All-Star Chứng khoán Hàn Quốc (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Hàn Quốc này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Ticker
Perf 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
101670HYDRO LITHIUM
1511.49%23850KRW−6.65%−1700KRW
Mua
1.171M27.936B525.905BKRW−40.81KRW51Sản xuất Chế tạo
083470EMNI
817.31%7100KRW0.85%60KRW
Mua
296.081K2.102B144.592BKRW−19.38KRW28Công nghiệp Chế biến
001570KUMYANG
571.94%31850KRW−0.31%−100KRW
Mua
2.667M84.931B1.778TKRW95.90333.17KRW90Công nghiệp Chế biến
016790CANARIABIO
439.86%14900KRW0.34%50KRW
Bán
583.396K8.693B695.952BKRW1100.6413.49KRW80Công nghiệp Chế biến
095500MNTECH
374.21%18850KRW−2.58%−500KRW
Bán
2.815M53.062B513.004BKRW−236.57KRW362Công nghệ Điện tử
004690SAMCHULLY
343.99%380500KRW−0.52%−2000KRW
Mua
36.035K13.711B1.31TKRW16.4823212.72KRW828Công ty dịch vụ công cộng
114190KANGWON ENERGY
297.05%9400KRW−6.83%−700KRW
Bán
906.784K8.533B263.843BKRW−111.74KRW51Sản xuất Chế tạo
030960YANGJISA
274.87%35050KRW0.72%250KRW
Theo dõi
150.942K5.291B478.015BKRW−394.73KRWDịch vụ Thương mại
012320KYUNGDONG INVEST
229.08%116000KRW−4.92%−6000KRW
Mua
121.408K14.083B266.003BKRW15.867692.08KRW14Công ty dịch vụ công cộng
36603009WOMEN
222.22%11600KRW5.94%650KRW
Sức mua mạnh
3.88M45.011B241.257BKRW31.54351.20KRW108Hàng tiêu dùng không lâu bền
003610PANGRIM
213.73%8000KRW1.01%80KRW
Mua
319.399K2.555B306.354BKRW176.30KRWCông nghiệp Chế biến
322000HES
207.88%62500KRW−1.11%−700KRW
Theo dõi
110.477K6.905B707.84BKRW20.103144.76KRW213Công nghệ Điện tử
053690HANMIGLOBAL
207.08%34700KRW−1.42%−500KRW
Bán
366.702K12.725B333.399BKRW17.801977.18KRW1.002KDịch vụ Công nghiệp
173130OPASNET
197.16%11500KRW15.46%1540KRW
Mua
4.913M56.494B117.048BKRW539.85KRW324Dịch vụ Công nghệ
090710HYULIM ROBOT
193.84%2145KRW0.00%0KRW
Bán
2.865M6.145B351.21BKRW−13.59KRW63Sản xuất Chế tạo
373200HAAINC KOREA
192.08%7010KRW−1.96%−140KRW
Mua
1.254M8.79B135.328BKRW−81.68KRW1Sản xuất Chế tạo
317850DAEMO
187.74%15250KRW0.99%150KRW
Mua
2.084M31.778B125.699BKRW67.11224.99KRW110Sản xuất Chế tạo
005860HANILFEED
178.96%5370KRW−2.01%−110KRW
Bán Mạnh
536.94K2.883B215.932BKRW−312.54KRW77Công nghiệp Chế biến
004360SEBANG
171.98%31550KRW10.51%3000KRW
Sức mua mạnh
572.222K18.054B565.79BKRW10.722663.28KRW691Vận chuyển
079810DE&T
169.59%9840KRW0.00%0KRW
Bán
271.091K2.668B149.883BKRW46.32224.29KRW107Công nghệ Điện tử
058450ILYA
166.52%1855KRW7.54%130KRW
Sức mua mạnh
2.011M3.73B57.46BKRW−9.28KRW56Sản xuất Chế tạo
017390SEOUL CTY GAS
157.55%409500KRW−0.12%−500KRW
Mua
6.468K2.649B1.592TKRW75.415436.82KRWCông ty dịch vụ công cộng
016710DAESUNG HOLDINGS
150.00%113000KRW−1.74%−2000KRW
Mua
58.973K6.664B1.85TKRW123.93927.92KRW39Tài chính
054930YOOSHIN
146.37%44100KRW−2.00%−900KRW
Theo dõi
176.339K7.777B135BKRW8.355390.01KRW1.404KDịch vụ Công nghiệp
290670DAE BO MAGNETIC
140.69%76900KRW−6.90%−5700KRW
Mua
308.747K23.743B621.271BKRW2089.53KRW88Sản xuất Chế tạo
052020STCUBE
136.92%17700KRW−8.29%−1600KRW
Bán
522.646K9.251B840.302BKRW−600.80KRW16Dịch vụ Phân phối
074610ENPLUS
133.55%7170KRW1.56%110KRW
Mua
5.709M40.932B411.865BKRW−563.29KRW89Khách hàng Lâu năm
003100SUN KWANG
132.17%126300KRW0.40%500KRW
Mua
24.038K3.036B726.38BKRW37.283374.19KRW227Vận chuyển
015230DAECHANG FORGING
127.21%8600KRW−2.49%−220KRW
Mua
772.279K6.642B240.226BKRW5.791523.82KRW104Sản xuất Chế tạo
032190DAOU DATA
126.64%31050KRW1.80%550KRW
Mua
624.457K19.389B1.168TKRW12.632414.09KRW163Dịch vụ Phân phối
033100CHERYONGELEC
125.65%11350KRW0.00%0KRW
Mua
169.454K1.923B182.308BKRW24.45464.23KRW124Sản xuất Chế tạo
006740YOUNGPOONG PAPR MFG
124.14%16250KRW1.88%300KRW
Sức mua mạnh
360.209K5.853B281.794BKRW46.63342.48KRW100Công nghiệp Chế biến
069920ISE COMMERCE
123.71%7170KRW0.28%20KRW
Bán
126.255K905.248M179.403BKRW410.5817.42KRW73Dịch vụ Công nghệ
179290MITECH
120.11%11600KRW−1.28%−150KRW
Bán
158.175K1.835B376.899BKRW21.81549.45KRW175Công nghệ Sức khỏe
242350PNI
116.54%4320KRW13.68%520KRW
Mua
6222.687M18.094BKRW42Dịch vụ Công nghệ
249420IL DONG PHARM
115.18%36150KRW−3.34%−1250KRW
Theo dõi
557.585K20.157B1.002TKRW−7537.33KRW1.394KCông nghệ Sức khỏe
108490ROBOTIS
109.88%26550KRW−1.30%−350KRW
Mua
292.221K7.758B320.794BKRW11431.732.35KRW122Sản xuất Chế tạo
000230ILDONG HOLDINGS
109.39%29000KRW−3.33%−1000KRW
Theo dõi
229.867K6.666B338.763BKRW−9311.58KRW105Công nghệ Sức khỏe
040300YTN
106.86%6030KRW−1.15%−70KRW
Bán
175.577K1.059B256.2BKRW4.651311.57KRW665Dịch vụ Khách hàng
214370CAREGEN
101.42%128100KRW6.93%8300KRW
Sức mua mạnh
140.115K17.949B1.175TKRW45.652624.05KRW161Công nghiệp Chế biến
215100ROBOROBO
99.39%6510KRW0.62%40KRW
Theo dõi
142.479K927.538M131.654BKRW39Khách hàng Lâu năm
005010HUSTEEL
94.46%5260KRW−0.94%−50KRW
Bán
323.754K1.703B287.075BKRW2.422192.91KRW535Khoáng sản phi năng lượng
053050GSE
94.11%4775KRW−2.15%−105KRW
Bán
635.794K3.036B146.339BKRW23.35209.00KRW80Công ty dịch vụ công cộng
011810STX
86.70%7300KRW−8.29%−660KRW
Mua
2.591M18.912B227.732BKRW−138.64KRW82Sản xuất Chế tạo
101170WOORIM PTS
85.85%7090KRW0.28%20KRW
Bán
143.858K1.02B93.444BKRW11.63607.78KRW115Sản xuất Chế tạo
006220JEJU BK
85.53%10000KRW−9.09%−1000KRW
Mua
2.011M20.114B353.417BKRW30.23363.91KRWTài chính
270520G ENONE ENERGY
84.79%6560KRW4.96%310KRW
Mua
10.28M67.44B195.056BKRW−50.12KRWCông ty dịch vụ công cộng
011700HANSHIN MACH
84.21%7000KRW−0.43%−30KRW
Bán
302.447K2.117B216.425BKRW130.7353.78KRW81Sản xuất Chế tạo
900290GRT
83.33%2750KRW0.00%0KRW
Mua
46.537K127.977M185.281BKRW3.94697.35KRWSản xuất Chế tạo
277810RAINBOW ROBOTICS
83.24%33900KRW2.42%800KRW
Sức mua mạnh
295.308K10.011B555.558BKRW276.20121.18KRW49Sản xuất Chế tạo
001080MANHO ROPE & WIRE
81.09%39750KRW3.52%1350KRW
Mua
9.553K379.732M116.814BKRW21.931751.37KRW165Sản xuất Chế tạo
118990MOTREX
78.98%17600KRW−3.83%−700KRW
Mua
1.705M30.013B434.269BKRW19.85921.70KRW367Sản xuất Chế tạo
058610SPG
78.35%17550KRW0.57%100KRW
Theo dõi
278.651K4.89B373.037BKRW15.901097.24KRW396Sản xuất Chế tạo
005420COSMO CHEM
77.87%22250KRW−3.26%−750KRW
Bán
603.174K13.421B804.586BKRW63.69361.15KRW219Công nghiệp Chế biến
014620SKB
77.72%14200KRW−1.39%−200KRW
Bán
538.8K7.651B402.171BKRW9.961445.80KRW328Sản xuất Chế tạo
041440HYUNDAI EVERDIGM
76.05%9260KRW1.20%110KRW
Mua
1.579M14.623B163.252BKRW−656.56KRW518Sản xuất Chế tạo
190510NAMUGA
75.05%16350KRW−6.84%−1200KRW
Mua
1.938M31.679B266.696BKRW9.942521.92KRWCông nghệ Điện tử
010470ORICOM
74.72%10850KRW26.16%2250KRW
Sức mua mạnh
7.538M81.785B99.801BKRW8.441018.41KRW263Dịch vụ Thương mại
227610OUTIN
73.61%2335KRW−3.71%−90KRW
Bán
227.542K531.311M56.899BKRW−348.61KRW133Bán Lẻ
109860DONGIL METAL
73.09%23800KRW0.00%0KRW
Theo dõi
8.385K199.563M196.319BKRW9.952392.59KRW57Khoáng sản phi năng lượng
083650BHI
72.93%7090KRW−4.06%−300KRW
Bán
451.175K3.199B192.123BKRW−1349.37KRW397Sản xuất Chế tạo
037440HEERIM
71.34%11000KRW0.92%100KRW
Theo dõi
527.294K5.8B137.607BKRW14.19768.30KRW1.321KDịch vụ Công nghiệp
179900UTI
70.42%24200KRW−1.63%−400KRW
Mua
43.409K1.05B389.211BKRW95.52257.54KRW156Công nghiệp Chế biến
071280RORZE
70.04%8910KRW−1.33%−120KRW
Mua
181.695K1.619B134.692BKRW8.151108.60KRW231Công nghệ Điện tử
010580SM BEXEL
69.14%2165KRW−3.13%−70KRW
Theo dõi
315.129K682.254M248.635BKRW−118.53KRW112Khách hàng Lâu năm
362320CHUNGDAMGLOBAL
67.69%10900KRW1.87%200KRW
Mua
10.259M111.818B219.899BKRW35Dịch vụ Phân phối
267260HYUNDAI ELECTRIC
67.18%37950KRW−0.65%−250KRW
Theo dõi
246.725K9.363B1.375TKRW28.011363.71KRW2.122KSản xuất Chế tạo
024940PNPOONGNYUN
66.67%8250KRW0.24%20KRW
Mua
1.411M11.641B77.351BKRW38.96211.24KRWKhách hàng Lâu năm
333430IL SEUNG
66.52%3730KRW−0.53%−20KRW
Bán
142.804K532.659M115.225BKRW29.59126.74KRW48Tài chính
047810KOREA AEROSPACE
65.31%46700KRW−0.64%−300KRW
Bán
657.302K30.696B4.581TKRW35.361329.35KRW5.012KCông nghệ Điện tử
001120LG INT
64.95%40000KRW−3.03%−1250KRW
Bán
229.996K9.2B1.484TKRW2.5116458.02KRW372Dịch vụ Phân phối
278650KNOTUS
64.77%5300KRW0.95%50KRW
Bán
1.085M5.749B370.284BKRW98.5054.27KRW181Dịch vụ Thương mại
010820FIRSTEC
64.32%3385KRW−0.73%−25KRW
Mua
11.892M40.255B163.286BKRW−32.84KRW356Công nghệ Điện tử
336570WONTECH
63.80%4095KRW−3.42%−145KRW
Mua
1.302M5.331B372.81BKRW−0.40KRW164Công nghệ Sức khỏe
010660HWACHEON
61.39%3825KRW−2.67%−105KRW
Bán
569.14K2.177B77.814BKRW12.88305.17KRW285Sản xuất Chế tạo
071090HISTEEL
60.89%4360KRW0.93%40KRW
Mua
122.463K533.939M87.193BKRW7.71560.36KRWKhoáng sản phi năng lượng
000440JA ENERVIS
60.54%24000KRW−3.03%−750KRW
Mua
123.489K2.964B109.737BKRW1022.2324.21KRW78Dịch vụ Phân phối
079550LIG NEX1
59.44%90400KRW−1.53%−1400KRW
Bán
164.131K14.837B2.001TKRW10.918416.64KRW3.263KCông nghệ Điện tử
023160TKCORP.
59.24%16800KRW−1.47%−250KRW
Bán
284.317K4.777B441.036BKRW14.051213.22KRW333Sản xuất Chế tạo
036560YPPC
58.84%14200KRW−2.07%−300KRW
Mua
457.889K6.502B228.375BKRW905.27KRW229Sản xuất Chế tạo
012450HANWHA AEROSPACE
58.61%68600KRW−4.72%−3400KRW
Bán
1.018M69.81B3.641TKRW19.723651.68KRW1.953KCông nghệ Điện tử
317830SPSYSTEMS
58.11%8680KRW−1.81%−160KRW
Bán
88.577K768.848M74.68BKRW41.61212.45KRW79Sản xuất Chế tạo
145720DENTIUM
57.99%88000KRW−1.01%−900KRW
Mua
36.729K3.232B766.664BKRW8.0911001.96KRWCông nghệ Sức khỏe
185190SUPPRO
56.63%1300KRW0.00%0KRW
Bán
11.3K10.994BKRW29Khoáng sản phi năng lượng
306200SSC
55.10%147500KRW0.00%0KRW
Bán
8.453K1.247B413.015BKRW2.5657553.55KRW658Khoáng sản phi năng lượng
018310SAMMOK S-FORM
54.23%20050KRW1.52%300KRW
Mua
84.894K1.702B264.967BKRW3.246103.41KRW329Khoáng sản phi năng lượng
046210PANAGENE
53.36%5360KRW15.77%730KRW
Sức mua mạnh
19.071M102.219B148.793BKRW57.2580.87KRW69Công nghệ Sức khỏe
352480C&C INTERNATIONAL
52.78%27500KRW9.13%2300KRW
Sức mua mạnh
220.688K6.069B251.927BKRW14.131783.61KRW353Hàng tiêu dùng không lâu bền
234920ZAIGLE
52.43%4870KRW−7.77%−410KRW
Bán
73.593K358.398M70.887BKRW−366.47KRW49Khách hàng Lâu năm
002710TCC STEEL
51.85%10250KRW−2.84%−300KRW
Bán
372.73K3.82B258.866BKRW8.471245.13KRW277Sản xuất Chế tạo
003030SEAH STL
51.80%168500KRW2.74%4500KRW
Mua
18.856K3.177B662.636BKRW2.4168078.74KRW36Khoáng sản phi năng lượng
002140KOR IND
51.64%4170KRW−0.83%−35KRW
Bán
149.964K625.35M103.743BKRW−230.66KRW128Công nghiệp Chế biến
232830SECUCEN
51.44%4990KRW6.40%300KRW
Sức mua mạnh
13.387K66.801M44.597BKRW96Dịch vụ Công nghệ
076080WELCRON HANTEC
51.25%6050KRW−10.10%−680KRW
Mua
4.422M26.753B136.589BKRW−154.30KRW313Sản xuất Chế tạo
053260KEUM KANG
51.24%7320KRW−4.69%−360KRW
Theo dõi
453.765K3.322B124.439BKRW13.09586.87KRW59Khoáng sản phi năng lượng
267270HYUNDAI CE
50.59%57900KRW1.94%1100KRW
Mua
239.842K13.887B1.082TKRW10.325503.67KRW1.479KSản xuất Chế tạo
025770KICC
50.00%13350KRW−1.11%−150KRW
Bán
217.551K2.904B492.617BKRW31.98422.15KRWTài chính
085670NEWFLEX
49.65%6330KRW−20.88%−1670KRW
Bán
6.166M39.029B193.674BKRW9.73822.70KRW263Công nghệ Điện tử
002900TYM
48.21%2490KRW−0.20%−5KRW
Mua
2.949M7.342B370.466BKRW3.03824.46KRW617Sản xuất Chế tạo
191600BLUETOP
47.21%14500KRW0.00%0KRW
Mua
458K41.325BKRW120Công nghệ Điện tử