145.47%23050 KRW+2.44%234.613K0.59943.207B KRW315.9272.96 KRW−70.61%0.16%Công nghiệp Chế biến
098120MCS
+140.80%13870 KRW+11.95%1.139M2.33104.741B KRW13.341039.78 KRW+17.04%0.63%Công nghệ Điện tử
399720GAONCHIPS
+138.06%47850 KRW+7.41%515.454K0.85542.823B KRW114.61417.52 KRW0.00%Công nghệ Điện tử
112040WEMADE
+137.69%71900 KRW+3.60%2.992M1.682.322T KRW−2531.69 KRW−167.24%1.08%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
122640YEST
+136.08%18650 KRW+5.13%328.163K0.56333.35B KRW−1970.18 KRW−712.90%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
372170YSFC CO.,LTD
+135.72%106900 KRW+0.56%34.737K0.42873.706B KRW0.14%Sản xuất Chế tạo
394280OPENEDGES TECHNOLOGY
+135.07%22050 KRW+15.14%1.739M1.17433.843B KRW−1564.97 KRW0.00%Dịch vụ Công nghệ
060280CUREXO
+134.65%16590 KRW+2.47%399.84K0.22696.252B KRW392.9242.22 KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
348340NEUROMEKA
+132.97%31800 KRW+2.91%145.602K0.42328.013B KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
009420HANALL BIOPHARMA
+131.76%34300 KRW−0.72%238.25K0.231.723T KRW287.45119.33 KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
103590ILJIN ELECTRIC
+131.59%11950 KRW−2.77%482.81K0.54470.076B KRW10.971089.63 KRW+148.54%1.03%Sản xuất Chế tạo
054450TELECHIPS
+130.80%28850 KRW+3.96%592.727K0.34407.154B KRW15.391874.15 KRW−50.47%0.45%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
298040HYOSUNG HEAVY
+130.47%180000 KRW−1.91%56.552K0.651.727T KRW19.039456.69 KRW+165.40%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
229640LS C&S ASIA
+128.30%18310 KRW−2.92%3.981M0.43553.769B KRW−285.70 KRW−165.43%1.36%Sản xuất Chế tạo
Mua
033290COWELL F/S
+125.39%11450 KRW−1.63%776.271K0.591.008T KRW20.02571.83 KRW−16.57%1.35%Công nghệ Điện tử
071970STX HEAVY INDUSTRIES
+122.52%10970 KRW+1.86%123.909K0.24324.358B KRW37.88289.59 KRW−60.42%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
011810STX
+119.93%14120 KRW+1.00%3.158M0.60473.331B KRW−1477.57 KRW−771.36%0.00%Sản xuất Chế tạo
064290INTEKPLUS
+119.86%31000 KRW+5.98%204.532K0.90370.811B KRW−760.59 KRW−148.42%0.67%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
289860GITSN
+119.50%4390 KRW−0.23%1000.0171.877B KRW0.00%Công nghệ Điện tử
217190GENESEM
+115.18%12760 KRW+5.80%144.18K2.2697.426B KRW17.67722.31 KRW−29.92%0.68%Sản xuất Chế tạo
396270NEXTCHIP
+113.81%18730 KRW+6.60%318.071K0.60312.505B KRW−1228.38 KRW0.00%Công nghệ Điện tử
168360PEMTRON
+113.12%15110 KRW+8.32%753.346K4.49153.595B KRW0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
267260HD HYUNDAI ELECTRIC
+109.15%80000 KRW−0.12%130.974K0.482.912T KRW17.294626.75 KRW+239.28%0.62%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
211050INCAR FINANCIAL SERVICE
+108.88%14580 KRW−2.02%33.598K1.45154.345B KRW6.022422.92 KRW+17.72%2.00%Tài chính
Sức mua mạnh
053610PROTEC
+108.75%47700 KRW+2.80%62.567K0.44459.584B KRW26.561795.73 KRW−66.32%1.06%Sản xuất Chế tạo
Mua
015590KIB PLUG ENERGY
+108.47%763 KRW−4.51%5.335M2.70189.545B KRW22.1734.42 KRW+103.30%0.00%Sản xuất Chế tạo
110020JJBIO
+108.00%7800 KRW−2.01%117.203K1.2958.821B KRW−612.75 KRW−60.21%0.00%Công nghiệp Chế biến
039030EO TECHNICS
+107.04%141200 KRW+2.10%73.464K0.481.707T KRW48.882888.72 KRW−59.21%0.72%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
099440SMEC
+106.13%3700 KRW+3.06%406.325K0.27134.7B KRW10.21362.53 KRW0.00%Truyền thông
457190ISUSPECIALTYCHEMICAL
+105.78%170800 KRW−1.10%83.191K0.23948.042B KRW0.00%Công nghiệp Chế biến
377480MAUM.AI
+104.30%26150 KRW+6.09%177.984K0.82155.792B KRW−761.73 KRW0.00%Dịch vụ Thương mại
389500SBB TECH
+102.50%36450 KRW+0.69%34.817K0.23221.489B KRW−1794.60 KRW0.00%Sản xuất Chế tạo
204270JNTC
+102.20%12860 KRW−3.81%287.888K0.72756.159B KRW−295.54 KRW+55.04%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
114840IFAMILYSC
+100.00%22800 KRW0.00%44.564K0.38189.651B KRW13.351708.41 KRW+123.32%0.29%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
012030DB
+98.55%1646 KRW−0.48%202.022K0.41317.684B KRW13.69120.24 KRW+4.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
382800GNBS ECO
+98.37%5480 KRW+0.18%212.899K0.59166.633B KRW8.64634.20 KRW+37.49%0.00%Sản xuất Chế tạo
352480C&C INTERNATIONAL
+98.28%57700 KRW−1.37%21.748K0.37599.826B KRW24.622343.20 KRW+31.37%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua